Konkurs dla uczniów szkół fryzjerskich Regulamin

Transkrypt

Konkurs dla uczniów szkół fryzjerskich Regulamin
HAIR INSPIRATIONS 2– Rock&Roll
Konkurs dla uczniów szkół fryzjerskich
Regulamin konkursu
Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest „Łaźnia” Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria
oraz
SCENA Professional make Up & Hair
Cel konkursu
Wyłonienie młodych, obiecujących fryzjerów, jak również stworzenie giełdy pracy dla
uczniów kończących szkołę. Jest to też niepowtarzalna okazja do zaprezentowania
swoich umiejętności.
Zwycięzca HAIR INSPIRATIONS 2- Rock & Roll wyjedzie na szkolenie w Akademii
L’OREAL Professionnel.
Uczestnicy konkursu
W konkursie udział biorą uczniowie szkół fryzjerskich publicznych i niepublicznych
z terenu Radomia i okolic. Zgłaszający się fryzjer tworzy swój zespół: on sam i modelka.
Czas trwania konkursu:
14 stycznia 2013r. do 28 lutego 2013 r. zakończony galą finałową, która odbędzie się
w Sali Koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w Radomiu w dniu 28.02.2013 r.
Temat konkursu: Rock & Roll – lata 50 i 60
Warunki uczestnictwa
Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy, oraz wykonać 2 zdjęcia minimalny
rozmiar 13 x18 cm wystylizowanej modelki (ubiór, makijaż, fryzura) na zadany temat.
Jedno zdjęcie musi przedstawiać całą sylwetkę modelki prezentującą ogólną stylizację,
drugie portret modelki przedstawiający fryzurę. Do wykonania fryzury nie mogą być
użyte peruki oraz pełne nakrycia głowy zasłaniające włosy modelki. Fryzura musi być
wykonana osobiście przez fryzjera stającego do konkursu. Makijaż i ubiór modelki na
zdjęciu powinien być dostosowany do charakteru fryzury oraz tematu konkursu.
Uczestnik konkursu /on sam i modelka/ udziela Organizatorowi nieodpłatnie prawa do
rejestracji przebiegu Konkursu i wykorzystania wizerunku do celów związanych
z Konkursem .
•
•
W przypadku osób nieletnich uzyskanie zgody rodziców uczniów biorących
udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursu.
Oświadczenia wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać do
organizatora konkursu. Organizator nie zwraca nadesłanych zdjęć
Etapy konkursu
1. Zgłoszenie
W dniach od 14 stycznia 2013r. do 15 lutego 2013r., należy wypełnić formularz
zgłoszeniowy oraz dołączyć dwa kolorowe zdjęcia konkursowe, minimalny wymiar zdjęć
to 13x18cm. Do zgłoszenia oraz zdjęć w formie papierowej prosimy dołączyć zdjęcia na
płycie CD w rozmiarze 300dpi do wykonania prezentacji na finał.
Wszystko to należy zapakować w kopertę i dostarczyć do ”Łaźni” Radomskiego Klubu
Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu na ul. Żeromskiego 56 lub wysłać listownie
(liczy się data stempla pocztowego)
2. Selekcja nadesłanych prac
Do 19 lutego 2013 r.w Radomiu zbierze się 5-osobowe jury, które spośród wszystkich
nadesłanych zdjęć dokona wyboru 10 finałowych prac.
Finaliści zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu się do finału telefonicznie najpóźniej
do 20 lutego 2013r.
3.Wielki finał
Wyłonieni finaliści zostaną poproszeni o odtworzenie tej samej fryzury na tej samej
modelce w obecności jury w dniu finałowej gali tj. 28 LUTEGO (czwartek) 2013 r.
w czasie nie dłuższym niż 30 minut. Modelka na scenę wchodzi we wcześniej
przygotowanej stylizacji i makijażu. Powinna to być ta sama kreacja i makijaż, które
zostały przedstawione na zdjęciu. Zawodnicy posiadają własne: narzędzia, przybory
i kosmetyki niezbędne do wykonania zadania a fryzjer w czasie występu finałowego
powinien być ubrany na czarno. Dopuszcza się, że modelka może mieć już zrobione
loki, fale itp. przed wejściem na scenę.
Jury wyłoni zwycięzców I, II i III miejsca oraz przyzna nagrody.
Kryteria oceny
Zarówno na zdjęciach, jak i w kreacjach tworzonych podczas Wielkiego Finału oceniane
są następujące elementy: odpowiednio przygotowana stylizacja (strój i makijaż) dobór
kolorystyczny całości, utrzymanie stylu, nowatorstwo jak również inspiracja i stopień
trudności wykonania fryzury.
Nagrody
Nagrody za I miejsce:
Szkolenie w Akademii L’OREAL Professionnel ufundowane przez SCENA Professional
Make Up&Hair, Statuetka i dyplom,
Nagrody za II i III miejsce:
Szkolenie w Akademii L’OREAL Professionnel ufundowane przez SCENA Professional
Make Up&Hair Statuetka i dyplom.
Pozostali finaliści oraz zespoły wyróżnione otrzymają dyplomy oraz drobne
upominki(kosmetyki marki L’OREAL ufundowane przez SCENA Professional Make
Up&Hair.
Jury ma prawo do innego, niż zostało to przewidziane w Regulaminie, przyznania
nagród.
Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy ;
e-mail: [email protected] lub tel. 48 3858081,483601727
strona:www.laznia-galeria.radom.pl