3-ci Uniwersytet Otwarty čme Université ouverte

Transkrypt

3-ci Uniwersytet Otwarty čme Université ouverte
3
-ci Uniwersytet Otwarty
ème
Université ouverte
Wrocław - Strasbourg
2006 - 2007
Pod Patronatem Parlamentu Europejskiego
Rozwój regionalny zjednoczonej Europy
w obliczu globalnej mobilności miejsc pracy i siły
roboczej w perspektywie do 2015 roku
I sesja : WROCŁAW 13 - 15 października 2006
Uniwersytet Wrocławski
Budynek D
Ul. Uniwersytecka 7/ 10
Rozwój regionalny zjednoczonej Europy
w obliczu globalnej mobilności miejsc pracy w perspektywie do 2015 roku
Tłumaczenie symultaniczne na język polski, francuski i niemiecki
Piątek 13 października
Rejestracja uczestników
Inauguracja prac Uniwersytetu Otwartego
08.30-09.00
09.00-10.00
Przerwa na kawę 10.00-10.30
Prezentacja Uniwersytetu Otwartego
przez Panią Françoise Allaire, Wiceprezes France-Pologne pour l’Europe, Dyrektora projektu
10.30-10.45
Wzrost gospodarczy, spójność społeczna i rozwój lokalny
Europejskie polityki regionalne : konkurencyjność, spójność terytorialna i solidarność
10.45-11.15
Pan Jan Olbrycht, Eurodeputowany, Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego w Parlamencie Europejskim
Honorowy członek France-Pologne pour l’Europe
Czego oczekują od polityki regionalnej Unii Europejskiej młodzi Europejczycy ?
11.15-12.30
Panel pod przewodnictwem :
Pani Françoise Allaire, Wiceprezesa France-Pologne pour l’Europe, Dyrektora projektu
Udział wezmą :
Pan Frank Burgdoerfer
Pan Alexandre Heully
Pan Michał Kwietniewski
Współzałożyciel « X3 » - Kształcenie obywatelskie a dialog międzykulturowy, Niemcy
Współzałożyciel magazynu europejskiego « Café Babel », Francja
Redaktor naczelny Polskiego Kalendarza Europejskiego, Fundacja im. Roberta Schumana
oraz studenci Uniwersytetów : Wrocławia, Strasburga, Frankfurtu nad Odrą, Katowic i Bordeaux.
Wystąpienie :
Pan Michał Seweryński, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polska
12.30-13.00
Obiad-Bufet 13.00-14.30
Aktualizacja : 18.09.2006
Przewodniczy Pan Jacques Brierre, Członek Zarządu France-Pologne pour l’Europe
Konwergencje ekonomiczne a różnice społeczne w Europie
Postrzeganie opinii publicznej
14.30-15.15
Pan Krzysztof Bobiński
Dr Dorota Dakowska
Pan X………
Wiceprezes Fundacji Unia i Polska
Adiunkt na wydziale nauk politycznych, Uniwersytet im. R. Schumana w Strasburgu
Dziennikarz, Niemcy
Makroekonomia w procesie rozszerzenia : konsekwencje gospodarcze i społeczne dla 25ciu
15.15-15.35
Exposé Pani Odile Renaud-Basso, Komisja Europejska, (do potwierdzenia)
Debata z udziałem uczestników
15.35-16.15
Przerwa na kawę 16.15-16.45
Co o tym myślą partnerzy społeczni ?
16.45-18.15
Panel pod przewodnictwem
Pana Michała Kurtyki, Członka Zarządu France-Pologne pour l’Europe, Przewodniczącego BPI Polska,
Eksperta przy Komisji Europejskiej
Udział wezmą :
Pan Andrzej Adamczyk
Pan Thorben Albrecht
Pani Francine Blanche
Pan Marcel Grignard
Sekretarz międzynarodowy NSZZ Solidarność
Odpowiedzialny ds. europejskich i międzynarodowych DGB, Niemcy
Sekretarz konfederalny, CGT, Francja
Sekretarz krajowy, CFDT, Francja
Pan Bogdan Grzybowski
Sekretarz Zespołu ds. Polityki społecznej,
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, OPZZ
Pan Emmanuel Julien
Z-ca Dyrektora ds. relacji społecznych, MEDEF, Francja
Pan Jacek Męcina
Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy,
Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan
Pan Klaus-Dieter Teufel
Z-ca Dyrektora Konfederacji Pracodawców Berlina i Brandenburgii, UVB
Debata z udziałem uczestników
18.15-19.00
20.00 Przyjęcie wydane przez Prezydenta Wrocławia
Contact : [email protected] : Kontakt
Informacja : www.fpenet.org : Information
41 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
ul. L. Narbutta 27 m.1 - 02-536 Warszawa
Tél. : 33 (0)1 53 94 14 00 – Fax. : 33 (0)1 53 94 14 10
Tel. : 48 (22) 881 04 16 – Fax. : 48 (22) 646 33 23
Sobota 14 października
Przewodniczy : Pan Jan Robert Suesser, Członek Zarządu France-Pologne pour l’Europe
Rozwój regionalny Unii Europejskiej
w obliczu światowej mobilności miejsc pracy
Inwestować za granicą : nowa geografia przedsiębiorstw
09.00-09.30
Exposé Pani Danielle Kaisergruber, Eksperta przy Komisji Europejskiej,
Dyrektora DKRC
Wymiar lokalny strategii lizbońskiej ?
09.30-10.00
Exposé Pani Nicola Düll, Eksperta przy Komisji Europejskiej,
Konsultant w „Economix research and consulting”, Monachium
Debata z udziałem uczestników
10.00-10.30
Przerwa na kawę 10.30-11.00
Jakie strategie rozwoju - lokalne, krajowe, światowe - dla aktorów społeczno-gospodarczych ?
Wystąpienie Pani Danuty Hübner, Komisja Europejska, Komisarz ds. Polityki Regionalnej
11.00-11.30
Wystąpienie Pani Grażyny Gęsickiej, Minister Rozwoju Regionalnego, Polska
11.30-12.00
Panel dyskusyjny pod przewodnictwem :
12.00-13.00
Pana Jana Roberta Suesser, Członka Zarządu France-Pologne pour l’Europe
Udział wezmą :
Pan Jacky Fayolle
Pan Bela Galgoczi
Dyrektor Instytutu Badań Ekonomicznych i Społecznych IRES, Francja
Dyrektor naukowy, ETUI-REHS, Bruksela
Dyrektor ds. społecznych,
Pani Thérèse de Liedekerke
Europejski Związek Konfederacji Przemysłu i Pracodawców, UNICE
Sekretarz Konfederalny Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych ETUC
Pan Józef Niemiec
Pracownik naukowy w Niezależnym Centrum Badań Ekonomicznych NOBE, Warszawa
Pan Witold Orłowski
Debata z udziałem uczestników
13.00-13.30
Obiad-Bufet 13.30-15.00
Grupy robocze :
15.00-16.30
Grupa robocza n° 1 :
Jakie projekty dla rozwoju lokalnego i regionalnego ?
Grupa robocza n° 2 :
Jakie projekty dla rozwoju obszarów wiejskich ?
Pod wspólnym przewodnictwem :
Pana Pawła Wróblewskiego, Marszałka Województwa
Pod przewodnictwem :
Pani Zofii Krzyżanowskiej, Radca Generalny, Ministerstwo
Dolnośląskiego
Pana Jean-Paul Heider, Wiceprzewodniczącego Regionu Alzacji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polska
Pan Jean-Claude Sabin, Prezes AGROPOL, Francja
z udziałem m.in. kierownictwa agencji rozwoju
Przerwa na kawę 16.30-17.00
Grupy robocze :
17.00-18.30
Grupa robocza n° 3 :
Kształcenie, zdobywanie kwalifikacji, rekonwersja…
Pod wspólnym przewodnictwem
Pani Stanisława Golinowska, Dyrektor Instytutu Zdrowia
Publicznego, UJ, Kraków
Pani Carole Tuchszirer, Badacz naukowy ekonomii pracy,
IRES Instytut Badań Ekonomicznych i Społecznych, Paryż
z udziałem m.in. agencji rozwoju z Polski, z Francji,
z Niemiec oraz z innych krajów europejskich
Grupa robocza n° 4 :
Młodzi Absolwenci :
mobilność i solidarność europejska
Pod wspólnym przewodnictwem
Pani Agnieszki Walter-Drop, Członka Zarządu
France-Pologne pour l’Europe
Pan Roger Briesch, wice-przewodniczący Europejskiego
Komitetu Społeczno-Ekonomicznego (EKES), Bruksela
18.30-19.30 Zwiedzanie Wrocławia z przewodnikiem
20.00 Przyjęcie wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Niedziela 15 października
Przewodniczy : Pan Jan Kułakowski, Eurodeputowany, Wiceprezes France-Pologne pour l’Europe
Konwergencje gospodarcze i społeczne na rzecz solidarnej globalizacji
Panel dyskusyjny
08.30-09.30
pod przewodnictwem Pana Jana Kułakowskiego, Eurodeputowanego, Wiceprezesa France-Pologne pour l’Europe
Udział wezmą :
Dyrektor Generalny ds Programów progresywności Przemysłu Tunezyjskiego
Pan Meftah Amara
Z-ca Dyrektora Generalnego Francuskiej Agencji Rozwoju, Francja
Pan Jean-Michel Debrat
Pan Józef Pinior
Pani Angelica Schwall-Düren
Pan Klaus-Heinrich Standke
Eurodeputowany
Deputowana do Bundestagu
b. Z-ca Dyrektora Generalnego UNESCO,
Przewodniczący Komitetu wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej
Debata z udziałem uczestników
09.30-10.00
Podsumowanie 3 edycji Uniwersytetu Otwartego France-Pologne pour l’Europe
Pan Jarosław Pietras, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Pan Claude Sardais, Prezes France-Pologne pour l’Europe
12.00-14.00
Program turystyczny zorganizowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
Contact : [email protected] : Kontakt
Informacja : www.fpenet.org : Information
41 boulevard Vincent Auriol - 75013 Paris
ul. L. Narbutta 27 m.1 - 02-536 Warszawa
Tél. : 33 (0)1 53 94 14 00 – Fax. : 33 (0)1 53 94 14 10
Tel. : 48 (22) 881 04 16 – Fax. : 48 (22) 646 33 23
10.00-11.00

Podobne dokumenty