irlandia – rzeźnik, wykrawacz - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Komentarze

Transkrypt

irlandia – rzeźnik, wykrawacz - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
European Employment Services
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Toruń)
IRLANDIA – RZEŹNIK, WYKRAWACZ
PRACODAWCA:
AIBP - the Irish Meat Division of Irish Food Processors (IFP),
www.aibp.ie
Miejsce pracy:
Clones, County Monaghan, Bandon, Co. Cork. Rathkeale, Co.
Limerick, Waterford City, Co. Waterford. Cahir, Co. Tipperary.
Liczba miejsc pracy:
40
Zakres obowiązków:
Ubój i rozbiór wołowiny.
Wymagania:
- znajomość języka
Podstawy języka angielskiego mile widziane ale nie wymagane.
- doświadczenie
Minimum roczne doświadczenie w zawodach: rzeźnik, wykrawacz.
Warunki pracy:
- data rozpoczęcia
Natychmiast.
- okres zatrudnienia
praca stała
- czas pracy
pełen etat
4 tygodnie płatnego urlopu + 9 płatnych dni wolnych od pracy w
ramach świąt państwowych.
- wynagrodzenie
350- 520 euro tygodniowo brutto (minimum €8.65 za godzinę
brutto).
- zakwaterowanie
- podróż
- dodatkowe informacje
Zorganizowane przez pracodawcę ( koszt zakwaterowania pokrywa
pracownik).
Pracownik sam opłaca przelot do Irlandii, natomiast pracodawca
oferuje odbiór z lotniska oraz pokrywa koszty wynajęcia pokoju
w hotelu do momentu znalezienia mieszkania dla pracownika.
Firma pomaga uzyskać PPS (odpowiednik polskiego NIP-u) oraz
zapewnia pomoc przy zakładaniu konta w banku.
Kandydaci zainteresowani ofertą pracy i spełniający wymagania pracodawcy proszeni są o
dostarczenie swojego CV w języku angielskim (na dyskietce lub płycie) do Asystenta Eures w
Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym dla miejsca zamieszkania lub bezpośrednio do Doradcy
Eures w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie lub przesłanie pocztą elektroniczną na
adres: [email protected]
Uwaga:
Stosunek pracy z pracodawcą zagranicznym będzie zawarty w ramach prawa obowiązującego w kraju zatrudnienia. Oznacza to, że
wszelkie roszczenie z tytułu nie wywiązywania się pracodawcy z warunków zawartych w umowie o pracę, dochodzić można wyłącznie w
sądzie pracy w kraju zatrudnienia. W sytuacjach losowych pomoc polskich placówek konsularnych ogranicza się do ewentualnego
udzielenia doraźnej pomocy ( np. kredytu na zakup biletu powrotnego do Polski ).
OFERTA WAŻNA DO ODWOŁANIA
www.europa.eu.int/eures
Created with novaPDF Printer (www.novaPDF.com). Please register to remove this message.
www.wup-rzeszow.pl