Temat: Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Szkolenie

Transkrypt

Temat: Przemoc wobec dzieci w rodzinie. Szkolenie
Temat:
Przemoc wobec dzieci w rodzinie.
 nauczycieli, pedagogów, psychologów
i wychowawców;
Szkolenie
przygotowaliśmy
dla:
( Zgłoszenia : faksem, p-tą elektroniczną, tradycyjną na
„Kartach zgłoszenia”)
Treści
programowe:
1.
2.
3.
4.
Mechanizmy powstawania przemocy.
Diagnoza.
Interwencja w sytuacjach przemocy.
Profilaktyka.
Cel:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
 rozpoznaje dzieci wobec, których stosowana jest
przemoc;
 umiejętnie pomaga dzieciom;
 prowadzi zajęcia profilaktyczne dla dzieci.
Czas:
20 godzin
Koszt:
Dla szkoły: 2 600 zł; indywidualnie: 180zł
Cena obejmuje:
Materiały dydaktyczne dla każdego uczestnika przesyłane
pocztą e-mail, zaświadczenia
Organizacja:
Zajęcia mogą być w formie zamkniętej dla szkoły/placówki
lub z wolnego naboru
Prowadzący:
Bożena Andrychowicz

Podobne dokumenty