1980 V Zamojskie Lato Teatralne

Transkrypt

1980 V Zamojskie Lato Teatralne
1980
V Zamojskie Lato Teatralne
Państwowy Teatr im. Juliusza Osterwy w Lublinie
− Jan Kochanowski „Odprawa posłów greckich” reż. Jerzy Rakowiecki
22.VI – Rynek Wielki w Zamościu
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
− Wojciech Bogusławski „Henryk VI na łowach” reż. Ryszard Bonczerewski
25.VI – Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu
Teatr im. Ludwika Solskiego w Tarnowie
− Jan Paweł Gawlik „Tor” reż. Ryszard Smożewski
27.VI – Rynek Wielki w Zamościu
Państwowy Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie
− William Szekspir „Wieczór Trzech Króli” reż. Hanna Orlikowska
3.VII – Rynek Wielki w Zamościu
Teatr Nowy w Łodzi
− Molier „Lekarz mimo woli” reż. Bogdan Baer
10.VII – Wojewódzki Dom Kultury w Zamościu
Teatr Narodowy w Warszawie
− Jan Kochanowski „Treny” reż. Adam Hanuszkiewicz
8.VII – Rynek Wielki w Zamościu
Teatr Ochoty w Warszawie
− William Szekspir „Otello” reż. Jan Machulski
12.VII – Rynek Wielki w Zamościu

Podobne dokumenty