pobierz - gimnazjumgomulin.pl

Komentarze

Transkrypt

pobierz - gimnazjumgomulin.pl
III - V 2013 NR 3
Festiwal
Projektów
Z życia szkoły...
Uczestnicy debaty pod hasłem ,,Lokalny ekorozwój”
Absolwentki naszego
gimnazjum promujące swoją
nową szkołę
14 marca 2013 r. odbył się
Gminny Turniej Wiedzy
Pożarniczej pt. ,,Młodzież
zapobiega
po ż a ro m " .
Otwarcia dokonała pani
dyrektor Irena Kasztelan,
która powitała organizatorów: przedstawicieli Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska: p. sekretarza Marka Ogrodnika i p. Jana Czubałę, przedstawicieli Zarządu Gminnego Związków
Ochotniczych Straży Pożarnych: p. Wojciecha Kamińskiego, p. Mateusza Maślankę i p. Łukasza Wojtczyka
oraz nauczycieli przygotowujących gimnazjalistów do
udziału w turnieju: p. Ewelinę
Kacperską i p. Justynę Zawadę. Wyniki turnieju, ogłoszone przez sekretarza p. Marka Ogrodnika, przedstawiły
się następująco: I miejsce Katarzyna Piasecka (Gimnazjum w Gomulinie), II miejsce - Irena Fresel (Gimnazjum w Gomulinie), III
miejsce - Karol Gajda (Gimnazjum w Gomulinie), IV
miejsce - Natalia Lauks
(Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej). Wyróżnienie
otrzymał Grzegorz Koszelak
z Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej.
21 marca 2013 r. uczniowie klas
drugich prezentowali wyniki
kilkumiesięcznej pracy nad projektami. Drugoklasiści zrealizowali następujące projekty edukacyjne:
- "Wokół ognia. O zjawiskach
spalania i utleniania" pod kierunkiem pani Anny Paulińskiej,
- "Wycieczka po stolicach europejskich" pod kierunkiem pani
Pauliny Baras,
- "Moja gmina" - opiekunem
projektu była p.Ewa Maciołek,
- "Subkultury młodzieżowe i ich
wpływ na życie młodych ludzi" opiekunem była również pani
Ewa Maciołek,
- "Sąd nad matematyką" pod
kierunkiem p. Ireny Kasztelan,
- "Muzyka popularna w Wielkiej
Brytanii od lat 60-tych do czasów współczesnych i jej zmiany"
- opiekunem projektu była pani
Małgorzata Kowalska.
26 marca br. odbyły się Targi
Edukacyjne. 12 szkół ponadgimnazjalnych z powiatu piotrkowskiego i bełchatowskiego zaprezentowało swoją ofertę eduka-
cyjną. Przedstawiciele szkół biorących udział w imprezie prezentowali filmy promujące ich placówki,
rozdawali ulotki informacyjne
oraz eksponowali osiągnięcia szkół
w różnych dziedzinach. Zorganizowanie Targów Edukacyjnych miało
na celu umożliwić dokonanie najlepszego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej obecnym trzecioklasistom naszego gimnazjum.
5 kwietnia 2013 r. w ramach
przygotowań do XIX Sesji Dzieci
i Młodzieży w Gimnazjum w Gomulinie odbyła się debata pod hasłem
„ Lokalny ekorozwój. Infrastruktura rowerowa w naszej gminie.
Jak jest - jak może być”. Debatę
przygotowali uczniowie klasy IIIa
– Jakub Górecki i Mateusz Owczarek pod opieką nauczyciela historii
i wos-u p. Ewy Maciołek. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni
goście: zastępca przewodniczącej
Rady Gminy Wola Krzysztoporska
p. Grzegorz Konecki, radny p. Mariusz Stasiak, dyrektor Gimnazjum w Gomulinie p. Irena Kasztelan, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie p. Małgorzata
Kędzierska, przedstawiciel Rady
Rodziców Gimnazjum w Gomulinie
p. Jolanta Owczarek, Samorząd
Uczniowski oraz uczniowie.
cd. str. 5
ST R.
2
KALENDARIUM
ST R.
Kącik literacki
Julian Tuwim przyszedł na świat 13 września 1894 roku w Łodzi w żydowskiej rodzinie mieszczańskiej. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum, następnie studiował prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie studiów współpracował z pismem "Pro arte et studio" oraz kabaretem "Pod Pikadorem". Tuwim był współzałożycielem
grupy poetyckiej "Skamander". Okres dwudziestolecia międzywojennego poeta spędził w Warszawie. Publikował w "Szpilkach" i "Cyruliku
Warszawskim". Był kierownikiem literackim warszawskich kabaretów:
"Qui pro Quo" (1919 -1932) oraz "Banda" (1932-34).
W czasie II wojny światowej Julian Tuwim przebywał w Rumunii, potem we Francji, Portugalii i Brazylii. Od 1942 roku mieszkał w Nowym
Jorku. Do Polski wrócił w 1946 roku. W latach 1947 -1950 był kierownikiem artystycznym Teatru Nowego w Łodzi. W roku 1949 otrzymał nagrodę literacką miasta Łodzi oraz doktorat honoris causa Uniwersytetu
Łódzkiego, w 1951 roku - nagrodę państwową. Znamy go i cenimy za
wspaniałą twórczość literacką, zwłaszcza tę dedykowaną dzieciom, chociaż oczywiście nie tylko. Nie ma chyba Polaka, który nie znałby „Lokomotywy”, „Ptasiego radia”,
„Okularów” pana Hilarego czy „Zosi Samosi”. Wiersze te bez względu na wiek czytelnika stale budzą w nas chęć uśmiechu. Julian Tuwim zmarł 27 grudnia 1953 roku w Zakopanem. Rok 2013 został
ogłoszony Rokiem Juliana Tuwima.
Ada Filipek
Z życia pewnego dworu, czyli o kulturze słowa
Rozdział drugi - kuchnia
Pewnego deszczowego dnia królewskie dzieci nieznośnie się nudziły. Rozpłaszczały swoje duże
i małe noski o mokre szyby i przyglądały się beznamiętnym wzrokiem, jak za oknem spadają krople dżdżu. Cały zamek zdawał się tonąć we mgle i tej nieznośnej wilgoci, która docierała do każdego jego zakamarka. Dworzanie pochowali się po kątach, gdzie kto mógł, byle tylko mieć możliwość zatopienia się w ciepłym kocu. Tymczasem królewska córka, Katarzyna nr IV, ku zaskoczeniu sporej gromadki swoich braci i sióstr, wpadła na doskonały pomysł. Nic tak nie poprawia humoru, jak zapach pieczonego ciasta. Nie można też zapomnieć, że kuchnia to najcieplejsze i najprzytulniejsze miejsce w całym zamczysku. Wystarczyła minuta, żeby dzieciarnia zdążyła zbiec
do przestronnej kuchni.
-Aby upiec ciasto, potrzebujemy 500 gram mąki, 10 deko drożdży, 20 deko masła, 5 jajek… - zaczęła wyliczać Basia nr VIII.
-Przydałoby się też trochę kaszy mannej… - głos Aleksandry nr III rozniósł się po kuchni, w której
jak spod ziemi wyrosła Nadworna Guwernantka.
-Co ja słyszę!!!. Królewskie córy popełniają błąd za błędem. Mówimy przecież: 500 gramów. Terminy fizyczne oznaczające jednostki miary, takie jak np. wolt, om czy gram właśnie należy odmieniać. A więc mówimy: gramów, woltów, omów itd.
Nadworna Guwernantka, nie zważając na zniecierpliwienie dzieci, które zaczęły niespokojnie się
wiercić i przebierać nogami, spokojnie tłumaczyła dalej:
-Trochę inaczej wygląda sprawa z określeniem „deka”. Większość ludzi tworzy ten wyraz na wzór
określenia „kilo”. „Kilo” jest skróconą formą wyrazu „kilogram”, natomiast skrót od wyrazu
„dekagram” brzmi poprawnie: „deka”, a nie „deko”, jak usłyszałam przed chwilą. Zapamiętacie ?
-Tak, oczywiście …- smętnie odpowiedziały dziewczęta.
-To dobrze. Bo czas na ostatnie objaśnienie, zanim weźmiecie się za pieczenie. „Manna” jest
rzeczownikiem, a więc odmienia się jak rzeczownik: kasza manna, kaszy manny, kaszy mannie
itd. Odmieniajcie ją jak wannę, pannę i wiele innych rzeczowników. Zrozumiano? - gromadka królewien i królewiczów kiwnęła głowami. – To zabierajmy się do pracy. Ja też lubię ciasto.
3
ST R.
4
Szkolny
barometr
IA
Maj jest w tym roku łaskawy dla klasy Ia. Teraz słońce opromienia twarze
uczniów wolnych od stresu
i sprawdzianów. Ciepłe wiatry humoru pomagają klasie
schować się przed deszczem szkolnej rutyny. Miejmy nadzieję, że słoneczny
wyraz twarzy nie zniknie do
końca roku szkolnego.
IB
Na twar z a c h
uczniów
tej klasy
malują
się uśmiechy spowodowane nie tylko „słoneczną”
pogodą, ale również radością z zaklimatyzowania się
w nowym otoczeniu i miejscu. Z niecierpliwością czekają jednak na wakacje, jak
małe dzieci na tęczę po burzy. Silne wiatry kartkówek i
sprawdzianów nadal wieją.
Mamy nadzieję, że nie pokrzyżują one planów i choć
kilka osób ujrzy na swoim
świadectwie biało – czerwony pasek.
tej klasie jest zakłócany przez
pewnego niesfornego osobnika,
na którego utyskuje klasa. Na
szczęście blask wiedzy bijący od
Kingi opromienia całą IIa, z czego cieszymy się także i my.
IIB
Czas mija nieubłagalnie i to już
ostatni chłodny deszcz, jaki
spadnie na tę klasę. Ma on za
zadanie oprzytomnić uczniów
i zachęcić ich do poprawy swoich ocen. Jeżeli tego nie zrobią,
to na koniec roku może nadejść
prawdziwy huragan. Życzymy
jednak, aby do tego nie doszło,
choć naszym zdaniem mały wiaterek nie zaszkodzi. Przypominamy, że w nadchodzących tygodniach nic nie zapowiada
zmniejszenia występowania burzowych chmur zbudowanych ze
sprawdzianów i kartkówek
(również tych niezapowiedzianych).
szkodziło to jednak, by ciągle
odbywały się burze mózgów i...
sprawdzianów. Życzymy, aby
21 czerwca był najbardziej słonecznym dniem tego roku! ;)
IIIB
Ostatnie tygodnie były bardzo
trudne dla trzecioklasistów.
Wolny czas ciągle spędzali przy
książkach. Uwieńczeniem ich
pracy był egzamin gimnazjalny,
który na szczęście nie dla każdego okazał się burzą. Pogodne niebo egzaminu zepsuła wizja charakterystyki, którą musieli napisać wszyscy trzecioklasiści.
W najbliższym czasie zapowiada się zachmurzenie – zimne
prądy kartkówek i sprawdzianów wciąż napływają. Nam tylko pozostaje życzyć pięknych
słonecznych uśmiechów podczas odbierania świadectw oraz
zaświadczeń z wynikami egzaminu gimnazjalnego.
II A
W klasie IIA cały czas słychać wiosenne grzmoty
przybywających sprawdzianów. Mimo wszystko
uczniowie trzymają się
dzielnie. Wytrzymują każdą
nawałnicę pytań i starają
się odbudować swoje dobre
oceny. Niestety, „spokój” w
III A
Dla
klasy IIIa koniec kwietnia był
szczególny. Mimo wszechobecnego słońca uczniowie klas trzecich chodzili z głowami w deszczowych chmurach. Niedawne
egzaminy gimnazjalne spłukały
ich zapał do pracy. Nie prze-
Kasia Piasecka
i Joasia Grabowska
STR. 5
Z życia szkoły... - cd.
8 kwietnia 2013 r. Kinga Białas, uczennica
klasy IIa, została finalistką Wojewódzkiego
Konkursu Filozofii Klasycznej „W poszukiwaniu prawdy o człowieku” organizowanego przez
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
i Kształcenia Praktycznego, Stowarzyszenie
Przyjaciół Filozofii KERYX, Młodzieżową Akademię Filozoficzną w Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Łodzi. Konkurs wpisany jest na listę
tematycznych konkursów Kuratorium Oświaty
w Łodzi. Uczennica do konkursu przygotowywała się pod kierunkiem p. Ewy Maciołek, nauczycielki historii i wiedzy o społeczeństwie .
10 kwietnia 2013 r. roku uczniowie klas I –
III Gimnazjum w Gomulinie, uczniowie klas
szóstych Szkoły Podstawowej oraz nauczyciele i pracownicy obu placówek mieli okazję wysłuchać koncertu profilaktycznego w wykonaniu Piotra Lubertowicza, wokalisty i gitarzysty działającego niegdyś m.in. w takich zespołach, jak Dżem, Nocna Zmiana Bluesa, Chłopcy
z Placu Broni czy John Porter Band. Niecodzienny koncert Piotra Lubertowicza z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci.
26 kwietnia 2013 r. debata przygotowana przez zespół w składzie:
Jakub Górecki i Mateusz Owczarek
została najwyżej oceniona spośród
wszystkich przeprowadzonych
w województwie
łódzkim debat
organizowanych w ramach projektu
„XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Dzięki temu Kuba i Mateusz
zostali posłami na Sejm Dzieci
i Młodzieży. W dniach 11 - 12 maja
br. uczestniczyli w Komisji Problemowej, która opracowywała ważny
projekt uchwały. 1 czerwca zasiedli
w sejmowych ławach w Warszawie,
gdzie debatowali o sprawach ważnych dla młodych ludzi.
10 maja 2013 r. uczniowie gimnazjum oraz szóstych klas szkoły podstawowej uczestniczyli w spotkaniu
z autorem książek dla dzieci i młodzieży, laureatem wielu nagród literackich oraz Kawalerem Orderu
Uśmiechu - panem Andrzejem Grabowskim. Po spotkaniu uczniowie
i nauczyciele mogli uzyskać autograf i nabyć książki pisarza. Organizatorem spotkania była pani bibliotekarka Julia Karlińska oraz
dyrektor gimnazjum I. Kasztelan.
Muzeum poświęcone Janowi Pawłowi
II. Zajadaliśmy się również pysznymi papieskimi kremówkami. Następnie udaliśmy się do Oświęcimia,
gdzie pani przewodnik oprowadziła
nas po byłym zespole obozów koncentracyjnych i obozów zagłady.
Wejście obozu otwiera brama, na
której widniał napis ,, Arbeit macht
frei" ,czyli ,, Praca czyni wolnym ".
Po Oświęcimiu zwiedzaliśmy Brzezinkę - oddalony o 3 km kolejny
obóz. Wycieczka była bardzo interesująca i udana, budząca refleksje
i skłaniająca do przemyśleń.
25 maja 2013 r. - tego dnia w naszej szkole obchodziliśmy Święto
Rodziny. W festynie wzięli udział
zaproszeni goście: ksiądz proboszcz
Jan Cholewa, wójt gminy Roman
Drozdek, przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka oraz licznie zgromadzeni
rodzice,
nauczyciele
i uczniowie gimnazjum oraz szóstoklasiści
ze
Szkoły
Podstawowej
w Gomulinie. Nasza pani dyrektor
życzyła rodzicom dużo cierpliwości
i miłości dla swoich dzieci. Uczniów
prosiła
o
okazywanie
szacunku
i wdzięczności swoim rodzicom. Po
przemówieniu pani dyrektor gościnnie wystąpił zespół wokalno – instrumentalny GOK – STAR z Woli
Krzysztoporskiej. Następnie szkolny
12 kwietnia 2013r. odbył się w naszym gimnazjum Gminny Konkurs Piosenki "Mikrofon dla
Ciebie" . Ku naszej radości jedną z laureatek
została Patrycja Półrolnik.
kabaret zaprezentował swoje skecze o tematyce rodzinnej. Po części
artystycznej
uczestnicy
imprezy
przeszli na halę sportową, gdzie
10 maja 2013 r. odbyła się wycieczka do Oświęcimia i Wadowic, zorganizowana przez panią Małgorzatę
Kowalską. Jej uczestnikami były
osoby z klas I-III naszego gimnazjum. W Wadowicach zwiedzaliśmy
Bazylikę Ofiarowania NMP, a także
został rozegrany m.in. mecz piłki
ręcznej. Później chętni brali udział
w
konkurencjach
sportowych.
Zwieńczeniem imprezy był smakowity poczęstunek.
Benita Pielużek i Ada Kopeć
STR. 6
Wywiad z posłami Sejmu Dzieci i Młodzieży –
Mateuszem Owczarkiem i Jakubem Góreckim.
- Co musieliście zrobić, aby zostać posłami Sejmu Dzieci
i Młodzieży?
- Musieliśmy zgłosić swój udział w projekcie i przygotować
debatę na temat : ,,Lokalny ekorozwój. Infrastruktura rowerowa w naszej gminie. Jak jest? Jak może być?”
- Jak doszło do Waszego zgłoszenia i dlaczego wybraliście
właśnie ten temat?
- Zostaliśmy zgłoszeni przez panią Ewę Maciołek. Wybraliśmy ten temat, ponieważ był nam najbardziej bliski. Odczuwamy brak ścieżek rowerowych w naszej gminie.
- Czy konkurencja była duża?
- Blisko 100 zespołów z województwa łódzkiego startowało w konkursie, jednakże mandatów było tylko
28 – czyli mogło się zakwalifikować 14 zespołów 2 - osobowych . I nam się udało! Nasza debata okazała się
najlepsza w województwie i dlatego dodatkowo wzięliśmy udział w pracach komisji w Sulejówku i Warszawie.
- Jak wyglądał Wasz pierwszy dzień w Warszawie?
- Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zostaliśmy zakwaterowani w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku.
Następnie poszliśmy na stołówkę zjeść obiad. Po zakończonym posiłku wróciliśmy do pokoju rozpakować
bagaże. Później poszliśmy na 5 – godzinne warsztaty zapoznawcze. Podczas tych warsztatów zapoznaliśmy
się z pozostałymi uczestnikami. I zostaliśmy podzieleni na 3 grupy. Nasza grupa liczyła 18 osób. Po zakończeniu warsztatów udaliśmy się na kolację, a następnie do pokoi na zasłużony odpoczynek.
- Jak wyglądał Wasz drugi dzień?
- O 7.30 zjedliśmy śniadanie, około godziny
8 zaczęliśmy się szykować do wyjazdu. Udało
nam się jeszcze pójść z panią Ewą Maciołek do
dworku ,,Milusin” należącego do Józefa Piłsudskiego. Po godzinie 8 wsiedliśmy do autokaru
i ruszyliśmy w drogę do Sejmu. Po rewizji i zostawieniu rzeczy w sejmowej szatni zostaliśmy
przekierowani do jednej z sali komisji, w której
miało miejsce uroczyste otwarcie, wybranie
1 marszałka, 2 zastępców marszałka oraz przewodniczącego obrad. Po oficjalnym otwarciu
zostaliśmy podzieleni na 3 podkomisje. Każda
z nich rozeszła się do własnych sal, gdzie opracowywała swój projekt ustawy. Nasza grupa pracowała nad zrównoważonym transportem. Po zakończeniu
prac wszystkie ustawy zostały połączone w jedną uchwałę. Dana uchwała zostanie teraz poddana różnym
poprawkom, a następnie pozostali posłowie będą głosować nad jej zatwierdzeniem (wszystkich posłów
jest 460, a tych, którzy opracowywali tą uchwałę było 52). 1 czerwca odbędzie się posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży. 460 młodych posłów będzie głosować, czy przygotowana m.in. przez nas uchwała ma wejść
w życie. Podczas prac w podkomisjach przygotowywaliśmy także pytania do Minister Edukacji Narodowej,
pani Krystyny Szumilas, ponieważ 1 czerwca spotkamy się m. in. z nią oraz Marszałkiem Sejmu – panią
Ewą Kopacz i przedstawicielami partii politycznych.
- Co Wam dał udział w tym projekcie?
- Pierwszy raz jechaliśmy pociągiem (śmiech) ! Poznaliśmy zasady funkcjonowania demokracji w Polsce,
proces powstawania ustawy. Mogliśmy również wymienić się doświadczeniami z młodzieżą, z całej Polski.
Udział w tym przedsięwzięciu to na pewno ciekawe przeżycie. Zachęcamy nasze koleżanki i kolegów
do wzięcia udziału w tym projekcie w przyszłym roku.
- Dziękujemy za wywiad.
Wywiad przeprowadziły Sylwia Książczyk i Ola Pilarczyk
STR. 7
NASZE OSIĄGNIĘCIA
Miniony kwartał upłynął w naszej szkole pod znakiem
licznych zawodów i konkursów. Oto ostatnie osiągnięcia uczniów naszej szkoły :

Kinga Białas z kl. IIa została finalistką w Wojewódzkim Konkursie Filozofii Klasycznej pod
hasłem „W poszukiwaniu prawdy o człowieku”,

Mateusz Owczarek i Jakub Górecki z kl. IIIa zorganizowali najlepszą w naszym województwie
debatę pod hasłem ,,Lokalny ekorozwój”, za co
zostali nagrodzeni zaszczytnym tytułem posłów
Sejmu Dzieci i Młodzieży,

w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który
odbył się w Gimnazjum w Gomulinie, nasi
uczniowie zdobyli:
- I miejsce - Katarzyna Piasecka (kl. IIIb),
- II miejsce - Irena Fresel (kl. IIIb),
- III miejsce - Karol Gajda (kl. IIIb),

zawody lekkoatletyczne w Spale przyniosły nam :
- II miejsce w skoku wzwyż - Klaudia Matyja (kl. Ib)
- VII miejsce w skoku w dal - Mateusz Owczarek (kl.
IIIa)

w Konkursie Piosenki Anny Jantar nasze koleżanki
wywalczyły :
- I miejsce - Adrianna Filipek (kl. IIIa),
- wyróżnienie specjalne - Paulina Mazerant (kl. IIIb),

Konkurs ,,Mikrofon dla Ciebie” zaowocował I
miejscem dla Patrycji Półrolnik (kl. IIb),

w II Rzucie Ligi Lekkoatletycznej w Kleszczowie
nasi gimnazjaliści zdobyli :
- III miejsce w skoku wzwyż – Klaudia Matyja,
- V miejsce w pchnięciu kulą – Kacper Kamiński,
- VII miejsce w skoku w dal – Aleksandra Pilarczyk,
- IX miejsce w biegu na 100 metrów – Adrianna Kopeć,
- IX miejsce w biegu na 1000 metrów – Jakub Górecki.
Kasia Piasecka - zwyciężczyni Gminnego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej wraz z opiekunem p. E. Kacperską
podczas eliminacji powiatowych
Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za ich
wysiłek i pracę, jaką włożyli w przygotowania, natomiast
zwycięzcom i osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Informacje zgromadziła Sylwia Książczyk
OGŁOSZENIE
Pomimo faktu, iż nasi koledzy - Mateusz Owczarek
i Jakub Górecki przeprowadzili najlepszą w województwie debatę dot. budowy ścieżek rowerowych w naszej
gminie oraz wystosowali pisemną petycję do Urzędu
Gminy Wola Krzysztoporska w tej samej sprawie, to z
przykrością musimy zawiadomić o otrzymaniu pisma,
którego treść zamieszczamy poniżej.
Wola Krzysztoporska, dn. 27.05.2013
Rada Gminy
Wola Krzysztoporska
Uczniowie Gimnazjum
w Gomulinie
97-371 Wola Krzysztoporska
Odpowiadając na pismo z dnia 05.04.2013 roku
uprzejmie informuję, że sprawa ścieżek rowerowych
na terenie naszej gminy była omawiana na XXXIV sesji
Rady Gminy, która odbyła się 29 kwietnia 2013 roku.
W czasie dyskusji radni stwierdzili, że pomysł jest
bardzo dobry, ale na obecną chwilę niemożliwy do realizacji ze względów finansowych. W pierwszej kolejności należy zakończyć budowę kanalizacji, nowoczesnego centrum edukacyjno - sportowego w Bujnach
oraz Parzniewicach. Potrzebne są ogromne fundusze
na budowę i remonty dróg. W przyszłości, być może
nieodległej, Wasz pomysł będzie możliwy do zrealizowania.
Kinga Białas — finalistka
Konkursu Filozoficznego
Z poważaniem
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Głowacka
STR. 8
Od aksolotla do odnawialnych źródeł energii, czyli tajemnice
tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.
Egzamin gimnazjalny, którego obawia się większość uczniów, sprawdza zakres wiedzy
z trzech lat nauki. Zazwyczaj potrafi zaskoczyć różnorodnymi pytaniami i tak też było
w tym roku.
Dnia 23 kwietnia musieliśmy się zmierzyć z przedmiotami humanistycznymi. Na pierwszy ogień poszła historia i wiedza o społeczeństwie. Ku zdziwieniu wszystkich zagadnienia okazały się dość proste. Pytania dotyczyły powstania listopadowego, Krzyżaków oraz kolonizacji na prawie niemieckim, a wiele rozwiązań kryło się
w tekstach źródłowych. O godzinie 11.00 nadszedł czas na język polski. Po wejściu do klas każdy z nas był ciekawy, czego dotyczy, ostatnie, najtrudniejsze zadanie. Wszyscy oczekiwali, że będą musieli napisać rozprawkę,
a tutaj duże rozczarowanie. Pojawiła się charakterystyka, w której uczniowie mieli opisać osobę odważną. Większość trzecioklasistów powoływała się na bohaterów ,,Kamieni na szaniec”, ale również można było spotkać przypadki charakteryzowania Juranda z ,,Krzyżaków”, a nawet Małego Księcia.
Kolejnego dnia, 24 kwietnia, czekał nas najcięższy egzamin– matematyka oraz przedmioty przyrodnicze,
które niejednokrotnie sieją postrach wśród młodzieży. O godzinie 9.00 musieliśmy się zmierzyć z biologią, fizyką,
chemią, a także geografią. Pytania dotyczyły wielu doświadczeń, za którymi - niestety - nie przepadamy. Trzeba
było również wykazać się znajomością mapy i województw. Jednak najwięcej problemów sprawiło nam nietypowe zadanie, w którym musieliśmy wypowiedzieć się na temat aksolotla. Matematyka dla większości okazała się
trudna : ostrosłupy, równania oraz nielubiane przez uczniów pierwiastki sprawiły, że tego dnia nie mogliśmy zaliczyć do udanych.
25 kwietnia nadszedł czas na język obcy. Prawie wszyscy trzecioklasiści w naszej szkole zdecydowali się na
język angielski, tylko nieliczna, dziewięcioosobowa grupa zdawała język niemiecki. Punktualnie o godzinie. 9.00
zaczęliśmy rozwiązywać zadania ze słuchu. Są one dość ciężkie, gdyż nie zawsze rozumiemy wszystkie wypowiedzi. Natomiast teksty w dalszej części testu nie sprawiły nam większego problemu. Po godzinnej przerwie weszliśmy do sali z poczuciem, że
to ostatnie chwile stresu.
W części rozszerzonej należało napisać e-mail dotyczący szkoły tańca, do której
z założenia uczęszczamy.
Dzień prawdy nastąpi
dopiero 21 czerwca. Miejmy
nadzieję, że osiągniemy jak
najlepsze wyniki i dostaniemy się do wymarzonych
szkół.
Justyna Skowronek
STR. 9
KĄCIK KULINARNY
Na te miesiące stopień trudności wynosi:
W TYM NUMERZE POLECAM:
wiosenną sałatkę oraz deser bananowy.
Sałatka wiosenna
Składniki:
3 łyżki jogurtu naturalnego,
3 łyżki majonezu,
1 łyżeczka chrzanu,
szynka (według uznania),
4 jajka ugotowane na twardo,
1 czerwona papryka,
1 opakowanie mix sałat,
sól, pieprz (do smaku).
Majonez połączyć z jogurtem i chrzanem, doprawić solą i pieprzem.
Szynkę i paprykę pokroić w paski, jajka pokroić w plasterki.
Mieszankę sałat wyłożyć do płaskiej salaterki, na niej ułożyć jajka, szynkę i paprykę.
Całość polać sosem majonezowo-chrzanowym.
Deser bananowy
3 żółtka
100 g cukru
1 łyżka skrobi kukurydzianej
350 ml mleka 3,2%
1 łyżeczka esencji waniliowej
3 dojrzałe banany
250 ml śmietanki kremówki
2-3 łyżki cukru pudru
12 okrągłych biszkoptów
sok z cytryny, do skropienia bananów
Przygotuj krem angielski: w misce utrzyj żółtka na gładką masę. W rondelku wymieszaj cukier i skrobię kukurydzianą.
Dodaj mleko, ustaw na kuchence i podgrzewaj na średnim ogniu, stale mieszając. Doprowadź do wrzenia. Gotuj przez
2 minuty, cały czas mieszając.
Dodaj 3-4 łyżki podgrzanego mleka do żółtek, dokładnie wymieszaj. Przelej żółtka z powrotem do garnka z mlekiem.
Podgrzewaj, aż masa zgęstnieje. Zestaw z kuchenki, dodaj esencję waniliową i dokładnie wymieszaj. Przełóż do miski,
przykryj folią spożywczą i odstaw do lodówki, aby się schłodziło.
Śmietankę ubij na sztywną pianę z 2-3 łyżkami cukru pudru. Banany obierz ze skórki, pokrój na plasterki i skrop sokiem
z cytryny. Zostaw kilka plasterków do dekoracji, resztę zmiksuj na gładkie puree. Wymieszaj puree z bananów z kremem
waniliowym, tworząc jednolitą masę. Na dnie każdego pucharka ułóż 2 pokruszone biszkopty. Na nich ułóż 2 łyżki kremu
bananowego oraz 2 łyżki kremówki.
Poleca Karol Gajda z IIIb
STOPNIE TRUDNOŚCI:
Bardzo łatwy
Łatwy
Średni
Trudny
ST R.
Czarek na lekcji matematyki został zapytany
przez nauczycielkę :
- Czarku, co to jest kąt??
Czarek na to:
-Kąt to najbrudniejsza część mojego pokoju.
10
Celina przybiega do domu:
- Tatusiu, dostałam szóstkę z biologii!
- Świetnie! W nagrodę pójdziemy do cukierni popatrzeć, jak ludzie jedzą ciastka.
Czesiu podchodzi do pani i prosi o pomoc w założeniu bucików, wiec pani przedszkolanka pomaga dziecku założyć wysokie, zimowe
butki. Szarpią się, męczą, ciągną... Jest! Weszły! Spoceni siedzą na podłodze. Dziecko mówi:
-Ale założyliśmy buciki odwrotnie..
Pani patrzy, faktycznie. Więc je ściągają, mordują się, sapią. Uuuf, zeszły. Wciągają je znowu, sapią, ciągną, nie chcą wejść... Uuuf.
Weszły. Pani siedzi, dyszy, a dziecko mówi:
-Ale to nie moje buciki...
Pani niebezpiecznie zwężyły się oczy, odczekała i znów szarpie się z butami... Zeszły.
Na to dziecko:
- To buciki mojego brata i mama kazała mi je nosić...
Pani mocno zacisnęła ręce na szafce, odczekała, aż przestaną się trząść, przełknęła ślinę i znów pomaga wciągać buty. Tarmoszą się,
wciągają, silą się... Weszły.
-No dobrze - mówi wykończona pani - a gdzie są twoje rękawiczki?
-Mam schowane w bucikach...
PRZYPOMINAJKA
Drogie koleżnki, drodzy koledzy! Właśnie nadszedł czerwiec. Nie tak dawno
składaliśmy
Życzenia naszym kochanym Mamom, jeszcze wcześniej babciom i dziadkom.
Niedługo, bo już 23 czerwca ,swoje święto obchodzą nasi ojcowie. Nie zapomnijmy w natłoku codziennych spraw i zamęcie związanym z zakończeniem roku
szkolnego o złożeniu im życzeń i okazaniu wdzięczności za wychowanie. Na pewno sprawimy im tym faktem ogromną radość.
TABLICA OGŁOSZEŃ
Serdecznie dziękujemy naszej
kochanej wychowa wczyni
za
pani Małgorzacie Kowalskiej
d
tru
za
i,
dwa lata spędzone z nam
nas
włożony w wychowanie
i wykształcenie na mądrych,
wartościowych ludzi.
Klasa IIIa
Dziękujemy pani
Agacie
Pawlak za wszys
tkie starania
i ogrom pracy w
łożony
w nasze wychow
anie
i edukację.
Wdzięczni wycho
wankowie
z klasy IIIb
Pragniemy podziękować
wszystkim nauczycielom,
a także Wam - drodzy koledzy
i koleżanki, za te dwa wspaniałe lata spędzone w murach naszego gimnazjum.
Uczniowie klas III