Spis treści

Komentarze

Transkrypt

Spis treści
Księgarnia PWN: Wojciech Gasparski (red.) - Biznes, etyka, odpowiedzialność
Spis treści
Słowo wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojciech Gasparski
ROZDZIAŁ 1. Aksjologiczne
podstawy gospodarowania i etyki biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
17
Adam Węgrzecki
ROZDZIAŁ 2. Audyt etyczny organizacji
.............................................
29
i ubóstwo jako problem etyczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
ludzi i instytucji biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Ryszard Stocki
ROZDZIAŁ 3. Bogactwo
Elżbieta Tarkowska
ROZDZIAŁ 4. Etos
Dariusz Bąk
ROZDZIAŁ 5. Etyczne
aspekty działań marketingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lechosław Garbarski
ROZDZIAŁ 6. Etyka biznesu
64
.......................................................
79
biznesu w warunkach globalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
89
ROZDZIAŁ 8. Etyka
ekonomii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kazimierz Sosenko
108
ROZDZIAŁ 9. Etyka
119
Wojciech Gasparski
ROZDZIAŁ 7. Etyka
Aniela Dylus
gospodarcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bożena Klimczak
ROZDZIAŁ 10. Etyka
powinności – deontologizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
129
pożytku – utylitaryzm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Janina Filek, Tomasz Kwarciński
140
Janina Filek
ROZDZIAŁ 11. Etyka
6
Spis treści
ROZDZIAŁ 12. Etyka
w komunikowaniu społecznym przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
154
w public relations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
165
ROZDZIAŁ 14. Etyka
w sferze finansów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Paul H. Dembiński
175
ROZDZIAŁ 15. Fuzje
193
Iwona Kuraszko
ROZDZIAŁ 13. Etyka
Piotr Lignar
i przejęcia – analiza etyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bożena Klimczak
ROZDZIAŁ 16. Geneza
etyki działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
201
Marcin Bukała
ROZDZIAŁ 17. Infrastruktura
etyczna biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
217
ROZDZIAŁ 18. Kodeksy
i programy etyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojciech Gasparski
233
ROZDZIAŁ 19. Konflikt
249
ROZDZIAŁ 20. Konsumenci:
259
ROZDZIAŁ 21. Korupcja
269
ROZDZIAŁ 22. Ład
289
Wojciech Gasparski
interesów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Lewicka-Strzałecka
prawa i obowiązki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anna Lewicka-Strzałecka
..........................................................
Anna Lewicka-Strzałecka
korporacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izabela Koładkiewicz
ROZDZIAŁ 23. Menedżer
– deontologia zawodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
307
i decyzje moralne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tadeusz Tyszka, Anna Macko
319
Wojciech Gasparski
ROZDZIAŁ 24. Oceny
ROZDZIAŁ 25. Odpowiedzialność
wobec pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
odpowiedzialnej konkurencyjności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
354
tradycje etyki życia gospodarczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Włodzimierz Tyburski, Ryszard Wiśniewski
366
Czesław Szmidt
ROZDZIAŁ 26. Podstawy
Bolesław Rok
ROZDZIAŁ 27. Polskie
Spis treści
ROZDZIAŁ 28. Raportowanie
7
i ocena społecznej odpowiedzialności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
394
i biznes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leszek Karczewski
412
Irena Pichola
ROZDZIAŁ 29. Religia
ROZDZIAŁ 30. Społeczna
odpowiedzialność biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
423
odpowiedzialnego inwestowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
433
cnót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
450
oraz dylematy etyczne i prakseologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wojciech Gasparski
460
Bolesław Rok
ROZDZIAŁ 31. Standardy
Izabela Błażowska
ROZDZIAŁ 32. Teoria
Dariusz Bąk
ROZDZIAŁ 33. Teorie
ROZDZIAŁ 34. Trwały i zrównoważony rozwój
.......................................
474
...................................................
488
.....................................................
503
podwójnego skutku w działalności gospodarczej . . . . . . . . . . . . . . . . .
Julita Sokołowska
515
Tadeusz Borys
ROZDZIAŁ 35. Umowa społeczna
Barbara Fryzel
ROZDZIAŁ 36. Whistleblowing
Marek Arszułowicz
ROZDZIAŁ 37. Zasada
ROZDZIAŁ 38. Zaufanie
...........................................................
527
Słownik pojęć podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zestawiła Julita Sokołowska
543
Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
569
O Autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
573
Piotr Sztompka

Podobne dokumenty