Podsumowanie realizacji IX Rhymes and Songs Festival, czyli

Komentarze

Transkrypt

Podsumowanie realizacji IX Rhymes and Songs Festival, czyli
Podsumowanie realizacji IX Rhymes and Songs Festival,
czyli Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym:
Dnia 29 kwietnia 2015 odbyła się Gala Finałowa
IX Rhymes and Songs Festival, czyli
Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym: hiszpańskim,
niemieckim, angielskim, włoskim, rosyjskim i francuskim.
Konkurs przebiega pod honorowym patronatem: Pani Prezydent m. st. Warszawy Hanny GronkiewiczWaltz, Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Akademii Mester w Salamance, Goethe-Institut Warschau,
Österreichischen Botschaft Warschau, Consejería de Educación de Embajada de España en Polonia,
przy wsparciu Instytutu Cervantesa, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodka
Debaty Międzynarodowej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Fundacji Rozwoju
Edukacji oraz wydawnictw Oxford, Macmillan Education, Pearson i Wydawnictwa Języki Obce w Szkole.
Wydawnictwo Języki Obce w Szkole pod redakcją Pani Anny Grabowskiej obejmuje konkurs patronatem
medialnym. Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
im. K. I. Gałczyńskiego. Koordynatorem projektu jest nauczyciel języka hiszpańskiego i angielskiego:
Pani
Ewa
Wódkowska.
Oprócz
Warszawy
w
konkursie
uczestniczyły
takie
miasta,
jak:
(Chynów, Pruszków, Józefów, Sopot, Płoniawy Bramurze). W tym roku szkolnym konkurs został objęty
honorowym patronatem Akademii Mester w Salamance, która ufundowała dwa tygodniowe stypendia
w Hiszpanii połączone z kursem językowym i aktywnym programem zwiedzania. Stypendia otrzymują
laureaci nagrody Grand Prix i wyjeżdżają na stypendium wraz z opiekunem.
Uroczystość poprowadziła Pani Dyrektor Anna Nadolska – Buczyńska oraz Pani Ewa Wódkowska:
 Podczas Gali Finałowej nie zabrakło dobrej zabawy 
Uroczystość odbyła się z udziałem Gości Honorowych - przedstawicieli patronujących nam instytucji,
którzy w swoich przemówieniach oraz podczas wręczania nagród gratulowali laureatom i zachęcali do
udziału w kolejnych edycjach.
Pani Beata Maluchnik (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Pani María Teresa García Muruais
(Instituto Cervantes), Pani Margarita Rosell Saco (Consejería de Educación de Embajada de España en Polonia),
Pani Katarzyna Cal-Buczyńska (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy),
Pani Agata Koperska (Wydawnictwo OUP), Pan Christoph Mohr (Goethe-Institut)
Tematem przewodnim w r. szk. 2014/2015 była ODPOWIEDZIALNOŚĆ w myśl hasła: „Jesteś
na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś!”, a także odpowiedzialność dotycząca porządku uczuć
i myśli oraz przyjętych na siebie obowiązków. Po eliminacjach wewnątrzszkolnych do finału konkursu
zgłoszono 600 uczniów z 40 placówek: z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, którzy
prezentowali swoje utwory w 4 kategoriach wiekowych: dzieci do lat 6, szkoły podstawowe klasy 0-3,
szkoły podstawowe klasy 4-6 i gimnazja. Ostatecznie, w finale konkursu udział wzięło 391 uczestników,
w tym 78 z prezentacjami w j. hiszpańskim, 35 w j. niemieckim, 220 w j. angielskim, 20 w j. rosyjskim
i 38 w j. francuskim. Ogółem zaprezentowano 80 występów scenicznych.
Podziękowania dla nauczycieli organizujących konkurs i przygotowujących uczniów do udziału
w festivalu: dla Pani Justyny Gadeckiej, Pani Magdaleny Skiby, Pani Marty Chabrackiej, Pani Wandy
Adamskiej, Pani Beaty Grochowskiej, Pani Eweliny Skupiewskiej, Pana Roberta Gierejko, Pani Elżbiety
Borowiec, Pani Izabeli Jarek, Pani Katarzyny Szydłowskiej, Pani Aleksandry Królikowskiej, Pani Moniki
Jakoniuk, Pani Agnieszki Nowak, Pani Marty Czajka, Pani Ilony Wojciechowskiej, Pani Olgi Czarneckiej,
Pani Ewy Mach, Pani Olgi Brzóski, Pani Tatiany Machowskiej, Pani Magdaleny Murillo, Pani Ireny
Szeligi, Pani Magdaleny Więch, Pana Mariusz Majchrzaka, Pani Małgorzaty Staniszewskiej, Pani
Pauliny Piądłowskiej, Pani Beaty Powirskiej-Wiśniewskiej, Pana Mariusza Zwolińskiego, Pana Tomasza
Perzyna, Pani Aldony Cyrklewicz, Pani Moniki Izdebskiej, Pani Doroty Walczuk, Pani Darii Madej, Pani
Mai Szanciło-Drożdzak, Pani Ewy Kotz, Pani Magdaleny Górka, Pani Katarzyny Popławskiej, Pani Lidii
Góźdź, Pani Katarzyny Paczkowskiej, Pani Ewy Urbaniak, Pani Aleksandry Adamek, Pani Magdaleny
Miałkowskiej, Pani Katarzyny Lewandowskiej, Pani Doroty Jasiak, Pani Izabeli Kudła, Pani Barbary
Tylżanowskiej, Pani Agnieszki Sobieraj, Pani Joanny Mojsiuk, Pani Doroty Dąbrowskiej, Pana Piotra
Gerlicha, Pani Marzeny Tomankiewicz, Pani Anny Jaworskiej i Pani Renaty Fidos-Kowalewskiej
z wyrazami szczególnego uznania dla: Pani Katarzyny Zuñiga, Pani Elżbiety Pawlak, Pani Marzeny
Witkowskiej oraz Pani Katarzyny Sokołowskiej.
Rhymes and Songs Festival to konkurs, w którym przyznawane jest wiele nagród i wyróżnień, co jest
możliwe dzięki wielkiej hojności sponsorów, którymi w tym roku szkolnym był Ośrodek Debaty
Międzynarodowej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Wydawnictwa: Oxford
University Press, Macmillan, Pearson, Instytut Goethego oraz Akademia Mester w Salamance.
Przesłuchania finałowe do IX Rhymes and Songs Festival odbyły się Dnia 11 i 12 marca 2015:
Przesłuchania oceniało Jury w składzie: Pan Christoph Mohr (Goethe-Institut), Pani Concepción Barceló
Estevan i Pan José Ignacio González Santiago (Instituto Cervantes), Ksiądz Charles Vianney TANKE
(UKSW), Pani Dagmara Sobczyk-Stankiewicz (Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ), Pani Beata
Maluchnik (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji), Pani Ewa Piotrowska (Wydawnictwo Macmillan), Pani
Marta Strzyżewska (Wydawnictwo Pearson), Pani Małgorzata Bajorek i Pani Krystyna KancewiczSokołowska (doradcy d/s j. obcych WCiES) oraz Pani Nina Zielińska-Balcerzak i Pani Katarzyna CalBuczyńska (Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy).
Bardzo dziękujemy za Państwa czas i zaangażowanie w pracę komisji oceniającej.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu Pani Prezydent m. st. Warszawy, Urzędowi
Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Akademii Mester w Salamance, Goethe-Institut Warschau,
Österreichischen Botschaft Warschau, Consejería de Educación de Embajada de España en Polonia,
Instytutowi Cervantesa, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy, Ośrodkowi Debaty
Międzynarodowej Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej MSZ, Fundacji Rozwoju Edukacji
oraz wydawnictwom Języki Obce w Szkole, Oxford, Macmillan Education oraz Pearson.
Wyniki IX Rhymes & Songs Festival:
Kategoria 0
Miejsce I
Zespół uczniów: Przedszkole Kolorowy Balonik – program w j. hiszpańskim + Wyróżnienia:
Dominika Piotrowska, Gabriel Woźniak
Nauczyciel – p. Monika Jakoniuk
Miejsce II:
Zespół uczniów: Przedszkole Kolorowy Balonik – program w j. angielskim i francuskim; Nauczyciel:
p. Izabela Jarek, Aleksandra Królikowska, Monika Jakoniuk, Katarzyna Sokołowska, Katarzyna
Szydłowska
Zespół uczniów: Przedszkole Tęczowy Ogród - program w j. angielskim;
Nauczyciel: p. Olga Brzóska, p.Tatiana Machowska
Zespół uczniów: Przedszkole nr 319 - program w j. angielskim;
Nauczyciel: p. Barbara Tylżanowska, p. Agnieszka Sobieraj, p. Elżbieta Borowiec
Zespół uczniów: Przedszkole nr 156 - program w j. angielskim; Nauczyciel: p. Agnieszka Nowak
Zespół uczniów: Przedszkole Czarodziejski Dworek - program w j. angielskim i francuskim;
Nauczyciel: p. Ilona Wojciechowska, p. Olga Czarnecka
Kategoria 1-3 Szkoła Podstawowa:
Miejsce I Amelia Ciszek SP Nr 135 - program w j. angielskim;
Nauczyciel: p. Magdalena Górka
Miejsce II: Zespól uczniów z kl 2 i 3 - SP 114 - program w j. angielskim;
Nauczyciel: p. Daria Madej, Maja Szanciło-Drożdżak
Miejsce III:
Hanna Lasota y Antonina Michalik SP 319: -program w j. angielskim;
Nauczyciel: p. Elżbieta Borowiec
Wyróżnienia:
Zespół kl.3b - SP 42 - program w j. hiszpańskim
Zespół - Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 10 STO - program w j. hiszpańskim
(wyróżnienie za scenografię i kostiumy); Nauczyciel: p. Magdalena Murillo
Kategoria 4-6 Szkoła Podstawowa:
Grand Prix: Natalia Ciszek SP 135 program w j. niemieckim Nauczyciel: p. Magdalena Górka
Miejsce I:
Aleksandra Pająk y Wiktoria Kamieniecka: SP 114 - program w j. angielskim
Nauczyciel: p. Dorota Walczuk
Miejsce II
Zofia Księżak SP Nr 10 STO - program w j. hiszpańskim; Nauczyciel: p. Magdalena Murillo
Miejsce III:
Zespół 4D -SP Nr 42 ”Be responsible at school, in the park and on holidays” - program w j. angielskim
Wyróżnienia:
Amelia Gruza i Emilia Głębocka SP 298 - program w j. angielskim; Nauczyciel: p. Marzena Witkowska
Dominika Grużewska SP 280 program w j. niemieckim i francuskim; Nauczyciel: p. Mariusz Zwoliński
Zofia Stadnik SP 42 - program w j. angielskim; Nauczyciel: p. Irena Szeliga
Weronika Maćkowiak SP 2 w Józefowie program w j. angielskim; Nauczyciel: p. Marta Czajka,
Katarzyna Popławska
Zespół - Szkoła Podstawowa Nr 52 “Prime Minister” - program w j. angielskim; Nauczyciel: p. Ewa Kotz
(wyróżnienie za oryginalny program autorski)
Kategoria Gimnazjum
Grand Prix: Nina Sadowska Gimnazjum Nr 43 - program w j. hiszpańskim i angielskim;
Nauczyciel: p. Katarzyna Zuñiga
Miejsce I
Weronika Ostrzyniewska Gimnazjum Nr 144 – program w j. angielskim;
Nauczyciel: p. Dorota Dąbrowska
Miejsce II
Filip Metelski Gimnazjum Nr 43 - program w j. niemieckim;
Nauczyciel: p. Renata Fiodos-Kowalewska
Miejsce III:
Zespół uczniów z Gimnazjum Nr 125: program w j. rosyjskim;
Nauczyciel: p. Elżbieta Pawlak
Wyróżnienia:
Waldemar Zieliński Gimnazjum Nr 125 - program w j. rosyjskim Nauczyciel: p. Elżbieta Pawlak
Alicja Gradowska i Wiktoria Słupecka Gimnazjum Nr 43 - program w j. niemieckim;
Nauczyciel: p. Renata Fidos-Kowalewska
Gratulujemy wszystkim uczestnikom IX Rhymes and Songs Festival i do zobaczenia za rok 

Podobne dokumenty