blizej-historii-kl-1-karta-pracy-do-lekcji-12

Transkrypt

blizej-historii-kl-1-karta-pracy-do-lekcji-12
Karty pracy | Bliżej historii
Klasa 1
Imię i nazwisko
Data
Klasa
KARTA PRACY DO LEKCJI 12.
WIERZENIA STAROŻYTNYCH GREKÓW
ZADANIE 1. Podpisz każdy element ilustracji (Słońce, góra, morze, pole, podziemia) imieniem greckiego boga, który
ci się z nim kojarzy.
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
ZADANIE 2. Wymień cechy religii starożytnych Greków.
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
© Copyright by WSiP sp. z o.o., Warszawa 2011
1

Podobne dokumenty