der Christbaum- choinka der Heiligabend

Transkrypt

der Christbaum- choinka der Heiligabend
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
der Christbaum- choinka
der Heiligabend- wigilia
der Advent- adwent
die Geschenke- prezenty
der Weihnachtsmann- mikołaj
backen- piec
die Christmette- pasterka
Jesus Christus -Jezus Chrystus
das Weihnachten- Boże Narodzenie
die Krippe- żłobek
die Oblate- opłatek
das Heu -siano
das Tischtuch- obrus
der Adventskranz- wieniec adwentowy
fasten -pościć
feiern -świętować
der Stern- gwiazda
kochen- gotować
die Tradition- tradycja
der Advent - adwent
die Weihnachtskugel, -n - bombka choinkowa
das Christkind - Dzieciątko Jezus
die Mistel, -n- jemioła
der Adventskalender, - kalendarz adwentowy
der Karpfen, - karp
die Kirche –kościół
\
Nr. 2 (32) 2014/2015
Preis: 0,50 PL
Natalia P. i Karolina L.
12
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Drodzy Czytelnicy!
Ho ho ho! Święta tuż tuż. Z tej okazji życzymy Wam dużej ilości prezentów od
Świętego Mikołaja i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku, tak aby spełniły
się wszystkie Wasze marzenia. Pozdrawiamy!
Redakcja
Skład redakcji:
Hubert Mikosza kl. 3d, Aleksandra Stasiłojć kl. 3e, Monika Ciesielka kl. 3e,
Aleksandra Matejko kl. 3f, Nina Szymkiewicz kl. 3f, Joannna Olszewik kl. 3f,
Aleksandra Deptuła kl. 3f, Jakub Nowiński kl. 3a , Paulina Nasiadka kl.2d,
Maria Chmielińska kl.2d, Monika Dziekońska 2e
a także nauczyciele:
panie Katarzyna Krassowska i Anna Kowalska
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wszystkie osoby zainteresowane redagowaniem gazetki prosimy o zgłaszanie
się do nauczycieli języka niemieckiego. Natomiast wszelkie uwagi dotyczące
gazetki prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]
-----------------------------------------------------------------------------------------------Nr. 2 (32) 2014/2015
Preis: 0,50 PL
Spis treści:
Ein paar Worte von der Redaktion – S. 2
Abi ohne Stress – S.4 - 5
Witze – S.6
Musikecke – Weihnachtslied – S. 7 – 8
Rate mal! – Kreuzworträtsel – S. 9
Comics – Weihnachtsmann und Rentiere – S. 10 - 11
Wortschatz – Weihnachten – S. 3, 12
Monika C. i Aleksandra S.
2
11
-------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------der Advent – adwent
auf den Weihnachtsmann warten –
czekać na św. Mikołaja
die Blinkklichter – migające światełka,
lampki
feiern – świętować
das Fest – święto
das Geschenk – prezent
das Geschenk geben – dawać prezent
der Glückwunsch – życzenia
die Kerze – świeca
der künstliche Weihnachtsbaum – sztuczna choinka
der Nikolaustag – mikołajki
die Oblate – opłatek
die Oblate teilen – dzielić się opłatkiem
sich alles Beste wünschen – życzyć wszystkiego najlepszego
sich auf das Fest freuen – cieszyć się z nadchodzących świąt
den Tisch decken – nakrywać do stołu
die Tradition - tradycja
der Weihnachtsbaum – choinka
das Weihnachtsgericht – potrawa
bożonarodzeniowa
die Weihnachtskarte – kartka
bożonarodzeniowa
die Weihnachtskugel – bombka
das Weihnachtslied – kolęda
der Weihnachtsmann – Św. Mikołaj
FROHE WEIHNACHTEN ☺ !!!
Monika Dz.
10
3
----------------------------------------------------------------------------------Zadanie pierwsze na maturze ustnej polega na przeprowadzeniu rozmowy z
odgrywaniem roli.
Oto parę przydatnych zwrotów:
Ich habe eine Frage. – Mam pytanie.
Ich habe eine Bitte an Dich / Sie. – Mam do Ciebie / Pani prośbę.
Kannst du / Können Sie mir helfen? – Czy możesz / może mi Pan pomóc?
Kannst du / Können Sie mir sagen…? – Czy możesz / może mi Pan
powiedzieć…?
Ich möchte wissen… - Chciałbym wiedzieć…
Weiβt du / Wissen Sie vielleicht…? – Czy wiesz / wie Pan może…?
Sag / Sagen Sie mir bitte… - Powiedz / Proszę mi powiedzieć…
Zeige / Zeigen Sie mir ….. – Pokaż / Proszę mi pokazać…
Entschuldigung, ich suche ….. – Przepraszam, szukam….
Ich habe Lust auf… - Mam ochotę na…
Das ist eine / keine gute Idee. – To jest / nie jest dobry pomysł.
Du hast / Sie haben (kein) Recht. – Masz (nie masz) / Ma pan (nie ma) rację.
Einverstanden! – Zgoda!
In Ordnung! – W porządku!
Ich habe nichts dagegen. – Nie mam nic przeciwko temu.
Dein / Ihr Vorschlag gefällt mir. – Twoja / Pańska propozycja mi się podoba.
Ich schlage vor, … - Proponuję…
Wie findest du / Wie finden Sie… ? – Co sądzisz / Co Pan sądzi o … ?
Ich kann leider nicht. – Niestety nie mogę.
Ich habe einen anderen Vorschlag. – Mam inną propozycję.
Wir müssen einen Kompromiss finden. – Musimy znaleźć kompromis.
Du sollst… / Sie sollen … - Powinieneś … / Powinien Pan …
Können wir es anders machen? – Czy możemy to zrobić inaczej?
Ich möchte heute …….. – Chciałbym dzisiaj….
Ich habe andere Pläne. – Mam inne plany.
Meine Idee ist besser, denn… - Mój pomysł jest lepszy, bo….
Das hat viele Vorteile / Nachteile. – To ma wiele zalet / wad.
Tut mir leid, ich weiβ es nicht. – Przykro mi, nie wiem.
Keine Ahnung! – Nie mam pojęcia!
Ich weiβ nicht genau, ob … - Nie wiem dokładnie , czy …
4
-----------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Lösungswort: ……………………………………………
1. Lied mit weihnachtlichem Text, gesungen vorwiegend in der Weihnachtszeit
2. Eine kleine süße Sache zum Essen, wie Schokolade, Bonbons, Pralinen
3. Festlich geschmückter Nadelbaum, der in der Weihnachtszeit in Wohnungen,
in Vorgärten, auf öffentlichen Plätzen und auch in Büros aufgestellt wird
4. Kugelförmige Dekoration auf Weihnachtsbäumen
5. Der Mann, der Geschenke gibt
6. Festtag des heiligen Nikolaus, der am 6. Dezember gefeiert wird
7. Der Gottesdienst am späten Abend des 24. Dezembers
8. Eine aus Schnee, oft aus Schneebällen, geformte Figur eines Menschen
9. Ein Markt in der Zeit vor Weihnachten, auf dem besonders Süßigkeiten,
Spielzeuge usw. verkauft werden
10. Der weiße Niederschlag aus gefrorenem Wasser in Form von Schneeflocken,
der besonders im Winterfällt
11. Das Tier mit Weihnachten verbunden, z.B. Rudolf
Hubert M.
9
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Cicha noc
----------------------------------------------------------------------------------------
2. Cicha noc! Święta noc!
Boski Syn sieje Moc
Swej Miłości dla stworzenia,
Bije godzina wybawienia,
Chryste, z Narodzin Twych!
Chryste, z Narodzin Twych!
4. Cicha noc! Święta noc!
Dzisiaj sie wylała moc
Miłości Ojcowskiej dla świata
Ludziom Syna Bóg dał za
brata
Jezus Bratem Mym!
Jezus Bratem Mym! 5. Cicha
noc! Święta noc!
Spełnił się Boży plan.
Długo przez nas oczekiwane
Przez proroków ogłaszane
Zbawienie całemu światu,
Zbawienie całemu światu.
Meiner Meinung nach… – Moim zdaniem…
Ich finde, glaube, meine, … - Sądzę, myślę, uważam …
Ich bin derselben Meinung! – Jestem tego samego zdania!
Das kann ich (nicht) akzeptieren. – To mogę (tego nie mogę) zaakceptować.
Das sehe ich ganz anders. – Widzę to zupełnie inaczej.
Das ist nett von dir / Ihnen. – To miło z twojej / Pańskiej strony.
Da habe ich leider keine Zeit. – Niestety wtedy nie mam czasu.
Ich habe Angst, dass … - Boję się, że …
Ich hoffe, … - Mam nadzieję …
Ich freue mich, dass … - Cieszę się, że …
Ich habe den Eindruck, dass … - Mam wrażenie, że …
Ich bin sicher. – Jestem pewny.
Ich bezweifle, dass … - Wątpię, że …
3. Cicha noc! Święta noc!
Niesie nam zbawienia moc!
Z Nieba złotej wysokości
Łaska Boga dla ludzkości:
Jezus, Wcielony Syn!
Jezus, Wcielony Syn!
6. Cicha noc! Święta noc!
Pastuszkom głosi się,
Poprzez anielskie Alleluja!
Brzmiące donośnie już z
daleka:
Należy pamiętać o zawarciu w swojej wypowiedzi wszystkich czterech kwestii
oraz o rozwinięciu ich w odpowiedni sposób.
1. Cicha noc! Święta noc!
Wszyscy śpią. Czuwają
Wiernie Maryja i Józef Święty
Nad Dzieciątkiem uśmiechniętym,
Które spokojnie śpi,
Które spokojnie śpi.
Na przykład: ( Rozmowę rozpoczyna egzaminujący)
Masz zamiar odwiedzić swojego znajomego we Frankfurcie. Jedną z kwestii,
którą musisz poruszyć jest rodzaj i koszt transportu (dwa środki podróży).
…
-Und womit fahren Sie nach Frankfurt?
- Ich denke,dass ich mit dem Zug oder dem Auto fahren werde. Mit dem Zug
scheint jedoch billiger zu sein.(Kwestia wspomniana, ale nie rozwinięta)
Ich habe die Verbindungen geprüft, aber es gibt keine an diesem Tag. Ich fahre
also mit dem Auto. Das ist eine teurere Weise, aber ich bin scheller in Frankfurt.
(Kwestia wspomniana i rozwinięta)
…
Największym sprzymierzeńcem maturzysty jest znajomość słownictwa. Bez
niego nie będziemy w stanie poradzić sobie z rozwijaniem, a nawet
wspomnieniem o danej kwestii.
Aleksadra D., Joanna O., Nina Sz., Aleksandra M.
8
Jakub N.
.
5
------------------------------------------------------------------------------------------Hat ein weißes Röckchen an,
freut sich, dass es fliegen kann.
Fängst du´s mit den Händen ein,
wird es bald geschmolzen sein.
Was grünt im Sommer und Winter,
erfreut zur Weihnachtszeit die Kinder.
Was ist das?
Er ist ein Freund der Kinder,
kommt immer nur im Winter,
trägt Schweres auf dem Rücken,
sie zu beglücken.
Wa ist das?
Meine Hände schließen sich
um einen runden Ball.
Und denkt nur, dabei friere ich!
Wer ist das?
Was ist das?
Lösungen: 1. der Tannenbaum, 2. der Nikolaus, 3. die Schneeflocke, 4. der Schneeball
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stille Nacht
1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hoch heilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar
Schlaf in himmlischer Ruh,
Schlaf in himmlischer Ruh,
2. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Christ in deiner Geburt!
Christ in deiner Geburt!
5. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Lange schon uns bedacht,
Als der Herr vom Grimme befreit,
In der Väter urgrauer Zeit
Aller Welt Schonung verhieß,
Aller Welt Schonung verhieß.
3. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Die der Welt Heil gebracht,
Aus des Himmels goldenen Höhn
Uns der Gnaden Fülle läßt seh´n
6. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel Alleluja!
Tönt es laut bei Ferne und Nah:
Christ der Retter ist da!
Christ der Retter ist da!
Jesus in Menschengestalt,
Jesus in Menschengestalt
4. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Wo sich heut alle Macht
Väterlicher Liebe ergoß
Und als Bruder huldvoll umschloß
Jesus die Völker der Welt,
Jesus die Völker der Welt.
Monika C. i Aleksandra S.
6
7

Podobne dokumenty