Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia” Projekt dofinansowany

Komentarze

Transkrypt

Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia” Projekt dofinansowany
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Konkurs na najlepszy film lub spot promujący kampanię Włącz książkę Włącz czytanie
Celem konkursu jest pokazanie pozytywnego wpływu jaki wywiera nowoczesne czytelnictwo na życie
człowieka. MiMamo.pl zgodnie z ideą swojego działania poprzez niniejszy konkurs wspiera młodych
kreatywnych twórców dając im szansę i możliwość promocji swoich talentów i umiejętności poprzez
zmierzenie się z wyjątkowym tematem jakim jest akcja Włącz książkę Włącz czytanie. Konkurs
startuje 14 października 2013 i potrwa do 10 listopada.
Konkurs organizowany jest w czterech kategoriach:
I.
II.
Flash Mob. Konkurs na film prezentujący organizację i przebieg flash moba w temacie
„Szukam Włącznika”. Zwycięzcą tej kategorii będzie film pokazujący najoryginalniejszego i
zarazem najbardziej absurdalnego flash moba promującego Kampanię Włącz książkę Włącz
czytanie. Nagroda w tej kategorii to 3300 zł brutto. Zasady organizacji flash moba dostępne
są w załączniku pod nazwą Flash Mob Szukam włącznika oraz na facebookowej stronie
kampanii www.facebook.com/WlaczKsiazkeWlaczCzytanie Długość filmu max. 3 minuty,
format zgodny z wymaganiami serwisu You Tube. W tej kategorii priorytet ma pomysł na
flash moba (składają się na ten pomysł m.in.: absurd sytuacji, zaskoczenie przypadkowych
przechodniów, wasz wygląd, ich dziwne reakcje na waszą akcję), jakość filmu pełni rolę
drugorzędną. Zrealizowane filmy należy najpierw opublikować na serwisie YouTube, a
następnie link do nich wraz z opisem miejsca, czasu, ludzi biorących udział w akcji i sytuacji
umieścić na tablicy facebookowej strony „Szukam Włącznika”
www.facebook.com/pages/Szukam-W%C5%82%C4%85cznika-Flash-Mob/151162805094354
Na koniec do organizatorów konkursu należy wysłać pocztą podpisane oświadczenie
(załącznik nr 1). Zwycięski film wybiorą internauci. Wygra film o największej liczbie
pozytywnych komentarzy. W tytułach Waszych filmów piszcie nazwę waszej grupy i miejsca,
miejscowości w której szukacie włącznika oraz zwrot „szuka/ją włącznika” np. „Skeyterzy z
Grudziądza szukają włącznika na Rynku w Krakowie” „Zespół pieśni i tańca… szuka włącznika
w centrum handlowym Złote Tarasy”, „Grupa rekonstrukcyjna… szuka włącznika pod
Grunwaldem”. Autorów filmu (organizatorów/realizatorów) może być maksymalnie trzech,
kwota 3300 brutto to łączna kwota wynagrodzenia dla wszystkich trzech osób.
Internetowy spot reklamowy. Spot ma zachęcać społeczeństwo polskie, zarówno dzieci jak i
dorosłych do obcowania z literaturą dostępną na nowoczesnych urządzeniach
elektronicznych, takich jak e-czytniki, tablety, smartfony, komputery, odtwarzacze mp3, mp4,
iPody, itp. czyli do czytania ebooków, do czytania książek interaktywnych, konwergencyjnych,
czy słuchania audiobooków. Długość filmu 30-45 sekund, format mov, mpg lub avi.
Zrealizowany film należy umieścić na serwisie YouTube, następnie link do niego należy wysłać
w mailu na adres [email protected] (tytuł maila Internetowy spot reklamowy, w treści
maila informacje na temat realizatorów spotu) równocześnie do organizatorów konkursu
należy pocztą wysłać podpisane oświadczenie (załącznik nr 1). Nagrodą w tej kategorii jest
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
III.
IV.
wynagrodzenie dla realizatora/ów spotu w wysokości 3000 zł brutto (rozliczane jako usługa,
realizator zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT). Szczegółowe zasady w
regulaminie konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”. Zwycięzcę wybierze kapituła w
skład której wejdą przedstawiciele organizatora konkursu.
Telewizyjny spot reklamowy. Spot ten ma spełniać podobne zadanie jak internetowy spot
reklamowy. Ma promować nowoczesne czytelnictwo, pokazywać różne współczesne sytuacje
czytelnicze w pozytywnym świetle, po to by zachęcać ludzi do obcowania z literaturą
dostępną na e-czytnikach, tabletach, smartfonach, czy w postaci audiobooków. Spot
telewizyjny musi spełniać wymagania TVP (wymagania podane na stronie TVP
http://brtvp.pl/res/fields/1159/TVP_Reklamy-SD-Pliki_wymagania.pdf). Nagrodą w konkursie
jest wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto (rozliczane jako usługa, realizator
zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT). Zwycięzcę wybierze kapituła w skład której
wejdą przedstawiciele organizatora konkursu (pierwszy etap selekcji filmów) oraz Komisja ds.
Kampanii Społecznych działająca przy TVP (ostateczna decyzja o emisji filmu w TVP).
Zwycięski spot powinien cechować się najlepszą jakością techniczną oraz najoryginalniej
zaprezentowanym przesłaniem kampanii „Włącz książkę Włącz czytanie”.
Radiowy spot reklamowy. Spot ten podobnie jak spoty filmowe ma zachęcać do sięgania po
książki elektroniczne lub zachęcać do wzięcia udziału w ustanawianiu Rekorduu Guinnessa
(informacje na temat rekordu dostępne będą na stronie www.mimamo.pl oraz stronie
www.facebook.com/WlaczKsiazkeWlaczCzytanie. Spot musi zostać dostarczony do
organizatorów konkursu mailem na adres [email protected] równocześnie realizatorzy
spotu są zobowiązani do przesłania pocztą podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).
Nagrodą w konkursie jest wynagrodzenie w wysokości 2000 zł brutto (rozliczane jako usługa,
realizator zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT).
Nagrody:
Nagrodą w konkursie jest wynagrodzenie dla realizatora zwycięskiego spotu lub filmu promującego
kampanię Włącz książkę Włącz czytanie. Realizatorzy zwycięskiego spotu/filmu otrzymają
wynagrodzenie za usługę (faktura) oraz w umowie dołączonej do faktury przekażą prawa autorskie
do filmu organizatorowi konkursu. Realizator zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT.
Wartość wynagrodzeń/nagród:
- 2000 zł brutto (spot reklamowy do emisji w radio)
- 3000 zł brutto (filmowy spot reklamowy do emisji w Internecie)
- 3300 zł brutto (film prezentujący flash moba „Szukam Włącznika”)
- 5000 zł brutto (filmowy spot reklamowy do emisji w TVP)
Forma internetowego lub telewizyjnego spotu reklamowego:
Film może mieć dowolną postać, może być w całości lub części animowany, może być zrobiony z
wykorzystaniem sond ulicznych, reportażu z flash mob’a, teledysku, zdjęć reporterskich, fotografii
artystycznej, rysunków, obrazów malarskich, czy jakichkolwiek innych form twórczego przetwarzania
rzeczywistości, może też mieć postać mini thrillera, romantycznej opowieści, musicalu, czy filmu
sensacyjnego, możecie go nawet zatańczyć i zaśpiewać – wszystko zależy od Waszej kreatywności.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Tło kampanii
Kampania polega na zachęcaniu dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych do obcowania z literaturą
mówioną, oglądaną, słuchaną, czy animowaną. W ramach kampanii organizowane są spotkania
czytelnicze z książką elektroniczną, a także ustanawiany będzie Rekord Guinnessa w czytaniu książek
elektronicznych (6 grudnia 2013 r.). Kampania przyczynia się do rozwoju czytelnictwa wśród Polaków
rozsianych po całym świecie.
Podstawowe założenia konkursowe:
1. Nazwa konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”
2. Organizator konkursu: organizatorem Konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”
zwanego dalej Konkursem, jest Medioteka Sp. z o.o. właściciel serwisu www.mimamo.pl
3. Konkurs prowadzony jest nie tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w konkursie
mogą brać udział twórcy polskojęzyczni z całego świata.
4. Adresaci konkursu: konkurs skierowany jest do niezależnych twórców oraz szkół, klubów,
domów kultury i kół filmowych.
5. Cel konkursu: konkurs ma za zadanie wyłonić najciekawszy, najbardziej oryginalny spot lub
film reklamowy promujący kampanię Włącz książkę włącz czytanie oraz ideę czytania książek
elektronicznych (multiczytania, czyli czytania wieloma zmysłami).
6. Kapituła konkursu: zwycięzcę konkursu w zależności od wybranej kategorii wyłoni
organizator konkursu, internauci bądź Komisja ds. Kampanii Społecznych działająca przy TVP
decydująca o emisji spotów promujących działania organizacji non Profit
7. Nagrody: nagrodą w konkursie jest wynagrodzenie dla realizatora filmu/spotu o wartości:
a. 2000 zł brutto dla realizatora nagrania dźwiękowego (faktura) na potrzeby radia.
Publikacja spotu na kanale serwisu MiMamo.pl You Tube oraz publikacja informacji
o twórcy/twórcach na stronach serwisu www.mimamo.pl, a także Facebooku
Kampanii Włącz książkę Włącz czytanie
b. 3000 zł brutto dla realizatora filmu (faktura) na potrzeby Internetu publikacja spotu
na kanale serwisu MiMamo.pl You Tube oraz publikacja informacji o
twórcy/twórcach na stronach serwisu www.mimamo.pl, a także Facebooku Kampanii
Włącz książkę Włącz czytanie
c. 3300 zł brutto dla realizatora/realizatorów filmu prezentującego flash moba „Szukam
włącznika” (faktura) oraz publikacja informacji o twórcy/twórcach na stronach
serwisu www.mimamo.pl, a także Facebooku Kampanii Włącz książkę Włącz czytanie
d. 5000 zł brutto dla realizatora/realizatorów spotu dostosowanego do wymogów TVP
(faktura), a także emisja spotu w TVP (jeśli Komisja ds. Kampanii Społecznych
działająca przy TVP podejmie taką decyzję – decyzja ta jest niezależna od decyzji
organizatora Konkursu), publikacja spotu na kanale serwisu MiMamo.pl You Tube
oraz publikacja informacji o twórcy/twórcach na stronach serwisu www.mimamo.pl
oraz Facebooku Kampanii Włącz książkę Włącz czytanie
8. Czas trwania konkursu: od 14.10.2013 do 10.11.2013.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
9. Zadanie spotu - spot reklamowy ma za zadanie:
a. promować ideę czytania książek elektronicznych jako alternatywnego, wyjątkowego,
równoważnego tradycyjnemu czytaniu sposobu obcowania z literaturą
b. pokazywać różnorodność miejsc i sposobów czytania, nowe możliwości jakie dają
książki elektroniczne
c. pokazywać i kreować nowy model czytelnika (w każdym wieku) oraz nowy model
czytelnictwa indywidualnego i grupowego
d. promować akcję Włącz książkę Włącz czytanie
10. Zadanie filmu prezentującego Flash Moba Szukam Włącznika:
a. Film ma za zadnie prezentować działanie, które promować będzie zarówno kampanię
Włącz książkę Włącz czytanie jak i organizatora i miejsce w którym się odbywa.
Zgodnie z zasadami w złączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.
Realizacja zadania konkursowego musi zawierać w sobie wszystkie elementy wymienione w
punkcie 9 niniejszego regulaminu.
11. Wymagania konkursowe: aby zgłoszenie konkursowe było ważne i wzięło udział w konkursie
należy wysłać do dnia 10.11.2013 r. włącznie, do organizatora konkursu spot reklamowy
zgodny z wymaganiami technicznymi (specyfikacją), a także wysłać podpisane zgody i
oświadczenia stanowiące załączniki do regulaminu konkursu.
12. Jeden realizator może do konkursu zgłosić dowolną ilość filmów/spotów, w jednej bądź wielu
kategoriach
13. Zadanie konkursowe, wymagania techniczne (specyfikacja) dotyczące spotu:
a. Spot na potrzeby TVP musi spełniać wymagania podane na stronie TVP
http://brtvp.pl/res/fields/1159/TVP_Reklamy-SD-Pliki_wymagania.pdf
b. Spot na potrzeby Internetu: Czas trwania do 45 sekund, format mpg, mp4 , mov, avi;
nośnik płyta DVD, rozdzielczość HD (1920x1080) lub HD Ready (720p) w formie
nieskompresowanej lub z kodekiem H.264., 16 bit 48kHz stereo (ewentualnie 5.1).
Akceptujemy również spoty w postaci: Sekwencji klatek (png, tga, tiff) z oddzielną
ścieżką dźwiękową (wav, aiff); Plików QuickTime lub avi bez kompresji lub z
kodekiem H.264 lub mpg2.
c. Spot na potrzeby radia: czas trwania do 20 sekund, format mp3, mp4.
d. W spocie musi zaprezentowany zostać logotyp kampanii Włącz książkę Włącz
czytanie dostępny na stronie www.mimamo.pl.
e. W spocie w dowolnej formie musi wypowiedziane/wyświetlone zostać zdanie włącz
książkę włącz czytanie.
14. Adres wysyłki: Oświadczenia i zgody na publikację muszą być wysłana na adres Medioteka
Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica, z dopiskiem konkurs „Włącz czytanie do
swojego życia” do dnia 10.11.2013 (liczy się data stempla pocztowego).
15. Organizator zastrzega sobie prawo nie wskazania zwycięzcy jeśli żaden z nadesłanych
filmów/spotów nie spełni wymagań organizatora w zakresie treści i/lub jakości.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Szczegółowy regulamin konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”
&1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”
2. Organizator konkursu: organizatorem Konkursu „Włącz czytanie do swojego życia” zwanego
dalej Konkursem, jest Medioteka Sp. z o.o. właściciel serwisu www.mimamo.pl
3. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi podstawę organizacji Konkursu i
określa prawa i obowiązki jego uczestników („Realizator/Realizatorzy”).
4. Konkurs prowadzony jest nie tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w konkursie
mogą brać udział twórcy polskojęzyczni z całego świata.
5. Adresaci konkursu: konkurs skierowany jest do niezależnych twórców oraz szkół, klubów,
domów kultury i kół filmowych. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych
mogą wziąć udział w Konkursie, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela
ustawowego lub opiekuna na uczestnictwo w Konkursie.
6. Zadanie konkursowe, dzieło: Zadania konkursowe polegać będą na nakręceniu filmu lub
spotu promującego kampanie Włącz książkę Włącz czytanie i/lub nagraniu spotu radiowego
promującego Kampanię Włącz książkę Włącz czytanie (zwanego dalej Dziełem) zgodnie ze
specyfikacją (wymaganiami technicznymi) oraz przesłanie Dzieła wraz z oświadczeniem na
adres Medioteka Sp. z o.o. ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica.
&2 DZIEŁO
1. Flash Mob. Konkurs na film prezentujący organizację i przebieg flash moba w temacie
„Szukam Włącznika”. Zwycięzcą tej kategorii będzie film pokazujący najoryginalniejszego i
zarazem najbardziej absurdalnego flash moba promującego Kampanię Włącz książkę Włącz
czytanie. Nagroda w tej kategorii to 3300 zł brutto. Zasady organizacji flash moba dostępne
są w załączniku pod nazwą Flash Mob Szukam włącznika oraz na facebookowej stronie
kampanii www.facebook.com/WlaczKsiazkeWlaczCzytanie Długość filmu max. 3 minuty,
format zgodny z wymaganiami serwisu You Tube. W tej kategorii priorytet ma pomysł na
flash moba (składają się na ten pomysł m.in.: absurd sytuacji, zaskoczenie przypadkowych
przechodniów, wasz wygląd, ich dziwne reakcje na waszą akcję), jakość filmu pełni rolę
drugorzędną. Zrealizowane filmy należy najpierw opublikować na serwisie YouTube, a
następnie link do nich wraz z opisem miejsca, czasu, ludzi biorących udział w akcji i sytuacji
umieścić na tablicy facebookowej strony „Szukam Włącznika”
www.facebook.com/pages/Szukam-W%C5%82%C4%85cznika-Flash-Mob/151162805094354
Na koniec do organizatorów konkursu należy wysłać pocztą podpisane oświadczenie
(załącznik nr 1). Zwycięski film wybiorą internauci. Wygra film o największej liczbie
pozytywnych komentarzy. W tytułach Waszych filmów piszcie nazwę waszej grupy i miejsca,
miejscowości w której szukacie włącznika oraz zwrot „szuka/ją włącznika” np. „Skeyterzy z
Grudziądza szukają włącznika na Rynku w Krakowie” „Zespół pieśni i tańca… szuka włącznika
w centrum handlowym Złote Tarasy”, „Grupa rekonstrukcyjna… szuka włącznika pod
Grunwaldem”. Autorów filmu (organizatorów/realizatorów) może być maksymalnie trzech,
kwota 3300 brutto to łączna kwota wynagrodzenia dla wszystkich trzech osób.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
2. Internetowy spot reklamowy. Spot ma zachęcać społeczeństwo polskie, zarówno dzieci jak i
dorosłych do obcowania z literaturą dostępną na nowoczesnych urządzeniach
elektronicznych, takich jak e-czytniki, tablety, smartfony, komputery, odtwarzacze mp3, mp4,
iPody, itp. czyli do czytania ebooków, do czytania książek interaktywnych, konwergencyjnych,
czy słuchania audiobooków. Długość filmu 30-45 sekund, format mov, mpg lub avi.
Zrealizowany film należy umieścić na serwisie YouTube, następnie link do niego należy wysłać
w mailu na adres [email protected] (tytuł maila Internetowy spot reklamowy, w treści
maila informacje na temat realizatorów spotu) równocześnie do organizatorów konkursu
należy pocztą wysłać podpisane oświadczenie (załącznik nr 1). Nagrodą w tej kategorii jest
wynagrodzenie dla realizatora/ów spotu w wysokości 3000 zł brutto (rozliczane jako usługa,
realizator zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT). Szczegółowe zasady w
regulaminie konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”. Zwycięzcę wybierze kapituła w
skład której wejdą przedstawiciele organizatora konkursu.
3. Telewizyjny spot reklamowy. Spot ten ma spełniać podobne zadanie jak internetowy spot
reklamowy. Ma promować nowoczesne czytelnictwo, pokazywać różne współczesne sytuacje
czytelnicze w pozytywnym świetle, po to by zachęcać ludzi do obcowania z literaturą
dostępną na e-czytnikach, tabletach, smartfonach, czy w postaci audiobooków. Spot
telewizyjny musi spełniać wymagania TVP (wymagania podane na stronie TVP
http://brtvp.pl/res/fields/1159/TVP_Reklamy-SD-Pliki_wymagania.pdf). Nagrodą w konkursie
jest wynagrodzenie w wysokości 5000 zł brutto (rozliczane jako usługa, realizator
zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT). Zwycięzcę wybierze kapituła w skład której
wejdą przedstawiciele organizatora konkursu (pierwszy etap selekcji filmów) oraz Komisja ds.
Kampanii Społecznych działająca przy TVP (ostateczna decyzja o emisji filmu w TVP).
Zwycięski spot powinien cechować się najlepszą jakością techniczną oraz najoryginalniej
zaprezentowanym przesłaniem kampanii „Włącz książkę Włącz czytanie”.
4. Radiowy spot reklamowy. Spot ten podobnie jak spoty filmowe ma zachęcać do sięgania po
książki elektroniczne. Spot musi zostać dostarczony do organizatorów konkursu mailem na
adres [email protected] równocześnie realizatorzy spotu są zobowiązani do przesłania
pocztą podpisanego oświadczenia (załącznik nr 1).Nagrodą w konkursie jest wynagrodzenie
w wysokości 2000 zł brutto (rozliczane jako usługa, realizator zobowiązany będzie do
wystawienia faktury VAT).
&3 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
a. Zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja;
b. Zapoznanie się z zadaniem konkursowym zwanym „Zadaniem”
c. Przesłanie do Organizatora konkursu swojej pracy zwanej „Dziełem” będącej
realizacją Zadania zgodnie z warunkami Regulaminu.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
&4 PRAWA DO DZIEŁA
Uczestnik zgłaszając Dzieło oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa do
Dzieła i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory przejmuje na siebie, zwalniając z
odpowiedzialności prawnej Organizatora.
Uczestnik przeniesie na Organizatora konkursu prawa do Dzieła (zgodnie z ustawą o prawie
autorskim Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i
prawach pokrewnych) i w tym celu zobowiązany jest podpisać oświadczenie w którym wyrazi
zgodę na przeniesienie praw. Zwycięzca konkursu natomiast zobowiązany jest do podpisania
umowy mówiącej o przeniesieniu praw do Dzieła zgodnie z zasadami określonymi w
Regulaminie. Uczestnik wyraża zgodę na pokazy Dzieła zgłoszonego w Konkursie w serwisach
internetowych Organizatora, na serwisie You Tube, Facebook oraz serwisach partnerów
kampanii Włącz książkę Włącz czytanie.
Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie całości, bądź fragmentów zgłoszonego Dzieła w
stacjach telewizyjnych oraz radiowych.
Uczestnik zgłaszając Dzieło oświadcza, że nie będzie sobie rościł żadnego wynagrodzenia
innego niż Nagrody konkursowe z tytułu jego wykorzystania przez Organizatora zgodnie z
niniejszym Regulaminem.
&5 WYKLUCZENIE Z UCZESTNICTWA W KONKURSIE
Uczestnicy Konkursu działający niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie
mogą decyzją Organizatora zostać zdyskwalifikowani lub pozbawieni prawa do otrzymania
Nagrody.
Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika ze skutkiem natychmiastowym z
udziału w Konkursie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku,
gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane wymagane niniejszym
Regulaminem i niezbędne do przyznania nagrody, a także w przypadku powzięcia informacji
o działaniach sprzecznych z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia Działa, które zawiera
określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe albo narusza dobra
osobiste lub prawa wyłączne innych osób oraz mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek
Organizatora.
Wykluczeniu z Konkursu podlegają również Uczestnicy, co do których Organizator powziął
wiadomość, iż nie są autorami lub nie mają praw do Dzieła.
Wyżej wskazane decyzje Organizatora mogą być przedmiotem reklamacji, na zasadach
opisanych w §6 Regulaminu. Zgłaszając uczestnictwo w Konkursie Uczestnik tym samym
potwierdza, iż Dzieło nie narusza żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, oraz
dóbr osobistych osób trzecich.
W przypadku, gdy Uczestnik Konkursu podjął działania, które nie są zakazane przez
Regulamin, ale zostaną przez Organizatora uznane za niepożądane bądź szkodliwe
Organizator może zawiadomić Uczestnika Konkursu o tym fakcie, z żądaniem zaprzestania
podejmowania tych działań. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zastosuje się niezwłocznie do tego
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
żądania, traktowane to będzie jak naruszenie Regulaminu skutkujące wykluczeniem
Uczestnika z Konkursu i utratą prawa do Nagrody.
&6
TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez
Uczestników w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacja powinna być
przesłana listem poleconym na adres Organizatora w formie pisemnej zawierać imię i
nazwisko Uczestnika, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis okoliczności
stanowiących podstawę reklamacji, z dopiskiem „Konkurs Włącz czytanie do swojego życia””.
2. Reklamacje zgłoszone po terminie określonym w ustępie poprzedzającym, jak również
niespełniające pozostałych wymogów przewidzianych w ustępie poprzedzającym, nie będą
rozpatrywane.
3. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym
wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
1.
2.
1.
3.
2.
4.
&7 DANE OSOBOWE
Dane osobowe zwycięzców Konkursu będą gromadzone i przetwarzane przez Organizatora
tylko i wyłącznie dla celów niniejszego Konkursu w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w
celu przekazania im Nagrody.
Po przesłaniu Nagrody zwycięzcom Konkursu dane te zostaną zniszczone i nie będą
gromadzone, przetwarzane lub przekazywane jakimkolwiek podmiotom trzecim.
Administratorem danych osobowych jest Organizator. Uczestnikom przysługuje prawo
dostępu do treści danych ich dotyczących i ich poprawiania. Podanie Organizatorowi danych
jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i
nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres e-mail.
Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z
późn. zm.).
Uczestnik jest obowiązany do informowania Organizatora na piśmie o każdej zmianie w
zakresie danych osobowych Uczestnika wskazanych w ust. 2 powyżej. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niedokonaniem
aktualizacji powyższych danych przez Uczestnika, a w szczególności nie odpowiada za
niemożność wydania Nagrody.
&8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
2. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Konkursie,
pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na uczestnictwo
w Konkursie.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
3. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu Cywilnego.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania siły wyższej (w
szczególności klęski żywiołowej, zamachu terrorystycznego lub jego groźby) nie będzie mógł
się wywiązać z całości lub części obowiązków nałożonych na niego Regulaminem.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
5. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na witrynie internetowej:
www.mimamo.pl
5. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności opłata za dostęp do
Internetu, stworzenie Dzieła, uzyskanie do stworzenia Działa wszelkich praw, w tym praw
autorskich w zakresie wspomnianym w §4 są ponoszone przez Uczestnika Konkursu.
6. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie
charakter informacyjny.
7. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym
Regulaminie i obowiązujących przepisach prawa.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
Legitymujący się ……………………………………………………………………………………………………………………..
Seria i nr dokumentu
Oświadczam, iż:
1.
Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa do Dzieła i wszelkie wynikłe z tego tytułu spory
przejmuję na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej Organizatora.
2. Przenoszę na Organizatora konkursu prawa do Dzieła zgodnie z ustawą o prawie autorskim (Dz.U.
1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych) oraz regulaminem konkursu.
3.
4.
5.
6.
7.
Wyrażam zgodę na pokazy Dzieła zgłoszonego w Konkursie w serwisach internetowych Organizatora,
na serwisie You Tube, Facebook oraz serwisach partnerów kampanii Włącz książkę Włącz czytanie
Wyrażam zgodę na wykorzystanie całości, bądź fragmentów zgłoszonego Dzieła w stacjach
telewizyjnych oraz radiowych.
Wyrażam zgodę na wykorzystanie całości, bądź fragmentów zgłoszonego Dzieła innych filmach i
spotach promujących kampanię Włącz książkę Włącz czytanie oraz serwis www.mimamo.pl
Nie będę sobie rościł prawa do żadnego innego wynagrodzenia niż Nagrody konkursowe zgodnie z
Regulaminem Konkursu „Włącz czytanie do swojego życia”.
Zapoznałem/am się z regulaminem konkursu Włącz czytanie do swojego życia” i akceptuję niniejszy
regulamin.
………………………………………………………………………
Data i podpis
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Załącznik nr 2
Zgoda przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na uczestnictwo
w Konkursie Włącz czytanie do swojego życia
Ja niżej podpisany ……………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
Legitymujący się ……………………………………………………………………………………………………………………….
Seria i nr dokumentu
Wyrażam na udział mojego syna/córki ……………………….*
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imię i nazwisko
w konkursie „Włącz czytanie do swojego życia” i równocześnie oświadczam, iż zapoznałem się z
regulaminem konkursu i akceptuję niniejszy regulamin.
………………………………………………………………………
Data i podpis
*Niepotrzebne skreślić i/lub inne wpisać w wykropkowanym miejscu.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]
Konkurs „Włącz czytanie do swojego życia”
Załącznik nr 3
Flash Mob Szukam włącznika
Flash Mob.
Flash Mob to najczęściej spotkanie całkowicie anonimowych osób, które o ściśle określonej godzinie i
miejscu, na wcześniej ustalony przez tajemniczego organizatora znak, publiczne i zbiorowo wykonują
coś bezsensownego. Po wszystkim bez słowa rozchodzą się w swoje strony.
Zbierzcie grupę znajomych w umówionym przez Was miejscu i czasie zorganizujcie Flash Moba
"Szukam Włącznika" nagrajcie film, reportaż z akcji i wyślijcie go do nas. Poproście znajomego żeby
nagrał całe zdarzenie, miny przechodniów, zaczepionych osób i wyślijcie te filmy do nas poprzez
wiadomość na FB. Filmy zamieścimy na You Tube. Najśmieszniejsze nagrodzimy.
Lubicie Flash Moby? Lubicie absurd? Lubicie książki??? Jeśli odpowiedzieliście 3 razy tak to
zapraszamy do zabawy! Szukajcie włączników ! Włączajcie książki! Włączajcie czytanie.
Uwaga!!! Czas trwania konkursu jest do 10 listopada ale prace na Facebooku będą oceniane na
bieżąco przez Internautów. Im więcej czasu na ocenienie tym większa szansa na wiele pozytywnych
ocen. Spieszcie się organizacją i montażem filmów.
Przypominamy:
Konkurs na film prezentujący organizację i przebieg flash moba w temacie „Szukam Włącznika”.
Zwycięzcą tej kategorii będzie film pokazujący najoryginalniejszego i zarazem najbardziej
absurdalnego flash moba promującego Kampanię Włącz książkę Włącz czytanie. Nagroda w tej
kategorii to 3300 zł brutto. Zasady organizacji flash moba dostępne są w załączniku pod nazwą Flash
Mob Szukam włącznika oraz na facebookowej stronie kampanii
www.facebook.com/WlaczKsiazkeWlaczCzytanie Długość filmu max. 3 minuty, format zgodny z
wymaganiami serwisu You Tube. W tej kategorii priorytet ma pomysł na flash moba (składają się na
ten pomysł m.in.: absurd sytuacji, zaskoczenie przypadkowych przechodniów, wasz wygląd, ich
dziwne reakcje na waszą akcję), jakość filmu pełni rolę drugorzędną. Zrealizowane filmy należy
najpierw opublikować na serwisie YouTube, a następnie link do nich wraz z opisem miejsca, czasu,
ludzi biorących udział w akcji i sytuacji umieścić na tablicy facebookowej strony „Szukam Włącznika”
www.facebook.com/pages/Szukam-W%C5%82%C4%85cznika-Flash-Mob/151162805094354 Na
koniec do organizatorów konkursu należy wysłać pocztą podpisane oświadczenie (załącznik nr 1).
Zwycięski film wybiorą internauci. Wygra film o największej liczbie pozytywnych komentarzy. W
tytułach Waszych filmów piszcie nazwę waszej grupy i miejsca, miejscowości w której szukacie
włącznika oraz zwrot „szuka/ją włącznika” np. „Skeyterzy z Grudziądza szukają włącznika na Rynku w
Krakowie” „Zespół pieśni i tańca… szuka włącznika w centrum handlowym Złote Tarasy”, „Grupa
rekonstrukcyjna… szuka włącznika pod Grunwaldem”. Autorów filmu (organizatorów/realizatorów)
może być maksymalnie trzech, kwota 3300 brutto to łączna kwota wynagrodzenia dla wszystkich
trzech osób.
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Medioteka sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 6, 05-806 Granica,
Numer KRS: 0000367999 NIP: 5342461095 REGON 142426170
tel. 790 204 248 tel. 691 377 072 www.mimamo.pl [email protected]

Podobne dokumenty