OGŁOSZENIE O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI

Transkrypt

OGŁOSZENIE O ZBYCIU NIERUCHOMOŚCI
INFORMACJA
O ZAMIARZE SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ ZABUDOWANEJ
Zakład Doskonalenia Zawodowego
z/s w Toruniu
ul. Żółkiewskiego 37/41
www.zdz.torun.pl; [email protected]
Przedmiot
sprzedaży:
prawo
do
nieruchomości
gruntowej
zabudowanej kompleksem budynków zakładu produkcyjnego - stolarni, położ. w
Toruniu przy ulicy Piotra Curie 5, składającej się z prawa użytkowania wieczystego
działek gruntu o nr 285 o pow. 0,7991 ha i nr 289 o pow. 0,6077 ha,
oznaczonych w jednostce ewidencyjnej Toruń Miasto, obręb nr 0049 oraz prawa
własności budynków o łącznej pow. użytkowej
2835,99 m2, ujętych
w KW nr TO1T/00019518 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Toruniu.
Zapraszamy do składania ofert zakupu ! Ze stanem prawnym i faktycznym
nieruchomości można zapoznać się w siedzibie Zakładu, po uprzednim
uzgodnieniu terminu pod nr telefonu 56/ 659 85 25 w.146. Podane dane mają
charakter wyłącznie informacyjny.
Lokalizacja i otoczenie:
przedmiotowa
nieruchomość
położona
jest
w atrakcyjnej, dobrze skomunikowanej północno- wschodniej części Torunia,
przy ulicy Piotra Curie 5, pomiędzy ulicami Wschodnią i Marii Curie.
Najbliższe otoczenie przedmiotowej nieruchomości stanowią obiekty o
podobnym przeznaczeniu
usługowo –przemysłowym,
również
tereny
niezabudowane.W niedalekim otoczeniu znajduje się największe centrum
usługowo-handlowe Copernicus oraz najbardziej znaczący węzeł komunikacyjny
w Toruniu-nowa przeprawa mostowa wraz drogami dojazdowymi . Biorąc pod
uwagę powyższe jak również uwzględniając plany dalszej intensywnej rozbudowy
infrastruktury drogowej w bliskiej perspektywie czasowej w tym budowę nitki
drogowej z bezpośrednim wjazdem na przedmiotową działkę - oferowaną
nieruchomość można uznać za niezwykle atrakcyjną na tle innych działek
inwestycyjnych oferowanych do sprzedaży w Toruniu.
Zagospodarowanie, sposób użytkowania i funkcja: oferowana nieruchomość
położona jest w strefie Z.3 - dla przedmiotowego obszaru nie uchwalono
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - są to tereny usługowo –
produkcyjne. Aktualnie działki zabudowane są obiektami o charakterze
przemysłowo – magazynowo – produkcyjnym zakładu stolarskiego o łącznej
powierzchni użytkowej obiektów: 2835,99 m2, w tym: portiernia 6,43 m2;
magazyn lakierów 36,78 m2; magazyn wyrobów gotowych 435,22 m2; budynek
administracyjny - hotelik 104,25 m2; budynek z kotłownią 166,92 m2;budynek
zaplecza hali 350,32 m2; hala produkcyjna 1281,15 m2; hala obróbki wstępnej
454,92 m2; Stan techniczny budynków dostateczny. Teren uzbrojony w sieć
elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunik., ,ogrzewanie
miejskie.
Dodatkowych informacji udziela: Dział Administracji ZDZ
Ul. Żółkiewskiego 37/41, 87-100 Toruń, Tel. +48 56 /659 85 25 w.146
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty