WARSZTATY METODYCZNE TENIS STOŁOWY

Transkrypt

WARSZTATY METODYCZNE TENIS STOŁOWY
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
WARSZTATY METODYCZNE
TENIS STOŁOWY
HISTORIA
Sport ten jak wiele innych dyscyplin powstał w Anglii w latach osiemdziesiątych XIX
wieku. Podobno pewnego deszczowego dnia, kiedy dwóch angielskich studentów nie mogło zagrać
w "jeu de paume" (przodka tenisa ziemnego), postanowili zagrać na mini-korcie, który powstał na
stole. Z biegiem czasu, kiedy gra stawała się coraz bardziej popularna (szczególnie wśród
zamożniejszych Anglików) wprowadzono ogólne zasady i postanowiono sprzedawać sprzęt do gry
(wcześniej służyły do tego przedmioty użytku codziennego). Wkrótce potem pojawiły się pierwsze
nazwy takie jak ping pong czy whiff whaff.
1901 - pierwszy raz zostaje użyta piłeczka z celuloidu;
1903 - wprowadzenie okładzin przyklejanych do deski;
1921 - założenie angielskiego Związku Tenisa Stołowego(ang. Table Tennis Association);
1926 - powstaje Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego(ang. International Table Tennis
Federation znane jako ITTF);
1926 - pierwsze oficjalne mistrzostwa świata;
1988 - pierwszy raz tenis stołowy pojawia się w programie Igrzysk Olimpijskich;
Od tamtego czasu wiele się zmieniło w tenisie za sprawą ITTF, która starała się tak zmienić
reguły gry, by te były bardziej przejrzyste i zrozumiałe dla przeciętnego kibica czy telewidza. Po
pierwsze piłki o średnicy 38 milimetrów zostały zastąpione piłkami 40-milimetrowymi. Ten zabieg
nieco spowolnił grę, choć przez bardzo szybki dzisiejszy sprzęt i kleje tenis stołowy nadal jest
trudny do oglądania w telewizji. Po drugie zmniejszono liczbę punktów potrzebnych do wygrania
seta (obecnie – 11, poprzednio – 21). To sprawia, że zawodnicy nie mogą „odpuszczać” gry, lecz
muszą być niezwykle skoncentrowani od samego początku, ponieważ strata kilku punktów, przy
grze na wysokim poziomie jest bardzo trudna do odrobienia. Trzecią bardzo istotną zmianą było
zaostrzenie przepisów odnośnie serwowania (wcześniej serwujący mogli łatwo zasłaniać piłkę),
przez co zmniejszono przewagę zawodnika serwującego.
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
PRZEPISY GRY
W tenisie stołowym wyróżniamy grę pojedynczą, gdzie mecz rozgrywany jest pomiędzy
dwoma zawodnikami, oraz grę podwójną, w której udział bierze 4 zawodników. Zawodnicy grają
do 3 lub 4 wygranych setów, gdzie każdy z zawodników serwuje naprzemiennie po dwa serwisy.
Aby wygrać set należy zdobyć 11 punktów. Każdy z graczy serwuje po dwa razy na przemian, a
gdy stan gry wyniesie 10:10 od tego momentu po razie, aż do uzyskania przez jednego z
zawodników 2-punktowej przewagi (koniec seta). Serwis powinien być wyrzucany na minimum 16
cm. W ostatnim secie po piątym punkcie zawodnicy zmieniają się stronami. W trakcie meczu każdy
z zawodników ma prawo do wzięcia 60 sek przerwy.
Punkty są przyznawane za błędy w grze:
• za pozwolenie, by piłka odbiła się dwa razy na jednej połowie
• nieodbicie piłki, która raz odbiła się na jednej połowie
• gdy piłka po odbiciu rakietką odbije się jeszcze raz od naszej połowy
• podwójne odbicie piłki, jeśli jest celowe
• odbicie piłki jakąś częścią ciała (nie dotyczy ręki do nadgarstka, która trzyma rakietkę)
• odbicie piłki w ten sposób, by ta nie dotknęła połowy stołu przeciwnika
• odbicie piłki nad stolem bez uprzedniego odbicia się jej na naszej połowie (czyli odbicie
piłki „z powietrza”, co jest dozwolone w tenisie ziemnym)
• dotknięcie ręką, inną częścią ciała bądź ubraniem powierzchni stołu
• błędy podczas serwisu
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE
− koordynacja wzrokowo – ruchowa
− szybkość
− wydolność
− siła
TECHNIKA UDERZEŃ I PORUSZANIA SIĘ PRZY STOLE
1. Technika trzymania rakietki
Sposób europejski – krawędź rakietki po środku między kciukiem a palcem wskazującym.
Kciuk powinien być lekko zgięty, umieszczony na końcu rączki. Środkowy, mały oraz serdeczny
palec swobodnie chwytają rączkę rakiety. Palec wskazujący spoczywa na główce rakiety. Uchwyt
rakietki bierze się do ręki w sposób podobny do podawania komuś dłoni jak do witania. Przy tym
sposobie trzymania kciuk przylega do jednej strony dolnej części rakietki przy uchwycie. Stronę tę
nazywamy forhendem. Palec wskazujący przylega do drugiej strony dolnej części rakietki przy
uchwycie. Stronę tę nazywamy bekhendem.
Sposób azjatycki – Używane głównie przez zawodników azjatyckich. Uchwyt rakietki
obejmuje się jak pióro – obsadkę do pisania. Kciuk i palec wskazujący obejmuje uchwyt i
przylegają do rakietki z jednej strony /forhendowej/. Pozostałe trzy palce opierają się punktowo na
drugiej stronie rakietki /bekhendowej/.
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
2. Postawa gotowości
Ułożenie ciała w trakcie pozycji wyjściowej. Należy ustawić nogi trochę szerzej niż barki, unieść
pięty nad ziemię, pochylić się do przodu i przenieść ciężar ciała na śródstopie.
3. Atak szybki forehand
Należy ustawić się blisko stołu, ustawić lewą nogę lekko z przodu, skręcić tułów i wykonać zamach
w tył tak jak został skręcony tułów, uderzyć piłkę i wykonać leki ruch do góry w stronę czoła,
w trakcie uderzenia ciężar ciała jest przenoszony z nogi prawej na lewą.
4. Atak szybki backhand
Należy przyjąć postawę gotowości i zrobić zamach ramieniem, przedramieniem i nadgarstkiem do
tyłu, nieco w bok. Następnie należy wykonać ruch w przód i delikatnie w górę .
5. Podcięcie forehand
Ustaw się przodem do stołu i wysuń prawą nogę do przodu, zrób krótki zamach przedramieniem
do tylu i delikatnie w górę, trzymaj rakietkę otwartą i wykonaj następnie przedramieniem ruch
w przód i w dół. Dostosuj kąt rakietki do przylatującej piłki.
6. Podcięcie backhand
Ustaw się przodem do stołu i wysuń prawą nogę do przodu. Zrób zamach przedramieniem do tyłu i
lekko w górę, trzymaj rakietkę otwartą i wykonaj następnie ruch przedramieniem w dół.
Dostosuj kąt rakietki do przylatującej piłki.
7. Serwis forehand z dolną rotacją
Ustaw się przodem do stołu i wykonaj kontrolowany podrzut piłeczki na minimum 16 cm. Ustaw
kąt rakietki tak jak do przebicia i zrób zamach w górę. Następnie wykonaj szybki ruch w dół i
potrzyj piłeczkę.
8. Serwis backhand szybki
Ustaw się przodem do stołu i wykonaj kontrolowany podrzut piłeczki na minimum 16cm. Zrób
mały zamach do tyłu w stronę brzucha a następnie wykonaj szybki ruch do przodu, uderz
piłeczkę rakietką zamkniętą.
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
GRY I ZABAWY
1. gry i zabawy bieżne kształtujące prawidłową pracę nóg w tenisie stołowym
przykładowe zabawy:
− slalomowy bieg krokiem dostawnym między stołami – twarzą w kierunku stołu
− bieg krokiem dostawnym po linii łamanej
− bieg krokiem dostawnym do kolejnych linii boiska
− poruszanie się krokiem dostawnym między słupkami boiska
− podania piłki w parach
− berek dostawny
− berek dostawny dookoła stołu
przykładowe gry:
− dostawny wyścig w rzędach
− koszykówka
2. gry i zabawy oswajające z piłeczką
przykładowe zabawy:
− podrzut i chwyt
− podrzut i klaskanie
− podrzut i obrót
− rzut o ścianę i chwyt
− rzut piłeczką do celu
− rzut piłeczką do ruchomego celu
− rzuty piłeczką w parach
− zbieranie grzybków
przykładowa gra:
− zbieranie piłeczek na czas
3. gry i zabawy oswajające z prawidłowym chwytem rakietki
przykładowe zabawy:
− obroty rakietki w dłoni
− wyścig par dookoła stołu
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
− pojedynek rewolwerowców
− wyścig rewolwerowców
4. gry i zabawy z rakietką i piłeczką
•
trzymanie piłeczki na rakietce
przykładowe zabawy:
− trzymanie piłeczki na rakietce
− trzymanie piłeczki na rakietce połączone ze zmianą pozycji
− marsz po krętej linii
− przejście pod nisko umieszczoną tyczką
− przejście przez obręcz
− przejście po ławeczce
− balansowanie piłeczką leżącą na rakietce
przykładowe gry:
− wyścig w rzędach
− wyścig slalomem w rzędach
•
odbijanie piłeczki
przykładowe zabawy:
− podbijanie piłeczki forhendem na wysokość okkoło 30cm
− naprzemienne podbijanie piłeczki wysoko – nisko
− podbijanie piłeczki w siadzie
− podbijanie piłeczki w leżeniu
− podbijanie piłeczki na jednej nodze
− podbijając piłeczkę, przejście ze stania poprzez siedzenie doleżenia i odwrotnie
powyższe realizujemy również bekhendem oraz na przemiennie
− berek z piłeczką
− król wygibus
przykładowa gra:
− tor przeszkód
•
odbijanie piłeczki o ścianę (połowę stołu)
przykłdowe zabawy:
− odbijanie piłeczki o ścianę z powietrza z odległości ok. 50cm
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
− naprzemienne odbijanie piłeczki forhendem i bekhandem o ścianę z odległości 1m
− odbijanie piłeczki o ścianę po koźle z odległości 2m
− odbijanie piłeczki o ścianę po koźle z odległości 2m, po każdym odbiciu obrót dookoła
własnej osi lub przysiad
− odbijanie piłeczki o ścianę po koźle z odległości 1m, po każdym odbiciu odejście od
ścianycoraz dalej.
− Mistrz dokładnosci
− pingpongowy squash
•
odbijanie piłeczki w parach
przykładowe zabawy:
− odbicia piłeczki w parach
− podwójne odbicia piłeczki w parach
− odbicia piłeczki w parach po koźle
− odbicia z obrotem
− odbicia w parach przez ławeczkę lub płotek
− odbicia piłeczki w kole
przykładowe gry:
− mini tenis ziemny
− maxi tenis stołowy
− drużynowe odbicia piłeczki w rzędach
− wyścigi sztafetowe w parach
5. gry i zabawy kształtujące szybkość reakcji
przykładowe zabawy:
− starty z różnych pozycji
− biegi sprinterskie wokół stołu
− łapanie much
przykładowe gry:
− bekhand – forhand
− wyścig numerów
© 2013 Andrzej Makowski
CENTRUM SZKOLENIA SPORTOWEGO I INSTRUKTORSKIEGO Sp.z o. o.
40-127 Katowice ul.Pl. Grunwaldzki 4c/76
Nip 634-277-16-43 Regon 241830380 tel. 601878766, 501710574
rachunek ING Bank Śląski 69 1050 1214 1000 0090 7768 9546
6. gry i zabawy z trenażerem/trenerem
przykładowe zabawy:
− trafienie forhendem w określony punkt na stole
− trafienie forhendem w poszczególne pola stołu
− odbicie piłeczki i bieg dookoła stołu
− odbicie piłeczki i bieg krokiem dostawnym dookoła płotków
− odbicie piłeczki przy maksymalnej prędkości wyrzutu
− król dokładności
− król pięciu odbić
7. gry w grupie przy stole
przykładowe gry:
− gra w króla (gra w ganianego)
− gra w cesarza
8. gry na wesoło
− gra deską do krojenia lub patelnią
− gra małą rakietką
− gra obciążoną rakietką
− gra stylem piórkowym
− gra ręką niedominującą
− gra ręką przywiązaną do tułowia
− gra ze związanymi nogami
− gra dwoma piłeczkami naraz
− jednoczesna gra na dwóch stołach
BIBLIOGRAFIA
Grubba Andrzej „Nauczanie tenisa stołowego w weekend” Warszawa, PZTS, 1990
Grycan Jerzy „Integralny Tenis Stołowy” Kraków 2007
Klimkowski Tadeusz „Tenis stołowy. Technika i metodyka treningu.” Wydawnictwo Gdańskie, 1995
Kulczycki Ryszard „Tenis stołowy bez tajemnic.” Gorzów Wielkopolski, PZTS, GKS "Gorzovia", 2002
© 2013 Andrzej Makowski