Lista laureatów - Miasto Chojnice

Komentarze

Transkrypt

Lista laureatów - Miasto Chojnice
Burmistrz Miasta Chojnice
ogłasza
listę laureatów Otwartego Konkursu Ofert o „Dotacje 2017”
z budżetu Miasta Chojnice
w formie wsparcia na realizację zadań publicznych Miasta Chojnice w 2017 r.
ZADANIA Z ZAKRESU
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
Wnioskowa
Nazwa projektu
Nazwa organizacji
na kwota
Organizacja szkolenia
Chojnickie
wrotkarskiego dla dzieci i
Towarzystwo Sportów
1
11.178
młodzieży oraz zawody
Wrotkarskich
wrotkarskie
„ROLLER”
Organizacja zawodów
Liga Obrony Kraju
2
sportowo-obronnych dla klas
3.740
Zarząd Miejski
w Chojnicach
mundurowych
Organizacja szkolenia
Liga Obrony Kraju
strzeleckiego dla młodzieży
3
21.900
Zarząd Miejski
szkolnej oraz zawody
w Chojnicach
strzeleckie
a) Organizacja szkolenia
dzieci
i młodzieży w tym
uzdolnionej sportowo oraz
sportowców
niepełnosprawnych
b) Organizacja przygotowań
i uczestnictwa w
regionalnych, ogólnopolskich
RED DEVILS FUTSAL
4
i międzynarodowych
56.000
CLUB
imprezach sportowych
c) Promocja sportu dzieci i
młodzieży
d) Organizacja imprez
sportowych każdego szczebla
(szkolne, międzyszkolne,
ogólnomiejskie, regionalne,
ogólnokrajowe,
międzynarodowe)
Wspieranie szkolenia dzieci
Miejski
5
i młodzieży w zakresie
Klub Sportowy
52.000
lekkoatletyki
„Chojniczanka 1930”
Wspieranie szkolenia dzieci
Miejski
6
i młodzieży w zakresie piłki
Klub Sportowy
245.000
nożnej
„Chojniczanka 1930”
Chojnicki
Organizacja cyklu turniejów
7
Klub Sportowy
6.500
piłki nożnej dla dzieci
„KOLEJARZ”
Przyznana
kwota
6.000
1.000
10.000
22.000
20.000
92.000
2.500
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w ramach
dyscypliny „piłka nożna”
Organizacja przygotowań
i uczestnictwa w regionalnych
i ogólnopolskich imprezach
sportowych
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży uzdolnionej
sportowo wraz z udziałem w
regatach krajowych i
zagranicznych
Organizacja imprez
żeglarskich
rangi ogólnopolskiej
Organizacja Pomorskiego
Mitingu Pływackiego
Olimpiad Specjalnych
Szkolenie sportowe
młodzieży
i osób niepełnosprawnych
Organizacja przygotowań i
uczestnictwa w regionalnych,
ogólnopolskich i
międzynarodowych
imprezach sportowych. Boks.
Szkolenie dzieci i młodzieży
w rugby
Chojnicki
Klub Sportowy
„KOLEJARZ”
38.000
8.000
Uczniowski Klub
Sportowy „KET”
6.000
3.000
Chojnicki
Klub Żeglarski
120.000
65.000
Chojnicki
Klub Żeglarski
20.000
7.000
Chojnicki
Klub Żeglarski
7.700
3.000
Chojnicki
Klub Żeglarski
15.000
13.000
Uczniowski
Klub Sportowy
„BOKSER” Chojnice
13.000
7.000
25.000
12.000
15.000
3.000
10.000
1.000
5.000
1.000
32.584
7.500
10.300
2.000
2.852
1.000
Uczniowski Klub
Sportowy „RUGBY
TUR CHOJNICE” przy
Technikum
im. Stefana Bieszka
Chojnickie
Stowarzyszenie
AIKIDO
Uczniowski
Klub Sportowy
„OGÓLNIAK”
Uczniowski
Klub Sportowy
„OGÓLNIAK”
Ogólnopolski cykl
seminariów szkoleniowych
aikido i kenjutsu
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki
siatkowej
Organizacja szkolenia dzieci
i młodzieży w zakresie piłki
koszykowej
Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej ruchowo w
Klub Sportowy „OSIR”
pływaniu
Szkolenie dzieci i młodzieży
uzdolnionej ruchowo w piłce Klub Sportowy „OSIR”
siatkowej
Zawody pływackie dla dzieci
szkół podstawowych z
roczników: 2009, 2008, 2007 Klub Sportowy „OSIR”
i 2006 o Mistrzostwo Chojnic
i puchar Burmistrza Miasta
22
23
24
25
26
27
28
29
Zawody pływackie dla dzieci
i młodzieży w trzech
kategoriach wiekowych:
grupa pierwsza 2004
Klub Sportowy „OSIR”
z 2005, druga 2003 i trzecia
2002
z 2001 o Mistrzostwo Chojnic
i puchar Burmistrza Miasta
Organizacja cyklu turniejów
szachowych i tenisa
stołowego oraz
Ogólnopolskiego Wieloboju
Uniwersalnego
umożliwiających
współzawodnictwo sportowe
zawodników na szczeblu
regionalnym, wojewódzkim
i ogólnopolskim
Organizacja szkolenia
zawodników UKS „Ósemka”
Chojnice
w poszczególnych sekcjach
Udział i organizacja
rozgrywek
o Mistrzostwo II Ligi
Petanque
Zimowa liga petanque o
puchar Burmistrza Miasta
Chojnice
Udział w zawodach w ramach
współzawodnictwa
sportowego
Organizacja Piątkowych
Biegów Rodzinnych
Szkółka wędkarska
dla dzieci i młodzieży
2.252
1.000
Uczniowski
Klub Sportowy
„ÓSEMKA” Chojnice
13.700
3.500
Uczniowski
Klub Sportowy
„ÓSEMKA” Chojnice
6.000
3.500
Chojnickie
Towarzystwo
Polsko-Francuskie
8.700
2.000
3.650
1.000
23.356
16.000
1.000
800
3.829,60
1.200
Chojnickie
Towarzystwo
Polsko-Francuskie
Klub Sportowy
„BOXING TEAM”
Chojnice
Klub Biegacza
„FLORIAN”
Polski Związek
Wędkarski
Okręg w Gdańsku
Koło 129
w Chojnicach

Podobne dokumenty