DEMO PDF angielski do sluchania czasowniki

Transkrypt

DEMO PDF angielski do sluchania czasowniki
Fragment
Czasowniki Nieregularne
Część 1
PART ONE
A TYPICAL DAY
Exercise one
Listen to the verb forms and repeat them after the speaker.
sleep
wake
get
slept
woke
got
slept
woken
got
have
eat
drink
leave
come
meet
go
had
ate
drank
left
came
met
went
had
eaten
drunk
left
come
met
gone
Exercise two. The Past Simple forms.
Listen to the text.
♪1
spać
o/budzić się
dost-ać/awać, przyn-ieść/osić, stawać się; tu: get
up - wstać
mieć, posiadać; tu: have a shower – wziąć prysznic
z/jeść, z/jadać
wy/pić, napić się
zostawi-ć/ać, opu-ścić/szczać, wy-jść/chodzić
przy-jść/chodzić, przyje-chać/żdżać, itd.; pochodzić
spot-kać/ykać (się), pozna-ć/wać
chodzić, pójść/iść, po/jechać
♪2
Yesterday I slept badly. I woke up at about 6:30 as usual. I got up quickly and had a shower. Then I ate a
ham sandwich and drank a cup of tea. I left home at 7:15 and came back at 6:00 in the afternoon. Then I
had dinner and met my friends in the pub. I went to bed at midnight.
DIM Nauka i Multimedia
e-mail: [email protected]; http://www.audiokursy.pl
Tekst jest chroniony prawami autorskimi. Publikowanie i rozpowszechnianie bez zgody wydawcy jest zabronione.

Podobne dokumenty