Sprawa KM 25/14

Transkrypt

Sprawa KM 25/14
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Mirosław Markow
Kancelaria Komornicza 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 102/10
tel.: +48 (12) 4143364, fax: 12-414-34-32, www.markow.pl, email: [email protected]
konto: Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 76861900060030002580940001
Sygn. akt Km 25/14, KM
26/14, KM 1554/14
Kraków, dnia 2014-11-26
w odpowiedzi podać: sygn. akt Km 25/14
*1014112600492*
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia mający kancelarię w
Krakowie przy ul. Grzegórzeckiej 102/10 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej
wiadomości, że w dniu 14/01/2015 roku o godz. 10,00 w kancelarii komornika odbędzie się
pierwsza licytacja ruchomości, stanowiących własność dłużnika:
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
Nr
prot.
L.p.
1
2
3
4
Opis licytowanej
ruchomości
Laptop MSI Model
NO : MS-1684
Acer Model : KAV60
ASPIRE ONE
Monitor Beng Model
: ET 0027
typ:G242OHDBL
Samochód KIA SD
K2700 II rok.2001,
KNESDO1121K7424
Wartość szacunkowa w zł.
ilość
jednostkowa
łączna
0,00
400,00
400,00
1,00
400,00
400,00
0,00
550,00
550,00
1,00
5.500,00
5.500,00
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej
w obwieszczeniu.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu j.w.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym
dla Krakowa Śródmieścia
Mirosław Markow
Do wiadomości
wierzyciel
dłużnik
dozorca
Sąd Tablica Ogłoszeń

Podobne dokumenty