Plan laboratorium z Technologii Chemicznej

Transkrypt

Plan laboratorium z Technologii Chemicznej
Wykaz ćwiczeń
Nr Temat ćwiczenia
Prowadzący
1
Spoiwa ceramiczne i masy plastyczne
mgr inż. E. Pietrzak, p. 44
2
Reologia ceramicznych mas lejnych
dr inż. P. Wiecińska, p. 315
Badanie parametrów suszenia granulatu
popiołowego w atmosferze powietrza i
gazów spalinowych
mgr inż. B. Wnęk, p. 30
4
Katalityczny proces metanizacji tlenku
węgla
dr inż. E. Truszkiewicz, p. 311
5
Charakterystyka ciał stałych z
wykorzystaniem techniki TG-MS
mgr inż. A. Tarka, p. 230, 311
6
Powłoki galwaniczne
dr inż. M. Młotek, p. 19
7
Elektroplazmowe osadzanie cienkich
warstw
dr inż. Z. Rżanek-Boroch, p. 122, 123
8
Wytwarzanie wodoru
dr inż. B. Ulejczyk, p. 126
9
Synteza ozonu
dr hab. inż. S. Jodzis, p. 122, 123
3
Instrukcje do ćwiczeń są dostępne na stronie
http://www.ktch.ch.pw.edu.pl/index.php?id=laboratoria-1
Technologia Chemiczna – Laboratorium
Harmonogram ćwiczeń w roku akademickim 2015/2016
Technologia Nieorganiczna
Podział na grupy laboratoryjne
Zajęcia w poniedziałek 1315 – 1900.
Grupa I
Wojciech Wawrzyński
Kamila Woźniak
Dominika Swatowska
Jakub Szydłowski
Aleksander Włodarczyk
Monika Wojtkowska
Ewelina Wasilewska
Grupa II
Małgorzata Losota
Jarosław Luśnia
Paulina Malon
Paulina Maj
Aleksandra Machoł
Piotr Pacholak
Mateusz Parciak
Grupa III
Maciej Lusawa
Małgorzata Lenart
Magdalena Łaskowska
Monika Łabędzka
Kasper Marchlewicz
Marta Mętrak
Damian Kuśmirek
Grupa IV
Grzegorz Matyszczak
Anna Marczak
Zofia Mieczyńska
Ewa Wachaczyk
Anna Wanat
Agata Zradzińska
Paweł Gołot
Grupa V
Magdalena Noskowska
Przemysław Orszulik
Weronika Piesio
Aleksandra Sobczak
Kamil Tyszka
Maciej Przyłucki
Robert Pawłowski
Aleksandra Wujek
Grupa VI
Marta Stefańska
Patrycja Suchecka
Paulina Szczepanik
Marta Modzelewska
Karolina Pasierbiewicz
Maciej Remiszewski
Bartosz Wysocki
Maciej Rocki
Grupa VII
Adrianna Uścińska
Dorota Walicka
Aleksandra Tobolska
Kinga Władek
Ewelina Zagozdon
Marta Styś
Magdalena Sotowicz
Grupa VIII
Karolina Stępień
Eliza Radziewicz
Alicja Podolska
Barbara Świątkowska
Mateusz Pyzik
Karolina Misiukiewicz
Anna Malinowska
Rafał Serwicki
Grupa IX
Magdalena Miernicka
Anna Matyjasiak
Aleksandra Lipińska
Diana Matyskiel
Adriana Lewandowska
Patryk Sikorski
Marcin Dziedzic
Harmonogram ćwiczeń
Grupa
laboratoryjna
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
25.04.16
09.05.16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Nr ćwiczenia
16.05.16
23.05.16
4
5
6
7
8
9
1
2
3
30.05.16
06.06.16
7
8
9
1
2
3
4
5
6

Podobne dokumenty