5 VIII 2013_Layout 1

Komentarze

Transkrypt

5 VIII 2013_Layout 1
5 VIII 2013_Layout 1 2013-09-04 19:54 Page 1
W podróż – tak, ale z zabezpieczeniem!
Z dr Alicją Wajrak - Fałowską, specjalistą medycyny rodzinnej, prowadzącą Poradnię Medycyny
Podróży w Centrum Medycznym BATOREGO w Nowym Sączu rozmawia Agnieszka Piwko.
Agnieszka Piwko: Czas wakacji to dla większości czas
urlopu i odpoczynku od pracy i codzienności. Wiele osób
wyjeżdża wówczas za granicę, często w tereny nieznane.
O co powinny zadbać, przygotowując się do wyjazdu
osoby niepełnosprawne pod względem szczepień?
dr Alicja Wajrak - Fałowska: Rzeczywiście, czas wakacji to
podróże po Polsce i podróże zagraniczne. Do takich wyjazdów
powinniśmy się odpowiednio przygotować, nie tylko pod kątem
rzeczy, które powinniśmy ze sobą zabrać, ale również pod kątem zdrowotnym. Należy pamiętać o tym, by zabrać ze sobą
apteczkę podręczną i ewentualnie pomyśleć o odpowiednich
szczepieniach, profilaktyce przeciwmalarycznej, czy też o zapobieganiu ukąszeniu owadów.
A.P.: Gdzie najczęściej Polacy tego lata wyjeżdżają. Na które kraje najbardziej powinniśmy zwrócić uwagę jeżeli chodzi o szczepienia?
Dr A.W.-F.: Myślę, że wakacje to podróże do Egiptu, Tunezji
czy Turcji. Tutaj proponowałabym zaszczepić się przeciw WZW
typu A, tj. zapaleniu wątroby przenoszonemu drogą pokarmową. Ostatnie doniesienia mówią, że turyści przywożą tę chorobę z Egiptu, bo nikt nie myśli o szczepieniu przed podróżą.
Jeśli chcemy wyjechać na Węgry czy do Austrii, możemy pomyśleć o szczepieniu przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu,
które występuje m.in. na terenie tych krajów. Tak samo jeśli chodzi o Polskę - mam tu na myśli Mazury, czy Dolny Śląsk. Występujące tam kleszcze mogą być zarażone tym wirusem.
A.P.: Na co należy zwrócić uwagę, jeśli wyjechaliśmy za
granicę bez szczepienia, bo nie byliśmy świadomi, że
warto się zabezpieczyć? Jakie są pierwsze objawy zarażenia?
Dr A.W.-F.: Tu zależy głównie od choroby, jaką nabyliśmy.
Często pierwszymi symptomami są objawy grypopodobne,
czyli dreszcze, gorączka, czasami może być biegunka, złe samopoczucie. Następnie jest druga faza choroby, np. przy
kleszczowym zapaleniu mózgu mogą być objawy neurologiczne, natomiast przy WZW typu A - mogą być wymioty, żółtaczka,
bóle brzucha.
A.P.: Na co powinniśmy w te wakacje zwrócić szczególną
uwagę?
Dr A.W.-F.: Musimy pamiętać szczególnie o tym, że wyjeżdżając w tereny leśne czy wodne należy zabrać ze sobą środki
ochrony przed ukłuciami komarów i kleszczy, czyli tzw. repelenty. Warto zwrócić uwagę, by preparaty zawierały związek DEET,
i aplikować je na skórę kilka razy dziennie, w zależności od
wieku turysty i stężenia preparatu. Pamiętajmy, że skóra nie
może być uszkodzona i że najpierw stosujemy krem z filtrem
(celem ochrony przeciwsłonecznej), a dopiero później repelent.
Ochroni nas to przed ukąszeniami różnych owadów.
A.P.: O czym musimy jeszcze pamiętać podczas
wakacyjnych podróży?
Dr A.W.-F.: Powinniśmy pamiętać o profilaktyce chorób przenoszonych drogą pokarmową. Podczas podróży ważnym jest
dbanie o higienę. Pamiętajmy, by zawsze po wyjściu z toalety
i przed jedzeniem umyć ręce wodą z mydłem. Jeśli znajdujemy
się w cięższych warunkach, to miejmy ze sobą środek do odkażania w postaci żelu antybakteryjnego zawierającego do 60
procent alkoholu. Mycie rąk to najważniejsza profilaktyka przeciw biegunkom. Natomiast jeżeli planujemy podróże zagraniczne, to pamiętajmy o wcześniejszym zaszczepieniu się. Niektóre szczepienia potrzebują odpowiedniego czasu, dwóch do
trzech dawek. Mam tu na myśli WZW A czy B, gdzie potrzebne
są minimum dwie dawki. Tak samo przeciwko wściekliźnie też potrzebujemy zaszczepić dwie dawki szczepionki przed podróżą. Trzeba dobrze przemyśleć kierunek naszego wyjazdu,
by odpowiednio zdążyć z profilaktyką.
***
Jakie szczepienia dla podróżnych?
Wyróżnia się dwa rodzaje szczepień: obowiązkowe i zalecane. Obecnie, wymaganym przez międzynarodowe przepisy
sanitarne szczepieniem obowiązkowym jest szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Jest ono wymagane przy wjeździe do
niektórych krajów Ameryki Południowej i Afryki, w których ta
choroba występuje. Są to: Angola, Benin, Burkina Faso,
Burundi, Demokratyczna Republika Konga, Gabon, Ghana,
Gujana Francuska, Gwinea Bissau, Kamerun, Liberia, Mali,
Niger, Republika Środkowo-Afrykańska, Ruanda, Sierra Leone,
Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Wyspa Świętego Tomasza i Wyspa Książęca. Jeżeli nie poddasz się szczepieniu
nie uzyskasz pozwolenia wjazdu na terytorium tych krajów. To
samo dotyczy krajów, przez które będziesz tylko przejeżdżać.
Poza tym przed pielgrzymką do Arabii Saudyjskiej obowiązkowe jest szczepienie przeciwko meningokokom.
Szczepienia zalecane, np. przeciw WZW typu A i durowi
brzusznemu, są nieobowiązkowe, ale w związku z panującą
w danym kraju sytuacją epidemiologiczną zaleca się ich wykonanie. Pamiętajmy, że planując podróż, należy uzyskać z wyprzedzeniem informacje, które szczepienia są warunkiem uzyskania wizy do danego kraju. Zakres szczepień przed podróżą
powinien zostać ustalony podczas specjalistycznej konsultacji
lekarskiej. Ich wybór zależy od rejonu wyjazdu, ale także charakteru i długości wycieczki, wieku oraz stanu zdrowia podróżnego, jak również dotychczasowego uodpornienia. Aby mógł
być określony optymalny okres szczepień, należy zgłosić się
do punktu szczepień najlepiej 6 do 8 tygodni przed wyjazdem
(min. 4 tygodnie). Jeśli podróż zaplanowana jest w ostatniej
chwili również warto jest porozmawiać o zagrożeniach i sposobie ich zminimalizowania.
Pieniądze dla
niepełnosprawnych
z Podkarpacia
Dodatkowych 5 milionów złotych przeznaczy Wojewódzki
Urząd Pracy na projekty skierowane do bezrobotnych z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Obecnie ogłoszono
konkurs dla urzędów, firm organizacji pozarządowych i stowarzyszeń.
Obecnie, na terenie Podkarpacia jest 250 tysięcy niepełnosprawnych.
Dlatego też, o każdą ofertę pracy dla bezrobotnego
A.P.: Co jeszcze powinniśmy spakować do naszej apteczki
z
orzeczonym
stopniem niepełnosprawności rywalizuje aż 14
pierwszej pomocy?
osób.
Stwierdzić
można więc, że projekty szkoleń i staży cieszą
Dr A.W.-F.: Musimy pamiętać o środkach przeciwbólowych,
się
ogromnym
zainteresowaniem
wśród niepełnosprawnych.
przeciwgorączkowych, gazikach, pęsetach, plastrach, środObserwujemy
także
stowarzyszenia,
które we własnym zakrekach odkażających, przeciwbiegunkowych.
sie tworzą własny rynek pracy. Tak więc Stowarzyszenie Euro-5-
Sierpień 2013
Niepełnosprawni będą
pracować w Nawojowej
25 osób niepełnosprawnych z Sądecczyzny rozpoczęło
udział w projekcie „Zakład Aktywizacji Zawodowej - szansą
aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim”.
Głównym celem wartego 2 mln 868 tys. zł projektu jest
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i podniesienie
poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych znajdujących się w wieku od 15
do 64 roku życia. Realizacja potrwa do końca marca 2015 r.
Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Funduszy
Europejskich w Nowym Sączu oraz Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
- W projekcie uczestniczy 25 osób o rożnym stopniu
niepełnosprawności. Ważne jest to, że wszystkie te osoby chcą
coś robić, chcą wykorzystać tę szansę i wyjść z domu - podkreśla dyrektor Zbigniew Czepelak, dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Są
-czu. - Miejscem zatrudnienia osób biorących udział w projekcie przez najbliższe dwa lata będzie Centrum Kształcenia
Praktycznego i Ustawicznego w Nawojowej.
Niepełnosprawni będą mieli do dyspozycji trzy pracownie
kompleksowo wyposażone i przystosowane do ich potrzeb:
hodowlaną, ogrodniczą i poligraficzno-fotograficzną.
W pracowni hodowlanej będą prowadzone zajęcia związane z nauką umiejętności obsługiwania żywego inwentarza.
Zatrudnieni - łącznie 8 osób - będą pomagać w prowadzeniu
stadniny, opiekować się końmi, sprzątać boksy, itp. 13 osób zatrudniono w pracowni ogrodniczej. Będą uprawiać drzewka
i krzewy ozdobne, porządkować tereny zielone, zbierać zioła
i owoce. Cztery osoby zatrudnione w pracowni poligraficznofotograficznej będą natomiast wykonywać reklamy i tabliczki
informacyjne oraz świadczyć usługi fotograficzne.
Źródło finansowania projektu to Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie
sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja
zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
AP
pejski Dom Spotkań, zorganizowało szkolenia na pracowników
administracyjno-biurowych i z grafiki komputerowej. Stowarzyszenie AMD Group w zawodzie kasjer sprzedawca, magazynier
projekt to jednak nie tylko szkolenia. Szuka też pracodawców,
którzy przyjmą niepełnosprawnych na staż, który jest gwarancją
pracy przez pół roku.
Osoby niepełnosprawne oceniają, że staże ogromnie zwiększają ich szanse, bo mają okazję przekonać pracodawców,
że są wartościowymi pracownikami. Osoby z orzeczoną
niepełnosprawnością czekają na specjalnie adresowane do
nich programy, bo to szansa na wyjście z domu i przełamanie
barier. WUP oceniając propozycje stowarzyszeń organizacji
pozarządowych i innych instytucji, do których adresowany jest
konkurs preferować będą projekty, które będą nastawione na
indywidualne podejście do bezrobotnych niepełnosprawnych.
Na projekty zarezerwowanych zostało 5 milionów złotych.
AP
Źródło: tvp.pl

Podobne dokumenty