Odpowiedź na pytania do SIWZ 2

Komentarze

Transkrypt

Odpowiedź na pytania do SIWZ 2
Oznaczenie sprawy: 11/Inż-Sap/2012
Gdynia, 12.09.2012 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia 3
Dotyczy: przetargu nieograniczonego
Dostawa sprzęt i akcesoria do nurkowania
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły pytania o wyjaśnienie
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Proszę o wyjaśnienie elementu specyfikacji w Zadaniu 3 - skafander nurkowy suchy:
Pytanie1
Pkt. 3 - kryza szyjna neoprenowa występuje zazwyczaj bez dodatkowego docieplenia
neoprenowego, które stosuje się w przypadku kryz lateksowych. Czy mimo to skafander
powinien zawierać zarówno kryzę neoprenową jak i docieplenie z neoprenu?
Pytanie 2
Pkt. 4 - Manszety nadgarstkowe stożkowe wykonane z siliconu nie nadają się ze względu na
swą specyfikę do bezpośredniego wklejenia w rękaw skafandra. Manszety siliconowe
występują na rynku wyłącznie w zestawie z odpowiednimi pierścieniami. Proszę
o informacje, czy skafander może być wyposażony w manszety stożkowe lateksowe, które
można wkleić bezpośrednio z opcja założenia pierścieni, tak jak tego sobie Państwo życzą
w specyfikacji.
Pytanie 3
Pkt. 8 - W jaki sposób maja wyglądać paski do mocowania przyrządów. Jakie przyrządy będą
do nich mocowane?
Pytanie 4
W formularzu oferty na Zadanie 1 (zał. nr 1.1 do SIWZ, zał. nr 1 do umowy) w tabeli
artykułów poz. 1 i 10 są latarki nurkowe z przewodem, w specyfikacji technicznej natomiast
(załącznik nr 2 do SIWZ) w tabeli artykułów na Zadanie 1 poz. 10 widnieją Rękawice suche
z pierścieniami 20kpl, których nie ma w formularzu oferty na Zadanie 1. Proszę o wyjaśnienie
czy Zamawiający omyłkowo wpisał dwa razy latarki do formularza oferty i przeoczył
Rękawice suche?
Oznaczenie sprawy: 11/Inż-Sap/2012
Gdynia, 12.09.2012 r.
STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie art. 38 ust 1 ustawy roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr
113, poz. 759), z dnia 29 stycznia 2004 r.,
Odpowiadając na pytanie 1:
Skafander powinien zawierać zarówno kryzę szyjnę neoprenową jak również docieplenie
z neoprenu.
Odpowiadając na pytanie 2:
Zamawiający dopuszcza wyposażenie skafandra w manszety stożkowe lateksowe.
Odpowiadając na pytanie 3:
Paski mają być umieszczone wzdłuż na obwodzie rękawa w ilości 5-6 szt., długość 4-4,5 cm,
szerokość 1,5-2 cm. Paski służą do mocowania zegarka, głębokościomierza, komputera
nurkowego.
Odpowiadając na pytanie 4:
W formularzu oferty na Zadanie 1 wystąpił błąd. Omyłkowo zostały wpisane dwa razy
Latarki nurkowe z przewodem (poz. 1 i 10), natomiast pozycja 4 Maska nurka powinna być
podzielona na dwie pozycje, Maska nurka , 20 szt. oraz Maska nurka – mała, 20 szt.
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie.
Dowódca JW 4026
kmdr Dariusz WICHNIAREK