Wykaz książek BNPiKS - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Transkrypt

Wykaz książek BNPiKS - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Aut.
Tyt.
Miejsce wyd. Rok
wyd.
Syg. Nr
inw.
"Wolne" wybory 1947
Warszawa
1981
WY 5305
B
13 miesięcy i 13 dni Gazety Krakowskiej : 1980-1981 : [szkic do portretu gazety
codziennej / \c napisany przez zespół dziennikarzy posierpniowej "Krakowskiej"].
[Warszawa]
1986
PR
5131
A. Paul Weber : rysunek satyryczny.
Warszawa
1990
F
4417
Aktywna rola Polski w walce o pokój i bezpieczeństwo : materiały z debaty poselskiej Warszawa
w Sejmie PRL w dniu 24 czerwca 1980.
1980
ZB
485
Amerykański raport.
[S.l.]
[1988] SM
5188
Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie : rozwój lotnictwa w regionach :
bezpieczne lata 2011-2013.
Radom
2013
ZB
4514
Bilans korzyści i kosztów przystąpienia Polski do Unii Europejskiej : prezentacja
wyników prac polskich ośrodków badawczych.
Warszawa
2003
E
1279
Constitution of the Islamic Republic of Iran.
Teheran
2010
PRA 3084
Declaration of Independence ; The Constitution of the United States of America.
[Washington] 1994
PRA 3091
Deklaracja ideowo-programowa Ruchu Ludowego.
Lublin
1986
O
5051
Divertimento sztokholmskie : rozmowy z Josifem Brodskim.
Warszawa
1988
LI
5267
Doktryna cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2015
ZB
5366
Dzieje kościoła rzymsko-katolickiego w Czechach i na Morawach 1948-1978.
Warszawa
1984
PK
5237
Eurokomunizm : wybór tekstów.
[Warszawa]
[1981] KK
5140
Galeria sztuki sceny plastycznej KUL : 1986 - 2006.
Lublin
2006
F
1960
Ist report on the implementation and dissemination of the International Humanitarian
Law in the Republic of Poland.
Warszawa
2009
PRA 1998
Jednodniówka organizacji społecznych w Hrubieszowie ku czci Pierwszego Marszałka Hrubieszów
Polski Józefa Piłsudskiego 19 marca [19]26.
1926
PR
4821
Katolicyzm, kapitalizm, socjalizm : list pasterski biskupów austrjackich.
1933
PK
2195
Lublin
KGB i papież.
[Warszawa]
[1983] PK
5235
Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej : uchwalona przez Sejm
Ustawodawczy w dniu 22 lipca 1952 r.
Warszawa
1976
PR
4368
Ku czi Komendanta : jednodniówka wydana w dniu imienin przez żołnierzy Baonu
zap. 5 pp Leg. 19-3 1920.
Warszawa
1920
PR
4822
Lenin : prasa : 1895-1924 : artykuły, listy, odezwy, fragmenty książek.
Warszawa
1970
KK
4820
Leszek Mądzik i jego teatr, and his theatre.
Warszawa
2000
F
1958
Manifest PKWN.
Warszawa
1974
O
238
Manipulacja i obrona przed manipulacją : sesja na Uniwersytecie Warszawskim 1981.
[Warszawa]
[1984] SOC 5186
Materiały na temat pokoju na rok 1981.
Warszawa
1981
Mediokracja w Polsce.
Częstochowa 2008
KM 3902
Miedzy polską etniczną a historyczną.
Wrocław
1988
MP
3550
Na ingres ks. prymasa : jednodniówka katolicka : Warszawa, 6.II.1949.
Warszawa
1949
PR
4827
Niezależna encyklopedia powszechna A-Z. [t.] 2.
Warszawa
1988
EN
5138
Ochrona fizyczna osób i mienia : I stopień licencji.
Toruń
2013
ZB
5104
Od października 1956 do grudnia 1970. Cz. 1, Wokół października. Z. 1.
Warszawa
1984
H
994
Organy władzy publicznej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2
kwietnia 1997 roku.
Lublin
2006
SP
1604
Plotka a monopol informacji.
Warszawa
1981
P
5159
Polacy znad Willi, Niemna, Narwi i Bugu w łagrach radzieckich w latach 1944-1947 : Warszawa
(z relacji mieszkańców Białostocczyzny).
1984
H
5036
Polityczne, gospodarcze i społeczne organizacje międzynarodowe : informator.
Warszawa
1969
O
73
Polityka spójności w obliczu wyzwań XXI wieku : materiały z konferencji.
Warszawa
2009
E
3322
Pomysły polityczne.
Warszawa
1984
MP
5229
Porozumienie gdańskie ; Porozumienia rolników ; Łódzkie porozumienia studentów ;
Statut NSZZ "Solidarność" .
Gdańsk
1981
O
3698
ZB
510
Pospolite ruszenie : jednodniówka : Warszawa, 7 sierpnia 1920 r.
Warszawa
1920
PR
4824
Pravda.
[Warszawa]
1981
PR
5129
Prawda i wspólnota drogą do wyzwolenia narodu.
Lublin
1985
MP
4921
Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Warszawa
2013
PRA 5470
Prawo własności przemysłowej.
Warszawa
2015
PRA 5481
Protokoły porozumień Gdańsk, Szczecin, Jastrzębie. Statut NSZZ "Solidarność".
Założenia Ustawy o związkach zawodowych.
Warszawa
1981
O
4924
Radomski czerwiec '76.
Radom ;
Kielce
1981
H
5034
Spotkanie Michaiła Gorbaczowa z przedstawicielami polskiej inteligencji.
Warszawa
1988
MP
950
Sprawa polska.
[S.l.]
1918
H
3414
Statut Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".
[S.l.]
[1980] O
5050
Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2014
ZB
4911
Systemy partyjne Europy Zachodniej. T. 1, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Francja,
Belgia.
Warszawa
1991
SP
1417
Szanse i zagrożenia na drodze do Unii Europejskiej.
Warszawa
1997
E
1130
Teheran - Jałta - Poczdam : dokumenty konferencji szefów rządów trzech wielkich
mocarstw.
Warszawa
1972
H
2955
Telewizja w Europie : regulacje, polityka i niezależność : raport z monitoringu : część
ogólna : Polska.
Warszawa
2005
T
2748
Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską : (tekst ujednolicony).
Warszawa
2005
E
1354
Unia Europejska po Traktacie Nicejskim.
Warszawa
2002
E
1288
Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen.
[Bonn]
1970
SM
767
Webster's new dictionary and thesaurus.
New York
1990
SŁ
3498
Wojna w Afganistanie.
Warszawa
1985
W
5334
Wokół rewolucji rosyjskiej.
[Warszawa]
1980
W
5173
Wychowanie dla pokoju.
Wrocław
1983
ZB
676
Z badań nad polską myślą polityczną 1939-1949.
Wrocław
1978
MP
532
Zwyciężyłeś - zwyciężaj.
[Warszawa]
1985
PK
5233
[Rada Jedności
Narodowej]
Testament Polski walczącej : [Rada Jedności Narodowej do narodu polskiego i do
Narodów Zjednoczonych].
[Warszawa]
1983
H
1050
Abarinov Vladimir
Konstantinovič
Oprawcy z Katynia.
Kraków
2007
H
4004
Abcarian Gilbert,
Masannat George S.
Contemporary political systems: an introduction to government.
New York
1970
SP
272
Abel Andreas,
Stuflesser Mathias,
Voltmer Leonard
Aspects of multilingualism in European border regions : insights and views from
Alsace, Eastern Macedonia and Thrace, the Lublin voivodeship and South Tyrol
Bozen
2007
E
1505
Abramowicz Wiesław
Samorząd terytorialny w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego :
uaktualniony zbiór przepisów i orzeczeń sądowych.
Warszawa
1994
ST
1428
Abramowski Edward
Rzeczpospolita przyjaciół : wybór pism społecznych i politycznych.
Warszawa
1986
MP
874
Abraszewski Andrzej
Koordynacja działalności organizacji międzynarodowych w systemie Narodów
Zjednoczonych : zagadnienia prawne.
Warszawa
1973
O
230
Abraszewski Andrzej
Polska w Organizacji Narodów Zjednoczonych (1945 - 1975).
Warszawa
1975
O
265
Adamczyk Mieczysław Konstytucje polskie w rozwoju dziejowym1791 - 1982.
Warszawa
1985
PRA 822
Adamczyk Mieczysław Prasa konspiracyjna na Kielecczyźnie w latach 1939-1945.
Kraków
1982
PR
3573
Adamczyk Mieczysław, Dokumenty fałszerstw wyborczych w Polsce w roku 1947. [1], Memoriał Polskiego
Warszawa ;
Gmitruk Janusz
Stronnictwa Ludowego w sprawie wyborów w Polsce, złożony wraz z załącznikami w Kielce
dniu 18 grudnia 1946 roku Ambasadorom Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i
Związku Sowieckiego w Warszawie
2000
H
1295
Adamek Jacek
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka.
Wrocław
2009
PG
2017
Adamiec Jolanta
Kryzys finansowy : wybrane zagadnienia.
Warszawa
2009
PG
3341
Adamik-Szysiak
Małgorzata
Media i polityka : relacje i współzależności.
Lublin
2014
KM 4742
Adamik-Szysiak
Małgorzata
Mediatyzacja komunikowania politycznego : w kręgu badań politologicznych i
medioznawczych.
Lublin
2015
KP
5439
Adamik-Szysiak
Małgorzata
Telewizyjna reklama polityczna w Polsce w latach 2005-2010.
Lublin
2012
RE
3675
Adamik-Szysiak
Media mniejszości : mniejszości w mediach.
Małgorzata, Godlewska
Ewa
Lublin
2014
KM 4790
Adamik-Szysiak
Małgorzata, Maguś
Wojciech
Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations.
Lublin
2013
MP
O
4067
Adamik-Szysiak
Małgorzata, Maguś
Wojciech
Współczesne zagadnienia marketingu politycznego i public relations.
Lublin
2013
MP
O
3995
Adamowicz Elżbieta
Transformacja po latach : wybór tekstów dedykowanych profesorowi Janowi
Winieckiemu z okazji 70. rocznicy urodzin.
Warszawa
2010
SP
3457
Adamowski Janusz,
Jabłonowski Marek
Polskie media u progu XXI wieku.
Warszawa
2001
KM 2757
Adamowski Janusz
Włodzimierz
Czwarty stan : media masowe w pejzażu społecznym Wielkiej Brytanii.
Warszawa
2006
KM 4520
Adamowski Janusz
Włodzimierz
Media w państwie współczesnym.
Warszawa
2001
KM 2746
Adamowski Janusz
Włodzimierz
O warsztacie dziennikarskim.
Warszawa
2002
M
Adamowski Janusz
Regionalne i lokalne środki przekazu : kontekst międzynarodowy i krajowy.
Włodzimierz, WolnyZmorzyński Kazimierz
Warszawa
2007
KM 4739
Adamowski Janusz
Regionalne i lokalne środki przekazu : kontekst międzynarodowy i krajowy.
Włodzimierz, WolnyZmorzyński Kazimierz
Warszawa
2007
KM 4523
4027
Adams Katherine L.
Komunikacja w grupach.
Warszawa
2008
KS
4607
Adamski Mirosław
Bezzałogowe statki powietrzne. Cz. 1, Charakterystyka i wykorzystanie.
Dęblin
2013
ZB
4463
Adamsk Jacek
Nowe technologie w służbie terrorystów.
Warszawa
2007
ZB
3789
Adenauer Konrad
Konrad Adenauer - Europa chrześcijańska : dokumentacja polsko-niemieckiej sesji
naukowej 15-16 grudnia 1994.
Lublin
1995
E
1442
Agaev Semen L'vovič,
Oganis'ân Ûlij
Stepanovič
Nacjonalizm : ideologia i polityka.
Warszawa
1977
TN
734
Agar Herbert
United States : the presidents, the parties and the constitution.
Londyn
1950
SP
1148
Agencja Informacyjna
Stanów
Zjednoczonych.
Ambasada
Amerykańska
Konstytucja Stanów Zjednoczonych.
[Warszawa]
1991
PRA 4076
Agustí Roca Carme
"Rosja jest winna" : udział ochotników hiszpańskiej Błękitnej Dywizji na froncie
wschodnim w świetle wspomnień i relacji katalońskich divisionarios
Zelów
2008
W
2000
Ahmatova Anna
Andreevna
Requiem.
Warszawa
1981
LI
5282
Aikman Lonnelle
We, the people : the story of the United States Capitol, its past and its promise.
Washington
1963
HP
295
Ajnenkiel A.,
Leśniodorski B.,
Rostocki W.
Historia ustroju Polski : (1764 - 1939).
Warszawa
1969
SP
753
Ajnenkiel A.,
Leśniodorski B.,
Rostocki W.
Historia ustroju Polski : (1764 - 1939).
Warszawa
1969
SP
752
Ajnenkiel Andrzej
Parlamentaryzm II Rzeczpospolitej.
Warszawa
1975
SP
263
Ajnenkiel Andrzej
Polskie konstytucje.
Warszawa
1982
PRA 588
Âkunin Gleb
Rosyjski Kościół Prawosławny : perspektywy religijnego odrodzenia Rosji.
[Lublin]
1985
PK
5239
Albin Janusz, Baluk
Walenty
Republika Czeska.
Wrocław
2005
SM
2444
Albin Janusz, Kupczak Z badań nad współczesna problematyką państw Europy środkowej i wschodniej.
J. M.
Wrocław
2000
W
1464
Albińska Ewa
Człowiek w środowisku przyrodniczym i społecznym : zarys problematyki ekologii
społecznej.
Lublin
2005
PS
1787
Albrecht Jacek
Parafilmówka krakowska 1945 - 1947 : nauczyciele, słuchacze, filmy.
Kraków
1998
FT
3027
Aleksandra Kubiak Sokół
Jak pisać i redagować : poradnik redaktora : wzory tekstów użytkowych.
Warszawa
2010
M
2870
Aleksandrov Georgij
Fëdorovič
Józef Stalin : krótki życiorys.
Warszawa
1949
B
4562
Aleksandrov Georgij
Fëdorovič
Materializm dialektyczny.
Warszawa
1955
KK
4318
Aleksandrowicz
Tomasz Romuald
Bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.
Warszawa
2011
ZB
4677
Aleksandrowicz
Tomasz Romuald
Terroryzm międzynarodowy.
[Warszawa]
2015
ZB
5459
Aleksandrowicz
Tomasz Romuald
Terroryzm międzynarodowy.
Warszawa
2008
ZB
5074
Aleksandrowicz
Walenty
Ruch Ludowy w województwie gdańskim w latach 1945-1949.
[Warszawa]
1973
O
227
Alexander Horace G.
Gandhi through Western eyes.
Londyn
1969
B
111
Alexander W. M.
Agentura : państwo policyjne.
[Lublin]
1988
H
5299
Alford Robert R.
Party and society : the Anglo-American democracies.
Londyn
1964
PS
6
Allan Stuart
Kultura newsów.
Kraków
2006
KM 2803
Allan Stuart
Newsy w sieci : internet i dziennikarstwo.
Kraków
2008
I
2831
Allen Woody
Woody według Allena : z reżyserem rozmawia Stig Björkman
Kraków
1998
FT
2282
Alliluyeva Svetlana
Twenty letters to a friend.
Londyn
1967
B
3439
Altenberg Falk
Ojczyzna w Europie : materiały z międzynarodowej konferencji "Literatura, wartości i Gdańsk
tożsamość europejska (II)", Gdańsk, 23-26 października 2003
2003
E
1322
Althoff Benedikt
EU-Mediatrainer : trainerqualifizierung für die europäische Bürgermedienarbeit : ein
Handbuch zur Vermittlung praktischer Medienkompetenz
Munster ;
Duisburg
2005
KM 1964
Amal'rik Andrej
Alekseevič
Czy Związek Sowiecki przetrwa do roku 1984?
[Warszawa]
[1981] W
5301
Amal'rik Andrej
Alekseevič
Will the Soviet Union survive until 1984?
New York
1971
MP
1038
Amanowicz Marek
Military Communications and Information Technology : Recent Advances in Selected
Areas.
Warszawa
2013
ZB
4282
Ambarcumow
Jewgienij,
Dobieszewski Adolf
Polityka i socjalizm : praca zbiorowa.
Warszawa
1982
SP
607
American Assembly
World of nuclear powers?
Englewood
Cliffs
1966
ZB
968
Amsterdamski Stefan
Engels.
Warszawa
1964
B
4360
Anderson Peter J.,
Ward G.
Przyszłość dziennikarstwa w dojrzałych demokracjach.
Warszawa
2010
KM 2025
Andler Charles
Wstęp historyczny i krytyczny do Manifestu komunistycznego Marxa i Engelsa.
Lwów
1905
KK
4218
Andrusiewicz Andrzej
Stronnictwo Demokratyczne w systemie politycznym Polski Ludowej.
Warszawa
1985
SP
861
Andrzejewski Bolesław Słownik filozofów : filozofia powszechna.
Poznań
1995
LE
3579
Andrzejewski Bolesław Autobiogramy.
[et al.]
[Wrocław]
1985
B
1948
Andrzejewski Piotr
Neutralność w polityce zagranicznej Finlandii i Szwecji.
Warszawa
1988
ZB
920
Angeli Claude,
Backmann René
Policies de la nouvelle societe.
Paryż
1971
PS
766
Anioł Włodimierz
Międzynarodowa polityka społeczna : wybrane problemy : skrypt dla studentów nauk
Warszawa
1989
SM
1562
politycznych.
Anioł Włodimierz
Narody Zjednoczone wobec problemów społecznych.
Warszawa
1988
O
903
Ansart Pierre
Ideologies conflicts et pouvoir.
Paryż
1977
P
429
Antoine Jacques
Pouvoir et l'opinion: essai sur la communicatione sociale.
Paryż
1972
KS
138
Antonio Rosmini
Serbati
Filosofia della politica.
Milano
1972
P
188
Antonowicz Lech
Podręcznik prawa międzynarodowego.
Warszawa
2013
PRA 4735
Antonowicz Lech
Podręcznik prawa międzynarodowego.
Warszawa
2005
PRA 4157
Antonowicz Lech
Prawo międzynarodowe i stosunki międzynarodowe.
Lublin
1982
SM
583
Antonowicz Lech, Guz Bezpieczeństwo Polski : historia i współczesność.
Tadeusz, Pałubska
Maria Regina
Lublin
2010
ZB
4145
Antoszewski Andrzej
Polityczno ustrojowe przesłanki efektywności działania rad narodowych.
Wrocław
1985
ST
541
Antoszewski Andrzej
Sposób powoływania terenowych organów administracji państwowej : (społecznopolityczne konsekwencje).
Wrocław
1981
ST
540
Antoszewski Andrzej
System polityczny RP.
Warszawa
2012
SP
4694
Antoszewski Andrzej
Systemy polityczne Europy Środkowej i Wschodniej : perspektywa porównawcza.
Wrocław
2006
SP
4695
Antoszewski Andrzej,
Herbut Ryszard
Demokracje zachodnioeuropejskie : analiza porównawcza.
Wrocław
1997
SP
1250
Antoszewski Andrzej,
Herbut Ryszard
Systemy polityczne współczesnej Europy.
Warszawa
2007
SP
2557
Apanasewicz
Agnieszka
Słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski.
Czernica
[2007] SŁ
4850
Arato Andrew,
Gebhardt Eike
Essential Frankfurt School reader.
New York
1978
P
4810
Arbatow Gieorgij A.
Propaganda na zachodzie: doktryny, metody, organizacja.
Warszawa
1972
PS
234
Archer Jeffrey
Czy powiemy pani prezydent?
Warszawa
1991
LI
4373
Archer Jeffrey
Kane i Abel.
Warszawa
1991
LI
4316
Archer Jeffrey
Ścieżki chwały.
Poznań
2009
LI
4678
Arendt Hannah
Elemente und unsprunge totaler herschaft. Bd. 2, Imperialismus.
Frankfurt am 1975
Main [etc.]
P
780
Arendt Hannah
Elemente und ursprungetotaler herrschaft. Bd. 1, Antisemitimus.
Frankfurt am 1980
Main [etc.]
P
779
Arendt Hannah
Elemente und ursprunge totaler herschaft. Bd. 3, Totale Herschaft.
Frankfurt am 1975
Main [etc.]
P
781
Arendt Hannah
Korzenie totalitaryzmu.
Warszawa
2012
P
3678
Arendt Hannah
Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej.
Warszawa
2011
P
3677
Arendt Hannah
Między czasem minionym a przyszłym : osiem ćwiczeń z myśli politycznej.
Warszawa
1994
P
1159
Arendt Hannah
Myślenie.
Warszawa
2002
P
3264
Arendt Hannah
O rewolucji.
Kraków
1991
P
1032
Arendt Hannah
Wahrheit und Lüge in der Politik : zwei Essays.
München
1972
P
576
Arendt Hannah
Wola.
Warszawa
2002
P
3265
Arendt Hannah
Wykłady o filozofii politycznej Kanta.
Warszawa
2012
P
3646
Arieli Yehosua
Individualism and nationalism in american ideology.
Baltimore
1966
TN
37
Arijon Daniel
Gramatyka języka filmowego.
Warszawa
2010
FT
3269
Aristoteles
Hermeneutyka ; Topiki ; O dowodach sofistycznych.
Warszawa
2013
L
4675
Aristoteles
Polityka.
Warszawa
2010
P
2885
Armata Jerzy, Chojna
Natalia
65 lat polskiej animacji dla dzieci.
Łódź
2012
FT
3876
Arnauld Pierre
Idée de philosophie politique.
Paryż
1965
P
764
Aron Raymond
Democratie et totalitarisme.
Paryż
1965
MP
1040
Aron Raymond
Widz i uczestnik.
[Kraków]
1984
P
1041
Arsanukaeva Malika
Islam na Severnom Kavkaze : istoriâ i vyzovy sovremennosti.
Lublin ;
2014
PK
4804
Sultanovna, Gil
Andrzej, Szabaciuk
Andrzej
Majkop
Ascari Sergio
Gas target model for the Visegrad 4 region : conceptual analysis.
Warszawa
2013
ZB
4493
Askol'dov Sergej
Alekseevič
De profundis = Z głębokości : zbiór rozpraw o rosyjskiej rewolucji.
Warszawa
1988
ZB
5230
Augustyn Sławomir
Żywotność lotniczego systemu antropotechnicznego.
Warszawa
2013
ZB
4323
Avtorhanov
Abdurahman
Zagadka śmierci Stalina : (spisek Berii).
Warszawa
1981
B
5246
Axline W. Andrew,
Stegenga James A.
Global community : a brief introduction to international relations.
New York
1972
SM
883
Babbie Earl R.
Podstawy badań społecznych
Warszawa
2009
S
5004
Babiak Jerzy
2004 enlargement's influence on the labor market in the European Union.
Poznań
2007
E
1827
Babiak Jerzy
Polityka kształtowania ustroju rolnego w Polsce.
Poznań
2010
ST
2699
Babić Marko,
Bałkany w XXI wieku : problemy konsolidacji i integracji.
Jakimowicz-Ostrowska
Iwona
Warszawa
2014
SM
5058
Babiel Jacek
Jak wygrać wybory? : [praktyczne przykłady i podpowiedzi].
Łomża
2010
MP
O
3747
Backer Roman
"Solidarność" dwadzieścia lat później.
Kraków
2001
O
3694
Backer Roman
Struktury poziome w Toruniu : (1980 - 1981).
Warszawa
1990
O
1029
Backer Roman
Totalitaryzm : geneza, istota, upadek.
Toruń
1992
MP
1170
Baczewska Monika
Portrety przemocy : [filozofia - społeczeństwo - kultura].
Lublin
2008
P
2002
Baczko Bronisław
Rousseau : samotność i wspólnota.
Warszawa
1964
P
4301
Baczko Bronisław
Stalin : charyzmat spreparowany.
[Warszawa]
1984
KK
5142
Bagiński Kazimierz
"Proces szesnastu" w Moskwie.
Warszawa
1985
H
5298
Bagiński Kazimierz
Cenzura w Polsce.
Warszawa
1981
H
5231
Bagiński Paweł
Polityka współpracy rozwojowej Unii Europejskiej w kontekście polskiej prezydencji
w Radzie UE w 2011 r. : przewodnik dla posłów i senatorów.
Warszawa
2011
E
3099
Bagsik Bogusław,
Gąsiorowski Andrzej
Bagsik & Gąsiorowski : jak kradliśmy księżyc : Tel Awiw 16 sierpnia - 1 września
1991 r.
Wrocław
1991
MP
2306
Bailey Olga Guedes
Media alternatywne.
Kraków
2012
KM 4623
Bailey Sydney D.
General Assembly of the United Nations : a study of procedure and practice.
Londyn
1960
O
81
Bailey Sydney D.
United Nations : a short political guide.
New York ;
London
1963
O
1449
Bajan Konrad
Podstawy nauk politycznych: podręcznik dla wyższych szkół rolniczych.
Warszawa
1972
TP
142
Bajerowski Tomasz
Metody geoinformacyjnych analiz jawnoźródłowych w zwalczaniu terroryzmu.
Olsztyn
2013
ZB
4532
Bajerski Artur
Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie usług edukacyjnych w aglomeracji
poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3057
Bajka Zbigniew
Historia mediów.
Kraków
2008
KM 3591
Bajor Piotr, Młynarski
Tomasz
Polityka zagraniczna Polski : wybrane zagadnienia i problemy.
Kraków
2012
SM
Bakalarski Krzysztof
Public relations a kształtowanie wizerunku menedżera.
Gdańsk
2004
PRE 2750
Bakunin Mihail
Aleksandrovič
Pisma wybrane. T. 2.
Warszawa
1965
P
2299
Balandier Georges
Anthropologie politique.
Paryż
1969
PS
239
Balbin Rafael de
Concrecion del poder politico.
Pamplona
1964
PS
273
Balcerak Wiesław
Dzieje Ligi Narodów.
Warszawa
1969
O
74
Balicki Janusz
Imigranci z krajów muzułmańskich w Unii Europejskiej : wyzwania dla polityki
integracyjnej.
Warszawa
2010
PS
3254
Balicki Zygmunt
Egoizm narodowy wobec etyki z dodatkiem charaktery a życie polityczne.
Lwów
1914
TN
3737
Baloban Josip
In search of identity : A comparative study of valuse: Croatia and Europe.
Zagreb
2005
SM
4351
Baluk Walenty,
Winnicki Zdzisław
Badania wschodnie : polityka wewnętrzna i międzynarodowa.
Wrocław
2008
W
2359
4721
Julian
Bała Paweł
Pod wezwaniem Boga czy Narodu? : religia a ustrój - studium przypadku polskich
konstytucji.
Warszawa
2010
PRA 4583
Bamwenda Bożena,
Szafran Małgorzata
Ferdynand Lassalle a wyzwania dla współczesnej socjaldemokracji europejskiej :
materiały konferencji naukowej, Wroclaw, 11 kwietnia 2005 r.
Wrocław
2006
KK
4015
Banasik Mirosław
Zdolności NATO do działań ekspedycyjnych w przyszłym środowisku bezpieczeństwa Warszawa
międzynarodowego.
2015
ZB
5454
Banaszak Bogumił
Konstytucja Niemiec.
Warszawa
2008
PRA 3334
Banaszczyk Tadeusz
Studia z arystotelesowskiej teorii społeczno - politycznej.
Katowice
1985
PS
821
Banaszek Jarosław,
Głowacki Marcin
Hanibal Lecter i przyjaciele.
Kraków
2005
FT
3663
Banaszkiewicz Jakub
Państwo i partia w systemie kapitalistycznym.
Warszawa
1972
SP
140
Banaszkiewicz Jakub
Powstanie partii hitlerowskiej: studium socjologiczne genezy faszyzmu niemieckiego : Poznań
1919-1923.
1968
O
62
Banaszkiewicz
Władysław, Hartwig
Grazyna
Lenin na ekranie.
Warszawa
1973
FT
3388
BanaszkiewiczZygmunt Edyta
Media.
Warszawa
2000
LE
4786
Banaś Monika
Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów.
Kraków
2010
PS
5101
Banfield Edward C.
Political influence.
New York ;
London
1965
ST
12
Bankowicz Bożena,
Bankowicz Marek,
Dudek Antonii
Słownik historii politycznej świata 1901 - 2005.
Kraków
2006
LE
2564
Bankowicz Marek
Demokracja : zasady, procedury, instytucje.
Kraków
2006
SP
3764
Bankowicz Marek
Demokracja według T. G. Masaryka.
Kraków
2015
SP
5483
Bankowicz Marek
Historia polityczna świata XX wieku : 1901-1945.
Kraków
2004
HP
2349
Bankowicz Marek
Historia polityczna świata XX wieku : 1945-2000.
Kraków
2004
HP
2350
Bankowicz Marek
Krytycy marksizmu.
Kraków
2014
KK
5315
Bankowicz Marek
Niedemokratyzmy.
Kraków
2011
MP
4729
Bankowicz Marek
Prezydentury.
Kraków
2013
PS
4730
Bankowicz Marek
Przywódcy polityczni współczesnego świata : mężowie stanu, demokraci i tyrani.
Kraków
2007
B
3765
Bankowicz Marek
Transformacje konstytucyjnych systemów władzy państwowej w Europie Środkowej.
Kraków
2010
SP
2633
Bankowicz Marek
Zamach stanu : studium teoretyczne.
Kraków
2009
ZB
4782
Bankowicz Marek
Zlikwidowane państwo : ze studiów nad polityka Czechosłowacji.
Kraków
2003
SM
2605
Bankowicz Marek,
Kozub Ciembroniewicz
Wiesław
Dyktatury i tyranie : szkice o niedemokratycznej władzy.
Kraków
2007
MP
2606
Banks Marcus
Materiały wizualne w badaniach jakościowych
Warszawa
2009
S
5006
Baranowski Władysław Rozmowy z Piłsudskim : 1916-1931.
Warszawa
1990
B
2960
Baran Stanley J., Davis Teorie komunikowania masowego.
Dennis K.
Kraków
2007
KS
2895
Barańczak Stanisław
Knebel i słowo : [o literaturze krajowej w latach siedemdziesiątych].
Warszawa
1980
LI
5289
Barańczak Stanisław
Wiersze prawie zebrane.
Warszawa
1981
LI
5255
Barański Jan
Na drodze do trzeciej wojny światowej.
Londyn
1981
ZB
1642
Barański Marek
Samorząd terytorialny w Europie Środkowej i Wschodniej.
Toruń ;
Katowice
2009
ST
3683
Barbag Józef
Geografia polityczna ogólna.
Warszawa
1974
SM
260
Barbag Józef
Zarys geografii politycznej.
Warszawa
1971
SM
115
Barburska Olga,
Milczarek Dariusz
Historia integracji europejskiej w zarysie.
Warszawa
2013
E
5123
Barburska Olga,
Polityka wschodnia Unii Europejskiej : porażka czy sukces?
Warszawa
2014
E
5124
Milczarek Dariusz
Barcz Jan
Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : zagadnienia polityczno-ustrojowe.
Warszawa
2009
E
3180
Barcz Jan
Polityki Unii Europejskiej : polityki społeczne : aspekty prawne.
Warszawa
2010
E
2824
Barcz Jan
Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską : stan
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony
Warszawa
2008
E
1677
Barcz Jan
Przewodnik po Traktacie z Lizbony, Traktaty stanowiące Unię Europejską : stan
obecny oraz teksty skonsolidowane w brzmieniu Traktatu z Lizbony.
Warszawa
2008
E
2903
Barcz Jan
Reforma strefy euro Unii Europejskiej : na drodze do sanacji i konsolidacji : wybór
dokumentów.
Warszawa
2013
E
4733
Barcz Jan
Rewizja traktatów stanowiących podstawę Unii Europejskiej po wejściu w życie
Traktatu z Lizbony : praktyka, problemy prawne i proceduralne.
Warszawa
2012
E
4732
Barcz Jan
Rzecz o przyszłości Europy.
Warszawa
2005
E
3792
Barcz Jan, Bokszczanin Unia Europejska a obrót towarami strategicznymi : nowe regulacje - nowe wyzwania.
Jan
Warszawa
2013
E
4734
Barcz Jan, Górka
Maciej, Wyrozumska
Anna
Warszawa
2012
E
4842
Barcz Jan, KaweckaIntegracja europejska w okresie przemian : aspekty ekonomiczne.
Wyrzykowska Elżbieta,
\a MichałowskaGorywoda Krystyna
Warszawa
2016
E
5544
Barecki Józef
O Związku Radzieckim zwięźle i ciekawie.
Warszawa
1972
W
222
Barena Garcia Alberto
Federalismo en Suiza. Vol. 2, Personalidad del federalismo suizo.
Madrit
1970
SP
279
Barney Darin David
Społeczeństwo sieci.
Warszawa
2008
I
3840
Barrena Garcia Alberto Federalismo en Suiza. Vol. 1, El federalismo suizo y sus relaciones internas.
Madrit
1970
SP
278
Barrett Edward
Society of text: hypertext, hypermedia, and the social construction of information.
Londyn
1995
I
3704
Barszczewski J.
Świat '77/78 : relacje, opinie, komentarze polskich korespondentów zagranicznych :
praca zbiorowa.
Warszawa
1978
SM
378
Instytucje i prawo Unii Europejskiej : podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i
administracji.
Barszczewski Jerzy
Świat '79/80 : relacje, opinie, komentarze polskich korespondentów zagranicznych :
praca zbiorowa.
Katowice
1980
SM
491
Barszczewski Jerzy
Wydarzenia 77.
Warszawa
1978
SM
397
Barta Janusz,
Markiewicz Ryszard
Media a dobra osobiste.
Warszawa
2009
PRA 5021
Barteczko Stanisław
Przegrane bitwy Mao.
Warszawa
1981
SM
561
Bartkowski Jerzy
Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995 : zmiany składu społecznoWarszawa
demograficznego na tle przemian opinii publicznej w Polsce w ujęciu porównawczym
1996
PS
1421
4744
Bartmiński Jerzy,
Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów. 2, Wokół
Bielińska-Gardziel
europejskiej aksjosfery.
Iwona, Niebrzegowska
Stanisława
Lublin
2014
KS
Bartosiewicz Kazimierz Konstytucja 3 Maja : kronika dni kwietniowych i majowych w Warszawie w roku
1791.
Warszawa
1989
PRA 1063
Bartoszewicz Tomasz
Konfrontacja czy współpraca : ewolucja polityczno-instytucjonalnych uwarunkowań
stosunków ekonomicznych Wschód-Zachód po II wojnie światowej
Warszawa
1982
PG
640
Bartoszewski
Władysław
Metody i praktyki bezpieki w pierwszym dziesięcioleciu PRL.
[S.l.]
1986
O
1045
Bartoszewski
Władysław
Na drodze do niepodległości.
Londyn
1987
MP
2316
Bartoszewski
Władysław
Pisma wybrane. T. 4, 1980 - 1990.
Kraków
2010
MP
2641
Bartoszewski
Władysław
Polska - Niemcy: wspólnota wartości i interesów : I Polsko-Niemiecki Kongres
Samorządów Lokalnych, Piechowice, 26-27 listopada 2007 roku.
Warszawa
2008
SM
3165
Bartoszewski
Władysław
Polskie Państwo Podziemne 1939-1945.
[Warszawa]
[1979? H
]
4359
Bartuka Piotr
Kara śmierci powracający dylemat.
Kraków
2007
P
2693
Barut Arkadiusz
Egotyzm, etyka, polityka : myśl konserwatywna Maurycego Barresa.
Kraków
2009
P
2568
Baszkiewicz Jan
Myśl polityczna wieków średnich.
Warszawa
1970
MP
104
Baszkiewicz Jan
Richelieu.
Warszawa
1995
B
3447
Baszkiewicz Jan,
Ryszka Franciszek
Historia doktryn polityczno prawnych.
Warszawa
1979
PRA 566
Baszyńska Wiesława,
Harhalowa Irena
Bibliografia Lubelszczyzny.
Lublin
1967
BIB 2917
Batowski Henryk
Z dziejów dyplomacji polskiej na obczyźnie : (wrzesień 1939 - lipiec 1941).
Kraków ;
Wrocław
1984
SM
Bauer Zbigniew
Dziennikarstwo wobec nowych mediów : historia, teoria, praktyka.
Kraków
2009
KM 2584
Bauer Zbigniew,
Chudziński Edward
Dziennikarstwo i świat mediów.
Kraków
2000
KM 4046
Bauer Zbigniew,
Chudziński Edward
Dziennikarstwo i świat mediów.
Kraków
2004
KM 2559
Bauman Zygmunt
Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa.
Warszawa
1964
S
1561
Bauman Zygmunt
Z zagadnień współczesnej socjologii amerykańskiej.
Warszawa
1961
S
4406
Baurdieu Pierre
O telewizji ; Panowanie dziennikarstwa.
Warszawa
2009
T
2912
Bažanov Boris
Georg'evič
Byłem sekretarzem Stalina.
Warszawa
1985
B
5249
Bazylow Ludwik
Historia Rosji XIX i XX w : (do roku 1917).
Warszawa
1965
W
2964
Bazyluk Agnieszka
Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych : nowoczesna uczelnia z tradycjam.
Dęblin ;
Warszawa
2013
ZB
4832
Bąk Mieczysław
Samorząd gospodarczy jako partner firm w akcesji do Unii Europejskiej.
Warszawa
2001
ST
1274
Bąk Mieczysław [et al.] Małe i średnie przedsiębiorstwa a rozwój regionalny.
Warszawa
2001
ST
1301
Bąkowski Tomasz
Zagadnienie think tanków w ujęciu dyscyplinarnym.
Gdańsk
2012
MP
3679
Beaufre Andre
Wstęp do strategii: odstraszanie i strategia.
Warszawa
1968
ZB
64
Sopot ;
Warszawa
2001
O
1339
Bečka Arnošt, Molesta Sprawozdanie z likwidacji majątku byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Jacek
674
Beckett Samuel
Wierność przegranej.
Kraków
1999
ES
4545
Beck Gloria
Zakazana retoryka : podręcznik manipulacji.
Gliwice
2007
L
3584
Bednarek Jerzy
Holodomor : the Great Famine in Ukraine 1932-1933 : Poland and Ukraine in the
1930's-1940's : unknown documents from the Archives of the Secret Services.
Warsaw ;
Kiev
2009
H
5043
Bednarek Jerzy
Spory wokół wydarzeń krajowych 1846 roku na łamach prasy Wielkiej Emigracji w
latach 1846-1848.
Toruń
2003
PR
3297
Bednarz Jacek
New perspectives for economic development and integration : the experiences of
Poland and Ukraine.
Lublin
2008
W
3935
Beek Józef
Ostatni raport.
Warszawa
1987
MP
946
Beetham David, Boyle Demokracja : pytania i odpowiedzi.
Kevin
Toruń
1995
MP
1422
Beetham David [et al.]
Elity, demokracja, wybory.
Warszawa
1993
WY 1037
B
Belka Marek
Polska transformacja w perspektywie integracji europejskiej : EU monitoring.
Warszawa
1996
E
3538
Bell Daniel
End of ideology: on the exhaustion of political ideas in the fifties.
New York
1964
MP
9
Bender Ryszard
Sprawy Polski i Polaków : wystąpienia plenarne, oświadczenia, odpowiedzi.
Białystok
2011
MP
3077
Bendyk Edwin
Zielony Nowy Ład w Polsce.
Luxembourg 2011
; Warszawa
PS
3856
Beneton Philippe
Cosnervatisme.
Paryż
1988
MP
1056
Benson Leslie
Jugosławia : historia w zarysie.
Kraków
2011
SM
3157
Bera Ryszard
Aksjologiczny sens pracy a poczucie jakości życia młodych emigratów polskich.
Lublin
2008
PS
4386
Bera Ryszard
Dystans społeczny emigrantów polskich wobec "obcych" i "innych".
Lublin
2012
PS
4387
Bera Ryszard
Emigranci polscy w nowym środowisku pracy.
Lublin
2011
PS
4385
Berbeka Jadwiga,
Berbeka Krzysztof
Analiza wpływu kosztów wdrożenia wymagań wybranych środowiskowych dyrektyw
UE na wydatki gospodarstw domowych w Polsce.
Warszawa
2003
E
1280
Berdâev Nikolaj
Aleksandrovič
Rosyjska idea.
Warszawa
1987
PK
5181
Berdychowska
Bogumiła, Nartowski
Witold
Forum Ekonomiczne : 10 lat transformacji w Europie Centralnej i Wschodniej : jaka
będzie przyszłość Europy?, państwo socjalne czy liberalne? : Krynica, 31 VIII - 2 IX
2000
Krynica
2002
E
3431
Bereza-Jarociński
Andrzej
Królestwo Norwegii.
Warszawa
1984
SM
702
Berger, Peter Ludwig,
Besançon, Alain
Mit socjalistyczny ; Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
Lublin
1983
MP
5048
Berger Adam
Studja polityczne : (geneza prawa, granice działalności państwa, prawa człowieka i
obywatela, stronnictwa polityczne w państwie współczesnem, patrjotyzm a
nacjonalizm, poglądy polityczne Stanisława Staszica
Lublin
1927
MP
1560
Berger Manfred E.
Jaruzelski.
Kraków
1991
B
3987
Bergman Ingmar
Scenariusze.
Warszawa
1973
FT
3380
Berle Adolf A.
Latin America : diplomacy and reality.
New York
1962
SM
1021
Berlin Isaiah
Dwie koncepcje wolności i inne eseje.
Warszawa
1991
MP
1005
Bernard Sheila Curran
Film dokumentalny - kreatywne opowiadanie.
Warszawa
2011
FT
3580
Bernaś Franciszek
Ofiary fanatyzmu.
Warszawa
1987
ZB
888
Besala Jerzy
Stanisław Żółkiewski.
Warszawa
1988
B
1967
Besançon Alain
Drugie milczenie kościoła.
Warszawa
1983
PK
5234
Besançon Alain
Drugie milczenie kościoła.
Warszawa
1983
PK
4917
Besançon Alain
Sołżenicyn i Zachód ; Sowiecka teraźniejszość i rosyjska przeszłość.
Warszawa
1981
LI
5283
Beylin Stefania
Nowiny i nowinki filmowe 1896-1939.
Warszawa
1973
FT
3378
Beyme Klaus von
Współczesne teorie polityczne.
Warszawa
2007
TP
4159
Beyme Klaus von
Współczesne teorie polityczne.
Warszawa
2007
TP
1673
Bhutto Zulifikar Ali
Myth of independence.
Londyn
1969
SM
89
Białek Monika
Polski reportaż radiowy : wybrane zagadnienia.
Poznań ;
Opole
2010
REP 4600
Białek-Szwed Olga
Voyeuryzm medialny w kontekście współczesnej prasy w Polsce.
Toruń
2012
PR
4383
Białocerkiewicz Jan
Wschodnia granica RP zewnętrzną granicą Unii Europejskiej : [materiały z
konferencji].
Ketrzyn
2001
E
1293
Białopiotrowicz
Grażyna
Kreowanie wizerunku : w biznesie i polityce.
Warszawa
2009
MP
O
2840
Białoszewski Miron
Przepowiadanie sobie : wybór próz.
Warszawa
1981
LI
5365
Białoszewski Miron
Rozkurz.
Warszawa
1980
LI
5362
Biblia (pol. ; Biblia
Tysiąclecia)
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu.
Poznań ;
Warszawa
1990
PK
2047
Bichta Tomasz,
Podolak Małgorzata
Systemy polityczne państw bałkańskich.
Lublin
2012
SP
3881
Bickel Alexander M.
New age of political reform : the electoral college, the convention and the party
system.
New York
[etc.]
1966
SP
434
Biegaj Agnieszka
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej.
Warszawa
2001
E
3183
Bieger Eckhard
Religiöse Rede im Fernsehen.
Köln
1995
T
4139
Bielak Feliks
Służby wywiadowcze Republiki Federalnej Niemiec.
Warszawa
1985
ZB
797
Bielakow W. K., Slepo, Leninowskie zasady budownictwa partyjnego.
Lazar' A.
Warszawa
1973
O
240
Bielański Roman
Więźniowie polityczni w PRL 1981-1983 : ZK Hrubieszów i inne : raport z walki o
status więźnia politycznego w PRL.
Warszawa
1984
H
5345
Bielański Stefan,
Biernat Tadeusz
Wokół problematyki integracji europejskiej.
Toruń
2001
E
3312
Bielecki Czesław
Wolność w obozie.
Warszawa
1984
MP
987
Bielecki Marek
Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych.
Lublin
2011
PK
3102
Bielecki Robert
Co to jest gaullizm.
Warszawa
1978
MP
402
Bielecki Robert
Francja : anatomia władzy.
Warszawa
1980
SM
453
Bielecki Robert
Jedność czy autonomia.
Warszawa
1977
E
316
Bieleń Stanisław
Negocjacje w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
2013
SM
5473
Bieleń Stanisław
Poland's foreign policy in the 21st century.
Warszawa
2011
SM
3644
Bieleń Stanisław
Polityka w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
2010
SM
5466
Bieleń Stanisław
Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy Warszawa
tożsamości i adaptacji.
2010
SM
5207
Bieleń Stanisław
Polska w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
2007
SM
4521
Bieleń Stanisław
Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów.
Warszawa
2004
PRA 3489
Bieleń Stanisław
Prawo w stosunkach międzynarodowych : wybór dokumentów.
Warszawa
1996
PRA 1091
Bieleń Stanisław
Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej.
Warszawa
2006
W
5467
Bieleń Stanisław,
Hudolej Konstantin
Konstantinovič
Stosunki Rosji z Unią Europejską.
Warszawa
2009
W
5448
Bieleń Stanisław,
Skrzypek Andrzej
Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich.
Warszawa
2012
SM
5446
Bieliński Krzysztof
Media katolickie : szanse i zagrożenia : II Międzynarodowy Kongres, 20-21 listopada
2009 r.
Toruń
2010
KM 3607
Bielska Agnieszka
Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów
społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska
na tle regionu 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r.
Warszawa
2007
E
1499
Bieniek Karol
System partyjny Republiki Turcji w latach 1950-2011.
Warszawa
2013
O
4396
Bieniewski Henryk
Teatr Telewizji i jego artyści
Warszawa
2009
T
5015
Bieńskowski
Władysław
Metody i hamulce socjalizmu.
Paryż
1969
MP
3496
Biernacka-Ligęza Ilona Lokalna prasa norweska w dobie globalizacji.
Lublin
2012
PR
3627
Biernacki Włodzimierz Władza, wolność, prawo : wybór tekstów z historii doktryn politycznych dla
studiujących prawo, nauki polityczne i filozofię.
Kraków
1994
P
1220
Biernat Jakub, Gmaj
Warszawa
2003
W
3477
Nie tylko wizy : Obwód Kaliningradzki a rozszerzenie UE.
Katarzyna, Wokacz
Małgorzata
Bierzanek Remigiusz
Bezpieczeństwo regionalne w systemie ONZ.
Warszawa
1977
ZB
332
Bierzanek Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe.
Warszawa
1980
SM
476
Bierzanek Remigiusz
Współczesne stosunki międzynarodowe.
Warszawa
1980
SM
464
Bierzanek Remigiusz
Zasady prawne pokojowego współistnienia i ich kodyfikacja.
Warszawa
1968
PRA 52
Bierzanek Remigiusz,
Symonides Janusz
Prawo międzynarodowe publiczne.
Warszawa
2005
SM
2829
Binter Josef
Actual and Potential Role of Neutrality : search of peace and security.
[Oslo]
1985
ZB
948
Birich Anthony H.
Representation.
Londyn ;
Basingstoke
1972
MP
363
Birnbaum Norman
Beyond the crisis.
New York
1977
PS
4650
Bischof Gunter
Austria in the First Cold War, 1945-55 : the leverage of the weak.
Houndmills
[etc.]
1999
H
3105
Bis Dorota, Rynio
Alina
Media w wychowaniu chrześcijańskim.
Lublin
2010
KM 2139
Biskup R, Ganczar M.
Warunki podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w rejonach
przygranicznych Polski i Ukrainy.
Lublin
2007
W
1675
Biskup Rafał
Wolność gospodarcza w wymiarze podmiotowym.
Lublin
2011
PG
3101
Blackburn Simon
Platon: Państwo : biografia.
Warszawa
2007
P
5543
Blake Robert
Winston Churchill.
Warszawa
2000
B
2516
Blicharz Rafał [et al.]
Leksykon prawa dla polityków.
Warszawa
[etc.]
2011
LE
4774
Bloch Czesław
Władysław Sikorski - Ignacy Paderewski : praca zbiorowa.
Lublin
1988
MP
1089
Block Bruce A.
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach
cyfrowych.
Warszawa
2010
FT
4979
Block Bruce A.
Opowiadanie obrazem : tworzenie wizualnej struktury w filmie, telewizji i mediach
Warszawa
2010
FT
3268
cyfrowych.
Blok Zbigniew
Czym jest teoria w politologii? : praca zbiorowa.
Warszawa
2011
TP
2899
Blok Zbigniew
O polityczności, polityce i politologii.
Poznań
2009
TP
1980
Blok Zbigniew
Relacje między polityką a ekonomiką w warunkach rozwoju socjalistycznego :
studium metodologiczno-ekonomiczne.
Poznań
1981
PG
324
Blok Zbigniew
Społeczne problemy globalizacji.
Poznań
2001
PS
1618
Blok Zbigniew
Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad kulturą polityczną.
Poznań
2005
TP
1666
Blok Zbigniew
Teoria polityki : studia.
Poznań
1999
TP
1870
Blok Zbigniew
Teorie struktur i zmian społecznych : podobieństwa i różnice.
Poznań
1999
PS
1663
Blok Zbigniew
Transformacja jako konwersja funkcji wewnątrzsystemowych na przykładzie Polski.
Poznań
2006
SP
2504
Blondel Jean
Societe politique britanique.
Paryż
1964
PS
3
Błasiak Wojciech
Pomiędzy centrum a peryferiami na progu XXI wieku : geopolityka i ekonomika
Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach integracji europejskiej i
światowej depresji gospodarczej
Katowice
2013
SM
4575
Bławut Jacek
Bohater w filmie dokumentalnym.
Łódź
2010
FT
3031
Błażejewska Justyna
Papierowa rewolucja : z dziejów drugiego obiegu wydawniczego w Polsce 19761989/1990.
Warszawa
2010
PR
2666
Błońska Maria,
Kunowska-Porębna
Maria, Sawicki Stefan
Verbum (1934-1939) : pismo i środowisko. 1, Materiały do monografii.
Lublin
1976
PR
2065
Błońska Maria,
Kunowska-Porębna
Maria, Sawicki Stefan
Verbum (1934-1939) : pismo i środowisko. 2, Wybór artykułów.
Lublin
1976
PR
2066
Bobryk Jerzy
Spadkobiercy Teuta ludzie i media.
Warszawa
2001
KM 3636
Bocheński Adolf
Historia i polityka : wybór publicystyki.
Warszawa
1989
MP
4475
Bocheński Adolf
Między Niemcami a Rosją.
Kraków ;
Warszawa
2014
MP
4912
Bocheński Aleksander
Kryzys Polski i kryzys ludzkości.
Warszawa
1982
TN
627
Bocheński Aleksander
Rozmyślania o polityce polskiej.
Warszawa
1987
MP
854
Bocheński Aleksander
Rzecz o psychice narodu polskiego.
Warszawa
1986
TN
1812
Bocheński Jacek
Stan po zapaści.
Warszawa
1987
LI
4919
Bocheński Józef Maria Filozofia bolszewicka.
Komorów
2008
P
3708
Bocheński Józef Maria Katastrofa pacyfizmu : o patriotyzmie, założenia etyki wojskowej, teoria prawości
żołnierskiej, teoria męstwa.
Lublin
1989
P
5160
Bocheński Józef Maria Marksizm-leninizm: nauka czy wiara?
Komorów
2006
P
3709
Bocian Andrzej F.
Ekonomia, polityka, etyka : praca zbiorowa. T. 3.
Białystok
2010
P
2555
Bocian Andrzej
Franciszek
Globalizacja, polityka, etyka : praca zbiorowa.
Białystok
2012
MP
3837
Bocian Andrzej
Franciszek
Globalizacja, polityka, etyka : praca zbiorowa. T. 2.
Białystok
2012
MP
3838
Bodio Tadeusz
Przywództwo polityczne.
Warszawa
2000
PS
3531
Bodnar Adam,
[email protected] w sieci : korzyści czy zagrożenia dla wolności słowa? : materiały z konferencji Warszawa
Bychawska - Siniarska zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu 11 maja
Dominika
2009 r.
2010
KM 2548
Bodnar Adam,
Wolność słowa w prasie lokalnej : prasa lokalna a normy ochrony konkurencji i
Bychawska - Siniarska pluralizm medialny : materiały z konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium
Dominika
Wolności Mediów w Polsce w dniu 29 października 2009 r.
Warszawa
2010
PR
2547
Bodnar Artur
Decyzje polityczne : elementy teorii.
Warszawa
1985
TP
710
Bodnar Artur
Ekonomika i polityka : podstawowe zależności.
Warszawa
1978
PG
1702
Bodnar Artur
Nauka o polityce : podręcznik akademicki.
Warszawa
1984
TP
707
Bodnar Artur
Podstawy nauk politycznych : podręcznik dla szkół wyższych.
Warszawa
1975
TP
4484
Bodnar Artur
Polski stres : wybór publicystyki.
Wrocław
1986
PG
820
Bodnar Artur
Społeczne uwarunkowania polityki.
Warszawa
1980
PS
591
Bodnar Artur
Wybrane problemy międzynarodowe.
Warszawa
1973
SM
232
Bodnar Artur,
Decyzje polityczne w systemach społecznych.
Szczepański Waldemar
J.
Warszawa
1987
TP
885
Bodnar Artur,
Stosunki międzynarodowe : problemy badań i teorii.
Szczepański Waldemar
J.
Warszawa
1983
SM
685
Bodnar Artur,
Stosunki międzynarodowe : problemy badań i teorii.
Szczepański Waldemar
J.
Warszawa
1983
SM
684
4395
Bogdan Magdalena
Radio Madryt 1949-1955 : powstanie, organizacja oraz funkcjonowanie polskiej sekcji Łomianki ;
Radio Nacional de España w pierwszym okresie działalności.
Warszawa
2011
R
Bogost Ian
Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej.
Kraków
2012
KM 4621
Bogucka Iwona
Etyka w administracji publicznej.
Warszawa
2012
P
4635
Bogucka Teresa
Triumfujące profanum : telewizja po przełomie 1989.
Warszawa
2002
T
4025
Bogucki Jakub
Dyplomacja z historią w tle : problemy historii najnowszej w polskiej polityce wobec
Niemiec i Rosji po 1989 r.
Toruń
2013
SM
5474
Bogunia-Borowska
Małgorzata
Fenomen telewizji : interpretacje socjologiczne i kulturowe.
Kraków
2012
T
4874
Bogunia-Borowska
Małgorzata, Sztompka
Piotr,
Fotospołeczeństwo : antologia tekstów z socjologii wizualnej.
Kraków
2012
S
4977
Boguski Jan
Anatomia rewolucji.
Ostrołęka
2003
ZB
2320
Bohr Christoph, Raabe Nowy porządek wolności : etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej
Stephan
Europy.
Kraków ;
Warszawa
2007
P
3187
Bojarczyk Bartosz,
Kapuśniak Tomasz
Obszar czarnomorsko - kaspijski w stosunkach międzynarodowych.
Lublin
2011
W
2879
Bok Grzegorz
Potencjalne zagrożenia środowiska w obszarze przygranicznym Polski i Białorusi.
Warszawa
2004
ZB
1353
Bondyra K.,
Szczepański M. S,
Śliwa P.
Państwo, samorząd i społeczności lokalne.
Boniecki Adam Edward Budowa Kościołów w diecezji przemyskiej.
Poznań
2005
ST
1358
Paryż
[1980] PK
5236
1957
Boniecki Tadeusz
Fredro
Na progu nowego wieku : uroczysta sesja zorganizowana przez Polskie Radio SA przy Warszawa
współpracy Redakcji Programów Katolickich TVP SA, 12 marca 2001
2001
R
Bonikowska
Małgorzata
Media a wyzwania XXI wieku.
Warszawa
2009
KM 2808
Bordwell David
Film art : sztuka filmowa : wprowadzenie.
Warszawa
2014
FT
5521
Borehardt Klaus Dieter
ABC prawa wspólnotowego.
Warszawa
2003
E
1317
Borkowska-Nowak
Małgorzata
Racjonalność decyzji politycznych: utarte ścieżki i nowe pomysły.
Lublin
2012
TP
3686
Borkowski Igor
Media zmieniającego się świata.
Wrocław
2014
KM 5440
Borkowski Igor
Reportaż bez granic? : teksty, warsztat reportera, zjawiska medialne.
Wrocław
2010
REP 2940
Borkowski Igor,
Stasiuk-Krajewska
Karina
Kształtowanie wizerunku jako narzędzie public relations.
Wrocław
2011
PRE 3566
Borkowski Igor,
Stasiuk-Krajewska
Karina
Marka, media, komunikacja.
Wrocław
2013
KM 5062
Borkowski Ludwik
Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości.
Lublin
1991
L
2148
Borkowski Paweł
Janusz
Polityczne teorie integracji międzynarodowej.
Warszawa
2007
SM
4162
Borkowski Paweł
Janusz
Polityczne teorie integracji międzynarodowej.
Warszawa
2007
SM
1752
Borkowski Paweł
Janusz
Wymiar południowy, północny i wschodni Unii Europejskiej : osiągnięcia, szanse,
wyzwania.
Lublin [etc.] 2009
W
2630
Borkowski Rajmund
Informacyjne agencje prasowe.
Kraków
1976
KM 3614
Borkowski Stanisław
Polska w potrzebie.
Kraków
1997
E
1394
Borkowski Tadeusz,
Bukowski Andrzej
Komitety obywatelskie. Powstanie - rozwój - upadek?
Kraków
1993
ST
1076
Borowicz Ryszard
Polskie samorządy rolnicze w procesie integracji z Unią Europejską : praca zbiorowa.
Toruń
1995
E
1245
Borowiec Anna,
Marcinek Jadwiga
Ilustrowana encyklopedia powszechna A-Z.
Kraków
2011
EN
2797
Borowik Zbigniew
Naród i kultura.
Warszawa
1999
TN
4447
Borowska Ewa
Indie Chiny Rosja w badaniach Marksa: przyczynek do ontologii wspólnoty.
Warszawa
1996
P
3634
Borowski W., Majdecki Niemiecki katolicyzm polityczny : niebezpieczeństwo dla Europy i Kościoła.
J.
Warszawa
1970
PK
452
Bortnowski Stanisław
Warsztaty dziennikarskie.
Warszawa
1999
M
4671
Borucki Marek
Mussolini.
Warszawa
1986
B
1061
Boruta Mirosław
Polacy o i dla niepodległości wschodnich sąsiadów Rzeczypospolitej.
Kraków
1995
W
1239
Bosiacki Adam,
Izdebski Hubert
Konstytucjonalizm rosyjski : historia i współczesność.
Kraków
2013
W
5478
Bos-Karczewska
Małgorzata
Migracje szansa czy zagrożenie?
Gdańsk
2005
PS
2461
Bouchard Philippe
Technocrates et le pouvoir.
Paryż
1966
MP
762
Boucher David, Kelly
Paul Joseph
Myśliciele polityczni : od Sokratesa do współczesności.
Kraków
2008
P
3758
Bowell Tracy, Kemp
Gary
Critical thinking : a concise guide.
London ;
New York
2010
L
5426
Boyd Andrew
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne : techniki tworzenia programów informacyjnych. Kraków
2006
R
2837
Boyd Andrew
Vereinten Nationem : Ehrfurcht Mythos und Wahrheit.
Frankfurt am 1967
Main ;
Hamburg
O
57
Bożyk Paweł
Międzynarodowe stosunki ekonomiczne : teoria i polityka.
Warszawa
2008
PG
1730
Bradley John Francis
Nejez
Czechoslovakia's velvet revolution : a political analysis.
Boulder ;
New York
1992
ZB
4653
Branach Zbigniew
Pierwszy grudzień Jaruzelskiego.
[Toruń]
1998
H
3691
Brańka Tomasz, Musiał Contemporary politics through the eyes of young researchers.
Miron Jakub, Osiewicz
Przemysław
Poznań
2007
MP
1691
Brauchitsch Boris von
Mała historia fotografii.
Warszawa
2004
F
3841
Braudel Fernand
Czas świata.
Warszawa
1992
H
2015
Braudel Fernand
Struktury codzienności : możliwe i niemożliwe.
Warszawa
1992
H
2014
Braud Philippe
Rozkosze demokracji.
Warszawa
1995
MP
1188
Braun-Gałkowska
Maria, Ulfik-Jaworska
Iwona
Zabawa w zabijanie: oddziaływanie przemocy prezentowanej w mediach na psychike
dzieci.
Lublin
2002
KM 2782
Braybrooke David,
Lindblom Charles E.
Strategy of decision : policy evaluation as a social process.
New York ;
London
1963
TP
208
Brecht Bertold
Uber Politik und Kunst.
Frankfurt am 1976
Main
PS
349
Brežnev Leonid Il'ič
Aktualne problemy budownictwa partyjnego.
Warszawa
1979
KK
4209
Brežnev Leonid Il'ič
Polityka zagraniczna KPZR i państwa radzieckiego : przemówienia i artykuły 19641976.
Warszawa
1976
KK
2435
Breznitz Dan
Innovation and the State : political choice and strategies for growth in Israel, Taiwan,
and Ireland.
New Haven ; 2007
London
PG
3109
Briggs Asa, Burke
Peter
Społeczna historia mediów : od Gutenberga do Internetu.
Warszawa
2010
KM 2932
Briggs Matt
Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym.
Kraków
2012
T
4998
Briggs Matt
Telewizja i jej odbiorcy w życiu codziennym.
Kraków
2012
T
3559
Brodie B., Kahn H.,
Haag M. W.
Guerre nucleaire : quatorze essais sur la nouvelle stratégie américaine.
Paryż
1965
ZB
958
Brodskij Iosif
Aleksandrovič
Wybór poezji.
[Kraków]
1985
LI
5295
Brodzik Stanisław
Autokraci, technokraci, demokraci.
Warszawa
1979
B
428
Brodzik Stanisław
Mężowie i zony stanu.
Warszawa
1972
B
353
Bromke Adam
Communist states at the crossroads : between Moscow and Peking.
New York
1965
SM
955
Bromke Adam
Poland's politics : idealism vs. realism.
Cambridge,
Mass.
1967
MP
3415
Bromke Adam,
Państwa komunistyczne u progu lat siedemdziesiątych.
Rakowska - Harmstone
Teresa
Londyn
1973
SM
508
Broniarek Zygmunt
Ronald Reagan w Białym Domu.
Warszawa
1989
B
4357
Bronowicz Monika
Komunikacja wizerunkowa : public relations, reklama, branding.
Wrocław
[2015] PRE 5517
Bronowicz Monika
Komunikacja wizualna : public relations, reklama, branding.
Wrocław
[2013] PRE 4989
Brown Blain
Cinematography : sztuka operatorska.
Warszawa
2014
FT
5041
Brown Blain
Światło w filmie.
Warszawa
2011
FT
3267
Brown Seyom
New forces in world politics.
Washington
1974
SM
436
Brugmans Henrik
Idee europeenne 1918 - 1965.
Tempelhof
1965
E
1123
Brugmans Henrik
Idee europeenne 1920-1970.
Bruges
1970
E
148
Bruliński Władysław
Perspektywy jutra : (problemy ustroju).
Warszawa
1980
MP
985
Bruliński Władysław
U źródeł unionizmu.
Warszawa
1984
MP
996
Brunel Pierre
Etat et le Souverain.
Paryż
1978
P
430
Bryc Agnieszka
Rosja w XXI wieku : gracz światowy czy koniec gry?
Warszawa
2009
W
3914
Bryła Jolanta
Uwarunkowania i implikacje amerykańskiej interwencji zbrojnej w Panamie w grudniu Toruń
1989 roku.
1997
SM
3305
Bryła Robert [et al.]
Stereotyp odnowy.
Warszawa
1984
PS
938
Brzezina Józef Maciej
Atak dronów.
Warszawa
2013
ZB
4149
Brzeziński Zbigniew
Agonia komunizmu.
Paryż ;
Kraków
2014
SM
5550
Brzeziński Zbigniew
Gorąca jesień '80.
Warszawa
1987
MP
5213
Brzeziński Zbigniew
Jedność, czy konflikty? : Węgry 1956.
Warszawa
1983
MP
5214
Brzeziński Zbigniew
Polityka radziecka : od przyszłości do przeszłości?
[Warszawa]
[1984] MP
5220
Brzeziński Zbigniew
Polska - wczoraj i dziś ; Przyszłość Jałty.
Warszawa
1985
MP
5219
Brzeźiński Andrzej
Marcel
Jean Jaures : polityk i myśliciel.
Łódź
1983
B
657
Brzeźiński Zbigniew
Bezład : polityka światowa na progu XXI wieku.
Warszawa
1994
SM
1362
Brzeźiński Zbigniew
Cztery lata w Białym Domu : wspomnienia Doradcy do Spraw Bezpieczeństwa
Państwa, 1977-1981.
Londyn
1986
ZB
970
Brzeźiński Zbigniew
Myśl i działanie w polityce międzynarodowej.
Londyn
1988
SM
4177
Brzeźiński Zbigniew
Myśl i działanie w polityce międzynarodowej.
Kraków
1989
SM
941
Brzeźiński Zbigniew
Revolution technetronique.
Paryż
1971
MP
147
Brzeźiński Zbigniew
Strategiczna wizja : Ameryka a kryzys globalnej potęgi.
Kraków
2013
SM
5105
Brzoza Jerzy Walter
75 lat "Gościa Niedzielnego" : 1923-1998.
Katowice
1998
PR
2791
Buchała Rudolf
RFN wobec europejskich krajów neutralnych w latach osiemdziesiątych : (studia i
szkice).
Opole
1990
SM
1119
Buchanan James M.,
Tullock Gordon
Calculus of consent : logical foundations of constitutional democracy.
Michigan
1965
TP
1034
Buck Andrzej,
Bartkowiak
Przemysław, Kotlarek
Dawid
Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012.
Zielona Góra 2013
PR
4380
Buden Boris
Strefa przejścia : o końcu postkomunizmu.
Warszawa
PS
3160
2012
Budnik Rafał
Etyczny wymiar polityki : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień z konferencji w Krakowie 9-10
września 2011 r.
Gliwice
2012
PK
3262
Budnik Rafał, Góra
Michał
Jakie chrześcijaństwo dla Europy? Jaka Europa dla chrześcijaństwa? : rola Kościoła
katolickiego w procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień i
dyskusji z konferencji w Krakowie 12-13 września 2008 r.
Gliwice
2009
PK
2390
Budzisz Rafał
Doskonalenie modelu organu wykonawczego gminy w prawie polskim.
Warszawa
2010
ST
2715
Budzowski Klemens
Międzynarodowe wyzwania bezpieczeństwa.
Kraków
2010
ZB
5110
Budzyńska Agata
Strategia lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy.
Warszawa
2002
E
1277
Budzyńska-Daca,
Agnieszka Jadwiga
Retoryka debaty : polskie wielkie debaty przedwyborcze 1995-2010.
[Warszawa]
2015
WY 5405
B
Budzyńska-Daca
Agnieszka Jadwiga
Erystyka czyli o sztuce prowadzenia sporów : komentarze do Schopenhauera.
Warszawa
2009
L
Budzyński Wojciech
Public relations : strategia i nowe techniki kreowania wizerunku.
Warszawa
2008
PRE 5005
Buehrig Edward H.
Essays in political science.
Bloomington 1967
; Londyn
TP
758
Bugaj Ryszard
Polska transformacja ustrojowa : próba dyskursu, zarys perspektyw.
Warszawa
2004
SP
4528
Bugajski Marian
Język w komunikowaniu.
Warszawa
2007
KS
2848
Bugajski Ryszard
Przesłuchanie.
Warszawa
1983
LI
5252
Bugajski Ryszard
Przyznaję się do winy.
Warszawa
1984
LI
5268
Bujak Waldemar
Historia stronnictwa pracy : 1937-1946-1950.
Warszawa
1988
O
1143
Bukojemski Michał
Wideo - reporter czyli człowiek orkiestra.
Warszawa
2008
FT
2778
Bukowski Wojciech
Iran - Irak, islam, wojna i polityka.
Warszawa
1981
ZB
562
Bulgakov Mihail
Afanas'evič
Pan Piłsudski i inne opowiadania.
Warszawa
1989
LI
4293
Bull Carolyn
No entry without strategy : building the rule of law under UN transitional
administration.
Tokyo
2008
SM
3111
3586
Bułhak Henryk
Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej : studia poświęcone pamięci Edwarda hr.
Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie
Warszawa
1994
SM
1270
Bunuel Luis
Ostatnie tchnienie...
Warszawa
1989
FT
2399
Burakowski Adam
Polska w grze międzynarodowej : geopolityka i sprawy wewnętrzne.
Kraków
2010
MP
3245
Buras Piotr
Europa uda się wspólnie? : polska polityka europejska w okresie przewodnictwa
Niemiec w UE.
Warszawa
2007
E
1506
Buras Piotr, Tewes
Henning
Polska droga : od roku 1989 do członkostwa w Unii Europejskiej.
Warszawa
2008
E
2404
Burchett Wilfred
Hiroshima maintenant.
Paryż
1984
ZB
852
Burchill Scott
Teoria stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2006
SM
1864
Burchill Scott
Teorie stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2006
SM
1659
Burda Andrzej
Demokracja i praworządność.
Wrocław
[etc.]
1965
MP
509
Burda Andrzej
Konstytucja Marcowa.
Lublin
1983
PRA 634
Burda Andrzej
Krajowa Rada Narodowa.
Wrocław
1976
ST
Burda Andrzej
Studia z zakresu konstytucjonalizmu socjalistycznego.
Wrocław
[etc.]
1969
PRA 182
Burda Andrzej,
Gdulewicz Ewa,
Skrzydło Wiesław
Współczesne ustroje państw kapitalistycznych.
Lublin
1983
SP
656
Burgoński Piotr,
Gierycz Michał
Religia i polityka : zarys problematyki.
Warszawa
2014
PK
5102
Burke Edmund
Rozważania o rewolucji we Francji i o debatach pewnych towarzystw londyńskich
związanych z tym wydarzeniem, wyrażone w liście, który miał zostać wysłany do
pewnego gentlemana w Paryżu
Kraków ;
Warszawa
1994
P
1377
Burkhart James A.,
Krislov Samuel, Lee
Raymond L.
American government : the clash of issues.
Englewood
Cliffs
1968
SP
395
371
Burnewicz Jan,
Szałucki Krzysztof
Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce.
Warszawa
2003
E
1319
Burszta Wojciech J.,
Serwański Jacek
Migracja - Europa - Polska.
Poznań
2003
E
1823
Bursztyński Andrzej
Zabezpieczenie logistyczne wielonarodowych sił okrętowych.
Gdynia
2013
ZB
4393
Burtenshaw Ken,
Mahon Nik, Barfoot
Caroline
Kreatywna reklama.
Warszawa
2007
RE
4673
Bush George, Gold
Victor
Patrząc w przyszłość : autobiografia.
Gdańsk
1990
B
1015
Bussey Cathy
Public relations : jak zdobyć rozgłos bez dużych pieniędzy.
Warszawa
2013
PRE 5013
Butkiewicz Magdalena, Manipulacja w mediach.
Konopacka Sylwia
Opole
2012
SOC 5197
Butryn Stanisław
Główne kategorię ontologii marksistowskiej.
Warszawa
1984
P
1879
Buttiglione Rocco
Etyka wobec historii.
Lublin
2005
P
2146
Bychawska-Siniarska
Dominika, Bodnar
Adam
Autoryzacja wypowiedzi w prawie prasowym : wyrok TK i co dalej? : materiały z
konferencji zorganizowanej przez Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce w dniu
13 stycznia 2009 roku
Warszawa
2009
PRA 2036
Bychawska-Siniarska
Dominika, Głowacka
Dorota
Media lokalne i regionalne : nierozwiązane problemy.
Warszawa
2013
KM 4590
Bychawska-Siniarska
Dominika, Głowacka
Dorota
Swoboda wypowiedzi w działalności artystycznej.
Warszawa
2014
KM 4863
Bychawska-Siniarska
Dominika, Głowacka
Dorota
Wirtualne media - realne problemy.
Warszawa
2014
I
4862
Warszawa
2006
A
2382
Byer Beata, Wieczorek Atlas geograficzny : gimnazjum.
Marzena, Przybył
Ryszard
Caldera Rafael
Co to jest Chrześcijańska Demokracja.
Warszawa
1990
O
1016
Cała-Wacinkiewicz
Ewelina
System instytucji Unii Europejskiej w świetle postanowień Traktatu z Lizbony :
pytania, testy, kazusy, tablice.
Warszawa
2012
E
4841
Carey John
UN protection of civil and political rights.
[Syracuse ;
New York]
1970
O
368
Carlton Charles
Karol I.
Warszawa
1993
B
3448
Carnegie Andrew
Państwo interesu.
Warszawa ;
Kraków
1904
PG
4384
Carr, Robert Kenneth
American democracy in theory and practice : the national government.
New York
1956
SP
189
Carrère d'Encausse
Hélène
Spękane imperium.
Warszawa
1985
W
5180
Carrère d'Encausse
Hélène
Stalin - państwo terroru.
Warszawa
1983
KK
5327
Carr R. K., Bernstein
M. H., Morrison D. H.
American democracy in theory and practice : essentials of national, state, and local
government.
New York
1957
SP
206
Casanova A., Prevost
Claude, Metzger Joe
Intellectuels et les luttes de classes.
Paryż
1970
PS
177
Castells Manuel
Sieci oburzenia i nadziei : ruchy społeczne w erze internetu.
Warszawa
2013
PS
5509
Castells Manuel
Siła tożsamości
Warszawa
2009
I
5008
Castells Manuel
Społeczeństwo informacyjne i państwo dobrobytu : model fiński.
Warszawa
2009
PS
5494
Castells Manuel
Społeczeństwo sieci.
Warszawa
2011
I
2864
Castles Stephen, Miller Migracje we współczesnym świecie.
Mark J.
Warszawa
2011
PS
4168
Cater Douglass
Qui governe a Washington.
Paryż
1964
SM
32
Catholic Press
Association.
Mission, marketing & management : development guide for diocean newspapers.
New York
1991
PR
3519
Cebula Sławomir
Prawa i wolności religijne we współczesnej Polsce : ustawodawstwo a realia
społeczno-kulturowe.
Kraków
2011
PK
4450
Cebul Krzysztof,
Wstęp do nauki o polityce, państwie i prawie.
Zenderowski Radosław
Warszawa
2006
TP
4326
Čehov Anton Pavlovič
Warszawa
1987
LI
4627
Cenckiewicz Sławomir Anna Solidarność : życie i działalność Anny Walentynowicz na tle epoki (1929-2010). Poznań
2010
B
2822
Cenckiewicz Sławomir Lech Kaczyński : biografia polityczna 1949-2005.
Poznań
2013
B
5541
Cenckiewicz Sławomir Wałęsa : człowiek z teczki.
Poznań
2013
B
4859
Centre des Démocrates Autre solution.
Sociaux
Paryż
1977
O
580
Cesarz Zbigniew,
Stadtmuller Elzbieta
Problemy polityczne współczesnego świata.
Wrocław
1996
SM
1226
Cetwiński Olgierd
Teoria narracji politologicznej.
Warszawa ; 2002
Zielona Góra
TP
4513
Cetwiński Olgierd
U podstaw teorii polityki : zagadnienia wyjaśniania i uzasadniania w nauce o polityce. Warszawa
1979
TP
410
Chabros Ewa
Od kontrkultury do New Age : wybrane zjawiska społeczno-kulturowe schyłku PRL i
ich korzenie.
Wrocław
2014
PS
4866
Chajn Leon
Polskie wolnomularstwo 1920 - 1938.
Warszawa
1984
O
3069
Chałubiński M.,
Wojnicki J.
Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych. 3, Mass media a Pułtusk
polityka.
2010
SP
2616
Chałupnik Agata
Antropologia widowisk : zagadnienia i wybór tekstów.
Warszawa
2010
S
3563
Chauvin Tatiana
Wstęp do prawoznawstwa.
Warszawa
2013
PRA 4206
Chęstek Jacek
Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych organizacja ochrony
przeciwpożarowej , przygotowanie obronne i ochrona informacji niejawnych dla
strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży
Pożarnej
Warszawa
2013
ZB
4427
Chilecki Andrzej
Jarosław
Polskie lato 1980 (w karykaturze).
Londyn
1980
K
4928
Święta noc i inne opowiadania.
Chłopecki Jerzy
Rewolucje i postęp.
Warszawa
1981
ZB
525
Chłopecki Kazimierz
Wspólna polityka rolna w dokumentach PZPR i ZSL.
Warszawa
1984
O
700
Chmaj Marek
Państwo, ustrój, samorząd terytorialny.
Lublin
1997
ST
1247
Chmaj Marek
Prawna instytucjonalizacja partii politycznych w Polsce.
Lublin
1994
O
1361
Chmaj Marek
System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2011
SP
4643
Chmaj Marek, Sokół
Wojciech, Wrona
Janusz
Historia : repetytorium dla kandydatów na studia prawnicze, historyczne,
politologiczne i socjologiczne.
Warszawa
2010
H
4319
Chmaj Marek, Sokół
Wojciech, Żmigrodzki
Marek
Teoria partii politycznych.
Lublin
1995
O
1484
Chmaj Marek, Waszak
Marcin, Zbieranek
Jarosław
O demokracji w polskich partiach politycznych.
Warszawa
2011
O
3193
Chmaj Marek,
Żmigrodzki Marek
Wprowadzenie do teorii polityki.
Lublin
1996
TP
3206
Chmie Beata,
Kaczyńska Elzbieta
Postulaty 1970-71 i 1980 : materiały źródłowe do dziejów wystąpień pracowniczych w Warszawa
latach 1970-1971 i 1980 (Gdańsk i Szczecin).
1998
H
1490
Chmielak Anna
Teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania gospodarki światowej i rynku pracy. Białystok
2011
PG
3275
Chmiel Beata
Instytucjonalizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Toruń
2004
ZB
2852
Chodakiewicz Marek
Jan
Polska dla Polaków! : kim byli i są polscy narodowcy.
Poznań
2015
TN
5427
Chodak Jarosław
Teoria rewolucji w naukach społecznych.
Lublin
2012
ZB
3621
Chodubski Andrzej
Polacy w Azerbejdzanie.
Toruń
2004
W
1867
Chodubski Jan Andrzej Wstęp do badań politologicznych.
Gdańsk
2008
TP
2695
Chodwick Alger F.
Grassroots Approach to Life in Peace.
[Oslo]
1987
ZB
949
Chojnacki Władysław
Bibliografia zwartych i ulotnych druków konspiracyjnych wydanych na ziemiach
Warszawa
2005
BIB 2657
polskich pod okupacją niemiecką w latach 1939-1945.
Chojnowski Andrzej
Piłsudczycy u władzy : dzieje Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem.
Wrocław
1986
O
845
Cholewiak Stanisław
Nacjonalizm w partiach zachodnioniemieckich : (CDU, CSU, SPD, FDP w latach
1949-1974).
Warszawa
1984
O
712
Choma - Jusińska
Małgorzata,
Krzysztofik Marcin
Początki niezależnego ruchu chłopskiego 1978-1980 : Komitet Samoobrony
Chłopskiej Ziemi Lubelskiej, Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Grójeckiej
Lublin
2008
O
2652
Choroś Monika
Colloquium Opole 2011 : od wojny o granice do dobrego sąsiedztwa.
Opole
2012
SM
4081
Chraniuk Daniel
Ignacy Czuma uczony i polityk.
Lublin
2012
B
5044
Christenson Reo M.
Challenge and decision.
New York ;
London
1970
PS
237
ChrobaczyńskaPlucińska Edyta
Duce, Führer, Caudillo : idea wodza w świetle polskiej prasy politycznej
dwudziestolecia międzywojennego.
Kraków
2011
PR
3005
Chróścielewski
Wojciech
Podziały terytorialne specjalne.
Warszawa
1987
ST
868
Chruściak Ryszard,
Koperska Teresa
Konstytucja Szwecji : akty konstytucyjne: Akt o Formie Rządu, Akt o Riksdagu, Akt o Warszawa
Sukcesji, Akt o Wolności Druku.
1991
PRA 1174
Chrzęstek Jacek
Zbiór opracowań z wykładów bloków tematycznych : logistyka i technika,
informatyka i łączność, współpraca międzynarodowa i wykorzystanie środków
Unijnych dla strażaków ubiegających się o pierwszy stopień oficerski w Państwowej
Straży Pożarnej
Warszawa
2013
ZB
4426
Chudy Wojciech
Pedagogika godności : elementy etyki pedagogicznej.
Lublin
2009
P
2130
Chudziński Edward
Słownik wiedzy o mediach.
Warszawa ;
BielskoBiała
2009
LE
2802
Churska-Nowak
Rytuały wyborcze i media masowe w systemie politycznym współczesnej Hiszpanii.
Karolina, Kuś Miachał
Poznań
2011
MP
O
3600
Churski Paweł,
Warszawa
2010
E
3096
Regional development and regional policy in Poland: first experiences and new
Ratajczak Waldemar
challangers of the European Union memebership. Part 1.
Chybalski Piotr
Analiza porównawcza konstytucji państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie Warszawa
podstaw członkostwa tych państw w Unii.
2010
E
Chyła Wojciech
Szkice o kulturze audiowizualnej : (w stulecie ekranu w kulturze).
Poznań
1998
KM 4031
Chyrowicz Barbara
Etyka i technika w poszukiwaniu ludzkiej doskonałości.
Lublin
2004
P
2133
Chyrowicz Barbara
Przedłużanie życia jako problem moralny.
Lublin
2008
P
2134
Chyrowicz Barbara
Zamiar i skutki : filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku.
Lublin
1997
P
2156
Cialdini Robert B.
Wywieranie wpływu na ludzi: teoria i praktyka.
Gdańsk
2011
PSY 2871
Warszawa
2012
E
4948
Ciborowski Robert,
Grabowiecki Jerzy
Rola Polski w polityce Unii Europejskiej wobec krajów Europy Środkowo-Wschodniej Białystok
: praca zbiorowa.
2007
E
2909
Ciborska Elżbieta
Leksykon polskiego dziennikarstwa.
Warszawa
2000
LE
5434
Cichocki Marek
Konserwatyzm, państwo, pokolenie : tom konferencyjny - pamięci Tomasza Merty.
Warszawa
2013
MP
4434
Cichocki Marek A.
W pół drogi : Polska - Unia Europejska : wybrane problemy.
Warszawa
2002
E
1483
Cichorz Tadeusz,
Komunikacja społeczna w policji.
Krzyna Izabela, Misiuk
Andrzej
Szczytno
2000
KS
5073
Ciechanowski Grzegorz Polskie Kontyngenty Wojskowe w operacjach pokojowych 1990-1999.
Toruń
2010
ZB
4167
Ciechanowski Grzegorz Żołnierze polscy w misjach i operacjach pokojowych poza granicami kraju w latach
1953-1989.
Toruń
2009
ZB
4172
Ciechanowski Grzegorz Żołnierze z Pomorza Zachodniego w rejonie Zatoki Perskiej.
Szczecin
2014
ZB
4799
Ciechowski Jan M.
Powstanie Warszawskie : zarys podłoża politycznego i dyplomatycznego.
Warszawa
1987
H
3007
Cieślik Ziemowit
Status posła do Parlamentu Europejskiego.
Warszawa
2008
E
3355
Ciołek Erazm Jan
Stop kontrola : Stocznia Gdańska, sierpień 1980.
Warszawa
1981
H
3690
Ciołkosz Adam
Granice odwagi myślenia : marksizm w interpretacji Adama Schaffa.
Londyn
1966
P
1929
Cianciara Agnieszka K. Wielobiegunowa Europa w wielobiegunowym świecie : szansa czy wyzwanie dla
systemu euroatlantyckiego?
3338
Ciołkosz Adam
Kartki z przeszłości.
[Warszawa]
[1981] MP
5221
Ciołkosz Adam
Ludzie P. P. S.
Londyn
1981
B
5211
Ciołkosz Adam
Niepodległość i socjalizm 1835-1945 : audycje radiowe.
Warszawa
1984
R
4926
Ciołkosz Adam
Socjalizm na zachodzie Europy : czternaście dróg do socjalizmu : antologia.
Londyn
1968
MP
1006
Ciołkosz Adam
Walka o prawdę : wybór artykułów 1940-1978.
Londyn
1989
MP
2301
Ciołkosz Lidia,
Ciołkosz Adam
Zarys dziejów socjalizmu polskiego T. 1.
Londyn
1966
MP
3424
Ciołkosz Lidia,
Ciołkosz Adam
Zarys dziejów socjalizmu polskiego T. 2.
Londyn
1972
MP
3425
Ciołkoszowa Lidia
Publicystyka.
Warszawa
1985
MP
5035
Cisek Janusz
Kalendarium działalności Józefa Piłsudskiego.
New York
1992
B
1172
Ciura Grzegorz
Zdrowie Polaków.
Warszawa
2010
PS
3904
Ciura Grzegorz,
Zgliczyński Wojciech
Starzenie się społeczeństwa polskiego.
Warszawa
2012
PS
3901
Ciżewska Elżbieta
Filozofia publiczna Solidarności : Solidarność 1980-1981 z perspektywy
republikańskiej tradycji politycznej.
Warszawa
2010
O
3818
Clausewitz Carl von
O wojnie : podręcznik stratega : arkana polityki, dowodzenia i logistyki, które musi
znać każdy menedżer.
Gliwice
2013
ZB
5109
Codogni Paulina
Wybory czerwcowe 1989 roku : u progu przemiany ustrojowej.
Warszawa
2012
WY 5553
B
Cohen Carl
Communism, fascism and democracy : the theoretical foundations.
New York
1972
P
4814
Cole John P.
Geografia delle relazioni internazionali.
[Bologna]
1970
SM
220
Commission on Money National economy and the Vietnam War.
and Credit
New York
1968
PG
771
Compa Tadeusz
Bezpieczeństwo operacji w portach lotniczych : obsługa handlingowa.
Dęblin
2013
ZB
4115
Compa Tadeusz
Bezpieczeństwo transportu lotniczego w systemie bezpieczeństwa narodowego.
Dęblin
2014
ZB
4617
Compa Tadeusz,
Rajchel Jan
Bezpieczeństwo w lotnictwie w wybranych aspektach funkcjonowania portu
lotniczego.
Dęblin
2013
ZB
4614
Compa Tadeusz,
Rajchel Jan, Załęski
Krzysztof
Bezpieczeństwo w lotnictwie w różnych aspektach działalności lotniczej.
Dęblin
2014
ZB
4992
Compa Tadeusz,
Rajchel Jan, Załęski
Krzysztof
Bezpieczeństwo w portach morskich i lotniczych : wybrane aspekty działalności.
Dęblin
2014
ZB
4993
Compa Tadeusz,
Rajchel Jan, Załęski
Krzysztof
Bezpieczeństwo w powietrznej i morskiej przestrzeni państwa.
Dęblin
2013
ZB
4663
Conell Raewyn, Gould Politics of the extremes right : Warringah 1966.
Florence
Sydney
1967
WY 200
B
Cook Chris, Stevenson Leksykon historii Europy XX wieku : 1900-2004.
John
Warszawa
2004
LE
5460
Cooper David
Dialectics of Liberation.
Harmondswo 1971
rth
MP
356
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 10, Filozofia rosyjska.
Warszawa
2009
P
5401
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 2, Od Augustyna do Szkota.
Warszawa
2004
P
5393
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 3, Od Ockhama do Suáreza.
Warszawa
2004
P
5394
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 4, Od Kartezjusza do Leibniza.
Warszawa
2005
P
5395
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 4, Od Kartezjusza do Leibniza.
Warszawa
1995
P
4178
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 5, Od Hobbesa do Hume'a.
Warszawa
2009
P
5396
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 6, Od Wolffa do Kanta.
Warszawa
2008
P
5397
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 7, Od Fichtego do Nietzschego.
Warszawa
2006
P
5398
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 8, Od Benthama do Russella.
Warszawa
2006
P
5399
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 8, Od Benthama do Russella.
Warszawa
1989
P
2160
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 9, Od Maine de Birana do Sartre'a.
Warszawa
2006
P
5400
Copleston Frederick
Historia filozofii. T. 9, Od Maine de Birana do Sartre'a.
Warszawa
1991
P
2159
Coplin William D.,
Hegley Charles W.
Analyzing international relations : a multimethod introduction.
New York
1975
SM
1146
Cornwell John
Papież Hitlera : sekretna historia Piusa XII.
Kraków
2014
B
4865
Corso di
Laicità problemi e prospettive : atti del XLVII Corso di aggiornamento culturale
aggiornamento
dell'Università Cattolica.
culturale dell'Università
Cattolica (1977 ;
Werona)
Milano
1977
PK
768
Cortázar Julio
Warszawa
1997
LI
4852
Costa Martinez Joaquin Historia politica social partia.
Madrit
1961
O
244
Coulard Jaques
Israel et le Proche-Orient arabe.
Paryż
1969
SM
106
Cowling Maurice
Nature and limits of political science.
Cambridge
1963
TP
4
Cox Idris
Głodująca połowa : studium o wyzysku "trzeciego świata".
Warszawa
1972
MP
739
Coyle David Cushman
United States political system and how it works.
New York
1954
SP
109
Croce Benedetto
Politics and Morals.
Londyn
1946
P
4651
Csato Edward
Paradoks o reżyserze.
Warszawa
1970
FT
2976
Cunningham Noble E.
Making of the American party system 1789 -1809.
Englewood
Cliffs
1965
O
203
Cupryjak Marek
Prewencja antyterrorystyczna w świetle współczesnych zagrożeń.
Szczecin
2010
ZB
2978
Cupryjak Marek,
Czapiewski Tomasz,
Jasztal Marek
Przeciwdziałanie zagrożeniom i skutkom zamachów terrorystycznych w kontekście
bezpieczeństwa gazoportu w Świnoujściu.
Szczecin
2013
ZB
4664
Curanovic Alicja
Aktywność Federacji rosyjskiej w regionie Arktyki w kontekście rywalizacji mocarstw. Lublin
2010
W
2619
Cwalia Wojciech,
Falkowski Andrzej
Marketing polityczny : perspektywa psychologiczna.
2006
MP
O
2861
Gra w klasy.
Gdańsk
Cwicinskaja Natalia,
Oleksy Piotr
Moldova: in search of its own place in Europe.
Bydgoszcz
2013
W
4103
Cygan Wiktor
Krzysztof
Polityka Związku Socjalistycznych Sowieckich Republik wobec ziem polskich 19391941.
[Warszawa]
1985
W
5346
Cygański Mirosław
Polityka niemiecka RFN wobec NRD w latach 1969-1989/1990.
Opole
1990
SM
1153
Cygański Mirosław
Polityka wschodnia Republiki Federalnej Niemiec w latach 1969/70 - 1988/89.
Opole
1990
SM
1152
Cygański Mirosław
SS w ruchu narodowosocjalistycznym i w III Rzeszy 1925 - 1945.
Poznań
1978
O
344
Cymerski Jarosław
Przeciwdziałanie zagrożeniom powstałym w wyniku bezprawnego i celowego użycia
bezzałogowych platform mobilnych.
Szczytno
2015
ZB
5431
Cymerski Jarosław
Terroryzm a bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej.
Pułtusk ;
Warszawa
2013
ZB
5456
Cypryś Wiesław
Ameryka na zakręcie.
Warszawa
2012
REP 3849
Cywiński Bohdan
... potęgą jest - i basta : z minionych doświadczeń ruchów społecznych na wsi.
Warszawa
1981
PS
5165
Cywiński Bohdan
Doświadczanie Europy.
Warszawa
1985
MP
5216
Cywiński Bohdan
Doświadczenie polskie.
Warszawa
1985
MP
5215
Cywiński Bohdan
Z dziejów Kościoła katolickiego w Polsce niepodległej.
Warszawa
1980
PK
5241
Czachór Zbigniew
50 lat i co dalej? : Europa i Unia Europejska między integracją a atomizacją... : praca
zbiorowa.
Poznań
2007
E
1662
Czaja Andrzej, Górka W czterdziestolecie Soboru Watykańskiego II : refleksja Wydziału Teologii KUL.
Leonard, Pałucki Jerzy
Lublin
2007
KM 4292
Czajkowski Marek
Obrona przeciwrakietowa w stosunkah międzynarodowych.
Kraków
2013
ZB
4381
Czajowski Jacek W
Sylwetki polityków Drugiej Rzeczypospolitej.
Kraków
1987
B
3659
Czajowski Jacek W
System konstytucyjny Meksyku.
Warszawa
2009
SP
3895
Czapiewski Tomasz,
Sikora Mariusz
Bezpieczeństwo wewnętrzne w województwie zachodniopomorskim.
Szczecin
2012
ZB
4112
Czapliński Marek
Biurokracja niemieckiego imperium kolonialnego : charakterystyka urzędników
kolonialnych.
Wrocław
1985
ST
865
Czapliński Władysław
Polish Parliament at the summit of its development : (16th-17th centuries) :
anthologies.
Wrocław
1985
O
800
Czapliński Władysław
Prawo Wspólnot Europejskich : dokumenty i orzecznictwo.
Warszawa
1994
E
1115
Czapliński Władysław, Prawo międzynarodowe publiczne : zagadnienia systemowe.
Wyrozumska Anna
Warszawa
2014
PRA 5086
Czaputowicz Jacek
Bezpieczeństwo międzynarodowe : współczesne koncepcje.
Warszawa
2012
ZB
4630
Czaputowicz Jacek
Bezpieczeństwo międzynarodowe po zakończeniu "zimnej wojny".
Warszawa
2005
SM
3137
Czaputowicz Jacek
Studia europejskie : wyzwania interdyscyplinarności.
Warszawa
2014
E
5449
Czaputowicz Jacek
Studia europejskie : wyzwania interdyscyplinarności.
Warszawa
2014
E
5097
Czaputowicz Jacek
Suwerenność.
Warszawa
2013
TP
4631
Czaputowicz Jacek
Teoria stosunków międzynarodowych : krytyka i systematyzacja.
Warszawa
2007
SM
2539
Czaputowicz Jacek,
Ławniczak Kamil,
Wojciuk Anna
Nauka o stosunkach międzynarodowych i studia europejskie w Polsce.
Warszawa
2015
SM
5489
Czarmiński Bogusław
Głowy, główki i pół... : walka o władzę, polityzacja religii, tabloidalne media.
Warszawa
2006
KM 1581
Czarnecki Paweł
Etyka mediów.
Warszawa
2008
P
Czarny Piotr,
Naleźiński Bogumił
Federalna Ustawa Konstytucyjna Republiki Austrii.
Warszawa
2004
PRA 3328
Czartoryski Adam
Jerzy
Szkic o dyplomacji.
Paryż ; Toruń 2004
SM
4201
Czechowska Lucyna
Wewnątrzunijni partnerzy strategiczni Rzeczpospolitej Polskiej.
Toruń
2013
ZB
4960
Czeluścińska Beata
Miejsca pamięci narodowej w Polsce : bezpieczeństwo i ochrona.
Siedlce
2014
H
5438
Czernecki Marek
U źródeł polskiego liberalizmu : "Wiadomości Literackie" wobec Kościoła
katolickiego w latach 1924-1939.
Radom
2004
PR
2246
Czerniak Stanisław,
Szahaj Andrzej
Postmodernizm a filozofia : wybór tekstów.
Warszawa
1996
P
3422
Czernicki Kazimierz
Moje myśli : jednodniówka : Chełm 30 maja 1937.
Chełm
1937
PR
4568
4608
Czernicki Kazimierz
Myśl : jednodniówka : Chełm, dnia 26 kwietnia 1937 r.
Chełm
1937
PR
4571
Czernicki Kazimierz
Właściwe Zwierciadło : niezależne pismo demokratyczne : jednodniówka : Chełm, dn. Chełm
14 lipca 1929 r.
1929
PR
4580
Czerwień Henryk
Drukarnia Paulinów w Częstochowie w latach 1730-1863.
Bytom
1998
PR
4412
Czerwiński Maciej,
Nowak Paweł,
Przybylska Renata
Język IV Rzeczpospolitej.
Lublin
2010
KS
3076
Czerwiński Ryszard
O prawach rzeczywistych i pozornych.
Warszawa
1977
PRA 348
Czeszejko - Sochacki
Zdzisław
Minimum prawa - maksimum skuteczności.
Warszawa
1985
SP
811
Cziomer Erhard
Polityka zagraniczna RFN : uwarunkowania, cele, mechanizm decyzyjny.
Warszawa
1988
SM
887
Cziomer Erhard, Pietraś Teoria i praktyka decydowania w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych i
Ziemowit Jacek
Republiki Federalnej Niemiec.
Kraków
1986
TP
869
Cziomer Erhard,
Zyblikiewicz Lubomir
Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2007
SM
5098
Czohra Andrzej
Stosunki państwo-kościół : Belgia, Francja, Hiszpania, Włochy.
Warszawa
1994
PK
1228
Czuba Krystyna
Katolickie podstawy etyki dziennikarskiej.
Toruń
2007
P
2031
Czubiński Antoni
Historia Polski XX wieku.
Poznań
2007
H
3089
Czulda Robert
Iran 1925-2014 : od Pahlawich do Rouhaniego.
Warszawa
2014
HP
4868
Czuma Ignacy
Absolutyzm ustrojowy : wybór pism.
Kraków
2003
MP
1335
Czuryk Małgorzata,
Karpiuk Mirosław
Aspekty prawne bezpieczeństwa narodowego RP : część ogólna.
Warszawa
2013
ZB
5202
Czyrka Marek, Zaborny Polscy realiści Polityczni.
Piotr
Łuków
2010
MP
3544
Czyżewski Marek,
Kowalski Sergiusz
Retoryka i polityka : dwudziestolecie polskiej transformacji.
Warszawa
2010
HP
4985
Czyżewski Marek,
Rytualny chaos : studium dyskursu publicznego.
Warszawa
2010
KP
5096
Kowalski Sergiusz,
Piotrowski Andrzej
Czyżniewski Marcin
Propaganda polityczna władzy ludowej w Polsce 1944-1956.
Toruń
2005
RET 3493
Czyżowicz Wiesław
Materiały pomocnicze do studiowania marksistowskiej teorii polityki.
Warszawa
1980
TP
480
Ćwikliński Henryk
Polityka gospodarcza.
Gdańsk
2004
PG
3487
Daalder Ivo H.,
Lindsay James M.
Ameryka bez ograniczeń : rewolucja Busha w polityce zagraniczej.
Warszawa
2005
SM
5547
Dabagân Èmil'
Surenovič
Nacional-reformizm v sovremennoj Venesuèle.
Moskva
1972
SP
1528
Daca Mariusz
Procedury podejmowania decyzji w Unii Europejskiej : przygotowanie polskiej
administracji do członkostwa w Unii Europejskiej : materiały z konferencji, 30
stycznia 2003 r., Warszawa
Warszawa
2003
E
1283
Dahl Robert A.
Modern political analysis.
Englewood
Cliffs
1965
TP
756
Dahrendorf Ralf
Konflikt und Freihet : auf dem Weg zur Dienstklassengesellschaft.
München
1972
ZB
287
Dahrendorf Ralf
Rozważania nad rewolucją w Europie.
Warszawa
1991
ZB
1493
Daniluk Paweł
Radziewicz Piotr
Aktualne problemy konstytucyjne w świetle wniosków, pytań prawnych i skarg
konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego.
Warszawa
2010
PRA 3337
Darabasz Mariusz
Bezpieczeństwo publiczne w wymiarze lokalnym - wyzwania XXI wieku.
Elbląg
2013
ZB
4286
Darczewska Jolanta
Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej : operacja krymska - studium przypadku.
Warszawa
2014
ZB
4899
Darczewska Jolanta
Federalna służba bezpieczeństwa w zwierciadle rosyjskiego dowcipu sieciowego.
Warszawa
2014
ZB
4896
Darska Bernadetta
To nas pociąga! : o serialowych antybohaterach.
Gdańsk
2012
T
4996
David Owen,
Brzeziński Zbigniew,
Okita Saburo
Democracy must work : a trilateral agenda for the decade : a task force report to the
Trilateral Commission.
New York ;
London
1984
PG
831
Davidson Roger H.,
Oleszek Walter J.
Kongres i kongresmani.
Warszawa
1994
SP
3502
Davie Grace
Socjologia religii.
Kraków
2010
S
4980
Davies James
Chowning
When men revolt and why: a reader in political violence and revolution.
New York ;
London
1971
ZB
116
Davies Norman
Biały orzeł - czerwona gwiazda : wojna polsko-sowiecka 1919-1920.
[Warszawa]
[1988] H
5350
Davies Norman
Boże igrzysko : historia Polski. T. 2, Od roku 1795.
Kraków
1991
H
2278
Davies Norman
Europa : rozprawa historyka z historią.
Kraków
1998
H
2279
Dawidowicz Aneta,
Maj Ewa
Prasa Narodowej Demokracji : opracowanie zbiorowe. T. 2, Od roku 1939 do początku Lublin
XXI wieku.
2011
PR
3043
Dawidowicz Aneta,
Maj Ewa
Prasa Narodowej Demokracji. T. 4, Prasa lokalna, regionalna, środowiskowa.
Lublin
2013
PR
4559
Dawidowicz Wacław
Zagadnienia teorii organizacji i kierowania w administracji państwowej.
Warszawa
1972
ST
170
Dawidowicz Wacław
Zarys ustroju organów administracji terytorialnej w Polsce.
Warszawa
1978
ST
369
Dawidowicz Zuzanna
Lawa : rozmowy o Polsce.
Kraków
2012
MP
4122
Dayan Daniel, Katz
Elihu
Wydarzenia medialne : historia transmitowana na żywo.
Warszawa
2008
KM 2850
Dąbała Jacek
Horyzonty komunikacji medialnej.
Lublin
2006
M
3956
Dąbała Jacek
Istota i charakter tajemnicy : rozpoznanie zjawiska w kontekście teorii twórczego
pisania (creative writing).
Lublin
2004
M
4848
Dąbała Jacek
Istota i charakter tajemnicy : rozpoznanie zjawiska w kontekście teorii twórczego
pisania (creative writing).
Lublin
2004
M
3513
Dąbała Jacek
Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość.
Kraków
2014
M
4725
Dąbała Jacek
Media i dziennikarstwo : aksjologia, warsztat, tożsamość.
Kraków
2014
M
4724
DąbrowskaCendrowska Olga
Poranny towarzysz i doradca : polskie telewizje śniadaniowe na przykładzie
programów Dzień dobry TVN i Pytanie na śniadanie.
Warszawa
2014
T
4872
Dąbrowski Lucjan
Ochotnik : jednodniówka : Łódź, dn. 25 lipca 1920 r.
Łódź
1920
PR
4566
Dąbrowski Marcin
NSZZ Solidarność Region Środkowo-Wschodni w latach 1980-1981.
Lublin
2014
O
4937
Dąbrowski Wincenty
Kurjer Białostocki : jednodniówka : 27 lutego 1924 r. środa.
Białystok
1924
PR
4610
Dean Vera Michelles
Four cornerstones of peace.
New York ;
London
1946
ZB
130
Debray Regis
Wprowadzenie do mediologii.
Warszawa
2010
KM 2598
Decking Joseph
Akcja Katolicka czem jest i czego żąda.
Radom
1931
O
4089
Dederko Witold
Oświetlenie w fotografii.
Warszawa
1969
F
3386
Dedijer Vladimir
Tito speaks : his self portrait and struggle with stalin.
Londyn
1953
B
3393
De Felice Renzo
Interpretacje faszyzmu.
Warszawa
1976
MP
301
De Grazia Alfred
Elements of Political Science. 1, Political Behavior.
New York ;
London
1962
TP
15
Dehnel - Szyc
Małgorzata, Stachura
Jadwiga
Gry polityczne : orientacje na dziś.
Warszawa
1991
O
1121
Dejnaka Agnieszka
Strategia reklamy marki, produktów i usług.
Gliwice
2013
RE
4679
Delacroix J.
Panjudaizm.
Warszawa
1923
MP
3389
Delaney Tim
Classical social theory: investigation and application.
New Jersey
2004
P
3701
Della Porta Donatella,
Diani Mario
Ruchy społeczne : wprowadzenie.
Kraków
2009
PS
4280
Delson Chantal, Świda Grande Europe?.
- Zięmba Hanna
Paryż ; Lyon 1994
E
1259
Del Vecchio Giorgio
Dirtto internazionale e il problema della pace.
Rzym
1956
ZB
276
Del Vecchio Giorgio
État et le droit : essais de philosophie politique.
Paryż
1964
P
759
Dembiński Henryk
Machiavelli a czasy dzisiejsze.
Warszawa
1938
P
68
Denis J., Kanapa J.
Pour au contre l'Europe?
Paryż
1969
E
199
Dennert Jurgen
Unsprung und Begiff der Souveranitat.
Stuttgart
1964
MP
14
Denzin Norman K.,
Metody badań jakościowych. T.1.
Warszawa
2009
S
2019
Lincoln Yvonna S.,
Podemski Krzysztof
Denzin Norman K.,
Lincoln Yvonna S.,
Podemski Krzysztof
Metody badań jakościowych. T. 2.
Warszawa
2009
S
Derlatka Marta
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej.
Warszawa
2011
PRA 2875
Deschamps Gaston
Niedomagania demokracji.
Kraków
1908
MP
3411
Deutsch Karl W.
Nerves of government; models of political communication and control.
Londyn
1963
PS
10
Dębiński Antonii, Jońca Prawo rzymskie a kultura prawna Europy.
Marcin
Lublin
2008
PRA 1692
Dhia Amir
Information Age and Diplomacy : an Emerging Strategic Vision in World Affairs.
Boca Raton
2006
SM
Dijk Jan von
Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci.
Warszawa
2010
KM 2862
Dikötter Frank
Wielki głód : tragiczne skutki polityki Mao 1958-1962.
Wołowiec
2013
H
4003
Dilas Milovan
Dżilas o Gorbaczowie : rozmowa George'a Urbana z Milovanem Dżilasem.
Warszawa
1989
B
5243
Diouf Mamadou
Czy Afryka jest krajem?
Warszawa
2011
SM
3244
Djilas Milovan
Rozmowy ze Stalinem.
Paryż
1962
B
3418
Djilas Milovan
Unvollkommene Gesellschaft : jenseits der "Neuen Klasse".
Frankfurt am 1980
Main [etc.]
MP
527
Długołecki Jacek
Waga stanu wojennego : studium dotyczące roli zamachu wojskowego dokonanego
przez generała Wojciecha Jaruzelskiego...
Gdańsk
2009
H
3024
Dmochowska Hanna
Apel z Jeny : o odnowę społecznej gospodarki rynkowej.
Warszawa
2009
PG
3173
Dmochowski Marian, Organizacja Układu Warszawskiego: dokumenty 1955 - 1980.
Dobrowolski, Stanisław
Wincenty
Warszawa
1981
ZB
552
Dmowski Roman
Anglja powojenna i jej polityka : uwagi ogólne.
Warszawa
1926
SM
3396
Dmowski Roman
Dziesięć lat walki : (zbiór prac i artykułów, publikowanych do 1905 r.).
Częstochowa 1938
MP
3408
Dmowski Roman
Myśli nowoczesnego Polaka.
Wrocław
TN
3754
2012
2020
4336
Dmowski Roman
Nasz patriotyzm.
Warszawa
1983
MP
995
Dmowski Roman
Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 2.
Warszawa
1988
MP
915
Dmowski Roman
Polityka polska i odbudowanie państwa T. 1.
Warszawa
1988
MP
914
Dmowski Roman
Upadek myśli konserwatywnej w Polsce.
Warszawa
1914
MP
3720
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Kampania wyborcza : marketingowe aspekty komunikowania politycznego.
Wrocław
2005
WY 3552
B
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Komunikowanie polityczne i publiczne : podręcznik akademicki.
Warszawa
2012
KP
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Media masowe na świecie : modele systemów medialnych i ich dynamika rozwojowa. Wrocław
2011
KM 3521
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Media masowe w systemach demokratycznych : teoretyczne problemy i praktyczny
wymiar komunikowania politycznego : praca zbiorowa.
Wrocław
2003
KM 5118
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Polski system medialny na rozdrożu : media w polityce, polityka w mediach.
Wrocław
2011
MP
O
3274
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Porozumienie czy konflikt? : politycy, media i obywatele w komunikowaniu
politycznym.
BielskoBiała ;
Warszawa
2009
KP
3561
Dobek-Ostrowska
Bogusława
Teoria komunikowania publicznego i politycznego : wprowadzenie.
Wrocław
2007
KP
4576
Dobek-Ostrowska
Bogusława, Fras
Janina, Ociepka Beata
Teoria i praktyka propagandy.
Wrocław
1999
RET 5117
Dobek-Ostrowska
Bogusława, Głowacki
Michał
Making democracy in 20 years : media and politics in Central and Eastern Europe.
Wrocław
2011
MP
O
Dobek-Ostrowska
Bogusława, Łódzki
Bartłomiej, Wanta
Wayne
Agenda setting: old and new problems in the old and new media.
Wrocław
2012
KM 3850
3915
3285
Dobek-Ostrowska
Bogusława, Majdecka
Kamila
Studia empiryczne nad komunikowaniem politycznym w Polsce.
Wrocław
2011
KP
3564
Dobias Tibor,
Marcinkowski Adam
NATO : kronika, fakty, dokumenty : 1949-1982.
Warszawa
1984
ZB
697
Dobieszewski Adolf
Organizacja polityczna społeczeństwa : państwo, partie polityczne, systemy partyjne :
praca zbiorowa.
Warszawa
1977
PS
310
Dobkowski Bogdan
Konstytucyjne prawa i obowiązki obywateli PRL : studium polityczno-prawne.
Warszawa
1979
SP
433
Dobroczyński Michał
Międzynarodowe związki gospodarki z polityką.
Toruń
1994
PG
1217
Dobroczyński Michał
Pomiędzy Rosją a Zachodem : międzynarodowa pozycja Polski.
Toruń
1992
W
1238
Dobroczyński Michał,
Stefanowicz Janusz
Polityka zagraniczna.
Warszawa
1984
SM
681
Dobroczyński Michał,
Stefanowicz Janusz
Stosunki wschód - zachód: struktura treść mechanizmy.
Warszawa
1980
SM
481
Dobrosielski Marian
Belgrad 77 : zadanie, przebieg i wyniki.
Warszawa
1978
ZB
381
Dobrosielski Marian
Szanse i dylematy : eseje polityczno-filozoficzne.
Warszawa
1980
ZB
461
Dobrosielski Marian
Z polityki i filozofii : szkice.
Białystok
1988
P
901
Dobrowolski Piotr
Pokojowe współistnienie w doktrynie i polityce państw socjalistycznych 1917-1979.
Katowice
1980
ZB
571
Dobrowolski Piotr,
Wróbel Sylwester
Władza i społeczności lokalne a reforma samorządowa w Polsce.
Katowice
1995
ST
1207
Dobrowolski Stanisław Socjaldemokracja europejska a rozbrojenie w latach 1945-1964.
W.
Wrocław
1968
ZB
43
Dobrzańska Bożena
Ochrona środowiska przyrodniczego.
M., Dobrzański
Grzegorz, Kiełczewski
Dariusz
Warszawa
2012
ZB
5089
Dobrzycki Wiesław
Historia stosunków międzynarodowych 1815 - 1945.
Warszawa
2010
SM
2827
Dobrzycki Wiesław
System miedzyamerykański.
Warszawa
2002
SM
3141
Dobrzyński Wiesław
Myśl polityczna rewolucji meksykańskiej.
Warszawa
1986
MP
867
Dogan Mattei, Petracca Partiti politici e strutture sociali in Italia.
Orazio Maria
Milano
1968
SP
209
Dohnal Wojciech,
Posern-Zieliński
Aleksander
Antropologia i polityka : szkice z badań nad kulturowymi wymiarami władzy.
Warszawa
2011
PS
3766
Doliński Dariusz
Psychologia reklamy.
Wrocław
1999
RE
3470
Doliński Dariusz
Psychologiczne mechanizmy reklamy.
Gdańsk
2010
RE
2931
Doliwa Klepacki
Zbigniew M.
Europejska integracja gospodarcza.
Białystok
1996
PG
1223
Doliwa Klepacki
Zbigniew M.
Wspólnoty Europejskie - CECA, EWG, EURATOM : (analiza oraz wybrane
dokumenty).
Białystok
1993
E
1196
Doliwa Klepacki
Zbigniew M.
Zachodnioeuropejskie zgromadzenia międzyparlamentarne : (studium porównawcze).
Warszawa
1967
O
339
Dollan Patrick
Socialist and Poland.
Londyn
1944
MP
3404
Dołęga Waldemar
Planowanie rozwoju sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie
bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego.
Wrocław
2013
ZB
4536
Domachowski
Waldemar
Przewodnik po psychologii społecznej.
Warszawa
2001
S
3469
Domagała Arkadiusz
Interwencjonizm humanitarny NATO.
Bydgoszcz
2014
ZB
5453
Domagała Marcin
Białoruś : model państwa i gospodarki.
Warszawa
2012
W
4007
Domagała Marcin
Percepcja konfliktu kaukaskiego w polskich mediach w 2008 r.
Warszawa
2014
KM 4934
Domagała Michał
Kontrola zgodności prawa z konstytucją w europejskich państwach socjalistycznych.
Warszawa
1986
PRA 841
Domańczyk Zbigniew
Strzały w Kairze.
Warszawa
1985
SM
928
Domański Henryk
Ocena metodologiczna rezultatów badań poprzedzających pierwszą i druga turę
wyborów prezydenckich w 2010 roku.
Warszawa
2010
MP
O
3532
Domański Paweł
Tajne dokumenty Biura Politycznego : Grudzień 1970.
Londyn
1991
H
2927
Dom Aukcyjny "Desa
Unicum"
Aukcja fotografii Miltona H. Greene'a z kolekcji FOZZ : Dom Aukcyjny Desa
Unicum, Warszawa 8 listopada 2012.
Warszawa
2012
F
3834
Domosławski Artur
Kapuściński non-fiction.
Warszawa
2010
B
3979
Donaj Łukasz,
Sempach Marek
Turcja w stosunkach międzynarodowych.
Łódź
2011
SM
5075
Donath Halina
Konstytucja Republiki Węgierskiej.
Warszawa
1992
PRA 1173
Doran Charles F.
Politics of Assimilation: hegemony and its aftermath.
Baltimore
1971
SP
132
Dorniak Andrzej,
Terlecki Marian
Who's who What's what in Solidarność.
Gdańsk
1981
EN
3688
Dornik Wolfram,
Grasmug Rudolf,
Karner Stefan
Grenzenlos : Österreich, Slowenien und Ungarn 1914-2004 ;Grenzenlos : Österreich,
Slowenien und Ungarn 1914-2004.
Graz
2007
E
1669
Dorn Ludwik
Krótki zarys historii wyborów do rad narodowych.
Warszawa
1984
ST
932
Dostoevskij Fedor
Mihajlovič
Gracz.
Warszawa
1973
LI
4749
Dovey Jon
Kultura gier komputerowych.
Kraków
2011
I
4599
Drewnowski Jan
Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce.
Lublin
1991
MP
1010
Drewnowski Jan
Rozkład i upadek sowietyzmu w Polsce.
Lublin
1991
MP
1009
Droba Ryszard
Rewolucja demokratyczna a rewolucja socjalistyczna.
Warszawa
1977
ZB
380
Drozdek Michał
Istota sporu : [Centrum kontra ROAD [Ruch Obywatelski - Akcja Demokratyczna].
Warszawa
1990
O
1444
Drozdowski Marian
Marek
Eugeniusz Kwiatkowski : człowiek i dzieło.
Kraków
1989
B
2440
Drozdowski Marian
Marek
Grabski Władysław.
Rzeszów ;
Warszawa
2004
B
1794
Drozdowski Marian
Marek
Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego 14.XI.1918-14.XII.1922.
Warszawa
2008
B
2400
Drozdowski Marian
Rewolucja amerykańska w polskiej myśli historycznej : w historiografii i publicystyce Warszawa
1976
ZB
4471
Marek
1776-1976.
Drozdowski Rafał
Obraza na obrazy : strategie społecznego oporu wobec obrazów dominujących.
Poznań
2009
F
4990
Drozdowski Zbigniew
Liberalizm europejski.
Poznań
2005
MP
3458
Drozd - Piasecka
Mirosława, Posern Zieliński Aleksander
Antropologia polityki i polityka w antropologii.
Warszawa
2010
PS
2736
Drożdz Michał, Smoleń Internet światem człowieka.
Jerzy
Kielce [etc.]
2009
I
2527
Dryblak Łukasz
Budowanie zdolności obronnych państwa i postaw proobronnościowych w
programach partii politycznych III RP : raport.
Warszawa
2014
ZB
4870
Drygalski Jerzy,
Kwaśniewski Jacek
(Nie)realny socjalizm.
Warszawa
1992
MP
1092
Drygas Mirosław,
Stanny Monika
Przestrzenne, społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w Polsce :
problemy i perspektywy rozwoju.
Warszawa
2010
ST
2884
Drzewiecki Piotr
Ustrój administracji państwowej i samorządowej w świetle naukowej organizacji
pracy.
Warszawa
1924
ST
4476
Drzycimski Andrzej,
Skutnik Tadeusz
Gdańsk Sierpień' 80 : rozmowy.
Gdańsk
1990
H
3697
Drzyzga Piotr
Nowe media a tradycyjne środki przekazu : praca zbiorowa.
Tychy
2007
BIB 5311
Dubel Lech
Historia doktryn politycznych i prawnych do początku XX wieku : materiały
źródłowe.
Lublin
2003
PRA 1742
Dubiński Krzysztof
Magdalenka : transakcja epoki : notatki z poufnych spotkań Kiszczak-Wałesa.
Warszawa
1990
H
Dubois Stanisław J.
Wybór artykułów i przemówień.
Warszawa
1988
RET 953
Duda Aneta
Język mitu w reklamie.
Lublin
2010
RE
Duda Aneta
Public relations miast i regionów : dobre praktyki.
Lublin
2010
PRE 2761
Dudek Adriana
System decyzyjny w polityce zagranicznej Polski okresu tranzycji (1989-1992) :
mechanizmy, procedury i instytucje, praktyka.
Wrocław
2012
TP
1237
2518
3930
Dudek Adriana, KrólMazur Renata
Rosja między imperium a mocarstwem nowoczesnym.
Toruń
2010
W
3952
Dudek Aneta, Szlachta Naród, państwo, władza : wybór tekstów z historii polskiej myśli politycznej dla
B.
studiujących prawo, nauki polityczne i historię.
Kraków
1996
MP
1224
Dudek Antoni
Historia polityczna Polski 1989-2012.
Kraków
2013
HP
4645
Dudek Antoni
Instytut : osobista historia IPN.
Warszawa
2011
H
3148
Dudek Antoni
Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995 : zarys historii politycznej Polski.
Kraków
1997
HP
1438
Dudek Antoni
Reglamentowana rewolucja : rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990.
Kraków
2014
HP
5537
Dudek Dariusz
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej : wybór źródeł.
Lublin
1994
PRA 1190
Dudek Dariusz,
Potakowski Paweł
Jakiej ordynacji wyborczej potrzebuje Rzeczpospolita.
Lublin
2008
SP
Dudek Patrycja, Kusia
Michał
Zawartość mediów masowych : od kultury popularnej przez studia genderowe do
języka komunikowania.
Toruń
2010
KM 2934
Dukes Paul
Emergence of the super-powers : a short comparative history of the U.S.A. and
U.S.S.R.
New York
1970
SM
881
Dumała Andrzej
Agencje Unii Europejskiej.
Warszawa
2002
E
1289
Dumała Andrzej,
Future of East Central Europe.
Pietraś Ziemowit Jacek
Lublin
1996
SM
1212
Dunaj Bogusław
Język polski : szkolny słownik języka polskiego.
Warszawa
2008
SŁ
2214
Dunaj Bogusław
Słownik współczesny języka polskiego.
Warszawa
1996
SŁ
2052
Dunin Stefan
Wspomnienia dziennikarza.
Wrocław
1963
FE
2028
Dunin-Wąsowicz K.
Materiały źródłowe do historii polskiego ruchu ludowego. T, 1 1864-1918.
Warszawa
1966
O
211
Dunin-Wąsowicz Maria Europa i piąte poszerzenie : Unia Europejska dla przyszłości.
Warszawa
2004
E
2336
Dunn Dennis J.
Catholic church and the Soviet government : 1939 - 1949.
Boulder ;
New York
1977
PK
1227
Durham Meenakshi
Gigi
Efekt Lolity : wizerunek nastolatek we współczesnych mediach i jak sobie z nim
radzić.
Warszawa
2010
PRE 4669
1886
Duroselle Jean
-Baptiste
Europe de 1815 a nos jours : vie politique et relations internationales.
Paryż
1970
E
328
Duroselle Jean
-Baptiste
Idee de l'Europe dans l'histoire.
Paryż
1965
E
35
Durys Paweł
Program nuklearny Iranu : implikacje dla bezpieczeństwa regionalnego i globalnego.
Warszawa
2004
ZB
1332
Durys Paweł, Jasiński
Filip
Prawo konsularne : wybór źródeł.
Warszawa
2000
SM
3142
Durys Paweł, Pacholski Broń masowego rażenia Iraku : ocena i ewolucja zagrożenia.
Paweł
Warszawa ;
Toruń
2002
ZB
1475
Duszczyk Maciej
Warszawa
2005
E
1403
Dworakowska Elżbieta Rosja Radziecka a sprawa odbudowy niepodległego Państwa Polskiego : materiały z
sesji naukowej Instytutu Krajów Socjalistycznych Polskiej Akademii Nauk
zorganizowanej w Warszawie dn. 9.IX.1981 r.
Warszawa
1984
W
732
Dworczyk Michał,
Dzięciołowski Rafał,
Luboniewicz Lilia
Media polskie na Wschodzie : informator.
Warszawa
2014
KM 4903
Dybalska Renata,
Kępa-Figura Danuta,
Nowak Paweł
Przemoc w języku mediów? : analiza semantyczna i pragmatyczna audycji radiowych. Lublin
2004
R
3922
Dyczewski Leon
Dziennik katolicki : czynnikiem rozwoju społeczeństwa polskiego.
Warszawa
1996
PR
2769
Dyczewski Leon
Family in a transforming society.
Lublin
1999
PS
1774
Dyczewski Leon
Jaka informacja.
Lublin ;
Warszawa
2009
KS
2125
Dyczewski Leon
Kultura polska w procesie przemian.
Lublin
1995
KM 2095
Dyczewski Leon
Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie.
Lublin
2007
PS
Dyczewski Leon
Medialne rozdroże : (miejsce i rola radiofonii i telewizji w Polsce).
Warszawa
1998
KM 2786
Dyczewski Leon
O Panu Bogu w telewizji.
Częstochowa 1996
T
Dyczewski Leon
Rodzina, dziecko, media.
Lublin
KM 2767
Wybrane aspekty konkurencyjności europejskiej : stan debaty.
2005
1790
2788
Dyczewski Leon
Rodzina twórcą i przekazicielem kultury.
Lublin
2003
PS
1771
Dyczewski Leon
Tożsamość polska w odmiennych kontekstach.
Lublin
2009
TN
2123
Dyczewski Leon
Trwałość i zmienność kultury polskiej.
Lublin
2002
KM 1772
Dyczewski Leon
Więź rodzinna a media elektroniczne.
[Poznań]
2005
KM 3514
Dyczewski Leon, Jurek Tożsamość w wielokulturowym kontekście.
Krzysztof
Lublin ;
Warszawa
2013
KM 4547
Dyczewski Leon,
Odchodzenie Jana Pawła II do Domu Ojca w polskich mediach : praca zbiorowa.
Lewek Antoni, Olędzki
Jerzy
Katowice
2008
KM 4878
Dylewski Marek
Finanse samorządowe : narzędzia, decyzje, procesy.
Warszawa
2006
ST
4685
Dylus Aniela
Europa : drogi integracji.
Warszawa
1999
E
2595
Dymański Lech
Zsiadłe mleko, lewica, sprzeciw.
Kraków
2005
MP
2368
Dymański Mirosław
Konflikty na Bałkanach w okresie kształtowania się państw narodowych w XIX i na
początku XX wieku.
Wrocław
2010
SM
3140
Dymek Stanisław
Neofaszyzm przystosowany.
Warszawa
1974
MP
320
Dziak Waldemar Janusz Kim Dzong Un : kronika życia i walki.
Warszawa
2013
B
5382
Dziak Waldemar Janusz Korea Północna : u źródeł rodzinnej sukcesji władzy.
Warszawa
2009
SM
3798
Dziak Waldemar Janusz Pjongjang rok 1956.
Warszawa
2010
H
3785
Dziak Waldemar
Janusz, Gawlikowski
Krzysztof
Warszawa
2012
SM
5540
Dziak Waldemar
Republika Korei : zarys ewolucji systemu politycznego.
Janusz, Strnad Grażyna
Warszawa
2011
SP
3799
Działocha Kazimierz
Ewolucja prawna organów prezydialnych w państwach socjalistycznych.
Wrocław
1974
PRA 747
Dzielski Mirosław
Jak zachować władzę w PRL?
Warszawa
1981
MP
5192
Dziemianowicz
Wojciech [et al.]
Wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny.
Warszawa
2001
ST
1300
Chiny w XXI wieku : perspektywy rozwoju.
Dziemidok Bożena,
Żmigrodzki Marek
Współczesne systemy polityczne.
Warszawa
2007
SP
1667
Dzieniszewska Naroska Katarzyna
Radny - sąsiad i polityk : reprezentacja polityczna na szczeblu lokalnym.
Warszawa
2004
ST
1348
Dzierżanowski Maciej, Społeczna gospodarka rynkowa : w poszukiwaniu modelu rozwojowego dla Polski.
Zbieranek Piotr
Gdańsk
2010
PG
3428
DzierżyńskaMielczarek Jolanta
Polskie media lokalne w latach 1989-2011 : studium na przykładzie Częstochowy.
Kielce
2013
KM 5512
Dziewięcka-Bokun
Ludmiła, Mielecki
Jerzy
Wybrane problemy polityki społecznej.
Wrocław
1998
PS
3279
Dziewulak Dobromir
Wybrane problemy systemów wyborczych.
Warszawa
2011
SP
3911
Dziewulski Kazimierz
Spór o etatyzm : dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej :
1919-1939.
Warszawa
1981
MP
558
Dziki Sylwester
Bibliografia "Biuletynu Prasoznawczego" 1957, "Prasy Współczesnej i Dawnej" 1958- Kraków
1959, "Zeszytów Prasoznawczych" 1960-1969.
1971
BIB 3617
DzisiówSzuszczykiewicz,
Aleksandra
Iran - 30 lat po rewolucji : seminarium Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 11 marca
2009 r.
Warszawa
2009
ZB
4133
Dziubka Kazimierz,
Łoś-Nowak Teresa,
Paszkiewicz Krystyna
Anna
Politologia wrocławska : księga jubileuszowa z okazji 30-lecia Instytutu Politologii
Uniwersytetu Wrocławskiego.
Wrocław
2000
MP
1261
Dziwisz Dominika
Stany Zjednoczone a międzynarodowe bezpieczeństwo cybernetyczne.
Warszawa
2015
ZB
5476
Dzwonkowski Roman
Kościół katolicki w ZSRR 1917-1939 : zarys historii.
Lublin
1997
PK
2197
Dzwonkowski Roman
Skazani jako "szpiedzy Watykanu" : z historii Kościoła katolickiego w ZSRR 19181956.
Ząbki
1998
PK
1416
Dzwonkowski Roman
Za wschodnią granicą 1917-1993 : o Polakach i Kościele w dawnym ZSRR.
Warszawa
1995
W
1849
Easton David
Framework for Political Analysis.
Englewood
Cliffs
1965
TP
29
Easton David
Varietes of political theory.
Englewood
Cliffs
1966
TP
93
Eberhard Jackel
Panowanie Hitlera : spełnienie światopoglądu.
Wrocław
1989
B
961
Eberhardt Adam
Paradoksy mołdawskiego sportu : przyczynek do analizy konfliktu
naddniestrzańskiego.
Warszawa
2011
W
3224
Eberhardt Adam
Rewolucja, której nie było : bilans pięciolecia "pomarańczowej" Ukrainy.
Warszawa
2009
W
3228
Eberhardt Grzegorz
Ludzie tygodnika Solidarność.
Gdańsk
2006
PR
2517
Eberhardt Konrad
Album aktorów polskiego filmu i telewizji.
Warszawa
1975
FT
2916
Eco Umberto
Diariusz najmniejszy.
Kraków
1995
LI
5359
Eco Umberto
Imię róży.
Warszawa
1996
LI
4851
Edelman Marek
Getto walczy : (udział Bundu w obronie getta warszawskiego).
Warszawa
1983
H
5308
Edvardsen Terje Steen, Nordycki model demokracji i państwa dobrobytu : zbiór tekstów.
Hogtvet Bernt
Warszawa
1994
SP
1075
Edwards David V.
Creating a new world politics from conflict to cooperation.
New York
1973
ZB
1445
Efimenco N. Marbury
World political geography.
New York
1959
SM
1100
Ehrlich Stanisław
Oblicza pluralizmów.
Warszawa
1980
MP
477
Ehrlich Stanisław
Państwo radzieckie.
Warszawa
1950
W
754
Ehrlich Stanisław
Władza i interesy: studium struktury politycznej kapitalizmu.
Warszawa
1967
SP
34
Eicher James
Sztuka komunikowania się.
Łódź
1995
KS
5081
Eisler Jerzy
"Polskie miesiące" czyli Kryzys(y) w PRL.
Warszawa
2008
H
3681
Eisler Jerzy
Drogi do wolności - drogi do wspólnej Europy 1945-2007.
Warszawa
2008
E
2594
Eisler Jerzy
Od monarchizmu do faszyzmu : koncepcje polityczno-społeczne prawicy francuskiej
1918-1940.
Warszawa
1987
MP
877
Elak Leszek
Organizacja pracy podczas rozwiązywania problemów taktycznych.
Warszawa
2014
ZB
4970
Elak Leszek
Taktyczne aspekty terenu w walce.
Warszawa
2013
ZB
4457
Elak Leszek, Więcek
Wojciech
Działania zaczepne w aspekcie obronności państwa.
Warszawa
2014
ZB
4961
Eliot T., Chambers W.
N., Salisbury R. H.
American government: problems and readings in political analysis.
New York ;
Toronto
1966
SP
204
Eliot Thomas Stearns
Mord w katedrze.
Warszawa
1979
LI
5360
Emery Frederic E.,
Thorsrud Einar
Form and Content in Industrial Democracy : some experiences from Norway and other Assen ;
European countries.
London
1969
PG
178
Emilewicz Jadwiga,
Wołek Artur
Reformatorzy i politycy: gra o reforme ustrojową roku 1998 widzianą oczami jej
aktorów.
Warszawa
2000
SP
1465
Engels Friedrich
Ludwik Feuerbach i zmierzch klasycznej filozofii niemieckiej.
Warszawa
1950
KK
4255
Engels Friedrich
Rewolucja i kontrrewolucja w Niemczech.
Warszawa
1982
KK
585
Engels Friedrich
Rozwój socjalizmu od utopji do nauki.
Warszawa
1905
KK
4223
Engels Friedrich
Teoria przemocy : rola przemocy i ekonomiki przy tworzeniu nowej Rzeszy
Niemieckiej.
Warszawa
1961
KK
4271
Engels Friedrich
Zasady komunizmu.
Warszawa
1949
KK
4272
Engels Friedrich
Zasady komunizmu.
Warszawa
1950
KK
4261
Erazmus Edward
Metodologiczne problemy dydaktyki nauk politycznych.
Warszawa
1977
TP
314
Erazmus Edward,
Szczegóła Hieronim
Zarys metodyki podstaw nauk politycznych.
Warszawa
1973
TP
172
Erler Fritz
Demokratie in Deutschland.
Stuttgart
1966
SP
23
Erofeev Venedikt
Vasil'evič
Moskwa-Pietuszki.
Warszawa
1991
LI
4543
Erofeev Venedikt
Vasil'evič
Noc Walpurgii albo "Kroki komandora" : tragedia w pięciu aktach.
Warszawa
1986
LI
5256
Estreicher Stanisław
Konserwatyzm oraz powstanie partii konserwatywnej w Polsce.
Warszawa
1991
O
1582
Fajkowski Józef
Ruch Ludowy na Mazurach i Warmii, 1945-1949.
Warszawa
1968
O
63
Faliński Andrzej M.,
Analiza sytuacyjna życia politycznego społeczeństwa.
Klementewicz Tadeusz
Warszawa
1991
PS
1446
Falkowski Andrzej,
Tyszka Tadeusz
Psychologia zachowań konsumenckich.
Gdańsk
2006
PSY 3461
Faulkner William
Koniokrady : wspomnienie.
Warszawa
2000
LI
4699
Fedorowicz Jacek
Felietony i dialogi.
Warszawa
1989
FE
5196
Fedorowicz Krzysztof
Europejskie dylematy Białorusi - polityczna gra czy iluzja?
Lublin
2010
W
2624
Fedoseev Petr
Nikolaevič
Karol Marks : biografia.
Warszawa
1979
B
2433
Feener R. Michael,
Sevea Terenjit
Islamic connections : muslim societies in South and Southeast Asia.
Singapore
2009
PS
3106
Fehler Włodzimierz,
Marczuk Karina
Paulina
Polityka Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego : uwarunkowania Warszawa
- realizacja - wyzwania w drugiej dekadzie XXI wieku.
2015
ZB
5480
Fel Stanisław, Hułas
Społeczeństwo gospodarka ekologia: perspektywa encykliki społecznej "Caritas in
Maciej, Raabe Stephan veritate".
Georg
Lublin
2010
PK
3712
Fel Stanisław, Kupny
Józef
Humanizacja życia gospodarczego : wybrane zagadnienia z etyki gospodarczej.
Lublin
2000
PG
1778
Fel Stanisław B.
Praca - kapitał - demokracja : konsekwencje praktyczne zasady pierwszeństwa pracy
przed kapitałem.
Lublin ;
Stalowa
Wola
2003
PG
1777
Feltham Ralph George
Diplomatic handbook.
Londyn ;
New York
1998
SM
3771
Ferenc Witold, Mrówka Komunikacja polityczna : jak wygrać wybory?
Rafał, Wilkos Sylwia
Warszawa
2004
KP
3756
Ferraton Hubert
Syndicalisme ouvrier et social - democratie en Norvege.
Paryż
1960
SP
763
Ferrier Jacques
O naukowym administrowaniu.
Warszawa
1974
ST
736
Festiwal Filmu i Sztuki 4. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi : Kazimierz Dolny - Janowiec n/Wisłą, 31 lipca Kazimierz
Dwa Brzegi (2010 ;
- 8 sierpnia 2010.
Dolny
Kazimierz Dolny /
Janowiec)
2010
FT
3144
Festiwal Filmu i Sztuki 5. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi : Kazimierz Dolny - Janowiec n/Wisłą, 30 lipca Kazimierz
Dwa Brzegi (2011 ;
- 7 sierpnia 2011.
Dolny
Kazimierz
Dolny/Janowiec)
2011
FT
3145
Fidyk Marta, Skup Stundis Teresa
Nowe repetytorium z języka rosyjskiego.
Warszawa
1997
SŁ
1994
Fiedor Karol
Europejskie doktryny porozumienia i współpracy gospodarczej w XX wieku. T. 1.
Warszawa
1987
E
544
Fiedor Karol
Niemieckie plany integracji europy na tle zachodnioeuropejskich doktryn
zjednoczeniowych : 1918 - 1945.
Wrocław
1991
E
1122
Fiedor Karol
Współpraca na obszarach przygranicznych PRL - NRD.
Wrocław
1987
SM
545
Fiedor Karol
W XXX rocznicę Układu Zgorzeleckiego.
Wrocław
1984
SM
542
Fihel Agnieszka,
Kaczmarczyk Paweł,
Okólski Marek
Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i
Rumunii.
Warszawa
2007
E
1494
Fijałkowska Barbara,
Woroniecki Paweł
Idea demokracji w polskiej tradycji intelektualnej : materiały z ogólnopolskiej
konferencji zorganizowanej przez Instytut Nauk Filozoficzno-Społecznych WSP w
Olsztynie 23-24 września 1993 r.
Olsztyn
1995
MP
1664
Fik Mart [et al.]
Spór o PRL.
Kraków
1996
SP
1418
Filiciak Mirosław
Media, wersja beta : film i telewizja w czasach gier komputerowych i internetu.
Gdańsk
2013
T
4995
Filipek Agnieszka,
Gałek Beata
Współczesne bezpieczeństwo i kultura bezpieczeństwa.
Siedlce
2014
ZB
5429
Filipiak Maria
Bibliografia miesięcznika "Znak" : 1946-1996.
Kraków
1997
BIB 3950
Filipiak Maria
Ethos : bibliografia zawartości 1988-2000.
Lublin
2001
BIB 2072
Filipiak Teodor
O ewolucji idei demokracji.
Warszawa
1967
MP
27
Filipiak Teresa Anna
Zarys prawa cywilnego.
Lublin
2012
PRA 4170
Filipkowski Wojciech, Biały wywiad : otwarte źródła informacji - wokół teorii i praktyki.
Mądrzejowski Wiesław
Warszawa
2012
ZB
4094
Filipowicz Stanisław
Historia idei politycznych. Wybór tekstów T. 1.
Warszawa
2000
P
1303
Firlit Elżbieta
Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej : wybrane problemy.
Warszawa
2009
PK
2446
Fisher Roger
Dochodząc do TAK : negocjowanie bez poddawania się.
Warszawa
2013
PRE 4602
Fiske John
Zrozumieć kulturę popularną.
Kraków
2010
KM 5024
Fiszer Józef
System euroatlantycki i bezpieczeństwo międzynarodowe w multipolarmym świecie :
miejsce i rola Polski w euroatlantyckim systemie bezpieczeństwa.
Warszawa
2013
ZB
4646
Fiszer Józef
Współpraca transatlantycka : aspekty polityczne, ekonomiczne i społeczne.
Warszawa
2014
ZB
4748
Fitzgerald Francis Scott Wielki Gatsby.
Warszawa
1986
LI
4538
FitzLyon Kyril
Rosja w przeddzień rewolucji.
Warszawa
1986
W
5172
Flew Terry
Media globalne.
Kraków
2010
KM 2857
Flexner James Thomas Washington - człowiek niezastąpiony.
Warszawa
1990
B
1969
Fliciak Mirosław
Wirtualny plac zabaw : gry sieciowe i przemiany kultury współczesnej.
Warszawa
2006
I
2522
Flick Uwe
Projektowanie badania jakościowego.
Warszawa
2012
S
5011
Flint Colin
Wstęp do geopolityki.
Warszawa
2008
SM
2731
Flisek Aneta
Kodeks karny [wraz z indeksem rzeczowym].
Warszawa
2015
PRA 5042
Flisek Aneta
Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym.
Warszawa
2013
PRA 3957
Florczak-Wątor
Monika, Mikuli Piotr
Systemy konstytucyjne Cypru i Malty.
Warszawa
2009
SP
3896
Florek Ludwik
Europejskie prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Warszawa
1996
E
1360
Foerster Friedrich
Wilhelm
Etyka a polityka.
Lwów
1926
P
4180
Foley John P.
Mass media chiesa e societa : tra volontariato e professionalita.
[S.l.]
1988
KM 4453
Follett Ken
Igła.
Warszawa
1989
LI
4809
Fonkowicz Jerzy,
Pietkiewicz Edward
Dyplomacja z bliska.
Warszawa
1982
SM
636
Fornal Stanisław
Anteny nad Bystrzycą : fakty, sylwetki, anegdoty z dziejów radia w Lublinie.
Lublin
1997
R
2759
Forster Karol
Studya polityczne i filozoficzne z przedmową Karola Forstera Cz. 2.
Berlin
1866
MP
3733
Forsyth Frederick
Czwarty protokół.
Warszawa
1990
LI
4849
Forsyth Frederick
Dzień szakala.
Warszawa
1989
LI
4885
Forsyth Frederick
Dzień szakala.
Warszawa
1989
LI
4875
Fortini Napoleon
Francja : system polityczny : partie i organizacje społeczno-polityczne.
Warszawa
1972
O
153
Fortuna Paweł
Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływem telewizji.
Lublin
2007
T
2138
Forum Przyszłości
(2002 ; Warszawa)
IV Forum Przyszłości : polska://[email protected]
Warszawa
2002
SM
3175
Fox Thomas Charles
Katolicyzm w Internecie.
Warszawa
1997
I
4480
Francois Furet
Prawdziwy koniec Rewolucji Francuskiej.
Kraków ;
Warszawa
1994
ZB
1378
Franek Krzysztof
Intermedium : cyfrowa przyszłość filmu i telewizji.
Warszawa
2000
T
2834
Frankel Joseph
International relations in a changing world.
Oxford
1988
SM
957
Frankel Joseph
National interest.
Londyn
1970
TN
113
Frankowska Maria
Podstawy prawnoorganizacyjne stosunków PRL z zagranicą : praca zbiorowa.
Wrocław
1983
PRA 645
Frankowski Paweł
Polityki zewnętrzne stanów amerykańskich w procesie kształtowania polityki
zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Lublin
2014
SM
4950
Frankowski Paweł,
Słomczyńska Irma
Unia Europejska - Afryka Subsaharyjska : uwarunkowania, mechanizmy, efektywność Lublin
współpracy.
2011
E
3545
Frańczak O., Parójek
L., Wójtowicz W.
Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 1, Organizacje bezpieczeństwa
międzynarodowego.
Warszawa
2004
ZB
1327
Fras Janina
Dziennikarski warsztat językowy.
Wrocław
2005
M
2821
Fras Janina
O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich.
Wrocław
2013
M
4332
Frącik Krystian,
Redziak Zbigniew
Kontrolowanie w dowodzeniu.
Warszawa
2015
ZB
5378
Frączek Mariusz
Ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz lessons learned w świetle
misji pokojowych i stabilizacyjnych : IV Konferencja Łączności, 24-25.04.2013 r.
Sieradz
2013
ZB
4398
Frączek Mariusz
Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy.
Kraków
2009
PS
3017
Frelek Ryszard
Dzieje dyplomacji : zarys historii stosunków międzynarodowych.
Toruń
2014
SM
5203
Frenkiel Stanisław
"Kożuchy w chmurach" i inne eseje o sztuce.
Toruń
1998
ES
4408
Friedman Milton
Wolny handel.
Warszawa
1983
PG
5176
Friedman Milton,
Friedman Rose D.
Wolny wybór.
Warszawa
1985
PG
5177
Fried Robert C.
Comparative political institutions.
New York
1966
O
22
Friszke Andrzej
Polska : losy państwa i narodu : 1939-1989.
Warszawa
2003
H
2393
Frost David
Americans.
Londyn
1971
PS
122
Frydrych Eunika
Katarzyna
Dalsza adaptacja partnerstwa dla pokoju.
Warszawa
2004
ZB
1329
Fryzeł Tadeusz
Liga Państw Arabskich.
Warszawa
1981
O
505
Fuchs Elżbieta
Edward Łazikowski : obiekty z lat 1979-1997 : rysunki, rzeźby, obrazy, fotografie :
Muzeum Sztuki w Łodzi, Rezydencja "Księży Młyn" 25.04.98 - 7.06.98, Centrum
Rzeźby Polskiej w Orońsku, 27.06.98 - 31.08.98
Łódź
1998
F
4411
Fučík Julius
Reportaż spod szubienicy.
Warszawa
1951
REP 3985
Fuks Rafał
Organizacje ziomkowskie w NRF w latach 1945-1967 ze szczególnym
uwzględnieniem Ziomkostwa Prus Zachodnich, Związku Gdańszczan i Ziomkowstwa
Wisły-Warty
Poznań
1968
O
66
Fukuyama Francis
Historia ładu politycznego : od czasów przedludzkich do rewolucji francuskiej.
Poznań
2012
SM
5103
Fuller Benjamin
Apthorp Gould
Filozofia nowożytna.
Warszawa
1967
P
1883
Fuller Benjamin
Filozofia starożytna i średniowieczna.
Warszawa
1966
P
1882
Apthorp Gould
Fundacja na rzecz
Nauki Polskiej
Etyka w nauce.
Warszawa
2003
P
1995
Furier Andrzej
"Pomarańczowa rewolucja" - szansa dla ukraińskiej transformacji politycznej.
Szczecin
2006
W
2981
Furier Andrzej
Dekada Jelcyna : uwarunkowania rosyjskich przemian społecznych i politycznych
1991-2000.
Szczecin
2003
W
2881
Furier Andrzej
Kraj zakaukaski w relacjach dyplomatów II Rzeczpospolitej.
Poznań
1999
W
2982
Gabriel Oscar W.
Grundkurs politische Theorie.
Köln ; Wien
1978
TP
705
Gabriel Oscar W.
Kommunalpolitik im wandel der Gesellschaft : eine Einführung in Probleme der
politischen Willensbildung in der Gemeinde.
Königstein/T 1979
s
SP
219
Gabrusewicz Wiktor
Podstawy analizy finansowej.
Warszawa
2007
PG
1734
Gabryś-Sławińska
Monika
Konflikty zbrojne na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1904-1918.
Lublin
2015
PR
5403
Gackowski T.,
Łączyński M.
Metody badania wizerunku w mediach : czym jest wizerunek, jak i po co należy go
badać.
Warszawa
2009
PRE 2836
Gackowski Tomasz
Zawartość mediów czyli Rozważania nad metodologią badań medioznawczych.
Warszawa
2011
KM 5501
Gackowski Tomasz,
Łaczyński Marcin
Metody badania wizerunku w mediach : czym jest wizerunek, jak i po co należy go
badać.
Warszawa
2009
KM 2589
Gaczek Wanda Maria.
Potencjał gospodarczy aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3054
Gagnon Paul A.
Democracy's untold story : what world history textbooks neglect.
Washington
1987
MP
1229
Gajek Agnieszka
System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym : polskie przepisy,
Dyrektywa Seveso II i Dyrektywa Seveso III.
Warszawa
2013
ZB
4620
Gajewski Stanisław
Izydor Kajetan Wysłouch (Antoni Szech) : 1869-1937.
Lublin
1995
B
1781
Gajkowska Cecylia
"Biblioteka Warszawska" 1841-1914.
Wrocław
1978
PR
4225
Gajlewicz Michał
Słownik angielskich pojęć z dziedziny reklamy.
Warszawa
1994
RE
2752
Gajlewicz Michał,
Gajlewicz-Korab
Dziennikarstwo a public relations.
Warszawa
2015
PRE 5524
Katarzyna
Galicki Zdzisław,
Myszona-Kostrzewa
Katarzyna
50 lat konwencji tokijskiej : bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy
przestrzeni powietrznej i kosmicznej : księga dedykowana Profesorowi Markowi
Żyliczowi
Warszawa
2014
ZB
4831
Galoch Bronisław
Strategiczne siły jądrowe Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2012.
Antoni, Bylinka Marek
Dęblin
2013
ZB
4423
Galster Jan, Witkowski Kompendium wiedzy o Unii Europejskiej.
Zbigniew
Toruń
1997
E
1424
Gałaszewska-Chilczuk Od przedszkola do studenta : kryteria selekcji społecznej i politycznej w edukacji lat
Dorota, Wołoszyn
1947-1956.
Jacek Witold
Lublin
2012
H
3891
Garbicz Adam
Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. [4], Podróż czwarta Kraków
1967-1973.
2000
FT
4762
Garbicz Adam
Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. [5], Podróż piąta
1974-1981.
Kraków
2009
FT
2897
Garbicz Adam,
Klinowski Jacek
Kino wehikuł magiczny : przewodnik osiągnięć filmu fabularnego. [1], Podróż
pierwsza 1913-1949.
Kraków
2007
FT
2898
Garbicz Adam,
Klinowski Jacek
Kino wehikuł magiczny. Przewodnik osiągnięć filmu fabularnego: podróż druga 1950- Kraków
1959.
1987
FT
3632
García Márquez
Gabriel
Miłość w czasach zarazy.
Warszawa
2007
LI
4881
Gardziel Tadeusz,
Gawroński Sławomir
Wybory 2007 : partie, programy, kampania wyborcza.
Rzeszów
2008
WY 2741
B
Garlicka Anna, Garlicki Konstytucja Japonii.
Leszek
Wrocław
1990
PRA 1013
Garlicki Andrzej
Od Brześcia do maja.
Warszawa
1986
ZB
829
Garlicki Andrzej
Od maja do Brześcia.
Warszawa
1981
ZB
568
Garlicki Andrzej
Przewrót majowy.
Warszawa
1987
HP
847
Garlicki Andrzej
U źródeł obozu belwederskiego.
Warszawa
1979
MP
441
Garlicki Bolesław
Metodyka dziennikarska.
Kraków
1974
M
4181
Garlicki Jan Ryszard
Kultura polityczna w społeczeństwie demokratycznym.
Warszawa
2004
PS
4518
Garlicki Leszek
Polskie prawo konstytucyjne : zarys wykładu.
Warszawa
2007
PRA 1611
Garlicki Leszek
Rada Konstytucyjna a ochrona praw jednostki we Francji.
Warszawa
1993
SP
Garlicki Leszek
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki : konstytucja - polityka - prawa
obywatelskie.
Wrocław
[etc.]
1982
PRA 597
Garlicki Leszek
Sąd Najwyższy w PRL.
Wrocław
[etc.]
1983
PRA 651
Garlicki Leszek
Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec.
Warszawa
1985
SP
Garlicki Leszek,
Łossowski Piotr
Konstytucja Estonii.
Warszawa
2000
PRA 3331
Garliński Józef
Polskie Państwo Podziemne 1939-1945.
Warszawa
1985
H
Garpiel Rafał
Perswazja w przekazach kaznodziejskich na przykładzie homilii Jana Pawła II
wygłoszonych podczas pielgrzymki do Polski w 1979 roku.
Kraków
2003
RET 3946
Garstecki Andrzej
Bezpieczeństwo budowli w warunkach zagrożenia terrorystycznego.
Poznań
2013
ZB
4956
Garton Ash Timothy
Polska rewolucja : "Solidarność" 1980-1982.
Warszawa
1988
O
5145
Gasper Waldemar
Media katolickie w Polsce wobec społeczeństwa masowej komunikacji.
Warszawa
2000
KM 2787
Gaulle Charles André
de
Pamiętniki wojenne. [3], Ocalenie 1944-1946.
Warszawa
1968
B
2946
Gaulle Charles André
de
Pamiętniki wojenne. 1, Apel 1940-1942.
Warszawa
1967
B
2944
Gaulle Charles André
de
Pamiętniki wojenne. 2, Jedność 1942-1944.
Warszawa
1967
B
2945
Gawor Leszek, Kosior
Krzysztof
Etyka XX wieku. T. 2.
Lublin
1991
P
1900
Gdulewicz Ewa
Ustroje państw współczesnych.
Lublin
1997
SP
1251
1094
718
5339
Gdulewicz Ewa
Ustroje państw współczesnych T. 2.
Lublin
2005
SP
1876
Gebethner Stanisław
Polska scena polityczna a wybory.
Warszawa
1993
WY 1109
B
Gebethner Stanisław
Rząd i opozycja jej królewskiej mości w systemie politycznym Wielkiej Brytanii.
Warszawa
1967
SP
44
Gebethner Stanisław
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Warszawa
1976
SP
299
Gebethner Stanisław
Wybory 97: partie i programy wyborcze.
Warszawa
1997
WY 1242
B
Gebethner Stanisław,
Jasiewicz Krzysztof
Dlaczego tak głosowano : wybory prezydenckie'90 : (analiza polityczna i
socjologiczna).
Warszawa
1993
WY 1107
B
Gebethner Stanisław,
Stembrowicz Jerzy
Systemy polityczne wybranych państw kapitalistycznych : Francja i Wielka Brytania.
Warszawa
1968
SP
194
Gelberg Ludwik
Normalizacja stosunków PRL - RFN : problemy polityczno-prawne.
Warszawa
1978
SM
455
Geller Mihail
Âkovlevič
Kamienie milowe 70-lecia : zarys radzieckiej historii politycznej.
Wrocław
1988
HP
3997
Geller Mihail
Âkovlevič
Polska w oczach Moskwy.
Warszawa
1985
SM
5187
Geller Mihail
Âkovlevič
Utopia u władzy : historia Związku Sowieckiego od roku 1917 do naszych czasów. Cz. Warszawa
1, Do roku 1938.
1986
H
5343
Geller Mihail
Âkovlevič
Utopia u władzy : historia Związku Sowieckiego od roku 1917 do naszych czasów. Cz. Warszawa
2, 1939-1953.
1986
H
5344
Gellner Ernest
Narody i nacjonalizm.
Warszawa
1991
TN
4183
Gellner Ernest
Narody i nacjonalizm.
Warszawa
1983
TN
3729
Geremek Bronisław
Lech Wałęsa.
Gdańsk
1990
B
2596
Gerhard Jan
Charles de Gaulle. T. 1.
Warszawa
1972
B
3642
Gerhard Jan
Charles de Gaulle. T. 2.
Warszawa
1972
B
3643
Gervaso Roberto
Borgiowie.
Warszawa
1988
B
3727
Gędek Marek
Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki.
Lublin
2013
RE
4549
Gędek Marek
Reklama : zarys problematyki : podręcznik akademicki.
Lublin
2013
RE
4511
Gędek Marek
Reklama w kontekście komunikowania, znaczenia i strategii.
Lublin
2011
RE
4846
Gędek Marek
Reklama w kontekście komunikowania znaczenia i strategi.
Lublin
2011
RE
3529
Gędek Marek
Wizerunek firmy w kontekście jej rozwoju : (studium przypadku).
Lublin
2012
PRE 4847
Gędek Marek
Wizerunek firmy w kontekście jej rozwoju : (studium przypadku).
Lublin
2012
PRE 4510
Gędek Marek
Wizerunek firmy w kontekście jej rozwoju : (studium przypadku).
Lublin
2012
PRE 4509
Gibbs Robert
Correlations in Rosenzweig and Levinas.
Princeton
1992
P
3706
Gibson Clare
Jak czytać symbole : język symboli w różnych kulturach.
Warszawa
2010
KS
4273
Giddens Anthony
Europa : burzliwy i potężny kontynent.
Warszawa
2014
E
4857
Giddens Anthony
Europa w epoce globalnej.
Warszawa
2009
E
3970
Giddens Anthony
Socjologia : kluczowe pojęcia.
Warszawa
2014
LE
5516
Giddens Anthony
Socjologia.
Warszawa
2004
S
3465
Gidwitz Betsy
Wystąpienia robotnicze w ZSRR.
Warszawa
1983
H
5347
Giedroyc Jerzy
Autobiografia na cztery ręce.
Warszawa
1994
PR
2951
Giełżyński Wojciech
Ani Wschód ani Zachód.
Warszawa
1989
MP
5179
Giełżyński Wojciech
Demokracja socjalistyczna.
Warszawa
1968
MP
85
Gieorgicy Paweł J.
Wprowadzenie do teorii polityki : zbiór prac. T. 1, Metodologiczne problemy nauki o
polityce.
Warszawa
1982
TP
694
Gierek Edward
Edward Gierek : przerwana dekada : wywiad rzeka.
Warszawa
1990
B
3988
Giertych Jędrzej
Prawica.
[Warszawa]
1987
MP
4227
Giertych Jędrzej
Rola dziejowa Dmowskiego T.1 Rok 1914.
Chicago
1968
MP
3730
Giertych Maciej
Nie przemogą! : antykościół, antypolonizm, masoneria. T. 2.
Wrocław
1997
PK
1583
Gierula Marian
Środki masowego komunikowania a społeczeństwo.
Katowice
2006
KM 2891
Gil Andrzej
Chiny i Rosja wobec Azji Centralnej - uwarunkowania, stan obecny i perspektywy.
Lublin
2012
SM
4800
Gil Andrzej
Parafie prawosławne na terenie woj. lubelskiego od XIV do pocz. XVII w. : zarys
[Lublin]
1999
W
4086
problematyki.
Gil Andrzej
W cieniu przeszłości : stosunki polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie - stan obecny i
perspektywy.
Lublin
2010
W
2625
Gil Andrzej
W kręgu dziejów i kultury kościołów wschodnich w Rzeczpospolitej.
Siedlce
2009
W
1885
Gil Andrzej,
Stępniewski Tomasz
Pered vyborom : buduŝee Ukrainy v usloviâh sistemnoj destabilizacii.
Lublin [etc.] 2013
W
4175
Gil Andrzej,
Stępniewski Tomasz
Polityka wschodnia Polski : uwarunowania, koncepcje, realizacja.
Lublin ;
Warszawa
2009
W
1518
Gilarek Katarzyna
Państwo narodowe a globalizacja - dynamika powstawania nowego ładu.
Toruń
2003
TN
3294
Gilgamesh, anonim
Gilgamesz : epos starożytnego Dwurzecza.
Warszawa
1980
LI
5364
Ginestet Pierre
Parlament europeen.
Paryż
1970
E
360
Giordano Klaudia
Planowanie zrównoważonego rozwoju gminy w praktyce.
Lublin
2005
ST
1367
Gitelson Alan R.,
Dudley Robert L.,
Dubnick Melvin J.
American government.
Boston
1991
SP
1118
Giza Stanisław, Lato
Stanisław
Materiały źródłowe do historii Polskiego Ruchu Ludowego. T, 2 1918-1931.
Warszawa
1967
O
212
Gizicka Dorota
Społeczne dylematy Europy.
Toruń
2009
E
2572
Gizicka Dorota
Społeczne wyzwania współczesnych państw.
Lublin
2011
PRA 2810
Gizicka Dorota
Współczesne oblicza demokracji.
Toruń
2010
MP
2593
Gizicka Dorota, Gizicki Człowiek i społeczeństwo wobec wyzwań współczesności : aspekty kulturowe i
Wojciech
społeczne.
Toruń
2008
PS
2573
Gizicki Wojciech
Bezpieczna Europa w bezpiecznym świecie.
Lublin
2011
ZB
3277
Gizicki Wojciech
European Union : present and future.
Lublin
2009
E
2551
Gizicki Wojciech
Ład międzynarodowy w dokumentach Stolicy Apostolskiej.
Toruń
2009
PK
3308
Gizicki Wojciech
Ład światowy w perspektywie relacji transatlantyckich.
Lublin
2014
ZB
4877
Gizicki Wojciech
O co chodzi (w) Europie?
Lublin
2010
E
2855
Gizicki Wojciech
O co chodzi (w) Europie?
Lublin
2010
E
2809
Gizicki Wojciech
Od układu do paktu : (r)ewolucyjna zmiana w polityce bezpieczeństwa Polski.
Lublin
2001
ZB
2974
Gizicki Wojciech
Organizacje międzynarodowe wobec politycznych i społecznych problemów świata.
Toruń
2012
O
3682
Gizicki Wojciech
Political Systems of Visegrad Group Countries.
Trnava ;
Lublin
2012
SP
3839
Gizicki Wojciech
Polityczne dylematy Europy.
Toruń
2009
E
2571
Gizicki Wojciech
Polityczne wyzwania współczesnych państw. T. 1, Perspektywa globalna.
Toruń
2011
SM
2853
Gizicki Wojciech
Polityczne wyzwania współczesnych państw. T. 2, Perspektywa państw narodowych i
Unii Europejskiej.
Toruń
2011
SM
2854
Gizicki Wojciech
Religia w polityce światowej : dylematy narodowe i miedzynarodowe.
Lublin
2013
PK
4418
Gizicki Wojciech
Security Community : Poland and Her Visegrad Allies: the Czech Republin, Hungary
and Slovakia.
Lublin
2013
ZB
4343
Gizicki Wojciech,
Gizicka Dorota
Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i
formalno-prawne.
Toruń
2008
MP
2574
Gizicki Wojciech,
Podraza Andrzej
Polska i Ukraina w procesach bezpieczeństwa europejskiego.
Lublin
2007
W
3492
Gladden E. N.
Civil services of United Kingdom 1853-1970.
Londyn
1967
ST
83
Glajcar Rafał, Wojtasik Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009 : próba bilansu.
Waldemar
Sosnowiec ;
Katowice
2009
MP
O
3879
Glajcar Rafał, Wojtasik Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009.
Waldemar
Katowice
2010
WY 3877
B
Glen Andrzej
Terroryzm lotniczy : istota zjawiska, organizacja, przeciwdziałania.
Warszawa
2014
ZB
4784
Glen Andrzej
Terroryzm lotniczy : istota zjawiska, organizacja, przeciwdziałania.
Warszawa
2013
ZB
4659
Glensk Urszula
Po Kapuścińskim : szkice o reportażu.
Kraków
2012
REP 4598
Gluza Renata
Grand Press Photo 2005.
Poznań
2005
F
5563
Gluza Renata, Gowin
Jolanta
Grand Press Photo 2006.
Poznań
2006
F
5562
Gluza Renata, Mazur
Anna
Grand Press Photo 2009.
Poznań
2009
F
5564
Gluza Zbigniew,
Madoń - Mitzner
Katarzyna, Sołtysiak
Grzegorz
W stanie.
Warszawa
1991
H
2018
Głąbiński Stanisław
Ameryka patrzy na Chiny.
Warszawa
1973
SM
236
Głowacka Dorota
Media w okresie wyborczym : przewodnik dla dziennikarzy.
Warszawa
2014
KM 4869
Głowacki Andrzej
Królestwo Holandii.
Warszawa
1984
SM
974
Głowacki Andrzej
Z badań nad kryzysami politycznymi w Polsce.
Szczecin
1990
ZB
1309
Głowiński Michał
Opis papieskiej podróży : [z problemów manipulacji językowej].
[Warszawa]
[1983] SOC 5185
Głowiński Michał
Słownik terminów literackich.
Wrocław
1976
LE
Gmurzyńska Ewa,
Morek Rafał
Mediacje : teoria i praktyka.
Warszawa
2014
PRE 5094
Gniazdowski Mateusz
Strategia Unii Europejskiej dla regionu Dunaju : implikacje dla Polski i Grupy
Wyszehradzkiej.
Warszawa
2011
E
Goban-Klas Tomasz
Cywilizacja medialna. Geneza, ewolucja, eksplozja.
Warszawa
2005
KM 4099
Goban-Klas Tomasz
Komunikacja marketingowa - kształtowanie społeczeństwa konsumpcyjnego?
Radom
2006
MP
O
1847
Goban-Klas Tomasz
Media i komunikowanie : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i internetu.
Warszawa
2009
KS
2582
Goban-Klas Tomasz
Media i komunikowanie masowe : teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu.
Warszawa
2009
KS
2835
Goban-Klas Tomasz
Media i terroryści : czy zastraszą nas na śmierć.
Kraków
2009
KM 3560
Goban-Klas Tomasz
Niepokorna orkiestra medialna : dyrygenci i wykonawcy polityki informacyjnej w
Polsce po 1944 roku.
Warszawa
2004
KM 4572
Goban-Klas Tomasz
Powstanie i rozwój mediów : od malowideł naskalnych do multimediów.
Kraków
2001
KM 5052
5357
3230
Goban-Klas Tomasz
Świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego.
Kraków
1985
KM 4101
Goban-Klas Tomasz
Wartki nurt mediów : ku nowym formom społecznego życia informacji : pisma z lat
2000-2011.
Kraków
2011
KM 3553
Godement Francois,
Parello-Plesner Jonas,
Richard Alice
Wyścig po Europę.
Londyn ;
Warszawa
2011
E
3126
Godlewska Anna,
60 lat polskiej animacji : wystawa stała ze zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi.
Kuźmicki Mieczysław,
Kulesza Piotr
Łódź
2008
FT
3869
Godlewska Ewa,
Lesińska-Staszczuk
Magdalena
Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej : stan prawny i faktyczny.
Lublin
2013
E
3974
Godzic Wiesław
30 najważniejszych programów TV w Polsce.
Warszawa
2005
T
3522
Godzic Wiesław
Aspects of audiovisual popular culture in Norway and Poland.
Kraków
1999
KM 2617
Godzic Wiesław
Film i metafora : pojecie metafory w historii myśli filmowej.
Katowice
1984
FT
Godzic Wiesław
Kuba i inni : twarze i maski popkultury.
Warszawa
2013
KM 4136
Godzic Wiesław
Media audiowizualne : podręcznik akademicki.
Warszawa
2010
KM 2930
Godzic Wiesław
Podglądanie wielkiego brata.
Kraków
2001
T
4045
Godzic Wiesław
Podglądanie wielkiego Brata.
Kraków
2001
T
3476
Godzic Wiesław
Telewizja i jej gatunki : po "Wielkim Bracie".
Kraków
2004
T
2521
Godzic Wiesław
Znani z tego, że są znani : celebryci w kulturze tabloidów.
Warszawa
2007
T
4629
Godzic Wiesław, Bauer E-gatunki : dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania.
Zbigniew, Wieczorek
Paweł
Warszawa
2015
I
5053
Godzic Wiesław,
Kozieł Andrzej,
Szylko-Kwas Joanna
Gatunki i formaty we współczesnych mediach.
Warszawa
2015
KM 5533
Godzic Wiesław,
Kino według Alicji.
Kraków
1995
FT
3373
4098
Lubelski Tadeusz
Godzic Wiesław,
Żakowski Maciej
Gadżety popkultury : społeczne życie przedmiotów.
Warszawa
2007
KM 3562
Gogol' Nikolaj
Vasil'evič
Martwe dusze.
Wrocław
2005
LI
4740
Gogol Bogusław
Czerwony Sztandar : rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej, wrzesień
1939 - czerwiec 1941.
Gdańsk
2000
PR
3949
Gogowski Grzegorz
Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii po zimnej wojnie.
Warszawa
2014
ZB
5060
Golcon Jacek
Arkadiusz
W obronie Europy : wojna bolszewicka z Rosją w 1920 roku.
Toruń
2006
H
3289
Warszawa
1994
PG
3283
Golinowska Stanisława Polityka społeczna państwa w gospodarce rynkowej : studium ekonomiczne.
Golinowski Janusz,
Pierzchalski Filip
Osobliwości polskiej demokracji w XXI wieku : uwarunkowania kulturowo-medialne. Bydgoszcz
2011
MP
3154
Golińczak Marek
Związek Radziecki w myśli politycznej polskiej opozycji w latach 1976-1989.
Kraków
2009
MP
4665
Goliński Igor, Skiba
Radosław
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Warszawa
2003
SP
1901
Golka Bartłomiej
Z dziejów drukarstwa prasowego w Polsce.
Warszawa
1978
PR
2915
Golka Marian
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez)informacyjne.
Warszawa
2008
KS
4605
Golka Marian
Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo (dez) informacyjne.
Warszawa
2008
KS
2865
Golka Marian
Pamięć społeczna i jej implanty.
Warszawa
2009
H
5444
Golka Marian
Socjologia kultury.
Warszawa
2013
S
4692
Gołąb Zdzisław
Wojna a system obrony państwa.
Warszawa
1984
ZB
835
Gołebiowski Grzegorz, Kryzys finansowy a handel zagraniczny.
Zygierewicz Anna
Warszawa
2010
PG
3340
Gołębiewski Jakub
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1984. T. 2, Śledztwo w sprawie
uprowadzenia i zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki.
Warszawa
2014
PK
4946
Gołębiowski Grzegorz
Polityka budżetowa.
Warszawa
2010
PG
3907
Gołębiowski Grzegorz, Zadłużenie Polski.
Szpringer Zofia
Warszawa
2011
PG
3909
Gołębiowski Grzegorz, Zadłużenie Polski.
Szpringer Zofia
Warszawa
2011
PG
3900
Gołębiowski Grzegorz, Wybrane problemy wspierania przedsiębiorstw w Polsce.
Zygierewicz Anna
Warszawa
2008
PG
3352
Gołębiowski Janusz G. Ideologia i polityka współczesnej socjaldemokracji.
Warszawa
1978
MP
389
Gołębski Franciszek
Współpraca kulturalna w procesie budowy europejskiego ładu pokojowego.
Warszawa
1979
ZB
431
Gombrowicz Witold
Dziennik (1953-1956).
Warszawa
1984
LI
5291
Gombrowicz Witold
Przeciw poetom ; Sienkiewicz.
[Warszawa]
[1980] LI
5290
Gombrowicz Witold
Trans-Atlantyk.
Warszawa
1981
LI
5287
Gombrowicz Witold
Varia.
Kraków
1981
LI
5288
Gomułka Władysław
Moje 14 lat : zwierzenia Władysława Gomułki.
[S.l.]
[1983] B
5037
Gomułka Władysław
O problemie niemieckim : artykuły i przemówienia.
Warszawa
1984
MP
911
Gonicka Joanna
Nowoczesne trendy w zarządzaniu.
Łódź
2011
ST
4687
Goodell Gregory
Sztuka produkcji filmowej : podręcznik dla producentów.
Warszawa
2015
FT
5527
Goodin R. E., Pettita P. Przewodnik po współczesnej filozofii politycznej.
Warszawa
1998
P
1244
Goodman William
Two-party system in the United States.
Princeton
1960
SP
129
Gor'kij Maksim
Myśli nie na czasie : [artykuły z lat 1971-1918].
Warszawa
1986
LI
5254
Gor'kij Maksim
Wybór artykułów publicystycznych.
Warszawa
1950
FE
4084
Gorbačev, Mihail
Sergeevič
Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i całego świata.
Warszawa
1988
MP
904
Gorbaniuk Oleg,
Jóźwik Bartosz
Społeczno-gospodarcze aspekty współpracy polsko-niemieckiej.
Lublin
2009
SM
3184
Gorczyca Łukasz,
Mazur Adam
Real foto.
Kraków
2008
F
3248
Gorz André
Socialism and revolution.
London
1975
KK
5133
Gorzelak Grzegorz
Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy.
Warszawa
1989
ST
1554
Gorzelak Grzegorz,
Bachtler John,
Kasprzyk Mariusz
Współpraca transgraniczna Unii Europejskiej : doświadczenia polsko-niemieckie.
Warszawa
2004
E
3417
Gotkowska Justyna
Bundeswehra 3.0 : polityczny, wojskowy i społeczny wymiar reform sił zbrojnych
RFN.
Warszawa
2012
ZB
3662
Gotkowska Justyna
Norweski sposób na Rosję : polityka obronna Norwegii - wnioski dla regionu Morza
Bałtyckiego.
Warszawa
2014
ZB
4897
Gotkowska Justyna,
Osica Olaf
Closing the gap? : military co-operation from The Baltic Sea to The Black Sea.
Warszawa
2012
ZB
3865
Gould Wesley L.,
Barkun Michael
International law and social sciences.
Princeton
1970
PRA 171
Gowin Jarosław
Kościół w czasach wolności 1989-1999.
Kraków
1999
PK
3650
Góralczyk Bogdan
Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej : razem czy osobno?
Warszawa
2014
E
5122
Góralczyk Wojciech
Podstawy prawa i administracji.
Warszawa
2014
PRA 4808
Góralczyk Wojciech,
Sawicki Stefan
Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie.
Warszawa
2011
PRA 3672
Góralski Witold M.
Prawa i wolności obywatelskie w państwach kapitalistycznych : praca zbiorowa.
Warszawa
1979
PS
457
Góra Michał, Budnik
Rafał
Cywilizacyjne zmagania Europy : rola Kościoła katolickiego w procesie integracji
europejskiej.
Gliwice
2007
PK
2389
Góra Michał, Budnik
Rafał
Między religią a kulturą w Europie : chrześcijaństwo, islam, laicyzm : rola Kościoła
katolickiego w procesie integracji europejskiej.
Gliwice
2005
PK
1623
Góra Michał, Budnik
Rafał
Scenariusze przyszłości : co chrześcijanie mają do zrobienia w Europie? : rola
Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej.
Gliwice
2004
PK
2432
Góra Władysław
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza : od I do VII zjazdu : (1948 - 1978).
Warszawa
1978
O
401
Górecki Wojciech
Coraz dalej od Moskwy : Rosja wobec Azji Centralnej.
Warszawa
2014
W
4901
Górecki Wojciech
Rosyjski Kaukaz bez zmian : lokalna wojna na przedpolach olimpiady.
Warszawa
2014
ZB
4900
Górka Maciej
System instytucjonalny Unii Europejskiej.
Warszawa
2010
E
2859
Górka Marek
Rola i zadania służb w systemie bezpieczeństwa publicznego.
Koszalin
2013
ZB
4402
Górski Eugeniusz
Hiszpańska refleksja egzystencjalna : studium filozofii i myśli politycznej Miguela de
Unamuno.
Wrocław
1979
MP
432
Górski Eugeniusz
O demokracji w Hiszpanii (1975 - 1995).
Warszawa
1997
SM
1491
Górski Jerzy
Gra o władze.
Warszawa
1992
MP
O
2310
Górski Ludwik
Kazimierz Antoni
W sprawie reformy rolnej w Polsce.
Warszawa
1919
PG
4477
Grabczak-Ryszka
Elżbieta
Między utopią a zwątpieniem.
Warszawa
1970
KS
4185
Grabczak-Ryszka
Elżbieta
US federal system of government : wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego. Warszawa
1981
SP
559
Grabowska Alina
Polska w komentarzach. T. 2.
Londyn
1999
FE
2888
Grabowska Genowefa
Obserwatorzy państw w powszechnych organizacjach międzynarodowych.
Warszawa
1978
O
391
Grabowska Genowefa
Sto lat polskiego filmu : kino okresu wielkiego niemowy. Cz. 2, Od wielkiej wojny po Warszawa
erę dźwięku.
2009
FT
3826
Grabowska Grażyna M. Federico Fellini.
Warszawa
1995
FT
3823
Grabowska Grażyna M. Sto lat polskiego filmu : kino okresu wielkiego niemowy. Cz. 1, Początki.
Warszawa
2008
FT
2817
Grabowska Grażyna
M., Prokurat Renata
Friedrich Wilhelm Murnau.
Warszawa
1998
FT
3824
Grabowska Grażyna
M., Prokurat Renata
G. W. Pabst.
Warszawa
1995
FT
3821
Grabowska Grażyna
M., Prokurat Renata
Ulrike Ottinger.
Warszawa
1997
FT
3828
Warszawa ;
1991
WY 1007
Grabowska Mirosława, Bitwa o Belweder.
Krzemiński Ireneusz
Kraków
B
Grabowska Mirosława, Anatomia elit politycznych : partie polityczne w postkomunistycznej Polsce 1991-93.
Szawiel Tadeusz
Warszawa
1993
O
1108
Grabowski Maciej
Social market economy and globalisation.
Gdańsk ;
Warszawa
2008
PG
4369
Grabowski Tadeusz
Podstawy ekonomi.
Toruń
2007
PG
3301
Grabski Andzrzej
Feliks
Troski i nadzieje : z dziejów polskiej myśli społecznej i politycznej XIX wieku.
Łódź
1981
MP
560
Grabski Stanisław
Na naszej drodze dziejowej.
Warszawa
1946
MP
1931
Grabski Stanisław
Nil desperandum.
Londyn
1945
MP
1937
Grabski Stanisław
Rewolucja : studium społeczno - psychologiczne.
Warszawa
1921
MP
1926
Grabski Stanisław
Uwagi o bieżącej historycznej chwili Polski.
Warszawa
1922
MP
1927
Grabski Witold
Prasa powstania warszawskiego 1944.
Warszawa
1994
PR
4929
Grabski Władysław
"Myśli o Rzeczypospolitej" : autonomia, reforma, edukacja obywatelska : wybór myśli Kraków
politycznych i społecznych.
1988
MP
925
Grabski Władysław
Dwa lata pracy u podstaw państwowości naszej (1924-1925).
Warszawa ;
Rzeszów
2003
MP
3481
Grabski Władysław
Historia wsi w Polsce.
Warszawa
2004
MP
1780
Grabski Władysław
Komasacya i praca kulturalna u nas.
Warszawa
1912
MP
4090
Grabski Władysław
Radziecka doktryna pokojowego współistnienia.
Wrocław
1984
ZB
726
Gralczyk Aleksandra,
Marcyński Krzysztof,
Przybysz Monika
Media w transformacji.
Warszawa
2013
KM 5384
Gramisci Antonio
Pisma wybrane T. 1.
Warszawa
1961
P
Granas Romana
O naszej konstytucji.
Warszawa
1952
PRA 610
Granat Mirosław
Likwidacja monopolistycznej pozycji partii komunistycznej.
Lublin
1992
O
2300
1084
Granat Mirosław
Stosowanie prawa międzynarodowego i wspólnotowego w wewnętrznym porządku
prawnym Francji i Polski : materiały z polsko-francuskiej konferencji naukowej,
Warszawa, 21-22 października 2005 roku
Warszawa
2007
PRA 2712
Granat Wincenty
Encyklopedia Katolicka T. 1 - T. 18.
Lublin
1985
EN
2469
Granow Włodimierz
Nowa rzeczywistość i walka idei.
Warszawa
1985
MP
801
Grant Michael
Neron.
Warszawa
1980
B
4049
Grazia Alfred de
Elements of Political Science. 2, Political Organization.
New York ;
London
1962
TP
16
Gregory Anne
Public relations w praktyce : praca zbiorowa.
Kraków
2000
PRE 3478
Grekow N. I.,
Rozwadowska M. F.
Słownik polsko-rosyjski.
Warszawa
1949
SŁ
3423
Grenda Bogdan
Dowodzenie komponentem sił powietrznych w operacji połaczonej.
Warszawa
2012
ZB
4105
Grenda Bogdan
Dowodzenie lotnictwem marynarki wojennej.
Warszawa
2013
ZB
4618
Grenda Bogdan
Dowodzenie siłami powietrznymi w układzie narodowym.
Warszawa
2014
ZB
4965
Grenda Bogdan
Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacjach lotniczych.
Warszawa
2013
ZB
4461
Gricak, Âroslav
Historia Ukrainy : 1772-1999 : narodziny nowoczesnego narodu.
Lublin
2000
W
2397
Griffin Ricky W.
Podstawy zarządzania organizacjami.
Warszawa
2011
PG
3464
Grimal Pierre
Słownik mitologii greckiej i rzymskiej.
Wrocław
1987
LE
4930
Grobel Lawrence
Sztuka wywiadu : lekcje mistrza.
Warszawa
2007
KM 2804
Grocki Romuald
Zarządzanie kryzysowe : zarządzanie w sytuacjach nadzwyczajnych, ochrona ludności. Wrocław
2013
ZB
Grodecki Andrzej
NATO : od konfrontacji do współpracy : bibliografia. T. 2.
Warszawa
2000
BIB 2285
Grodzińska Grazyna
Chłopi wobec kryzysów społeczno-politycznych w Polsce : (1944-1989) : (studium
historyczno-politologiczne).
Poznań
1993
PS
1165
Grodziński Stanisław
Porównawcza historia ustrojów państwowych.
Kraków
1998
SP
3506
Gromadzki Grzegorz,
Movchan Veronika
Beyond colours : assets and liabilities of "post-orange" Ukraine.
Kijów ;
Warszawa
2010
W
3122
4433
Gromek Paweł
Elementy teorii decyzji : w kierunku bezpieczeństwa.
Warszawa
2015
TP
5435
Gromyko Anatolij
Andreevič, Beleckij
Viktor Nikolaevič
Historia dyplomacji od 1945 r. Cz. 2.
Warszawa
1986
SM
1198
Gronowska Bożena,
Jasudowicz Tadeusz
Prawa człowieka : wybór dokumentów międzynarodowych.
Toruń
1999
PRA 3485
Grosfeld Leon
Polskie aspekty stosunków niemiecko-sowieckich w okresie międzywojennym.
Warszawa
1988
SM
5189
Grosse Tomasz
Grzegorz
Miedzy polityką a rynkiem : kryzys Unii Europejskiej w analizie ekonomistów i
politologów.
Warszawa
2013
E
4147
Grosse Tomasz
Grzegorz
Polityka regionalna Unii Europejskiej i jej wpływ na rozwój gospodarczy : przykład
Grecji, Włoch, Irlandii i wnioski dla Polski.
Warszawa
2000
E
1298
Gross Feliks
Tolerancja i pluralizm.
Warszawa
1992
MP
1392
Gross Jan Tomasz
Okupacja sowiecka i deportacje do Rosji w oczach dzieci.
Warszawa
1981
H
5306
Gross Jan Tomasz
Wybory.
Warszawa
1988
H
5340
Gross Jan Tomasz
W zaborze sowieckim.
[Warszawa]
[1983] H
5338
Groszyl Henryk
Francuska koncepcja nauki politycznej.
Warszawa
1968
TP
51
Grott Bogumił
Polityczne, religijne i kulturale aspekty sprawy polskiej na Kresach Wschodnich.
Kraków
2009
W
2423
Gruchała Małgorzata
Ochrona telewidza w III Rzeczpospolitej.
Lublin
2003
T
2760
Grudziński Przemysław Bomba atomowa.
Warszawa
1988
ZB
921
Grudziński Przemysław Bomba termojądrowa.
Warszawa
1988
ZB
923
Grudziński Przemysław Nuklearny pokój, 1945-1949.
Warszawa
1988
ZB
922
Grudziński Przemysław Przyszłość Europy w koncepcjach Franklina D. Roosevelta 1933 - 1945.
Wrocław
1980
MP
554
Gruszczyński Krzysztof Combat energy for Poland from shale : selected legal and security problems.
Jerzy
Warszawa
2014
ZB
4936
Gruszewski Tomasz
Lublin
2000
PG
1342
Od socjalizmu do gospodarki rynkowej : księga dedykowana profesorowi Stefanowi
Kurowskiemu : praca zbiorowa.
Gruszka Barbara
Medializacja nauki.
Warszawa
2004
KM 2044
Gryz Jarosław
Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski.
Warszawa
2013
ZB
4681
Grzebień Ludwik
Sekcja Polska Radia Watykańskiego : złoty jubileusz 1938-1988.
Rzym
1990
R
2749
Grzegorczyk Adam M. Reklama.
Warszawa
2010
RE
3590
Grzegorczyk Andrzej
Logika popularna.
Warszawa
1955
L
3728
Grzenia Jan
Komunikacja językowa w internecie.
Warszawa
2006
I
3919
Grzesik Norbert
Materiały dydaktyczne z zakresu terminologii technicznej : specjalność "uzbrojenie
lotnicze" pol.-ang. i ang.-pol.
Dęblin
2013
ZB
4613
Grzeszczak Robert
Subsydiarna demokracja : rola parlamentów narodowych w Unii Europejskiej w
Traktacie z Lizbony.
Warszawa
2009
E
3167
Grzybowski Konstanty Ojczyzna, naród, państwo.
Warszawa
1977
TN
308
Grzybowski Marian
Konstytucja Królestwa Danii.
Warszawa
2002
PRA 3326
Grzybowski Marian
Systemy polityczne współczesnej Skandynawii.
Warszawa
1989
SP
933
Grzybowski Wacław
Byłem świadkiem.
[Warszawa]
1984
B
1057
Grzywna Zbigniew
Wpływ urbanizacji i gettyzacji na bezpieczeństwo publiczne w mieście Katowice.
Katowice
2014
ST
5428
Guba Waldemar,
Piskorz Władysław
Implikacje reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej dla Polski.
Warszawa
2002
E
1278
Gubrynowicz
Aleksander
5 lat Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
Warszawa
2006
E
1488
Gubrynowicz
Aleksander
Europejskie prawo gospodarcze : nowe tendencje.
Warszawa
2006
E
3814
Gubrynowicz
Aleksander
Europejskie prawo gospodarcze : nowe tendencje. Cz. 2.
Warszawa
2008
E
3806
Gubrynowicz
Aleksander
Umowy zawarte przez Wspólnoty Europejskie w orzecznictwie sądowym państw
członkowskich.
Warszawa
2008
E
3129
Gucenko Konstantin
Fedorovič, Kuznecov
Konstituciâ SSSR i zakonodatel'stvo razvitogo socializma.
Moskva
1984
PRA 1532
Igor' Nikolaevič
Guilhaudis Jean Francois
Droit des peuples a disposer deux - memes.
Grenoble
1976
ZB
435
Guizzardi Gustavo,
Bimbi Franca
Politica dell'ideologia : contributi del Seminario di sociologia Universita di Padova.
Padova
1978
MP
413
Gulczyńska Hanna
Konstytucja USA 1787 - 1987 : historia i współczesność.
Warszawa
1987
PRA 855
Gulczyński Mariusz
Prognozy społeczno - ustrojowe burżuazyjnej futurologii.
Warszawa
1974
PS
417
Gulczyński Mariusz
Systemy polityczne współczesnego kapitalizmu : praca zespołowa. T. 1, Instytucje.
Warszawa
1976
SP
414
Gulczyński Mariusz
Systemy polityczne współczesnego kapitalizmu : praca zespołowa. T. 2, Strategie.
Warszawa
1976
SP
415
Gulczyński Mariusz,
Instytucje polityczne współczesnego kapitalizmu.
Iwiński Tadeusz,
Lamentowicz Wojciech
Warszawa
1978
O
396
Gulczyński Mariusz,
Strategie polityczne współczesnego kapitalizmu.
Iwiński Tadeusz,
Lamentowicz Wojciech
Warszawa
1977
SP
303
Gurczyński Jacek.
Czym jest wirtualność : Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej.
Lublin
2013
I
4107
Guzek, Damian,
Szostok Patrycja,
Głuszek-Szafraniec
Dagmara
Medialna abdykacja : od ustąpienia Benedykta XVI do wyboru papieża Franciszka :
analiza wydarzeń medialnych w publikacjach prasy niemieckiej, polskiej i rosyjskiej.
Katowice
2015
KM 5423
Guz Tadeusz, Kłosiński Człowiek, granice państw, gospodarka.
Kazimierz A., Manec
Paweł
Lublin
2008
PG
2264
Guźniczak Cezary,
Malinowska Irena
Współpraca Policji i straży gminnych/miejskich.
Szczytno
2012
ZB
5067
Gwiazda Joanna,
Gwiazda Andrzej
Gwiazdozbiór w "Solidarności".
Łódź
2009
MP
2364
Warszawa
2008
PS
3362
Gwiazdowicz Mirosław Ochrona przyrody.
Gwiazdowicz
Infrastruktura - uwarunkowania rozwoju.
Mirosław, Krzak Jacek
Warszawa
2012
PG
3899
Gwóźdz Andrzej
Media, eros, przemoc : sport w czasach popkultury.
Kraków
2003
T
4033
Gwóźdz Andrzej
Odkrywanie prowincji : z dziejów X muzy na Górnym Śląsku.
Kraków
2002
FT
3480
Gwóźdz Andrzej
Pejzaże audiowizualne : telewizja, wideo, komputer.
Kraków
1997
T
4022
Gwóźdz Andrzej
Pogranicza audiowizualności : parateksty kina, telewizji i nowych mediów.
Kraków
2010
KM 4611
Gzella Alojzy Leszek
Leksykon dziennikarzy i redaktorów Lubelszczyzny.
Lublin
2015
LE
5408
Haber Józef Antoni,
Misztal Jan
Kościół Katolicki i Ewangelicki w RFN wobec pokoju i idei zjednoczenia Niemiec.
Opole
1990
PK
1154
Haber Lesław H.,
Co łączy, co dzieli Polaków, czyli społeczeństwo informacyjne w działaniu.
Jędrzejewski Stanisław
Lublin
2008
PS
2122
Haber Lesław Henryk
Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym : wybrane
zagadnienia.
Kraków
2011
KS
3941
Haber Lesław Henryk,
Niezgoda Marian
Społeczeństwo informacyjne : aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne.
Kraków
2006
I
4688
Habermas Jurgen
Faktyczność i obowiązywanie : teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i
demokratycznego państwa prawnego.
Warszawa
2005
P
3041
Habermas Jurgen
Philosophical-political profiles.
Massachusett 1985
s
P
3707
Habermas Jurgen
Structural transformation of the public sphere : an Inquiry into a category of bourgeois Cambridge
society.
1998
MP
3107
Habermas Jurgen
Theory and practice.
Boston
1974
P
274
Habielski Rafał
Polityczna historia mediów w Polsce w XX wieku.
Warszawa
2009
KM 3751
Habuda Ludwik
Strukturalne determinanty racjonalności decyzji w administracji gminnej i miejsko gminnej.
Wrocław
1981
ST
539
Hacker Friedrich
Terror : Mythos, Realität, Analyse.
Wien [etc.]
1973
ZB
300
Hać Ryszard
Praca sztabu na szczeblu operacyjno-taktycznym oraz świadomość sytuacyjna pilota.
Dęblin
2013
ZB
4616
Hajdasz Jolanta
Nowe media, ale nowe czy stare problemy? : praca zbiorowa.
Poznań
2011
KM 3851
Hajduk Zygmunt
Ogólna metodologia nauk.
Lublin
2012
L
3996
Hakkarainen Petri
State of peace in Europe: west Germany and CSCE, 1966-1975.
New York
2011
ZB
3251
Haliżak Edward,
Kuźniar Roman
Stosunki międzynarodowe : geneza, struktura, dynamika.
Warszawa
2006
SM
2261
Haliżak Edward,
Kuźniar Roman
Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika.
Warszawa
2006
SM
1686
Haliżak Edward,
Popławski Dariusz
Demokracja w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
1997
SM
1243
Haliżak Edward, Tabor Polska w środowisku międzynarodowym: problemy współzależności.
Marek
Warszawa
1993
SM
3640
Hall Edward Twitchell
Bezgłośny język.
Warszawa
1987
KS
4184
Hallin Daniel C.
Systemy medialne : trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym.
Kraków
2007
KM 2581
Haltof Marek
Kino Australii : o ekranowej konstrukcji Australii.
Łódź
1996
FT
3033
Hałas Elżbieta
Demokracja jako zinstytucjonalizowana rewolucja.
Warszawa
1990
MP
1199
Hamilton Gary G.,
Governor Reagan, Governor Brown : a sociology of executive power.
Biggart Niede Woolsey
New York
1984
ST
796
Harasimowicz Andrzej Bezpieczeństwo Polski, 1918-2004 : granice, system międzynarodowy, siła własna.
Warszawa
2013
ZB
5121
Harmata Władysław
Ochrona przed skażeniami. Cz. 1, Współczesne zagrożenia, podstawy teoretyczne
indywidualnej ochrony przed skażeniami.
Warszawa
2013
ZB
4422
Harmata Władysław
Ochrona przed skażeniami. Cz. 2, Rozwiązania praktyczne indywidualnych środków
ochrony przed skażeniami.
Warszawa
2014
ZB
5386
Hartley Mary
Mowa ciała w pracy.
Kielce
2004
KS
2642
Hartley Peter
Komunikowanie interpersonalne.
Wrocław
2006
KS
4574
Hass Ludwik
Masoneria polska XX wieku : losy, loże, ludzie.
Warszawa
1993
O
1372
Hatłas Szymon
Polska racja stanu.
Warszawa
2010
SM
3808
Hauben Robert
Uwagi o polityce.
Londyn
1967
MP
497
Hausner Wojciech
Harcerstwo duchowej niepodległości : duszpasterstwo harcerskie w dokumentach
Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środowisk harcerskich 1983-1989
Kraków
2009
PK
4943
Havel Václav
Eseje polityczne.
Warszawa
1984
LI
5277
Havel Václav
Largo desolato : sztuka w siedmiu obrazach.
Warszawa
1987
LI
5276
Havel Václav
Siła bezsilnych.
Warszawa
1985
LI
5261
Havel Václav
Thriller i inne eseje.
Warszawa
1988
LI
5278
Hawthorn Geoffrey
Enlightenment and despair : a history of sociology.
Cambridge
[etc.]
1976
S
4815
Hayek Friedrich August Droga do niewolnictwa.
von
Wrocław
1989
MP
988
Hayes Roger, Watts
Reginald
Corporate revolution : new strategies for executive leadership.
Londyn
1986
ST
1214
Hayter William
Russia and the world : a study of Soviet foreign policy.
Londyn
1970
W
1008
Hayward J. E. S., Berki State and Society in Contemporary Europe.
R. N.
Oxford
1979
PS
575
Hegel Georg Wilhelm
Friedrich
Hegel's political writings.
Oxford ;
London
1964
P
4654
Held Klaus
Fenomenologia świata politycznego.
Warszawa
2003
P
3093
Helman Alicja
Akira Kurosawa.
Warszawa
1970
FT
3379
Helman Alicja
Filmy kryminalne.
Warszawa
1972
FT
3382
Helman Alicja
O dziele filmowym : materiał, technika, struktura.
Kraków
1970
FT
3383
Helman Alicja
Przedmiot i metody filmoznawstwa.
Łódź
1985
FT
3372
Helman Alicja,
Ostaszewski Jacek
Historia myśli filmowej : podręcznik.
Gdańsk
2010
FT
4978
Hemingway Ernest
Rzeka dwóch serc i inne opowiadania.
Warszawa
1963
LI
5370
Hendrykowska
Małgorzata
Aktualizacje encyklopedyczne : suplement do Wielkiej ilustrowanej encyklopedii
powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. T. 8, Film.
Poznań
1997
EN
3542
Hendrykowski Marek
Film i moda.
Poznań
2011
FT
3261
Hennessy Brendan
Dziennikarstwo publicystyczne.
Kraków
2009
M
4001
Herbert Zbigniew
18 wierszy.
[Kraków]
1983
LI
5358
Herbert Zbigniew
Epilog burzy.
Wrocław
1998
LI
4539
Herbert Zbigniew
Król mrówek : prywatna mitologia.
Kraków
[2014] LI
4907
Herbst Jan
Oblicza społeczeństwa obywatelskiego.
Warszawa
2005
PS
3155
Herden Elżbieta,
Seidel-Grzesińska
Agnieszka, BrzezickaStanicka Ksenia
Dobra kultury w Sieci.
Wrocław
2012
I
5010
Héritier Jean
Katarzyna Medycejska
Warszawa
1981
B
1989
Herling-Grudziński
Gustaw
Dziennik pisany nocą (1973-1979). Cz. 2.
Warszawa
1983
FT
5285
Herling-Grudziński
Gustaw
Pietà dell'Isola.
[Warszawa]
[1981] LI
5260
Herling-Grudziński
Gustaw
Wieża
[Warszawa]
[1981] LI
5259
Herling-Grudziński
Europkomunizm: dwa głosy.
Gustaw, Michnik Adam
Warszawa
1984
MP
1022
Herma Cezary [et al.]
Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców : aspekty prawne i negocjacyjne.
Warszawa
2002
E
1292
Herring George C.
Aid to Russia 1941-1946 : strategy, diplomacy, the origins of the cold war.
New York ;
London
1973
W
4812
Herz John H.
International politics in the Atomic Age.
New York
1960
ZB
1373
Herzl Theodor
Państwo żydowskie : próba nowoczesnego rozwiązania kwestii żydowskiej.
Kraków
2006
MP
4858
Hess Agnieszka,
Pomost medialny : rola mediów w międzynarodowej komunikacji politycznej na
Kraków
2009
KS
2030
Szymańska Agnieszka
przykładzie relacji polsko-niemieckich.
Heywood Andrew
Ideologie polityczne : wprowadzenie.
Warszawa
2007
P
2560
Heywood Andrew
Klucz do politologii : najważniejsze ideologie, systemy, postaci.
Warszawa
2008
LE
2886
Heywood Andrew
Politologia.
Warszawa
2009
TP
4891
Heywood Andrew
Politologia.
Warszawa
2006
TP
4150
Heywood Andrew
Politologia.
Warszawa
2009
TP
2348
Heywood Andrew
Teoria polityki : wprowadzenie.
Warszawa
2009
TP
4890
Heywood Andrew
Teoria polityki : wprowadzenie.
Warszawa
2009
TP
2591
Hibbert Christopher
Nelson.
Warszawa
2001
B
1968
Higgins Rosalyn
United Nations peacekeeping 1946-1967: documents and commentary. 1, The Middle
East.
Londyn
1969
ZB
183
Hilllebrandt Bogdan
Związek Młodzieży Polskiej.
Warszawa
1980
O
460
Hingston Peter
Wielka księga marketingu.
Kraków
1992
MP
O
3463
Hirsh-Weber Wolfgang Politik als interessenkonflikt.
Stuttgart
1969
TP
87
Hirsz Zbigniew Jerzy
Terenowa praca konspiracyjna ruchu ludowego 1939 - 1945.
Warszawa
1977
PR
1291
Hitchner, Dell G.,
Harbold William H.
Modern government: a survey of political science.
New York
1962
SP
190
Hłasko Marek
Piękni dwudziestoletni.
[Warszawa]
[1988] LI
5253
Hłasko Marek
W dzień śmierci Jego ; Opowiem wam o Esther.
[Warszawa]
[1981] LI
5281
Hodorkovskij Mihail,
Gevorkian Natalia
Więzień Putina.
Warszawa
2012
B
3938
Hodson Henry Vincent Imperium brytyjskie.
Londyn
1942
SM
3399
Hoene-Wroński Józef
Maria
Metapolityka.
Warszawa
1923
P
3413
Hofman Iwona
Marketing polityczny : teoria i praktyka.
Lublin
2011
MP
3546
O
Hofman Iwona
Studia nad dziennikarstwem.
Lublin
2011
KM 3044
Hofman Iwona
Zjednoczona Europa w publicystyce paryskiej Kultury.
Lublin
2001
PR
Hofman Iwona, KępaFigura Danuta
Współczesne media : język mediów.
Lublin
2013
KM 3971
Hofman Iwona, KępaFigura Danuta
Współczesne media : status, aksjologia, funkcjonowanie. T.1.
Lublin
2009
KM 5495
Hofman Iwona, KępaFigura Danuta
Współczesne media : wartości w mediach, wartości mediów. T. 1, Wartości w mediach. Lublin
2014
P
4752
Hofman Iwona, KępaFigura Danuta
Współczesne media : wartości w mediach, wartości mediów. T. 2, Wartości mediów.
Lublin
2014
P
4741
Hofmokl Jan
Ukraïna na šlâhu do Êvropejs'kogo Soûzu : vademecum.
Warszawa
2006
W
1941
Holzer Jerzy
"Solidarność" 1980-1981 : geneza i historia.
Warszawa
1983
O
5144
Holzer Jerzy
Dwa stulecia Polski i Europy : teksty pisane w różnych porach wieku.
Poznań
2004
E
1311
Holzer Jerzy
Komunizm XX wieku.
Poznań
2001
MP
1304
Holzer Jerzy
PPS : szkic dziejów.
Warszawa
1977
O
307
Hołda Joanna
Prawa człowieka : zarys wykładu.
Warszawa
2014
PRA 4641
Hołówka Teresa
Kultura logiczna w przykładach.
Warszawa
2012
L
3778
Homerski Józef, Szulc
Franciszek
W dwudziestolecie Soboru Watykańskiego II : recepcja, doświadczenia, perspektywy.
Lublin
1987
PK
2202
Hope Elżbieta
Public relations instytucji uzyteczności publicznej.
Gdańsk
2005
PRE 2751
Hope Ewa
Etyka w zawodzie specjalistów public relations.
Warszawa
2013
P
Hopfinger Maryla
Kultura audiowizualna u progu XXI wieku.
Warszawa
1997
KM 3471
Hopfinger Maryla
Literatura i media po 1989 roku.
Warszawa
2010
KM 2599
Horowitz David
Free world colossus : a critique of American foreign policy in the cold war.
New York
1971
SM
4657
Horst Władysław,
Władysław Gomułka we wspomnieniach.
Lublin
1989
B
2315
1343
5508
Jakubowski Józef,
Paszta Józef
Horwitz Henry
Revolution politicks: the career of Daniel Finch Second Earl of Nottingham 16471730.
Cambridge
1968
B
67
Hrabal Bohumil
Czuły barbarzyńca : teksty pedagogiczne.
Izabelin
1997
LI
4698
Hrabal Bohumil
Obsługiwałem angielskiego króla.
Wrocław
1987
LI
5280
Hrabal Bohumil
Pociągi pod specjalnym nadzorem.
Warszawa
1969
LI
4542
Hrabal Bohumil
Przerwy w zabudowie.
Warszawa
1988
LI
5279
Hrabal Bohumil
Zbyt głośna samotność.
Warszawa
1982
LI
5258
Hrabiec S., Zwoliński
P.
Słownik ukraińsko - polski : zawiera około 30 000 wyrazów.
Warszawa
1957
SŁ
3158
Hrul' Viktor Mihajlovič Religion and new media in the age of convergence : reading materials = Religiâ i
novye media v vek konvergencii materialy k speckursu.
Moscow
2011
KM 5383
Hruŝev Nikita
Sergeevič
Fragmenty wspomnień.
Warszawa
1984
B
5251
Hruŝev Nikita
Sergeevič
Przemówienie N. S. Chruszczowa, pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii
[S.l.]
Związku Radzieckiego, wygłoszone na tajnej sesji XX zjazdu KPZR w dniu 24 lutego
1956 r.
1956
KK
4017
Hruŝev Nikita
Sergeevič
Tajny referat Chruszczowa.
[Warszawa]
1980
KK
5141
Hryniewicz Janusz
Społeczności lokalne u progu przemian ustrojowych.
Warszawa
1990
ST
1557
Hrynkiewicz - Żabiecki Dylematy i wyzwania polityki nuklearnej NATO w świetle ewolucji środowiska
Artur
bezpieczeństwa międzynarodowego.
Warszawa
2004
ZB
1325
Hubert Stanisław
Zarys rozwoju nowoczesnej społeczności międzynarodowej.
Kraków
1947
PS
388
Hübner Danuta
Przemówienia 2009.
Warszawa
2013
RET 4327
Hübner Danuta
Przemówienia 2010.
Kraków
2014
RET 5320
Hübner Danuta
Przemówienia 2011.
Kraków
2014
RET 5321
Hübner Ralph
Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 14.580 nowymi wprowadzeniami, Poznań
z ok. 7.580 zmianami i z ok. 35.240 wymienionymi nazwiskami znanych polskich
osobistości, częściowo ze zdjęciami. [Cz. 1, A-Maj]
2005
EN
1637
Hübner Ralph
Who is who w Polsce : leksykon biograficzny z ok. 14.580 nowymi wprowadzeniami, Poznań
z ok. 7.580 zmianami i z ok. 35.240 wymienionymi nazwiskami znanych polskich
osobistości, częściowo ze zdjęciami. [Cz. 2, Mak-Ż]
2005
EN
1638
Huntington Samuel P.
Przyszłość demokracji.
[Warszawa]
[1985] MP
5224
Hupka Herbert
Niespokojne sumienie : wspomnienia.
Warszawa
2001
B
1384
Huxley Aldous
Science Liberty and Peace.
Londyn
1947
P
3409
Huzarski Michał,
Wołejszo Jarosław
Leksykon obronności : Polska i Europa.
Warszawa
2014
LE
4975
Hykawy Rafał
Polska w Unii Europejskiej : doświadczenia pierwszego roku członkostwa.
Warszawa
2005
E
1351
Høyer Svennik, Lauk
Epp
Towards a civic society : the Baltic media's long road to freedom : perspectives on
history, ethnicity and journalism.
Tortu
1993
KM 3516
Ignar Stefan
Sojusz i samodzielność : artykuły i przemówienia.
Warszawa
1983
MP
671
Ikanowicz Cezary,
Piekarski Jan W.
Protokół dyplomatyczny i dobre obyczaje.
Warszawa
2002
SM
3505
Ilciów Adam, Potocki
Robert, Kessler
Ryszard
W kręgu polityki.
Zielona Góra 2010
MP
2700
Iłowiecki Maciej
Pilnowanie strażników : etyka dziennikarska w praktyce.
Warszawa
2012
P
4609
Institute for
Contemporary Studies
No land is an island : individual rights and government control of land use.
San
Francisco
1975
SP
807
Ipontek Dorota
Europejskie wybory Polaków : referendum i wybory do Parlamentu Europejskiego :
praca zbiorowa.
Poznań
2007
E
1689
Iranek-Osmecki
Kazimierz
Józef Piłsudski.
[Warszawa]
[1981] B
5225
Irzykowski Karol
Dziesiąta muza : zagadnienia estetyczne kina.
Warszawa
1960
2926
FT
Iskrzyńska Kazimiera
Sztuka pisania : tajemnice warsztatu pisarstwa odsłaniają Ernest Hemingway, John
Steinbeck, Kurt Vonnegut i inni.
Łódź
1996
M
3249
Ivanov Nikolaj
Powstanie Warszawskie widziane z Moskwy.
Kraków
2010
H
2737
Iwańczuk Krzysztof,
Stępniewski Tomasz
Region Kaukazu w stosunkach międzynarodowych.
Lublin
2008
W
2685
Iwiński Tadeusz
Ruch rewolucyjny w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej : problemy rozwoju i strategii
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Warszawa
1982
ZB
599
Iwiński Tadeusz
Współczesny neokolonializm.
Warszawa
1979
MP
445
Izak Krzysztof
Leksykon organizacji i ruchów islamistycznych.
Warszawa ;
Emów
2014
LE
4908
Izdebski Hubert
Historia myśli politycznej i prawnej.
Warszawa
2007
PRA 4158
Izdebski Jan M.,
Szewczak Marcin
Wspólna polityka rolna szansą polskiego rolnictwa.
Lublin
2006
E
1365
Izdebski Jan M.,
Szewczak Marcin
Wspólna polityka rolna Unii europejskiej : wybór źródeł.
Lublin
2006
E
1364
Izdebski Zygmunt
Teoria państwa i prawa.
Warszawa
1975
PRA 261
Jabłoński A. W.,
Sobkowiak L.
Studia z teorii polityki. T. 2.
Wrocław
1998
TP
1254
Jabłoński Andrzej
Edukacja polityczna w szkolnictwie amerykańskim po II wojnie światowej : koncepcje Wrocław
teoretyczne i praktyka.
1986
TP
546
Jabłoński Andrzej
Nauka o polityce w Wielkiej Brytanii : tendencje rozwoju i stosunek do zagadnienia
władzy.
Wrocław
1984
TP
547
Jabłoński Andrzej,
Sobkowiak Leszek
Marketing polityczny w teorii i praktyce.
Wrocław
2009
MP
O
2566
Jabłoński Andrzej,
Sobkowiak Leszek
Studia z teorii polityki. T. 1.
Wrocław
1999
TP
1720
Jabłoński Arkadiusz
Budowanie społeczeństwa wiedzy : zarys teorii społecznej Karla R. Poppera.
Lublin
2006
PS
1590
Jabłoński Maciej,
Nowoczesna administracja publiczna : zadania i działalność - uwarunkowania prawne. Lublin
2013
ST
3992
Rudnicki Maciej,
Sobieraj Kamila
Jabłoński Wojciech
Kreowanie informacji : media relations.
Warszawa
2007
PRE 2866
Jabłoński Wojciech
Marketing polityczny a public relations : różnice, podobieństwa, kontrowersje.
Warszawa
2014
MP
O
5555
Jachymek Jan
Myśl polityczna w PSL Wyzwolenie 1918 - 1931.
Lublin
1983
MP
661
Jackel Eberhard
Hitlera pogląd na świat.
Warszawa
1973
B
233
Jackowski Jan Maria
Bitwa o III RP.
Lublin
2014
HP
4972
Jackowski Jan Maria
Bitwa o Polskę.
Warszawa
1992
MP
1036
Jackowski Jan Maria
Bitwa o Polskę w Europie.
Kraków
2010
FE
3848
Jackowski Stefan
Roman Dmowski i jego droga do niepodległości.
Londyn
1980
B
976
Jackson Robert H.
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze.
Kraków
2006
SM
4160
Jackson Robert H.
Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych : teorie i kierunki badawcze.
Kraków
2006
SM
3932
Jackson William A.
Douglas
Politics and geographic relationships : readings on the nature of political geography.
Englewood
Cliffs
1964
SM
1180
Jacob Philip, Atherton
Alexine
Dynamics of international organization : the making of world order.
Homewood
1965
O
213
Jacoby Jan
Reżyseria filmu amatorskiego : film naukowy.
Warszawa
1971
FT
3376
Jaeschke A.,
Mikoajcyzk M.
Co znaczył i znaczy samorząd.
Kraków
2000
ST
1468
Jagiełło Michał
"Tygodnik Powszechny" i komunizm (1945-1953).
Warszawa
1988
PR
5130
Jagieło Jerzy
O polską drogę do socjalizmu : dyskusje w PPR i PPS w latach 1944-1948.
Warszawa ;
Kraków
1983
MP
638
Jagusiak Bogusław
Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski.
Warszawa
2011
SP
4691
Jakimowicz Robert
Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949-2002 : aspekty polityczne i gospodarcze.
Kraków
2004
SM
1321
Jakóbik Witold
Kontynuacja czy przełom? : dylematy transformacji ustrojowej.
Warszawa
1994
SP
1081
Jakub Karpiński
Między komunizmem a demokracją.
Chotomów
1992
MP
Jakubowicz Karol
Media publiczne : początek końca czy nowy początek.
Warszawa
2007
KM 3934
Jakubowicz Michał
Medium na białym tle : sytuacja, przedmiot, odbiór, widmo w twórczości Jerzego
Olka.
Wrocław
2008
F
2849
Jakubowska
Aleksandra,
Snopkiewicz Jacek
Telewizja naga.
Warszawa
1991
T
2412
Jakubowski Paweł,
Kancik Ewelina
Współczesne kampanie wyborcze w Polsce i na świecie.
Lublin
2013
WY 4349
B
Jakubowski Wojciech
Jerzy, Bodio Tadeusz
Konstytucja RP : oczekiwania i nadzieje : materiały z konferencji naukowej Wydziału
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 14-15 listopad
1996 r. : pod patronatem marszałka sejmu RP Józefa Zycha
Warszawa
1997
PRA 1240
Jakubowski Wojciech
Jerzy, Dąbrowski
Adam, Krzysztoszek
Maciej
Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 1.
Warszawa
2012
TP
3611
Jakubowski Wojciech Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 2.
Jerzy, Krawczyk Anna,
Szczepański Jarosław
Warszawa
2012
TP
3612
Jałoszyński Kuba
Terroryzm fundamentalistów islamskich.
Warszawa
2001
ZB
5072
Jałoszyński Kuba
Współczesny wymiar antyterroryzmu.
Warszawa
2008
ZB
3793
Jałoszyński Kuba,
Skosolas Janusz
Media wobec współczesnego zagrożenia terroryzmem.
Warszawa
2008
KM 3809
Jałowiecki Bohdan
Restrukturyzacja regionów jako problem współpracy europejskiej T. 2.
Warszawa
1991
E
1553
Jałowiec Tomasz
Leksykon wojskowej angielskiej terminologii logistycznej.
Warszawa
2015
ZB
5379
Warszawa
2014
ZB
4969
Jałowiec Tomasz,
Integration in military logistics.
Nyszk Wojciech, Smyk
Stanisław
1073
Jamróz Adam
Demokracja.
Białystok
1995
MP
1186
Jamróz Adam
Demokracja współczesna : wprowadzenie.
Białystok
1993
MP
1466
Jamróz Adam
Przemiany współczesnego kapitalizmu.
Katowice
1987
SP
1177
Jamróz Adam
System polityczny rozwiniętych krajów kapitalistycznych.
Warszawa
1989
SP
1144
Janas Joanna
Aleksandra
Funkcjonowanie swobody przepływu kapitału i jej miejsce na rynku wewnętrznym
Unii Europejskiej.
Warszawa
2009
E
3804
Janecki Lech
Bezpieczeństwo informacyjne : wybrane problemy.
Warszawa
2013
ZB
4287
Janecki Lech
Republika Federalna Niemiec wobec terytorialno-politycznych następstw klęski i
upadku Rzeszy : zagadnienia prawne.
Poznań
1982
SM
608
Janicki Bartłomiej
Polski komiks historyczny : (lata 1920-2010).
Opole
2010
K
4040
Janicki J., Muszyński J. Ideologia i polityka współczesnego lewactwa.
Warszawa
1976
MP
297
Janicki Janusz
Lewacy : historia i współczesność ekstremistycznej lewicy.
Warszawa
1981
MP
526
Janicki Janusz
Wpływy wyborcze zachodnioeuropejskiej lewicy.
Warszawa
1982
O
1586
Janicki Lech
Ustawa zasadnicza (konstytucja) Republiki Federalnej Niemiec z 23 maja 1949 r. :
wersja niemiecka i polska z uwzględnieniem tekstów wszystkich kolejnych zmian.
Poznań
1997
PRA 2987
Janicki Stanisław
W starym polskim kinie.
Warszawa
1985
FT
3003
Jankiewicz Marek
Leksykon wojny minowej na morzu.
Warszawa
2013
LE
4106
Jankowska Janina
Bez mikrofonu.
Warszawa
1986
LI
5162
Jankowski Leon Paweł Świt : jednodniówka polityczna, społeczna i literacka : Lublin, Niedziela dnia 13 lipca Lublin
1913 r.
1913
PR
4825
Janowicz Zbigniew
Tendencje rozwojowe ustroju administracyjnego Niemieckiej Republiki Federalnej.
Poznań
1969
ST
107
Janowski Karol B.
Przeobrażenia polityczne w Polsce, 1988-1992 : próba analizy teoriopolitycznej.
Kielce
1992
SP
1435
Jan Paweł II
Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia Ojca Świętego Jana Pawła II do
episkopatu duchowieństwa i wiernych po Synodzie Biskupów o pojednaniu i pokucie
w dzisiejszym posłannictwie Kościoła
Watykan
1985
PK
4503
Jan Paweł II
Adhortacja apostolska Redemptoris custos Ojca Świętego Jana Pawła II o świętym
Watykan
1990
PK
4504
Józefie i jego posłannictwie w życiu Chrystusa i Kościoła.
Jan Paweł II
Encyklika "Redemptoris Mater" Ojca Świętego Jana Pawła II o błogosławionej Maryi
Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła.
Watykan
1988
PK
4502
Jan Paweł II
Encyklika Sollicitudo rei socialis Ojca Świętego Jana Pawła II skierowana do
Watykan
biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi
dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio
1987
PK
4500
Jan Paweł II
Encyklika Veritatis splendor Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich biskupów
Kościoła Katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego
Kościoła
Watykan
1993
PK
4505
Jan Paweł II
List Ojca Swiętego Jana Pawła II do kapłanów na Wielki Czwartek 1990 roku.
Watykan
1990
PK
4501
Jan Paweł II
List Ojca Świętego Jana Pawła II do wszystkich osób konsekrowanych we
wspólnotach zakonnych oraz instytutach świeckich z okazji Roku Maryjnego
Watykan
1988
PK
4507
Jan Paweł II
Media i dziennikarstwo w nauczaniu Jana Pawła II.
Warszawa
2008
KM 4711
Jan Paweł II
Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na XVIII Światowy Dzień Pokoju Watykan
1 stycznia 1985 roku.
1984
PK
4497
Jan Paweł II
Orędzie Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II na XXIV Światowy Dzień
Pokoju : 1 stycznia 1991 roku.
Watykan
1991
PK
4499
Jan Paweł II
Orędzie Ojca Świętego Jana Pawła II na Światowy Dzień Pokoju, 1 stycznia 2004
roku.
Watykan
2003
PK
4498
Jan Paweł II
O środkach komunikacji społecznej.
Warszawa
1989
KS
2783
Jan Paweł II
Pielgrzymki do Ojczyzny 1979, 1983, 1987, 1991, 1995, 1997 : przemówienia,
homilie.
Kraków
1997
PK
2276
Jan Paweł II
Posłanie Ojca Świętego Magnum Baptismi Donum Jana Pawła II do Katolickiej
Wspólnoty Ukraińskiej z okazji tysiąclecia chrztu Rusi Kijowskiej.
Watykan
1988
PK
4506
Jan Paweł II
Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II.
Kraków
1997
PK
2277
Januszewska Hanna
Unia Europejska wobec procesów integracyjnych - wyzwania dla Polski : materiały z
konferencji międzynarodowej zorganizowanej w Warszawie 25 listopada 1999
Warszawa
2000
E
1297
Janusz-Pawlett,
Ochrona ludności cywilnej podczas działań polskich sił zadaniowych w Afganistanie.
Warszawa
2013
ZB
4456
Barbara
Jan XXIII, Paweł VI,
Jan Paweł II
Encykliki.
Warszawa
1981
PK
4495
Jańczak Jarosław
Rediscovering Europe : political challenges in the 21st Century EU.
Poznań
2007
E
1616
Jańczuk Lech
Local self-government in local development : Ukrainian and Polish experience.
Lublin
2014
ST
4767
Jańczuk Lech
Rola jednostek samorządu terytorialnego w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Lublin
2014
ZB
5085
Jańczuk Lech
Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jako podmiotów administracji
publicznej w Polsce.
Lublin
2013
ST
4546
Jara Eugeniusz
Idea państwa u Platona i jej dzieje.
Warszawa ;
Kraków
1918
P
3402
Jarkowski Stanisław,
Zyglarski Władysław
Naród sobie : jednodniówka zbiorowa Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich Warszawa
: Warszawa, grudzień 1922 r.
1922
PR
4703
Jarmołowicz Wojciech
Historia, prawo, polityka.
Warszawa
1990
MP
2333
Jarmoszko Stanisław
Militarne dziedzictwo a współczesne aplikacje strategii.
Toruń
2015
ZB
5437
Jarmuła Anna
Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi : [podstawy, metody, techniki, przykłady]. Wrocław
2006
SOC 4603
Jarosz Antonii
Polityka społeczna.
Jarosław
2000
PS
1821
Toruń
2001
SM
3299
Jarosz Dariusz, Pasztor Robbineau, Bassaler i inni : z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948Maria
1953.
Jaroszewska Beata
Wpływ Stanów Zjednoczonych na politykę i gospodarkę światową po rozpadzie ZSRR Kostrzyn
(1991-2005)
2011
SM
3668
Jarosz Maria
Polskie bieguny : społeczeństwo w czasach kryzysu.
Warszawa
2013
PS
5319
Jaroszyński Adam
Struktura i funkcjonowanie organów w systemie rad narodowych.
Warszawa
1984
ST
693
Jaroszyński Czesław,
Jaroszyński Piotr
Kultura słowa : podstawy retoryki klasycznej : teoria i ćwiczenia.
Szczecinek
2008
RET 2856
Jaroszyński Piotr
Terroryzm - dawniej i dziś.
Lublin
2010
ZB
2482
Jaroszyński Piotr
Totalitaryzm - jawny czy ukryty?
Lublin
2011
P
3368
Jarowiecki Jerzy
Prasa polska w latach 1939-1945.
Warszawa
1980
PR
2290
Jarowiecki Jerzy,
Wójcikowska Zofia
Prasa lubelska : tradycje i współczesność.
Lublin
1986
PR
2335
Jaruzelski Wojciech
Być może to ostatnie słowo.
Toruń
2013
MP
4129
Jaruzelski Wojciech
Historia nie powinna dzielić.
Toruń
2013
MP
4127
Jaruzelski Wojciech
Listy...
Toruń
2013
MP
4130
Jaruzelski Wojciech
Pod prąd : refleksje porocznicowe.
Toruń
2013
MP
4128
Jaruzelski Wojciech
Przeciwko bezprawiu.
Toruń
2013
MP
4126
Jaruzelski Wojciech
Przed sądem : wyjaśnienie złożone przed Sądem Okręgowym w Warszawie 12 i 13
marca 2002 roku.
Toruń
2013
MP
4125
Jaruzelski Wojciech
Przemówienia 1981-1982.
Warszawa
1983
RET 3710
Jaruzelski Wojciech
Przemówienia 1983.
Warszawa
1984
RET 4192
Jaruzelski Wojciech
Przemówienia 1984.
Warszawa
1985
RET 4193
Jaruzelski Wojciech
Przemówienia 1987.
Warszawa
1988
RET 4194
Jaruzelski Wojciech
Przemówienia 1988.
Warszawa
1989
RET 4195
Jaruzelski Wojciech
Różnić się mądrze.
Toruń
2013
MP
4124
Jaruzelski Wojciech
Stan wojenny, dlaczego...
Toruń
2013
MP
4123
Jasienica Paweł
Rozważania o wojnie domowej.
Kraków
1985
ZB
1814
Jasińska-Kania
Aleksandra
Demokracja i socjalizm : księga poświęcona pamięci Juliana Hochfelda.
Wrocław
1992
MP
1193
Jasińska-Socha Teresa, Słownik białorusko-polski, polsko-białoruski.
Bartoszewicz Albert
Warszawa
1996
SŁ
2498
Jasiński Filip, Smoter
Katarzyna
Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej : geneza, stan i
perspektywy rozwoju.
Warszawa
2005
ZB
1356
Jasiński Zdzisław
Podstawy zarządzania operacyjnego.
Warszawa
2011
PG
2825
Jaskiernia Alicja
Publiczne media elektroniczne w Europie.
Warszawa
2006
KM 3921
Jaskiernia Alicja
Rada Europy a problemy mediów masowych.
Warszawa
2002
PRA 4035
Jaskiernia Jerzy
Dialog naszą szansą.
Warszawa
1985
O
706
Jaskiernia Jerzy
Pozycja stanów w systemie federalnym USA.
Warszawa
1979
ST
628
Jaskiernia Jerzy
Reforma finansów publicznych jako czynnik determinujący zachowania na polskiej
scenie politycznej.
[Warszawa]
2006
PG
1943
Jaskiernia Jerzy
Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcję ustawodawczą sejmu RP.
Warszawa
2006
E
1942
Jaskólski Michał,
Chojnicka Krystyna
Słownik historii doktryn politycznych. T. 1- .
Warszawa
1997
LE
4947
Jaskułowski Krzysztof
Mityczne przestrzenie nacjonalizmu ; historia i mit w walijskiej ideologii narodowej.
Toruń
2003
TN
3293
Jastrun Tomasz
Życie Anny Walentynowicz.
Warszawa
1985
B
5247
Jastrzębowski Wojciech Traktat o wiecznym przymierzu między narodami ucywilizowanymi ; Konstytucja dla Warszawa ;
Bogumił
Europy.
Łódź
1985
E
817
Jastrzębski Jerzy
Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach.
Wrocław
2011
KM 2957
Jaszuński Grzegorz
Życie i śmierć Johna Kennedy'ego.
Warszawa
1967
B
362
Jaśkiewicz Leszek
Sergiusz Witte: biografia polityczna.
Warszawa
1994
B
3637
Jatczak Dorota,
Szkodzińska
Małgorzata, Zarobny
Stanisław
Strategiczne aspekty walki z terroryzmem. Cz. 2, Narodowe podejście do walki z
terroryzmem.
Warszawa ;
Wrocław
2004
ZB
1326
Jauvenel Bertrand de
Pouvoir : histoire naturelle de sa croissance.
Paryż
1972
PS
626
Jaworek Rudolf
Wybacz im Serbio.
Warszawa
2000
SM
1587
Jaworska Kazimiera,
Dąbrowski Stanisław
Historia instytucji politycznych.
Legnica
2005
O
3931
Jaworski Marek
Pokojowa współpraca regionalna państw bałtyckich.
Warszawa
1978
ZB
392
Jaworski Władysław
Leopold
Ankieta o konstytucji z 17 marca 1921.
Kraków
1924
PRA 98
Jean Carlo
Geopolityka.
Wrocław
2003
SM
2795
[etc.]
Jedrachowicz Jadwiga
Eugeniusz Honeman.
Łódź
1999
F
3037
Jedrzejewski Stanisław Radio renesans : od monopolu do konkurencji.
Warszawa
1997
R
2745
Jedynak Stanisław
Aksjologiczne zagadnienia rozwoju cywilizacji według Feliksa Konecznego.
[Warszawa]
1988
MP
1947
Jedynak Stanisław
Główne wątki myśli aksjologicznej i etycznej Ludwika Krzywickiego.
Lublin
1989
P
1944
Jedynak Stanisław
Heraklit i Demokryt - początki greckiej myśli społecznej.
[Warszawa]
1984
MP
1946
Jedynak Stanisław
Leon Petrażycki o ideale uniwersytetu.
[Warszawa]
1981
MP
1945
Jedynak Stanisław
Niewygodne tematy.
Lublin
1993
W
1717
Jedynak Stanisław
Słownik etyczny.
Lublin
1990
LE
1891
Jedynak Stanisław
Studia z historii etyki polskiej 1900 - 1939.
Lublin
1990
P
1903
Jedynak Stanisław
Z teorii i historii etyki.
Warszawa
1983
P
1625
Jefferson Thomas
Life and selected writings of Thomas Jefferson.
New York
1944
B
2434
Jegliński Piotr
Grudzień 1970.
Paryż
1986
H
956
Jegliński Piotr
Zapis rokowań gdańskich : Sierpień 1980.
Paryż
1987
H
2317
Jeleński Konstanty
Aleksander
"Kultura" - Polska na wygnaniu.
Warszawa
1984
PR
5127
Jennings Ivor
British constitution.
Cambridge
1966
PRA 275
Jennings Ivor
Party politics. Vol. 3, The stuff of politics.
Cambridge
1962
SP
1161
Jesień Leszek
Future of European energy security : interdisciplinary conference.
Kraków
2006
ZB
3177
Jesień Leszek
Modes and methods of European Union Activity.
Kraków
2008
E
3176
Jesień Leszek
Prezydencja Unii Europejskiej : zinstytucjonalizowana procedura przywództwa
politycznego.
Warszawa
2011
E
3800
Jewkes Yvonne
Media i przestępczość.
Kraków
2010
KM 4465
Jeziński Marek
Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu.
Toruń
2014
MP
O
4637
Jeziński Marek
Nowe media i polityka : Internet, demokracja, kampanie wyborcze.
Toruń
2009
KM 5316
Jeziński Marek
Nowe media w systemie komunikowania : edukacja i cyfryzacja.
Toruń
2011
KM 5505
Jeziński Marek
Nowe media w sytemie komunikowania: polityka.
Toruń
2011
KM 5313
Jeziński Marek
Wybory 2011 : organizacja, przebieg, efekty.
Toruń
2013
WY 5092
B
Jeziński Marek
Wybory parlamentarne 2007 : marketing polityczny, media, partie.
Toruń
2012
WY 4773
B
Jeziński Marek,
Peszyński Wojciech,
Seklecka Aleksandra
Wybory 2010 : media i marketing polityczny.
Toruń
2012
WY 4772
B
Jeziński Marek,
Peszyński Wojciech,
Seklecka Aleksandra
Wybory 2010 : Polska i świat.
Toruń
2011
WY 3219
B
Jeziński Marek,
Seklecka Aleksandra,
Wojtkowski Łukasz
Nowe media we współczesnym społeczeństwie.
Toruń
2011
KM 3138
Jeżewski Jan
Gmina w wybranych państwach Europy Zachodniej.
Wrocław
1995
ST
Jęczeń Jarosław
Człowiek i rodzina w przestrzeni medialnej.
Sandomierz
2011
KM 3603
Jędrak Jolanta
Ustroje państw współczesnych.
Lublin
2000
SP
1305
Jędral Maria
Głos pracownika umysłowego : jednodniówka : Warszawa wrzesień 1935.
Warszawa
1935
PS
4464
Jędraszczyk Katarzyna, Ukraina - Polska - Unia Europejska : polityczny, gospodarczy i społeczno-kulturalny
Krasìvs'kij Orest,
wymiar współpracy.
Sobczak Witold
Poznań
2012
W
3852
Jędrzejewicz Wacław
[Warszawa]
1985
B
5242
Jędrzejewski Stanisław Radio publiczne w Europie : program, finansowanie, technologia, audytorium.
Warszawa
2015
R
5525
Jędrzejewski Stanisław Radio w komunikacji społecznej rola i tendencje rozwojowe.
Warszawa
2003
R
1950
Jiménez de Parga
Manuel
Madrit
1958
SP
387
Józef Piłsudski 1867-1935 : życiorys.
Quinta Republica Francesa : una puerta abierta a la dictadura constitcional.
1232
Johnson Lyndon B.
My hope for America.
New York
1964
MP
7
Johnston Robert H.
Tradition versus revolution :Russia and The Balkans in 1917.
Boulder ;
New York
1977
SM
556
Jonscher C.
Życie okablowane : kim jesteśmy w epoce przekazu cyfrowego?
Warszawa
2001
I
4032
Jouvenel Bertrand de
Pouvoir: historie naturelle de sa croissance.
Paryż
1972
PS
243
Jouvenel Bertrand de
Pure theory of politics.
Cambridge
1963
TP
5
Jóźwik Bartosz
Europejska polityka spójności w perspektywie budżetowej 2007-2013 : przykład
województwa lubelskiego.
Lublin
2011
E
3239
Jóźwik Bartosz
Globalizacja i integracja europejska.
Lublin
2007
E
2511
Jóźwik Bartosz,
Ponikowski Henryk
Międzynarodowe uwarunkowania rozwoju regionalnego.
Lublin
2008
E
3161
Jóźwik Bartosz, Sagan
Mariusz, Stępniewski
Tomasz
Polityka spójności Unii Europejskiej: doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata
2014-2020.
Lublin
2012
E
3685
Jóźwik Bartosz, Sagan
Mariusz, Stępniewski
Tomasz
Polityka spójności Unii Europejskiej : doświadczenia, wnioski i rekomendacje na lata
2014-2020. T. 2, Problemy i przykłady realizacji polityki spójności w polskich
regionach i instytucjach
Lublin
2012
E
3937
Jóźwik Bartosz, Zalewa Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. T. 1, Spójność
Piotr
ekonomiczno-społeczna jako doświadczenie i wyzwanie dla Europy.
Lublin
2010
E
3178
Jóźwik Bartosz, Zalewa Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. T. 2, Spójność
Piotr
ekonomiczno-społeczna w Polsce.
Lublin
2010
E
3179
Julia Didier
Słownik filozofii.
Katowice
1998
LE
5421
Julien Claude
Imperium amerykańskie.
Warszawa
1971
SM
120
Jung Bohdan
Wokół mediów ery Web 2.0.
Warszawa
2010
I
2936
Juras Andrzej
Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim : wyzwanie dla środowisk
akademickich.
Lublin
2002
O
1786
Jurkiewicz Jan
Rozwój polskiej myśli politycznej na Litwie i Białorusi w latach 1905 - 1922.
Poznań
1983
MP
641
Jurkowska-Gomułka
Agata, Skoczny
Tadeusz
Polityki Unii Europejskiej : polityki sektorów infrastrukturalnych : aspekty prawne.
Warszawa
2010
E
2734
Jussila Osmo [et al.]
Historia polityczna Finlandii 1809-1999.
Kraków
2001
HP
3638
Kacperski Kamil.
System wyborczy do Sejmu i Senatu u progu Drugiej Rzeczypospolitej.
Warszawa
2007
SP
2677
Kacprzak Ewa,
Maćkiewicz Barbara
Gospodarka rolna w aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3059
Kaczanowski Piotr
Konstytucja i gospodarka.
Warszawa
1995
PG
3191
Kaczanowski Piotr
Konstytucja i transformacja.
Warszawa
1995
PRA 3190
Kaczmarczyk Barbara
Dylematy edukacji dla bezpieczeństwa.
BielskoBiała
2012
ZB
4666
Kaczmarczyk Paweł,
Okólski Marek
Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii
Europejskiej.
Warszawa
2005
E
1404
Kaczmarek Jerzy,
Krajewski Marek
Co widać?
Poznań
2006
F
5020
Kaczmarek Tadeusz T.
Cud gospodarczy Niemiec : Ludwiga Erharda koncepcja społecznej gospodarki
rynkowej.
Warszawa
1997
PG
2577
Kaczmarek Tomasz
Założenia i proces budowy strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3061
Kaczmarek Tomasz,
Mikuła Łukasz
Spójność terytorialno-administracyjna aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3055
Kaczmarek Urszula,
Kisiała Wojciech
Usługi zdrowotne i socjalne w aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3060
Kaczmarek Zygmunt
Trzej prezydenci II Rzeczpospolitej.
Warszawa
1988
B
927
Kaczmarski Marcin
Kruchy "reset" : bilans i perspektywy przemian w relacjach rosyjsko-amerykańskich.
Warszawa
2011
W
3225
Kaczmarski Marcin
Rosyjski rewizjonizm wobec Zachodu.
Warszawa
2009
W
3232
Kaczyński Jarosław
Czas na zmiany.
Warszawa
1995
MP
2414
Kaczyński Jarosław
Dlaczego centrum?
[S.l.]
1990
O
1162
Kaczyński Jarosław
Odwrotna strona medalu.
Warszawa
1991
MP
2413
Kaczyński Lech
Seminaria Lucieńskie 2006-2007 : referaty wprowadzające do dyskusji.
Warszawa
2008
MP
2424
Kafka Franz
Proces.
Warszawa
1974
LI
5371
Kahn Ely J.
American people: the findings of the 1970 census.
New York
1974
PS
277
Kaiser Karl, Morgan
Roger
Britain and West Germany: changing societes and the future of foreign policy.
Londyn
1971
SM
136
Kaja Jan, Piech
Krzysztof
Rozwój oraz polityka regionalna i lokalna w Polsce.
Warszawa
2005
ST
2506
Kajdański Edward
Chiny : leksykon.
Warszawa
2011
LE
4910
Kajtoch Wojciech
Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej T. 1.
Kraków
2008
PR
2585
Kajtoch Wojciech
Językowe obrazy świata i człowieka w prasie młodzieżowej i alternatywnej T. 2.
Kraków
2008
PR
2586
Kalczyńska Maria,
Sieradzka Danuta
Kultura książki i prasy polonijnej : dziedzictwo narodowe i światowe.
Katowice
2009
PR
2892
Kalembka Sławomir
Ideologowie epoki Romantyzmu wobec współczesnych problemów Polski i Europy.
Toruń
1989
MP
1588
Kalina-Prasznic
Urszula
Leksykon polityki gospodarczej.
Kraków
2005
LE
4795
Kalisk Bartosz
"Antysocjalistyczne zbiorowisko"? : I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność.
Warszawa
2003
O
3692
Kaliszewski Andrzej
Główne nurty w kulturze XX i XXI wieku : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i Warszawa
komunikacji społecznej.
2012
KM 5500
Kallas Marian
Mała Konstytucja z 1992 r.
Warszawa
1993
PRA 1078
Kallas Marian
Województwo w zmienionej strukturze terytorialno-administracyjnej Polski :
sympozjum w dniu 15 grudnia 1993 w Toruniu : zbiór studiów
Warszawa
1994
ST
Kaltahčân Suren
Tigranovič
Marksistsko-leninskaâ teoriâ nacii i sovremennost'.
Moskva
1983
PRA 1533
Kałużyńska Małgorzata Główne wątki debaty europejskiej w 2008 r. : materiały przygotowane przez
Departament Analiz i Strategii.
Warszawa
2008
E
4439
Kałużyńska Małgorzata Unia Europejska na forum globalnym : materiały przygotowane przez Departament
Warszawa
2009
E
4441
1213
Analiz i Strategii.
Kałużyńska
5 lat Polski w Unii Europejskiej.
Małgorzata, Smyk
Katarzyna, Wiśniewski
Jakub
Warszawa
2009
E
1515
Kałużyński Stanisław
Imperium mongolskie.
Warszawa
1970
W
2967
Kamalipour Yahya R.
Media, power, and politics in the digital age : the 2009 presidential election uprising in Lanham
Iran.
[etc.]
2010
SM
4335
Kamarck Elaine Ciulla, Governance.com: democracy in the information age.
Nye Joseph S.
Cambridge,
Mass.
2002
MP
O
3511
Kamela - Cieślik
Małgorzata
Toruń
2009
PG
2241
Kamińska-Szmaj Irena Agresja językowa w życiu publicznym : leksykon inwektyw politycznych 1918-2000.
Wrocław
2007
LE
3779
Kamiński Andrzej
Józef
Faszyzm.
Warszawa
1971
MP
128
Kamiński Andrzej
Józef
Koszmar niewolnictwa : obozy koncentracyjne od 1896 do dziś : analiza.
Warszawa
1990
H
4449
Kamiński Jarosław
Konstytucja Grecji.
Warszawa
2005
PRA 3333
Kamiński Leszek
Szóste mocarstwo? : ruch pokojowy w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych
Ameryki w latach 1979-1984.
Warszawa
1987
ZB
859
Kamiński Paweł
Straże gminne (miejskie) w zarządzaniu kryzysowym : monografia.
Kalisz
2013
ZB
4428
Kamiński Stanisław
Nauka i metoda : pojęcie nauki i klasyfikacja nauk.
Lublin
1992
L
2168
Kampka Agnieszka
Perswazja w języku polityki.
Warszawa
2009
RET 3752
Kancelaria Prezydenta
RP
Dwa lata Prezydentury : 6 sierpnia 2010 - 5 sierpnia 2012 : Bronisław Komorowski
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2012
B
3892
Kanecka Krystyna
Wspomnienia pracowników Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa.
Warszawa
2002
R
4723
Warszawa
[2013] KM 4789
Polityka gospodarcza w programach rządów polskich z lat 1989-1997 : wybór źródeł.
Kania Dorota, Targalski Resortowe dzieci. Media.
Jerzy, Marosz Maciej
Kantyka Jan
Partie komunistyczne a proces rewolucyjny we współczesnym świecie.
Katowice
1982
O
584
Kański Lesław
Kompetencje Kongresu w zakresie kształtowania polityki zagranicznej Stanów
Zjednoczonych Ameryki : studium prawno-konstytucyjne
Poznań
1982
SM
637
Kapica Mihail S.
Na lewo od zdrowego rozsądku : o polityce grupy Mao.
Warszawa
1970
MP
103
Kapuściński Ryszard
Autoportret reportera.
Kraków
2013
B
4597
Kapuściński Ryszard
Busz po polsku.
Warszawa
2008
REP 3435
Kapuściński Ryszard
Cesarz.
Kraków ;
Madryt
2004
REP 3436
Kapuściński Ryszard
Heban.
Warszawa
2008
REP 3923
Kapuściński Ryszard
Imperium.
Warszawa
1993
REP 3655
Kapuściński Ryszard
Jeszcze dzień życia.
Warszawa
2013
REP 4203
Kapuściński Ryszard
Lapidaria I-III.
Warszawa
2008
REP 3438
Kapuściński Ryszard
Lapidaria IV-VI.
Warszawa
2008
REP 5534
Kapuściński Ryszard
Pisanie : z Ryszardem Kapuścińskim rozmawia Marek Miller.
Warszawa
2012
M
Kapuściński Ryszard
Rwący nurt historii : zapiski o XX i XXI wieku.
Kraków
2014
REP 5314
Kapuściński Ryszard
Szachinnszach.
Warszawa
2008
REP 3437
Kapuściński Ryszard
To nie jest zawód dla cyników.
Warszawa
2013
M
Kapuściński Ryszard
Wojna futbolowa.
Warszawa
2008
REP 5536
Kapuśniak Marian
Od Atlantyku po Ural : wizja Europy chrześcijańskiej w nauczaniu PapieżaSłowianina.
Kraków
2009
PK
2445
Kapuśniak Tomasz
Cicha kontrrewolucja w Rosji.
Lublin
2008
W
1525
Kapuśniak Tomasz
Polityka czarnomorska Grecji.
Lublin
2010
W
2627
Kapuśniak Tomasz
Polityka czarnomorska Rumunii.
Lublin
2010
W
2628
Kapuśniak Tomasz
Polityka czarnomorska Turcji.
Lublin
2010
W
2626
Kapuśniak Tomasz
Traktat o rozbrojeniu konwencjonalnym w Europie jako międzynarodowy reżim
bezpieczeństwa.
Toruń
2005
ZB
3315
3523
4137
Kapuśniak Tomasz
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie.
Warszawa ;
Lublin
2008
W
1655
Kapuśniak Tomasz
Wpływ Federacji Rosyjskiej na Ukrainę : instrumenty polityczne i ekonomiczne.
Lublin
2007
W
1523
Kapuśniak Tomasz
Wschodni wymiar polityki Unii Europejskiej : aspekty prawne i polityczne.
Lublin
2007
W
1524
Kapuśniak Tomasz
Wspólnota Niepodległych Państw : fragmegracja - bezpieczeństwo - konflikty
etniczne. T. 1.
Lublin ;
Warszawa
2011
W
3182
Karabasz Kazimierz
Bez fikcji - z notatek filmowego dokumentalisty.
Warszawa
1985
FT
3371
KarczewskaMarkiewicz Zofia,
Niesiołowska Maria
Jednodniówka Młodej Polki.
Poznań
1934
PR
4570
Kardaś Szymon
Przeciąganie liny : Rosja wobec zmian na europejskim rynku gazu.
Warszawa
2014
ZB
4895
Karnowski Michał,
Mistewicz Eryk
Anatomia władzy.
Warszawa
2010
MP
O
3888
Karolczak Krzysztof
Encyklopedia terroryzmu.
Warszawa
1995
EN
3669
Karolczak Krzysztof
Terroryzm i polityka : lata 2009-2013.
Warszawa
2014
ZB
5045
Karolewska Monika
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE T. 1.
Warszawa
2008
PG
3358
Karolewska Monika
Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE T. 2.
Warszawa
2008
PG
3359
Karolewski Ireneusz
Paweł
Polityka zagraniczna zjednoczonych Niemiec: kontynuacja czy zmiana?
Wrocław
2011
SM
4949
Karopwicz Ewa
Varia : z prac Biura Analiz Sejmowych.
Warszawa
2007
SP
3357
Karp Bogumił
Społeczne funkcje mediów katolickich : studium na przykładzie Radia Victoria.
Łowicz
2013
KM 5367
Karpiński Jakub
Cele polityczne : demokracja.
[Warszawa]
1986
MP
5223
Karpiński Jakub
Mowa do ludu : szkice o języku polityki.
Warszawa
1989
KP
4085
Karpiński Jakub
Niepodległość od wewnątrz.
Sussex
1987
MP
962
Karpiński Jakub
Niezależność i demokracja.
Londyn
1980
MP
1932
Karpiński Jakub
Polska, komunizm, opozycja : słownik.
Warszawa
1988
LE
5139
Karpiński Jakub
Porcja wolności : październik 1956.
[Warszawa]
1981
MP
1935
Karpiński Jakub
Słownik polityczny.
Warszawa
1985
LE
5137
Karpiński Jakub,
Tarniewski Maciej
Ograniczanie niesuwerenności : wybór publicystyki 1975-1982 t. 1.
Wrocław
1988
MP
943
Karpiński Jakub,
Tarniewski Maciej
Płonie komitet grudzień'70-czerwiec'76 T. 2, Ograniczenie niesuwerenności : wybór
publicystyki 1975-1982.
Wrocław
1988
MP
944
Karpowicz Ewa
Polityka mieszkaniowa.
Warszawa
2007
PS
3363
Karpowicz Ewa
Varia : wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze.
Warszawa
2008
PG
3360
Karpus Karolina
Systemy podatków lokalnych w wybranych państwach europejskich.
Toruń
2003
E
3311
Karski Jan
Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945 : od Wersalu do Jałty.
Poznań
2014
HP
4987
Karuch Helmut
Computer demokratie.
Dusseldorf
1972
MP
838
Karwacka Julita
Gruzja w procesie integracji europejskiej.
Warszawa
2015
SM
5432
Karwat Mirosław
Akredytacja w życiu społecznym i politycznym.
Warszawa
2009
SP
4535
Karwat Mirosław
O złośliwej dyskredytacji : manipulowanie wizerunkiem przeciwnika.
Warszawa
2007
PRE 3920
Karwat Mirosław
Podmiotowość polityczna : humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie.
Warszawa
1980
PS
487
Karwatowska
Małgorzata, Siwiec
Adam
Przeobrażenia w języku i komunikacji medialnej na przełomie XX i XXI wieku.
Lublin
2010
KS
3991
KAS
Parties and democracy.
Bonn
2007
O
3189
Kase Francis J.
People's democracy: a contribution to the study of the communist theory of state and
revolution.
Londyn
1968
SP
90
Kasianiuk Krzysztof
Lider, manager, oportunista - współczesne koncepcje przywództwa : praca zbiorowa.
Katowice
2008
PS
3794
Kasińska - Metryka
Agnieszka
Polska w dobie przemian : materiały konferencji naukowej.
Kielce
2004
SP
1334
Kasińska-Metryka
Agnieszka
Studia nad przywództwem politycznym : ustalenia metodologiczne i praktyka.
Toruń
2011
PS
5090
Kasińska-Metryka
Agnieszka, Olszewski
Piotr
Forma czy treść? : rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym.
Toruń
2012
PRE 3750
Kasińska-Metryka
Agnieszka,
Wiszniowski Robert
Kryzys marketingu politycznego : XXV lat Wydziału Nauk Społecznych UWr, XX lat Toruń
Wydziału Zarządzania i Administracji UJK w Kielcach.
2013
MP
O
4290
Kasińska-Metryka
Agnieszka,
Wiszniowski Robert
Leksykon marketingu politycznego : wybrane zagadnienia.
Kielce
2014
LE
4984
Kasman Leon
Konflikt z Moczarem.
[Warszawa]
1986
H
5307
Kasprzyk Leszek
Nauka i technika w działalności systemu Narodów Zjednoczonych.
Warszawa
1981
O
515
Kaszewski Krzysztof
Język dyskusji radiowej : analiza wypowiedzi słuchaczy w Programie III Polskiego
Radia.
Warszawa
2006
R
4670
Kasztelan Ewa
Stan zareklamowania : reklama wobec dziecka w środkach masowego przekazu.
Wrocław
1999
RE
4023
Katolicki Uniwersytet Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Lublin
Lubelski Jana Pawła II. Wschodniej. 1.
Katedra Mikrostruktur
Społecznych i
Współczesnych Teorii
Socjologicznych.
2007
PS
1805
Katolo Artur Jerzy
Contra in vitro.
Warszawa
2010
PS
3118
Katznelson Ira
Politics & society reader.
New York
1974
PS
483
Kaufmann Bruno
Podręcznik europejskiej inicjatywy obywatelskiej : przewodnik po zasadach
pierwszego ponadnarodowego narzędzia demokracji bezpośredniej na świecie
Luxembourg 2010
; Warszawa
SP
3857
Kaufmann Jean Claude Kiedy "Ja" jest innym : dlaczego i jak coś się w nas zmienia.
Warszawa
2013
PSY 5472
Kautsky Karl
Materialistyczne pojmowanie dziejów. T. 1, Przyroda i społeczeństwo. Cz. 2.
Warszawa
1963
KK
4489
Kautsky Karl
Materialistyczne pojmowanie dziejów. T. 2, Państwo i rozwój ludzkości. Cz. 2.
Warszawa
1963
KK
4490
Kawalec Krzysztof
Narodowa Demokracja wobec faszyzmu, 1922-1939 : ze studiów nad dziejami myśli
Warszawa
1989
O
939
politycznej obozu narodowego.
Kawecka Wyrzykowska E.
Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji
Warszawa
stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta KaweckaWyrzykowska [et al.] ; opracowanie wykonane na zlec. Urzędu Komitetu Integracji
Europejskiej przez Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego
2005
E
1344
KaweckaPolska w Unii Europejskiej. T. 2.
Wyrzykowska Elżbieta,
Synowiec Ewa
Warszawa
2004
E
1314
KaweckaUnia Europejska. T. 1.
Wyrzykowska Elżbieta,
Synowiec Ewa
Warszawa
2004
E
1315
Kawęcki Krzysztof
Polacy na Wileńszczyźnie 1990-2012.
Warszawa
2013
TN
4010
Kawka Henryk
NATO : bastion niepokoju.
Warszawa
1981
ZB
643
Kawka Inga
Zasady dobrego rządzenia w prawie Unii Europejskiej : sektory infrastrukturalne.
Kraków
2011
E
3006
Kazimierczak Tomasz, W strone aktywnej polityki społecznej.
Rymsza Marek
Warszawa
2003
PS
1828
Kaźmierczak Barbara
Warszawa
1969
T
4093
Kaźmierczak Wojciech Dziennikarstwo agencyjne w teorii i praktyce.
Warszawa
2011
KM 3588
Keen Andrew
Kult amatora : jak internet niszczy kulturę.
Warszawa
2007
I
3926
Keith Michael C.,
Krause joseph M.
Radio station.
Boston ;
Londyn
1986
R
3517
Kejzerow Nikolaj M.
Władza i autorytet : krytyka burżuazyjnych teorii.
Warszawa
1976
MP
743
Kekkonen Urho
Nie szukajcie przyjaciół daleko a wrogów blisko.
Warszawa
1983
ZB
898
Kelles-Krauz
Kazimierz
Historia i rewolucja.
Warszawa
1983
MP
893
Kelles-Krauz
Kazimierz
Pisma wybrane. T. 1.
Warszawa
1962
KK
4563
Kelles-Krauz
Pisma wybrane. T. 2.
Warszawa
1962
KK
4564
Sztuka oglądania : jak korzystać z telewizji.
Kazimierz
Kempski Jurgen von
Recht und politik: studien zur einheit der sozialwissenschaft.
Stuttgart
1965
PS
8
Kendell Paul Murray
Ludwik XI ...Europa w sieci pająka...
Warszawa
1976
B
3445
Kende Pierre
Rozważania o historii Węgier.
Warszawa
1985
H
5329
Kenig - Witkowska
Maria Magdalena
Organizacja jedności Afrykańskiej.
Warszawa
1977
O
315
Kenig - Witkowska
Maria Magdalena
Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej.
Warszawa
2007
E
1719
Kenig - Witkowska
Maria Magdalena
Prawo konstytucjonalne RP.
Warszawa
2005
PRA 1718
Kennedy John
Fitzgerald
Strategy of peace.
New York
1960
MP
969
Kennedy Paul M.
Mocarstwa świata : narodziny, rozkwit, upadek : przemiany gospodarcze i konflikty
zbrojne w latach 1500-2000.
Warszawa
1994
SM
3601
Kennedy Robert F.
Vers un monde nouveau.
Paryż
1968
MP
210
Kenworthy Leonard S. Parlons des Nations Unies : l'enseignement relatif à l'Organisation des Nations Unies et Paryż
aux institutions apparentées : nouvelles suggestions.
1963
O
191
Kepplinger Hans
Mathias
Mechanizmy skandalizacji w mediach.
Kraków
2008
KM 3964
Kersten Krystyna
Historia polityczna Polski 1944-1956.
Warszawa
1982
HP
5331
Kersten Krystyna
Polska - probierz porozumień jałtańskich.
Warszawa
1987
H
5333
Kessler Ronald
CIA od środka.
Warszawa
1994
ZB
4358
Key V. O.
Responsible electorate: rationality in presidential voting 1936-1960.
New York
1966
WY 179
B
Kezich Tulio
Federico Fellini : księga filmów.
Poznań
2009
FT
Kędzia Zdzisław
Uwagi o aksjologii Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
[Lublin]
1990
PRA 1218
Łódź
2012
FT
Kędzielawska Grażyna Przewodnik dokumentalisty: podstawy warsztatu. Skrypt.
2552
3622
Kępkiewicz Jerzy,
Wagińska Barbara
Wychowanie społeczeństw w duchu pokoju.
Warszawa
1979
ZB
486
Khoshkish A.
Socio-political complex : an interdisciplinary approach to political life.
Oxford [etc.] 1979
PS
530
Kida Jadwiga
Polityka społeczna : wybór tekstów źródłowych. Cz. 1.
Radom
1999
PS
4071
Kidyba Andrzej,
Wróbel Andrzej
Ustrój i zadania administracji publicznej w Rzeczpospolitej Polskiej.
Warszawa
1993
ST
1431
Kiec Izolda, Traczyk
Michał
Komiks i jego konteksty.
Poznań
2014
K
5520
Kiełmiński Zbigniew,
Mołdawa Tadeusz
Parlament w demokracjach zachodnich.
Warszawa
1992
SP
1425
Kiersnowski Maciej
Dyktatura rozsądku.
Warszawa
1985
MP
5228
Kieślowski Krzysztof
Autobiografia.
Kraków
2006
B
3606
Kiewisz Leon
Sprawy łotewskie w bałtyckiej polityce Niemiec w latach 1914-1919.
Poznań
1970
SM
123
Kik Kazimierz
Wizje zjednoczonej Europy w programach i polityce głównych nurtów politycznych
Europy Zachodniej.
Warszawa
1992
E
1299
Kim Ir Sen
Dzieła wybrane, 2.
Phenian
1975
KK
4191
Kim Jong Il
Szanować starsze pokolenie rewolucji - najwyższy moralny dług rewolucjonistów.
[Warszawa]
2005
MP
4016
Kim Mike
Z piekła do wolności : [ucieczki z Korei Północnej].
Warszawa
2012
REP 4002
Kingdon Tom
Sztuka reżyserii filmowej.
Warszawa
2012
FT
3270
King Gillian
Documents on international affairs, 1958.
Londyn
1962
SM
551
King Martin Luter
Czego nie możemy czekać.
Warszawa
1967
MP
46
King Martin Luther
Combats pour la liberte.
Paryż
1968
MP
134
King Preston, Parekh
B. C.
Politics and experience: essays presented to professor Michael Oakeshott on the
occasion of his retirement.
Londyn
1968
P
96
Kirkpatrick David
Efekt Facebooka.
Warszawa
2011
I
5028
Kirkpatrick David
Efekt Facebooka.
Warszawa
2011
I
5027
Kirkpatrick Jeane
Jordan
Fenomen polityki Ronalda Reagana.
[Warszawa]
[1989] B
5244
Kirschner Josef
Manipulować - ale jak? : osiem praw postępowani z ludźmi.
Warszawa
1994
SOC 5082
Kirwiel Eleonora, Maj Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce od końca XIX wieku do początku XXI stulecia : myśl Lublin
Ewa, Podgajna Ewelina polityczna, media, opinia publiczna.
2011
W
3047
Kisielewska Marzena
Członkostwo Polski w Unii Europejskiej - na jakich zasadach.
Warszawa
2003
E
1284
Kisielewski Stefan
Bez cenzury.
Warszawa
1983
REP 5194
Kisielewski Stefan
Bezsilność publicystyki ; O nadwiślańskim poplątaniu : (felietony zdjęte przez
cenzurę).
[Warszawa]
[1983] FE
5193
Kisielewski Stefan
Lata pozłacane, lata szare : wybór felietonów z lat 1945-1987.
Kraków
1989
FE
4176
Kisielewski Stefan
Lata pozłacane, lata szare : wybór felietonów z lat 1945-1987.
Kraków
1989
FE
3647
Kisielewski Stefan
Na czym polega socjalizm?
Londyn
1979
MP
5218
Kisielewski Stefan
Na czym polega socjalizm ? : (spostrzeżenia z Warszawy).
Londyn
1979
PK
1843
Kisielewski Stefan
Podróż w czasie.
[Warszawa]
1984
REP 5171
Kisielewski Stefan
Polityka i sztuka.
Warszawa ;
Kraków
1949
FE
Kisielewski Stefan
Przygoda w Warszawie.
[Warszawa]
[1987] REP 5170
Kisielewski Stefan
Romans zimowy.
Warszawa
1989
LI
5363
Kisielewski Stefan
Rzeczy małe.
Warszawa
1956
FE
3695
Kisielewski Stefan
Stosunki państwo-Kościół w PRL.
[Warszawa]
[1986] PK
5184
Kisielewski Stefan
Wstęp do programu opozycji.
Warszawa
1984
O
5147
Kissinger Henry
Dyplomacja.
Warszawa
2009
SM
2563
Kiszczak Czesław
Generał Kiszczak mówi... prawie wszystko.
Warszawa
1991
MP
2286
Kitler Waldemar
Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system.
Warszawa
2011
ZB
4843
Kitler Waldemar
Bezpieczeństwo narodowe RP : podstawowe kategorie, uwarunkowania, system.
Warszawa
2011
ZB
4840
Kitler Waldemar
Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym.
Warszawa
2011
ZB
5112
3472
Kitler Waldemar,
Drabik Krzysztof,
Szostek Izabela
Karolina
System bezpieczeństwa narodowego RP : wybrane problemy.
Warszawa
2014
ZB
5201
Kitler Waldemar,
Marszałek Maciej
Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań współczesnego świata.
Warszawa
2014
ZB
5204
Klafkowski Alfons
Prawo międzynarodowe publiczne.
Warszawa
1964
PRA 501
Klafkowski Alfons
Układ Polska-NRF z t grudnia 1970: podstawy interpretacji w świetle prawa
międzynarodowego.
Warszawa
1973
SM
226
Klamut Mirosław,
Szostak Ewa
Jaka polityka spójności po roku 2013?
Wrocław
2010
E
2422
Klatt Małgorzata
Normative influence : the European Union, Eastern Europe and Russia.
Lublin ;
Melbourne
2012
SM
3605
Klaus Karl Matthias
Drogi do Unii Europejskiej.
Warszawa
2000
E
1450
Klauza Karol
Elementy metody hermeneutycznej w ikonologii.
[Lublin]
2003
F
5114
Klauza Karol
Hermeneutyczna wartość symbolu ikonograficznego.
[Lublin]
2002
F
5113
Klauza Kraol
Prasa, radio, telewizja, film w nauczaniu Kościoła : antologia tekstów źródłowych.
Warszawa
1992
KM 2520
Kleiman Robert
Atlantic crisis: American diplomacy confronts a resurgent Europe.
New York
1964
SM
241
Klein Hans H.
Grundrechte im demokratischen Staat : kritische Bemerkungen zur Auslesung der
Grundrechte in der deutschen Staatsrechtslehre der Gegenwart.
Stuttgart
[etc.]
1974
SP
346
Klementowicz Tadeusz Spór o model metodologiczny nauki o polityce.
Warszawa
1991
TP
1117
Klepacki Zbigniew M.
Organizacje międzynarodowe rozwiniętych państw kapitalistycznych.
Warszawa
1986
O
830
Klepacki Zbigniew M.
Organy organizacji międzynarodowych : studium porównawcze.
Warszawa
1973
O
228
Klepacki Zbigniew M.
Zachodnioeuropejskie organizacje międzynarodowe.
Warszawa
1969
O
751
Klimaszewski
Zbigniew Tomasz
Polityka Polski wobec Polonii i Polaków za granicą po 1989 roku.
Białystok
2012
PS
5039
Klimek Marek
Samorząd miast II Rzeczypospolitej : publiczna debata i rozwiązania ustrojowe.
Lublin
2006
ST
1368
Klimek Marek, Czerw
Jarosław, Więckiewicz
Bogdan
Samorząd gminny w III Rzeczypospolitej : doświadczenia i perspektywy.
Lublin
2013
ST
4047
Klimkiewicz Beata
Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów.
Kraków
2005
KM 2615
Kloch Józef
Kościół w Polsce wobec Web 2.0.
Kielce
2013
KM 5326
Klochowicz Kazimierz Cztery niedotrzymane pakty.
Szczecin
[1984] H
5300
Kloczkowski Jacek
Antykomunizm po komunizmie.
Kraków
2000
MP
2401
Kloczkowski Jacek
Geopolityka i zasady : studia z dziejów polskiej myśli politycznej.
Kraków ;
Warszawa
2010
MP
3217
Kloczkowski Jacek
Przeklęte miejsce Europy? : dylematy polskiej geopolityki.
Kraków
2009
MP
3218
Kloczkowski Jacek
Z dziejów polskiego patriotyzmu : wybór tekstów.
Kraków
2007
TN
4801
Kloczkowski Jacek,
Szułdrzyński Michał
Patriotyzm i zdrada : granice realizmu i idealizmu w polityce i myśli polskiej.
Kraków
2008
MP
2607
Kłoczowski Jerzy
Rzeczpospolita wielokulturowa - dobrodziejstwo czy obciążenie?
Warszawa
2009
PS
3807
Kłoczowski Jerzy
Zobaczyć w innym brata.
Lublin
2014
PK
4844
Kłoczowski Jerzy, Gil, Aktualność przesłania paryskiej "Kultury" w dzisiejszej Europie : zbiór studiów.
Andrzej, Jasina Łukasz
Lublin
2007
PR
2140
Kłopocka-Jasińska
Marta
Skarga konstytucyjna w Królestwie Hiszpanii : w poszukiwaniu optymalnej ochrony
skargowej.
Warszawa
2010
PRA 2721
Kłos Bożena
System emerytalny 9 lat po reformie.
Warszawa
2008
PS
3361
Kłos Bożena,
Stankiewicz Dorota
Rozwój obszarów wiejskich w Polsce.
Warszawa
2010
ST
3912
Kłos Bożena,
Szymańczak Jolanta
Zasada równości i zasada niedyskryminacji.
Warszawa
2011
PS
3913
Kłosińki Kazimierz A.
Stany Zjednoczone : obrona hegemonii w XXI wieku.
Lublin
2009
SM
2110
Kłosińska Anna
Słownik frazeologiczny PWN.
Warszawa
2005
SŁ
4856
Kłosiński Kazimierz
Chiny - Indie : ekonomiczne skutki rozwoju.
Lublin
2008
PG
2128
Kłosiński Kazimierz
Albin
Japonia, Niemcy : odzyskany honor w rozwoju gospodarczym.
Lublin
2011
PG
3257
Kłosiński Kazimierz
Albin
Unia Europejska - integracja, konkurencyjność, rozwój.
Lublin
2007
E
1498
Kłosiński Kazimierz
Albin, Biela Adam
Człowiek i jego decyzję. T. 1.
Lublin
2009
PS
2142
Kłosiński Kazimierz
Albin, Biela Adam
Człowiek i jego decyzję. T. 2.
Lublin
2009
PS
2143
Kmieciak Robert
Samorząd gospodarczy w Polsce : rozważania na temat modelu ustrojowego.
Poznań
2004
ST
3199
Kmita Jerzy
Wykłady z logiki i metodologii nauk : dla studentów wydziałów humanistycznych.
Warszawa
1975
L
3696
Knapp Mark L.
Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich.
Wrocław
[2008] KS
5012
Knopek Jacek
Unia Europejska jako współczesny aktor stosunków międzynarodowych.
Toruń
2009
E
2554
Knopek Jacek, Willa
Rafał
Polska polityka zagraniczna 1989-2014.
Warszawa
2016
SM
5487
Koberdowa Irena
Początki polskiej myśli socjalistycznej do powstania zorganizowanego ruchu
robotniczego.
Warszawa
1977
MP
1977
Kobré Kenneth
Fotografia prasowa : z obiektywem za kulisami niezwykłych wydarzeń.
Gliwice
2011
F
3599
Kobryńsaki Robert
Dzieci w konfliktach zbrojnych.
Warszawa
2013
ZB
4375
Kobylińska Aleksandra, Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce : raport z monitoringu.
Makowski Grzegorz,
Solon-Lipiński M.
Warszawa
2012
PS
3452
Kobyliński Andrzej
Media i kultura.
Płock
2002
KM 4026
Kochan Marek
Pojedynek na słowa : techniki erystyczne w publicznych sporach.
Kraków
2012
L
3769
Kochan Marek
Slogany w reklamie i polityce.
Warszawa
2002
RE
4766
Kochański Aleksander
Sprawozdanie stenograficzne z posiedzenia Komitetu Centralnego Polskiej Partii
Robotniczej : 31 sierpnia - 3 września 1948 r.
Pułtusk ;
Warszawa
1998
O
2323
[Lwów]
1906
PK
4478
Kochowski Władysław Rozdział Kościoła od państwa we Francyi : rzecz odczytana w Lwowskiej Sodalicyi
Maryańskiej Panów dnia 4 lutego 1906 r.
Kocot Kazimierz
Organizacje międzynarodowe: systematyczny zarys zagadnień prawa
międzynarodowego.
Wrocław
1971
O
Kocot Kazimierz
Rokowania dyplomatyczne: (prawno-międzynarodowe sposoby regulowania sporów). Wrocław
1969
PRA 79
Kocot Kazimierz,
Wolfke Karol
Wybór dokumentów do nauki prawa międzynarodowego.
Wrocław
1978
PRA 404
Kocójowa Maria
Zarządzanie i komunikowanie : tendencje rozwoju badań naukowych u progu XXI
wieku.
Kraków
1999
KS
2634
Koening Louis W.
Chief executive.
New York
1964
PS
1
Kojkoł Jerzy, Jedynak
Stanisław
Encyklopedia filozofii wychowania.
Bydgoszcz
2009
EN
1863
Kokocińska Katarzyna Polityka regionalna w Polsce i w Unii Europejskiej.
Poznań
2010
ST
2558
Kolankiewicz Maria,
Zielińska Anna
Warszawa
1998
PS
3280
Kolarska-Bobin Lena, Przyszłość wsi polskiej : wizje, strategie, koncepcje.
Rosner Andrzej, Wilkin
Jerzy
Warszawa
2001
ST
3508
Kolarska-Bobińska
Lena
Cztery reformy : od koncepcji do realizacji.
Warszawa
2000
SP
3429
Kolarska-Bobińska
Lena
Polska Eurodebata.
Warszawa
1999
E
3539
Kolasz Magdalena
Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na innowacyjność przedsiębiorstw w
Polsce.
Katowice
2006
PG
2894
Kolczyński Mariusz
Broń masowego wrażenia : kampania wyborcza 2007 r. w Polsce.
Warszawa
2009
WY 4275
B
Kolczyński Mariusz
Strategie komunikowania politycznego.
Katowice
2007
KP
Kolczyński Mariusz
Współczesne kampanie wyborcze w Polsce : koncepcje, dylematy i praktyka
komunikowania politycznego.
Katowice
2013
WY 4291
B
Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie.
133
4276
Kołakowski Andrzej,
Łoziński Jerzy
Uspołecznić państwo!
Warszawa
1981
PS
520
Kołakowski Leszek
Główne nurty marksizmu. 1.
Warszawa
2009
P
4940
Kołakowski Leszek
Główne nurty marksizmu. 2.
Warszawa
2009
P
4941
Kołakowski Leszek
Główne nurty marksizmu. 3.
Warszawa
2009
P
4942
Kołakowski Leszek
Główne nurty marksizmu. Cz. 2, Rozwój.
Poznań
2000
P
3455
Kołakowski Leszek
Kłopoty z kulturą.
[Warszawa]
[1983] P
5152
Kołakowski Leszek
Kłopoty z Polską.
[Warszawa]
1983
P
5153
Kołakowski Leszek
Kłopoty z Polską.
Warszawa
[1982] P
4916
Kołakowski Leszek
Kłopoty z socjalizmem.
[Warszawa]
[1983] P
5151
Kołakowski P.,
Dąbrowski Adam
Grzegorz
Polityka morska państw bałtyckich i skandynawskich w świetle referatów polskich
placówek dyplomatycznych i konsularnych na zjazd bałtycki w Gdyni w 1937 r.
Słupsk
2004
SM
2882
Kołodko Grzegorz W.
Wędrujący świat.
Warszawa
2008
PG
3250
Kołodziejczyk
Małgorzata
Hermeneutyka politologiczna : na marginesie lektury Stevena Lukesa "Niezwykłe
oświecenie profesora Caritata" : praca zbiorowa.
Poznań
2009
TP
2443
Kołodziej Tadeusz
Polskie przedsiębiorstwa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej : praca
zbiorowa.
Warszawa
1999
E
1341
Komitet Polski
Międzynarodowej
Konferencji Służby
Społecznej
Służba społeczna w Polsce.
Warszawa
1928
PS
4479
Komorowski Tadeusz
Bór
Armia podziemna. Cz. 2
Warszawa
1986
H
5302
Komosa Marcin
Sprawa Pinocheta : odpowiedzialność za naruszenia praw człowieka.
Warszawa
2005
PRA 4524
Konarski Wawrzyniec
Pragmatycy i idealiści : rodowód, typologia i ewolucja ugrupowań politycznych
nacjonalizmu irlandzkiego w XX wieku.
Pułtusk ;
Warszawa
2001
O
2986
Konderak Adam
Bibliografia prasy Solidarności : 28 VIII 1980 - 12 XII 1981.
Lublin
1990
BIB 4474
Kondziela Joachim
Badania nad pokojem : teoria i jej zastosowanie.
Warszawa
1974
ZB
251
Kondziela Joachim
Sposoby pojmowania polityki.
[Wrocław]
1985
TP
803
Koneczny Feliks
O ład w historii : z dodatkami o twórczości i wpływie Konecznego.
Warszawa ;
Struga
1991
H
1835
Konfederacja Polski
Niepodległej
Konfederacja Polski Niepodległej : wybór dokumentów programowych.
Warszawa
1987
O
1042
Konferencja
Bezpieczeństwa
Dyplomatycznego (1 ;
2014 ; Warszawa)
Bezpieczeństwo dyplomatyczne : materiały z I Konferencji Bezpieczeństwa
Dyplomatycznego, Warszawa, KSAP, 2 czerwiec 2014 r.
Warszawa
2014
ZB
4787
Warszawa
1980
ZB
604
Konferencja
Wielka Karta Pokoju : materiały Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Warszawa
Bezpieczeństwa i
Współpracy w Europie
(1972-1975 ; Helsinki)
1975
ZB
286
Kongres Obywatelski
(2007 ; Warszawa)
W poszukiwaniu kompasu dla Polski : po II Kongresie Obywatelskim.
Gdańsk
2007
PS
3549
Konończuk Wojciech
Najlepszy sojusznik Rosji : kondycja i perspektywy rosyjskiego sektora naftowego.
Warszawa
2012
W
3860
Konwicki Tadeusz
Pół wieku czyśćca : rozmowy z Tadeuszem Konwickim.
Londyn
1986
PR
4061
Konwicki Tadeusz
Rzeka podziemna.
Warszawa
1984
LI
5272
Konwicki Tadeusz
Wschody i zachody księżyca.
Warszawa
1982
LI
5271
Konwicki Tadeusz
Wschody i zachody księżyca.
Londyn
1982
FE
4062
Kopacsi Sandor
13 dni nadziei : Węgry 1956.
Warszawa
[1983] H
4923
Kopacz Magdalena
Wymiana i konkurencja : środowisko i formy promocji Polski w świecie.
Warszawa
2011
3810
Konferencja
Akt Końcowy Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie : Helsinki, 1
Bezpieczeństwa i
sierpnia 1975 r.
Współpracy w Europie
(1972-1975 ; Helsinki)
ST
Kopaliński Władysław
Drugi kot w worku czyli Z dziejów nazw i rzeczy.
Warszawa
1978
PR
4091
Kopaliński Władysław
Słownik symboli.
Warszawa
1990
L
3652
Kopaliński Władysław
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.
Warszawa
1988
SŁ
4854
Kopecka-Piech
Katarzyna
Leksykon konwergencji mediów.
Kraków
2015
LE
5482
Kopeć Rafał
Strategie nuklearne w okresie pozimnowojennym.
Kraków
2014
ZB
5418
Kopel-Szulc Zofia,
Mądzik Leszek
Leszek Mądzik : Scena Plastyczna KUL.
Lublin
2000
F
1961
Koperek Jerzy
Nowe demokracje i spór o naturę wychowania do udziału w społeczeństwie
obywatelskim.
Częstochowa 2007
PS
1628
Kopernik Małgorzata
Czas kary : scenariusz filmu dyplomowego.
Wrocław
1984
FT
4918
Kopp Hans W.
Parlamente: Geschichte, Grosse, Grenzen.
Frankfurt am 1966
Main ;
Hamburg
SP
58
Koprukowianka Albin, Istota i rozwój form demokracji socjalistycznej.
Kucharski Władysław,
Skrzydło Wiesław
Warszawa
1976
SP
281
Korab-Karpowicz
Włodzimierz Julian
Tractatus politico-philosophicus.
Kęty
2015
P
5560
Korab Kazimierz
Wirtual : czy nowy wspaniały świat?
Warszawa
2010
I
3776
Korab Kazimierz
Władysław Grabski.
Warszawa
2004
B
1785
Koralewicz Jadwiga
Patologie życia społecznego.
Warszawa
2011
PS
3791
Kořan Michal
V4 Trust the Czech Presidency of the Visegrad Group (2015-2016) : February 2016.
[Prague]
2016
SM
5556
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa, T. 3.
Warszawa
1966
SP
40
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa, T. 4.
Warszawa
1967
SP
42
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa. T., Starożytność.
Warszawa
1961
SP
39
Koranyi Karol
Powszechna historia państwa i prawa. T.2, Średniowiecze. Cz.1.
Warszawa
1963
SP
41
Korek Janusz
Paradoksy paryskiej "Kultury" : styl i tradycje myślenia politycznego.
Katowice
2008
PR
2890
Korenik S., Dybała A.
Dylematy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku.
Wrocław
2010
ST
2496
Korenik Stanisław
Teorie rozwoju regionalnego - ujęcie dynamiczne.
Warszawa
2011
ST
4837
Kornhauser Arthur
Problem of power in American democracy.
Detroit
1959
SP
1020
Kornobis Maciej,
Kornobis Piotr,
Wolański Krzysztof
Słownik politologii.
Warszawa
2008
LE
3598
Korolewska Monika,
Osiecka-Chojnacka
Justyna
Polityka oświatowa.
Warszawa
2010
PS
3906
Korpalska Walentyna
Władysław Eugeniusz Sikorski. Biografia polityczna.
Wrocław
1981
B
511
Korpanty Józef
Mały słownik łacińsko-polski.
Warszawa
2003
SŁ
3065
Kortunow Vadim V.
Ideologia i polityka : ewolucja teorii i praktyki antykomunizmu.
Warszawa
1976
MP
302
Korwin-Mikke Janusz
Rząd rżnie głupa! czyli mowy sejmowe.
Gdańsk
1993
MP
1167
Korybski A., Szeliga
Z., Żmigrodzki M.
Współczesne państwowe systemy polityczne.
Lublin
1983
SP
649
Korycki S., Zarzycki Z. Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej: (wybór aktów normatywnych z
lat 1944 - 1978).
Warszawa
1979
SP
439
Korzecki Kazimierz
Planowanie obronne w państwie. Cz. 2.
Łódź ;
Warszawa
2013
ZB
4391
KorzeniewskaWiszniewska Mirella
Kształtowanie relacji między państwami byłej Jugosławii w ostatnim dziesięcioleciu :
zarys problemu.
Lublin
2010
W
2621
Korzeniewski Bartosz
Narodowe i europejskie aspekty polityki historycznej : praca zbiorowa.
Poznań
2008
H
4686
Korzeniowski Mariusz Armenia, Azerbejdżan, Gruzja : przeszłość i teraźniejszość.
Lublin
2013
W
4596
Korzeniowski Ryszard
Wstęp do metodologii badań bezpieczeństwa narodowego.
Olsztyn
2013
L
4586
KoschembahrŁyskowski Ignacy
Cele i zadania polityki społecznej.
Warszawa
1927
PS
3731
Košč Stanislav
Katolicka nauka społeczna : zarys historyczny.
Siemianowic 2011
e Śląskie
PK
4362
Kosienkowski M.,
Schreiber W.
Moldova arena of international influences.
Lanham
2012
W
3742
Kosienkowski Marcin
Naddniestrzańska Republika Mołdawska : determinanty przetrwania.
Toruń
2010
W
2742
Kosienkowski Marcin
Spotkania polsko-mołdawskie : księga poświęcona pamięci Profesora Janusza Solaka. Lublin
2013
W
4104
Kosienkowski Marcin
Ukraina wobec Naddniestrza.
Lublin
2009
W
3741
Kosienkowski Marcin,
Piskorska Beata
Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku.
Lublin
2014
SM
4755
Kosienkowski Marcin,
Piskorska Beata
Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku.
Lublin
2014
SM
4728
Kosiewski Piotr
Pamięć i polityka zagraniczna.
Warszawa
2006
SM
4527
Kosiewski Piotr
Polska Tuska.
Warszawa
2008
MP
3120
Kosiewski Piotr
Polskie dylematy : w 80. rocznicę urodzin i 10. rocznicę śmierci Jacka Kuronia.
Warszawa
2014
MP
5387
Kosman Michał M.
Polityka RFN wobec ZSRR/Rosji w latach 1989-2009.
Bydgoszcz
2013
SM
4394
Kosmus Bogusław
Sprostowanie i odpowiedz prasowa.
Warszawa
2006
PRA 2762
Kossecki Józef
Geografia opozycji politycznej w Polsce w latach 1976 - 1981.
Warszawa
1983
O
1039
Kossecki Józef
Granice manipulacji.
Warszawa
1984
KS
2524
Kossecki Józef
Tajemnice mafii politycznych.
Warszawa
1978
ZB
365
Kossewska Elżbieta,
Adamowski Janusz
Włodzimierz
Media wyznaniowe w Polsce, 1989-2004.
Warszawa
2004
KM 4587
Kosta Raul Andrzej
Polityka militarna w doktrynie bezpieczeństwa współczesnego państwa :
funkcjonowanie, cele, perspektywy.
Opole
2011
ZB
5111
Kosta-Raul Andrzej
Kryzys amerykańskiej polityki globalnej w latach 70-tych XX wieku.
Toruń
2005
SM
3296
Kostecki Wojciech
Polityka zagraniczna : teoretyczne podstawy badań.
Warszawa
1988
SM
900
Kostecki Wojciech
Strach i potęga : bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku.
Warszawa
2012
ZB
5450
Kostecki Wojciech
Zaczniemy wojnę w poniedziałek : kubański kryzys rakietowy 1962.
Warszawa
2012
SM
5548
Kostenecki Wojciech
Współczesne badania nad pokojem.
Warszawa
1990
ZB
1024
Koszel Bogdan
Antagonizmy i współpraca : RFN i jej zachodnioeuropejscy partnerzy 1969-1982.
Poznań
1985
ZB
809
Koszel Bogdan
Polacy i Niemcy w XXI wieku : nowe oblicza partnerstwa? : praca zbiorowa.
Poznań
2007
SM
1688
Kościański Artur
Spory terytorialne na zachodnim wybrzeżu Pacyfiku.
Warszawa
2013
ZB
4405
Kośmider Tomasz
Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO : z perspektywy 15lecia obecności w strukturach Sojuszu.
Warszawa
2014
ZB
5452
Kośmider Tomasz,
Gąsiorek Krzysztof,
Smuniewski Cezary
Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo - znaczenie Jana Pawła II w dyskursie
polemologiczno-irenologicznym.
Warszawa
2014
ZB
4797
Kotarbiński Tadeusz
Abecadło praktyczności.
Warszawa
1972
L
3723
Kotkin Stephen
Rok 1989 : koniec społeczeństwa nieobywatelskiego.
Warszawa
2009
H
2841
Kotowicz Wojciech,
Polska polityka wschodnia a współpraca zagraniczna województwa warmińskoModzelewski Wojciech mazurskiego.
Tomasz, Żukowski
Arkadiusz
Olsztyn
2013
W
4758
Kowalak Tadeusz
Negocjacje - droga do paktu społecznego : doświadczenia, treść, partnerzy, formy.
Warszawa
1995
PS
2298
Kowalczyk Krzysztof,
Kubaj Artur,
Wróblewski Radosław
Między integracją a komunizmem - społeczeństwa i kościoły Europy Środkowej :
materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Szczecin, 8-9 czerwca 2001 r.
Tuchów
2001
E
3194
Kowalczyk Krzysztof,
Sielski Jerzy
Partie i ugrupowania parlamentarne III Rzeczpospolitej.
Toruń
2006
O
3316
Kowalczykowa Alina
Piłsudski i tradycja.
Chotomów
1991
B
1363
Kowalczyk Ryszard
Media lokalne w Polsce : podręcznik akademicki.
Poznań
2009
KM 1603
Kowalczyk Ryszard
Media lokalne w Polsce. T. 1.
Poznań
2008
KM 2021
Kowalczyk Ryszard
Media lokalne w Polsce. T. 2.
Poznań
2008
KM 2022
Kowalczyk Ryszard
Media lokalne w Polsce. T. 3.
Poznań
2008
KM 2023
Kowalczyk Ryszard
Radio lokalne w Polsce.
Poznań
2007
R
1761
Kowalczyk Ryszard
Wczoraj i dzisiaj prasy lokalnej w Polsce.
Poznań
2002
PR
2431
Kowalczyk Staniłsaw
Zarys filozofii polityki.
Lublin
2008
P
2509
Kowalik Jan
Bibliografia czasopism polskich wydanych poza granicami Kraju od września 1939
roku. t. 5, I. 1973-1984, II. Suplement do tomów 1-4.
Lublin
1988
BIB 2067
Kowalik Mariusz
Straże pożarne w powiecie Niżańskim : praca zbiorowa.
Nisko
2013
ZB
4021
Kowal Paweł,
Ołdakowski Jan,
Zuchniak Monika
Nie jesteśmy ukrainofilami : polska myśl polityczna wobec Ukraińców i Ukrainy :
antologia tekstów.
Wrocław
2002
MP
3836
Kowalska Ewa,
Kowalski Mirosław
Reklama w społeczeństwie informacyjnym : konteksty społeczno-edukacyjne : praca
zbiorowa.
Tychy
2010
BIB 5317
Kowalski J.,
Rodzikowska B.,
Winczorek P.
Problemy rozwoju demokracji socjalistycznej w PRL.
Warszawa
1981
SP
519
Kowalski Marian
Cybernetyczny system stosunków międzynarodowych.
Warszawa
1981
SM
572
Kowalski Mirosław
Internet : między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem : praca zbiorowa.
Tychy
2008
I
5546
Kowalski Sergiusz
Pierwszy krok do Europy : o komitetach obywatelskich, partiach politycznych i
wyborach : zbiór artykułów.
Warszawa
1990
WY 1158
B
Kowalski Stanisław
Teoria struktury administracji państwowej.
Warszawa
1973
ST
746
Kowalski T., Majewski Pięć miesięcy "zawieszonego stanu wojennego" w Małopolsce.
W., Nowakowa M.
Kraków
1983
H
1003
Kowalski Władysław
Wybór pism publicystycznych.
Warszawa
1967
MP
180
Kownacki Leon
Demokratyczne ustroje państwowe.
Londyn
1952
SP
3398
Kownacki Piotr
Sojusz dla Postępu : taktyka polityczna czy program rozwoju gospodarczego? : synteza Wrocław
polityki USA wobec krajów Ameryki Łacińskiej 1961-1974
[etc.]
1983
SM
665
Koyama-Richard
Manga : 1000 lat historii.
2008
K
4042
Warszawa
Brigitte
Kozakiewicz Jerzy
Stosunki polsko-ukraińskie.
Kraków
1998
W
1470
Kozek Bartłomiej,
Szwed Dariusz,
Maciejewska Beata
Zielony nowy ład społeczny.
Luxembourg 2012
; Warszawa
PS
3855
Koziej Stanisław
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2013
ZB
4196
Koziej Stanisław
Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2013
ZB
4072
Koziej Stanisław
Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku.
Toruń
2008
ZB
4839
Kozik Zenobiusz
PZPR w latach 1954 - 1957 : szkic historyczny.
Warszawa
1982
O
600
Kozłowska Anna
Reklama : techniki perswazyjne.
Warszawa
2011
RE
3255
Kozłowska Ewa,
Bibliografia zawartości Przeglądu Zachodniego : 1996 - 2007.
Kwiatkowska Anzelma
M.
Poznań
2009
BIB 2425
Kozłowski Andrzej
Józef
Zarządzanie finansami w samorządzie terytorialnym : wybrane zagadnienia.
Olsztyn
2011
ST
2921
Kozłowski Eligiusz
Historia oręża polskiego : 1795 - 1939.
Warszawa
1984
ZB
4933
Kozłowski Jan, Ładyga Społeczeństwo a polityka : wybór tekstów.
Jerzy
Warszawa
1968
PS
61
Kozłowski Krzysztof
Geopolityka naftowa Chińskiej Republiki Ludowej.
Toruń
2013
SM
4776
Kozłowski Paweł,
Wojtysiak-Kotlarski
Marcin
Grzegorz W. Kołodko i ćwierćwiecze transformacji.
Warszawa
2015
PG
5063
Kozuba Jarosław
Selected aspects of forming pilot Situational Awareness.
Dęblin
2013
ZB
4116
Kozub Kazimierz
Politycy z pierwszych stron gazet.
Warszawa
1973
B
169
Chełm
2015
ZB
5420
Kozyra Waldemar,
Druga wojna światowa : wybrane zagadnienia konfliktu międzynarodowego.
Lasek-Surowiec Iwona,
Zaręba Agnieszka
Koźmiński Andrzej
Krzysztof, Piotrowski
Włodzimierz
Zarządzanie : teoria i praktyka.
Warszawa
1998
PG
4059
Koźniewski Kazimierz Historia co tydzień : szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950.
Warszawa
1977
PR
3572
Krajewski Krzysztof
Kraków
2008
ST
5463
Krajewski Mieczysław Rewolucja naukowo- techniczna a cywilizacja komunizmu.
Warszawa
1973
PS
163
Krajski Stanisław
Traktat z Maastricht : tekst angielski tłumaczenie polskie.
Warszawa
1998
E
1492
Krakowski Krzysztof
Działalność szkoleniowo-metodyczna w siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2015
ZB
5377
Krakowski Krzysztof
Metody rozproszone w dydaktyce.
Warszawa
2014
ZB
4967
Krakowski Krzysztof
Współczesna dydaktyka wojskowa.
Warszawa
2014
ZB
4957
Krall Hanna
Na wschód od Arbatu.
Warszawa
2014
REP 5515
Krall Hanna
Okna.
Warszawa
1987
REP 5168
Krall Hanna
Sześć odcieni bieli i inne historie.
Warszawa
2015
REP 5526
Krall Hanna
Trudności ze wstawaniem.
Warszawa
1988
REP 5169
Krall Hanna
Zdążyć przed Panem Bogiem.
Kraków
[2011] REP 5497
Kranz Jerzy
Głosowanie ważone w organizacjach międzynarodowych.
Wrocław
1982
O
595
Kranz Jerzy
Tło prawne dyskusji nad reforma ustrojową Unii Europejskiej.
Kraków ;
Warszawa
2007
E
1511
Kranz Jerzy
Tło prawne dyskusji nad reformą ustrojową Unii Europejskiej.
Kraków
2007
E
2388
Krasnodębski Ryszard
Rozważania o demokracji : uwarunkowania, istota, implikacje.
Wrocław
1994
MP
1067
Krasnodębski Zdzisław Już nie przeszkadza : szkice polityczne III.
Kraków
2010
MP
3246
Krasowski Paweł
Kampania parlamentarna 2011 roku z perspektywy sztabowca.
Warszawa
2013
WY 4756
B
Krauze Joanna,
Zieliński Konrad
Medinat Israel : państwo i tożsamość.
Lublin
2013
SM
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wielkich miast : Kraków na tle innych miast
europejskich.
4066
Krauze Miachał, Szulc Sztuka wojenna (konteksty teoretyczne i praktyczne).
Bogdan M.
Toruń
2000
ZB
3292
Krauz-Mozer Barbara
Teorie polityki : założenia metodologiczne.
Warszawa
2007
TP
4639
Krawczyk Adam
Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych : (na obszarze Izraela w II połowie XX
wieku).
Toruń
2013
ZB
4720
Krawczyk Adam
Terroryzm ugrupowań fundamentalistycznych : \b (na obszarze Izraela w II połowie
XX wieku).
Toruń
2013
ZB
5455
Krąpiec Mieczysław
Albert
Człowiek, kultura, uniwersytet.
Lublin
1982
P
2093
Krąpiec Mieczysław
Albert
Ja - człowiek.
Lublin
1991
P
4892
Krąpiec Mieczysław
Albert
O ludzką politykę!
Katowice
1995
P
4882
Krąpiec Mieczysław
Albert
Wprowadzenie do filozofii polityki. Cz. 1.
Lublin
1992
P
1608
Kreyser Ryszard
Filmujemy.
Warszawa
1978
FT
3369
Krichmayer Jerzy
Powstanie warszawskie.
Warszawa
1984
H
3013
Kridl M., Malinowski
W., Wittlin J.
Polska myśl demokratyczna w ciągu wieków : antologia.
Warszawa
1986
MP
906
Krochmalewska Hanna, Nauki polityczne jako dyscyplina akademicka w Polsce (1902-1982) : antologia
Wituła Andrzej
publikacji z okazji 80-lecia występowania samodzielnych jednostek organizacyjnych
nauk politycznych w polskim szkolnictwie wyższym
Warszawa
1982
TP
1569
Kroczek Katarzyna
Działalność Oddziału Krakowskiego Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.
Kraków
2013
O
4117
Kron Friedrich W.,
Sofos Alivisos
Dydaktyka mediów.
Gdańsk
2008
KM 2545
Kropiwnicka Katarzyna Wyzwania dla bezpieczeństwa Europy : seminarium z udziałem Sergio Balanzino i
Guido Lenziego, Warszawa, styczeń 2009 r.
Warszawa
2009
ZB
4132
Krotke A.
Radom
1926
PR
4567
Kurjer radomski : jednodniówka : grudzień 1926 r.
Krotulski I.
Zgrzyt czcionek : jednodniówka : Warszawa, 25 czerwca 1922 r.
Warszawa
1922
PR
4707
Król-Bogomilska
Małgorzata
Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Warszawa
1992
PRA 1176
Król-Bogomilska
Małgorzata
Słownik demokracji.
Warszawa
1994
LE
1478
Królikowski Michał,
Odrowąż-Sypniewski
Wojciech
Postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej : zagadnienia
systemowe.
Warszawa
2007
SP
3356
Królikowski Michał,
Odrowąż-Sypniewski
Wojciech
Przewodnik poselski.
Warszawa
2007
SP
2713
Król Marcin
Józef Piłsudski : ewolucja myśli politycznej.
Warszawa
1981
MP
5222
Król Marcin
Style politycznego myślenia : wokół "Buntu Młodych" i "Polityki".
[Warszawa]
[1980] PR
5126
Król Marcin
Wielcy władcy : [Richelieu, Bismarck, de Gaulle, Churchill].
Warszawa
2014
B
4909
Kruczkowski Adam
Współczesne stosunki międzynarodowe.
Warszawa
1968
SM
197
Kruczkowski Stanisław Widowisko telewizyjne.
Warszawa
1971
FT
3541
Krućko Natalia
Młodzież na portalach społecznościowych : postrzeganie prywatności i świadomości
zbierania oraz wykorzystywania danych.
Rzeszów
2014
I
4835
Kruk Maria
Konstytucja Republiki Czeskiej z 16 grudnia 1992.
Warszawa
2000
PRA 3323
Kruk Maria
Mała Konstytucja, czyli Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o
wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym wraz z pozostałymi
przepisami konstytucyjnymi
Warszawa
1992
PRA 1097
Kruk Maria
Mała konstytucja w procesie przemian ustrojowych w Polsce.
Warszawa
1993
PRA 1068
Krukowski Józef
Wstęp do nauki o państwie i prawie.
Lublin
2002
PRA 1480
Krupskaâ Nadežda
Konstantinovna
Wspomnienia o Leninie.
Warszawa
1971
B
2436
Kruszyński Marcin
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w latach 1944-1989 : zarys dziejów uczelni w
Lublin
2015
H
5410
warunkach PRL.
Kryczka Piotr,
Maciołek Ryszard
Dylematy współczesnego liberalizmu : zbiór studiów.
Bydgoszcz
2008
MP
1884
Krysztopa Małgorzata
Rozmówki włoskie.
Bydgoszcz
2006
SŁ
2525
Krzaklewski Marian
Czas na akcję : Marian Krzaklewski w rozmowie z Maciejem Łętowskim i Piotrem
Zarembą.
Warszawa
1997
MP
3693
Krzanicki Marcin
Fotografia i propaganda : polski fotoreportaż prasowy w dwudziestoleciu
międzywojennym.
Kraków
2013
F
4604
Krzeczkowski Henryk
Polskie zmartwienia.
Londyn
1980
MP
1933
Krzemiński Irenuesz,
Raciborski Jacek
Oswajanie wielkiej zmiany : Instytut Socjologii UW o polskiej transformacji.
Warszawa
2007
SP
1807
Krzynówek Anna
Rozum a porządek polityczny : wokół sporu o demokrację deliberatywną.
Kraków
2010
MP
2735
Krzysztofek Kazimierz, Pogranicza etniczne w Europie : harmonia i konflikty.
Sadowski Andrzej
Białystok
2001
W
2319
Krzysztofik
Małgorzata, Gauza
Dariusz
Politologia jako nauka? : praca zbiorowa. [2], Teoria a praktyka analizy
politologicznej.
Zielona Góra 2010
TP
2344
Krzysztoszek Maciej
Przekaz medialny na rynku nadawców telewizji we Włoszech.
Warszawa
2011
T
3159
Krzywdzińska Agata
Wizerunek Rosji i Stanów Zjednoczonych w polskich tygodnikach opinii po 1991
roku.
Kraków
2012
PRE 5391
Krzywicka Katarzyna
Kuba w środowisku międzynarodowym.
Lublin
1998
SM
1576
Krzyżaniak Wojciech
Zorganizowana skrajna prawica w RFN 1949 - 1980.
Poznań
1986
O
825
Księżopolsk, Krzysztof Odnawialne źródła energii w Polsce : wybrane problemy bezpieczeństwa, polityki i
M., Pronińska Kamila administracji.
Maria, Sulowska Alina
Ewa
Warszawa
2013
ZB
4585
Kubas Sebastian
Parlament Szkocki : dewolucja - wyzwanie dla Zjednoczonego Królestwa.
Warszawa
2004
SP
2814
Kubat Michał
Teoria opozycji politycznej.
Kraków
2010
SP
2851
Kubiak Hieronim
Poszukiwania.
Warszawa
1987
ZB
873
Kubicka Dorota,
Kołodziejczyk Anna
Psychologia wpływu mediów : wybrane teorie, metody, badania.
Kraków
2007
PSY 2839
Kubicki Paweł
Nowi mieszczanie w nowej Polsce.
Warszawa
2011
ST
3782
Kubicki Paweł, Filar
Przemysław
Miasto w działaniu : zrównoważony rozwój z perspektywy oddolnej.
Warszawa
2012
ST
3781
Kubicki Paweł,
Zbieranek Piotr
Samorząd a edukacja.
Gdańsk ;
Warszawa
2011
ST
3430
Kuca Grzegorz
System konstytucyjny Gruzji.
Warszawa
2012
SP
3897
Kuca Paweł, Furman
Dzienniki regionalne w Polsce : stan na koniec grudnia 2013 roku.
Wojciech, WolnyZmorzyński Kazimierz,
Rzeszów
2014
PR
5019
Kucharczyk Grzegorz
Mała historia polskiej myśli politycznej.
Dębogóra
2007
MP
1512
Kuciński Jerzy
PZPR-owska koncepcja Rad Narodowych w latach 1948-1980.
Warszawa
1981
ST
503
Kuciński Jerzy
Spór o współczesne państwo polskie.
Warszawa
1988
SP
910
Kuczyński Janusz
Filozofia i pokój.
Warszawa
1971
P
165
Kuczyński Krzysztof
Antoni, Kozłowski
Aleksander, Miązek
Bonifacy
Polska - Austria : drogi porozumienia.
Łódź
1999
SM
1575
Kuć-Czajkowska
Katarzyna, Efner
Katarzyna
Społeczeństwo obywatelskie Lublina i Wrocławia : studia przypadków.
Lublin
2013
PS
4077
Kudej Marcin
Pojęcie woli państwowej w ustroju socjalistycznym.
Katowice
1981
MP
553
Kuderowicz Zbigniew
Polska filozofia pokoju: historia idei pokoju w kulturze polskiej do 1939 roku.
Warszawa
1992
P
3639
Kudłaszczyk Andrzej
Myśl społeczno - polityczna Bolesława Wysłoucha 1855 - 1937.
Warszawa ;
Wrocław
1978
MP
370
Kudrycka Barbara,
Nauka administracji.
Warszawa
2009
ST
4644
Peters B. Guy, Suwaj
Patrycja Joanna
Kuhnardt Ludger
O odnowie Unii Europejskiej : kryzys ratyfikacji jako kryzys kierownictwa UE.
Warszawa
2009
E
3434
Kuhn Kazimierz
Program prac naukowo-badawczych nad samorządem (referat, wygłoszony na
Inauguracyjnym Posiedzeniu Rady Naukowej Instytutu Pracy Samorządu
Terytorialnego w dn. 26.04.1938
Warszawa
1938
ST
3722
Kujawa Arkadiusz
Polacy w Kanadzie : ewolucja struktur organizacyjnych i działalność Polonii
kanadyjskiej.
Warszawa
2008
PS
4531
Kukliński Antoni,
Pawłowski Krzysztof,
Wożniak Jacek
Kreatywna i innowacyjna Europa wobec wyzwań XXI wieku.
Kraków
2009
E
3321
Kukuła Artur Jan
Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy.
Warszawa
2013
RE
3951
Kukuła Jerzy
Problemy teorii stosunków międzynarodowych.
Warszawa
1978
SM
384
Kukułka Józef
Historia współczesna stosunków międzynarodowych 1945-1994.
Warszawa
1995
SM
1112
Kukułka Józef
Międzynarodowe stosunki polityczne.
Warszawa
1982
SM
625
Kukułka Józef
Pokój w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych.
Warszawa
1991
ZB
3635
Kukułka Józef
Zmienność i instytucjonalizacja stosunków międzynarodowych.
Warszawa
1988
SM
907
Kukułka Józef,
Gromyko Anatolij
Andreevič
Historia dyplomacji 1939 - 1945.
Warszawa
1982
SM
1111
Kukułka Józef, Zieba
Ryszard
Polityka zagraniczna państwa.
Warszawa
1992
SM
1106
Kula Marcin
Paryż, Londyn i Waszyngton patrzą na Październik 1956 r. w Polsce.
Warszawa
1992
H
1234
Kulerski Wiktor
Czy drugi Katyń?
[Warszawa]
[1981] H
5031
Kulesza M., Galus K.,
Tułowiecki M.
Harmonizacja prawa polskiego w zakresie przepisów dotyczących samorządu
terytorialnego.
Warszawa
2001
ST
1275
Kulesza Michał
Samorząd terytorialny : teksty jednolite z indeksem rzeczowym.
Warszawa
1996
ST
1132
Kulesza Władysław T.
Koncepcje ideowo-polityczne obozu rządzacego w Polsce w latach 1926 - 1935.
Wrocław
1985
MP
713
Kulka Grzegorz
Komisje prawno ustrojowe Rady Narodowej RP na emigracji w latach 1939 - 1991.
Warszawa
2009
SP
2722
Kułakowski J.,
Stepniak A., Umiński
S.
Strategy of Poland's membership in the European Union.
Warszawa
2004
E
1350
Kumaniecki Jerzy
Stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z państwem radzieckim 1918-1943 : wybór
dokumentów.
Warszawa
1991
W
3071
Kumaniecki K. W.,
Zdziechowski M.,
Rostworowski M.
O naprawę Rzeczypospolitej.
Kraków
1922
MP
215
Kumor Aleksander
Telewizja : teoria - percepcja - wychowanie.
Warszawa
1976
T
3574
Kundera Elżbieta,
Maciejewski Marek
Leksykon myślicieli politycznych i prawnych.
Warszawa
2006
LE
1747
Kundera Milan
Księga śmiechu i zapomnienia.
Warszawa
1984
LI
5270
Kundera Milan
Walc pożegnalny.
Warszawa
1983
LI
5269
Kunikowski Jerzy
Słownik terminów wiedzy i edukacji dla bezpieczeństwa.
Siedlce
2014
LE
5414
Kunowska - Porębna
Maria
Bibliografia zawartości Kultury 1936 - 1939.
Lublin
2008
BIB 2510
Kunsthalle Wien
Vanity : Mode/Fotografie aus der Sammlung F. C. Gundlach.
Wien [etc.]
2011
F
4079
Kupiecki Robert
Siła i solidarność : strategia NATO 1949-1989.
Warszawa
2012
ZB
5106
Kurczab Danuta, Żuk
Grzegorz
Polacy i Niemcy dalecy i bliscy.
Lublin
2001
SM
1537
Kurczak Z., Morawski
Z.
Sytuacja i rola wielkiego miasta w procesie transformacji : studium porównawcze
rozwoju ekonomicznego i procesów społecznych na przykładzie Wrocławia i Lipska kontynuacje drugie
Wrocław
2009
ST
2497
Kurczewski Jacek
Demokracja po polsku : [materiały] Lettre Internationale po polsku : praca zbiorowa.
Warszawa
1995
MP
1206
Kurczewski Jacek
Konflikty i "Solidarność" 1980/1981.
Warszawa
2010
O
2549
Kurczewski Jacek
Stalinizm.
Warszawa
1991
MP
1205
Kuroń Jacek
Myśli o programie... ; Zasady ideowe ; Uwagi o strukturze...
[Warszawa]
[1979] MP
5210
Kuroń Jacek
Polityka i odpowiedzialność.
Lublin
1986
MP
4922
Kuroń Jacek
Wiara i wina : do i od komunizmu.
Londyn
1989
MP
3654
Kuroń Jacek
Zdobyć milczącą większość.
Warszawa
1988
MP
5212
Kuroń Jacek
Zło, które czynię.
Warszawa
1984
MP
5208
Kurowska Barbara
Legenda kina : Pola Negri.
Łódź
2008
FT
3870
Kurowska Barbara
Leon Niemczyk : ...raz królem życia, raz żebrakiem...
Łódź
2007
FT
3867
Kurowska Barbara
Roman Polański : aktor, reżyser.
Łódź
2009
FT
3875
Kurowska Barbara
Świat według Kieślowskiego.
Łódź
2011
FT
3872
Kurowska Barbara,
Kuźmicki Mieczysław
Krzyżacy w eastmancolorze : w 50. rocznicę premiery filmu Aleksandra Forda w 600. Łódź
rocznicę bitwy pod Grunwaldem.
2010
FT
3874
4959
Kurowska-Pysz Joanna Polsko-czeska współpraca transgraniczna w Euroregionie Beskidy : wybrane
problemy.
Dąbrowa
Górnicza
2014
ZB
Kurowski Leon
General principles of law of the Polish People's Republick.
Warszawa
1984
PRA 722
Kurowski Stefan
Od Października do Sierpnia - moje ćwierć wieku dyskusji o gospodarce.
Warszawa
2001
PG
2332
Kurski Jacek, Semka
Piotr
Lewy czerwcowy : mówią Kaczyński, Macierewicz, Parys, Glapiński, KostrzewaZorbas.
Warszawa
1992
MP
1169
Kuś Michał
Telewizja publiczna w Hiszpanii : pomiędzy polityką i rynkiem.
Wrocław
2013
T
4331
Kuśmierek Józef
Jak rządzi się gminą.
Warszawa
1987
ST
1000
Kuśmierek Józef
Polska a Zachód czyli Czekanie pomocy.
Warszawa
1983
MP
4920
Kuś Rafał
PBS : amerykańska telewizja publiczna.
Kraków
2013
T
5511
Kuzborska Kazimiera
Fikcja - rzeczywistość - manipulacja.
Wrocław
2011
F
3247
Kuziak Michał,
Jak dobrze napisać : opowiadanie, podanie, streszczenie, życiorys, ogłoszenie, list
Rzepczyński Sławomir motywacyjny, podziękowanie, referat, pracę magisterską...
Warszawa
2002
M
2643
Kuźmicki Mieczysław, Musi zostać rysa : przewodnik po twórczości Janusza Morgensterna.
Łódź
2012
FT
3871
Czulda Andrzej B.
Kuźmicki Mieczysław, Jerzy Kawalerowicz : malarz X Muzy.
WągrowskaZamysłowska
Krystyna, Zawiśliński
Stanisław
Łódź
2012
FT
3873
Kuźniar Henryk
Analiza strukturalna i treściowa obrazu filmowego : punkt wyjścia [!] ukształtowania
warstwy dźwiękowej filmu.
Łódź
2011
FT
3034
Kuźniar Roman
Bezpieczeństwo międzynarodowe.
Warszawa
2012
ZB
4579
Kuźniar Roman
Krajobraz po transformacji : środowisko międzynarodowe Polski lat
dziewięćdziesiątych : praca zbiorowa.
Warszawa
1992
SM
1027
Kuźniar Roman
My, Europa.
Warszawa
2013
E
4690
Kuźniar Roman
O prawach człowieka : idee, instytucje, praktyka.
Warszawa
1992
PRA 1055
Kuźniar Roman
Poland's security policy 1989-2000.
Warszawa
2001
SM
3143
Kuźniar Roman
Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej.
Warszawa
2012
SM
3700
Kvale Steinar
Prowadzenie wywiadów.
Warszawa
2012
S
5506
Kwasowski Maciej [et
al.]
Przyszłość polityki spójności a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 20082009 : materiał do dyskusji.
Warszawa
2006
E
1489
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady : styczeń - czerwiec 2002 : wybór.
Warszawa
2002
RET 1541
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady : styczeń - czerwiec 2003 : wybór.
Warszawa
2003
RET 2531
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady : styczeń - czerwiec 2004 : wybór.
Warszawa
2004
RET 1542
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego : 1995-1996 r. : wybór.
Warszawa
1999
RET 1543
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego : 1999 rok : wybór.
Warszawa
2000
RET 1550
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia, listy, wywiady Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego : 2000 rok : wybór.
Warszawa
2001
RET 1551
Kwaśniewski
Aleksander
Przemówienia listy wywiady Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra
Kwaśniewskiego 1997: wybór.
Warszawa
1999
RET 1549
Kwiatkowska-Drożdż
Anna
Nie chodzi (tylko) o Erikę Steinbach : trzy mity niemieckiego dyskursu o
wysiedleniach.
Warszawa
2010
SM
3227
Kwiatkowska-Drożdż
Anna
Niemcy wobec Rosji : powiązania - tak, zbliżenie - nie.
Warszawa
2014
W
4898
Kwiatkowska-Drożdż
Anna
Niemiecka transformacja energetyczna : trudne początki.
Warszawa
2012
SM
3864
Kwiatkowski
Eugeniusz
Dysproporcje : rzecz o Polsce przeszłej i obecnej.
Kraków
1932
MP
3395
Kwiatkowski
Eugeniusz, Milewski
Roman
Podstawy ekonomii.
Warszawa
2005
PG
1763
Kwiatkowski Stanisław Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych : szkice socjotechniczne o
mądrości przed szkodą.
Pułtusk
2011
ZB
5468
Kwieciński Leszek
Wrocław
2007
E
1507
Kwiek - Pietrzykowska Prasa jako kontrola władzy : polityka informacyjna w Polsce na tle doświadczeń w
[Warszawa]
J., Weidemann J.
Europie : wyniki międzynarodowej konferencji "Od kontroli prasy do kontroli władzy"
zorganizowanej 12-13 czerwca 1993 r. w Warszawie
1994
PR
2768
Kymlicka Will
Współczesna filozofia polityczna.
Warszawa
2009
P
5100
Labriola Antonio
Korespondencja.
Warszawa
1966
KK
4554
Labriola Antonio
Szkice o materialistycznym pojmowaniu dziejów.
Warszawa
1961
KK
4565
Lacoste Yves
Geopolityka Śródziemnomorza.
Warszawa
2010
SM
5445
Lafargue Paul
Pisma wybrane. T. 1.
Warszawa
1961
KK
4552
Lafargue Paul
Pisma wybrane. T. 2.
Warszawa
1961
KK
4553
Innowacyjny jednolity rynek : wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii
Europejskiej : materiały pokonferencyjne.
Lakomy Mirosław
Demokracja 2.0 : interakcja polityczna w nowych mediach.
Kraków
2013
MP
O
4397
Lakomy Mirosław
Rynek radiowy w Polsce.
Kraków
2012
R
3620
Landau Jacob M.
Arabs in Israel: a political study.
Londyn
1969
SM
80
Lange Oskar
Ekonomia polityczna. T. 1, Zagadnienia ogólne.
Warszawa
1963
PG
1572
Langer Tomasz
Stany w USA : instytucje, praktyka, doktryna.
Warszawa
1988
ST
929
Langer Tomasz
Typ i forma państwa socjalistycznego : studium z teorii państwa i prawa.
Poznań
1977
SP
325
Lang Jacek M.
Współdziałanie administracji ze społeczeństwem.
Warszawa
1985
ST
709
Lang Józef
Zbrojni radykałowie islamcy z Azji Centralnej.
Warszawa
2013
ZB
4455
Langrod Jerzy Stefan
Trzy lata samorządu Krakowa (1931-1933) na tle teorii prawa administracyjnego:
fakty i konkluzje.
Kraków
1934
ST
100
Lang W., Zawadzki S., Teoria państwa i prawa.
Wróblewski J.
Warszawa
1980
PRA 601
Lanier Troy, Nichols
Clay
Filmowanie : podręcznik dla młodych.
Warszawa
2010
FT
3773
Lapenna Ivo
Aktualaj problemoj de la nuntempa internacia vivo.
Roterdamo
1952
ZB
366
Lapter Karol
Stosunki międzynarodowe po II wojnie światowej : lata 1945-1950 : : dokumenty i
materiały.
Warszawa
1965
SM
292
Lapter Karol
Zarys stosunków polsko-radzieckich w latach 1917-1939.
Warszawa
1962
W
71
Larroque AnneClémentine
Geopolityka fundamentalizmów muzułmańskich.
Warszawa
2015
SM
5447
Larson James F.
Internet and foreign policy.
New York
2004
SM
4337
Laska Artur,
Golinowski Janusz
Odsłony współczesnej polityki.
Bydgoszcz
2012
MP
O
3882
Laska Artur, Sadowski
Sławomir, Golinowski
Janusz
Dwadzieścia lat po... : stan i perspektywy polskiej demokracji.
Bydgoszcz
2011
MP
3240
Laskowska Małgorzata, Człowiek w medialnym labiryncie.
Guzek Krzysztof
Warszawa
2011
P
4683
Laskowska Marzena
Dostosowanie prawa do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku : metody,
procedury, praktyka.
Warszawa
2010
PRA 2705
Lasota Irena
Między sierpem a młotem : ZSRR i świat.
Warszawa
1987
W
5190
Lato Stanisław
Ruch ludowy wobec sanacji : (z dziejów politycznych II Rzeczypospolitej).
Rzeszów
1985
O
799
Lato Stanisław,
Stankiewicz Witold
Program stronnictw ludowych : zbiór dokumentów.
Warszawa
1969
O
184
Latoszek Ewa
Podmiotowość prawna Wspólnoty Europejskiej i jej kompetencje w zakresie
zewnętrznych stosunków umownych.
Warszawa
1999
E
1296
Launacy Jacques de
Historia tajnej dyplomacji od 1914 do 1915.
Kraków
1970
SM
2403
Leacock Eleanor B.,
Lee Richard B.
Politics and history in band societes.
Cambridge
1982
PS
3110
Leathers Dale G.
Komunikacja niewerbalna : zasady i zastosowania.
Warszawa
2009
KS
2914
Leavy Mark R.
Wywieranie wrażenia na innych : o sztuce autoprezentacji.
Gdańsk
2010
MP
O
2872
Lebecka Magdalena
Lech Majewski.
Warszawa
2010
B
5496
Lebedev Andrej
Dmitrevič, Pičukov
Viktor Petrovič,
Laskowski Sławomir
Kostel i vlast' na Gomel'ŝine : (20-30-e gody XX v.).
Warszawa
[etc.]
2009
W
1939
Lebediev Nikolaj I.
Nowy etap stosunków międzynarodowych.
Warszawa
1978
SM
421
Lechniak Marek
Elementy logiki dla prawników.
Lublin
2012
L
5507
Leczyk Marian
Polityka II Rzeczpospolitej wobec ZSRR w latach 1925 - 1934 : studium z historii
dyplomacji.
Warszawa
1976
W
390
Ledworowski Bogdan
Samorząd w międzywojniu i jego istota dziś.
Warszawa
1989
ST
3735
Legutko Piotr
Dlaczego zawiedliśmy?
Kraków
2011
MP
3263
Leinwald Artur
Poseł Herman Lieberman.
Kraków
1983
B
884
Lemish Dafna
Dzieci i telewizja : perspektywa globalna.
Kraków
2008
T
5490
Lemkowska Malwina
Jednolity rynek ubezpieczeniowy wspólnoty europejskiej : podstawowe swobody.
Toruń
2006
E
3310
Lem Stanisław
Dzienniki gwiazdowe.
Warszawa
1971
LI
5353
Lenin Vladimir Il'ič
Co robić? : palące zagadnienia naszego ruchu.
Warszawa
1951
KK
4260
Lenin Vladimir Il'ič
Co to są "przyjaciele ludu" i jak oni wojują przeciwko socjaldemokratom? : odpowiedź Warszawa
na artykuły czasopisma "Russkoje Bogatstwo" przeciwko marksistom
1950
KK
4233
Lenin Vladimir Il'ič
Dziecięca choroba "lewicowości" w komunizmie.
Warszawa
1970
KK
4216
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła. T. 15, Marzec 1908 - sierpień 1909.
Warszawa
1956
KK
4309
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła wybrane : [w dwóch tomach]. T. 1.
Warszawa
1949
KK
4306
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła wybrane : [w dwóch tomach]. T. 2.
Warszawa
1949
KK
4307
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła wybrane. T. 1.
Warszawa
1978
KK
4312
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła wybrane. T. 2.
Warszawa
1978
KK
4313
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła wybrane. T. 3.
Warszawa
1978
KK
4314
Lenin Vladimir Il'ič
Dzieła wybrane. T. 4.
Warszawa
1978
KK
4315
Lenin Vladimir Il'ič
Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu : szkic popularny.
Warszawa
1949
KK
4246
Lenin Vladimir Il'ič
Karol Marks.
Warszawa
1948
KK
4247
Lenin Vladimir Il'ič
Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym : artykuły, przemówienia, dokumenty,
listy.
Warszawa
1954
KK
2438
Lenin Vladimir Il'ič
Lenin o rewolucji październikowej.
Warszawa
1977
KK
2437
Lenin Vladimir Il'ič
Marks, Engels, marksizm.
Warszawa
1949
KK
4243
Lenin Vladimir Il'ič
Marksizm a rewizjonizm.
Warszawa
1950
KK
4264
Lenin Vladimir Il'ič
Materializm a empiriokrytycyzm : krytyczne uwagi o pewnej reakcyjnej filozofii.
Warszawa
1949
KK
4241
Lenin Vladimir Il'ič
O dyktaturze proletariatu : wybór.
Warszawa
1982
KK
602
Lenin Vladimir Il'ič
O młodzieży.
Warszawa
1955
KK
4308
Lenin Vladimir Il'ič
O pokojowym współistnieniu.
Warszawa ;
Moskwa
1986
KK
834
Lenin Vladimir Il'ič
O pracy radzieckiego aparatu państwowego.
Warszawa
1956
KK
4235
Lenin Vladimir Il'ič
O religii.
Warszawa
1960
KK
4222
Lenin Vladimir Il'ič
O socjalistycznej przebudowie wsi.
Warszawa
1952
KK
4231
Lenin Vladimir Il'ič
O spółdzielczości produkcyjnej na wsi.
Warszawa
1949
KK
4269
Lenin Vladimir Il'ič
O Tołstoju.
Warszawa
1950
KK
4268
Lenin Vladimir Il'ič
O usprawnieniu aparatu państwowego oraz o walce z biurokratyzmem i mitręgą w
urzędowaniu : listy i notatki 1917 - 1922.
Warszawa
1950
KK
4266
Lenin Vladimir Il'ič
Państwo a rewolucja : nauka marksizmu o państwie a zadania proletariatu podczas
rewolucji.
Warszawa
1980
KK
467
Lenin Vladimir Il'ič
Przemówienie o oszukiwaniu ludu hasłami wolności i równości.
Warszawa
1952
KK
4256
Lenin Vladimir Il'ič
Referat o rewolucji 1905 roku.
Warszawa
1951
KK
4220
Lenin Vladimir Il'ič
Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky.
Warszawa
1949
KK
4254
Lenin Vladimir Il'ič
Rok 1917 : artykuły, przemówienia, dokumenty.
Warszawa
1951
KK
4210
Leonard Mark [et al.]
Widmo Europy wielobiegunowej.
Warszawa
2011
E
3124
Leoński Zbigniew
Nauka administracji.
Warszawa
2010
ST
2556
Leoński Zbigniew,
Niewiadomski
Zygmunt
Samorząd terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej : informacje i objaśnienia dla
praktyki na tle ustawy o samorządzie terytorialnym.
Warszawa ; 1994
Zielona Góra
ST
1080
Lepa Adam
Media a postawy.
Łódź
2001
KM 2771
Lepa Adam
Mity i obrazy.
Łódź
1999
KM 2785
Lepa Adam
Pedagogika mass mediów.
Łódź
2000
KM 2747
Lepa Andrzej
Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów.
Łódź
2003
KM 2773
Lepecki Mieczysław B. Pamiętniki adiutanta Marszałka Piłsudskiego.
Warszawa
1987
B
844
Lesińska Magdalena,
Warszawa
2012
E
3604
Migrations from Eastern European countries to the European Union in the context of
Matejko Ewa,
Wasilewska Olga
visa policy.
Lesisz Barbara
Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku : materiały do katalogu.
Warszawa ;
Lublin
1988
BIB 3450
Leszczyński Marek
Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku.
Warszawa
2011
ZB
4144
Leszczyński Marek
Bezpieczeństwo w wymiarze lokalnym : wybrane obszary.
Warszawa
2013
ZB
4954
Leszczyński Z.,
Sadowski S.
Suwerenność państwa we współczesnych stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
2005
SM
1388
Leszczyński Zbigniew
Niemiecka Republika Demokratyczna : zarys rozwoju społeczno-politycznego.
Warszawa
1979
SM
446
Leśko Teofil
Międzynarodowe prawo konfliktów zbrojnych.
Warszawa
1982
ZB
570
Leśniewska Agnieszka Reklama internetowa : stwórz klientowi jego własny świat.
Gliwice
2006
RE
4341
Leśniewski Zbigniew
Przygotowanie do ćwiczeń wojskowych w Unii Europejskiej.
Warszawa
2015
ZB
5380
Letkiewicz Arkadiusz
Podstawy kierowania organizacjami.
Szczytno
2005
O
5068
Levin David
Bencionovič
Istoriâ meždunarodnogo prava.
Moskva
1962
PRA 1529
Levine Michael
Partyzanckie public relations w Internecie : prowadzenie skutecznej kampanii
medialnej w Internecie, poza Internetem i wszędzie gdzie się da.
Warszawa
2003
PRE 2341
Levinson Paul
Nowe nowe media.
Kraków
2010
KM 2933
Lewandowska
Stanisława
Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945.
Warszawa
1982
PR
2287
Lewandowski
Arkadiusz, Meller A.,
Wojdyło W.
Ustrój państwa w polskiej myśli politycznej XX - XXI wieku.
Toruń
2011
MP
3139
Lewandowski Czesław Koncepcja jedności narodowej Frontu Narodowego w myśli politycznej komunistów
polskich w okresie II wojny światowej.
Wrocław
1979
MP
538
Lewandowski Czesław Z badań nad współczesną i myślą polityczną.
Wrocław
1997
MP
3537
Lewandowski Wojciech Wolność i samotność : myśl społeczno-polityczna amerykańskiego
Warszawa
2011
P
3829
transcendentalizmu.
Lewek Antoni
Podstawy edukacji medialnej i dziennikarskiej.
Warszawa
2003
KM 4710
Lewek Antoni
Polskie Stowarzyszenie Edukacji Medialnej i Dziennikarskiej im. Jana Pawła II :
dokumentacja powstania i organizacji.
Warszawa
2009
KM 2696
Lewenstein Barbara,
Pawlik Wojciech
A miało być tak pięknie... : polska scena publiczna lat dziewięćdziesiątych : praca
zbiorowa.
Warszawa
1994
SP
1137
Lewicka - Kalka Emilia Oblicze polityczne Piły w dobie transformacji ustrojowej po 1989 roku.
Piła
2010
SP
1996
Lewicka Renata
Kontrola prawotwórstwa administracji o charakterze powszechnie obowiązującym.
Warszawa
2008
ST
2725
Lewiński Piotr H.
Retoryka reklamy.
Wrocław
2008
RE
4174
Lewis Arthur W.
Politics in West Africa.
Londyn
1965
SM
11
Lewis Froman A.
People and politics: an analysis of the American political system.
Englewood
Cliffs
1962
SP
77
Lewko Marian
Teatr wielkich metafor : szkice o Scenie Plastycznej Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego.
Warszawa
1996
F
1956
Lider Julian
Doktryna wojenna Stanów Zjednoczonych : szkice z historii 1945-1962.
Warszawa
1963
ZB
1571
Lidia Pokrzycka,
Włodzimierz Mich
Media a demokracja.
Lublin
2007
KM 3009
Lidwa Witold
Narodowy system zarzadzania kryzysowego w Polsce.
Kalisz
2013
ZB
4660
Liedel Krzysztof,
Jałoszyński Kuba
Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu : projekt PROTEUS.
Warszawa
2009
ZB
4845
Liedel Krzysztof,
Jałoszyński Kuba
Nowe technologie w zwalczaniu terroryzmu : projekt PROTEUS.
Warszawa
2009
ZB
3130
Liedel Krzysztof,
Piasecka Paulina
Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji
antyterrorystycznej.
Warszawa
2008
ZB
3787
Liedel Krzysztof,
Piasecka Paulina
Terroryzm wczoraj i dziś : księga pamiątkowa na 10-lecie Centrum Badań nad
Terroryzmem Collegium Civitas.
Warszawa
2015
ZB
5457
Liedel Krzysztof,
Analiza informacji : teoria i praktyka.
Warszawa
2012
ZB
4096
Piasecka Paulina,
Aleksandrowicz,
Tomasz Romuald
Liedel Krzysztof,
Serafin Tomasz
Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej.
Warszawa
2011
ZB
4097
Liedel Krzysztof,
Szafrański Jerzy
Problemy prawno-organizacyjne zwalczania terroryzmu w Polsce.
Szczytno
2011
ZB
5071
Ligarski Sebastian,
Majchrzak Grzegorz
Polskie radio i telewizja w stanie wojennym.
Warszawa
2011
T
5000
Ligęza Krzysztof
Leksykon działań sił morskich.
Gdynia
2013
LE
4834
Limański Andrzej,
Drabik Ireneusz
Współczesne problemy zarządzania bezpieczeństwem w aspekcie zagrożeń w Polsce,
na Słowacji i Ukrainie.
Katowice
2012
ZB
4055
Lingea (Kraków).
Francusko-polski, polsko-francuski sprytny słownik.
Kraków
2010
SŁ
2601
Lingea (Kraków).
Niemiecko-polski, polsko-niemiecki sprytny słownik.
Kraków
2010
SŁ
2600
Lipiec Józef
Polityka i filozofia.
Kraków
1978
P
386
Lipset Seymour M.
Studenti e politica.
Bari
1968
PS
88
Lipski Jan Józef
Antysemityzm ONR "Falangi".
[Warszawa]
1985
O
1043
Lipski Jan Józef
Komitet Obrony Robotników KOR : Komitet Samoobrony Społecznej.
Londyn
1983
O
1643
Lipski Witold
Czy światu grozi głód?
Warszawa
1968
ZB
4469
Lipson Leslie
Democraties civilization.
Londyn ;
New York
1964
MP
121
Lipson Leslie
Great issues of politics : an introduction to political science.
Englewood
Cliffs
1970
TP
4658
Lisicki Paweł,
Haszczyński Jerzy
Pamięć europejska czy narodowa : spór o Centrum przeciwko Wypędzeniom.
[Warszawa]
2003
SM
1336
Lisiecka H.
Dlaczego i jak uczestniczyć w wyborach samorządowych.
Wrocław
1994
ST
1406
Lisińska Magdalena,
Ameryka Łacińska w stosunkach międzynarodowych.
Kraków
2015
SM
5430
Beliavska Beata
Lis Marek
Ukryta religijność kina.
Opole
2002
FT
2698
Lis Marek, Garbicz
Adam
Światowa encyklopedia filmu religijnego.
Kraków
2007
EN
2597
Lis Michał,
Trzcielińska-Polus
Aleksandra, Drożdż
Leokadia
Colloquium Opole 2010 : polsko-niemiecki traktat graniczny z 14 listopada 1990 roku Opole
- geneza i skutki.
2012
SM
4080
Lisowska Alicja,
Jabłoński Andrzej W.
Wizje dobrego państwa : idee i teorię.
Toruń
2007
TP
1874
Lisowska - Kożuch
Urszula
Dziennik Polski w latach 1945 - 1969 : próba monografii.
Kraków
2010
PR
2459
Lisowska-Magdziarz
Małgorzata
Feniksy, łabędzie, motyle : media i kultura transformacji.
Kraków
2012
KM 4633
Lisowska-Magdziarz
Małgorzata
Media powszechne : środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty
medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku.
Kraków
2008
KM 2583
Lisowska-Magdziarz
Małgorzata
Pasażer z tylnego siedzenia : media, reklama i wychowanie w społeczeństwie
konsumpcyjnym.
Warszawa
2010
KM 4632
Lis Rafał
Ku społeczeństwu cywilnemu i bogactwu narodów : główne koncepcje polityczne i
prawne szkockiego Oświecenia.
Kraków
2014
MP
Lister Martin
Nowe media : wprowadzenie.
Kraków
2009
KM 2588
Lis Tomasz
Co z ta Polską.
Warszawa
2003
KM 2027
Liszka Joachim
Świadomość polityczna jako forma działalności społecznej.
Warszawa ;
Kraków
1980
PS
499
Lityński Jan
Solidarność : problemy, znaki zapytania, próby odpowiedzi.
Warszawa
1984
O
5337
Lofland John
Analiza układów społecznych : przewodnik metodologiczny po badaniach
jakościowych.
Warszawa
2009
S
5492
Loftus Alex, Sultana
Prawo do wody : w perspektywie politycznej, gospodarczej i społecznej.
Warszawa
2012
PG
3858
4864
Farhana
Long Ben
Fotografia cyfrowa.
Gliwice
2006
F
4444
Longhurst Kerry
Forging a new European Ostpolitik : an assessment of the Eastern Partnership.
Warszawa
2009
E
3131
Longhurst Kerry
Kształtowanie się nowej europejskiej polityki wschodniej - ocena Partnerstwa
Wschodniego.
Warszawa
2009
SM
2661
Lubell Samuel
Future of American Politics.
New York
1956
SM
4816
Lubelski Tadeusz
Encyklopedia kina.
Kraków
2010
EN
2602
Lubelski Tadeusz
Historia kina polskiego 1895-2014.
Kraków
2015
FT
5531
Lubowicki Jerzy
Przyczynek do traktatu o ochronie mniejszości narodowych.
Poznań
1921
PS
3405
Lucas John R.
Democracy and participation.
Londyn
1976
SP
379
Ludwikowski Rett R.
Główne nurty polskiej myśli politycznej 1815 - 1890.
Warszawa
1982
MP
581
Luksemburg Róża
Akumulacja kapitału : przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu.
[Warszawa]
1963
KK
4240
Luksemburg Róża
Wstęp do ekonomii politycznej.
Warszawa
1959
KK
4237
Luksemburg Róża
Wybór pism. T. 1, cz. 1-2.
Warszawa
1959
KK
4238
Luksemburg Róża
Wybór pism. T. 2, cz. 3-4.
Warszawa
1959
KK
4239
Lunačarskij Anatolij
Vasil'evič
Pisma wybrane. T. 1.
Warszawa
1963
KK
4550
Lunačarskij Anatolij
Vasil'evič
Pisma wybrane. T. 2.
Warszawa
1964
KK
4551
Lusiński Cezary
Parnell : droga Irlandczyków do demokracji parlamentarnej.
Warszawa
1999
B
2985
Lutosławski Jan
Uchwała rolna Sejmu : jej znaczenie i krytyka.
Warszawa
1919
PG
4473
Lutosławski Wincenty
Pewniki polityki polskiej : z krótką wiadomością o autorze i wskazówkami dla
pragnących służyć sprawie.
Szamotuły
1926
MP
3397
Lutosławski Wincenty
Praca narodowa : program polityki polskiej.
Wilno
1922
MP
3412
Lutrzykowski Alfred
Lokalne struktury polityczne i samorząd terytorialny : od prób reformowania do
ustrojowego przełomu : zbiór prac.
Warszawa
1990
ST
1443
Lutrzykowski Alfred
System polityczny socjalizmu : modele i polskie doświadczenia.
Warszawa
1982
SP
618
Lutrzykowski Alfred,
Popławski Mariusz,
Gawłowski Robert
Samorząd terytorialny na przełomie XX/XXI wieku.
Toruń
2010
ST
2640
Lux Jolanta
Reklama : 50% pojęć gratis : leksykon.
Warszawa
2011
LE
4798
Łabędzka Anna
Prawo Unii Europejskiej : testy, kazusy, tablice.
Warszawa
2008
E
2458
Łabędz Krzysztof
Opozycja parlamentarna w Polsce w latach 1997-2010.
Kraków
2012
SP
3569
Łabiński Roman
Widmo apokalipsy.
Warszawa
1981
ZB
564
Łaciński Piotr
Latynoameryka u progu trzeciego stulecia niepodległości : przywództwo, idee i
systemy polityczne.
Warszawa
2011
SM
3134
Łapiński Ireneusz
Gdańsk - sierpień 1980 : rozmowy Komisji Rządowej z Międzyzakładowym
Komitetem Strajkowym w Stoczni Gdańskiej (23-31 sierpnia 1980 r.).
Warszawa
1981
O
2410
Łaptos Józef
Europa marzycieli : wizje i projekty integracyjne środkowoeuropejskiej emigracji
politycznej 1940-1956.
Kraków
2012
E
4069
Łarski Andrzej
Amerykańska propaganda socjologiczna.
Warszawa
1969
PS
102
Łasiuk Artur
Fotografie "Gazety Wyborczej". T. 5.
Warszawa
2001
F
2794
Łastawski Kazimierz
Dylematy współistnienia.
Warszawa
1987
ZB
891
Łastawski Kazimierz
Od idei do integracji europejskiej : od najdawniejszych idei do Uni 25 państw.
Warszawa
2004
E
3548
Łastawski Kazimierz
Socjaldemokracja wobec bezpieczeństwa Europy po II wojnie światowej.
Warszawa
1986
ZB
805
Łaszkiewicz Hubert,
Wodzianowska Irena
Europa Wschodnia : skrypt dla uczestników studiów podyplomowych w zakresie
studiów wsodnich.
Lublin
2012
W
3883
Łatyński Marek
Wariacje na temat Jaruzelskiego.
Warszawa
1987
H
5330
Ławniczak Kamil
Metody jakościowe i ilościowe w badaniu organizacji i działania Unii Europejskiej.
Warszawa
2013
E
4053
Ławniczak Kamil
Rada Unii Europejskiej : organizacja i sposób działania.
Warszawa
2014
E
4905
Kraków
2009
KM 2263
Ławrowska Romualda, Edukacja artystyczna a rzeczywistość medialna.
Muchacka Bożena
Ławrowski Andrzej
Od nadziei do rozczarowań : Zachód wobec spraw polskich w latach 1969-1983.
Warszawa
1983
SM
798
Łazuga Waldemar
Michał Bobrzyński : myśl historyczna a działalność polityczna.
Warszawa
1982
MP
596
Łepkowski Tadeusz
Zamachy stanu przewroty rewolucje : Ameryka Łacińska w XX wieku.
Warszawa
1983
ZB
654
Łetowska Ewa
Po co ludziom konstytucja.
Warszawa
1995
PRA 1138
Łetowski Janusz,
Pruszyński Jan P.
Administracja Republiki Federalnej Niemiec.
Wrocław
1983
ST
663
Łetowski Maciej
Moja córka Rywka i inne felietony.
Warszawa
2011
FE
2880
Łętowski Janusz
Prawo administracyjne i funkcjonowanie aparatu państwowego Polski i NRD.
Wrocław
[etc.]
1981
ST
523
Łodyga Beata
Procesy demograficzne w aglomeracji poznańskiej w latach 1999-2009.
Poznań
2011
ST
3056
Łojek Jerzy
Ku naprawie Rzeczypospolitej : Konstytucja 3 maja.
Warszawa
1988
PRA 899
Łojek Jerzy
Prasa polska w latach 1661-1864.
Warszawa
1976
PR
2288
Łojek Jerzy
Prasa polska w latach 1864-1918.
Warszawa
1976
PR
2289
Łorionow Dominika
Przestrzenie obrazów Leszka Mądzika.
Lublin
2008
F
1953
Łoskot-Strachota Agata Between energy security and energy market integration : guidelines for the future
development of the EU's external energy policy in Europe's neighbourhood
Warszawa
2011
ZB
3229
Łossowski Piotr
Warszawa
1976
ZB
331
Łoszewska - Orłowska Podstawy prawa dla dziennikarzy.
Maria
Warszawa
2008
PRA 2029
Łoś - Nowak Teresa
Narody Zjednoczone miedzy oczekiwaniem a spełnieniem.
Wrocław
1995
O
1202
Łoś - Nowak Teresa
Organizacje w stosunkach międzynarodowych : istota, mechanizmy działania, zasięg.
Wrocław
2009
SM
2702
Łoś - Nowak Teresa
Stanowisko Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawach pokoju i
bezpieczeństwa w latach 1945 - 1955.
Wrocław
1978
ZB
536
Wrocław
1995
SM
1200
Między wojną a pokojem : niemieckie zamysły wojenne na wschodzie w obliczu
traktatu wersalskiego : marzec-czerwiec 1919 r.
Łoś - Nowak Teresa,
Współczesne stosunki międzynarodowe.
Pietraś Ziemowit Jacek
Łoś - Nowak Teresa,
Współczesne stosunki międzynarodowe.
Pietraś Ziemowit Jacek
Wrocław
1995
SM
1181
Łoś Robert
Współczesne konflikty zbrojne.
Warszawa
2010
ZB
4640
Łoś Robert, Czulda
Robert
NATO towards the challenges of a contemporary world : 2013.
Warszawa
2013
ZB
4591
Łuczak Maciej
Miś czyli Rzecz o Stanisławie Barei.
Warszawa
2001
FT
3595
Łuczak Maciej
Rejs czyli Szczególnie nie chodzę na filmy polskie.
Warszawa
2002
FT
3596
Łukasiewicz Sławomir O jedności Europy : antologia polskiej XX wiecznej myśli europejskiej.
Warszawa
2007
E
1495
Łukasiewicz Sławomir Partia w warunkach emigracji : dylematy Polskiego Ruchu Wolnościowego
"Niepodległość i Demokracja" 1945-1994.
Lublin
2014
O
4939
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Analiza ofert pracy z dodatku "Praca" "Nowej Trybuny Opolskiej" w latach 2003,
2006-2008.
Opole
2009
MP
O
2466
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Analiza ofert pracy z dodatku "Praca" "Nowej Trybuny Opolskiej" z 2008 roku.
Opole
2009
MP
O
2467
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Reklama w społeczeństwie. Społeczeństwo w reklamie.
Lublin
2010
RE
2464
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Wizerunek Wałęsy w świetle jego wypowiedzi.
Lublin
2000
PRE 1951
Łukasik-Turecka
Agnieszka
Wybory do Parlamentu Europejskiego na Lubelszczyźnie w 2014 roku.
Lublin
2015
WY 5538
B
Łukaszczuk Leonard
Demokracje zachodnie : oczekiwania, dylematy, zwątpienia.
Warszawa
1987
SP
Łukaszewski Jerzy
Unia i Polska w świecie wstrząsów i przemian.
Lublin
[2014] E
4829
Łukaszuk Leonard
Socjaldemokracja współczesna a państwo.
Warszawa
1985
SP
729
Łukowski Piotr
Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji.
Warszawa
2012
L
5200
Łuszczek Krzysztof
Nowoczesna telewizja, czyli Bliskie spotkania z kulturą masową.
Tychy
2004
T
2846
Łyczkowski Jan
ZSL na wsi i w gminie.
Warszawa
1983
O
701
Łysiak Wojciech
Wielka kontestacja: folklor polityczny w PRL.
Poznań
1998
MP
2304
846
Łyskowa Jadwiga
Wybrane zagadnienia ideologii i polityki PZPR. T, 1.
Warszawa
1973
O
223
Mach Bogdan
Wojciech, WnukLipiński Edmund
O życiu publicznym, kulturze i innych sprawach.
Warszawa
2007
PS
3790
Machcewicz Paweł
Polski rok 1956.
Warszawa
1993
H
1140
Machiavelli Niccolò
Książę ; Rozważania nad pierwszym dziesięcioksięgiem historii Rzymu Liwiusza.
Warszawa
1984
P
1430
Machiavelli Niccolò
Książę.
Wrocław
1980
P
468
Machiavelli Niccolò
Principe : discorisi sopra la prima deca di Tito Livio.
Novara
1966
P
347
Machiavelli Niccolò
Sztuka wojny : według Machiavellego.
Gliwice
2012
P
4976
Macho Thomas H.
Polityka i estetyka w filozofii Theodora W. Adorna.
[Lublin]
1979
P
703
Machowicz Kinga
Człowiek z perspektywy biznesu.
Lublin
2009
PG
2109
Machowski Jacek
Organizacje międzynarodowe.
Warszawa
1956
O
848
Mach Wilhelm
Szkice literackie. T. 1, W "szkole krytyków".
Warszawa
1971
ES
4294
Mach Wilhelm
Szkice literackie. T. 2, W Polsce i w świecie.
Warszawa
1971
ES
4295
Maciej Bałtowski
Uwolnijmy energię Polaków : propozycje programowe dla Platformy Obywatelskiej.
Lublin
2007
O
4367
Maciejewska Katarzyna Prasa lokalna w kampaniach wyborczych : wybory 1990-2004 w regionie warmińsko- Łysomice
mazurskim.
2008
MP
O
3222
Maciejewski Jacek,
Wawryszuk Paweł,
Budka Krzysztof
Dialog czy konfrontacja : interdyscyplinarne studium nad wybranymi metodami
rozwiązywania konfliktów.
Bydgoszcz
2011
ZB
3241
Maciejewski Paweł
Ochrona przed skażeniami : poradnik uczestnika operacji wojskowej.
Warszawa
2013
ZB
4429
Maciejewski Tadeusz
Historia powszechna ustroju i prawa.
Warszawa
2011
SP
3928
MacIntyre Alasdair C.
Etyka i polityka.
Warszawa
2009
P
4636
MacIntyre Alasdair C.
Marcuse.
Paryż
1970
P
264
Mackenzie Kenneth
English Parliament.
Harmondswo 1968
rth
SP
202
Mackenzie William
James M.
Politics and social science.
Harmondswo 1969
rth
PS
126
Mackenzie William
James M.
Power, Violence, Decison.
Londyn
1975
ZB
733
Mackiewicz Józef
Fakty, przyroda i ludzie.
Londyn
1984
MP
1049
Macmillan Harold
Pamiętniki 1914 - 1945.
Warszawa
1981
B
522
Macridis Roy C.,
Comparative politics : notes and readings.
Brown Bernard Edward
Homewood
1964
TP
214
Maćkowska Katarzyna Początki amerykańskiej administracji lokalnej : (od założenia kolonii do 1787 roku).
Lublin
2012
ST
3772
Maćkowska Katarzyna Prawne aspekty migracji : na przykładzie uregulowań wybranych uczestników systemu Lublin
międzynarodowego.
2010
SM
2132
Madera Andrzej, Slęzak Materiały na konferencję pt. "Nowa konstytucja czy nowe państwo? : państwo,
Tadeusz
bezpieczeństwo, gospodarka", Kraków, 10 czerwca 2005
Kraków
2005
PRA 1622
Magierek Dariusz
Rola Straży Granicznej w zapewnieniu bezpieczeństwa Polski (1990-2004).
Toruń
2011
ZB
4018
Majchrowski Jacek
Silni, zwarci, gotowi : myśl polityczna Obozu Zjednoczenia Narodowego.
Warszawa
1985
MP
724
Maj Czesław
Socjologia stosunków międzynarodowych.
Lublin
2013
SM
4745
Maj Czesław, Maj Ewa Narodowe ugrupowania polityczne w Polsce : 1989-2001.
Lublin
2007
O
3215
Majer Piotr
Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w rozwoju dziejowym od X wieku do końca
Polski Ludowej.
Szczytno
2012
ZB
4953
Maj Ewa
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna.
Lublin
2013
MP
4661
Maj Ewa
Komunikowanie polityczne : podmioty, wartości, kanały przekazu : studia, szkice,
komunikaty naukowe.
Toruń
2014
KP
5091
Maj Ewa
Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939.
Lublin
2010
KP
4374
Maj Ewa
Political communication of national democracy 1918-1939.
Lublin
2013
KP
3972
Maj Ewa
Związek Ludowo-Narodowy 1919-1928 : studium z dziejów myśli politycznej.
Lublin
2000
O
1302
Lublin
2012
PR
3961
Maj Ewa, Dawidowicz Prasa Narodowej Demokracji. T. 3, Publicyści.
Aneta
Majewski Jan
Użycie sił zbrojnych USA : teoria - praktyka : użycie sił zbrojnych USA w świetle
Konstytucji i praktyki międzynarodowej.
Warszawa
1972
ZB
329
Majewski Józef
Religia, media, mitologia.
Gdańsk
2010
KM 2935
Majewski Michał,
Reszka Paweł
Daleko od miłości.
Warszawa
2011
MP
Maj Gerard
Public relations w systemie komunikacyjnym organizacji.
Radom
2004
PRE 1856
Malaparte Curzio
Zamach stanu.
Toruń
2004
ZB
3318
Malatyński Antoni
Nowy Ruch Narodowy.
Warszawa
1937
O
3403
Malawski Marcin
Konkurencja i kooperacja : teoria gier w ekonomii i naukach społecznych.
Warszawa
2012
PG
4289
Malendowski W.,
Mojsiewicz Cz.
Stosunki międzynarodowe.
Wrocław
1998
SM
1460
Malendowski
Włodzimierz
Europejskie bezpieczeństwo zbiorowe w polskiej polityce zagranicznej.
Poznań
1983
ZB
322
Malendowski
Włodzimierz
Nowy ład międzynarodowy in status nascendi.
Poznań
1993
SM
1236
Malendowski
Włodzimierz
Spory - konflikty zbrojne - terroryzm : dysfunkcjonalne czynniki współczesnych
stosunków międzynarodowych : praca zbiorowa.
Poznań
2006
ZB
1760
Malendowski
Włodzimierz
Wpływ globalizacji na procesy rozwojowe współczesnego świata : istota,
uwarunkowania, tendencje : praca zbiorowa.
Poznań
2004
PS
1594
Malewska-Peyre Hanna Być cudzoziemcem w Polsce : wywiady z obcokrajowcami mieszkającymi w Polsce.
Warszawa
2004
PS
3136
Malicki Jan J.
Russia : of the tsars of the bolsheviks of the new times.
Warszawa
2013
W
4458
Malicki Jan J.
Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej.
Warszawa
2012
TN
4512
Malik Jakub A.
Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego" za lata 1978-1997.
Lublin
2000
BIB 3725
Malikowski M.,
Wojakowski D.
Granice i pogranicza nowej Unii Europejskiej : z badań regionalnych, etnicznych i
lokalnych.
Kraków
2005
E
1385
Malikowski Marian,
Konflikty społeczne w Polsce w okresie zmian systemowych : studia, komunikaty,
Rzeszów
2000
PS
1859
3150
Serega Zygmunt
eseje. T. 1-2.
Malim Tony, Birch
Ann, Wadeley Alison
Wprowadzenie do psychologii.
Warszawa
1998
PSY 2538
Malinowski Antoni
Szkoła frankfurcka a marksizm.
Warszawa
1979
P
3738
Malinowski Jerzy
Cezary
Zarys dziejów Okręgu Lubelskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość (1945-1956).
Lublin
1995
O
1852
Malinowski Krzysztof
Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech.
Poznań
2003
ZB
1580
Malinowski Krzysztof, Trudny dialog : polsko-niemiecka wspólnota interesów w zjednoczonej Europie : praca Poznań
Mildenberger Markus zbiorowa.
2001
E
2324
Malinowski Ludwik
Politycy Drugiej Rzeczypospolitej : 1918-1939 : (służba i życie prywatne). Cz. 1.
1993
B
1233
Malinowski Mariusz
Sahara Zachodnia : konflikt terytorialny miedzy Marokiem a Hiszpanią w latach 1956- Toruń
1976.
2001
SM
3304
Toruń ;
Warszawa
Malinowski Piotr Adam Wielowymiarowość przywództwa w środowisku wojskowy.
Warszawa
2013
ZB
4425
MaliszewskaNienartowicz Justyna
European Union at the crossroads : the need for constitutional and economic changes.
Toruń
2007
E
1504
MaliszewskaNienartowicz Justyna
Organizacja i funkcjonowanie Unii europejskiej : zagadnienia wybrane.
Toruń
2009
E
2553
Mallock William H.
Aristocracy & Evolution : a study of the rights, the orgin, and the social functions of
the wealthier classes.
Londyn
1898
PS
253
Mallory Walter H.,
Barber Joseph
Political hanbook of the world: parliaments, parties and press as of January 1, 1953.
New York
1953
O
92
Malongiewicz Maciej,
Rutkowski Jacek
100 lat kina w Łowiczu.
Łowicz
2011
FT
3146
Małajny Ryszard M.
Doktryna podziału władzy "ojców konstytucji" USA.
Katowice
1985
PRA 814
Małajny Ryszard M.
Trzy teorie podzielonej władzy.
Warszawa
2001
SP
3497
Małkowska-Szozda
Agata
101 reklam, które musisz znać.
Poznań
2012
RE
3833
Małyska Agata
Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym.
Lublin
2012
KP
Maneli Mieczysław
Historia doktryn polityczno prawnych. T. 1, Starożytność i średniowiecze.
Warszawa
1967
PRA 30
Maneli Mieczysław
Historia doktryn polityczno prawnych XIX wieku, Cz. 1.
Warszawa
1964
PRA 19
Maneli Mieczysław
Historia doktryn polityczno prawnych XIX wieku, Cz. 2.
Warszawa
1966
PRA 20
Maneli Mieczysław
Machiavelli.
Warszawa
1968
B
49
Maneli Mieczysław
Podstawy nauk politycznych. Cz.3.
Warszawa
1967
TP
56
Maneli Mieczysław
Sztuka polityki.
Warszawa
1967
TP
137
Manent Pierre
Histoire intelectuelle du libéralisme : dix leçons.
Paryż
1987
MP
1453
Manfred Al'bert
Zaharovič
Napoleon Bonaparte.
Warszawa
1980
B
490
Mania Andrzej, Laidler Amerykańska demokracja w XXI wieku.
Paweł
Kraków
2006
SP
2638
Mann Thomas
Buddenbrookowie : dzieje upadku rodziny.
Wrocław
2000
LI
5352
Mann Thomas
Doktor Faustus.
Warszawa
1960
LI
5356
Mann Thomas
Nowele.
Warszawa
1956
LI
4628
Mann Thomas
O sobie : wybór pism autobiograficznych.
Warszawa
1971
B
5257
Manovich Lev
Język nowych mediów.
Warszawa
2012
KM 3927
Manvell Roger,
Fraenkel Heinrich
Goebbels.
Warszawa
1972
B
5376
Manvell Roger,
Fraenkel Heinrich
Himmler.
Warszawa
1971
B
3989
Mańkowski Piotr
Cyfrowe marzenia : historia gier komputerowych i wideo.
Warszawa
2010
I
3786
Mao Zedong
Dzieła wybrane. T. 1.
Warszawa
1956
KK
2441
Mao Zedong
Dzieła wybrane. T. 2.
Warszawa
1956
KK
2442
Warszawa
2005
O
1746
March James G., Olsen Instytucje. Organizacyjne podstawy polityki.
Johan P.
3959
Marchlewicz Urszula,
Wensierski Piotr
Polityki i programy Unii Europejskiej : materiały z międzynarodowej Konferencji
Otwarcia Modułu Europejskiego Jean Monnet dla Geodezji i Kartografii, Koszalin, 2
czerwca 2005
Koszalin
2005
E
1389
Marciniak Piotr
Proletariat a rewolucja : kształtowanie się poglądów Karola Marksa i Fryderyka
Engelsa na rewolucję społeczną.
Warszawa
1984
ZB
819
Marcinkowska Paulina, "Między Wschodem i Zachodem - Rola Polski w tworzeniu polityki wschodniej Unii
Gwiazda Paweł
Europejskiej. Polityczne, kulturowe i duchowe konsekwencje położenia Polski na
wschodnich granicach UE." : publikacja pokonferencyjna, 17 kwietnia 2007 roku
Warszawa
2008
E
1503
Marcinkowski Adam
Polska w Układzie Warszawskim.
Warszawa
1985
ZB
795
Marcinkowski Adam
Układ Warszawski : problemy działalności politycznej.
Warszawa
1986
ZB
818
Marciszewski Witold
Mała encyklopedia logiki.
Wrocław
1970
L
3656
Marciszewski Witold
Metody analizy tekstu naukowego : wybrane zagadnienia metodologii nauk,
naukoznawstwa i informacji naukowej.
Warszawa
1977
L
3658
Marciszewski Witold
Sztuka dyskutowania.
Warszawa
1971
L
3670
Marcjanik Małgorzata
Retoryka mediów, retoryka w mediach.
Warszawa
2012
KM 5023
Marcuse Herbert
Essay on Liberation.
Boston
1969
P
4652
Marczewska-Rytko
Maria
Democratic thought in the age of globalization.
Lublin
2012
MP
3625
Marczewska-Rytko
Maria
Demokracja bezpośrednia w samorządzie terytorialnym.
Lublin
2012
ST
3626
Marczewska-Rytko
Maria
Haktywizm : (cyberterroryzm, haking, protest obywatelski, cyberaktywizm, emobilizacja).
Lublin
2014
ZB
4754
Marczewska-Rytko
Maria
Polska między Zachodem a Wschodem w dobie integracji europejskiej.
Lublin
2001
E
3204
Marczewska-Rytko
Maria
Populizm : zagadnienia teorii i praktyki politycznej w Ameryce Łacińskiej.
Lublin
1992
MP
1376
Marczewska-Rytko
Maria, Maj Dorota
Feminizm.
Lublin
2015
PS
5407
Alicja, Pomarański
Marcin Jarosław
Marczuk Karina
Paulina
Bezpieczeństwo wewnętrzne państw członkowskich Unii Europejskiej : od
bezpieczeństwa państwa do bezpieczeństwa ludzi.
Warszawa
2012
ZB
4779
Marecki Józef, Musiał
Filip
W służbie Boga i Polski : komunistyczna bezpieka wobec kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Kraków
2014
PK
4944
Marek Krystyna
Jałta po latach.
[Warszawa]
[1985] H
5309
Maresz Teresa, Olczak Spotkania z historią : atlas z komentarzami źródłowymi dla gimnazjum.
Barbara, Kubis Barbara
Warszawa
2007
A
2380
Mariański Janusz
Kondycja moralna społeczeństwa polskiego.
Kraków ;
Warszawa
2002
PS
1751
Mariański Janusz
Sekularyzacja i desekularyzacja w nowoczesnym świecie.
Lublin
2006
PK
1759
Markiewicz Barbara,
Wonicki Rafał
Kryzys tożsamości politycznej a proces integracji europejskiej.
Warszawa
2006
E
3040
Markiewicz Stanisław
Katolicyzm polityczny w Ameryce łacińskiej : 1968-1979.
Warszawa
1981
PK
613
Markiewicz Stanisław
Katolicyzm polityczny w Republice Federalnej Niemiec (1966-1976).
Warszawa
1978
PK
372
Markiewicz Stanisław
Polityka Wschodnia Watykanu.
Warszawa
1982
PK
630
Markiewicz Telesfor
Marek
Lotnictwo cywilne i wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej :
problemy i wyzwania.
Warszawa
2014
ZB
4958
Markiewicz Telesfor
Marek
Lotnictwo wojskowe w jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej.
Warszawa
2013
ZB
4430
Markowski Andrzej,
Pawelec Radosław
Język polski : szkolny słownik wyrazów obcych i trudnych.
Warszawa
2008
SŁ
2213
Markowski Radosław
Populizm a demokracja.
Warszawa
2004
MP
3490
Marks K, Engels F.,
Lenin V.
O niepodległości Polski.
Warszawa
1979
KK
629
Marriott John A. R.
English political institutions : an introductory study.
Oxford
1938
SP
2928
Marshall Geoffrey
Police and government : the status and accountability of the English constable.
Londyn
1967
ZB
76
Marshall Gordon
Słownik socjologii i nauk społecznych.
Warszawa
2008
LE
4879
Marshall Howard D.
Business and government : the problem of power.
Lexington
1970
PG
131
Marszałek-Kawa
Joanna
Kobiety w polityce.
Toruń
2010
PS
3014
Marszałek-Kawa
Joanna
Meandry japońskiej polityki.
Toruń
2012
SM
3609
Marszałek Maciej
Operacje reagowania kryzysowego NATO : istota, uwarunkowania, planowanie.
Warszawa
2013
ZB
5451
Marszałek Maciej,
Kitler Waldemar
Współczesne wyzwania dla podmiotów euroatlantyckiego środowiska
bezpieczeństwa : bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe wobec wyzwań
współczesnego świata.
Warszawa
2015
ZB
5406
Marszałek Maciej,
Limanowski Jerzy
Tomasz
Operacje pokojowe Organizacji Narodów Zjednoczonych : geneza, struktura,
planowanie.
Warszawa
2011
ZB
4803
Marszałek Rafał,
Marszałek Maria
ZAiKS u progu nowego wieku : 80 lat ZAiKS-u.
Warszawa
1998
O
2793
Martel Karol
Lenin.
Warszawa
1965
KK
4190
Martí Marca Antonio,
Martí Marca Juan,
Jardel Barbara
Mały słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański.
Warszawa
1985
SŁ
2211
Marulewska Kinga
Teoria i praktyka polityczna Marka Aureliusza.
Warszawa
2010
MP
2991
Marwick Arthur
Britain in the century of total war: war, peace and social change 1900-1967.
Harmondswo 1970
rth
ZB
127
Marx Karl
18 brumaire'a Ludwika Bonaparte.
Warszawa
1949
KK
4250
Marx Karl
Dzieła wybrane. T. 1.
Warszawa
1949
KK
4310
Marx Karl
Dzieła wybrane. T. 2.
Warszawa
1949
KK
4311
Marx Karl
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 1, ks. 1, Proces wytwarzania kapitału.
Warszawa
1951
KK
2426
Marx Karl
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 2, ks. 2, Proces cyrkulacji kapitału.
Warszawa
1955
KK
2532
Marx Karl
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 3, ks. 3, Proces produkcji kapitalistycznej
jako całość. Cz. 1.
Warszawa
1957
KK
2427
Marx Karl
Kapitał : krytyka ekonomii politycznej. T. 3, ks. 3, Proces produkcji kapitalistycznej
jako całość. Cz. 2.
Warszawa
1959
KK
2428
Marx Karl
Krytyka Programu Gotajskiego.
Warszawa
1949
KK
4263
Marx Karl
Listy wybrane.
Warszawa
1951
KK
4228
Marx Karl
Manifest komunistyczny.
Warszawa
1953
KK
4245
Marx Karl
Nędza filozofii : odpowiedź na "Filozofię nędzy" p. Proudhona.
Warszawa
1949
KK
4230
Marx Karl
O materializmie historycznym.
Warszawa
1948
KK
4244
Marx Karl
Płaca, cena i zysk.
Warszawa
1949
KK
4249
Marx Karl
Praca najemna i kapitał.
Warszawa
1948
KK
4265
Marx Karl
Praca najemna i kapitał.
Warszawa
1949
KK
4253
Marx Karl
Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r.
Warszawa
1958
KK
4267
Marx Karl
Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody : rozprawa doktorska
wraz z aneksem i pracami przygotowawczymi.
Warszawa
1966
KK
4242
Marx Karl
Teorie wartości dodatkowej. Cz. 1.
Warszawa
1960
KK
4491
Marx Karl
Teorie wartości dodatkowej. Cz. 2.
Warszawa
1963
KK
4492
Marx Karl
Walki klasowe we Francji od 1848 r. do 1850 r.
Warszawa
1949
KK
4252
Marx Karl
Wojna domowa we Francji.
Warszawa
1949
KK
4248
Marx Karl
Wybrane pisma filozoficzne 1844-1846.
Warszawa
1949
KK
4262
Marzęcki Radosław
Młody obywatel we współczesnej demokracji europejskiej.
Warszawa
2013
PS
4108
Marzęcki Radosław
Styl uprawiania polityki : kształtowanie i utrwalanie podziałów politycznych we
współczesnej Polsce.
Kraków
2013
SP
4074
Marzęcki Radosław,
Stach Łukasz
Dlaczego Palikot? : młodzi wyborcy Ruchu Palikota: przypadkowy czy "twardy"
elektorat nowej siły na polskiej scenie politycznej.
Warszawa
2013
WY 4121
B
Masannat George S.,
Vernon Martin
American political system : introductory readings.
New York
1971
SP
668
Mascelli Joseph V.
5 tajników warsztatu filmowego.
Warszawa
2011
FT
3272
Masclet Jean-Claude
Wspólnota Europejska a środowisko naturalne : konferencja w Angers. Cz. 2.
Lublin
1999
E
3575
Masłowska Jolanta
Modele edukacji filmowej.
Warszawa
1976
FT
3385
Masłowska Jolanta
Wybrane zagadnienia techniczne filmu amatorskiego.
Warszawa
1971
FT
3374
Massaka Iwona
Rossijskij velikij skačok = Rosyjski wielki skok.
Łódź
2014
W
5322
Maślanka Julian
Encyklopedia wiedzy o prasie.
Wrocław
1976
EN
5125
Mataliński Franciszek
Wrzask : jednodniówka : pisemko krytyczne, społeczne, literackie, mistyczne :
Warszawa, d. 23 października 1926 r.
Warszawa
1926
PR
4828
Matejko Aleksander
Jan
T. Wyrwa, La résistance polonaise et la politique en Europe, Paris 1984, Éditions
France-Empire, 590 p.
Paryż
1984
HP
1197
Matera Paulina
Francja w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych w latach 1929-1933.
Toruń
2003
SM
3298
Maternicki Jerzy
Metodologiczne problemy badań nad dziejami myśli historycznej : materiały
konferencji naukowej w Krynicy w 1989 r.
Warszawa
1990
H
1716
Materska-Sosnowska
Anna, Słomka Tomasz
Polskie wybory 1991-2011.
Warszawa
2011
WY 4770
B
Materski Wojciech
Georgia rediviva : Republika Gruzińska w stosunkach międzynarodowych 1918-1921. Warszawa
1994
W
2883
Materski Wojciech
Narodziny ONZ : idea międzynarodowej organizacji bezpieczeństwa w polityce
zagranicznej ZSRR : 1941 - 1945.
Warszawa
1982
O
594
Materski Wojciech
Narodziny ONZ : idea międzynarodowej organizacji i bezpieczeństwa w polityce
zagranicznej ZSRR : 1941 - 1945.
Warszawa
1982
O
652
Materski Wojciech
ZSRR i zbiorowe bezpieczeństwo : (Liga Narodów - ONZ).
Warszawa
1984
ZB
698
Matkowska Ewa
System : obywateli NRD pod nadzorem tajnych służb.
Kraków
2003
ZB
1312
Mattei Rodolfo de
Dal premachiavellismo all' antimachiavellismo.
Firenze
1969
MP
117
Matusiak Monika
Strategie rozwoju wybranych obszarów metropolitalnych w Europie : rekomendacje
dla aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3052
Matuszak Sławomir
Demokracja oligarchiczna : wpływ grup biznesowych na ukraińską politykę.
Warszawa
2012
W
3862
Matysek-Jędrych Anna Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego : źródła i konsekwencje kryzysu.
Warszawa
2011
PG
4889
Matyszkowicz Mateusz Śmierć rycerza na uniwersytecie.
Warszawa
2010
MP
2993
Mayer Rene
Feodalites ou democratie?
Paryż
1968
ST
218
Mayer Robert
Sztuka argumentacji : jak wygrać każdy spór.
Sopot
2013
L
4991
Mayhew Alan
Rozszerzenie Unii Europejskiej : analiza negocjacji akcesyjnych z państwami
kandydującymi z Europy Środkowej i Wschodniej.
Warszawa
2002
E
1294
Mayor Federico
Przyszłość świata.
Warszawa
2001
PS
2302
Mazierska Ewa
Ken Loach - przegląd filmów.
Warszawa ;
Kraków
2002
FT
3827
Mazierska Ewa
Przegląd filmów Mike'a Leigh : październik / listopad 1999 : Warszawa - kino Iluzjon, Warszawa
Kraków - kino Mikro.
1999
FT
3822
Mazowiecki Tadeusz
Druga twarz Europy.
Warszawa
1990
E
1813
Mazowiecki Tadeusz
Internowanie.
Warszawa
1982
B
5245
Mazowiecki Tadeusz
Powrót do najprostszych pytań.
Warszawa
1986
PK
5182
Mazurek Franciszek
Janusz
Personalistyczno-integralne ujęcie katolickiej nauki społecznej w eksplikacji Stefana
Kardynała Wyszyńskiego.
Lublin
1999
PK
1766
Mazurek Józef
Informacja, propaganda, opinia publiczna.
Warszawa
1974
RET 247
Mazurek Kamil Łukasz Europejska Agencja Obrony : działalność i perspektywy.
Warszawa
2012
ZB
3939
Mazur Jan
Głos w jasnogórskim eterze.
Kraków
2003
R
1837
Mazur Jan
Pro familia et societate : wybrane zagadnienia polityki społecznej : wykłady dla
studentów kierunków: nauki o rodzinie i praca socjalna.
Kraków
2013
PS
4508
Mazur Jan
Tygodnik "Myśl Katolicka" (1908-1914) : problemy religijne, społeczne i polityczne.
Kraków
1994
PR
2330
MazurkiewiczBrzozowska
Małgorzata
Kłopotliwa miłość : patriotyzm : w polskich dyskursach publicystycznych.
Lublin
2014
TN
4751
Mazurkiewicz Piotr
Przemoc w polityce.
Mazur Marek
Wrocław
[etc.]
2006
ZB
3716
Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w Warszawa
USA i w Polsce.
2002
MP
O
3760
Mazur Marek
Marketing polityczny : studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w Warszawa
USA i w Polsce.
2007
MP
O
2828
Mazur Marek
Polityka z twarzą : personalizacja parlamentarnych kampanii wyborczych w Polsce w
latach 1993-2011.
Katowice
2014
WY 5557
B
Mazur Monika, Forbrig Polska i Niemcy w zmieniającym się świecie : z dyskusji X Forum PolskoJorg Rafał
Niemieckiego.
Warszawa
2002
SM
1337
Mażewski Lech
Posttotalitarny autorytaryzm PRL 1956-1989 : analiza ustrojowopolityczna.
Biała
Podlaska ;
Warszawa
2010
SP
2843
Mażewski Lech
System rządów PRL (1952 - 1989).
Biała
Podlaska ;
Warszawa
2011
SP
2845
Mączyńska-Ziemacka
Elżbieta, Koźmiński
Andrzej Krzysztof
Polskie finanse publiczne : stan i perspektywa : raport z drugiego posiedzenia
Narodowej Rady Rozwoju.
Warszawa
2010
PG
3243
Mądzik Leszek
Leszek Mądzik : teatr, scenografia, warsztaty, fotografia, plakat.
Kielce
2008
F
2365
Mądzik Leszek
Mój teatr.
Lublin
2000
F
1965
Mądzik Leszek
Plakat fotografia.
Warszawa
2012
F
3844
McCartney Donal
World of Daniel O'Connell.
Dublin ;
Cork
1980
B
2984
McClelland Charles A. Theory and the International System.
New York
1966
SM
21
McCord William M.
Springtime of freedom: evolution of developing societies.
New York
1965
PS
18
McGiffert Michael,
American social thought : sources and interpretations. Vol. 1, Colonial beginnings to
Skotheim Robert Allen the Civil War.
Reading,
Mass
1972
PS
216
McKenna Eugene,
Beech Nic
Zarządzanie zasobami ludzkimi.
McKenzie Robert
Trelford
Warszawa
1997
PG
3474
British political parties : the distribution of power within the Cconservative and Labour Melbourne
Parties.
[etc.]
1955
O
4931
McLeish Robert
Produkcja radiowa.
Kraków
2007
R
3965
McLuhan Marshall
Wybór tekstów.
Poznań
2001
KS
3671
McQuail Denis
Sociology of mass communications : selected readings.
Harmondswo 1972
rth [etc.]
KS
3499
McQuail Denis
Teoria komunikowania masowego.
Warszawa
2007
KS
2863
Mead Margaret,
Baldwin James
Racisme en question.
Paryż
1972
PS
174
Mead Margaret,
Baldwin James
Rap on race.
New York
1972
PS
175
Mearsheimer John J.
Dlaczego politycy kłamią : cała prawda o kłamstwie w polityce międzynarodowej.
Warszawa
2012
P
5099
Medefind Heinz
Organisation Europa : die Zwanzig und die Neun-und darunter die Deutschen. Aufbau Bonn
- Chancen - Grenzen der europäischen Institutionen.
1978
E
479
Medvedev Roj
Aleksandrovič
Ludzie Stalina.
Warszawa
1988
B
5248
Medvedev Roj
Aleksandrovič
Ludzie Stalina.
Warszawa
1989
B
918
Meetschen Stefan
Cyfrowa duchowość : wskazówki dla użytkowników.
Warszawa
2013
KM 4118
MeKay Vernon
Africa in world politics.
New York
1963
SM
892
Melady Thomas Patrick Western policy and the Third World.
New York
1967
SM
1145
Memches Filip
Słudzy i wrogowie imperium : rosyjskie rozmowy o końcu historii : Zinowiew,
Wojnowicz, Krotow, [...].
Kraków
2009
W
2356
Mendel Tadeusz
Integracja Polski z Unią Europejską wyzwaniem dla polskich przedsiębiorstw :
materiały na VI Ogólnopolską Konferencję Studenckich Kół Naukowych
Leszno
2000
E
1262
Menkes Jerzy,
Wasilkowski Andrzej
Organizacje międzynarodowe : prawo instytucjonalne.
Warszawa
2010
O
2727
Menkiszak Marek
Afgański problem Rosji : Federacja Rosyjska wobec problemu Afganistanu po roku
2001.
Warszawa
2011
W
3231
Mercado Gustavo
Okiem filmowca : nauka i łamanie zasad filmowej kompozycji.
Warszawa
2011
FT
3581
Mersch Dieter
Teorie mediów.
Warszawa
2010
KM 4601
Meszyński Krzysztof
Planowanie obronne w państwie. Cz. 1.
Łódź ;
Warszawa
2013
ZB
4390
Meyer Gerd
Political participation and democracy in Poland and West Germany.
Warszawa
1991
SP
1116
Meynaud Jean
Pouvoirs de décision dans l'État moderne : troisième recueil d'articles extraits de la
Reveue internationale des sciences sociales.
Paryż
1967
SP
198
Micewski Andrzej
Kardynał Wyszyński, Prymas i mąż stanu.
Paryż
1982
B
5240
Micewski Andrzej
Postawy i poglądy : z doświadczeń ideowych dwudziestopięciolecia.
Warszawa
1970
MP
603
Micewski Andrzej
Roman Dmowski.
Warszawa
1971
B
3986
Micewski Andrzej
W cieniu marszałka Piłsudskiego : szkice z dziejów myśli politycznej II
Rzeczypospolitej.
Warszawa
1968
B
53
Micewski Andrzej
Z geografii politycznej II Rzeczpospolitej.
Warszawa
1966
SM
338
Michalczyk John J.
Ingmar Bergman : ou la passion d'^etre homme aujourd'hui.
Paryż
1977
FT
4370
Michalkiewicz
Stanisław
Najnowszy testament.
Warszawa
2011
FE
4582
Michalski Dariusz
To była bardzo dobra telewizja. Cz. 1, Misja emisji.
[Warszawa]
2012
T
4999
Michalski Ryszard
Systemy wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1870-1939 oraz 1945- Toruń
1980.
1998
PR
2832
Michalski Zenon
Janusz
Siwy strzelca strój - rzecz o Józefie Piłsudskim.
Łódź
1988
B
2953
Lublin
2006
W
3220
Michałowski Stanisław, Polityka Unii Europejskiej wobec Ukrainy : partnerstwo czy członkostwo?
Mich Włodzimierz
Michałowski Stanisław, Władza lokalna a media : zarządzanie informacją - public relations - promocja
Mich Włodzimierz
jednostek samorządu terytorialnego.
Lublin
2006
ST
3212
Michel Henri
[Paryż]
1977
MP
350
Michniewicz Grzegorz Ochrona własności intelektualnej.
Warszawa
2012
PRA 4884
Michnik Adam
Białe plamy.
Gdańsk
1988
HP
3653
Michnik Adam
List do gen. Kiszczaka.
Warszawa
1983
LI
5263
Michnik Adam
Listy z Białołęki.
Warszawa
1982
LI
5264
Michnik Adam
Niezłomny z Londynu i inne eseje : (lektury więzienne).
Warszawa
1984
ES
934
Michnik Adam
Rozmowa w Cytadeli.
Warszawa
1983
LI
5265
Michnik Adam
Szanse polskiej demokracji : artykuły i eseje.
Londyn
1984
MP
1030
Michnik Adam
Szkice.
Kraków
1981
FE
5029
Michnik Adam
Takie czasy...
Warszawa
2009
FE
3726
Michnik Adam
Takie czasy... : rzecz o kompromisie.
Londyn
1985
MP
3648
Michnik Adam
Ugoda, praca organiczna, myśl zaprzeczna.
Warszawa
1983
REP 5195
Michnik Adam
Z dziejów honoru w Polsce : (wypisy więzienne).
Warszawa
1991
MP
3651
Michowicz Waldemar
Genewska konferencja rozbrojeniowa 1932 - 1937 a dyplomacja polska.
Łódź
1989
ZB
966
Mich Włodzimierz
Myśl polityczna Polskiego Ruchu Konserwatywnego.
Lublin
1994
MP
1235
Mich Włodzimierz,
Nowak Jakub
Wokół teorii stosunków międzynarodowych.
Lublin
2012
SM
3615
Mickiewicz Anna
Maria
Okruchy z okrągłego stołu : polskie impresje z lat 1989-1995.
Lublin
2000
MP
2291
Mieczkowska-Czerniak 20 lat samorządu terytorialnego w Polsce : sukcesy, porażki, perspektywy.
Katarzyna, RadzikMaruszak Katarzyna
Lublin
2012
ST
3958
Mielczarek Tomasz
Warszawa
2007
KM 2833
Fascimes.
Monopol, pluralizm, koncentracja : środki komunikowania masowego w Polsce w
latach 1989-2006.
Mielech Joanna,
Machłajewski Piotr
Czas na komiks.
Warszawa
[2010] K
4765
Mieleszko Konrad
Solidarność z Papieżem.
Warszawa
1985
PK
5238
Warszawa
2009
E
4515
Mierczyk Zygmunt,
Wasilczuk Jarosław
XXVII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "EKOMILITARIS 2013" Warszawa
na temat Inżynieria Bezpieczeństwa-Ochrona przed Skutkami Nadzwyczajnych
Zagrożeń, Zakopane, 10-13 września 2013 r. : praca zbiorowa
2013
ZB
4148
Mieroszewski Juliusz
Polityczne neurozy : wybór.
Warszawa
1984
REP 5232
Mierzwiński Henryk
Tomasz Nocznicki : życie, działalność, myśl polityczna (1862-1944).
Lublin
1987
MP
856
Mietek Agata,
Czarnecki Michał J.
Problemy ładu politycznego : eseje o mysli Erica Voegelina.
Warszawa
2010
MP
2992
Międzynarodowa
"Polityka medialna instytucji państwowych w obszarze zagrożeń terrorystycznych" :
Konferencja z cyklu
materiały II edycji międzynarodowej konferencji z cyklu Przeciwdziałanie
Przeciwdziałanie
terroryzmowi, Warszawa, 18 listopada 2008 r.
Terroryzmowi (2 ; 2008
; Warszawa)
Warszawa
2009
ZB
4379
Międzynarodowa Sesja
Naukowa z okazji 60
Rocznicy Rewolucji
Październikowej na
temat "Wielka
Socjalistyczna
Rewolucja
Październikowa a
Współczesność"
(1977 ; Poznań)
Poznań
1979
ZB
740
[Warszawa]
1966
F
4410
Mieńkowska-Norkiene Koordynacja polityk unijnych w Polsce.
Renata
Rola Rewolucji Październikowej w kształtowaniu nowego układu sił na forum
międzynarodowym : materiały międzynarodowej sesji naukowej z okazji 60 rocznicy
Rewolucji Październikowej na temat "Wielka Socjalistyczna Rewolucja
Październikowa a współczesność", Poznań 20-21 X 1977 r. : sekcja nauk
politycznych : praca zbiorowa
Międzynarodowa
III Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej : pod patronatem
Wystawa Fotografii
Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP : wrzesień 1966, Warszawa,
Artystycznej (3 ; 1966 ; Zachęta
Warszawa)
Międzynarodowa
Wystawa Fotografii
Artystycznej - XXXV
lat Izohelii (3 ; 1968 ;
Wrocław)
III Międzynarodowa Wystawa Fotografii Artystycznej - XXXV Lat Izohelii : Wrocław, Wrocław
grudzień 1968.
1968
F
4409
Międzynarodowy
Jesienny Salon Sztuki
"Homo Quadratus
Ostroviensis" (11 ;
2012 ; Ostrowiec
Świętokrzyski)
11 Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki "Homo Quadratus Ostroviensis" : [katalog Ostrowiec
2012
wystawy, Ostrowiec Świętokrzyski 2012].
Świętokrzysk
i
F
3845
Migalski Marek
Polski system partyjny.
Warszawa
2006
SP
5462
Migała Józef
Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych.
Warszawa
1984
R
2325
Mikluszka Beata,
Perzyna Łukasz
Poeta na urzędzie : rzecz o Tomaszu Mercie.
Warszawa
2011
B
3830
Mikołajczyk
Magdalena
Rewizjoniści : obecność w dyskursach okresu PRL.
Kraków
2013
MP
4537
Mikołajczyk Stanisław Zniewolenie Polski : przykład sowieckiej agresji.
Warszawa
1984
H
5341
Mikołajczyk Zenon,
Patryn Emil
Struktura i funkcje partii chłopskiej na przykładzie ZSL.
[Warszawa]
1968
O
196
Mikucka-Wójtowicz
Dominika
Przeszłość-teraźniejszość-przyszłość : problemy badawcze młodych politologów.
Kraków
2010
TP
2798
Mikuli Piotr,
Grzybowski Marian
Konstytucja Malty.
Warszawa
2007
PRA 3332
Mikuła Łukasz
Funkcjonowanie i integracja aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców i
polityków lokalnych.
Poznań
2011
ST
3058
Mikułowski-Pomorski
Jerzy, Bajka Zbigniew
Valeriana : eseje o komunikowaniu między ludźmi.
Kraków
1996
KS
2758
Milburn Josephine F.
Governments of the Commonwealth : covering Australia, Canada, Great Britain, New
Zealand, and for historical purposes, South Africa
New York
1965
SM
806
Milewski Artur
Kazimierz
Białostocki poker i inne felietony publikowane na portalu czasbialegostoku.pl w
okresie od stycznia 2013 do marca 2014.
Białystok
[2014] FE
4833
Milewski Roman,
Kwiatkowski
Eugeniusz
Podstawy ekonomii : ćwiczenia i zadania.
Warszawa
2006
PG
1764
Milgram Stanley
Soumission a l'autorité : un point de vue expérimental.
Paryż
1974
PS
478
Miller Krzysztof
13 wojen i jedna : prawdziwa historia reportera wojennego.
Kraków
2013
KM 3977
Miller Marek
Dziennikarstwo według Jana Pawła II.
Warszawa
2008
KM 2764
Miller Marek,
Jankowska Janina
Kto tu wpuścił dziennikarzy. 25 lat później.
Warszawa
2005
REP 4760
Mills Charles Wright
Wyobraźnia socjologiczna.
Warszawa
2007
S
5493
Miłkowski Stanisław
Pisma publicystyczne 1930 - 1939.
Warszawa
1988
MP
947
Miłosz Czesław
Ogród nauk.
Lublin
1991
LI
4302
Miłosz Czesław
Rodzinna Europa.
Warszawa
1981
LI
1818
Miłosz Czesław
To.
Kraków
2001
LI
4305
Miłosz Czesław
Wiersze. 1.
Kraków ;
Wrocław
1985
LI
4400
Miłosz Czesław
Wiersze. T. 3.
Kraków
2003
LI
4303
Miłosz Czesław
Wiersze ostatnie.
Kraków
2006
LI
4304
Miłosz Czesław
Zniewolony umysł.
Kraków ;
Madryt
2004
LI
3440
Mine Alain
Machine egalitaire.
Paryż
1987
PS
1064
Mingst Karen A.
Podstawy stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2006
SM
4161
Mingst Karen A.
Podstawy stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2006
SM
2902
Mingst Karen A.
Podstawy stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2006
SM
1743
Minkner Kamil
O filmach politycznych : między polityką, politycznością i ideologią.
Warszawa
2012
FT
3565
Minogue Kenneth R.
Polityka.
Warszawa
1997
TP
1436
Mioduszewska Grażyna Ochrona uchodzców : dziesiąta rocznica przystapienia Polski do Konwencji
Genewskiej.
Warszawa
2002
PS
3460
Miotk Anna
Badania w public relations : wprowadzenie.
Warszawa
2012
PRE 3587
Miranda Jorge,
Kownacki Piotr
Konstytucja Republiki Portugalskiej z dnia 2 kwietnia 1976 r.
Warszawa
2000
PRA 3330
Mirowicz Anatol
Pravaslaŭnaâ Belarus'.
Białystok
2009
W
2367
Mirowicz Anatol
Rosja.
Lublin
2013
W
4595
Mirowicz Anatol
Wielki słownik rosyjsko-polski. [1], A-O.
Warszawa ;
Moskwa
1986
SŁ
2999
Mirowicz Anatol
Wielki słownik rosyjsko-polski. [2], P-Â.
Moskva ;
Warszawa
1987
SŁ
3000
Mirowska Wanda,
Mistrz Karabasz i jego uczniowie : Krzysztof Kieślowski, Marcel Łoziński, Marek
Chybowicz-Brożyńska Piwowski, Jerzy Matula, Zbigniew Wichłacz, Mirosław Dembiński, Łukasz Barczyk,
Monika
Leszek Dawid, Bartek Konopka, Tomasz Wolski, Michał Bukojemski
Warszawa
2010
FT
3038
Mirska Andżelika Anna Berlin : ustrój i rola w systemie politycznym RFN po 1989 roku.
Warszawa
2007
ST
4534
Mises Ludwig von
Planowany chaos.
Lublin
1995
MP
1125
Misiągiewicz Justyna,
Pietraś Marek,
Stachurska-Szczesiak
Katarzyna
Europejska Polityka Sąsiedztwa Unii Europejskiej.
Lublin
2012
E
3973
Misiuk Andrzej
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawnoustrojowe.
Warszawa
2012
ST
4347
Misiuk Andrzej
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawnoustrojowe.
Warszawa
2012
ST
4346
Misiuk Andrzej
Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-
Warszawa
2012
ST
4320
ustrojowe.
Misiuk Andrzej
Historia bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce : zarys dziejów instytucji i służb w
latach 1764-1990.
Warszawa
2015
ZB
5107
Misiuk Andrzej
Instytucjonalny system bezpieczeństwa wewnętrznego.
Warszawa
2013
ZB
5088
Misiuk Andrzej
Zarządzanie jakością w policji.
Szczytno
2002
ZB
5070
Misiuk Andrzej,
Rajchel Kazimierz
Podstawy organizacji i kierowania : wybrane problemy.
Szczytno
2007
PG
5076
Mistewicz Eryk
Marketing narracyjny : jak budować historie, które sprzedają.
Gliwice
2011
MP
O
3887
Miszczuk Andrzej
Gospodarka samorządu terytorialnego.
Warszawa
2007
ST
4638
Miszewski Dariusz
Polacy i Czesi na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1945.
Warszawa
2013
SM
4009
Misztal Andrzej
Degresywa proporcjonalność a kształtowanie składu Parlamentu Europejskiego.
Wrocław
2012
E
3525
Misztal-Konecka
Ewolucja prawa polskiego pod wpływem technologii informatycznych : elektroniczne Lublin
Joanna, Tylec Grzegorz aspekty wymiaru sprawiedliwości.
2012
PRA 5499
Misztal-Konecka
Wizja europejskiego społeczeństwa informacyjnego i jej realizacja w prawie polskim.
Joanna, Tylec Grzegorz
Lublin
2012
PRA 5503
Miś Jan St.
Państwo w polskiej myśli politycznej.
Wrocław
1988
MP
3068
Miś Jan St.
Twórcy polskiej myśli politycznej : zbiór studiów.
Wrocław
1978
MP
1579
Miś Jan St.
W kręgu twórców myśli politycznej : zbiór studiów.
Wrocław
1983
MP
3067
Mitronowa I., Synicyna Karmannyj pol'sko-russkij i russko-pol'skij slovar'.
H., Lipkes H.
Moskva
1963
SŁ
2929
Mitscherlich Alexander Idee des Friedens und die menschliche Aggressivitat : vier Versuche.
[Frankfurt
am Main]
1969
ZB
352
Miziniak Wacław
Od marszów wielkanocnych do "gorącej jesieni".
Poznań
1985
ZB
808
Mliewski Roman,
Kwiatkowski
Eugeniusz
Podstawy ekonomii.
Warszawa
2005
PG
1762
Mocek Elżbieta
Promocja Polski w świecie : kultura, dyplomacja, marka narodowa.
Warszawa
2010
MP
O
3127
Mocek Stanisław
Dziennikarze po komunizmie : elita mediów w świetle badań społecznych.
Warszawa
2006
KM 3797
Mocek Stanisław
Polacy XXI wieku : nowe style życia.
Warszawa
2005
PS
3816
Moczulski Leszek
Geopolityka potęga w czasie i przestrzeni.
Warszawa
2010
SM
2733
Moczulski Leszek
Niezłomność i polityka : prelekcja wygłoszona na wieczornicy Konfederackich Grup
Młodzieżowych na Przełęczy Rydza-Śmigłego w Beskidzie Wyspowym 11
października 1986 r.
[S.l.]
1986
MP
5054
Modigliani Vera
Attivita' parlamentare dei socialisti italiani Vol. 1- .
Rzym
1967
MP
769
Modrzejewski
Arkadiusz
Metodologiczne i filozoficzne podstawy politologii : podstawy wykładu.
Gdańsk ;
Elbląg
2011
TP
3258
Modrzyńska Joanna
Protokół dyplomatyczny, etykieta i zasady savoir-vivre'u.
Warszawa
2016
SM
5486
Modzelewski Wojciech Region Warmii i Mazur w europejskich procesach integracyjnych.
Tomasz
Olsztyn
2014
E
4757
Mojsiewicz Czesław
Edukacja polityczna w nowej Europie.
Toruń ;
Poznań
1992
TP
1461
Mojsiewicz Czesław
Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych.
Wrocław
2007
LE
3755
Mojsiewicz Czesław
Pokojowe współistnienie państw o różnych systemach.
Warszawa
1978
ZB
405
Mojsiewicz Czesław
Stosunki Polski z innymi państwami socjalistycznymi : praca zbiorowa.
Warszawa
1973
SM
259
Mojsiewicz Czesław
Współistnienie lub nieistnienie.
Warszawa
1986
ZB
827
Molenda Jan
Piłsudczycy a Narodowi Demokraci 1908 - 1918.
Warszawa
1980
O
488
Molęda-Zdziech
Małgorzata
Lobbing w praktyce : doświadczenia polskie.
Warszawa
2006
WY 3815
B
Mołdawa Tadeusz
Konstytucja Hiszpanii z 27 grudnia 1978 znowelizowana 27 sierpnia 1992.
Warszawa
2008
PRA 3335
Mołdawa Tadeusz
Konstytucja Republiki Kuby.
Wrocław
1978
PRA 1025
Mondry Janusz
Powrót geopolityki : Ameryka, Europa i Azja u progu XXI wieku.
Elbląg
2004
SM
1578
Monod Martine
Israël tel que je l'ai vu : historique de l'Etat d'Israël depuis sa création.
Paryż
1968
REP 358
Mooney Booth
Lyndon Johnson story.
New York
1964
B
4932
Morawiecki Kornel
Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej : (projekt).
[Wrocław]
1987
O
5148
Morawiecki Wojciech
Funkcje organizacji międzynarodowej.
Warszawa
1971
O
119
Morawiecki Wojciech
Narody Zjednoczone: zamierzenia i rzeczywistość.
Warszawa
1967
O
31
Morawski Lech
Wstęp do prawoznawstwa.
Toruń
2014
PRA 4807
Mordwiłko Janusz
Status posła. Cz. 1, Wybór ekspertyz prawnych do art. 1-24 ustawy z 9 maja 1996 r. o
wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz.U. z 2003 r. nr 221, poz. 2199, ze zm.)
Warszawa
2007
SP
3364
Moreou Jaques, Dupuis Éléments de sociologie politique.
Georges, Georgel
Jacques
Paryż
1966
PS
193
Morgenthau Hans J.
Dilemmas of politics.
Chicago
1958
P
1124
Morgiewicz, Emil
Czym był "Ruch"?
Lublin
1992
O
1410
Morreale S. P.,
Spitzberg B. H., Barge
J. K.
Komunikacja między ludźmi : motywacja, wiedza i umiejętności.
Warszawa
2011
KS
2913
Morris John G.
Zdobyć zdjęcie : moja historia fotografii prasowej.
Warszawa
2007
F
2800
Morrison Herbert
Government and parliament: a survey from the inside.
Londyn ;
New York
1954
SP
94
Mosca Gaetano,
Bouthoul Gaston
Historie des doctrines politiques depuis l'antiquite.
Paryż
1966
PRA 173
Mosher Frederick
Camp
Democracy and the Public Service.
New York
[etc.]
1968
ST
Motyka Krzysztof
Law and sociology : the Petrażyckian perspective.
Londyn
2006
PRA 1801
Motyka Krzysztof
Prawa człowieka : wprowadzenie, wybór źródeł.
Lublin
2004
PRA 1834
Motyka Krzysztof
Prawa człowieka : wybór źródeł.
Lublin
1996
PRA 2989
Motyka Krzysztof
Prawo do prywatności : aspekty prawne i psychologiczne.
Lublin
2001
PRA 1822
4817
Mouffe Chantal
Polityczność : przewodnik krytyki politycznej.
Warszawa
2008
P
3092
Mrozek Bogusław
Indie współczesne.
Warszawa
1971
SM
248
Mroziewicz Krzysztof
Korespondent czyli Jak opisać pełzający koniec świata.
Poznań
2013
KM 5017
Mrożek Sławomir
Opowiadania.
Kraków
1974
LI
5361
Mróz Maciej,
Dębowski Tomasz
Wspólnoty chrześcijańskie w państwach byłego ZSRR - perspektywa dwudziestolecia. Wrocław
2006
PK
2354
Mróz Maciej,
Stadmuller Elżbieta
Lenin.
Toruń
2010
SM
2369
Mucha Janusz
Nie tylko internet : nowe media, przyroda i "technologie społeczne" a praktyki
kulturowe.
Kraków
2010
I
3942
Muir Ramsay
Civilization and Liberty.
Londyn
1940
PS
252
Multan Wojciech
Detente a rozbrojenie.
Warszawa
1980
ZB
456
Multan Wojciech
Konferencja w sprawie bezpieczeństwa i współpracy w Europie : (wybór dokumentów Warszawa
1964-1972).
1973
ZB
229
Multan Wojciech
Porozumienia rozbrojeniowe po II wojnie światowej.
Warszawa
1985
ZB
721
Multan Wojciech
Problemy rozbrojenia europejskiego 1945 - 1975.
Warszawa
1979
ZB
422
Multan Wojciech
Rokowania wiedeńskie w sprawie wzajemnej redukcji sił zbrojnych i zbrojeń w
Europie Środkowej. Cz. 1, Wybór dokumentów 1973-1978
Warszawa
1980
ZB
567
Murawski Krzysztof
Filozofia polityki : wybrane zagadnienia prakseologiczne.
Warszawa
1993
P
1083
Murch Walter
W mgnieniu oka : sztuka montażu filmowego.
Warszawa
2009
FT
3271
Murdzek Benjamin P.
Emigration in polish social - political thought 1870 - 1914.
Boulder
1977
PS
375
Musial Bogdan
Przewrót majowy 1926 roku w oczach Kremla.
Warszawa
2009
H
5025
Musiał Filip, Szarek
Jarosław
Partia z narodem, naród z Kościołem.
Kraków
2008
PK
2603
Musiał Filip, Szarek
Jarosław
W służbie komuny.
Kraków
2008
H
2604
Musiał-Karg
Magdalena
Demokracja w obliczu nowych mediów : elektroniczna demokracja, wybory przez
Internet, kampania w sieci - teoria, doświadczenia, perspektywy.
Toruń
2013
WY 5554
B
Mussolini Benito
Doktryna faszyzmu.
Poznań ;
Łódź
1992
MP
1129
Muszański Stanisław
PRL zbrodnia niedoskonała : rozważania o terrorze władzy i społecznym oporze.
Warszawa
1996
PS
1139
Muszyński Jerzy
Leksykon marketingu politycznego.
Wrocław
2001
LE
4769
Muszyński Jerzy
Oblicza współczesności.
Warszawa
1983
H
653
Muszyński Jerzy
Socjalizm w państwach środkowej i południowo-wschodniej Europy : społecznopolityczne problemy rewolucji socjalistycznej i budownictwa socjalizmu.
Warszawa
1975
MP
258
Muszyński Jerzy
Terroryzm polityczny.
Warszawa
1981
ZB
555
Muś Jan
Bośnia i Hercegowina : etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania.
Lublin
2013
SM
3866
Muś Jan
Bośnia i Hercegowina : etnopolityczne podziały i ich uwarunkowania.
Lublin
2013
SM
3859
Muś Jan
Chorwacja w Unii Europejskiej.
Łódź
2011
E
3768
Muś Teresa
Wyzwania dla polskiej polityki przestrzennej : konferencja organizowana przez
Warszawa
Sejmową Komisję Infrastruktury, Ministerstwo Infrastruktury we współpracy z Biurem
analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
2008
PG
3350
Myczka Eugeniusz
O polską ideę czynu.
Poznań
1938
TN
4470
MysiakowskaMuszyńska Jolanta
Aparat represji wobec księdza Jerzego Popiełuszki 1982-1984. T. 1.
Warszawa
2009
PK
4945
Myśliński Adam
Osa : jednodniówka : Chełm, lipiec 1939 r.
Chełm
1939
PR
4706
Nabokov Vladimir
Vladimirovič
Lolita : powieść.
Warszawa
1991
LI
4626
Nalewajko Ewa
Protopartie i protosystem? : szkic do obrazu polskiej wielopartyjności.
Warszawa
1997
O
1405
Nałecz Andrzej
Uznanie administracyjne a reglamentacja działalności gospodarczej.
Warszawa
2010
ST
2718
Nałęcz Daria
Zawód dziennikarza w Polsce : 1918 - 1939.
Warszawa ;
Łódź
1982
KM 2311
Nałęcz Tomasz
Rok prezydentury 6 sierpnia 2010 - 5 sierpnia 2011.
Warszawa
2011
B
3367
Narojek Winicjusz
Społeczeństwo planujące : próba socjologii gospodarki socjalistycznej.
Warszawa
1973
PG
745
Narojek Winicjusz
System władzy w mieście: studium monograficzne.
Wrocław
1967
ST
36
NaruszewiczDuchlińska Alina
Nienawiść w czasach internetu.
Gdynia
2015
I
5523
NATO
NATO : od konfrontacji do współpracy : bibliografia. T. 1.
Warszawa
2000
BIB 3421
Nauzille Jean
Transylwania obszar kontaktów i konfliktów.
Bydgoszcz
1997
SM
1577
Nawrot Bogdan,
Pokładecki Jacek
Wieloaspektowość samorządności gminnej w Polsce.
Poznań
2011
ST
3200
Nazarbaev Nursultan
Abiševič
U progu XXI wieku.
Warszawa
1997
W
2296
Neale J. E.
Elżbieta I.
Warszawa
1981
B
3446
Negroponte Nicholas
Cyfrowe życie : jak się odnaleźć w świecie komputerów.
Warszawa
1997
I
4034
Neja Jarosław
Dla władzy, obok władzy, przeciw władzy : postawy robotników wielkich ośrodków
przemysłowych w PRL.
Warszawa
2005
H
2660
Nemoudry Jan
Państwo a organizacje młodzieżowe w Polsce Ludowej.
Poznań
1967
O
45
Neubert Erhart
Kościół i opozycja w NRD.
Warszawa
2011
PK
3169
Neuhaus Norbert,
Langes Horst
Wokół wartości chrześcijańskiej demokracji.
Gliwice
2012
O
3711
Newman Edward, Paris New perspectives on liberal peacebulding.
Roland, Richmond
Olivier P.
Tokyo ; New 2009
York
ZB
3108
Newton Kenneth
Sociology of British Communism.
Londyn
1969
O
4818
Nęcki Zbigniew
Komunikacja międzyludzka.
Kraków
1996
KS
5078
Nicolaides Phedon,
Geveke Arjan,
Skuteczna realizacja polityk w poszerzonej Unii Europejskiej : przykład krajowych
władz regulacyjnych.
Łódź
2003
E
3195
Nieć Mateusz
Komunikowanie polityczne w nowoczesnym państwie.
Warszawa
2013
KP
4577
Nieć Mateusz
Komunikowanie społeczne i media : perspektywa politologiczna.
Warszawa
2010
MP
3746
O
Niedźwiecki Ryszard
Ewolucja strategii. W kierunku zintegrowanej strategii bezpieczeństwa : rozprawa
habilitacyjna.
Warszawa
2013
ZB
4333
Niemcy. Bundestag
Erste Beratung der Ostverträge im Deutschen Bundestag am 23., 24. und 25. Febrruar
1972 : Mit dem Bericht der Bundesregierung zur Lage der Nation
[S.l.]
1972
SP
773
Niesiołowski Stefan
"Ruch" przeciw totalizmowi.
Warszawa
1989
O
967
Niesiołowski Stefan
Ruch przeciw totalizmowi.
Warszawa
1988
O
960
Niesyto Aleksandra
Wojciech Korfanty - portret polityka : materiały z sesji naukowej (wrzesień 1989).
Katowice
1991
B
1415
Niewęgłowska Aneta
Obóz piłsudczykowski i jego wizje polityki wschodniej.
Siedlce
2014
H
4867
Niezabitowski Tomasz
Włodzimierz Śliwiński.
Łódź
2006
FT
3036
Niezależny
Samorządny Związek
Zawodowy
"Solidarność". \b
Krajowy Zjazd
Delegatów (1 ; 1981 ;
Gdańsk)
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" : uchwała programowa (z aneksem). Gdańsk
1981
O
5047
Warszawa
1984
O
5227
Niezależny
Samorządny Związek
Zawodowy
"Solidarność". Region
Mazowsze
Społeczeństwo wobec kryzysu : konwersatorium "Doświadczenie i przyszłość", raport Warszawa
trzeci.
1981
PS
5166
Niezależny
Samorządny Związek
Zawodowy
Deklaracja programowa : o godność i interesy ludzi pracy.
1981
O
5049
Niezależny
U źródeł Solidarności : czerwiec - październik 1980.
Samorządny Związek
Zawodowy
"Solidarność". Centrum
Dokumentacji i Analiz
Opole
"Solidarność". Region
Śląska Opolskiego
Niezgoda Marian,
Świątkiewicz-Mośny
Maria, Wagner
Aleksandra
Com.unikowanie w zmieniającym się społeczeństwie.
Kraków
2010
KS
3943
Niklewicz Konrad
Roman Dmowski 1864-1939 : w pięćdziesięciolecie śmierci.
Londyn
1989
B
1192
Niklewicz Konrad
Unia po polsku : prezydencja 2011.
Warszawa
2011
E
3783
Niklewicz Konrad
Unia po polsku : prezydencja 2011.
Warszawa
2011
E
3319
Nikl Miroslav
Vztah USA k zapado-evropske integraci.
Praha
1969
SM
112
Nobecourt Jacques
Włochy na żywo.
Warszawa
1975
SM
737
Noble Aleksander
Przewodnik po Unii Europejskiej : od Rzymu do Maastricht i Amsterdamu.
Warszawa
1998
E
1455
Nock Albert Jay
Our enemy, the state ; including On doing the right thing.
New York
1989
ST
1191
Noelle-Neumann
Elisabeth
Spirala milczenia : opinia publiczna - nasza skóra społeczna / Elisabeth NoelleNeumann.
Poznań
2004
KM 3576
Noga Henryk
Modele komunikacji w procesie edukacyjnym : na przykładzie kształcenia
ogólnotechnicznego.
Kraków
2010
KS
2493
Norris Pippa, Inglehart Sacrum i profanum : religia i polityka na świecie.
Ronald
Kraków
2006
PK
5461
Noszczak Bartłomiej
Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie
internowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953-1956.
Warszawa
2008
PK
2655
Nowacki Józef
Praworządność : wybrane problemy teoretyczne.
Warszawa
1977
PRA 326
Nowak Edward K.
Straussowski wariant polityki zagranicznej RFN.
Warszawa
1978
MP
383
Nowak Eugeniusz
Zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych.
Warszawa
2013
ZB
4285
Nowak Ewa
Agenda-setting w teorii i praktyce politycznej.
Lublin
2013
WY 4064
B
Nowak Ewa
Ustanawianie agendy politycznej przez media : efekt newsa w Polsce.
Lublin
2014
KM 4753
Nowak-Far Artur
Integracja Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską.
Warszawa
2012
SM
3673
Nowak-Far Artur
Unia gospodarcza i walutowa w Europie.
Warszawa
2011
E
2823
Nowak Jacek
System dowodzenia lotnictwem sił powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie Warszawa
uwarunkowań geopolitycznych, ekonomicznych i doktrynalnych.
2013
ZB
4131
Nowak Jakub
Aktywność obywateli online : teorie a praktyka.
Lublin
2011
MP
O
2819
Nowak Jerzy Robert
Węgry wychodzenie z kryzysu 1956.
Warszawa
1984
H
682
Nowak-Jeziorański Jan Polska pozostała sobą.
Warszawa
1983
MP
5191
Nowak-Jeziorański Jan Polska z oddali : wspomnienia : 1956-1976.
Kraków
1992
B
4011
Nowak-Jeziorański Jan Wojna w eterze : wspomnienia. T. 1, 1948-1956.
Warszawa
1985
LI
5161
Nowak-Juchacz Ewa
Ethos w życiu publicznym.
Warszawa
2008
P
4634
Nowak Kazimierz
NRF : zagadnienia polityczno-ustrojowe.
Warszawa
1967
SP
38
Nowak Kazimierz
Sejm a rząd w Polsce Ludowej.
Warszawa
1973
SP
235
Nowak Leszek
U podstaw teorii socjalizmu. T. 1, Własność i władza : o konieczności socjalizmu.
Poznań
1991
MP
979
Nowak Leszek
U podstaw teorii socjalizmu. T. 2, Droga do socjalizmu : o konieczności socjalizmu w
Rosji.
Poznań
1991
MP
978
Nowak Leszek
U podstaw teorii socjalizmu. T. 3, Dynamika władzy : o strukturze i konieczności
zaniku socjalizmu.
Poznań
1991
MP
977
Nowak - Łoś Teresa
Problem rozbrojenia w polskiej polityce zagranicznej.
Warszawa
1985
ZB
931
Nowak Maciej
Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego.
Warszawa
2011
ZB
4143
NowakowskaKrystman Aneta,
Zubrzycki Waldemar,
Daniluk Piotr
Terroryzm w ujęciu analiz strategicznych.
Warszawa
2015
ZB
5458
Nowakowski Piotr
Tomasz
Fast food dla mózgu czyli Telewizja i okolice.
Tychy
2002
T
5001
Nowakowski Tomasz
Oblicza władzy. 2, Relacje między władzą a społeczeństwem z perspektywy
Bydgoszcz
2014
HP
4792
historycznej, politologicznej i prawnej.
Nowak Paweł, Tokarski Kreowanie światów w języku mediów.
Ryszard
Lublin
2007
KM 3955
Nowak Stefan
Warszawa
2007
S
5504
Nowinowski, Sławomir Pamięć i polityka historyczna : doświadczenia Polski i jej sąsiadów.
M., Pomorski Jan,
Stobiecki Rafał
Łódź
2008
H
5412
Nowińska Ewa
Prawo dla dziennikarzy : poradnik kieszonkowy.
Warszawa
1998
PRA 2790
Nowodworski Wiktor
Katalog obcojęzycznych czasopism i wydawnictw zbiorowych Biblioteki
Uniwersyteckiej KUL : uzupełnienia do tytułów opublikowanych. Cz. 1, A-N.
Lublin
1978
BIB 2073
Nurek Mieczysław
Polska w polityce Wielkiej Brytanii w latach 1936-1941.
Warszawa
1983
SM
715
Nycz Grzegorz
Promowanie demokracji w polityce zagranicznej USA po 11 września 2001 roku.
Kraków
2013
SM
4054
Nyszk Wojciech, Smyk Integracja w logistyce wojskowej.
Stanisław
Warszawa
2014
ZB
4964
O'Reilly, Bill
Zabić Kennedy'ego : koniec Camelotu.
Warszawa
2013
B
4764
Oates Stephen B.
Lincoln.
Warszawa
1991
B
1970
Obsborne David,
Gaebler Ted
Rządzić inaczej : jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację
publiczną.
Poznań
1992
ST
1407
Ochorowicz Julian
O polskim charakterze narodowym.
Lublin
1986
TN
1845
Ociepka Beata
Miękka siła i dyplomacja publiczna Polski.
Warszawa
2013
SM
4189
Ockenfels Wolfgang
Zarys katolickiej nauki społecznej : wprowadzenie.
Warszawa
1993
PK
4363
Odrowąż-Sypniewski
Wojciech
Immunitet parlamentarny : zagadnienia podstawowe.
Warszawa
2007
SP
3342
Odrowąż-Sypniewski
Wojciech
Mandat wolny a zobowiązania cywilnoprawne.
Warszawa
2007
SP
3354
Odrowąż-Sypniewski
Wojciech
Prawo parlamentarne : seminarium dla nowo wybranych posłów VI kadencja.
Warszawa
2007
PRA 3347
Metodologia badań społecznych.
Odrowąż-Sypniewski
Wojciech
Regulamin Sejmu w opiniach Biura Analiz Sejmowych. T. 2.
Warszawa
2010
SP
2711
Ognik Halina
Polityka zagraniczna Jugosławii : aspekty europejskie.
Warszawa
1986
SM
824
Ogonowska Agnieszka Telewizja w edukacji medialnej.
Kraków
2009
T
3745
Ogonowski Krzysztof
Systemy uzbrojenia lufowego współczesnych statków powietrznych.
Dęblin
2013
ZB
4615
Ogrodziński Wojciech
Radio Olsztyn od 60 lat : ...naturalnie.
Olsztyn
2012
R
4668
Ohmann Richard
Politics of letters.
Middletown
1988
MP
3702
Okrasa Taduesz
Administracja, polityka, ekonomia.
Warszawa
2009
SM
2922
Okrzesik Janusz,
Wojtasik Waldemar
Wybory prezydenckie w Polsce 2010.
Katowice
2011
WY 3878
B
Oledzki Jerzy,
Tworzydło Dariusz
Public relations: znaczenie społeczne i kierunki rozwoju.
Warszawa
2006
PRE 2756
Olejarz Tomasz
Polityka wschodnia Stolicy Apostolskiej : idee, kierunki ewolucji, instrumenty
realizacji.
Lublin
2010
W
2629
Olejczuk-Merta Anna
Rynek młodych konsumentów.
Warszawa
2001
RE
3462
Oleksiewicz Izabela
Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej.
Lublin
2013
ZB
4350
Olewińska Monika
Federalizm w Unii Europejskiej i w Niemczech : modele i powiązania.
Kraków
2007
E
3426
Ollivier Bruno
Nauki o komunikacji : teoria i praktyka.
Warszawa
2010
KS
3555
Olson James S.
Historical Dictionary of European Imperialism.
New York ;
London
1991
LE
3113
Olszański Leszek
Dziennikarstwo internetowe.
Warszawa
2006
I
3592
Olszański Tadeusz
Andrzej
Problem językowy na Ukrainie : próba nowego spojrzenia.
Warszawa
2012
W
3863
Olszewski Edward
Doktryna i ruch socjaldemokratyczny : historia i współczesność.
Puławy
2001
O
3207
Olszewski Edward
Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego.
Lublin
2004
ZB
3976
Olszewski Edward
Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego.
Lublin
2004
MP
1605
Olszewski Edward
Emigracja polska w Danii 1893-1993.
Warszawa ;
Lublin
1993
PS
3209
Olszewski Edward,
Ziętara Wojciech
Współczesna socjaldemokracja europejska na przełomie XX i XXI wieku.
Lublin
2012
SP
3623
Olszewski Henryk
Idee i ruchy społeczne XX wieku.
Poznań
2001
PS
4281
Olszewski Henryk
Studia z dziejów myśli politycznej w Niemczech XIX i XX wieku : praca zbiorowa.
Poznań
1982
MP
593
Olszewski Henryk,
Zmierczak Maria
Historia doktryn politycznych i prawnych.
Poznań
1993
PRA 1183
Olszewski Jan
Olszewski - przerwana premiera.
Warszawa
1992
MP
1437
Olszewski Jan
Prosto w oczy.
Warszawa
1997
MP
2411
Olszewski Leon
Ekonomiczne i społeczno-prawne uwarunkowania transformacji gospodarki polskiej
pierwszej dekady XXI wieku (wybrane aspekty).
Wrocław
2008
PG
2450
Olszewski Paweł,
Kapusniak Tomasz,
Lizak Wiesław
Bezpieczeństwo międzynarodowe : wyzwania i zagrożenia XXI wieku.
Radom
2009
ZB
1516
Ołdakowska-Kuflowa
Mirosława, Kawecka
Mirosława
Poznawanie sąsiadów : z zagadnień religijnych w polskiej i ukraińskiej kulturze.
Lublin
2008
PK
4138
Oniszczuk Zbigniew,
Wielopolska-Szymura
Mirosława
Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 1. Katowice
2012
KM 3819
Oniszczuk Zbigniew,
Wielopolska-Szymura
Mirosława
Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa. T. 2. Katowice
2012
KM 3820
Opałek Kazimierz
Elementy teorii polityki.
Warszawa
1989
TP
1127
Opałka Kazimierz
Z zagadnień teorii polityki : system polityczny, interesy, wartości, normy polityczne,
decyzje polityczne : praca zbiorowa.
Warszawa
1978
TP
334
Orębska Marta
Marketing polityczny w kampanii wyborczej : studium wyborów samorządowych w
Toruń
2009
MP
2590
Bytomiu w 2006 roku.
O
Organizacja Narodów
Zjednoczonych. Biuro
Informacji Prasowej.
Evryman's United Nations : a complete handbook of the activities and evolution of the New York
United Nations during its first twenty years, 1945 - 1965.
1968
O
293
Organizacja Narodów
Zjednoczonych.
Sekretarz Generalny
Raport Sekretarza Generalnego ONZ o broni chemicznej i bakteriologicznej
(biologicznej) oraz o skutkach ich ewentualnego użycia.
Warszawa
1969
ZB
735
Organizacja Narodów
Zjednoczonych.
Wydział Informacji
Prasowej
Everyman's United Nations : a ready reference to the structure, function and work of
the United Nations and its related agencies.
New York
1950
ZB
2923
Orlewicz Tadeusz
Partie i organizacje chłopskie w Europie kapitalistycznej.
Warszawa
1966
O
28
Orłowski Leon
O polityce.
Warszawa
1983
TP
5163
Orłowski Ryszard
Idee gospodarcze Drugiej Rzeczpospolitej.
Lublin
1996
PG
3495
Orszulik Alojzy
Czas przełomu : notatki ks. Alojzego Orszulika z rozmów z władzami PRL w latach
1981-1989.
Warszawa ;
Ząbki
2006
PK
3666
Orton Lawrence D.
Dwieście lat USA : ideały i paradoksy historii amerykańskiej.
Warszawa
1984
H
1817
Orwell George
Rok 1984.
Warszawa
1994
P
1399
Orzechowski
Kazimierz
Żądło i miód mądrości : antologia aforyzmu polskiego.
Wrocław
1984
LI
5355
Orzechowski Marian
Polityka, władza, panowanie w teorii Maxa Webera.
Warszawa
1984
TP
842
Orzechowski Marian
Rewolucja, socjalizm, tradycje : przeszłość narodowa i tradycje w myśli politycznej
rewolucyjnego nurtu polskiego ruchu robotniczego
Warszawa
1984
ZB
699
Orzelska Agnieszka
Polityka zagraniczna Polski wobec wybranych kwestii spornych w stosunkach
transatlantyckich (1989-2004).
Warszawa
2011
SM
5381
Orzelska Agnieszka
Stosunki transatlantyckie z perspektywy polskiej polityki zagranicznej.
Warszawa
2009
SM
3801
Warszawa
1962
KK
4487
Osiadacz-Molska Alina Pierwsze pokolenie marksistów polskich : wybór pism i materiałów źródłowych z lat
1878-1886. T. 1.
Osiadacz-Molska Alina Pierwsze pokolenie marksistów polskich : wybór pism i materiałów źródłowych z lat
1878-1886. T. 2.
Warszawa
1962
KK
4488
Osiatyński Wiktor
Ewolucja amerykańskiej myśli społecznej i politycznej.
Warszawa
1983
PS
1570
Osiatyński Wiktor
Stany Zjednoczone : społeczeństwo i władza.
Warszawa
1975
PS
342
Osiatyński Wiktor
Wizje Stanów Zjednoczonych w pismach ojców założycieli.
[Warszawa]
1977
MP
340
Osiatyński Wiktor
Współczesny konserwatyzm i liberalizm amerykański.
Warszawa
1984
MP
696
Osica O., Zaborowski
M.
Nowy członek "starego" sojuszu : Polska jako nowy aktor w euroatlantyckiej polityce
bezpieczeństwa.
Warszawa
2002
ZB
1318
Osiński Joachim
Konstytucja Republiki Finlandii z 11 czerwca 1999 r.
Warszawa
2000
PRA 3324
Osiński Joachim
Przedstawicielskie organy władzy w ZSRR : Rada Najwyższa, rady najwyższe
republik związkowych i autonomicznych : problemy organizacji i funkcjonowania
Warszawa
1987
SP
858
Osmańczyk Edmund
Jan
Ciekawa historia ONZ : w Nowym Jorku nad Wschodnią Rzeką : mała encyklopedia
ONZ.
Warszawa
1965
O
609
Osmańczyk Edmund
Jan
Encyklopedia spraw międzynarodowych i ONZ.
Warszawa
1974
LE
3984
Osmańczyk Edmund
Jan
Nasza Europa.
Poznań
1971
E
337
Osmańczyk Edmund
Jan
Polska i Izrael.
[Kraków]
1989
SM
983
Osmańczyk Edmund
Jan
Rzeczpospolita Polaków.
Warszawa
1977
MP
4296
Osmańczyk Edmund
Jan
Siła kraju i emigracji : myślenie na przełomie epok.
New York
1988
TN
1011
Osmańczyk Edmund
Jan
Sprawy Polaków.
Katowice
1982
MP
1842
Osóbka Przemysław
Systemy konstytucyjne Andory, Liechtensteinu, Monako, San Marino.
Warszawa
2008
PRA 2707
Ossendowski Antoni
Ferdynand
Cień ponurego Wschodu : (za kulisami życia rosyjskiego).
Warszawa
1990
W
1844
Ossendowski Antoni
Ferdynand
Lenin.
Łomianki
2008
B
2370
Ostaszewski Jan
Demokracja a ideał społeczny : wybór pism.
Londyn
1967
MP
1451
Ostaszewski Piotr
Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów.
Warszawa
2008
SM
2728
Ostrom Vincent
Federalizm amerykański : tworzenie społeczeństwa samorządnego.
Warszawa ;
Olsztyn
1994
SP
1256
Oświecimski Konrad
Grupy interesu i lobbing w amerykańskim systemie politycznym.
Kraków
2012
WY 3570
B
Otok Stanisław
Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka.
Warszawa
2009
SM
2732
Ovsânyj, Igor'
Dmitrievič, Gromyko,
Andreevič Andrej
Polityka zagraniczna Związku Radzieckiego.
Warszawa
1981
W
578
Owona Joseph,
Swadesh Rana
Obstacles to disarmament and ways of overcoming them.
Paryż
1981
ZB
616
Ozdowski Jerzy
Troska o pokój początkiem wspólnoty narodów.
[Lublin]
1969
ZB
296
Pacanowska Regina
Samorząd powiatowy w Wielkopolsce w latach 1919-1939.
Poznań
2006
ST
3198
Pacholski P., Pietrzak P. Aktywność Polski w zwalczaniu proliferacji broni masowego rażenia i terroryzmu
międzynarodowego.
Warszawa
2004
ZB
1330
Paczkowski Andrzej
Gomułka i inni : dokumenty z archiwum KC 1948-1982.
Warszawa
1986
H
5348
Painter Fred B., Bixler
Harold H.
Citizenship in action.
Chicago
1961
PS
254
Pajórek Leszek,
Szkodzińska
Małgorzata
Polityka bezpieczeństwa i obrony Unii Europejskiej : budowa europejskiej autonomii
strategicznej.
Warszawa
2004
ZB
1323
Palczewski Marek,
Worsowicz Monika
News i dziennikarstwo śledcze wobec wyzwań XXI wieku.
Łódź
2010
KM 4674
Palczewski Marek,
Worsowicz Monika
O dziennikarstwie śledczym: normy, zagrożenia, perspektywy.
Łódź
2009
KM 2579
Palikot Janusz
Kulisy Platformy.
Warszawa
2011
MP
3149
Pałyga Edward J.
Dyplomacja Polski Ludowej 1944-1984 : (kierunki - treści - mechanizmy).
Warszawa
1986
SM
816
Pałyga Edward J.
Polsko-watykańskie stosunki dyplomatyczne : od zarania II Rzeczypospolitej do
pontyfikatu papieża - Polaka.
Warszawa
1988
PK
905
Pałyga Edward Józef
Watykańska polityka wschodnia 1917-1987. Cz. 1, Materiały z konferencji
międzynarodowej w Białowieży 2-7 XI 1987.
Warszawa
1989
PK
937
Pankiewic Konrad
E-marketing w akcji : czyli Jak skutecznie wzbudzać pożądanie klientów i zazdrość
konkurencji : praca zbiorowa.
Gliwice
2008
RE
4340
Panter-Brick Simone
Gandhi against machiavellism: non-violence in politics.
Londyn
1966
P
84
Pańków Irena, Post
Barbara
Kobiety u władzy? : spojrzenie z Sejmu.
Warszawa
2010
PS
2704
Paradowska Janina
A chciałam być aktorką...
Warszawa
2011
MP
3151
Paradowski Ryszard
Kulturowe instrumentarium wolności : dziennikarstwo, internet, rynek.
Poznań
2004
KM 1738
Paradowski Ryszard
Kulturowe instrumentarium wolności : etyka i prawo.
Poznań
2005
PS
1740
Parent Michael
Demokracja dla nielicznych.
Warszawa
1982
MP
614
Parszowski Sergiusz,
Kruczyński Andrzej
Imprezy masowe : organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki.
Warszawa
2015
ZB
5477
Partycki Sławomir
Człowiek a rynek. T. 2.
Lublin
2004
PG
1656
Partycki Sławomir
Człowiek a rynek T. 1.
Lublin
2004
PG
1804
Partycki Sławomir
Elementy społeczne w społecznej gospodarce rynkowej.
Lublin
1996
PG
4356
Partycki Sławomir
Nowa ekonomia a społeczeństwo. 1.
Lublin
2006
PS
1739
Partycki Sławomir
Nowa ekonomia a społeczeństwo. T. 2.
Lublin
2006
PS
1729
Partycki Sławomir
Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Lublin
Wschodniej. 1.
2007
PS
1793
Partycki Sławomir
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i
Wschodniej. T. 1.
2010
PG
2483
Lublin
Partycki Sławomir
Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i
Wschodniej. T. 2.
Lublin
2010
PG
2484
Partycki Sławomir
Religia a gospodarka : suplement.
Lublin
2005
PG
2528
Partycki Sławomir
Religia a gospodarka T. 1.
Lublin
2005
PG
1756
Partycki Sławomir
Religia a gospodarka T. 2.
Lublin
2005
PG
1798
Partycki Sławomir
Zarys teorii socjologii gospodarki.
Lublin
2003
PG
1773
Paruch Józef
Słownik skrótów.
Warszawa
1992
SŁ
4853
Paruch Waldemar
Ukraina i Białoruś : przeszłość i współczesność ziem między Rzeczpospolitą a Rosją.
Lublin
2013
W
4594
Paruch Waldemar,
Trembicka Krystyna
Niepodległość, zależność, suwerenność : problematyka zagraniczna w najnowszej
polskiej myśli politycznej.
Lublin
2007
MP
2690
Paruch Waldemar,
Trembicka Krystyna
Typologia systemów bezpieczeństwa w XIX i XX wieku.
Lublin
1996
ZB
3214
Parzałek A., Rot H.
Struktura i funkcjonowanie rad narodowych i ich organów w świetle badań
empirycznych.
Wrocław
1983
ST
719
Parzyszek Magdalena
Media lokalne w budowaniu tożsamości regionalnej : dobre praktyki stowarzyszeń
regionalnych na Lubelszczyźnie.
Lublin
2015
KM 5561
Parzyszek Magdalena
Media lokalne w budowaniu tożsamości regionalnej : dobre praktyki stowarzyszeń
regionalnych na Lubelszczyźnie.
Lublin
2015
KM 5558
Pasieczny Leszek
Encyklopedia organizacji i zarządzania.
Warszawa
1981
LE
4345
Pasierb Bronisław
Materiały konferencji naukowej "Miejsce Polski w Europie 1944 - 1974" poświęconej Wrocław
powstaniu Polski Ludowej : Wrocław, 22 czerwca 1974 roku
1976
SP
531
Pasierb Bronisław
Sprzeczności i konflikty społeczne oraz ich skutki polityczne.
Warszawa
1989
PS
4353
Pasierb Bronisław
Życie polityczne dolnego śląska 1945 - 1950.
Warszawa ;
Wrocław
1979
O
424
Pasierb Bronisław
Życie polityczne Polski lat osiemdziesiątych : próba podsumowania badań.
Wrocław
1991
PS
1216
Pastusiak Longin
Co zakłóca współżycie międzynarodowe.
Warszawa
1984
SM
677
Pastusiak Longin
Komputery a polityka : szkice o teoretycznych i metodologicznych zagadnieniach
Warszawa
1975
TP
266
stosunków międzynarodowych.
Pastusiak Longin
Perspektywy nowego ładu światowego : praca zbiorowa.
Warszawa
2013
ZB
4321
Pastusiak Longin
Ronald Reagan : biografia dokumentacyjna.
Warszawa
1988
B
2313
Pastusiak Longin
Rosevelt a sprawa polska.
Warszawa
1980
B
3008
Pastusiak Longin
Stany Zjednoczone-Europa zachodnia, Polska.
Szczecin
1987
SM
878
Pastusiak Longin
Szkice o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych.
Warszawa
1968
SM
78
Pastusiak Longin
Wielkie mocarstwa wobec podziału i zjednoczenia Niemiec.
Katowice
1983
SM
662
Pastusiak Longin
Współczesny konserwatyzm amerykański.
Warszawa
1984
MP
689
Paszewski Tomasz
USA i UE wobec nowych wyzwań globalnych.
Warszawa
2013
SM
5549
Paszkiewicz Henryk
Rise of Moscow's power.
Boulder ;
New York
1983
W
4656
Paszko Artur
O katolickie państwo narodu polskiego : inspiracje katolickie w ideach politycznych
Grupy "Szańca" i Konfederacji Narodu.
Kraków
2002
PK
1832
Paszkowski Augustyn
Śmigus : jednodniówka : Lublin, 28-go marca 1921 r.
Lublin
1921
PR
4701
Paszkowski
Mieczysław
Dyplomacja wielostronna na forum organizacji międzynarodowych.
Warszawa
1976
SM
313
Pasztor Maria
Między Paryżem, Warszawą i Moskwą : stosunki polsko-francuskie w latach 19541969.
Toruń
2003
SM
1313
Pasztor Maria
Polska w oczach francuskich kół rządowych 1924-1939.
Warszawa
1999
SM
1276
Paszylk Bartłomiej
Słownik gatunków i zjawisk filmowych.
Warszawa ;
BielskoBiała
2010
LE
5120
Paśnik Henryka, Paśnik Obietnica : historia, którą napisało życie.
Arkadiusz
Częstochowa 2014
REP 4951
Pataj Magdalena
Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka.
Toruń
2015
PS
5419
Pateman Carole
Participation and democratie theory.
Londyn
1970
SP
407
Paterek Anna
Polityka europejska Niemiec : debata wokół reformy i poszerzenia Unii Europejskiej.
Kraków
2011
E
3664
Patterson Robert
Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i angielsku T. 1-.
Kraków
2010
EN
2692
Pawełczyk Piotr
Marketing polityczny - szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji? : praca
zbiorowa.
Poznań
2007
MP
O
1591
Pawlak-Hejno Elżbieta, Etyka dziennikarstwa : edukacja - teoria - praktyka.
Pleszczyński Jan
Lublin
2012
KM 3960
Pawlak Maciej
Radio Solidarność w Trójmieście.
Gdańsk
2014
R
5532
Pawlak Patryk
Polityka (dez)integracji : zarządzanie integracją obywateli państw trzecich w Polsce.
Warszawa
2010
PS
4355
Pawlak Piotr
Internet jako narzędzie imperializmu kulturowego.
Poznań ;
Gniezno
2011
I
3665
Poznań ;
Gniezno
2012
P
4420
Pawlak Piotr, Strzelecki Kultura, media, etyka : media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście
Wojciech, Morais da
rewolucji teleinformatycznej : praca zbiorowa.
Costa Goncalo Jorge
Pawlikowska Marta
Problemy restrukturyzacji gmin : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej - Jelenia Góra 1994
Problemy Restrukturyzacji Gmin Województwa Jeleniogórskiego zorganizowanej
przez Katedrę Gospodarki Regionalnej Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu
(Jelenia Góra, 11 maja 1994 roku)
ST
3192
Pawłowicz Jerzy
Komuniści Europy Zachodniej : działalność w latach siedemdziesiątych.
Warszawa
1983
MP
666
Pawłowicz Tadeusz
Obraz pokolenia.
Kraków
1999
B
2637
Pawłowska Zofia,
Pęciłło Małgorzata
Koszty i korzyści związane z wdrażaniem do polskiego prawa dyrektyw Wspólnoty
Europejskiej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
Warszawa
2003
E
1282
Pawłowski Bartosz
Rola Sejmu w Unii Europejskiej : seminarium dla nowo wybranych posłów VI
kadencja.
Warszawa
2007
E
3351
Pawłowski Ludwik,
Szponar Feliks
Jednodniówka Organizacji Uczniów Kursu IV-go. Państwowego Seminarjum
Nauczycielskiego Męskiego im. Zamojskich w Szczebrzeszynie : Szczebrzeszyn, luty
1927
Szczebrzeszy 1927
n
PR
4826
Pearson Drew,
Anderson Jack
U.S.A. - second class power?
New York
PS
242
1958
Peeters Marguerite A.
Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej : kluczowe pojęcia, mechanizmy
działania.
Warszawa
2010
KS
2024
Peeters Marguerite A.
Polityka globalistów przeciwko rodzinie : trzy przykłady.
Warszawa
2013
PS
4119
Pelinka Anton, Plasser
Fritz
Austrian Party System.
Boulder
[etc.]
1989
O
1371
Pellowski Witalis
Ochrona radiologiczna z elementami radiometrii.
Wrocław
2013
ZB
4436
Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna
Dokąd sięgają granice Zachodu? : rosyjsko-polskie konflikty strategiczne 1990-2010.
Warszawa
2010
W
3226
Pełczyńska-Nałęcz
Katarzyna
Integracja czy imitacja? : UE wobec wschodnich sąsiadów.
Warszawa
2011
E
3234
Perczak Judyta Ewa
Polska reklama prasowa w latach 1945-1989 : o reklamie, której nie było?
Warszawa
2010
RE
3593
Peres Shimon
Ben Gurion : żywot polityczny.
Wołowiec
2013
B
4348
Perraux Francois
Francois Perraux interroge Herbert Marcuse... qui repond.
Paryż
1969
MP
765
Perth-Grabowska Alina Polska w komentarzach. T. 1.
Londyn
1999
FE
2887
Perzkowski Stanisław
Tajne dokumenty Biura Politycznego i Sekretariatu KC : ostatni rok władzy 19881989.
Londyn
1994
O
1976
Peszyński Wojciech
Walka na spoty po polsku : przypadek kampanii parlamentarnych z lat 2001-2007.
Toruń
2012
WY 3676
B
Petrilli Guseppe
Politica estera ed europea di De Gasperi.
Rzym
1975
E
Petronio Giuseppe
Critica e societa di massa.
Trieste
1983
KM 4454
Petrozolin B.,
Skowroński A.
Świat współczesny : wybór materiałów.
Warszawa
1960
ZB
516
Petrozolin-Skowrońska Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 1-6.
Barbara
Warszawa
1995
EN
3645
Petsch Danuta
Tomasz Morus.
Warszawa
1962
P
2534
Pęcherzewski W.,
Szewczak M., Gędek
Społeczna odpowiedzialność biznesu : etyka : prawo : komunikacja.
Lublin
2010
PRE 3530
351
M.
Pędziwiatr Konrad,
Kugiel Patryk, Dańda
Aleksander
Current challenges to peacebuilding efforts and development assistance.
Kraków
2011
ZB
3090
Pfizer Theodor
Burger im Staat: politische Bildung im Wandel.
Stuttgart
1971
MP
187
Philips Cyril H.
Politics and society in India.
Londyn
1963
PS
207
Piaget Jean
Strukturalizm.
Warszawa
1972
P
4466
Piasecka - Ostrowska
Hanna
Komunikatorzy : wpływ, wrażenie, wizerunek.
Warszawa ;
Bydgoszcz
2000
KS
2781
Piasecki Andrzej K.
Lider społeczny w XXI wieku.
Kraków
2013
PS
4205
Piasecki Andrzej K.
Menadżer i polityk : wójt, burmistrz, prezydent miasta.
Kraków
2006
ST
1386
Piasecki Andrzej K.
Model przywództwa : wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy : praca zbiorowa.
Kraków
2006
ST
2691
Piasecki Andrzej K.
Model przywództwa : wymiar lokalny, krajowy, międzynarodowy : praca zbiorowa.
Kraków
2006
PS
1387
Piasecki Andrzej K.
Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne.
Warszawa
2009
ST
4689
Piasecki Andrzej K.
Wybory w Polsce : 1989-2011.
Kraków
2012
WY 5551
B
Piasecki Henryk
Sekcja Żydowska PPSD i Żydowska Partia Socjalno - Demokratyczna 1892-1919/20.
Wrocław
1982
O
658
Pich Robert
Sprzęt ratownictwa chemicznego i ekologicznego.
Wrocław
2013
ZB
4437
Piechota Grazyna
Public relations : konteksty międzykulturowe i międzynarodowe.
Kraków
2011
PRE 3016
Piechota Magdalena,
Stachyra Grażyna ,
Nowak Paweł
Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej: wybrane zagadnienia.
Lublin
2012
KS
3075
Piechowiak Marek,
Hliwa Renata
Międzynarodowy pakt praw osobistych i politycznych.
Poznań
2001
SM
1487
Piecuch Henryk
"Wojciech Jaruzelski tego nigdy nie powie" : mówi były szef wywiadu i
kontrwywiadu, pierwszy zastępca Ministra Spraw Wewnętrznych, generał dywizji
Władysław Pożoga
Warszawa
1992
MP
3416
Piecuch Henryk
Imperium służb specjalnych : od Gomułki do Kani
Warszawa
1997
O
2283
Piekarski Michał Feliks Bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 1989-2013 : wybrane aspekty.
Warszawa
2013
ZB
4780
Piekot Tomasz,
Poprawa Marcin
Tabloidyzacja języka i kultury.
Wrocław
2010
KM 4672
Pieniążek Antoni
Państwo na etapie budowy rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego.
Warszawa
1980
PS
605
Pieniążek Antoni
Suwerenność: problemy teorii i praktyki.
Warszawa
1979
ZB
403
Pieńkoś Jerzy
Wpływ wojny na obowiązywanie umów międzynarodowych : ze szczególnym
uwzględnieniem traktatów pokoju po II wojnie światowej.
Warszawa
1973
ZB
166
Pieńkowski Piotr
Bezpieczeństwo narodowe w świadomości społeczności Wrocławia : studium
socjologiczne.
Wrocław
2014
ZB
4955
Pieretiatkowicz Antoni Państwo współczesne.
Kraków
[etc.]
1916
SP
3391
Pierścionek Zdzisław
Warszawa
2011
PG
2860
Piertaś Ziemowit Jacek Sztuczna inteligencja w politologii : heurystyczne modelowanie procesów adaptacji
politycznej.
Lublin
1990
TP
1018
Pieter Józef
Ogólna metodologia pracy naukowej.
Wrocław
1967
M
4179
Pietkiewicz Edward
Protokół dyplomatyczny.
Warszawa
1980
SM
482
Pietkiewicz Edward
Protokół dyplomatyczny.
Warszawa
1979
SM
416
Pietraś Jacek, Dumała
Andrzej
Mechanizmy adaptacji politycznej państwa.
Lublin
1990
MP
1452
Pietraś Marek
Międzynarodowe stosunki polityczne.
Lublin
2007
SM
3767
Pietraś Marek,
Olchowski Jakub
NATO w pozimnowojennym środowisku (nie) bezpieczeństwa.
Lublin
2011
ZB
3547
Pietraś Ziemowit Jacek Decydowanie polityczne.
Warszawa ;
Kraków
1998
TP
1434
Pietraś Ziemowit Jacek Decydowanie polityczne.
Warszawa ;
Kraków
1998
TP
1423
Zarządząnie strategiczne w przedsiębiorstwie.
Pietraś Ziemowit Jacek Podstawy teorii stosunków międzynarodowych.
Lublin
1986
SM
880
Pietraś Ziemowit Jacek Prawo wspólnotowe i integracja europejska.
Lublin
2006
E
2536
Pietraś Ziemowit Jacek Teoria decyzji politycznych.
Lublin
1990
TP
3278
Pietraś Ziemowit Jacek Wybrane problemy teorii i praktyki stosunków międzynarodowych.
Lublin ;
Warszawa
1982
SM
648
Pietraś Ziemowit Jacek, Międzynarodowe bezpieczeństwo ekologiczne.
Pietraś Marek
Lublin
1991
ZB
3216
Pietraś Ziemowit Jacek, Społeczność międzynarodowa wobec problemów globalnych : materiały VI Krajowej
Pietraś Marek
Konferencji Zakładów Stosunków Między narodowych Szkół Wyższych (Kazimierz
Dolny, 16-19 grudnia 1987 r.)
Warszawa ;
Lublin
1989
SM
3282
Pietraś Ziemowit Jacek, Transnational future of Europe.
Pietraś Marek
Lublin
1992
E
1248
Pietrzak Paweł
Bundeswehra w operacjach międzynarodowych : podstawy prawne, stan obecny,
perspektywy.
Warszawa ;
Wrocław
2004
ZB
1324
Pietrzyk Bożena
Problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945.
Kraków
1995
PR
3486
Pietrzyk I.
Polityka regionalna Unii Europejskiej w praktyce krajów członkowskich.
Kraków
1998
E
1433
Piltz Erazm
O naszem Stronnictwie : przemówienie Erazma Piltza na ogólnem zebraniu
Stronnictwa Polityki Realnej odbytem w Warszawie 18 stycznia 1910 r.
Warszawa
1910
O
3736
Piłsudski Józef
Bibuła.
Warszawa
1986
MP
5226
Piłsudski Józef
O państwie i armii. T. 1, Wybór pism.
Warszawa
1985
MP
728
Piłsudski Józef
O państwie i armii. T. 2, W świetle wspomnień i innych dokumentów : (aneks).
Warszawa
1985
MP
727
Piłsudski Józef
Wspomnienia o Gabrielu Narutowiczu.
Londyn
1980
B
1044
Piotrowski Eugeniusz Ochotnik : jednodniówka Związku b. Ochotników Armii Polskiej Oddzial w Sosnowcu Sosnowiec
Jagiełłowicz Marceli,
15 sierpień 1937.
Kruszyński Mieczysław
1937
PR
4823
Piotrowski Mirosław
2000
O
1359
Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem : Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Lublin
Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944-1978 - Centrala
Piotrowski Mirosław
Polityka integracyjna Niemcy-Polska : materiały polsko-niemieckiej sesji naukowej 30 Lublin
listopada - 1 grudnia 1995.
1997
E
1457
Piotrowski Mirosław
Rozmawiajmy o Europie : myśląc ojczyzna : z parlamentu europejskiego.
Szczecinek
2014
MP
4709
Piotrowski Mirosław
Służba idei czy serwilizm? : Zygmunt Felczak i Feliks Widy-Wirski w najnowszych
dziejach Polski.
Lublin
1994
B
1072
Piotrowski Mirosław
Unia jak Titanic : myśląc ojczyzna, z Parlamentu Europejskiego.
Warszawa
2013
E
4073
Pipes Richard
Czerwone imperium : powstanie Związku Sowieckiego.
Warszawa
2015
HP
5539
Pipes Richard
Krótka historia rewolucji rosyjskiej.
Warszawa
2007
HP
2561
Pipes Richard
Rosja bolszewików.
Warszawa
2007
H
3188
Pisarek Walery
Analiza zawartości prasy.
Kraków
1983
PR
2312
Pisarek Walery
Nowa retoryka dziennikarska.
Kraków
2002
M
4043
Pisarek Walery
Nowa retoryka dziennikarska.
Kraków
2002
KS
2578
Pisarek Walery
O mediach i języku.
Kraków
2007
KS
2614
Pisarek Walery
Polskie słowa sztandarowe i ich publiczność.
Kraków
2002
KM 5115
Pisarek Walery
Prasa - nasz chleb powszedni.
Wrocław
1978
PR
5056
Pisarek Walery
Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie.
Wrocław
1978
LE
2975
Pisarek Walery
Słownik terminologii medialnej.
Kraków
2006
LE
3893
Pisarek Walery
Wstęp do nauki o komunikowaniu.
Warszawa
2008
KS
4044
Pisarek Walery
Wstęp do nauki o komunikowaniu.
Warszawa
2008
KS
3554
Pisarek Walery, Goban- Aktywność, referencje i świadomość kulturalna społeczeństwa polskiego.
Klas Tomasz
Kraków
1981
KM 4100
Piskorska Beata
Ukraina po wyborach parlamentarnych 2012 : proeuropejska perspektywa?
Lublin
2013
W
4342
Piskorska Beata
Unia Europejska i Rosja w kierunku nowego otwarcia.
Lublin
2012
E
3684
Piskorska Beata
Wymiar wschodni polityki Unii Europejskiej.
Toruń
2008
E
1597
Piskorska Beata,
Kosienkowski Marcin
Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej XXI wieku.
Lublin
2014
SM
4768
Piskozub Andrzej
Nie trzeba głośno mówić : felietony, recenzje, wywiady : 1997-2002.
Toruń
2003
FE
4361
Pitrus Andrzej
Olbrzym w cieniu : gry wideo w kulturze audiowizualnej.
Kraków
2012
I
4622
Pius XII
Kościół i papież wobec drugiej wojny światowej : (encyklika "Summi Pontificatus", z
dnia 20 października 1939 roku, Acta Apostolica Sedis, vol. XXXI, Ser. II, v. VI ;
28.X.1939)
Londyn
1947
PK
2090
Piwowarczyk Jan
Wobec nowego czasu : (z publicystyki 1945-1950).
Kraków
1985
REP 3571
Pizzorno Alessandro
Political sociology : selected readings.
Harmondswo 1971
rth
PS
Planete Doc Review
2008 (2008 ;
Warszawa)
Antologia reportażu Planete Doc Review 2008.
Warszawa
2008
REP 2463
Plenzler Małgorzata
Konferencja Międzyrządowa Unii Europejskiej i jej efekty dla rozwoju europejskich
procesów integracyjnych.
Poznań
1998
E
1306
Pleszczyński Jan
Epistemologia komunikacji medialnej : perspektywa ewolucyjna.
Lublin
2013
KS
4057
Pleszczyński Jan
Etyka dziennikarska
Warszawa
2007
P
5003
Plisiecki Janusz
Film i sztuki tradycyjne.
Lublin
2012
FT
3619
Pliszczyńska Olga
Polityka "niebezpieczeństwa" Gruzji.
Lublin
2010
W
2620
Pluta Janusz, Stawowy Demokracja dla wszystkich.
Ewa, Wilkanowicz
Stefan
Kraków
1993
PS
1164
Płachecki Marian
Wojny domowe : szkice z antropologii słowa publicznego w dobie zaborów (18991880).
Warszawa
2009
PR
3500
Płażewski Jerzy
Fotografowanie nie jest trudne.
Warszawa
1968
F
4443
Płażewski Jerzy
Historia filmu 1895-2005.
Warszawa
2008
FT
3762
Płażewski Jerzy
Język filmu.
Warszawa
2008
FT
3520
Płudowski Tomasz
American politics, media, and elections : contemporary international perspectives on
U.S. presidency, foreign policy and political communication.
Toruń ;
Warszawa
2005
MP
O
3802
159
Płudowski Tomasz
Komunikacja polityczna w amerykańskich kampaniach wyborczych.
Warszawa
2008
KP
3753
Pływaczewski Emil
Przestępczość zorganizowana : świadek koronny, terroryzm : w ujęciu praktycznym.
Kraków
2005
ZB
5077
Pobl Manfred
Japan 1987/88 : Politik und Wirtschaft.
Hamburg
1988
SM
1448
Pobóg - Malinowski
Władysław
Najnowsza historia polityczna Polski : 1864-1945. T. 2, cz. 1.
Londyn
1956
HP
951
Pocztowski Aleksy
Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie, procesy, metody.
Warszawa
2008
PG
3699
Podgajna Ewelina
Stronnictwo Chłopskie (1926-1931) : studium z dziejów myśli politycznej.
Lublin
2011
O
3046
Podgorzańska Renata
Działalność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych : (1989-2005) : wybrane
problemy.
Warszawa
2007
SM
2678
Podgórecki Adam
Zasady socjotechniki.
Warszawa
1966
SOC 3719
Podgórska Teresa
Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne "Eleusis" w latach 1902-1914.
Lublin
1999
O
1748
Podkowińska Monika
Komunikacja społeczna : tendencje, problemy, wyzwania.
Warszawa
2014
KS
5057
Podolak Małgorzata
Bałkany : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość.
Lublin
2013
SM
4593
Podolak Małgorzata
Instytucja referendum w wybranych państwach Europy Środkowej i Wschodniej
(1989-2012).
Lublin
2014
SP
4791
Podolski Antonii, Jaroń Agencja Praw Podstawowych - opinie z nowych państw członkowskich i Niemiec.
Przemysław
Warszawa
2006
E
3181
Podoski Kazimierz,
Turnowiecki Witold
Polityka społeczna.
Gdańsk
1998
PS
3281
Podraza Andrzej
Polska - Niemcy : partnerzy w nowej Europie.
Lublin
2003
E
3012
Podraza Andrzej
Rola Parlamentu Europejskiego w jednolitym akcie europejskim.
Lublin
1991
E
4224
Podraza Andrzej
Stosunki gospodarcze Polski i Ukrainy : szanse i wyzwania.
Lublin
2008
W
3221
Podraza Andrzej
Stosunki polityczne i gospodarcze Wspólnoty Europejskiej z państwami Europy
Środkowej i Wschodniej.
Lublin
1996
E
1087
Podraza Andrzej
Traktat Nicejski.
Lublin
2001
E
1482
Podraza Andrzej
Unia Europejska.
Lublin
1999
E
1412
Podraza Andrzej
Unia Europejska a Europa Środkowa i Wschodnia.
Lublin
1997
E
1398
Podraza Andrzej
Unia Europejska w procesie reform traktatowych.
Lublin
2007
E
1471
Podraza Andrzej,
Gizicki Wojciech
Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy.
Lublin
2008
W
3491
Podraza Andrzej,
Potakowski Paweł,
Wiak Krzysztof
Cyberterroryzm zagrożeniem XXI wieku : perspektywa politologiczna i prawna.
Warszawa
2013
ZB
4135
Podsiadłowicz Monika Polityka bezpieczeństwa Ukrainy.
Warszawa ;
Wrocław
2004
ZB
1331
Pofalla Roland
Wolność dla Białorusi : "Białoruś jutrzejsza będzie inna niż Białoruś dzisiejsza".
Warszawa
2007
W
3174
Pokorna-Ignatowicz
Katarzyna
Telewizja w systemie politycznym i medialnym PRL : między polityką a widzem.
Kraków
2003
T
2874
Pokorna-Ignatowicz
Media lokalne i dziennikarstwo : aspekty współczesne i historyczne.
Katarzyna, Michalczyk
Stanisław
Kraków
2010
KM 3020
Pokorna-Katarzyna
Ignatowicz, Bierówka
Joanna
"Stare" media w obliczu "nowych", "nowe" w obliczu "starych".
Kraków
2011
KM 3015
Pokrzycka Lidia
Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 roku.
Lublin
2010
PR
Pokrzycka Lidia
System medialny Islandii.
Lublin
2014
KM 4743
Polak Andrzej, Joniak
Jacek
Obrona wybrzeża morskiego : funkcjonalny, strukturalny i mentalny wymiar działań
połączonych : materiały z konferencji naukowej.
Warszawa
2013
ZB
4207
Polak Andrzej,
Krakowski Krzysztof
Obronność jako dyscyplina naukowa.
Warszawa
2015
ZB
5324
Polak Ewa, Leska Ślęzak Joanna
Procesy migracyjne w kontekście przemian kulturowo-cywilizacyjnych.
Pelplin
2007
PS
1619
Polański Roman
Roman.
Warszawa
1989
FT
2391
Poliszczuk Wiktor
Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy : Wołyń - 1943 i jego znaczenie.
Toronto ;
1996
W
1474
3010
Warszawa
Politkovskaâ Anna
Tylko prawda : artykuły i reportaże.
Warszawa
2011
REP 3284
Pollard Albert
Frederick
Henryk VIII.
Warszawa
1979
B
3443
Polsby Nelson W.
Comunity power and political theory.
New Haven ; 1965
London
PS
25
Polska. Kancelaria
Prezesa Rady
Ministrów
Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski, Warszawa Kwiecień 2009 r. :
dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Ministrów 27 kwietnia 2009 r.
Warszawa
2009
E
2009
Polska. Ministerstwo
Spraw Zagranicznych.
Inspektorat Służby
Zagranicznej
Bezpieczeństwo na placówce : przewodnik.
Warszawa
2014
ZB
4788
Polska. Sejm Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej
Debata sejmowa, 11-12 lutego 1981 r. : oświadczenie premiera W. Jaruzelskiego, plan i Warszawa
budżet, dyskusja.
1981
SP
524
Polska. Sejm Polskiej Raport Rokity : sprawozdanie Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania
Rzeczypospolitej
Działalności MSW.
Ludowej.
Nadzwyczajna Komisja
do Zbadania
Działalności
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
Kraków
2005
O
2294
Polska. Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej : ujednolicony tekst uchwały Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. według stanu prawnego na dzień 17
listopada 2011 r.
Warszawa
2012
O
3903
Polska. Sejm
Rzeczypospolitej
Polskiej. Kancelaria
15 lat Polski w NATO : materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Obrony Warszawa
Narodowej 11 marca 2014.
2014
ZB
5040
Sejmu
Polska. Senat
Rzeczypospolitej
Polskiej
Senat Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
1999
SP
4871
Polska. Urząd Komitetu Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy podpisany w Rzymie 29 października
Integracji Europejskiej. 2004 r. (CIG 87/2/04 REV2, Bruksela, 29 października 2004 r.)
Departament
Dokumentacji
Europejskiej i
Publikacji
Warszawa
2004
E
1345
Polska Akademia Nauk. Wydarzenia społeczno-polityczne i gospodarcze w krajach Europy ŚrodkowoInstytut Krajów
Wschodniej oraz CHRL i Mongolii.
Socjalistycznych
Warszawa
1990
SM
1004
Polska Partia
Robotnicza
O co walczymy? : deklaracja programowa Polskiej Partii Robotniczej.
[Warszawa]
1943
O
4407
Polska Partia
Robotnicza. Komitet
Centralny
Nowe Drogi : czasopismo społeczno-polityczne.
[Warszawa]
1983
O
1936
Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza
Program Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : uchwalony przez X Zjazd PZPR w Warszawa
lipcu 1986 r.
1987
O
872
Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza
Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej : ze zmianami i uzupełnieniami
uchwalonymi przez IX Nadzwyczajny Zjazd PZPR w lipcu 1981 r.
Warszawa
1981
O
550
Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza.
Komitet Centralny
(1980-1981). Plenum
1980 ; Warszawa)
VII Plenum KC PZPR : 1-2 grudnia 1980 r. : podstawowe dokumenty i materiały.
Warszawa
1980
O
493
Polska Zjednoczona
Partia Robotnicza.
Komitet Centralny
VIII Plenum KC PZPR : 9 lutego 1981 r. : podstawowe dokumenty i materiały.
Warszawa
1981
O
492
(1980-1981). Plenum
1981 ; Warszawa)
Polskie Forum Strategii Przedsiębiorczość akademicka w Polsce.
Lizbońskiej
Gdańsk
2006
PG
3432
Polskie Porozumienie
Niepodległościowe
Polityka niepodległościowa : wybór tekstów.
Warszawa
1983
O
991
Polskie Porozumienie
Niepodległościowe
Program Polskiego Porozumienia Niepodległościowego.
Warszawa
1976
O
1934
Polskie Stowarzyszenie Jednodniówka jubileuszowa : wydana z powodu 25-cio lecia pracy kapłańskiej i
Uchodzców (Charbin) społecznej, Poboszcza Parafji Charbińskiej, Ks. Władysława Ostrowskiego, przez
"Polskie Stowarzyszenie Uchodzców" w Charbinie : Charbin, dnia 15-go marca 1925
r.
Charbin
1925
PR
4708
Połecki Krzysztof
Elity polityczne w Polsce : wydawnictwo pokonferencyjne, Kazimierz Dolny, 19-21
listopada 1992.
Warszawa ;
Toruń
1992
PS
1157
Pomian Jerzy
Organizacja władz i urzędów państwowych Rzeczypospolitej Polskiej : wykres
organizacji władz państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, skorowidz ustaw i
rozporządzeń, dotyczących organizacji władz i urzędów państwowych, spis
alfabetyczny władz, urzędów i instytucyj państwowych istniejących w Polsce
Warszawa
1927
SP
757
Pomian Krzysztof
Europa i jej narody.
Warszawa
1992
E
1150
Pomianowska
Małgorzata
Nowe ustawy - o pracownikach samorządowych, o terenowych organach rządowej
Warszawa
administracji ogólnej, przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, o
podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy, a organy administracji
rządowej, o zmianie ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, o ślubowaniu
radnego
1990
ST
1023
Poniatowski
Mieczysław Janusz
Nieznane bitwy o Wałęsę.
Warszawa
1992
MP
2402
Ponikowski B.,
Zagajewski M.
Podstawy nauki marksizmu-leninizmu : wypisy.
Warszawa
1973
KK
221
Ponomarev Boris
Nikolaevič, Gromyko
Istoriâ vnešnej politiki SSSR. T. 1, 1917-1945.
Moskva
1980
W
1530
Andrej Andreevič
Popescu Nicu
Polityka Unii Europejskiej i Rosji wobec wspólnych sąsiadów.
Warszawa ;
Londyn
2010
W
3123
Popescu Nieu, Wilson
Andrew
Przekształcić obecność w siłę : doświadczenia sąsiedztwa wschodniego.
Londyn ;
Warszawa
2011
W
3125
Popiuk-Rysińska Irena
Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej
wojnie.
Warszawa
2013
ZB
5442
Popiuk-Rysińska Irena
Ewolucja systemu zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych po zimnej
wojnie.
Warszawa
2013
ZB
4802
Popiuk-Rysińska Irena
Suwerenność w rozwoju stosunków międzynarodowych.
Warszawa
1993
ZB
1426
Poplawski Dariusz
Państwa naddunajskie a Unia Europejska.
Warszawa
2010
SM
3453
Popławska Anna
Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw
podstawowych Unii Europejskiej.
Warszawa
2013
E
4731
Popławska Ewa
Instytucja prezydenta w systemie politycznym V Republiki Francuskiej.
Warszawa
1995
SP
1074
Popławski Dariusz
Państwa niemieckojęzyczne w procesie integracji europejskiej : Austria, Liechtenstein, Warszawa
Szwajcaria.
2011
E
3276
Popławski Konrad
Niemcy wobec wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020 :
uwarunkowania i interesy.
Warszawa
2011
E
3578
Popowicz Krzysztof
Rozwój podstaw prawnych Unii Europejskiej.
Warszawa
2010
E
2830
Popper Karl Raimund
Nędza historycyzmu : z dodaniem fragmentów autobiografii.
Warszawa
1984
P
5149
Poprawa Marcin
Telewizyjne debaty polityków jako przykład dyskursu publicznego.
Kraków
2009
T
2847
Poradowski Michał
Aktualizacja marksizmu przez trockizm.
Londyn
1983
KK
4915
Porozumienie Centrum Program gospodarczy Porozumienia Centrum : projekt.
[S.l.]
1990
O
1163
Portes Richard David
[Warszawa]
[1981] PG
5175
Posobiec Jan, Prusiński Współczesne dowodzenie wojskami : istota i charakter dowodzenia.
Norbert
Warszawa
2012
ZB
4113
Potocki Robert
Lublin
2003
W
3210
Polski kryzys : alternatywy polityki gospodarczej Zachodu.
Polityka państwa polskiego wobec zagadnienia ukraińskiego w latach 1930-1939.
Potocki Robert,
Piskorski Mateusz,
Hładkiewicz Wiesław
Fale Tunisami : kontestacja arabska w latach 2010-2013.
Warszawa
2014
SM
4556
Pottering Hans-Gert
Prawa człowieka - podstawą integracji europejskiej.
Warszawa
2007
E
3170
Potyrała Anna, Skobrtal Indie w XXI wieku : wybrane problemy : praca zbiorowa.
Macin
Poznań
2009
SM
2329
Poulantzas Nicos
Pouvoir politique et classes sociales de l'état capitaliste.
Paryż
1970
PS
108
Poulet Bernard
Śmierć gazet i przyszłość informacji.
Wołowiec
2011
I
3925
Powell Norman John
Responsible public bureaucracy in the United States.
Boston
1967
ST
412
Pratkanis Anthony,
Aronson Elliot
Wiek propagandy : używanie i nadużywanie perswazji na co dzień.
Warszawa
2008
RET 2867
Prokopczuk Jerzy
Kraje rozwijające się w ONZ.
Warszawa
1984
O
686
Pronińska Kamila
Maria
Bezpieczeństwo energetyczne w stosunkach UE-Rosja : geopolityka i ekonomia
surowców energetycznych.
Warszawa
2012
ZB
4785
Pronobis Witold
Polska i świat w XX wieku.
Warszawa
1991
H
1708
Proskurin Aleksandr
Vasil'evič
Fenomen Stalina.
Warszawa
1988
B
930
Pruska Feliks
Organy ochrony prawnej.
Warszawa
2002
PRA 3063
Pruszkowski Filip
Elementy kultury politycznej na przykładzie zachowań wyborczych mieszkańców
Lublina : (wybory parlamentarne 2001-2007).
Lublin
2009
WY 1979
B
Pruszyński Ksawery
Noc na Kremlu.
Warszawa
1989
REP 4344
Prymon Marek
Współczesne badania marketingowe.
Lublin
2001
MP
O
2675
Przewłocki Jan
Polska w świecie : z zagadnień polskiej polityki zagranicznej.
Katowice
1984
SM
675
Przewłocki Jan
Z zagadnień socjologii międzynarodowych stosunków politycznych : wybór tekstów
dla studentów III roku nauk politycznych oraz III roku socjologii
Katowice
1982
PS
606
Przyborowska-
Prawo międzynarodowe publiczne : wybór dokumentów.
Lublin
2006
SM
1737
Klimczak Anna
PrzyborowskaDokumenty europejskie. T. 1, Traktaty Wspólnot Europejskich, Jednolity Akt
Klimczak Anna,
Europejski, Traktat z Maastricht, Układ Europejski
Skrzydło-Tefelska Ewa
Lublin
1996
E
1419
PrzyborowskaDokumenty europejskie. T. 5, Traktat o Unii Europejskiej, Traktat ustanawiający
Klimczak Anna,
Wspólnotę Europejską, protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości,
Skrzydło-Tefelska Ewa protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i
Europejskiego Banku Centralnego
Lublin
2006
E
1646
Przyborowski Walery,
Stara i młoda prasa : przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872 : kartki ze
wspomnień eksdziennikarza.
Warszawa
1998
PR
2533
Przybylska - Maszner
Beata, Potyrała Anna
Leksykon integracji europejskiej : w obszarze wspólnej polityki zagranicznej i
bezpieczeństwa i europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony.
Poznań
2009
LE
2242
Przybylska Renata,
Przyczyna Wiesław
Zasady pisowni słownictwa religijnego.
Tarnów
2005
SŁ
2676
Przybylski Henryk
Przełomy polityczne w Polsce Ludowej : doświadczenia lat 1956-1981.
Warszawa
1986
HP
832
Przybysz Monika
Kościół w kryzysie? : crisis management w Kościele w Polsce.
Tarnów
2008
KM 5385
Przybysz Monika
Rzecznictwo prasowe w instytucjach kościelnych w Polsce w kontekście mediów
społecznościowych.
Kielce
2013
KM 5325
Przybysz Monika,
Marcyński Krzysztof
Media i Kościół : polityka informacyjna kościoła.
Warszawa
2011
KM 3933
Przychodzeń Zygmunt
Józef
Władysław Grabski - jego życie, praca społeczna, polityczna i naukowa.
Warszawa
2004
B
1710
Przyszczypkowski
Kazimierz
Opozycja polityczna w Polsce - wyzwania dla edukacji : pomiędzy oporem,
emancypacją i transformacją.
Poznań ;
Toruń
1993
PS
1120
Pszczołowski Tadeusz
Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji.
Wrocław
1978
EN
4102
Pszczołowski Tadeusz
Umiejętność przekonywania i dyskusji.
Warszawa
1962
L
3817
Pszczołowski Tadeusz
Zasady sprawnego działania.
Warszawa
1960
L
3718
Ptak Arkadiusz
Samorząd miejski Pleszewa w okresie międzywojennym (1919-1939).
Pleszew
2007
ST
3201
Ptaszek Grzegorz
Talk show : szczerość na ekranie?
Warszawa
2007
T
3582
Purgat Agnieszka,
Reszel Rafał
Zarządzanie gminą w teorii i praktyce : poradnik.
Warszawa
1997
ST
1134
Puzo Mario
Ojciec chrzestny.
Warszawa
1989
LI
4494
Pużak Kazimierz
Wspomnienia 1939 - 1945.
Lublin
1987
B
1046
Quinton Anthony
Political philosophy.
Londyn
1968
P
82
Raabe Stephan
Chrześcijańska odpowiedzialność w obliczu kryzysów : rola Kościoła katolickiego w
procesie integracji europejskiej : publikacja zawiera zapis wystąpień i dyskusji z
konferencji w Krakowie 11-12 września 2009 r.
Warszawa
2010
E
3163
Raabe Stephan
Od traktatów rzymskich do Traktatu Konstytucyjnego : rola Kościoła katolickiego w
procesie integracji europejskiej : dokumentacja z VII. międzynarodowej konferencji,
Kraków, 14-15 września 2007
Warszawa
2008
E
3168
Raabe Stephan
Polska - sąsiad, partner, przyjaciel na wschodzie : zmienne losy stosunków polskoniemieckich po 1989 roku.
Warszawa
2010
SM
3166
Raabe Stephan
Spór o gazociąg przez Bałtyk : zagrożenie czy konieczna poprawa bezpieczeństwa
energetycznego?
Warszawa
2009
SM
3172
Rabska Teresa
Analiza skutków prawnych regulacji wprowadzanych przez ustawodawstwo
dostosowawcze dla samorządów gminy, powiatu i województwa
Warszawa
2001
ST
1273
Rachwał Marcin
Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego Warszawa
w Polsce.
2010
PS
2719
Raciborski Jacek
Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej : pr.
zbiorowa.
Warszawa
1991
SP
980
Raczyński Edward,
Od Genewy do Jałty : rozmowy radiowe.
Żenczykowski Tadeusz
Lublin ;
Londyn
1991
R
2191
Rade George
Crowd in the french revolution.
Oxford
1967
ZB
72
Radelet Louis A.
Police and the Community.
New York
1973
PS
704
Radgowski Michał
"Polityka" i jej czasy : kronika lat 1957-1980.
Warszawa
1981
PR
2970
Radomski Grzegorz
Narodowa Demokracja wobec problematyki mniejszości narodowych w Drugiej
Toruń
2000
PS
3302
Rzeczpospolitej w latach 1918-1926.
Radomyski Adam
Podręcznik przeciwlotnika.
Warszawa
2014
ZB
4966
Radomyski Adam,
Dobija Konrad
Obrona przeciwlotnicza w specyficznych środowiskach.
Warszawa
2013
ZB
4324
Radziejewski Ryszard
Ochrona infrastruktury krytycznej : teoria a praktyka.
Warszawa
2014
ZB
5061
Radziewicz Piotr
Zmiany w Konstytucji RP dotyczące członkostwa Polski w Unii Europejskiej :
dokumenty z prac zespołu naukowego powołanego przez Marszałka Sejmu
Warszawa
2010
E
3339
Radzik-Maruszak
Katarzyna
Samorząd terytorialny w Wielkiej Brytanii w latach 1979-2010 : od nowego
zarządzania publicznego do lokalnego współzarządzania.
Lublin
2012
ST
3616
Radzik Ryszard
Tożsamości zbiorowe Białorusinów.
Lublin
2012
W
4070
Radzinskij Èdvard
Stanislavovič
Stalin : pierwsza pełna biografia oparta na rewelacyjnych dokumentach z tajnych
archiwów rosyjskich
Warszawa
1996
B
2284
Radziszewska
Aleksandra
Pragmalingwistyczne wyznaczniki skuteczności komunikacyjnej tekstów
reklamowych.
Warszawa
2015
RE
5415
Radziwiłł Anna
Ideologia wychowawacza w Polsce w latach 1948-1956 : (próba modelu).
Warszawa
1981
H
5349
Radziwiłł Anna,
Janowski Andrzej
Jakiej polityki Polacy potrzebują.
[Warszawa]
1984
MP
992
Raińska Marzanna
Granice sztuki współczesnej : wokół twórczości Władysława Hasiora : materiały z
konferencji zorganizowanej przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym
Sączu 9-11 grudnia 2010
Nowy Sącz
2011
F
3846
Rajca Lucyna
Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej.
Warszawa
2010
ST
3740
Rajčan Pavel
Konfrontace : československý a polský filmový plakát : [Muzeum Kinematografie v
Lodži, 9.12.2010-31.1.2011.
Praha
2010
FT
3868
Rajchel Jan
Bezpieczeństwo i zarządanie kryzysowe w lotnictwie
Dęblin
2014
ZB
5026
Rajchel Jan
Lotnictwo Marynarki Wojennej Rzeczpospolitej Polskiej.
Dęblin
2013
ZB
4421
Rajchel Kazimierz
Bezpieczeństwo osobiste obywatela w RP : konferencja organizowana pod patronatem Warszawa
honorowym Komendanta Głównego Policji : Warszawa, 9 stycznia 2007 r. : materiały
konferencyjne.
2007
ZB
5066
Rajecki Robert
Dialog na rzecz pokoju wyzwaniem naszych czasów : materiały na temat pokoju.
Warszawa
1983
PK
954
Rajski Marian
Wystąpienie Mariana Rajskiego, delegata na Miejskiej Konferencji Partyjnej w Gdyni
w dniu 16 maja 1981 r.
København
1982
MP
5055
Rak Janusz Ryszard
Niezawodność i bezpieczeństwo systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
Rzeszów
2012
ZB
4052
Rakowski Janusz
Eugeniusz Kwiatkowski : szkic biograficzny młodych lat na tle ruchu
niepodległościowego ZETU i ZARZEWIA 1886-1920.
Londyn
1977
B
4483
Rakowski Jerzy
Przyjaciel : jednodniówka Średniej Szkoły Handlowej i Technicznej [Kolejowej] w
Brześciu n/B. : 15 kwietnia 1926 r
Brześć
1926
PR
4704
Ranew-Sikora Dorota
Analiza konwersacyjna jako metoda badania rozmów codziennych.
Warszawa
2007
KS
3022
Raphael David D.
Problem of political philosophy.
Londyn [ect.] 1970
P
357
Rapley Tim
Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów.
Warszawa
2010
S
5016
Raś Maciej
Polityka Rosji wobec Europy Środkowo-Wschodniej.
Lublin
2010
W
2618
Rataj Maciej
Wskazania obywatelskie i polityczne : wybór pism i przemówień z lat 1919-1938.
Warszawa
1987
MP
843
Ratyński Władysław
Partia i związki zawodowe w Polsce Ludowej.
Warszawa
1977
O
317
Ratyński Władysław
Z rozważań nad systemem politycznym.
Warszawa
1985
SP
815
Rawls John
Teoria sprawiedliwości.
Warszawa
2009
P
4836
Rees John
Equality.
Londyn
1972
MP
354
Regulski Jerzy
Samorząd III Rzeczypospolitej : koncepcje i realizacja.
Warszawa
2000
ST
1307
Rehan Wiesław
Konfederacja Polski Niepodległej : próba analizy krytycznej.
Warszawa
1987
O
1062
Reinehard Henkys
Deutschland und die östlichen Nachbarn : Beiträge zu einer evangelischen Denkschrift. Stuttgart ;
Berlin
1966
SM
185
Reisz Karel, Millar
Gavin
Technika montażu filmowego
Warszawa
2015
FT
5388
Rejtan Lech
Pax sovietica.
[Katowice]
1984
ZB
1002
Remond Rene
Forces religieuses et attitudes politiques dans la France contemporaine.
Paryż
1965
MP
761
Reniak Marian
KPN : kulisy, fakty, dokumenty.
Warszawa
1982
O
635
Revel Jean Francois
Totalitarian temptation.
Londyn
1977
MP
528
Revel Jean Francois
Without Marx or Jesus : the new american revolution has begun.
Garden City
1971
ZB
500
Rewera Mirosław
Prawda w mediach : praca zbiorowa,
Tychy
2008
BIB 5318
Riefenstahl Leni
People of Kau.
New York
[etc.]
1976
F
5065
Rifkin Jeremy
Europejskie marzenie : jak europejska wizja przyszłości zaćmiewa American dream.
Warszawa
2005
E
3540
Riggs Robert E.
Politics in the United Nations : a study of United States influence in the General
Assembly.
Urbana
1958
O
1098
Risse Heinz Theo,
Lehmann Reinhold
Den Frieden planen : Möglichkeiten einer Friedenpolitik in Europa.
Mainz ;
München
1969
E
749
Robakowski Kazimierz Europa XXI wieku. Perspektywy i uwarunkowania rozwoju.
Poznań
2008
E
1687
Robertson Arthur H.
Conseil de l'europe: sa structure, ses fonctions et ses realisations.
Leyde
1962
E
114
Robertson Arthur H.
European institutions : co-operation : integration : unification.
Londyn
1959
E
1099
Robertson Esmonde
Manning
Hitler's Pre-War Policy and Military Plans 1933-1939.
Londyn ;
Colchester
1963
H
4819
Robson William A.
Sciences sociales dans l'enseignement superieur science politique.
Paryż
1955
PS
59
Rode Dagmara,
Pieńkowski Marcin
Metody dokumentalne w filmie.
Łódź
2013
FT
4994
Rogers Mary Frances
Barbie jako ikona kultury.
Warszawa
2003
KM 4030
Rogoża Jagoda
Federacja bez federalizmu : stosunki Moskwa - regiony.
Warszawa
2014
W
4894
Rogoża Jagoda
W cieniu Putina : prezydentura Dmitrija Miedwiediewa.
Warszawa
2011
W
3223
Rogoża Jagoda
Wyspa na uwięzi : Kaliningrad między Moskwą a UE.
Warszawa
2012
W
3861
Roguska Agnieszka
Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i
edukacji regionalnej.
Kraków
2012
KM 5502
Roguska Agnieszka
Media globalne - media lokalne : zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i
edukacji regionalnej.
Kraków
2012
KM 5022
Roguska Agnieszka
Media w edukacji : obszary lokalności - różnorodność współczesności.
Siedlce
2013
KM 4060
Rohr Jean
Suisse contemporaine: societe et vie politique.
Paryż
1972
SM
156
Rojek Wojciech
Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2010
SM
5441
Rojek Wojciech
Historia nowoczesnych stosunków międzynarodowych.
Warszawa
2010
SM
2826
Rokicki Bartłomiej,
Hildebrandt Anna
Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej - perspektywa wybranych państw UE : Warszawa
wnioski dla Polski.
2006
E
1381
Rokicki Cz.
Księga Pamiątkowa Związku Pracowników Administracji Gminnej 1918-1928.
Warszawa
1928
ST
3202
Romanek Jacek
Zniszczyć PSL : działania Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego wobec ruchu
ludowego w województwie lubelskim w latach 1944-1956 : wybór źródeł.
Warszawa ;
Lublin
2009
O
2996
Ronek Grzegorz
Ewolucja ideologii i doktryny Brytyjskiej Partii Pracy po II Wojnie Światowej.
Toruń
2008
O
1672
Ronek Grzegorz
Laburzystowska myśl polityczna po II wojnie światowej.
Toruń
2011
MP
4775
Rosenau J., Thompson
Kenneth W., Boyd
Gavin
World politics : an introduction.
New York
1976
SM
304
Rossa-Kilian Donata
Morskie środki budowy zaufania w systemie współpracy międzynarodowej na rzecz
bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego.
Toruń
2004
SM
3295
Rossijskaâ
VII Nadzwyczajny Zjazd Komunistycznej Partii Rosji (bolszewików) : stenogramy.
Kommunističeskaâ
partiâ - bol'ševikov.
Nadzwyczajny Zjazd (7
; 1918 ; Petersburg)
Warszawa
1964
H
4211
Rossijskaâ SocialDemokratičeskaâ
Rabočaâ partiâ bol'ševikov. Zjazd (6 ;
1917 ; Moskwa)
VI Zjazd Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (bolszewików) : protokoły.
Warszawa
1963
KK
4217
Rostocki Władysław
Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej Konstytucji Kwietniowej : ustrój władzy
państwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce.
Lublin
2002
PRA 2100
Roszkowski Wojciech
Dramat narodów bałtyckich.
Warszawa
1987
H
998
Roszkowski Wojciech
Historia Polski, 1914-2005
Warszawa
2006
H
5007
Roszkowski Wojciech
Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku.
Warszawa
1997
HP
3983
Roszkowski Wojciech
Półwiecze : historia polityczna świata po 1945 roku.
Warszawa
2002
HP
2351
Rotfeld Adam D.
Europa miedzy konfrontacja a współpracą. Spotkanie madryckie KBWE:
doświadczenia i perspektywy.
Warszawa
1986
ZB
826
Rotfeld Adam D.
From Helsinki to Madrid : Conference on Security and Co-operation in Europe :
documents 1973-1983.
Warszawa
1983
ZB
680
Rotfeld Adam D.
From Helsinki to Madrid : Conference on Security and Co-operation in Europe :
documents 1973-1983.
Warszawa
1983
ZB
679
Rotfeld Adam D.
From Helsinki to Madrid : Conference on Security and Co-operation in Europe :
documents 1973-1983.
Warszawa
1983
ZB
678
Rotfeld Adam D.
Od zaufania do rozbrojenia.
Warszawa
1986
ZB
851
Rotfeld Adam D.,
Torkunow Anatolij W.
Białe plamy - czarne plamy : sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich 1918-2008. Warszawa
2010
W
3320
Rothert Agnieszka
Dezagregacja polityki.
Warszawa
2010
TP
2739
Rotocki Zbigniew
Neutralność w ramach zbiorowego bezpieczeństwa.
Łódź
1977
ZB
343
Rowiński Rafał
Debaty europejskie - bliżej Parlamentu Europejskiego.
Warszawa
2004
E
4452
Rozstworowski Michał Wojna i traktat pokojowy : jak powstaje państwo w naszych czasach?
Kraków ;
Warszawa
1916
ZB
3392
Różewicz Tadeusz
Kartoteka.
Warszawa
1974
LI
5354
Różewicz Tadeusz
Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja.
Kraków
1986
LI
4544
Rubaj Tomasz
Altyleria we współczesnym środowisku operacyjnym : rozprawa habilitacyjna.
Warszawa
2013
ZB
4334
Rudalska Aleksandra
Kazachstan wspólny dom wielu narodów.
Warszawa
2007
W
3475
Rudé George F. E.
Revolutionary Europe 1783-1815.
New York
[etc.]
1975
ZB
4649
Rudnicki Maciej
Prawnofinansowe aspekty zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego
związanych z ochroną środowiska.
Lublin
2005
ST
1366
Rudnicki Szymon
Działalność polityczna polskich konserwatystów 1918 - 1926.
Wrocław
1981
MP
569
Rudowski Andrzej,
Zjawiska i procesy dezintegracji w postzimnowojennej Europie.
Zenderowski Radosław
Warszawa
2009
SM
3253
Rupkin Jaques
Other Europe.
Londyn
1988
E
1241
Rusek Adam
Leksykon polskich bohaterów i serii komiksowych.
Poznań
2010
LE
4037
Russell Bertrand
Political ideals.
New York
1917
P
3390
Russell Bertrand
Trzy eseje.
Warszawa
1981
P
5155
Russell Ruth B.
History of the United Nations Charter : the role of the United States, 1940-1945.
Washington
1958
O
1128
Ruszewski Jarosław
Inni - to także my : rzecz o prawach człowieka, mniejszościach narodowych i
uchodźcach.
Suwałki
2004
PRA 1992
Ruszewski Jarosław,
Korupcja i inne zachowania nieetyczne w życiu publicznym : skrypt edukacyjny.
Szczepankowski Robert
Suwałki
2008
P
2037
Ruszkowski Janusz
Wstęp do studiów europejskich : zagadnienia teoretyczne i metodologiczne.
Warszawa
2007
E
4278
Rüther Günther
Vergessenen Institutionen : eine Analyse der Institutionen im parlamentarischen
Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland.
Melle
1979
O
778
Rutkiewicz Ignacy
Jak być przyzwoitym w mediach : rady dla dziennikarzy telewizyjnych (i nie tylko).
Warszawa
2003
T
2779
Rutkowski Mariusz,
NaruszewiczDuchlińska Alina
Nowe zjawiska w języku tekście i komunikacji.
Olsztyn
2006
KS
1955
Ryba Mieczysław
Główne obozy polityczne II Rzeczpospolitej na tle wydarzeń epoki.
Lublin
2012
O
3631
Ryba Mieczysław
Środowiska i ugrupowania polityczne na Lubelszczyźnie 1914-1918.
Lublin
2007
O
1526
Rybczyńska Julita Agnieszka
Europa Środkowo-Wschodnia : region, państwa i społeczeństwa w czasie
transformacji.
Lublin
2000
SP
2686
Rybicki Arkadiusz
Więźniowie polityczni w Polsce 1945-1956.
Warszawa
1984
H
5310
Rybicki Arkadiusz,
Więźniowie polityczni w Polsce : 1945-1956.
[S.l.]
1986
H
993
Wręga Antoni J.
Rybicki Marian
Studia nad rządem PRL w latach 1952-1980.
Wrocław
1985
SP
794
Rycerska Izabela
Rozpad Jugosławii : przyczyny i przebieg.
Kielce
2003
SM
2305
Rydel Maciej
Podręczny leksykon promocji : public relations, reklama, akwizycja, sales promotion
(b.w.s.), merchandising.
Gdańsk
1998
LE
4796
Rydlewski Grzegorz
Samorząd terytorialny i administracja rządowa : gmina, powiat, województwo : akty
prawne, wyjaśnienia, indeksy.
Warszawa
1999
ST
1253
Rydzyk Tadeusz
Oblicza iluzji : teoria, krytyka, interpretacje : materiały z sympozjum w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, 24 stycznia 2003.
Toruń
2003
MP
4366
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Warszawa
2006
PG
1733
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Warszawa
2006
SM
1732
Rymarczyk Jan
Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
Warszawa
2006
PG
1731
Rymarczyk Jerzy,
Niemiec Mariusz
Współczesne tendencje w handlu międzynarodowym.
Wrocław
2007
PG
2360
Ryszka F., Szcześniak
A., Reiss A.
Historia doktryn politycznych: materiały źródłowe.
Warszawa
1972
MP
143
Ryszka Franciszek
Nauka o polityce : rozważania metodologiczne.
Warszawa
1984
TP
683
Ryszka Franciszek
O pojęciu polityki.
Warszawa
1992
TP
1052
Ryszka Franciszek
Państwo stanu wyjątkowego : rzecz o systemie państwa i prawa Trzeciej Rzeszy.
Wrocław
1985
SP
864
Ryszka Franciszek
Polityka i wojna: świadomość potoczna a teorie XX wieku.
Warszawa
1975
ZB
257
Sacewicz Karol
Centralna prasa Polski Podziemnej wobec komunistów polskich 1939-1945.
Warszawa ;
Łódź
2009
PR
2656
Sadecki Jerzy
Trzynastu : premierzy wolnej Polski.
Kraków
2009
B
2631
Sadowska Jadwiga,
Sawicka-Mierzyńska
Katarzyna
Prasa regionalna i lokalna na terenie województwa podlaskiego w latach 1989-2010 :
szkice i materiały : praca zbiorowa.
Białystok
2013
PR
4329
Sadowski Andrzej
Komunizm i faszyzm : wspólny rodowód, wspólne zasady.
Wrocław
1984
MP
940
Sadowski Andrzej
Socjalizm a komunizm : słownik wyrazów obcych.
Wrocław
1983
KK
5178
Sadowski Andrzej
Socjalizm a komunizm : słownik wyrazów obcych.
Wrocław
1983
MP
1001
Sadowski Ireneusz
Społeczna konstrukcja demokracji lokalnej : rola kapitału społecznego w działaniu
instytucji przedstawicielskich.
Warszawa
2011
ST
4382
Sadowski Rafał
Bałkany Zachodnie a integracja europejska : perspektywy i implikacje.
Warszawa
2008
E
1521
Sadurski Wojciech
Neoliberalny system wartości politycznych.
Warszawa
1980
MP
454
Sagan Stanisław
Konstytucja Irlandii.
Warszawa
2006
PRA 3325
Sagan Stanisław
Konstytucja Republiki Islandii.
Katowice
1991
PRA 1085
Sajna Radosław
Media w hispanoameryce w perspektywie komunikowania globalnego.
Bydgoszcz
2013
KS
4392
Saloni Zygmunt
Podręczny słownik ortograficzny.
Warszawa
2003
SŁ
4855
Sampson Anthony
Nouveaux Europeens.
Paryż
1970
E
288
Samsonowicz Henryk
O "historii prawdziwej" : mity, legendy i podania jako źródło historyczne.
Gdańsk
1997
H
5409
Sanakiewicz Marcin
Poetyka telewizyjnych programów porannych : między informacją, tabloidem i
autopromocją.
Warszawa
2013
T
4974
Saracka - Mahoney
Eliza
Amerykański peryskop : USA na progu nowej rewolucji.
Warszawa
2004
SM
1349
Sareło Zbigniew
Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania.
Toruń
2002
P
4024
Sariusz - Skąpska
Izabella
Partie i zmiany granic polityki.
Warszawa
2009
O
3121
Sarnecki Paweł
Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2011
PRA 2740
Sarnecki Paweł
System konstytucyjny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej.
Warszawa
2009
SP
Sasińska-Klas Teresa
Media w wyborach, kampanie wyborcze, media w polityce.
Toruń
2007
WY 3916
B
Sauvy Alfred
Malthus et les deux Marx : le problème de la faim et de la guerre dans le monde.
Paryż
1963
MP
269
Sawczuk Janusz
Siły polityczne Republiki Federalnej Niemiec wobec pokoju, polityki pokojowej i ładu Opole
1990
ZB
1151
3894
pokojowego w Europie.
Sawicki Jacek
Zygmunt, Krzywińska
Katarzyna
Szuflady pamięci.
Lublin
2014
H
4876
Sawicki Piotr
Fotografie.
Białystok
2011
F
3236
Sawuła Robert
Bezpieczeństwo wewnętrzne : teoria i praktyka.
Przemyśl ;
Rzeszów
2012
ZB
4783
Scena Plastyczna KUL Teatr obrazu Leszka Mądzika : 40 lat twórczości.
Lublin
2008
F
1959
Schaff Adam
Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej.
Warszawa
1950
KK
3721
Schaff Adam
Obiektywny charakter praw historii.
Warszawa
1955
KK
3724
Schaff Adam
Pora na spowiedź.
Warszawa
1993
P
3482
Schaff Adam
Wstęp do teorii marksizmu : zarys materializmu dialektycznego i historycznego.
Warszawa
1950
KK
4236
Schalk Adolph
Germans.
Englewood
Cliffs
1971
PS
186
Schambeck Herbert
Parlament Republiki Austrii.
Warszawa
1997
SP
2813
Schapiro Leonard
Totalitaryzm.
Warszawa
1987
KK
5143
Schauble Wolfgang
Polska i Niemcy : wspólna europejska perspektywa na XXI wiek : tekst wystąpienia
wygłoszonego podczas spotkania zorganizowanego 4 czerwca 1998 r. w Warszawie
przez Szkołę Główną Handlową, Centrum Stosunków Międzynarodowych i Fundację
Konrada Adenauera
Warszawa
1998
SM
3162
Scheffs Waldemar
Nowe kierunki w rozpoznaniu Sił Zbrojnych RP.
Warszawa
2013
ZB
4197
Schmidt Mária, Tóth
László
Janusowe oblicze transformacji na Węgrzech 1990 - 1998.
Budapest ;
Warszawa
2001
SP
1357
Schoenbaum David
Hitler's social revolution : class and status in Nazi Germany 1933-1939.
Garden City
1966
PS
5134
Schopenhauer Arthur
Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów.
Warszawa
2010
L
2876
Schreiber Hanna,
Michałowska Grażyna
Kultura w stosunkach międzynarodowych. T. 1, Zwrot kulturowy.
Warszawa
2013
SM
5471
Schreiber Hanna,
Kultura w stosunkach międzynarodowych. T. 2, Pułapki kultury.
Michałowska Grażyna,
Nakonieczna Justyna
Warszawa
2014
SM
5475
Schulz Winfried
Kraków
2006
KP
3585
Schwartzenberg Roger- Sociologie politique.
Gerard
Paryż
1971
PS
157
Schwarz Hans-Peter,
Wrzesiński Wojciech
Konrad Adenauer - Niemiec i Europejczyk.
Warszawa
1996
B
1985
Scorsese Martin
Pasja i bluźnierstwo
Kraków
1997
FT
2281
Scott A., Lucas W. A.,
Lucas T. M.
Simulation and national development.
New York
1966
PG
201
Sears David O., Huddy Psychologia polityczna.
Leonie, Jervis Robert
Kraków
2008
PSY 3757
Segal Ronald
Political Africa : a who's who of personalities and parties.
Londyn
1961
SM
1101
Seger Linda Sue
Scenariusz dla zaawansowanych : jak osiągnąć poziom oscarowy.
Warszawa
2013
FT
5510
Seidler Barbara
Szok wolności : reportaże i doniesienia z sejmu 1989 roku.
Gdańsk
2009
MP
2447
Seidler Grzegorz,
Groszyk Henryk,
Malarczyk Jan
Wstęp do teorii państwa i prawa.
Lublin
1982
PRA 582
Seidler Grzegorz
Leopold
Myśl polityczna starożytności.
Kraków
1961
MP
1878
Seidler Grzegorz
Leopold
Przedmarksistowska myśl polityczna.
Kraków
1974
MP
720
Seitler Fraser P.
Practice of public relations.
Columbus
1984
PRE 3518
Senghaas Dieter
U.S.-Soviet Rivalry and the Problem of Peace.
[Oslo]
1985
ZB
919
Sennett Richard
Autorite.
Paryż
1981
PS
647
Serafin Tomasz,
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie
Warszawa
2011
ZB
5312
Komunikacja polityczna : koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycznych na
temat mediów masowych w polityce.
Parszowski Sergiusz
bezpieczeństwa.
Serczyk Władysław
Andrzej
Dzieje Polski : wybór materiałów źródłowych.
Kraków
1990
H
1880
Serczyk Władysław
Andrzej
Historia Ukrainy.
Wrocław
2001
W
4169
Serejski Marian H.
Naród a państwo w polskiej myśli historycznej.
Warszawa
1977
TN
309
Servan-Schreiber Jean
Jacques
Manifeste radical.
Paryż
1970
PS
160
Service Robert
Towarzysze : komunizm od początku do upadku : historia zbrodniczej ideologii.
Kraków
2008
MP
3657
Šestov Lev
Apoteoza nieoczywistości : próba myślenia adogmatycznego.
[S.l.]
1983
LI
5030
Setalvad Motilal C.
Role of the United Nations in maintenance of world peace.
Londyn
1967
ZB
75
Ševcova Lilia
Fedorovna
Partie sojusznicze w systemie politycznym krajów socjalistycznych.
Warszawa
1982
O
598
Seymour Martin Lipset Politics and the social sciences.
New York
1969
PS
124
Sękowska Elżbieta
Kryteria i warunki kształtowania składu organów przedstawicielskich samorządu
terytorialnego : wybory '90 - raport z badań.
Warszawa
1994
ST
1375
Sękowski Stefan
W walce z Wujem Samem : anarchoindywidualizm w Stanach Zjednoczonych
Ameryki w latach 1827-1939.
Warszawa
2010
MP
2421
Shafritz Jay M., Ott J.
Steven
Classics of organization theory.
Chicago
1987
PG
3703
Shakespeare William
Komedie. T. 1.
Warszawa
1964
LI
5375
Shakespeare William
Kroniki. T. 2.
Warszawa
1963
LI
5373
Shakespeare William
Makbet.
Warszawa
1994
LI
4540
Shakespeare William
Tragedie. T. 2.
Warszawa
1964
LI
5374
Sharma Brij M.
Modern governments.
Londyn
1969
SP
118
Sharp Gene
Walka bez użycia przemocy.
Warszawa
1985
P
5150
Shaw Bernard
Pigmalion : przygoda romantyczna w pięciu aktach.
Warszawa
1972
LI
5369
Sherrill Robert
Why they call it politics : a guide to America's government.
San Diego
1990
TP
1019
Shirer William
Lawrence
Rise and fall of Adolf Hitler.
New York
1961
H
4811
Shively W. Phillips
Sztuka prowadzenia badań politycznych.
Poznań
2001
TP
3763
Shonfield Andrew
Modern capitalism : the changing balance of public and private power.
Londyn
1966
PS
4813
Shubik Martin
Spieltheorie und Sozialwissenschaften.
Frankfurt am 1965
Main
PS
205
Siciński Andrzej
Technika a społeczeństwo : antologia. 1.
Warszawa
1974
KS
4186
Siciński Andrzej
Technika a społeczeństwo : antologia. 2.
Warszawa
1974
KS
4187
Siegan Bernard H.
Projektowanie konstytucji dla narodu lub republiki wybijających się na niepodległość. Lublin
1993
PRA 1166
Sielezin Jan Ryszard
Badania źródłoznawcze w politologii : wybrane zagadnienia metodologiczne.
Wrocław
2010
TP
Siemieniecki Bronisław Manipulacja - media - edukacja.
Toruń
2007
KM 3953
Siemieńska-Żochowska Płeć, wybory, władza.
Renata Wanda
Warszawa
2005
MP
O
3039
Sienkiewicz Barbara,
Dobkowski Mariusz,
Jocz Artur
Gnoza, gnostycyzm, literatura.
Kraków
2012
M
3945
Sienkiewicz Edward
Czy potrzebna jest polska teologia polityczna?
Szczecin
2011
PK
3153
Sienkiewicz Henryk
Listy z Afryki.
Warszawa ;
Kraków
[1913] LI
5368
Sienkiewicz-Małyjurek Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej : zarządzanie bezpieczeństwem.
Katarzyna
Warszawa
2010
ZB
4680
Sienkiewicz Piotr
25 wykładów.
Warszawa
2013
ZB
4322
Sieńczyło-Chlabicz
Joanna
Prawo mediów.
Warszawa
2013
PRA 4005
Sieradzan Jacek
Mity autorytetu - autorytet mitu.
Białystok
2009
PS
5087
1999
Sierpowski Stanisław
Narodziny Ligi Narodów : powstanie, organizacja i zasady działania.
Poznań
1984
O
690
Sikorski Jerzy
Korporacje międzynarodowe.
Warszawa
1981
O
563
Silverman David
Interpretacja danych jakościowych : metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji.
Warszawa
2007
S
5009
Simon Mark
Storyboard : ruch w sztuce filmowej.
Warszawa
2010
FT
4981
Simon Yves R.
Filozofia rządu demokratycznego.
Kraków
1993
P
1379
Sindler Allan P.
America in the seventies : problems, policies, and politics.
Boston
1977
SP
894
Singer David
Quantitative International Politics : insights and evidence.
New York
1968
SM
1102
Siryk Ludmiła, Łoś
Ewa
Między literaturą a polityką: o Józefie Łobodowskim.
Lublin
2012
B
3628
Sitek Magdalena,
Bednarek Wincenty
Krajobraz po Mistrzostwach Europy 2012.
Józefów
2012
ZB
4404
Sithole Ndabaningi
African nationalism.
Cape Town ; 1959
London ;
New York
TN
5135
Siuda Piotr
Religia a internet : o przenoszeniu religijnych granic do cyberprzestrzeni.
Warszawa
2010
I
2937
Skarski Wojciech
Refleksje nad rządami Gomułki : [1956-1970].
Warszawa
1984
MP
5209
Skarzyńska Krystyna
Podstawy psychologii politycznej.
Poznań
2002
PSY 2503
Skarzyński Ryszard
Podstawowy dylemat politologii : dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o
społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy.
Białystok
2012
TP
3366
Skibińska Ewa
Prawo Unii Europejskiej : teksty jednolite.
Warszawa
2011
E
2907
Skibiński Jerzy
Materiały pomocnicze do studiowania podstaw nauk politycznych : wybór tekstów
źródłowych.
Warszawa
1972
TP
135
Skibiński Jerzy
Problem normalizacji stosunków NRD - RFN.
Warszawa
1982
SM
639
Skibiński Jerzy
Problemy normalizacji stosunków PRL - RFN.
Warszawa
1985
SM
708
Skibiński Jerzy
Sprawa traktatu pokoju z Niemcami po II wojnie światowej.
Warszawa
1987
ZB
866
Skinder-Suchcitz
Rok 1939 : polsko-brytyjska polityka morska.
Warszawa ;
1997
SM
2307
Teresa.
Londyn
Šklovskij Viktor
Borisovič
Lew Tołstoj.
Warszawa
1982
B
5351
Skocpol Theda
States and social revolution : a comparative analysis of France, Russia, and China.
Cambridge
[etc.]
1980
ST
517
Skodlarski Janusz
Epilog układu Sikorski-Beneš : z dziejów polsko-czechosłowackich w latach 19391949.
Łódź
1988
SM
902
Skolimowski Henryk
Polski marksizm.
Londyn
1969
P
3078
Skorupka Stanisław
Słownik wyrazów bliskoznacznych.
Warszawa
1971
SŁ
2494
Skotheim Robert Allen, American social thought : sources and interpretations. Vol. 2, Since the Civil War.
McGiffert Michael
Reading,
Mass
1972
PS
217
Skotnicka-Illasiewicz
Elżbieta
Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Warszawa
2007
E
1486
Skowronek Bogusław
Mediolingwistyka : wprowadzenie.
Kraków
2013
KS
4051
Skowronek Tomasz
Zapiski o Ameryce Łacińskiej.
Warszawa
2014
SM
4555
Skrzydło Wiesław
Konstytucja Królestwa Belgii.
Warszawa
2010
PRA 3327
Skrzydło Wiesław
Polskie prawo konstytucyjne.
Lublin
2010
PRA 4736
Skrzydło Wiesław
Polskie prawo konstytucyjne.
Lublin
2006
PRA 1736
Skrzydło Wiesław
Ustroje państw współczesnych T. 1.
Lublin
2007
SP
2508
Skrzydło Wiesław
Ustrój polityczny Francji.
Warszawa
1992
SP
1093
Skrzydło Wiesław
Ustrój polityczny Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Rzeszów
1979
SP
459
Skrzydło Wiesław
Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997 r.
Warszawa
2014
SP
4642
Skrzypczak Józef
Popularna encyklopedia mass mediów.
Poznań
1999
LE
4793
Skrzypczyk Krzysztof
Komiks a komiksologia : ku rozpoznaniu i charakterystyce wzajemnych relacji między Łódź
gatunkiem a jego teorią : antologia referatów 10. Sympozjum Komiksologicznego.
2010
K
4038
Skrzypek Andrzej
Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej.
2006
E
4529
Warszawa
Skrzypek Andrzej,
Łuczak Aleksander
II Rzeczpospolita miedzy wojnami.
Warszawa
1986
HP
1714
Skrzyp Julian
Geografia administracyjna i polityczna.
Siedlce
2007
SM
3147
Skubisz Ryszard
Internet - problemy prawne : materiały z konferencji zorganizowanej 2 grudnia 1998 r. Lublin
w Lublinie.
1999
I
2765
Skubisz Ryszard,
Prawo europejskie: zarys wykładu.
Skrzydło-Tefelska Ewa
Lublin
2008
E
2346
Skubisz Ryszard,
Prawo europejskie : zarys wykładu.
Skrzydło-Tefelska Ewa
Lublin
2008
E
1606
Skubiś Ireneusz
Czas milczenia i czas mówienia : 75 lat tygodnika katolickiego "Niedziela" : 19262001 : księga jubileuszowa.
Częstochowa 2001
PR
2792
Skwara Janusz
Film zachodni a polityka.
Warszawa
1970
FT
393
Skwara Janusz
Western odrzuca legendę.
Warszawa
1985
FT
3384
Skworz Andrzej,
Niziołek Andrzej
Biblia dziennikarstwa.
Kraków
2010
KM 2858
Sławek-Czochra
Małgorzata Zofia
Graffiti jako forma twórczości i przejaw tożsamości.
Lublin
2013
F
4700
Sławińska Teresa
Prasa regionalna na nowe czasy? : historia sukcesu francuskiego przedsiębiorstwa
prasowego Ouest-France.
Kraków
2011
PR
5014
Słodkowska Inka
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991. Cz. 1.
Warszawa
1995
O
1201
Słodkowska Inka
Programy partii i ugrupowań parlamentarnych 1989-1991. Cz. 2.
Warszawa
1995
O
1208
Słodkowska Inka,
Dołbakowska
Magdalena
Wybory prezydenckie 2010 : programy kandydatów.
Warszawa
2012
WY 5552
B
Słomka Michał
45-89 : comics behind the iron curtain.
Poznań
2009
K
4039
Słomka Tomasz
Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 3.
Warszawa
2012
TP
3940
Słomka Tomasz
Nowe spojrzenia w naukach o polityce. T. 4.
Warszawa
2013
TP
4389
Słomkowska Alina
Prasa w PRL : szkice historyczne.
Warszawa
1980
PR
5132
Słonimski Antoni
Kroniki tygodniowe 1927-1931.
Warszawa
2003
FE
2948
Słonimski Antoni
Kroniki tygodniowe 1932-1935.
Warszawa
2001
FE
2949
Słonimski Antoni
Kroniki tygodniowe 1936-1939.
Warszawa
2004
FE
2950
Słowiński Konrad
Jednostka i społeczeństwo wobec doświadczeń komunizmu : przeszłość i
teraźniejszość.
Lublin
2012
PS
3743
Słowiok Anna
Samorząd terytorialny : zestawienie bibliograficzne.
Kielce
1991
BIB 4338
Smaga Józef
Narodziny i upadek imperium : ZSRR 1917 - 1991.
Kraków
1992
W
1454
Smakulska Joanna
Bogusława Wolniewicza etyka życia.
Białystok
2013
P
4110
Smalec Łukasz
Dwie wojny z Irakiem: źródła, przyczyny, preteksty, przygotowanie, skutki.
Warszawa
2012
ZB
3687
Smalec Łukasz
European security - challenges for the European Union.
Warszawa
2013
ZB
4019
Smalec Łukasz
Kultura strategiczna Stanów Zjednoczonych : u źródeł.
Warszawa
2013
ZB
4288
Smalec Łukasz
Stracona dekada? : polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec
Warszawa
"globalnych obszarów niestabilności" (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach
2001-2011
2012
ZB
3832
Smektała Tymon
Public relations w internecie.
Wrocław
2006
PRE 4771
Šmid Wacław
Język reklamy w komunikacji medialnej.
Warszawa
2008
RE
3466
Šmid Wacław
Leksykon komunikacji medialnej : słownik polsko-angielski i angielsko-polski.
Kraków
2010
LE
2796
Šmid Wacław
Marketing pod presją globalizacji : nowe wartości, hierarchia potrzeb, zarządzanie,
metamarketing.
Warszawa
2002
PG
2342
Smith Edward Conrad, Dictionary of American politics.
Zurcher Arnold John
New York
1960
LE
1447
Smith Gordon R.
Życie polityczne w Europie zachodniej.
Warszawa
1992
E
1149
Smogorzewski
Kazimierz
Francja i Polska : studium polityczne.
Warszawa
1930
SM
3400
Smolar Nina
From Solidarność to freedom : International Conference Warsaw-Gdańsk August 29-
Warszawa ;
2005
O
1544
31, 2005.
Gdańsk
Smoleń Jerzy
Media i psychologia : wybrana literatura tematyczna w języku polskim z lat 20002011.
Zamość
2012
BIB 3936
Smyk Katarzyna
Prezydencja Polski w Unii Europejskiej 2011 r. : materiały przygotowane przez
Departament Analiz i Strategii.
Warszawa
2009
E
4440
Smyk Katarzyna
Traktat z Lizbony : postanowienia, ocena, implikacje.
Warszawa
2008
E
4442
Smyk Stanisław
Outsourcing logistyczny w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa
2013
ZB
4462
Smyrgała Dominik
Surowce energetyczne w polityce wielkich mocarstw.
Warszawa
2011
ZB
3803
Sobczak Jacek
Dzieje prawa prasowego na ziemiach polskich.
Poznań
2009
PRA 2245
Sobczak Jacek
Podstawy wiedzy o państwie i prawie.
Poznań
2002
PRA 1626
Sobczak Jacek
Prawo prasowe : [podręcznik akademicki].
Warszawa
2000
PRA 1776
Sobczak Jacek
Prawo prasowe : komentarz.
Warszawa
2008
PRA 1634
Sobczak Karol
Administracja publiczna : [problemy węzłowe].
Warszawa
1993
ST
1211
Sobecka Anna
Radio gra i... mówi.
Pelplin
2005
R
2820
Sobieraj Maciej
Fototeka Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego w dokumentach
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.
[Lublin]
2013
ZB
5046
Sobieraj Maciej
Kościół i opozycja na Lubelszczyźnie w dokumentach SB : 1971-1983.
Lublin
2009
PK
2647
Sobkowiak Leszek,
Czajowski Andrzej
Studia z teorii polityki. T. 3.
Wrocław
2000
TP
1724
Sobolewska Barbara,
Sobolewski Marek
Myśl polityczna XIX i XX wieku : liberalizm.
Warszawa
1978
MP
367
Sobolewska-Myślik
Katarzyna
Partie i systemy partyjne na poziomie regionu.
Lublin
2012
O
3630
Sobolewska-Myślik
Katarzyna
Partie i systemy partyjne w świecie.
Warszawa
2004
O
1338
Sobolewska-Myślik
Katarzyna, Borowiec
Struktury organizacyjne polskich partii politycznych.
Kraków
2010
O
2489
Piotr, Kosowska-Gąstoł
Beata
Sobolewski Marek
O granicy reformowalności systemu komunistycznego T. 1.
Kraków
1983
MP
1047
Sobolewski Marek
Partie i systemy partyjne świata kapitalistycznego.
Warszawa
1977
O
318
Sobolewski Marek
Zasady demokracji burżuazyjnej i ich zastosowanie.
Warszawa
1969
MP
101
Sobolewski Mirosław
Polityka energetyczna.
Warszawa
2010
PG
3905
Sobolewski Mirosław
Polityka klimatyczna.
Warszawa
2012
PG
3910
Sobór-Świderska Anna Jakub Berman : biografia komunisty.
Warszawa
2009
B
2665
Socha Janusz
Stronnictwa ludowe po zamachu majowym.
Warszawa
1983
O
2980
Socha Robert,
Letkiewicz Arkadiusz,
Guła Przemysław
Policyjne oddziały i pododdziały zwarte w Polsce : historia i teraźniejszość.
Szczytno
2010
ZB
5083
Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Klub
Parlamentarny
Rozmowy o Polsce : spotkania z SLD.
Warszawa
1999
O
1534
Sokała Witold, Zapała
Bartłomiej
Asymetria i hybrydowość - stare armie wobec nowych konfliktów.
Warszawa
2011
ZB
4377
Sokolewicz Wojciech
Przedstawicielstwo i administracja w systemie rad narodowych PRL.
Wrocław
[etc.]
1968
ST
913
Sokołowski Jerzy,
Sosnowski Michał
Polityka ekonomiczna.
Wrocław
2011
PG
3050
Sokołowski Marek
Media i edukacja w globalizującym się świecie : teoria, praktyka, oddziaływanie.
Olsztyn
2003
KM 4029
Sokół Wojciech
Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy środkowej i
wschodniej.
Lublin
2007
SP
2687
Sokół Wojciech
Legitymizacja systemów politycznych.
Lublin
1997
SP
1252
Lublin
1999
LE
1429
Sokół Wojciech, Chmaj Leksykon politologiczny : polityka - ustrój - idee.
Marek
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki Marek
Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej.
Lublin
2005
SP
1861
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki Marek
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej.
Lublin
2008
O
3975
Sokół Wojciech,
Żmigrodzki Marek
Współczesne partie i systemy partyjne : zagadnienia teorii i praktyki politycznej.
Lublin
2008
O
1698
Solarz Jacek
Doktryny militarne XX wieku.
Kraków
2009
ZB
5108
Solarz Marcin
Wojciech
Perspektywa porządku postpolitycznego : w stronę technologii władzy.
Warszawa
2007
PS
4589
Solarz Marcin
Wojciech
Północ wobec Południa, Południe wobec Północy.
Warszawa
2005
SM
4588
Solidarność Walcząca
Zasady ideowe i program Solidarności Walczącej : (projekt).
Wrocław
1987
O
4914
Solženicyn Aleksandr
Isaevič
Ladacznica i niewinny.
Warszawa
1981
LI
5266
Solženicyn Aleksandr
Isaevič
List do przywódców Związku Radzieckiego.
[Warszawa]
[1981] LI
5292
Solženicyn Aleksandr
Isaevič
Polemika wokół "Listu do przywódców Związku Radzieckiego" Sołżenicyna 19731974.
Warszawa
1981
LI
5293
Solženicyn Aleksandr
Isaevič
Zdarzenie na stacji Kreczetowka.
[Warszawa]
1985
LI
5294
Solženicyn Aleksandr
Isaevič
Zmierzch odwagi.
Warszawa
1980
LI
5262
Sonczyk Wiesław
Meandry i dylematy transformacji polskiego systemu medialnego : (próba
charakterystyki i oceny).
Warszawa
2013
KM 4558
Sonnenfeld Renata
Ograniczenia kompetencji państw EWG.
Warszawa
1973
E
224
Sontag Susan
O fotografii.
Kraków
2009
F
4388
Sorman Guy
Etat minimum.
Paryż
1985
MP
973
Sorman Guy
Rozwiązanie liberalne.
[Łódź ;
1985
PG
5174
Warszawa]
Sorman Guy
Wyjść z socjalizmu.
Warszawa ;
Poznań
1991
MP
1031
Soroka Paweł
Bezpieczeństwo energetyczne : między teorią a praktyką.
Warszawa
2015
ZB
5484
Soskis, D. V.
Ustrój państwowy i stronnictwa polityczne w Europie Zachodniej: T. 2 Anglja.
Warszawa
1905
SP
3734
Soto Hernando de
Tajemnica kapitału : dlaczego kapitalizm triumfuje na Zachodzie a zawodzi gdzie
indziej.
Warszawa ;
Chicago
2002
PG
4352
Souter Nick, Newman
Stuart
Plakat i reklama : przewodnik.
Warszawa
2012
RE
3963
Sowa Andrzej Leon
Historia polityczna Polski 1944-1991.
Kraków
2011
HP
4986
Sowa Kazimierz
Słownik języka boskiego : gwiazdy o ważnych sprawach.
Kraków
2009
FE
2407
Sowiński Ludwik
Tolerancja a odpowiedzialność.
[Warszawa]
[1983] P
5154
Sowiński Paweł
Zakazana książka : uczestnicy drugiego obiegu 1977-1989.
Warszawa
2011
PR
4328
Sozański Jarosław
Łotwa- Polska : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej nt. "PolskoRyga
łotewskich związków politycznych, ekonomicznych i kulturalnych od XVI w. do 1940
roku." (organizowanej w 200- lecie Insurekcji Kościuszkowskiej 1794 r. w Kurlandii)
1995
SM
1459
Spangler Marek
Fałsz politycznych frazesów czyli Pospolite złudzenia w gospodarce i polityce.
Lublin ;
Warszawa
2009
PG
1991
Special Study Group
(Iron Mountain)
Report from the Iron Mountain on the possibility and desirability of peace.
New York
1967
ZB
990
Spencer Herbert
Zasady socyologii. [T. 2], cz. 6, Instytucyje kościelne.
Warszawa
1891
PK
2326
Spinoza Baruch de
Traktat polityczny.
Warszawa
2002
P
3568
Spirkin Aleksandr
Georgievič
Zarys filozofii marksistowskiej.
Warszawa
1968
KK
4317
Sroka Anna
Odpowiedzialność w Unii Europejskiej : rzeczywistość czy iluzja ?
Warszawa
2011
E
4519
Sroka Tadeusz
Dziennik izraelski czyli Religijny wymiar ludzkiego losu.
[Lublin]
1985
HP
997
Stacewicz Janusz
Polityka gospodarcza : wyzwania, dylematy, priorytety : praca zbiorowa.
Warszawa
2010
PG
2452
Stacey Robert
Europejski słownik dotyczący pożarów lasu.
Sękocin
Stary
2013
LE
4424
Stach Łukasz
Społeczeństwa państw nowych członków Unii Europejskiej z 2004 roku wobec
integracji z jej strukturami : obawy, nadzieje, oczekiwania.
Kraków
2011
E
3048
Stachowiak Grzegorz
Stosunki międzynarodowe : regiony, historia, problemy.
Kraków
2014
SM
4902
Stachowiak Paweł
Korzenie "katolicyzmu endeckiego" : nacjonalistyczna wizja religii i Kościoła w
Polsce w latach 1887-1927.
Poznań
1999
PK
1462
Stachyra Grażyna
Gatunki audycji w radiu sformatowanym.
Lublin
2008
R
2801
Stachyra Grażyna
Radio : community, challenges, aesthetics.
Lublin
2013
R
4058
Stachyra Grażyna,
Pawlak - Hejno
Elżbieta
Radio i społeczeństwo.
Lublin
2011
R
3049
Stahl Małgorzata,
Jaworska-Dębska
Barbara
Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 1, Ustrój.
Warszawa
2010
LE
5464
Stahl Małgorzata,
Jaworska-Dębska
Barbara
Encyklopedia samorządu terytorialnego : dla każdego. Cz. 2, Zadania i kompetence.
Warszawa
2011
LE
5465
Stalin Iosif
Vissarionovič
Do młodzieży.
Warszawa
1949
KK
4221
Stalin Iosif
Vissarionovič
Dzieła. T. 1, 1901-1907.
Warszawa
1949
KK
4485
Stalin Iosif
Vissarionovič
Dzieła. T. 2, 1907-1913.
Warszawa
1949
KK
4486
Stalin Iosif
Vissarionovič
Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR.
Warszawa
1952
KK
4270
Stalin Iosif
Vissarionovič
Leninism.
London
1940
KK
5136
Stalin Iosif
Vissarionovič
Marksizm a kwestia narodowo-kolonialna : zbiór artykułów i przemówień.
Warszawa
1949
KK
4234
Stalin Iosif
Vissarionovič
O Leninie.
Moskva
1946
KK
4560
Stalin Iosif
Vissarionovič
O materializmie dialektycznym i historycznym.
Warszawa
1949
KK
4259
Stalin Iosif
Vissarionovič
O materializmie dialektycznym i historycznym.
Warszawa
1949
KK
4258
Stalin Iosif
Vissarionovič
O wielkiej wojnie narodowej Związku Radzieckiego.
[S.l.]
1945
KK
4257
Stalin Iosif
Vissarionovič
Przemówienie na przedwyborczym zebraniu wyborców stalinowskiego okręgu
wyborczego m. Moskwy.
Moskva
1940
KK
4219
Stalin Iosif
Vissarionovič
Przemówienie na VIII Zjeździe WLKZM.
Warszawa
1953
KK
4213
Stalin Iosif
Vissarionovič
Raz jeszcze o socjaldemokratycznym odchyleniu w naszej partii : referat i słowo
końcowe po dyskusji na VII rozszerzonym plenum KWMK 7 i 13 grudnia 1926 r.
Warszawa
1951
KK
4215
Stalin Iosif
Vissarionovič
Referat sprawozdawczy na XVII Zjeździe Partii o działalności KC WKP(b).
Warszawa
1950
KK
4214
Stalin Iosif
Vissarionovič
Socjaldemokratyczna Partia Rosji i jej najbliższe zadania.
Warszawa
1949
KK
4212
Stalin Iosif
Vissarionovič
Wyniki pierwszej pięciolatki : referat wygłoszony na połączonym plenum KC i CKK
WKP(b) 7 stycznia 1933 r.
Warszawa
1952
KK
4251
Stalin Iosif
Vissarionovič
Zagadnienia leninizmu.
Warszawa
1949
KK
4229
Stanisławski Jan
Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. [T. 1], A-N.
Warszawa
1992
SŁ
2501
Stanisławski Jan,
Jassem Wiktor
Wielki słownik angielsko-polski : z suplementem. [T. 2], O-Z.
Warszawa
1992
SŁ
2502
Stanisławski Jan,
Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. [1], A-N.
Warszawa
1992
SŁ
2499
Jassem Wiktor
Stanisławski Jan,
Jassem Wiktor
Wielki słownik polsko-angielski : z suplementem. [2], O-Z.
Warszawa
1992
SŁ
2500
Stankowski Witold
Europeistyka : leksykon.
Warszawa
2011
LE
4794
Stanosz Barbara
Ćwiczenia z logiki.
Warszawa
1985
L
5422
Stany Zjednoczone.
Warren Commission
Report of the President's Commission on the Assassination of President John F.
Kennedy.
Washington
1964
ZB
2
Stańczyk Izabela
Doradztwo personalne i zawodowe.
Warszawa
2013
PRE 5095
Startori Giovanni
Teoria demokracji.
Warszawa
1994
MP
1028
Starzewski Maciej
Demokracja i totalizm : wybór pism.
Kraków
2012
MP
3929
Starzewski Maciej
Środki zabezpieczenia prawnego konstytucyjności ustaw.
Kraków
1928
PRA 97
Stasieńko Jan
Alien vs. predator? : gry komputerowe a badania literackie.
Wrocław
2005
I
3551
Stasiuk-Krajewska
Karina
Etyka public relations : konteksty, koncepcje, kontrowersje.
Wrocław
2011
P
3556
Stasiuk-Krajewska
Karina, Graszewicz
Marek
Literatura, kultura, komunikacja : księga pamiątkowa ku czci profesora Jerzego
Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin.
Wrocław
2006
KS
2280
Staszewski Michał T.
Państwo - Kościół w Europie Środkowo-Wschodniej : aspekty instytucjonalno-prawne. Warszawa
1994
PK
1231
Staughton Lynd
Intelectual orgins of american radicalism.
New York
1969
ZB
155
Stawasz Danuta,
Sikora-Fernandez
Dorota
Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego : wybrane zagadnienia i obszary Warszawa
oddziaływania.
2013
ST
4696
Stawnicka Jadwiga,
Wiśniewski Bernard
Zarządzanie kryzysowe : teoria, praktyka, konteksty, badania.
Szczytno
2011
ZB
5069
Steciąg Magdalena
Norma a komunikacja.
Wrocław
2009
KS
3273
Stefaniak Krystyna
Vanity : fotografia mody z kolekcji F. C. Gundlcha : teksty katalogu wystawy w
Kunsthalle Wien w przekładzie na język polski : wystawa w Muzeum Narodowym w
Kraków
2013
F
4078
Krakowie zorganizowana w ramach festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie 2013, 21
maja - 1 września 2013
Stefanowicz Janusz
Anatomia polityki międzynarodowej : (podręcznik akademicki).
Toruń
1999
SM
3503
Stefanowicz Janusz
Bezpieczeństwo współczesnych państw.
Warszawa
1984
ZB
717
Stefanowicz Janusz
Europa powojenna.
Warszawa
1980
E
466
Stefanowicz Janusz
Polityka europejska V Republiki.
Warszawa
1994
SM
1095
Stefanowicz Janusz
Rzeczpospolitej pole bezpieczeństwa.
Warszawa
1993
ZB
1168
Stefanowicz Janusz
Stary nowy świat : ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
1978
SM
426
Stefanowicz Janusz
Stary nowy świat : ciągłość i zmiana w stosunkach międzynarodowych.
Warszawa
1978
SM
398
Stehle Hansjakob
Tajna dyplomacja Watykanu: papiestwo wobec komunizmu (1917-1991).
Warszawa
1993
PK
3641
Steiner Jean-François
Warszawa : powstanie 44.
Warszawa
1984
H
5328
Steiner Jurg
Demokracje europejskie.
Rzeszów
1993
E
1467
Stein George H.
Hitler.
Englewood
Cliffs
1968
B
882
Steinsbergowa Aniela
Proces KSS KOR : refleksje i analogie.
Warszawa
1983
H
5342
Stelemach Andrzej
Czy upadek demokracji? : idee i wartości : praca zbiorowa.
Poznań
2007
MP
1661
Stembrowicz Jerzy
Rząd w systemie parlamentarnym.
Warszawa
1982
SP
1479
Stemplowski Ryszard
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 1.
Warszawa
2007
SM
1744
Stemplowski Ryszard
Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej RP. T. 2, Aneksy.
Warszawa
2007
SM
1745
Stepa Jan
U źródeł niemieckiego totalizmu.
Warszawa
1937
TN
4482
Sternberg Fritz
Coming crisis.
Londyn
1947
PG
804
Stewart John Robert
Mosty zamiast murów : podręcznik komunikacji interpersonalnej.
Warszawa
2012
KS
4606
Stępień Antonii B.
Wstęp do filozofii.
Lublin
2007
P
2136
Stępień Stefan
Polska Partia Socjalistyczna w województwie lubelskim 1944 - 1948.
Lublin
1980
O
496
Stępień Stefan
Związek Parlamentarny Polskich Socjalistów w działalności prawodawczej Krajowej
Lublin
1998
O
4750
Rady Narodowej.
Stępka Stanisław
Stanisław Mikołajczyk w Stronnictwie i w Parlamencie : (1945-1947).
Szreniawa
1992
MP
1184
Stępniewska-Holzer
Barbara, Holzer Jerzy
Egipt stulecie przemian.
Warszawa
2008
SM
3288
Stępniewski Tomasz
Federacja Rosyjska - Wspólnota Niepodległych Państw. T. 2.
Lublin ;
Warszawa
2011
W
2805
Stępniewski Tomasz
Geopolityka regionu Morza Czarnego w pozimnowojenym świecie.
Lublin ;
Warszawa
2011
W
3094
Stępniewski Tomasz
Nowa wielka gra w regionie Azji Centralnej.
Lublin ;
Warszawa
2012
W
3680
Stępniewski Tomasz
Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Lublin ;
Warszawa
2013
PK
4548
Stępniewski Tomasz
Religia i polityka na obszarze Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej.
Lublin ;
Warszawa
2013
PK
4419
Stępniewski Tomasz
Ukraina jako obszar wpływów międzynarodowych po zimnej wojnie.
Warszawa
2008
W
1522
Stępniewski Tomasz
Unia Europejska i Federacja Rosyjska wobec regionu Morza Czarnego.
Lublin
2010
W
2639
Stępniewski Tomasz,
Fedorowicz Krzysztof
Białoruś, Mołdawia Ukraina wobec wyzwań współczesnego świata.
Lublin ;
Chełm
2009
W
1892
Stępniewski Tomasz,
Mierzejewski D.,
Zajączkowski J.
Strategiczny trójkąt Rosja - Chiny - Indie : szanse i wyzwania w XXI wieku.
Lublin ;
Lódź ;
Warszawa
2009
W
2623
Stępniewski Tomasz,
Sławikowski Michał
Mołdawia - rara avis in terris? : charakterystyka mołdawskiego reżimu politycznego na Lublin ;
tle poradzieckich doświadczeń transformacyjnych.
Łódź
2009
W
2622
Stępnik K., Gabrys M.
Zbrodnie, sensacje i katastrofy w prasie polskiej do 1914 roku.
Lublin
2010
PR
2491
Stępnik Krzysztof
Titanic: recepcja katastrofy w prasie polskiej (1912).
Lublin
2012
PR
3629
Stępnik Krzysztof,
Rajewski Maciej
Komunikowanie i komunikacja w dwudziestoleciu międzywojennym.
Lublin
2010
KS
3011
Stępnik Krzysztof,
Komunikowanie się Polaków w latach 1944-1989.
Lublin
2011
KS
3045
Rajewski Maciej
Stolarczyk Małgorzata
Iran : państwo religia.
Warszawa
2001
SM
3085
Stolarczyk Mieczysław Dylematy integracyjne Polski : wybrane aspekty.
Katowice
2003
E
2893
Stolovič Leonid
Naumovič
Historia filozofii rosyjskiej : podręcznik.
Gdańsk
2008
P
2451
Stomma Stanisław
Czy fatalizm wrogości? : refleksje o stosunkach polsko-niemieckich 1871-1933.
Kraków
1980
SM
451
Stomma Stanisław
Myśli o polityce i kulturze.
Kraków
1960
PK
3072
Stoner James Arthur
Finch
Kierowanie.
Warszawa
2011
PG
4202
Stowarzyszenie
Europejskie Centrum
Analiz
Geopolitycznych
Konflikt kaukaski w 2008 roku.
Warszawa
2012
ZB
4006
Straayer John A.
American State and Local Government.
Columbus
1977
ST
437
Stradomski Wiesław
Kręcimy film amatorski.
Warszawa
1968
FT
3387
Stradomski Wiesław
Realizujemy film.
Warszawa
1981
FT
3370
Strasburger Henryk
Core of a continent : problems of Central and Eastern Europe.
Philadelphia 1943
E
3410
Strašun Boris
Aleksandrovič,
Topornin Boris
Nikolaevič,
Šahnazarov, Georgij
Hosroevič
Konstitucii socialističeskich gosudarstv : sbornik v dvuch tomach. T. 2.
Moskva
1987
PRA 1531
Straus Leo, Cropsey
Joseph
Historia filozofii politycznej : podręcznik.
Warszawa
2010
P
3567
Stremęcka M., Malczyk Idee z pierwszej ręki : antologia najważniejszych tekstów "Europy" - sobotniego
J., Warchala M.
dodatku do "Dziennika".
Warszawa
2008
MP
1509
Strękowski Jan
Lublin
2005
O
4557
Bohaterowie Europy : Norwegia - Polsce 1976-1989.
Strindberg August
Spowiedź szaleńca.
Stronnictwo
DemokratycznoNarodowe w Galicji.
2005
LI
5372
Program Polskiego Stronnictwa demokratyczno-narodowego w państwie austryackiem Lwów
: uchwalony na II. Zjeździe stronnictwa w dniu 8 i 9 grudnia 1905 we Lwowie
1906
O
3407
Stronnictwo Pracy
Program i statut.
Warszawa
1943
O
3732
Studnicki Władysław
Mianowany, niepowołany administrator P. Stefan Starzyński.
Warszawa
1937
B
86
Styczeń Tadeusz
Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii
moralności : studium metaetyczne.
Lublin
1972
P
2154
Styczeń Tadeusz
Solidarność wyzwala.
Lublin
1993
P
2151
Styczeń Tadeusz
Urodziłeś się by kochać.
Lublin
1993
P
2153
Styczeń Tadeusz
Wprowadzenie do etyki.
Lublin
1993
P
2152
Styk Stanisław
Podstawy nauk politycznych: materiały źródłowe.
Warszawa
1972
TP
139
Suchecki Wiktor
Teoria federalizmu.
Warszawa
1968
SP
54
Suchodolski Bogdan
Polskie tradycje demokratyczne : idea demokracji w ujęciu myślicieli polskich od St.
Staszica do St. Witkiewicza.
Wrocław ;
Kraków
1946
MP
1567
Sugier-Szerega Anna,
Sławek-Czochra
Małgorzata Zofia
Konieczność i różnorodność kompetencji medialnej.
Lublin
2012
KM 4012
Sulczewski Michał
Informacja-element pokojowego współistnienia.
Warszawa
1974
ZB
246
Sulczewski Michał
Pax humana : współczesny kształt odwiecznego problemu.
Warszawa
1981
ZB
577
Sulczewski Michał
Polityka informacji.
Warszawa
1977
TP
319
Suleja Włodzimierz
Polska Partia Socjalistyczna 1892-1948 : zarys dziejów.
Warszawa
1988
O
897
Sulima Elzbieta,
Proniewski Marek
Obszary integracji Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia.
Białystok
2006
E
2910
Sułek Antonii
Logika analizy socjologicznej : wybór tekstów.
Warszawa
1979
L
2331
SM
418
Sułek J., Trzeciakowski Polska Rzeczpospolita Ludowa - Republika Federalna Niemiec : bilans stosunków
L.
wzajemnych : problemy i perspektywy normalizacji.
[Madryt]
Frankfurt am 1979
Main
Sułek Jerzy
Geneza Republiki Federalnej Niemiec : studium politologiczne.
Poznań
1977
SM
341
Sułek Jerzy
Perspektywy Europy : bezpieczeństwo i współpraca w latach siedemdziesiątych.
Warszawa
1975
E
290
Sułek Mirosław
Potęgometria. T. 1.
Warszawa
2013
ZB
4376
Sunzi
Sztuka wojny.
Gliwice
2014
ZB
4973
Supruniuk Anna,
Supruniuk Mirosław
Adam
Bibliografia : "Kultura" (1997-2000), "Zeszyty Historyczne" (1997-2010), działalność Paryż ;
wydawnicza (1997-2010), "Fragments" (1973-1979).
Warszawa ;
Toruń
2013
BIB 5545
Surmacz Beata
Nowe oblicza dyplomacji.
Lublin
2013
SM
4065
Surmacz Beata
Współczesne stosunki polsko-ukraińskie : politologiczna analiza traktatu o dobrym
sąsiedztwie.
Lublin
2002
W
2684
Süskind Patrick
Pachnidło.
Poznań
1998
LI
4880
Sutor Bernhard
Etyka polityczna : ujęcie całościowe na gruncie chrześcijańskiej nauki społecznej.
Warszawa
1994
P
2575
Sutor Jan
Prawo dyplomatyczne i konsularne.
Warszawa
1982
PRA 586
Sutor Julian
Leksykon dyplomatyczny.
Warszawa
2010
LE
4971
Sutor Julian
Państwa neutralne i niezaangażowane.
Warszawa
1972
ZB
249
Sutor Julian
Pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych.
Wrocław
1979
ZB
444
Sutor Julian
Ruch państw niezaangażowanych.
Warszawa
1984
SM
730
Švarplys Andrius,
Zdaniuk Bartłomiej
Becoming Europeans in Central Eastern Europe : national identity construction after
2004.
Warsaw
2014
TN
5436
Swadzba Urszula
20 lat transformacji w aspekcie regionalnym : Śląsk : refleksje socjologów.
Katowice
2011
SP
3088
Swianiewicz Paweł
Wartości podstawowe samorządu terytorialnego i demokracji lokalnej.
Warszawa
1997
ST
1260
Swift Adam
Wprowadzenie do filozofii politycznej.
Kraków
2010
P
3558
Sykulski Leszek
Geopolityka : słownik terminologiczny.
Warszawa
2009
LE
5119
Sylwestrzak Andrzej
Historia doktryn politycznych i prawnych.
Warszawa
2007
SP
4164
Sylwestrzak Andrzej
Historia doktryn politycznych i prawnych.
Warszawa
2007
PRA 1871
Symonides Janusz
Wybrane problemy międzynarodowe.
Warszawa
1977
SM
420
Symonides Janusz
Wychowanie dla pokoju.
Warszawa
1980
ZB
450
Syrnyk Jarosław
Aparat bezpieczeństwa Polski Ludowej wobec mniejszości narodowych i etnicznych
oraz cudzoziemców : studia.
Warszawa
2009
H
2668
Syzdek Eleonora
Deklaracja ideowa Związku Patriotów Polskich.
Lublin
1983
O
975
Szabaciuk Andrzej
"Rosyjski Ulster" : kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863-1915. Lublin
2013
H
4648
Szabaciuk Andrzej
Relacje państwo - Kościół rzymskokatolicki na Ukrainie w latach 1991-2012.
Lublin
2012
PK
4722
Szacki Jerzy
Historia myśli socjologicznej. Cz. 2.
Warszawa
1981
S
4171
Szaflik Józef Ryszard
Polskie Stronnictwo Ludowe Piast 1926-1931.
[Warszawa]
1970
O
161
Szafraniec Krystyna
Dojrzewający obywatele dojrzewającej demokracji : o stylu politycznej obecności
młodych.
Warszawa
2012
PS
3784
Szafrański Jerzy
Współdziałanie jednostek obrony terytorialnej i policji w walce z terroryzmem.
Szczytno
2004
ZB
5080
Szahaj Andrzej
Od filozofii polityki do praktyki politycznej.
Toruń
2006
P
3602
Szalkiewicz Wojciech
Krzysztof
Kandydat : jak wygrać wybory.
Bydgoszcz ;
Olsztyn
2006
MP
O
3759
Szalkiewicz Wojciech
Krzysztof, Gałązka
Wiesław
Żądza rządzenia : o władzy, polityce i politykach.
Warszawa
2010
MP
O
3748
Szandrocho Robert
Wybrane problemy gotowości obronnej państwa.
Wrocław
2013
ZB
4339
Szaniawski Józef
Pułkownik Kukliński - tajna misja.
Warszawa
2007
B
3998
Szatlach Maria
Interregionalizm w międzynarodowych stosunkach politycznych.
Bydgoszcz
2012
SM
3610
Szaynok Bożena
Z historią i Moskwą w tle : Polska a Izrael 1944-1968.
Warszawa ;
Wrocław
2007
SM
2670
Szczawiński Wiktor
Komunista : (jednodniówka) : Warszawa, 1927, nr 1.
Warszawa
1927
PR
4702
Szczechowiak Edward
Infrastruktura techniczna i usługi komunalne w aglomeracji poznańskiej.
Poznań
2011
ST
3053
Szczegóła Lech
Bierność obywateli : apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji.
Warszawa
2013
PS
4120
Gdańsk
2014
T
5002
Szczepanek Agnieszka, Czas seriali.
Wojciechowska Sandra,
Buśko Piotr
Szczepaniak Marek
Polityczna organizacja społeczeństwa w Polsce : w okresie budowy rozwiniętego
społeczeństwa socjalistycznego : praca zbiorowa.
Poznań
1977
PS
345
Szczepaniak Marian
Prawa i obowiązki obywatelskie w Polsce i świecie.
Warszawa
1974
PS
255
Szczepanik Bogusława, Słownik polsko-włoski, włosko-polski.
Koznowski Andrzej
Łódź
1998
SŁ
3004
Szczepanik Krzysztof
Dyplomacja Polski 1918-2000 : struktury organizacyjne.
Warszawa
2000
SM
3488
Szczepanowski
Stanisław A.
Idea polska wobec prądów kosmopolitycznych.
Lublin
1988
TN
1815
Szczepański Jarosław
Filozofia polityki Johna C. Calhouna. (Zbiór tekstów).
Warszawa
2013
P
4283
Szczepański Jarosław
Władza ustawodawcza i wykonawcza w Skonfederowanych Stanach Ameryki :
(wybrane zagadnienia).
Warszawa
2011
SP
3259
Szczepański Waldemar Europa w myśli politycznej de Gaulle'a : próba analizy systemowej.
Janusz
Warszawa
1979
MP
411
Szczepański Waldemar Rewolucja, współistnienie, współczesność : szkice politologiczne.
Janusz
Warszawa
1983
ZB
669
Szczerbowski Zdzisław Polityka wojskowa USA. Od Cartera do Regana.
Warszawa
1984
ZB
716
Szczerbowski Zdzisław Rozbrojenie w skali strategicznej, eurostrategicznej i europejskiej.
Warszawa
1981
ZB
494
Szczerbowski Zdzisław Strategiczny dialog rozbrojeniowy SALT.
Warszawa
1978
ZB
382
Szczerski Krzysztof
Integracja europejska : cywilizacja i polityka.
Kraków
2003
E
2611
Szczęch Stanisław
Erazm Majewski jako ekonomista.
Lublin
1936
MP
1620
Szczęściło Dawid
Paragraf 212 : karanie dziennikarzy za zniesławienie w polskiej praktyce.
Warszawa
2009
PRA 2039
Szczygieł Mariusz
100/XX : antologia polskiego reportażu XX wieku. T. 1 - T. 2, 1901-2000.
Wołowiec
2014
REP 4647
Szczygieł Mariusz
100/XX+50 : antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 3, 1910-2000.
Wołowiec
2015
REP 5535
Szczygieł Mariusz
Dwadzieścia lat nowej Polski w reportażach według Mariusz Szczygła.
Wołowiec
2010
REP 5519
Szczygieł Mariusz
Zrób sobie raj.
Wołowiec
2011
REP 5518
Szejnert Małgorzata
Wyspa klucz.
Kraków
2009
REP 4952
Szejnert Małgorzata,
Zalewski Tomasz
Szczecin : grudzień - sierpień - grudzień.
Warszawa
1984
H
1441
Szelągowski Adam
Niemcy, Austrya i kwestia polska.
Warszawa ;
Kraków
1915
SM
3401
Szeptycki Andrzej
Między sąsiedztwem a integracją : założenia, funkcjonowanie i perspektywy
Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.
Warszawa
2011
E
2896
Szewczyk, Jan
Współczesne doktryny antykomunistyczne.
Warszawa
1972
MP
141
Szklarski Bohdan
Gra w przywództwo - jak zdobyć i utrzymać władzę : praca zbiorowa.
Warszawa ;
Katowice
2008
PS
3795
Szklarski Bohdan
Mity symbole i rytuały we współczesnej polityce : szkice z antropologii polityki.
Warszawa
2008
PS
3788
Szklarski Bohdan,
Słecki Maciej
Autorytaryzmy iberyjskie - Hiszpania Franco i Portugalia Salazara.
Warszawa
2010
SM
3132
Szlachta Bogdan
Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku.
Kraków
2000
MP
2308
Szłapczyński Józef
Nauka o polityce w Republice Federalnej Niemiec.
Warszawa
1976
TP
327
Szmulik Bogumił,
Żmigrodzki Marek
Ustrój organów ochrony prawnej.
Lublin
2005
PRA 1727
Szmulik Bogumił,
Żmigrodzki Marek
Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce.
Lublin
2007
TP
1602
Sznicer Małgorzata,
Malicki Jan
Śląska Fotografia Prasowa : katalog wystawy.
Kraków
2006
F
2889
Szocki Józef
Wizerunek firmy w mediach.
Poznań ;
Wrocław
2008
PRE 3467
Szokolóczy-Syllaba
János
Organisations professionnelles françaises et le marché commun.
Paryż
1965
O
760
Szostok Patrycja
Komunikowanie lokalne w Polsce : o instrumentach polityki komunikacyjnej
samorządów.
Katowice
2013
KS
4525
Szostok Patrycja
Prasa samorządowa czy prasa władz samorządowych? : komu służą periodyki
finansowane z lokalnych budżetów?
Katowice
2013
KM 4526
Szot Lucyna
Dziennikarze mediów lokalnych w Polsce : między profesjonalizmem a koniecznością Wrocław
przetrwania.
2013
KM 4330
Szpociński Andrzej
Pamięć zbiorowa jako czynnik integracji i źródło konfliktów.
Warszawa
2009
H
5443
Szpotański Janusz
Satyry : utwory wybrane.
Warszawa
1981
LI
5032
Szpringer Zofia
Budżet państwa : seminarium dla nowo wybranych posłów - VI kadencja.
Warszawa
2007
PG
3344
Szpringer Zofia
Świadczenia poselskie w różnych krajach.
Warszawa
2007
SP
3353
Szpunar Magdalena
Internet w procesie realizacji badań.
Toruń
2010
I
3777
Sztompka Piotr
Socjologia : analiza społeczeństwa.
Kraków
2006
S
4140
Sztompka Piotr
Socjologia wizualna : fotografia jako metoda badawcza.
Warszawa
2005
S
4983
Sztompka Piotr,
Bogunia-Borowska
Małgorzata
Socjologia codzienności.
Kraków
2008
S
3780
Sztompka Piotr, Kucia
Marek
Socjologia : lektury.
Kraków
2007
S
2873
Szubielska Magdalena
Rozumienie programów telewizyjnych przez dzieci.
Lublin
2007
T
2127
Szubrycht Tomasz
Strategie, doktryny morskie : zarys problematyki.
Gdynia
2013
ZB
4056
Szujski Józef
O fałszywej historii jako mistrzyni fałszywej polityki : rozprawy i artykuły.
Warszawa
1991
H
1966
Szumna Ludwika
Partie socjaldemokratyczne Europy : zarys encyklopedyczny.
Warszawa
1982
O
615
Szuster Ryszard
ChRL - USA : kryzys taiwański 1954 i 1958.
Warszawa
1988
SM
890
Szwaczko Elżbieta
Sukcesor.
Toruń
2001
B
3317
Szwagrzak Bogdan
Polskie emigracyjne organizacje młodzieżowe w W. Brytanii : (wybrane) : jako
czynnik w formowaniu postawy społeczno-obywatelskiej 1950-2005.
Londyn
2007
O
2979
Szwed Dariusz,
Maciejewska Beata
Zielone miasto nowej generacji.
Toruń
2010
ST
3853
Szwed Dariusz,
Maciejewska Beata
Zrównoważony rozwój metropolii Silesia.
Gdańsk
2011
ST
3854
Szwed Robert
Dylematy tożsamości zbiorowych : przyczynek do rozważań nad tożsamością
ukraińską, polską i europejską.
Lublin
2007
W
1693
Szwed Robert
Metody statystyczne w naukach społecznych : elementy teorii i zadania.
Lublin
2009
S
3774
Szwed Robert
Metody statystyczne w naukach społecznych : elementy teorii i zadania.
Lublin
2008
S
2115
Szwed Robert
Politics and identity : consideration on Ukrainian Polish and European identity.
Lublin
2007
W
1502
Szwed Robert
Społeczeństwo wirtualne, społeczeństwo informacyjne.
Lublin
2003
I
3917
Szwed Robert
Totožnìst' ì polìtika : pričina dlâ mìrkuvan' pro ukraïns'ku, pol's'ku, êvropejs'ku
totožnostì.
Lublin
2007
W
1589
Szwed Robert,
Tożsamość i komunikacja.
Dyczewsk Leon,
Szulich-Kałuża Justyna
Lublin
2011
KS
3918
Szydłowski Arkadiusz
Rozwój europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, 1998-2004.
Warszawa
2004
ZB
1328
Szyłak Jerzy
Druga strona komiksu.
Elbląg
2011
K
4036
Szyłak Jerzy
Komiks : świat przerysowany.
Gdańsk
2009
K
4041
Szymaderski Jacek
Schyłek komunizmu i polskie przemiany w odbiorze społecznym.
Warszawa
2011
PS
2939
Szymanek Krzysztof
Sztuka argumentacji : ćwiczenia w badaniu argumentów.
Warszawa
2012
L
4982
Szymanek Krzysztof
Sztuka argumentacji : słownik terminologiczny.
Warszawa
2008
LE
2592
Szymaniak Adam
Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa. Poznań
2007
PS
1617
Szymaniak Adam
Samorząd a policja : kształtowanie bezpieczeństwa lokalnego : praca zbiorowa.
Poznań
2007
ST
3095
Szymaniak Adam,
Ciepiela Wiesław
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 1.
Poznań
2007
PS
1682
Szymaniak Adam,
Ciepiela Wiesław
Policja w Polsce : stan obecny i perspektywy : praca zbiorowa. T. 2.
Poznań
2007
PS
1696
Szymańska Anna
Fundusze unijne i europejskie 2007-2013 dla samorządu terytorialnego.
Warszawa
2008
ST
4714
Szymański Antoni
Akcja Katolicka a działalność gospodarczo-społeczna.
Poznań
1930
O
4088
Szymański Antoni
Gospodarstwo socjalistyczne w Sowietach.
Lublin
1938
W
4226
Szymański Wiesław
Paweł
Z dziejów czasopism literackich w dwudziestoleciu międzywojennym.
Kraków
1970
PR
3479
Szymborska Wisława
Chwila.
Kraków
2002
LI
4297
Szymborska Wisława
Widok z ziarnkiem piasku : 102 wiersze.
Poznań
1996
LI
4298
Szymborska Wisława
Wiersze wybrane.
Kraków
2000
LI
4299
Szymczak Tadeusz
Ustrój europejskich państw socjalistycznych.
Warszawa
1988
SP
917
Szymczak Tadeusz
Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (1936-1976).
Wrocław
1978
SP
361
Szymczyk Witold
Inscenizacja filmowa : podręcznik reżyserii. Cz. 1, Inscenizacja regularna.
Łódź
2011
FT
3029
Szymoniczek Joanna, Czas totalitaryzmu : stalinizm, faszyzm, nazizm i pokrewne systemy polityczne w XX Warszawa
Król Eugeniusz Cezary wieku.
2011
MP
3796
Szymonik Andrzej
Logistyka w bezpieczeństwie.
Warszawa
2011
ZB
4676
Szyper Henryk
Zjednoczenie : jednodniówka z okazji III Ogólnopolskiego Zjazdu Związku Akad.
Młodz. Zjednoczeniowej : Warszawa, Kraków, Lwów, Wilno, Gdańsk, Styczeń 1931
Warszawa
1931
PR
4569
Szyszkowska Maria
Elementy filozofii polityki.
Warszawa
1992
P
1194
Szyszkowska Maria
Interpretacje polityki.
Warszawa
1991
TP
1155
Szyszkowski Wacław
Beniamin Constant : doktryna polityczno-prawna na tle epoki.
Warszawa
1984
B
695
Szyszlak Tomasz
Lwowskie sacrum, kijowskie profanum : grekokatolicyzm w ukraińskiej przestrzeni
publicznej od pierestrojki do pomarańczowej rewolucji.
Warszawa
2012
PK
3847
Śladkowski Wiesław
Opcje polityczne Henryka Sinkiewicza w latach 1914-1916.
[Lublin]
1991
B
4401
Śleszyński Wojciech,
Włodarczyk, Anna
Stosunki międzynarodowe w Europie Wschodniej po upadku ZSRR.
Białystok ;
Kraków
2012
SM
4777
Ślęczka Piotr
Przegłosowane sumienie : analiza logiczno-etyczna praw "niedoskonałych".
Lublin
2008
P
2131
Śliwa Michał
Demokracja polska : idee, ludzie, dzieje.
Warszawa
2010
MP
2720
Śliwa Michał
Mieczysław Niedziałkowski o demokracji i parlamentaryzmie.
Warszawa
1996
MP
3501
Śliwa Michał
Myśl polityczna Mieczysława Niedziałowskiego [1893-1940].
Warszawa
1980
MP
498
Śliwa Michał,
Mikołajczyk
Magdalena
Przeszłość i orientacja prospektywna w polskich wyobrażeniach ideowych.
Kraków
2013
MP
4581
Śliwa Michał,
Żebrowski Andrzej,
Kłaczyński Robert
Bezpieczeństwo RP : wczoraj i dziś : studia z zakresu bezpieczeństwa państwa.
Kraków
2014
ZB
4726
Ślusarczyk Jacek
ZSRR : kryzys i upadek imperium : kalendarium 1975-1991.
Warszawa
1997
W
1249
Ślusarski Janusz
Czy każdy pilot może być instruktorem? : analiza psychologiczna stanowisk pracy
pilota i pilota-instruktora śmigłowca wojskowego.
Dęblin
2013
ZB
4403
Śmigielska Joanna
Teatr władzy lokalnej.
Warszawa
2004
ST
1347
Środa Magdalena
Ta straszna Środa?
Warszawa
2011
MP
3152
Światło Józef
Mówi Józef Światło : za kulisami bezpieki i partii 1940-1955.
Londyn
1985
O
1048
Światło Józef
Za kulisami bezpieki i partii : Józef Światło ujawnia tajniki partii, reżymu i aparatu
bezpieczeństwa.
Białystok
1990
H
3667
Świder Konrad
Ewolucja elity władzy w Związku Radzieckim i Rosji w kontekście przemian
ideowych, politycznych, społecznych i ekonomicznych.
Warszawa
2013
W
5323
Świderski Bronisław
Gdańsk i Ateny : o demokracji bezpośredniej w Polsce.
Warszawa
1996
MP
1136
Świdlicki Andrzej
Procesy polityczne w 40-leciu PRL.
Kraków
1987
H
5297
Świdła-Łagiewska
Zofia
Trybunał stanu w PRL.
Warszawa
1983
PRA 670
Świeca Jerzy
Między realizmem a utopią : świadomościowo-ideologiczne i polityczne przesłanki
pokoju i demokracji na przełomie XX i XXI wieku oraz ich historyczne
uwarunkowania
Katowice
1998
SM
3504
Świerczyńska-Głownia Ewolucja rynku telewizyjnego w Polsce : analiza przypadku TVP i TVN.
Weronika
Kraków
2014
T
4997
Święcka-Wiktorska
Aldona
Wrocław
2011
PS
3714
Od obywatela dobrego do dojrzałego: koncepcja kształcenia obywatelskiego w
Niemczech po 1989/1990 roku ze szczególnym uwzględnieniem systemu szkolnictwa
Tabernacka Magdalena, Mediacje w społeczeństwie otwartym.
Raszewska-Skałecka
Renata, Abramowicz
Magdalena
Wrocław
2012
PRE 5093
Taborska, Halina,
Fleming Michael,
Rzegocki Arkady
Prezydenci i rządy RP na uchodźstwie 1939-1990 : wybrane problemy z historii
polskiej emigracji.
Londyn ;
Kraków
2013
H
4913
Taczyńska Katarzyna,
Twardowska
Aleksandra
Poznać Bałkany : historia, polityka, kultura.
Toruń
2012
SM
3454
Talbott Strobe
Komunizm - widmo i walka.
Warszawa
1982
MP
1065
Taniguchi Martyna,
Watanuki Aleksandra
Świat z papieru i stali - okruchy Japonii.
Warszawa
2011
K
4719
Tapscott Don
Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat.
Warszawa
2010
I
2869
Tarajkowski Jerzy
Czynnik energia w polityce gospodarczej.
Poznań
2010
PG
3256
Taras Katarzyna
Frustraci : bohaterowie filmowi i literaccy wobec polskiej rzeczywistości po 1989
roku.
Warszawa
2012
FT
3831
Tarchalski Kazimierz
Hazard moralny jako problem w gospodarce : protekcja gospodarki czy protekcja
kultury?
Kraków
1999
PG
2608
Targalski Jerzy
Widmo komunizmu : o wojnie w Afganistanie.
Warszawa
1985
W
5304
Tarka Krzysztof
Konfrontacja czy współpraca? : Litwa w polityce Rządu Polskiego na uchodźstwie
1939-1945.
Opole
1998
SM
2395
Tarkowska Elżbieta
O czasie, politykach i czasie polityków : praca zbiorowa.
Warszawa
1996
MP
1230
Tatarkiewicz
Władysław
Historia filozofii. T. 1, Filozofia starożytna i średniowieczna.
Warszawa
1970
P
4886
Tatarkiewicz
Władysław
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830.
Warszawa
1970
P
4887
Tatarkiewicz
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna.
Warszawa
1970
P
4888
Władysław
Tatarkiewicz
Władysław
Historia filozofii. T. 3, Filozofia XIX wieku i współczesna.
Warszawa
1990
P
2158
Tatarkiewicz
Władysław
Historia filozofii T. 2.
Warszawa
1990
P
2157
Taylor Charles L.
Aggregate data analysis: political and social indicators in cross-national research.
Paryż
1968
TP
91
Taylor Lisa, Willis
Andrew
Medioznawstwo : teksty, instytucje i odbiorcy.
Kraków
2006
KM 4578
Tazbir Janusz
Polska na przestrzeni wieków.
Warszawa
1995
H
2392
Tazbir Julia
Atlas historyczny : od starożytności do współczesności.
Warszawa
2006
A
2381
Tejkowski Bolesław
W obronie Polski, w obronie słowiańszczyzny.
Warszawa
2011
MP
3835
Teltschik Horst
Niemieckie zjednoczenie : wykorzystane i zaprzepaszczone szanse w polityce
zagranicznej : przemówienie na rzecz wspólnego europejskiego domu.
Warszawa
2009
SM
3164
Teluk Tomasz
Koncepcje państwa we współczesnym libertarianizmie.
Gliwice ;
Warszawa
2009
P
3119
Teluk Tomasz
Mitologia efektu cieplarnianego.
Gliwice ;
Warszawa
2008
PG
3115
Teluk Tomasz
Perspektywy energetyki jądrowej w Polsce.
Warszawa ;
Gliwice
2010
PG
3117
Teluk Tomasz
Polacy a cyfryzacja : raport o stanie cyfryzacji w Polsce w 2009 r.
Warszawa ;
Gliwice
2009
T
3116
Tereszkiewicz Filip
Proces instytucjonalizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii
Europejskiej.
Toruń
2013
ZB
5038
Teskar Tadeusz
Propaganda bolszewicka podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku. Cz. 1, Polska w
propagandzie bolszewickiej.
[S.l.]
1984
RET 1060
Tes Urszula
W stronę kina filozoficznego : antologia.
Kraków
2011
FT
2816
Tes Urszula,
Gielarowski Andrzej
Wobec metafizyki : filozofia - sztuka - film : antologia.
Kraków
2012
FT
4020
Tewes Bernard
Schulbuch und Politik : Unterrichtsmedien im Spannungsfeld politischer Interessen :
Tagung in der Katholischen Akademie Hamburg vom 10.-12. November 1978
Paderborn
[etc.]
1979
TP
895
Thee Marek
Armaments, arms control, and disarmament : a Unesco reader for disarmament
education.
Paryż
1982
ZB
650
Thesing Josef
Chrześcijańska demokracja w XXI wieku.
Warszawa
1997
O
3171
Thomas Jean
U.N.E.S.C.O.
Paryż
1962
O
125
Tinder Glenn
Myślenie polityczne : odwieczne pytania.
Warszawa
1995
MP
1066
Tischner Józef
Etyka solidarności ; oraz Homo sovieticus.
Kraków
1992
P
3419
Tischner Józef
Etyka solidarności.
Warszawa
1984
P
5156
Tischner Józef
Polski kształt dialogu.
Warszawa
1981
P
5183
Tischner Józef,
Lenkiewicz Antoni
Kłamstwo polityczne.
Stalowa
Wola
1988
P
5157
Tkaczyński Jan Wiktor Ustrój federalny Niemiec a system decyzyjny Unii Europejskiej.
Kraków
2005
E
2632
Tkaczyński Jan Wiktor Varia europejskie.
Toruń
2003
E
3314
Tkocz Zygmunt, Roll
Teofil
Wybór pism emigracji politycznej niepodległej PPS (WRN) 1940-1970.
Londyn ;
Lublin
1994
MP
1709
Tocqueville Alexis de
Wspomnienia.
Wrocław
1987
B
1408
Toeplitz Jerzy
Historia filmu polskiego T. 3 1939-1956.
Warszawa
1974
FT
3375
Toeplitz Jerzy
Historia sztuki filmowej. 1, 1895-1918.
Warszawa
1955
FT
2977
Tokarczyk Roman
Współczesna amerykańska myśl polityczna.
Warszawa
1981
MP
549
Tokarczyk Roman
Współczesne doktryny polityczne.
Kraków
1998
TP
1715
Tokarski Jan, Szkiłądz
Hipolit
Słownik wyrazów obcych PWN.
Warszawa
1977
SŁ
2049
Tokarz Grzegorz
Europa narodów.
Wrocław
2008
E
2361
Tokarz Grzegorz
Zarys historii Polski Piastów i Jagiellonów : analiza politologiczna.
Wrocław
2007
HP
2357
Tokarz Marek
Argumentacja, perswazja, manipulacja : [wykłady z teorii komunikacji].
Gdańsk
2006
L
3770
Tomala Karin
Chiny : przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000.
Warszawa
2001
SM
3473
Tomasiak-Brzost Anita Niccolò Machiavelli : paradoksy losów doktryny : praca zbiorowa.
Warszawa
1973
P
744
Tomasiewicz Jarosław
Rewolucja narodowa : nacjonalistyczne koncepcje rewolucji społecznej w Drugiej
Rzeczpospolitej.
Warszawa
2012
TN
4008
Tomasz z Akwinu
O królowaniu - królowi Cypru.
Kraków
2006
P
5542
Tomczak Maria
Przemoc i polityka : z dziejów terroryzmu skrajnej lewicy w RFN i Berlinie
Zachodnim.
Poznań
1984
ZB
875
Tomczyk Michał
Polityka Szwajcarii wobec Unii Europejskiej.
Łódź
2013
E
4014
Tomicki Jacek
Polska Partia Socjalistyczna 1892 - 1948.
Warszawa
1983
O
849
Tomicki Jan
Wizje socjalizmu w Polsce do roku 1948.
Warszawa
1987
MP
889
Tompkins Berkeley E.
Peaceful change in modern society.
Standford
1971
ZB
158
Topol Andrzej
Węzłowe problemy rozwoju Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.
Katowice
1986
PS
840
Topolski Ireneusz,
Dumała Hanna,
Dumała Andrzej
Regiony w stosunkach międzynarodowych.
Lublin
2009
SM
2562
Tortosa Jose Maria
Polityka językowa a języki mniejszości : od Wieży Babel do Daru Języków.
Warszawa
1986
TN
828
Torzecki Ryszard
Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II
Rzeczypospolitej.
Warszawa
1993
W
1391
Tosiek Piotr
Unia Europejska po Traktacie z Lizbony: pierwsze doświadczenia i nowe wyzwania.
Lublin
2012
E
3624
Toszek Bartłomiej H.,
Kużelewska Elżbieta
Od wizji do rzeczywistości : dziesięć lat dewolucji w Walii.
Warszawa
2011
SP
4516
Touraine Alain
Myśleć inaczej.
Warszawa
2011
S
5469
Touraine Alaine
Apres socialisme.
Paryż
1980
MP
574
Lublin
1957
BIB 2076
Towarzystwo Naukowe Pomoce do opracowywania bibliografii załącznikowej.
Katolickiego
Uniwersytetu
Lubelskiego. Komisja
Wydawnicza
Encyklopedii
Katolickiej
Towarzystwo Rozwoju Samoobrona : jednodniówka poświęcona Akcji Odżydzania Kielc i okolicy oraz
Życia Narodowego
popierania polskiego przemysłu, rzemiosła i handlu : Kielce - Ostrowiec
"Rozwój". Oddział
(Kielce)
Kielce
[1921? PR
]
4705
4378
Townsend James J.
Nowa koncepcja strategiczna NATO : wykład Jamesa Townsenda, Warszawa, grudzień Warszawa
2008 r.
2009
ZB
Trejderowski Tomasz
Socjotechnika : podstawy manipulacji w praktyce.
Warszawa
2009
SOC 3889
Trenkner Joachim
Niemieckie lustro.
Warszawa
2011
LI
4365
Trentowska Hanna
Polityka Stanów Zjednoczonych Ameryki wobec Polski w świetle faktów i
dokumentów 1980 - 1983.
Warszawa
1984
SM
692
Trepczyński Stanisław
My i o nas w ONZ.
Warszawa
1973
O
750
Trockij Lev Davidovič Moje życie : próba autobiografji.
Warszawa
1990
B
4087
TrojanowskaStrzęboszewska
Monika
Trzy oblicza unijnych granic: polityka granic zewnętrznych Unii Europejskiej.
Warszawa
2011
E
3715
Trubalska Justyna
Bezpieczeństwo energetyczne Rzeczypospolitej Polskiej.
Kraków
2015
ZB
5404
Truman Margaret
Harry S. Truman.
Londyn
1973
B
1171
Truyol y Serra Antonio Entstehung der Weltstaatengesellschaft unserer Zeit.
München
1963
SM
355
Tryfan Barbara
Wiejska starość w Europie.
Warszawa
1993
E
1246
Trząska Chrząszczewski
Aleksander W.
Przypływy i odpływy demokracji.
Warszawa
1981
MP
989
Trzcińska Walentyna
Skuteczne komunikowanie w administracji publicznej.
Szczytno
2011
KS
4713
Trzciński Janusz,
Jankiewicz Adam
Konstytucja i gwarancje jej przestrzegania : księga pamiątkowa ku czci prof. Janiny
Zakrzewskiej.
Warszawa
1996
PRA 1257
Trzeciak Sergiusz
Coaching marki osobistej czyli Kariera lidera.
Sopot
2015
PS
5198
Trzeciak Sergiusz
Drzewo kampanii wyborczej czyli Jak wygrać wybory.
Sopot
2014
WY 5199
B
Trzeciak Sergiusz
Kampania wyborcza : strategia sukcesu : przewodnik dla kandydatów i sztabów
wyborczych.
Poznań
[2005] WY 5392
B
Trzeciak Sergiusz
Marketing polityczny w internecie.
Warszawa
2010
MP
O
Trzeciak Sergiusz
Wizerunek publiczny w internecie : kim jesteś w sieci?
Gliwice
2015
PRE 5389
Tucholska Anna
Powiat : między zbiorowością a wspólnotą.
Warszawa
2007
ST
2505
Tucker Robert W.
Radical left and American foreign policy.
Baltimore
1971
SM
154
Turajczyk Leon
Społeczno - polityczne organizacje polskie we Francji : 1944 - 1948.
Warszawa
1978
O
374
Turasiewicz Romuald
Życie polityczne w Atenach w V i VI wieku przed n.e. w ocenie krytycznej
współczesnych autorów ateńskich.
Wrocław
1968
MP
69
Turek Andrzej
Sacrum na sprzedaż : symbolika chrześcijańska w reklamie.
Lublin
2002
RE
3886
Turner Jonathan H.
Socjologia emocji.
Warszawa
2009
S
5491
Turska Anna
Prawo i wykluczenie : studium empiryczne.
Warszawa
2010
PRA 4838
Turski Władysław
Marek
Na marginesie.
Kraków ;
Warszawa
2013
FE
4111
Tymiński Stanisław
Święte psy.
[Warszawa]
1990
MP
3420
Tyrała Paweł
Zarządzanie bezpieczeństwem w warunkach procesów globalizacyjnych.
Katowice
2013
ZB
4438
Tyrmand Leopold
Cywilizacja komunizmu.
[Warszawa]
2013
LI
5513
Tyrmand Leopold
Dziennik 1954.
Warszawa
1989
LI
4712
Tyrmand Leopold
Opowiadania wszystkie.
[Warszawa]
2012
LI
5514
Tyrmand Leopold
Zły.
[Warszawa]
2011
LI
4682
Tyszkiewicz Jakub
Historia powszechna : wiek XX.
Warszawa
2012
H
3674
UCIP
Journalism for world peace : eleven presentations from Australia, Benin, Brazil,
Freiburg
1993
KM 4372
2565
Croatia, Hong-Kong, India, Japan, Lithuania, Nigeria, Switzerland and the United
States
Ukleja Aleksandra
National security - definition, character and determinants. Studies on the quality of
security.
Józefów
2012
ZB
4284
Ulaczyk Andrzej
Oblicza polityki : rozprawy i szkice.
Toruń
2008
TP
2374
Ulicka Grażyna
Demokracje zachodnie : zasady, wartości, wizje.
Warszawa
1992
SP
1054
UNESCO
Paix sur la terre : anthologie de la paix.
Paryż
1980
ZB
776
UNESCO. Conférence
Générale
Actes de la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, Paryż
la Science et la Culture : seizième session, Paris, 1970. Vol. 1, Résolutions
1971
O
774
University of Chicago
Press
Chicago manual of style.
Chicago ;
Londyn
1982
LE
3705
Ura Edward
Prawne zagadnienia bezpieczeństwa państwa.
Rzeszów
1988
PRA 1178
Urban George R.
Radio Wolna Europa i walka o demokrację : moja wojna w czasach zimnej wojny.
Warszawa
2000
R
3527
Urban George Robert
Stalin i stalinizm : rozmowy George'a Urbana.
[Warszawa]
[1987] B
5250
Urbaniak Miron
Wrocławskie wodociągi na dawnej fotografii : album wydany z okazji 140-lecia
wrocławskich wodociągów : 1871-2011.
Wrocław
2011
F
3235
Urban Jerzy
Samosądy.
Warszawa
1983
FE
3717
Urbańczyk Andrzej
Kinematograf na scenie : pierwsze pokazy filmowe w Krakowie XI-XII 1896.
Kraków
1986
FT
3381
Urbańska-Galaciak
Dominika
Homo players : strategie odbioru gier komputerowych.
Warszawa
2009
I
2911
Ury William
Odchodząc od NIE : negocjowanie od konfrontacji do kooperacji.
Warszawa
2014
PRE 4873
Vall Marta du
Neokonserwatyzm w Stanach Zjednoczonych : od Żywotnego Centrum do epoki
Regana.
Kraków
2011
MP
3021
Vall Marta du, Majorek Współczesna przestrzeń polityczna : ewolucja czy rewolucja?
Marta, Walecka Rynduch Agnieszka
Kraków
2011
PS
3018
Vall Marta du,
Kraków
2010
WY 3019
"Stare" i "nowe" media w kontekście kampanii politycznych i sprawowania władzy.
Walecka-Rynduch
Agnieszka
B
Van Doren Carl
Benjamin Franklin.
Garden City ; 1941
New York
B
2919
Vardys Stanley V.
Karl Marks : Scientist? Revolutionary? Humanist?
Lexington
1971
B
146
Varley Paul H.
Kultura japońska.
Kraków
2006
K
4715
Verluise Pierre
Geopolityka granic Wspólnoty Europejskiej.
Toruń
2014
SM
5205
Vertov Dziga
Człowiek z kamerą : wybór pism.
Warszawa
1976
FT
3377
Vesey Godfrey
Filozofia : słownik encyklopedyczny.
Warszawa
1997
LE
5079
Visvanathan Nalini
Kobiety, gender i globalny rozwój : wybór tekstów.
Warszawa
2012
PS
3775
Voegelin Eric
Arystoteles.
Warszawa
2011
P
2990
Voegelin Eric
Nowa nauka polityki.
Warszawa
1992
P
1469
Vogler Christopher
Podróż autora : struktury mityczne dla scenarzystów i pisarzy.
Warszawa
2010
FT
3026
Volkogono, Dmitrij
Problemy wojskowości w teorii i praktyce maoizmu.
Antonovič, Antosjak
Aleksej Varfolomeevič
Warszawa
1980
ZB
642
Vonnegut Kurt
Matka noc.
[Warszawa]
1984
LI
5274
Vonnegut Kurt
Sinobrody.
Warszawa
1993
LI
4684
Vonnegut Kurt
Tabakiera z Bagombo.
Warszawa
2003
LI
4541
Wacławczyk Wiesław,
Żarna Krzysztof
Zbrodnia i kara : ludobójstwo, zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości.
Toruń
2011
ZB
3451
Wacławik M., Waliczek Poszukiwania i manowce : ruchy i myśl polityczna współczesnego świata.
A., Ziemski F.
Warszawa
1980
MP
440
Waglewski Jerzy
Wspomnienia niekontrolowane : z historii PRL. Cz. 2, Dziennikarze.
Gdańsk
2006
KM 2026
Wagner Aleksandra
Zaufać mediom? : analiza mechanizmów samoopisu prasy w sytuacjach kryzysowych. Kraków
2010
PR
3944
Wahl Jürgen
Europejska Partia Ludowa i Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci w
2005
O
4451
Gliwice
Parlamencie Europejskim : przewodnik.
Wahl Jürgen
Od Mazowieckiego do Tuska : solidarność europejskich chrześcijańskich demokratów Gliwice
z Polską.
2010
O
2983
Wajda Andrzej
Powtórka z całości.
[Kraków]
1986
FT
5284
Wajda Augustyn
Rozwój polityczny klasy robotniczej.
Warszawa
1983
PS
711
Walczak Antoni W.
Rodowód polityki wschodniej NRF.
Warszawa
1972
W
406
Walczewska Sławomira Damy, rycerze i feministki : kobiecy dyskurs emancypacyjny w Polsce.
Kraków
1999
P
4083
Waldenberg Marek
Rewolucja i państwo w myśli politycznej W. Lenina.
Warszawa
1978
MP
400
Walecki Marcin
Finansowanie polityki : wybory, pieniądze, partie polityczne.
Warszawa
2000
PG
1281
Walecki Marcin
Kulisy finansowania polityki.
Warszawa
2002
WY 3484
B
Walentynowicz Anna,
Baszanowska Anna
Cień przyszłości.
Kraków
2009
B
3023
Walichnowski Tadeusz Izrael a NRF.
Warszawa
1968
SM
50
Walichnowski Tadeusz Organizacje i działacze syjonistyczni.
Katowice
1968
O
359
Walichnowski Tadeusz ZSRR rozwój i międzynarodowe znaczenie.
Warszawa
1977
W
333
Walicki Andrzej
Marksizm i skok do królestwa wolności : dzieje komunistycznej utopii.
Warszawa
1996
MP
1222
Wallas Tadeusz
Integracja europejska a globalizacja.
Słubice ;
Poznań
2003
E
1824
Wallas Tadeusz
Totalitaryzm wybrane problemy teorii i praktyki.
Poznań
2003
MP
1592
Wallas Tadeusz,
Komorowski Tadeusz
Status partii politycznych, stowarzyszeń, fundacji i związków zawodowych w Polsce.
Poznań
1999
O
1463
Wallerstein Immanuel
Maurice
Europejski uniwersalizm : retoryka władzy.
Warszawa
2007
PS
4274
Walter Gérard
Cezar.
Warszawa
1983
B
4050
Walters William
Rządzenie Europą : dyskurs, urządzanie i integracja europejska.
Warszawa
2011
E
3969
Waluch Kazimierz
Polityka kulturalna Unii Europejskiej.
Płock
2004
E
4354
Wałęsa Lech
Droga do prawdy : autobiografia.
Warszawa
2008
B
2570
Wałęsa Lech
Droga do wolności : decydujące lata 1985-1990.
Warszawa
1991
B
2396
Wałęsa Lech
Droga nadziei.
Kraków
1990
B
2430
Wałęsa Lech
Moja III RP.
Warszawa
2007
MP
2569
Wandycz Piotr S.
Z dziejów dyplomacji.
Londyn
1988
SM
971
Waniek Danuta,
Adamowski Janusz W.
Media masowe w praktyce społecznej.
Warszawa
2007
KM 2526
Waniewska-Bobin
Magdalena
Europejskie modele samorządu terytorialnego.
Lublin
2013
ST
Wańkowicz Melchior
Anoda i katoda. 1.
Warszawa
2011
REP 3286
Wańkowicz Melchior
Anoda i katoda. 2.
Warszawa
2011
REP 3287
Wańkowicz Melchior
Atlantyk-Pacyfik.
Warszawa
1972
REP 3980
Wańkowicz Melchior
Karafka La Fontaine'a. 1.
Warszawa
2010
REP 4624
Wańkowicz Melchior
Karafka La Fontaine'a. 2.
Warszawa
2010
REP 4625
Wańkowicz Melchior
Królik i oceany.
Warszawa
1973
REP 3981
Wańkowicz Melchior
Na tropach Smętka.
Warszawa
1958
REP 3982
Wańkowicz Melchior
Przez cztery klimaty : 1912-1972.
Warszawa
1974
REP 3597
Wańkowicz Melchior
Wojna i pióro.
Kraków
1978
REP 4399
Wapiennik Ewa,
Piotrowicz Radosław
Niepełnosprawny - pełnoprawny obywatel Europy.
Warszawa
2002
E
1287
Wapiński Roman
Polska na styku narodów i kultur : w kręgu przeobrażeń narodowościowych i
cywilizacyjnych w XIX i XX wieku.
Gdańsk
2002
TN
3948
Wapiński Roman
Roman Dmowski.
Lublin
1988
B
945
Wapiński Roman
Roman Dmowski - ideolog nacjonalizmu polskiego.
Warszawa
1983
B
965
Wapiński Roman
Władysław Sikorski.
Warszawa
1978
B
442
4146
Warmiński Jan
Encyklopedia Katolicka : wykaz skrótów.
Lublin
2010
EN
3100
WarzywodaSamorządy lokalne wobec bezrobocia i biedy.
Kruszyńska Wielisława
Łódź
2003
ST
1316
Wasilewski Leon
Polityka narodowościowa Rosyi.
Kraków
1916
W
3406
Wasilewski Piotr
Pionierzy i tytani polskiej reklamy.
Kraków
1999
RE
4141
Wasiutyński Wojciech
Rozważania o nacjonalizmie.
Gdańsk
1981
TN
4927
Waskan Jan
Polskie spory polityczne XX wieku.
Bydgoszcz
2002
PS
1290
Waskan Jan
Pomiędzy kontynuacją a zmianą : studia z myśli politycznej : w darze profesorowi
Andrzejowi Wojtasowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.
Bydgoszcz
2012
MP
3880
Waśko Andrzej
Poza systemem : artykuły i szkice.
Kraków
2012
FE
4063
Wat Aleksander
Rapsodie polityczne : eseje.
Warszawa ;
Wrocław
1987
LI
5273
Waters Maurice
United Nations : international organization and administration.
New York
1967
O
55
Watson Richard L.
United States in contemporary world 1945 - 1962.
New York ;
London
1965
H
17
Wattenberg Ben J.
Real America: a surprising examination of the State of the Union.
Garden City ; 1974
New York
SM
270
Wawer Monika
Dziennikarze o sztuce czyli Opowieści medialnie nielogiczne.
Kraków
2012
KM 3924
Wawrzyk Piotr
Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Warszawa
2012
E
4697
Wawrzyniak Jan
Rewolucja i demokracja : myśl polityczna komunistów Europy Zachodniej.
Warszawa
1986
MP
862
Wawrzyniak Jan
Równość obywateli PRL : studium prawno-polityczne.
Warszawa
1977
PS
298
Wawrzyńczak-Jędryka
Beata
Unia Europejska : prawo instytucjonalne i gospodarcze 2008.
Warszawa
2008
E
2347
Wątor Włodzimierz,
Słomka Leszek
Obrona przed bronią masowego rażenia w oddziale : poradnik.
Warszawa
2013
ZB
4325
Wciseł Wojciech
Michał
Integracja lokalna czy medialna? : badanie wizerunku medialnego Obywateli Państw
Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych.
Lublin
2015
PRE 5559
Wdowiak Piotr
Ikony Rosji.
Wrocław
2008
W
1988
Weber Max
Polityka jako zawód i powołanie.
Warszawa
1989
TP
5167
Wehling Hans Georg
Arbeitslosigkeit.
Stuttgart
[etc.]
1984
PS
791
Wehling Hans Georg
Brennpunkt Mittel-Ost.
Stuttgart
[etc.]
1981
PS
785
Wehling Hans Georg
DDR.
Stuttgart
[etc.]
1983
O
789
Wehling Hans Georg
Folgen reduzierten Wachstums.
Stuttgart
[etc.]
1981
PG
784
Wehling Hans Georg
Heimat heute.
Stuttgart
[etc.]
1984
PS
790
Wehling Hans Georg
Konfession - eine Nebensache? : politische, soziale und kulturelle Ausprägungen
religiöser Unterschiede in Deutschland.
Stuttgart
[etc.]
1984
PS
793
Wehling Hans Georg
Regionale politische Kultur.
Stuttgart
[etc.]
1985
PS
792
Wehling Hans Georg
Sowjetunion.
Stuttgart
[etc.]
1981
W
786
Wehling Hans Georg
Taschenbuch Baden-Württemberg : Gesetze, Daten, Analysen.
Stuttgart
1984
PS
909
Wehling Hans Georg
Turkei und die Turken in Deutschland.
Stuttgart
[etc.]
1982
PS
788
Wehling Hans Georg
USA.
Stuttgart
[etc.]
1980
SM
783
Wehling Hans Georg
Verkehrspolitik.
Stuttgart
[etc.]
1980
PS
782
Wehling Hans Georg
Zuviel Staat? : die Grenzen der Staatstätigkeit / mit Beiträgen von Thomas Ellwein [et Stuttgart
al.].
[etc.]
1982
PS
787
Wehling Hans Georg,
Bürgermeister in Baden-Württemberg : eine Monographie.
1984
PS
810
Stuttgart
Siewert H. Jorg
[etc.]
Weidenfeld Werner,
Wolfgang Wessels
Europa od A do Z : podręcznik integracji europejskiej.
Gliwice
1996
E
1439
Weinberg Gerhard L.
Świat pod bronią : historia powszechna II wojny światowej. T. 1, 1939-1941.
Kraków
2001
H
1496
Weis Anthony J.
Światowa gospodarka żywnościowa : batalia o przyszłość rolnictwa.
Warszawa
2011
PG
3098
Weissman Stephen
Chaplin a life.
New York
2008
B
4371
Weiss Wiesław
33 x Trójka : Program Trzeci Polskiego Radia w 33 odsłonach.
Poznań
2012
R
5528
Wejkszner Artur,
Wojciechowski
Sebastian
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa Polski na początku XXI wieku.
Warszawa
2013
ZB
4142
Wejs-Milewska Violetta Radio Wolna Europa na emigracyjnych szlakach pisarzy : Gustaw Herling-Grudziński, Kraków
Tadeusz Nowakowski, Roman Palester, Czesław Straszewicz, Tymon Terlecki
2007
R
2485
Wejs-Milewska Violetta Wykluczeni - wychodźstwo, kraj : studia z antropologii emigracji polskiej XX wieku
(idee, osobowości, instytucje).
Białystok
2012
PS
4204
Werblan Andrzej
Nauka, ideologia, polityka : studia i artykuły.
Warszawa
1980
MP
449
Werblan Andrzej
W tyglu polskich przemian.
Warszawa
1981
SP
521
Weres Leszek
Teoria gier w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynarodowych.
Poznań
1982
SM
590
Weseliński Andrzej
Dictionary of film and television terms.
Warszawa
1994
SŁ
3633
Wesołowski
Włodimierz, Pańsków
Irena
Świat elity politycznej.
Warszawa
1995
PS
1077
Wetoszka Adam,
Grzesik Norbert
Uzbrojenie i sprzęt wojskowy w misjach w rejonie Zatoki Perskiej : analiza
wykorzystania.
Dęblin
2013
ZB
4662
Wheare Kenneth
Clinton
Modern constitutions.
Londyn
1966
PRA 33
White Stephen
Should we now believe the Warren report?
New York
1968
ZB
105
Whitman Walt
Demokracja i personalizm.
Lublin
1994
MP
1566
Whitman Walt
Demokratyczne perspektywy.
Lublin
1997
MP
1565
Whitman Walt
Politics and the stages of growth.
Londyn
1971
PS
145
Wiatr Jerzy J.
"Krótki" Sejm : [wszystko o Parlamentarnym Klubie SLD].
Warszawa
1993
O
1210
Wiatr Jerzy J.
Local politics in Poland : twenty years of research.
Warszawa
1986
PS
896
Wiatr Jerzy J.
Militaryzm a demokracja : szkice o politycznej roli armii w powojennej Francji.
Warszawa
1966
ZB
26
Wiatr Jerzy J.
Nauki polityczne a potrzeby praktyki : artykuły i referaty 1976-1979.
Warszawa
1982
TP
587
Wiatr Jerzy J.
Społeczeństwo, polityka, nauka.
Warszawa
1973
PS
162
Wiatr Jerzy J.
Społeczeństwo socjalistyczne.
Warszawa
1967
PS
47
Wiatr Jerzy J.
Studies in polish political system.
Wrocław
1967
SP
99
Wiatr Jerzy J.
Władza lokalna w warunkach demokracji : raport z badań : praca zbiorowa.
Warszawa
1998
ST
1440
Wiatr Jerzy J.
Wybory parlamentarne 19 września 1993 - przyczyny i następstwa.
Warszawa
1993
WY 1069
B
Wicenty Daniel
Załamanie na froncie ideologicznym : Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich od
Sierpnia '80 do stanu wojennego.
Gdańsk
2012
O
4013
Wichrowska Wioletta
Język polski : podręczny słownik ortograficzny.
Warszawa
2007
SŁ
2212
Wideński Mariusz
Atlas geograficzny dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : Warszawa
zakres podstawowy i rozszerzony.
2007
A
2383
Wieczorek
Włodzimierz
Rozbrojenie : teoria i praktyka.
Warszawa
1968
ZB
4747
Wieczorek Zbigniew
Neopsychoanaliza i marksizm : krytyczna prezentacja koncepcji amerykańskich
kulturalistów.
Warszawa
1973
P
4468
Wielgosz Julian
Podstawy nauk politycznych : praca zbiorowa.
Warszawa
1980
TP
489
Wierzbicki Andrzej
O przewrocie majowym 1926 : opinie świadków i uczestników.
Warszawa
1984
H
4448
Wierzbicki Marek
Młodież w PRL.
Warszawa
2009
H
2671
Wierzbicki Marek
Młodzież w PRL.
Warszawa
2009
H
3843
Wierzbicki Marek
Ostatni bunt : młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990 : fakty,
Lublin ;
2013
H
4277
konteksty, interpretacje.
Warszawa
Wierzbicki Piotr
Struktura kłamstwa.
Warszawa
1986
P
5158
Wierzbowska-Miazga
Agata
Wsparcie drogą do podporządkowania : Rosja wobec Białorusi.
Warszawa
2013
W
4134
Wierzchoń Michał,
Orzechowski Jarosław
Nowe trendy w reklamie : miedzy nauka a praktyką.
Warszawa
2010
RE
2938
Wies Ernst W.
Karol Wielki : cesarz i święty.
Warszawa
1996
B
3444
Więcek Wojciech
Taktyka w przykładach z ćwiczeń.
Warszawa
2013
ZB
4619
Wikowski Eugeniusz
Wybory czerwcowe 1989 - zakres wykorzystanych szans historycznych : materiały z
debaty odbytej 3 czerwca 2009 roku w Chełmie.
Chełm
2009
WY 1984
B
Wiktorowicz Józef,
Frączek Agnieszka
Wielki słownik niemiecko-polski.
Warszawa
2010
SŁ
2265
Wiktor Zbigniew B.
Teoria komunizmu naukowego.
Wrocław
1986
MP
543
Wiktor Zbigniew B.
Zagadnienia teorii i dydaktyki naukowego komunizmu ZSRR.
Wrocław
1977
MP
533
Wilder Lane Rose
Discovery of freedom : man's struggle against authority.
New York
1984
MP
1195
Wildstein Bronisław
Dolina Nicości.
Kraków
2011
REP 3978
Wildstein Bronisław
Profile wieku.
Warszawa
2000
LI
2394
Wileńczyk Jacek
Pierwsza nowoczesna organizacja niepodległościowa.
[Warszawa]
[1985] O
5146
Wilk Marian
Piotr I : car reformator.
Warszawa
1975
B
2969
Wilk Marian,
Jan Paweł II wielki dyplomata i polityk.
Królikowska Dyszlewska Agnieszka,
Miernik Bogusław
Łódź
2006
B
2420
Wilkowski Eugeniusz
Działalność gospodarcza jako skuteczna forma walki z bezrobociem na terenie
subregionu chełmskiego.
Chełm ;
Warszawa
2009
PG
1997
Williams Francis
Pattern of Rulers.
Londyn
1965
B
13
Wilson Edmund
Szkice.
Warszawa
1973
ES
4182
Wimmer Roger
Mass media : metody badań.
Winiecki Jan
Kraków
2008
KM 3966
Rola pomocy gospodarczej w polityce zagranicznej USA wobec krajów rozwijających Warszawa
się.
1979
PG
484
Winnicki Zdzisław
Julian, Baluk Walenty,
Tokarz Grzegorz
Wybrane problemy badań wschodnich.
Wrocław
2007
W
2358
Winniczuk Lidia
Mały słownik polsko-łaciński.
Warszawa
2007
SŁ
3066
Winterhoff-Spurk Peter Psychologia mediów.
Kraków
2007
PSY 2838
Wiseman H.Victor
Political science : an outline for the intending student of government, politics and
political science.
Londyn
1967
TP
Wiszniewski Andrzej
Jak przekonująco mówić i przemawiać.
Warszawa ;
Wrocław
1994
RET 3468
Wiszniowski Robert,
Kasińska-Metryka
Agnieszka
Marketing polityczny : doświadczenia polskie.
Toruń
2012
MP
O
4000
Wiśniewski Jakub
4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych. Warszawa
2008
E
1510
Wiśniewski Jarosław
System walki wojsk lądowych : teoria i praktyka.
Warszawa
2014
ZB
4861
Wiśniwoska Kazimiera Bibliografia zawartości "Zeszytów Naukowych Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego" za lata 1958-1977.
Lublin
1979
BIB 2071
Witek Ewelina
Komunikacja wizualna : nowoczesne narzędzia.
Wrocław
[2014] RE
4988
Witkiewicz Stanisław
Ignacy
Pożegnanie jesieni : powieść.
[Warszawa]
1981
LI
5275
Witkowska Ewa
Komiks japoński w Polsce : historia i kontrowersje.
Toruń
2012
K
4718
Witkowski Zbigniew
Konstytucja Republiki Włoskiej.
Warszawa
2004
PRA 3336
Wituch Tomasz
Garibaldi.
Wrocław
1983
B
4048
Witz Ignacy, Zaruba
Jerzy
50 lat karykatury polskiej : 1900-1950.
Warszawa
1961
K
2973
335
Wiziński Barbara
Drogi kariery : Zulfikar Ali Bhutto i jego partnerzy : Indira Gandhi i Mujibur Rahman. Warszawa
1983
B
863
Wlazło Stanisław
Przejście od Stowarzyszenia PAX do Stowarzyszenia "Civitas Christiana" : (przemiany Warszawa
ruchu paxowskiego i przekształcenia w jego organizacji w latach od 1989 do 1993 - na
podstawie dokumentów i źródeł oficjalnych)
1993
O
4364
Władyka Wiesław
Krew na pierwszej stronie : sensacyjne dzienniki Drugiej Rzeczypospolitej.
Warszawa
1982
PR
2943
Włodek Zbigniew
Tajne dokumenty Biura Politycznego : PZPR a "Solidarność: 1980-1981.
Londyn
1992
O
3528
Włodowski Stanisław
Jerzy
Polska na rozdrożu: szanse i zagrożenia.
Wrocław
1988
SP
912
Wogau Karl von
Społeczna gospodarka rynkowa - model dla Europy : od euro do europejskiego rynku
lokalnego.
Gliwice
2000
E
1472
Wojciechowska Renata Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej.
Warszawa
2010
M
2908
Wojciechowski Andrzej Kluba i inni : prezentacja filmowo-albumowa.
Idon
Łódź
2007
FT
3030
Wojciechowski
Eugeniusz
Zarządzanie w samorządzie terytorialnym.
Warszawa
2012
ST
4693
Wojciechowski Jan
Stanisław
Kultura i polityki.
Kraków
2004
MP
2635
Wojciechowski
Krzysztof
Encyklopedia szpiegostwa.
Warszawa
1995
LE
4095
Wojciechowski
Sebastian
Modern terrorism and its forms.
Poznań
2007
ZB
1826
Wojciechowski
Sebastian, Potyrała
Anna
Bezpieczeństwo Polski : współczesne wyzwania.
Warszawa
2014
ZB
4781
Wojcieszak Alina
Leninizm i rozwój stosunków polsko - radzieckich.
Warszawa
1982
W
620
Wojcieszak Alina
ONZ a problemy współczesnego świata.
Warszawa
1972
O
742
Wojcieszak Łukasz
Polska, Ukraina i Białoruś wobec problemu dostaw i tranzytu rosyjskiego gazu.
BielskoBiała
2013
ZB
4727
Wojcik Krystyna
Public relations : wiarygodny dialog z otoczeniem.
Warszawa
2013
PRE 4208
Wojnicki Jacek
Partie socjaldemokratyczne w wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej.
Warszawa
2014
O
4904
Wojnicki Jacek
System konstytucyjny Macedonii.
Warszawa
2009
SP
2703
Wojnowski Edmund
Warmia i Mazury w latach 1945-1947: kształtowanie się stosunków politycznych.
Olsztyn
1968
H
70
Wojtacha Anna
Kruchy lód : dziennikarze na wojnie.
Warszawa
2012
KM 3954
Wojtacki Maciej
"Słowo" Stanisława Cata-Mackiewicza : dziennik konserwatystów wileńskich w latach Toruń
1922-1939 : monografia pisma.
2009
PR
2032
Wojtak Maria
Analiza gatunków prasowych : podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków
pokrewnych.
Lublin
2010
PR
2460
Wojtas Andrzej
Działalność polityczna ludowców w okresie II Wojny Światowej. Cz. 1.
Warszawa
1979
O
448
Wojtas Andrzej
Działalność polityczna ludowców w okresie II Wojny Światowej. Cz. 2.
Warszawa
1988
O
447
Wojtasik Lesław
Agitacja polityczna : poradnik dla agitatora.
Warszawa
1979
RET 425
Wojtaszczyk Konstanty Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej.
Adam
Warszawa
2002
ZB
1485
Wojtaszczyk Konstanty Legitymizacja procesów integracji europejskiej.
Adam
Warszawa
2006
E
4530
Wojtaszczyk Konstanty Polska w systemie instytucjonalnym UE - zagadnienia legitymizacyjne.
Adam
Warszawa
2007
E
4517
Wojtaszczyk Konstanty Współczesne Niemcy.
Adam
Warszawa
1999
SM
2322
Wojtaszczyk Konstanty Współczesne systemy partyjne.
Adam
Warszawa
1992
O
1051
Wojtaszczyk Konstanty Deficyt demokracji w Unii Europejskiej.
Adam, Szymańska
Jolanta
Warszawa
2012
E
4592
Wojtczak Edyta
Ze spikerskiej dziupli.
Warszawa
2006
T
2844
Wojtkowski Łukasz
Kultura masowa a marketing polityczny : przypadek amerykańskich kampanii
Toruń
2010
WY 3761
prezydenckich 2000 i 2004.
B
Wojtyła Karol
Elementarz etyczny.
Lublin
1983
P
2089
Wolaniuk Leszek
Informatyka dla studentów inżynierii bezpieczeństwa.
Wrocław
2013
ZB
4435
Wolański Marian S.
Miejsce Polski w Europie w polskiej myśli politycznej lat 1944 - 1948.
Wrocław
1978
MP
535
Wolański Marian S.
Polskie partie i organizacje polityczne w kraju wobec problemu niemieckiego w latach Wrocław
1949 - 1969.
1986
O
548
Wolfinger Raymond E. Readings in American political behaviour.
New Jersey
1966
PS
24
Wolf - Powęska Anna
Niemiecka myśl polityczna wieku Oświecenia.
Poznań
1988
MP
942
Wollmann Hellmut
Politik im Dickicht der Bürokratie : Beiträge zur Implementationsforschung.
Opladen
1980
SP
777
Wolniewicz Bogusław
O Polsce i życiu : refleksje filozoficzne i polityczne.
Komorów
2011
TN
5424
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Fotografia dziennikarska : teoria, praktyka, prawo.
Warszawa
2011
F
3589
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Fotograficzne gatunki dziennikarskie.
Warszawa
2007
F
2580
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Jaka informacja? : rzecz o percepcji fotografii dziennikarskiej.
Kraków
2010
F
3583
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Komunikacja wizualna w prasie i w mediach elektronicznych.
Warszawa
2013
KS
3993
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Komunikacja wizualna w reklamie, public relations i w prawie.
Warszawa
2013
PRE 3994
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Prasowe gatunki dziennikarskie.
Warszawa
2014
PR
5018
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Reportaż - jak go napisać? : poradnik dla słuchaczy studiów dziennikarskich.
Warszawa
2004
M
4759
Wolny-Zmorzyński
Kazimierz
Źródła informacji dla dziennikarza.
Warszawa
2008
KM 3524
Wolny-Zmorzyński
Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku.
Kraków ;
2005
REP 4761
Kazimierz, Furman
Wojciech
Rzeszów
Wolny-Zmorzyński
Dziennikarstwo a literatura w XX i XXI wieku.
Kazimierz, Furman
Wojciech, Snopek Jerzy
Warszawa
2011
LI
4737
Wolny-Zmorzyński
Mistrzowie literatury czy dziennikarstwa?
Kazimierz, Furman
Wojciech, Snopek Jerzy
Warszawa
2011
LI
4738
Wolny-Zmorzyński
Gatunki dziennikarskie : teoria, praktyka, język.
Kazimierz, Kaliszewski
Andrzej, Furman
Wojciech
Warszawa
2008
M
4763
Wołczew Wsiewołod
Wielka Socjalistyczna Rewolucja Październikowa : pierwsze zwycięskie ogniwo
światowej rewolucji socjalistycznej : zagadnienia marksistowsko-leninowskiej teorii
rewolucji socjalistycznej
Katowice
1977
ZB
377
Wołejszo Jarosław
System dowodzenia.
Warszawa
2013
ZB
4114
Wołejszo Jarosław,
Kręcikij Janusz
Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych : praca zbiorowa.
Warszawa
2013
ZB
4459
Wołoch Józef
Polityka administracyjna PRL i problemy ustroju terenowego.
Wrocław
1974
ST
738
Wołoszyn Jacek Witold Propaganda w systemach demokratycznych i niedemokratycznych.
Lublin
2015
RET 5390
Wołoszyn Jacek Witold Wysiedlenia jako narzędzie polityki ludnościowej w Europie XX wieku.
Lublin
2015
H
5411
Worbs Marcin
Kościół a polityka : wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2011. Opole
2011
PK
2942
Wordliczek Łukasz
Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej.
Kraków
2003
SM
2612
Woroniecki Jacek
Katolicka etyka wychowawcza. T. 1, Etyka ogólna.
Lublin
1986
P
2161
Woroniecki Jacek
Katolicka etyka wychowawcza. T. 2, Cz. 1-2, Etyka szczegółowa.
Lublin
1986
P
2163
Woroniecki Jacek
Katolicka etyka wychowawcza. T. 2, Cz. 1-2, Etyka szczegółowa.
Lublin
1986
P
2162
Woroniecki Jacek
O narodzie i państwie.
Lublin
2004
TN
1599
Wosińska Adrianna
Inspirująca i inspirowana : popkultura japońska : praca zbiorowa.
Toruń
2011
K
4716
Wosińska Adrianna
Japoński soft power : wpływy Japonii na kulturę zachodnią : praca zbiorowa.
Toruń
2010
K
4717
Woyciechowski
Andrzej
Andrzej Woyciechowski : moje Radio Zet.
Warszawa
2015
R
5530
Woźniak Michał
Gabriel
Konwergencja modeli ekonomicznych: Polska i Ukraina.
Kraków
2009
PG
2016
Woźniak Piotr
Zapluty karzeł reakcji : wspomnienia AK-owca z więzień w PRL.
Warszawa
1985
H
5303
Woźniak Ryszard
Scientific conferences on Armament.
Warszawa
2014
ZB
4830
Woźniecki Bernard
NATO lat osiemdziesiątych.
Warszawa
1982
ZB
664
Woźniecki Bernard
NATO lat osiemdziesiątych.
Warszawa
1982
ZB
612
Wożniak Jarosław
Rozwój mediów w przekazie wiary w archidiecezji lubelskiej po roku 1989
Lublin
2015
KM 5084
Wódka Jakub
"Nowa" Turcja : aspekty polityczne, gospodarcze i społeczne.
Warszawa
2015
SM
5485
Wójcik Edward
Odprężenie a realia militarne NATO.
Warszawa
1979
ZB
423
Wójcik Józef
40 lat ze "Słowem" : praca zbiorowa.
Warszawa
1987
PR
2439
Wójcik Przemysław
Z rodowodu socjalistycznej polityki społecznej : koncepcje i poglądy Stanisława
Rychlickiego.
Warszawa
1976
MP
850
Wójcik Stanisław
Cechy narodowe Polaków w polemikach okresu międzywojennego : (neoromantyków Lublin
- piłsudczyków - narodowych demokratów).
1989
TN
1640
Wójcik Stanisław
Imperialne państwo rynkowe : dynamika i bariery.
Lublin
2010
ST
2476
Wójcik Stanisław
Naród, samorząd terytorialny, demokracja w III Rzeczpospolitej.
Lublin
2007
ST
1500
Wójcik Stanisław
Naród i państwo w myśli społecznej II Rzeczpospolitej.
Lublin
1987
TN
1651
Wójcik Stanisław
Naród polski w publicystyce PRL.
Lublin
2002
TN
5064
Wójcik Stanisław
Naród polski w publicystyce PRL.
Lublin
2002
TN
2512
Wójcik Stanisław
Personalizm polityczny : zarys problemów.
Lublin
2015
ST
5417
Wójcik Stanisław
Personalizm polityczny : zarys problemów.
Lublin
2015
ST
5416
Wójcik Stanisław
Problemy decentralizacji administracji.
[Lublin]
1999
ST
1271
Wójcik Stanisław
Referendum 1946, wybory 1947.
[S.l.]
[1984] WY 5335
B
Wójcik Stanisław
Samorząd i państwo : przyszłość i odpowiedzialność.
Lublin
2013
ST
3885
Wójcik Stanisław
Samorząd i państwo : przyszłość i odpowiedzialność.
Lublin
2013
ST
3884
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl samorządowa : historia i
współczesność.
Lublin
2007
ST
2385
Wójcik Stanisław
Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku : myśl samorządowa historia i
współczesność.
Lublin
1999
ST
1263
Wójcik Stanisław
Sfałszowane wybory.
Warszawa
1981
WY 5332
B
Wójcik Stanisław
Zapomniana polska ekonomia społeczna XX wieku.
Lublin
2002
PG
2384
Wójciszyn-Wasil Aneta Sztuka radiowa w Polsce i jej krytyka do 1939 roku.
Lublin
2012
R
3967
Wójtowicz Jerzy
Masoneria - wielka niewiadoma? : studium z dziejów tzw. tajnych towarzystw w
Europie nowożytnej (XVIII-XX w.).
Toruń
1992
O
1113
Wójtowicz Krzysztof
Uprawnienia nadzwyczajne prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Wrocław
1995
SP
1082
Wójtowicz Wit Jan
Tradycje i współczesność socjaldemokracji szwedzkiej.
Poznań
1980
SP
495
Wright Gordon
Révolution rurale en France : histoire politique de la paysannerie au XXe siècle.
Paryż
1967
MP
192
Wrona Jerzy
Analiza elementów geograficznych i ich symboliki na flagach oraz w herbach państw
współczesnego świata.
Kraków
2002
SM
2941
Wróbel Renata
Cztery lata reformy : z doświadczeń samorządu terytorialnego w Polsce 1990-1994.
Warszawa
1994
ST
1374
Wróblewski Jerzy
Komunizm i "nowa lewica" - krytyka systemu amerykańskiego.
Warszawa
1984
MP
687
Wrzosek Marek
Rozpoznanie wojskowe w sytuacjach kryzysowych : teoria i praktyka.
Warszawa
2014
ZB
4968
Wrzosek Stanisław
System: administracja publiczna : systemowe determinanty nauki administracji.
Lublin
2008
ST
2113
Wybory prezydenckie
2005 : monitoring
finansów wyborczych
Wybory prezydenckie 2005. Monitoring finansów wyborczych.
Warszawa
2006
WY 1383
B
Warszawa
1999
PRA 3507
Wyrzykowski Mirosław Constitutional essays.
Wysłouch Bolesław
Szkice programowe Bolesława Wysłoucha.
Lublin
1981
MP
4092
Wysocki Roman
W kręgu integralnego nacjonalizmu : "czynny nacjonalizm" Dmytra Doncowa na tle
"myśli nowoczesnych" Romana Dmowskiego : studium porównawcze
Lublin
2014
TN
4860
Wyszyński Stefan
Prymas Tysiąclecia.
Paryż
1982
PK
4496
Wyższa Szkoła Nauk
Społecznych przy KC
PZPR
Międzynarodowy ruch robotniczy po II Wojnie Światowej : podstawowe dokumenty.
Warszawa
1961
O
291
Xiaboro Wu
1978-2008 Chiny narodziny potęgi : jak zmieniło się spojrzenie na biznes.
Toruń
2010
PG
3309
Yewdall David Lewis
Dźwięk w filmie : teoria i praktyka.
Warszawa
2011
FT
5498
Yu-Rivera Helen
Satire of two nations : exploring images of the Japanese in Philippine political
cartoons.
Quezon City 2009
K
3114
Zaborny Piotr
Teoretyczne podstawy polityki społecznej.
Łuków
PS
4155
Zaborny Piotr
Valesa : biografia polityczna.
Skierniewice 2010
B
3594
Zaborny Piotr
Wiedza o polityce. Cz. 2, Myśl społeczo-polityczna.
Łuków ;
2009
Skierniewice
P
4154
Zagajewski Adam
Petit.
Warszawa
1983
LI
5296
Zagajewski Adam
Solidarność i samotność.
[Kraków]
1986
LI
5286
Zając Justyna
European Union policy in the Mediterranean : an international roles theory approach.
Warszawa
2014
E
4584
Zając Justyna
Polityka Unii Europejskiej w regionie śródziemnomorskim.
Toruń
2002
E
3313
Zając Justyna
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945 - 1989: wybór dokumentów.
Warszawa
2005
SM
1754
Zając Justyna
Polska w stosunkach międzynarodowych 1945-1989 : wybór dokumentów.
Warszawa
2005
SM
1609
Zając Justyna
Unia Europejska w regionie śródziemnomorskim : między polityką wspólną a
interesami państw członkowskich
Warszawa
2014
E
5059
Zając Kinga
Prawo autorskie i prawa pokrewne.
Warszawa
2016
PRA 5488
Zając Kinga
Prawo o ruchu drogowym.
Warszawa
2015
PRA 5479
Zajączkowski Mariusz
Ukraińskie podziemie na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939-1944.
Lublin
2015
H
2007
5413
Zajączkowski Wojciech Rosja i narody : ósmy kontynent : szkic do dziejów Eurazji.
Warszawa
2009
W
2998
Zajewski Władysław
Europejskie konflikty dyplomatyczne : wiek XIX .
Kraków
2012
SM
4533
Zakrzewska Janina
Ustrój polityczny Republiki Włoskiej.
Warszawa
1986
SP
823
Zakrzewski Andrzej
Wincenty Witos.
Warszawa
1985
B
725
Warszawa
2006
PRA 3329
Zakrzewski Andrzej B. Konstytucja Republiki Litewskiej.
Zaleski Zbigniew
Psychologia wsparcia dla nowej Europy : Polacy wobec referendum akcesyjnego 2003. Lublin
2007
PSY 4173
Zalewski Kazimierz
Piotr
Kryzys energetyczny : zmiany klimatyczne - wyczerpywanie zapasów - ekonomia polityka.
Lublin
2009
ZB
1520
Zalewski Marek J.
Żelazna dama z Downing Street.
Warszawa
1985
B
812
Zalewski Władysław
Józef
Międzynarodowa ochrona mniejszości.
Warszawa
1932
ZB
3394
Zalewski Zbigniew
Psychologia wsparcia dla nowej Europy : Polacy wobec referendum akcesyjnego 2003. Lublin
2007
E
1513
Załęski Piotr
Kultura polityczna więzi w Azji Centralnej : (przypadek Kirgistanu na tle państw
regionu).
Warszawa
2011
W
3526
Załucki Mariusz
Prawo własności intelektualnej : repetytorium.
Warszawa
2010
PRA 4883
Zamęcki Łukasz
Społeczne podstawy ładu politycznego.
Warszawa
2011
PS
3260
Zamęcki Łukasz
Władza w teorii Stevena Lukesa : wstęp do analizy krytycznej.
Warszawa
2007
PS
4522
Zamiar Zenon
Ratownictwo w systemie bezpieczeństwa.
Wrocław
2013
ZB
4432
Zand Helena
Koncepcja budownictwa socjalizmu w myśli bolszewickiej.
Warszawa
1983
MP
644
Zaremba Zygmunt
Przemiany w ruchu komunistycznym.
Paryż
1965
MP
1641
Zaręba Agnieszka
Wizerunek polityka w III RP : kreacja, instrumentarium, kompetencje komunikacyjne. Rzeszów
2011
PRE 2701
Zaręba Paweł
Historia dwudziestolecia (1918-1939) : [zbiór pasjonujących pogadanek radiowych,
które Paweł Zaremba wygłaszał w rozgłośni polskiej Radia Wolna Europa w latach
1967-1979]
Wrocław
1991
R
1860
Zarębska Małgorzata
Konsekwencje wojny z Irakiem dla bezpieczeństwa Bliskiego Wschodu : materiały
konferencyjne.
Warszawa
2003
SM
3456
Zaroń Piotr
Kierunek wschodni w strategii wojskowo-politycznej gen. Władysława Sikorskiego :
1940-1943.
Warszawa
1988
MP
1142
Zartman William I.
Governance as conflict management : politics and violence in West Africa.
Washington
1997
SM
3512
Zarychta Anna M.,
Litka Piotr
Pamiętasz była jesień : wspomnienia o Wojciechu Jerzym Hasie.
Łódź
2010
FT
3035
Zarychta Stanisław
Doktryny i strategie NATO 1949-2013.
Warszawa
2014
ZB
5206
Zaryczny Zdzisław
Magia słowa.
Bydgoszcz
1990
RET 982
Zasępa Tadeusz
Media, człowiek, społeczeństwo : doświadczenie europejsko-amerykańskie.
Częstochowa 2000
KM 2775
Zawadka Katarzyna
Komitet Wojewódzki PZPR w Lublinie 1948-1956 : struktura, ludzie, mechanizm
funkcjonowania.
Lublin
2014
O
4938
Zawadzka Barbara
System terenowych organów władzy i administracji państwowej w europejskich
państwach socjalistycznych.
Wrocław
1985
ST
839
Zawilska-Florczuk
Marta
Jeden kraj, dwa społeczeństwa? : Niemcy 20 lat po zjednoczeniu.
Warszawa
2011
SM
3233
Zdaniewicz Witold
Religia a mass media : znaczenie środków społecznego przekazu w kulturze religijnej
Polski : materiały z konferencji zorganizowanej przez Wydział Kościelnych Nauk
Historycznych i Społecznych ATK przy współudziale Instytutu Statystyki Kościoła
Katolickiego SAC i Sekcji Socjologii Religii PTS w Ołtarzewie w dniach 15-16
grudnia 1995 : praca zbiorowa
Ząbki
1997
KM 2784
Zdanowski Jerzy
Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie w XX wieku.
Kraków
2012
SM
4778
Zdort Wiesław
Cybulski : na planie filmu "Popiół i diament".
Łódź
1998
FT
3025
Zdulski Mirosław
Polskie doświadczenia we współpracy transgranicznej : realizacja Funduszu Małych
Projektów PHARE CBC.
Jelenia Góra 2002
E
1285
Zdunek Andrzej
Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego.
Lublin
1979
O
672
Zdyb Marian
Samorząd a państwo : nadzór nad samorządem.
Lublin
1993
ST
2107
Zdziechowski Marian
Widmo przyszłości : Rosja, bolszewizm, Polska.
Warszawa
1988
SM
986
Wrocław
2004
E
1564
Zenderowski Radosław Europa środkowa wspólnota czy zbiorowość?
Zenderowski Radosław Praca magisterska - licencjat : krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony
pracy dyplomowej : poradnik.
Warszawa
2015
M
5522
Zenderowski Radosław Technika pisania prac magisterskich : krótki przewodnik po metodologii pisania pracy Warszawa
dyplomowej.
2005
M
2567
Zenderowski Radosław, Międzynarodowe stosunki kulturalne.
Cebul Krzysztof,
Krycki Mateusz
Warszawa
2010
SM
4805
Zieba Maciej
Papieże i kapitalizm : od Rerum novarum po Centesimus annus.
Kraków
1998
PK
2314
Zielinski Siegfried
Archeologia mediów : o głębokim czasie technicznie zapośredniczonego słuchania i
widzenia.
Warszawa
2010
KM 3557
Zieliński Eugeniusz
Przeobrażenia ustrojowe w Polsce.
Warszawa
1993
SP
1070
Zieliński Eugeniusz
Przeobrażenia ustrojowe w republikach dawnego ZSRR.
Warszawa
1993
W
1071
Zieliński Eugeniusz
Referendum w świecie współczesnym.
Wrocław
1968
PS
60
Zieliński Eugeniusz
System polityczny Socjalistycznej Federacyjnej Republiki Jugosławii.
Warszawa
1984
SP
1141
Zieliński Eugeniusz
Ustrój polityczny Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Warszawa
1987
SP
853
Zieliński Eugeniusz
U źródeł kryzysu.
Warszawa
1981
PS
518
Zieliński Mariusz
Acti labores iucundi : studia ofiarowane profesorowi Leopoldowi Ciborowskiemu w
siedemdziesiątą rocznicę urodzin.
Gdynia
2014
ZB
4962
Zieliński Piotr
90 lat kurateli sądowej w Polsce : historia - teraźniejszość - przyszłość 11 grudnia
2009.
Warszawa
2010
PRA 3346
Zieliński Piotr
Konferencja : Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 12 lat po wejściu w życie.
Warszawa
2009
PRA 3343
Zieliński Piotr
Mniejszość żydowska w Polsce - mity i rzeczywistość.
Warszawa
2010
PS
Zieliński Piotr
Nowy model postępowania przygotowawczego - sędzia śledczy Warszawa 22 marca
2010 r.
Warszawa
2010
PRA 3349
Zieliński Piotr
Polityczność przestępstwa : prawo karne jako instrument marketingu politycznego.
Warszawa
2011
MP
O
3345
Zieliński Ryszard
Katyń.
Warszawa
1981
H
5336
3348
Zieliński Tadeusz
Lotnictwo w działaniach ekspedycyjnych Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Łysomice ;
Toruń
2013
ZB
4963
Zieliński Tadeusz
Potęga powietrzna w systemie bezpieczeństwa państwa.
Warszawa
2013
ZB
4612
Zieliński Władysław
Wojciech Korfanty : 1873-1939 : polski komisarz plebiscytowy i dyktator III
powstania śląskiego.
Katowice
1983
B
4481
Zieliński Zygmunt
Kościół Katolicki w krajobrazie minionej epoki : studia i szkice.
Lublin
2008
PK
2126
Zieliński Zygmunt
Polacy - Niemcy : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : praca zbiorowa.
Katowice
1993
SM
2495
Zieliński Zygmunt,
Wilk Stanisław
Kościół w II Rzeczypospolitej : praca zbiorowa.
Lublin
1981
PK
2199
Ziembiński Zygmunt
Logika praktyczna.
Warszawa
2002
L
3947
Ziembiński Zygmunt
Wartości konstytucyjne : zarys problematyki.
Warszawa
1993
PRA 1079
Zierkiewicz Edyta,
Łysiak Alina
Starsze kobiety w kulturze i społeczeństwie.
Wrocław
2005
PS
3536
Zięba Andrzej
Współczesny konserwatyzm brytyjski.
Warszawa
1990
SP
1014
Zięba Ryszard
Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie.
Warszawa
2010
SM
2799
Zięba Ryszard
Stanowisko Polski w sprawie paryskich traktatów pokojowych 1947.
Warszawa
1981
ZB
513
Ziętara Wojciech
Międzynarodówka Socjalistyczna : organizacja, doktryna i działalność w latach 19512001.
Toruń
2007
O
3990
Ziętara Wojciech
Międzynarodówka Socjalistyczna a socjaldemokracja Europy Środkowo-Wschodniej.
Lublin
2012
O
3962
Ziętek Agata
Bezpieczeństwo kulturowe w Europie.
Lublin
2013
ZB
4573
Ziętek Agata
Międzynarodowe stosunki kulturalne : podręcznik akademicki.
Warszawa
2010
SM
4806
Zimand Roman
Orwell i o nim.
Warszawa
1985
B
5033
Zimmerman Jan
Prawo administracyjne.
Warszawa
2010
PRA 2507
Zimniak-Hałajko Marta Polacy XXI wieku : nowe ruchy religijne.
Warszawa
2009
PK
3135
Zimniak-Hałajko Marta Polacy XXI wieku : praca Polaków w kulturze współczesnego kapitalizmu.
Warszawa
2011
PS
3805
Zinkiewicz - Tomanek
Kraków
2009
SŁ
1993
Gramatyka opisowa współczesnego języka ukraińskiego : fonetyka, słowotwórstwo,
Bożena
leksykologia, leksykografia.
Zinkin Maurice
Asia and the West.
Londyn
1951
SM
755
Zinov'ev Aleksandr
Aleksandrovič
Gorbaczowizm : czyli rządy iluzji.
Warszawa
1988
MP
5217
Zinov'ev Aleksandr
Aleksandrovič
My i zachód.
Warszawa
1984
SM
999
Ziółkowska-Boehm
Aleksandra
Kanadyjski senator.
Warszawa
1989
B
963
Ziółkowski Bogdan
Konflikty zbrojne we współczesnej Afryce : stan obecny na tle historycznym - zarys.
Toruń
2002
ZB
1563
Ziółkowski Jacek
Socjotechnika autorytetu politycznego.
Warszawa
2007
SOC 3890
Ziółkowski Janusz
Bezpieczeństwo Polski u progu XXI wieku.
Lublin
2004
ZB
1390
Ziółkowski Janusz
Zarządzanie bezpieczeństwem regionu.
Lublin
2004
ZB
1401
Ziółkowski Marek
Projekt Ukraina.
Wrocław
2008
W
1987
Znaniecki Florian
Upadek cywilizacji zachodniej : szkic z pogranicza filozofii kultury i socjologii.
Warszawa
1986
S
5164
Znicz Władysław
Zagadnienia zasadnicze.
Warszawa
1983
MP
935
Znyk Paweł
Od komunikacji do manipulacji : mechanizmy wywierania wpływu.
Kežmarok
2008
SOC 4028
Zombirt Jolanta,
Ochwat Michał
System finansowy i gospodarka UE. Cz. 1.
Kraków
2010
E
2818
Zonn Lidia
Wokół montażu : wybór tekstów źródłowych.
Łódź
2001
FT
3032
Zonn Lidia, Matula
Jerzy
O montażu w filmie, O montażu elektronicznym.
Warszawa
2001
FT
3028
Zweig Ferdynand
Liberalizm polskiej myśli ekonomicznej.
Kraków
1937
PG
4472
Związek Polskich
Foto 71.
Artystów Fotografików
Wrocław
1971
F
4416
Związek Polskich
Ogólnopolska Wystawa Fotografii Artystycznej 1964.
Artystów Fotografików
Warszawa
1964
F
4415
Związek Polskich
Warszawa 1945 w fotografii Leonarda Sempolińskiego.
Artystów Fotografików
Warszawa
1969
F
4414
Związek Polskich
XXV lat PRL w fotografiice.
Artystów Fotografików
Warszawa
1969
F
4413
Związek Radziecki.
Ministerstvo
inostrannyh del
Dokumenty i materiały z przedednia drugiej wojny światowej. T. 1, Listopad 19371938 : z archiwum Niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Warszawa
1949
H
2924
Związek Radziecki.
Ministerstvo
inostrannyh del
Dokumenty i materiały z przedednia drugiej wojny światowej. T. 2, 1938-1939 :
archiwum Dirksena.
Warszawa
1949
H
2925
Zwiefka-Chwałek
Agnieszka
Dziennikarstwo uczestniczące jako przejaw mediamorfozy.
Wrocław
2009
KM 2738
Zwierzchowski
Eugeniusz
Polityczny proces kształtowania ustroju Polski Ludowej 1944 - 1952.
Katowice
1981
SP
557
Zwierzchowski Piot,
Mazur Daria
Kino polskie wobec II wojny światowej.
Bydgoszcz
2011
FT
3238
Zwierzchowski Piotr
Polskie seriale telewizyjne.
Bydgoszcz
2014
T
5402
Zyborowicz Stanisław
Polska i państwa sąsiedzkie : wybory parlamentarne i prezydenckie 1993-1995 : praca Poznań
zbiorowa.
1997
WY 1593
B
Zychowicz Piotr
Pakt Piłsudski - Lenin, czyli jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na
budowę imperium.
Poznań
2015
H
5425
Zyga Stanisław
Chińska Republika Ludowa 1965-1970.
Warszawa
1971
SM
4467
Zygierewicz Anna
Innowacyjność polskiej gospodarki.
Warszawa
2011
PG
3908
Zygierewicz Anna
Innowacyjność polskiej gospodarki.
Warszawa
2011
PG
3898
Zygmuntowicz Dorota
Praktyka polityczna : od Państwa do Praw Platona.
Toruń
2011
P
4906
Żachowski Stanisław
Brytyjska polityka wobec Polski : 1916 - 1948.
Lublin
1994
SM
1476
Żakowski Jacek
Anatomia smaku czyli O losach Tygodnika Powszechnego 1953-1956.
Lublin
1986
PR
5128
Żarkowski Paweł,
Współczesne bezpieczeństwo kulturowe.
Siedlce
2014
ZB
5433
Topolewski Stanisław,
Polak Andrzej
Żebrowski Andrzej
Zarządzanie kryzysowe elementem bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Kraków
2012
ZB
4109
Żebrowski Andrzej,
Jaeschke Andrzej,
Kłaczyński Robert
Bezpieczeństwo RP : historia, ekonomia, polityka : studia z zakresu bezpieczeństwa
państwa.
Kraków
2013
ZB
4746
Żeleźnik Tadeusz
Wobec socjotechniki.
Kielce
1998
SOC 2523
Żelichowski Ryszard
Ideologie, państwa, społeczeństwa.
Warszawa
2011
MP
3812
Żelichowski Ryszard
Świat i Polska wobec globalnych wyzwań : wybrane problemy.
Warszawa
2009
MP
3811
Żenczykowski Taduesz Dwa komitety [!] 1920, 1944 : Polska w planach Lenina i Stalina : szkic historyczny.
Łomianki
2008
H
3062
Żmigrodzki Marek
Kierunki ewolucji systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej.
Lublin
1997
SP
1899
Żmigrodzki Marek
Świat i Polska końca XX wieku : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 30-lecia
politologii w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, dnia 10 grudnia 1994
roku
Lublin
1996
SM
3203
Żmigrodzki Marek
Współczesne państwowe systemy polityczne.
Lublin
1987
SP
1654
Żmigrodzki Marek,
Chmaj Marek
Społeczeństwo państwo władza.
Lublin
1995
PS
1627
Żmigrodzki Marek,
Współczesne systemy polityczne.
Dziemidok - Olszewska
Bożena
Warszawa
2007
SP
1601
Żmuda Marek
Wolność - władza - samorząd : zarys myśli politycznej Francisa Liebera.
Toruń
2001
ST
1320
Żółtowski Adam
Border of Europe : a study of the Polish eastern provinces.
Londyn
1950
W
4655
Żuber Marian
Katastrofy naturalne i cywilizacyjne : interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie.
Wrocław
2012
ZB
4200
Żuber Marian
Terroryzm i przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym.
Wrocław
2013
ZB
4431
Żukowski Arkadiusz
Polska wobec Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
Olsztyn
2004
W
1671
Żukowski Arkadiusz
Przemiany cywilizacyjne i kulturowe, kwestie etniczne i polonijne : prace dedykowane Olsztyn ;
profesorowi Andrzejowi Chodubskiemu w pięćdziesięciolecie urodzin
Gdańsk
2002
PS
1757
Żuk Piotr
Europa w działaniu : o szansach i zagrożeniach dla projektu europejskiego.
Warszawa
2007
E
1514
Żuk Piotr
Kulturowo-społeczne uwarunkowania autorytaryzmu.
Warszawa
2013
PS
4460
Żukrowska Katarzyna
Bezpieczeństwo międzynarodowe : przegląd aktualnego stanu.
Warszawa
2011
ZB
4279
Żurawski Jakub
Internet jako współczesny środek elektronicznej komunikacji wyborczej i jego
zastosowanie w polskich kampaniach parlamentarnych.
Kraków
2010
MP
O
2815
Żurek Sławomir Jacek, e-polonistyka.
Dziak Aleksandra
Lublin
2009
I
2124
Życiński Józef
Pisma z kraju UBu.
Warszawa
1989
P
4925
Żyromski Marek
Ideology, propaganda and symbols of power : the example of capital of Rome.
Poznań
2009
RET 1982
Żyro Tomasz
Reprezentacja polityczna.
Warszawa
2013
TP
4667
Żywień Michał
Ze "Słowem Polskim" przez ćwierćwiecze Dolnego Śląska.
Wrocław
[etc.]
1971
PR
4082

Podobne dokumenty