Automatic Letter Bender

Transkrypt

Automatic Letter Bender
Automatic
Letter Bender
precyzja i niezawodność / precision and reliability
automatyczna
automatyczna
wyginarka
wyginarka
do
liter
do liter
Przedstawiamy Państwu rewolucyjną
maszynę do wyginania liter przestrzennych
maszyna posiada certyfikat
The Machine is CE marked
We present you a revolutionary machine for
bending channel letters
Automatic Letter Bender
Automatic Letter Bender to całkowicie zautomatyzowane
urządzenie do produkcji liter 3D, znaków przestrzennych,
symboli, logotypów oraz kasetonów o nietypowym
kształcie. Wygina zarówno taśmę alurapid, jak i taśmy
z blachy aluminiowej, stalowej, blachy nierdzewnej,
oraz taśmy ze stali i blachy ocynkowanej. Maszyna
posiada certyfikat CE.
Automatic Letter Bender is a fully automatic machine to produce 3D letters, spatial characters, symbols,
logos and custom-shaped panels. The machine can
bends alurapid tapes, aluminum strip tapes,
steel strip tapes, stainless steel strip tapes,
galvanized strip tapes. The machine is
CE marked.
Automatic Letter Bender
ul. Korzeniowskiego 8, 15-519 Białystok, Poland
tel.: +48 609 103 120, e-mail: [email protected]
www.letterbender.net
Automatic Letter Bender
rolki prowadzące
guiding rollers
mocowanie taśmy
tape holder
Do tej pory wyginanie liter przestrzennych było procesem w pełni manualnym, trudnym, wymagającym specjalistycznego sprzętu i wyszkolonych pracowników.
Czynniki te w połączeniu z czasochłonnością i dość dużą
ilością błędów sprawiły, że litery przestrzenne obecnie są
najbardziej pracochłonną formą reklamy na rynku.
Nie musi tak być! Dzięki Automatic Letter
Bender:
• wydajność produkcji liter przy pomocy Automatic
Letter Bender w stosunku do produkcji manualnej wzrasta średnio o 800%!
• do produkcji liter przestrzennych jest potrzebny
nawijarka do taśmy
tape rewinder
tylko jeden pracownik
• wygięcie jednego znaku zajmuje tylko 3,5 minuty
– w ciągu godziny można wygiąć aż 17 znaków
• osiągniesz możliwie najwyższą precyzję pracy dokładność wyginania litery do 0,05 mm i 0,4°
nawijarka do taśmy
Przy produkcji 1 litery przestrzennej oszczędność czasu
po użyciu naszej giętarki to 86 minut. Natomiast przy
produkcji całego logotypu na przykład 7-znakowego zaoszczędzisz aż 10 godzin!
Pomyśl, ile rzeczy mogliby zrobić Twoi pracownicy przez 10 godzin, kiedy całą pracę wykona za nich maszyna Automatic Letter Bender.
panel kontrolny
control panel
Automatic Letter Bender umożliwia wyginanie liter
z różnego rodzaju materiałów:
• taśmy alurapid, taśmy z blachy aluminiowej
(do 1,5mm grubości),
• taśmy stalowej, taśmy z blachy nierdzewnej, taśmy
blachy ocynkowanej (do 1mm grubości).
Dlaczego Automatic Letter Bender to
najlepszy wybór dla profesjonalistów?
Ponieważ wybierając Automatic Letter
Bender otrzymujesz gwarancję:
szafa sterująca
control cabinet
ŁATWEGO UŻYTKOWANIA – Ergonomiczność i łatwy
w obsłudze interfejs to cechy charakterystyczne tylko dla
Automatic Letter Bender. Obsługa maszyny jest tak prosta, że Twoja firma będzie mogła uruchomić produkcję od
razu po szkoleniu.
Wysokiej jakości wykonania– Automatic Letter
Bender ma dopracowaną konstrukcję, jest wykonany
z odpowiednio dobranych wysokiej jakości podzespołów.
Dzięki temu nasza giętarka do liter 3d jest bezawaryjna.
WSPARCIA TECHNICZNEGO – Naszym Klientom zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a także
wsparcie na każdym etapie użytkowania maszyny.
MOŻLIWOŚCI REALIZACJI NIETYPOWYCH PROJEKTÓW
– Żadna inna maszyna nie posiada tak szerokiego zakresu
zastosowania – Automatic Letter Bender wygina litery i znaki
3D, symbole, logotypy, kasetony o nietypowym kształcie
z różnego typu taśm o szerokości od 10 do 140 mm.
www.letterbender.net
OSZCZĘDNOŚCI PRACY - Nasza wyginarka do liter 3D posiada automatyczną funkcję kalibracji i samoregulacji, dlatego praca osoby obsługującej maszynę ogranicza się jedynie do
kontroli procesu. W porównaniu do innych maszyn do gięcia liter przestrzennych Automatic Letter Bender gwarantuje znaczną oszczędność pracy.
FUNKCJONALNEGO OPROGRAMOWANIA – Oprogramowanie Automatic Letter Bender zostało stworzone we współpracy z osobami na co dzień zajmującymi się wyginaniem liter, dlatego jest dopasowane do specyfiki tego typu pracy. Pozwala ono na przybliżanie i oddalanie
(zoom), uzupełnianie i odejmowanie węzłów, oferuje także wiele innych funkcji ułatwiających
przygotowanie projektu do wyginania.
tel.: +48 609 103 120, e-mail: [email protected]
Automatic Letter Bender
przedział freza
cutter cage
By now, process of channel letters bending was completely manual, difficult, requiring specialized equipment
and trained personnel. These factors, combined with too
time-consuming process exposed on a lot of mistakes ,
lead to ​​that channel letters are the most labor-intensive
form of advertising on the market nowadays.
It doesn’t have to be like that! Thanks to
Automatic Letter Bender:
frez podcinający
scoring cutter
• your productivity will
increased by an average of
800% compared to manual production!
• you need only 1 employee to produce channel
letters
•
you could bend one channel letters in only
3.5 minutes – so in an hour, you can produce up
to 17 characters
• you will reach the highest possible precision work -
accuracy for bending letters to 0.5mm and 0.4°
głowica gnąca
bending head
You can save 86 minutes to produce one channel letter
thanks to our Automatic Letter Bender Machine. So, the
production of a logo (seven-character long for example)
save as much as 10 hours!
Can you imagine how many things your workers could do for 10 hours, when all their work
will be done by Automatic Letter Bender.
Automatic Letter Bender can bend letters from different
type of materials:
• alurapid tapes, aluminum strip tapes (up to 1.5 mm
thickness),
• steel strip tapes, stainless steel strip tapes, galvanised
strip tapes (up to 1 mm thickness).
Why Automatic Letter Bender is the best
choice for professionals? Because if you
choose Automatic Letter Bender you will receive a guarantee:
Automatic
Letter Bender
precision and reliability
precyzja i niezawodność
LABOR SAVING - our 3D letters bender has an automatic self-calibration and self-regulation function, therefore the operator of the machine should only control of whole process.
Compared to other machines for bending channel letters Automatic Letter Bender provides significant time savings.
FUNCTIONAL SOFTWARE – Automatic Letter Bender software was developed in collaboration with people who on a daily basis bending letters, so it is tailored to the specifications of
this type of work. It allows you to zoom in and out, add or remove nodes, and also offers many
other features to facilitate the preparation of the project for bending.
tel.: +48 609 103 120, e-mail: [email protected]
EASE OF USE – ergonomics and user-friendly interface
are the unique features for Automatic Letter Bender. Support of the machine is so simple, that your company will
be able to start production immediately after training
completion.
HIGH QUALITY OF PERFORMANCE– Automatic Letter
Bender has a refined design and is made from appropriately selected high quality components. Thanks to high
quality of performance our 3D letters bender is trouble-free.
TECHNICAL SUPPORT – for our customers we provide
warranty service, post warranty service and support at
every stage of use of the machine.
FEASIBILITY OF UNUSUAL PROJECTS - no other machine
doesn’t have such a wide range of applications – Automatic
Letter Bender can bend 3D letters and characters, symbols,
logos and custom-shaped panels from different types of
tapes of the width from 10 to 140mm.
www.letterbender.net
Parametry techniczne giętarki do liter przestrzennych
Technical parameters for channel letters bending machine
maszyna ma certyfikat
The Machine is CE marked
Automatic
Letter Bender
Parametry
techniczne
Wartości/Values
Technical
parameters
Grubość taśmy
0,3 – 1,5 mm
Material thickness
Szerokość taśmy
(grubość liter)
10 – 140 mm
Material width
Minimalna wysokość liter
80 mm and more
Letter range
Maksymalna moc
1400 W
Max Power
Wymiary maszyny
1900 x 1000 x 2200 mm
Machine size
Waga
200 kg
Weight
Zasilanie
230 V
Power
Kompresor powietrza
0,8 MPa
Air compressor
Precyzja gięcia liter
0,05 mm
Precision
Moc użytkowa
1400 W
Use Power
Szybkość podawania
taśmy
10-40 m/min
Feed Speed
Format pliku
PLT / DXF
File format
o nas / about us
Jesteśmy przedstawicielem na Europę Środkową
i sprzedawcą profesjonalnej giętarki do liter
przestrzennych Automatic Letter Bender.
Zajmujemy się sprzedażą maszyn Automatic Letter
Bender do wyginania liter przestrzennych, a także ich serwisowaniem
i innymi usługami posprzedażowymi.
Naszą firmę tworzy grupa wyspecjalizowanych techników oraz
przedstawicieli handlowych, którzy są do Państwa dyspozycji począwszy
od momentu prezentacji maszyny, poprzez szkolenie Państwa pracowników, jak i w trakcie codziennej eksploatacji, dlatego zawsze chętnie
odpowiedzą na nurtujące Państwa pytania.
We are the sales representative for Central
Europe and professional dealer of
Automatic Letter Bender.
We sell Automatic Letter Bender machines, as well
we provide service and other after sales services.
Our company is a group of specialized technicians and
sales representatives who are available to you from the
time of the presentation of the machine, through
the training of your staff, as well as in the everyday
exploitation, so they are always ready to
answer for your question.
Automatic Letter Bender
www.letterbender.net
ul. Korzeniowskiego 8, 15-519 Białystok, Poland
tel.: +48 609 103 120, e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty