"Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2017 pn. "Przeciwdziałanie

Komentarze

Transkrypt

"Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2017 pn. "Przeciwdziałanie
"Wyniki otwartego konkursu ofert nr 4/2017 pn. "Przeciwdziałanie narkomanii w województwie kujawsko - pomorskim"
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2017 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom
zgodnie z uchwałą nr 7/272/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r."
Numer
Lp. wniosku
1
2
Wysokość
Wysokość
wnioskowanej przyznanej
Suma
dotacji
dotacji
punktów
Nazwa wnioskodawcy
Powiat
Tytuł zadania
Koszt
zadania
3
4
5
6
7
8
9
34050,00
24910,00
0,00
25
11181,00
7805,00
5000,00
34
27 Fundacja Wyrwani z Niewoli
m. Białystok
48
Stowarzyszenie DorośliDzieciom
sępoleński
Program profilaktyki
uniwersalnej dla rodzin,
dzieci i młodzieży, pn.: Ku
Wolności
Kampania informacyjnoprofilaktyczna dla rodziców
w Powiecie Sępoleńskim
Rodzicu możesz ochronić
swoje dziecko przed
dopalaczami i narkotykami,
tylko PRZYJDŹ!!!
49
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
oddział w Toruniu
m. Toruń
Profilaktyka dziś - inwestycją
na jutro
54720,00
34980,00
20000,00
39
4
50
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
oddział w Toruniu
m. Toruń
Od świadomości do radości rodzina bez tajemnic
52360,00
35000,00
20000,00
39
5
103
STOWARZYSZENIE
WOLONTARIUSZY RAZEM
m. Toruń
Razem bezpieczniej
20920,00
8875,00
5000,00
36
1
2
3
Uwagi
10
oferta nie
uzyskała
wymaganej
liczby
punktów
6
117
Stowarzyszenie Przyjaciół
Pałacu Młodzieży w
Bydgoszczy PAŁAC
7
122
Europejskie Zrzeszenie
Młodzieży
8
128
Chorągiew Kujawsko
Pomorska ZHP
9
150
10
151
8480,00
3150,00
3000,00
38
114700,00
30000,00
15000,00
39
Fantastyczne możliwości
m. Bydgoszcz z ZHP edycja II
14855,00
10000,00
0,00
29
Stowarzyszenie Monar
m. Bydgoszcz Wspólna sprawa
51060,00
35000,00
20000,00
41
Stowarzyszenie Monar
m. Bydgoszcz Silna rodzina
34400,00
25220,00
20000,00
40
233
Wiejskie Stowarzyszenie
Kulturalno- Oświatowe
Edukacja i Przyszłość
w Brąchnówku
Kujawsko-Pomorskie
Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych Powrót z U
13
236
Kujawsko-Pomorskie
Towarzystwo Rodzin
i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych Powrót z U
14
237
Zarząd Główny Polskiego
Czerwonego Krzyża
296
SPECJALISTYCZNA
POMOC RODZINOM
NADZIEJA
11
12
15
225
OBLICZA UZALEŻNIEŃspotkania edukacyjne dla
m. Bydgoszcz młodzieży
m. Toruń
WYDAWANIE
CZASOPISMA HYBRYDA
toruński
Stanowcze NIE Narkotykom
6000,00
4450,00
0,00
25
m. Toruń
Zintegrowany system
pomocy dla rodzin z
problemem narkomanii.
50990,00
35000,00
25000,00
42
m. Toruń
Zintegrowany system
pomocy dla rodzin z
problemem narkomanii na
terenie miasta Włocławek
48000,00
35000,00
25000,00
41
Stop uzależnieniom
5000,00
4500,00
0,00
28
41100,00
21000,00
10000,00
34
PORADNIA RODZINNA SPECJALISTYCZNA
POMOC DLA DZIECI I
m. Grudziądz MŁODZIEŻY
brak środków
finansowych
oferta nie
uzyskała
wymaganej
liczby
punktów
brak środków
finansowych
16
306
17
317
18
318
Terenowy Komitet Ochrony
Praw Dziecka
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
oddział w Bydgoszczy
Polskie Towarzystwo
Zapobiegania Narkomanii
oddział w Bydgoszczy
19
437
TOWARZYSTWO
PROFILAKTYKI
I PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM
20
478
Fundacja PRAESTERNO
21
22
541
557
STOWARZYSZENIE
WOLONTARIUSZY RAZEM
Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju Dzieci i Młodzieży
Janosik
Program artystycznoinowrocławski profilaktyczny poPaTrz
22000,00
15000,00
10000,00
40
Program wspierania i
m. Bydgoszcz wzmacniania rodziny
33692,00
18300,00
14000,00
43
Program wczesnej
m. Bydgoszcz interwencji Fred goes net
70598,00
30824,00
22000,00
46
Działania profilaktyczne oraz
pomoc terapeutyczna dla
osób uzależnionych od
nikotyny w województwie
kujawsko-pomorskim
47100,00
34900,00
25000,00
40
Grupy Psychokorekcyjne dla
m. Bydgoszcz młodzieży starszej
63480,00
35000,00
9000,00
36
Punkty KonsultacyjnoDiagnostyczne (PKD)
wykonujące badania
wykrywające zakażenia HIV
anonimowo i bezpłatnie,
połączone z poradnictwem
przed i po teście
89881,00
34985,00
30000,00
46
m. Toruń
m. Toruń
brodnicki
Zajęcia profilaktyczne dla
młodzieży powiatu
brodnickiego pt. Marihuana,
to nie moja zajawka
9730,00
7250,00
0,00
0
Nie spełnia
wymogów
formalnych.
Rozdz. VI ust. 3
pkt 2
regulaminu
konkursu, brak
odpowiednich
zapisów
w statucie
23
613
24
633
25
808
Ogólnopolska Fundacja na
Rzecz Zapobiegania
Narkomanii
Stowarzyszenie Na Rzecz
Społeczności Lokalnej
SERAFIN
Stowarzyszenie Profilaktyki
i Resocjalizacji Mateusz
m. Toruń
Program pomocy pacjentom
Ośrodka Terapii Odwykowej
Uzależnień w Toruniu oraz
ich rodzinom- Zdrowieć
razem
47540,00
16140,00
12000,00
45
lipnowski
Razem możemy więcej
14200,00
10250,00
0,00
28
m. Toruń
PRZECIWDZIAŁANIE
NARKOMANII W
WOJEWÓDZTWIE
KUJAWSKO-POMORSKIM
32450,00
23650,00
10000,00
34
978487,00
541189,00
300000,00
brak środków
finansowych