Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych

Komentarze

Transkrypt

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych
Załącznik
do zarządzenia Nr 275/15
Prezydenta Miasta Białegostoku
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CIBOROWSKA
HALINA
BIAŁYSTOK
2
KUŹMICZ
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KALINOWSKA
ALEKSANDRA
BIAŁYSTOK
4
KAŹMIERCZUK
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
5
BOGUZ
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
FASZCZEWSKI
LESZEK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
CIMASZEWSKA
ELIZA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MULTON
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
9
KULESZA
GRAŻYNA HELENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
1
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŻUK
JOLANTA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
STEPANIUK
NATALIA ALEKSANDRA
BIAŁYSTOK
3
GIZIEWSKA
ANETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
KUCZYŃSKA HARBUZ
ZOFIA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
DERMIAHA
DOROTA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
GRUDA
HALINA KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LEOŃCZUK
JANUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
KOLBERG
ANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
2
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŻUK
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
HARASIMOWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
3
CZARNECKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
PIECHOCKA
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
MAKAL
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
GRUDA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LIPSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
FRĄCKIEL
IZABELA
BIAŁYSTOK
9
HRYNIEWICKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
3
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 7, ul. Stołeczna 6
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ADAMCZYK
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
TARASIUK
MONIKA
BIAŁYSTOK
3
CHLABICZ
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KOZŁOWSKI
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
CICHOCKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
DUDUĆ
ŻANETTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
GOŁĘBIEWSKA
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
OSTROWSKA
HALINA
BIAŁYSTOK
9
RYDZEWSKA
TERESA
TUROŚŃ KOŚCIELNA
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
4
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Bohaterów Monte Cassino 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
STASIUKIEWICZ
KAROLINA
BIAŁYSTOK
2
OLCHOWIK
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MISIUK
ANNA
BIAŁYSTOK
4
UŚCINOWICZ
IRENA
BIAŁYSTOK
5
FRANCZAK
DANUTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MACIEJEWSKI
ROBERT
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
GRUDA
MARTA HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
KRECZKO
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KIEZIK
ILONA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
5
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Białymstoku
Siedziba: IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Zwierzyniecka 9a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŁAWRYK
ADRIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KAPICA
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
3
SZCZEBIOT
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
SIENKIEWICZ
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
5
KRAJEWSKA
EWELINA
BIAŁYSTOK
6
JANCZUK
EWA AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KIRMUĆ
MIKOŁAJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
IŁĘDO
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
9
ALEKSIEJUK
BEATA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
6
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7 w Białymstoku
Siedziba: IV Liceum Ogólnokształcące, ul. Zwierzyniecka 9a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MAGNUSZEWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
2
SZCZEBIOT
MARCIN KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WOJCIULA
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
MISIUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
5
GOŁASZEWSKA
MAGDA MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
SZCZYTKO
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
MACIEJEWSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
KIRMUĆ
EUGENIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
RUTKOWSKA
EWELINA
KLEOSIN
Prezydent Miasta - pracownik
7
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Wesoła 11a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ROSTKOWSKI
MARIUSZ ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KOŁNIER
IRENA
BIAŁYSTOK
3
SZCZYTKO
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
CZAPLEJEWICZ
MIROSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
JAROSZEWICZ
SŁAWOMIR JÓZEF
BIAŁYSTOK
6
MISZCZUK
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
WOJSZKO
BOŻENA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
8
KUROWSKA
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
9
NICEWICZ
ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
8
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Legionowa 7
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZCZUDŁO
ALINA
BIAŁYSTOK
2
DYSZKIEWICZ
EUGENIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KLIM
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
4
JAWOROWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
5
ŻEMOJDUK
ROMUALD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ZABŁOCKA
EWA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
RADŁOWSKA
DANUTA ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
DUDEK
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
ZAŁĘSKI
DAMIAN
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
9
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Legionowa 7
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHARYTONIUK
LIDIA
BIAŁYSTOK
2
STELMASZCZYK
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
JAROSZEWICZ
BŁAŻEJ
BIAŁYSTOK
4
CHMIELEWSKA
DOROTA
BIAŁYSTOK
5
TREKAJŁO
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ZANIEWSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
WESTFAL
JAKUB
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
KULESZA
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
10
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 25, ul. Waszyngtona 4
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
PIENIĄŻEK
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
JURCZUK
TERESA STANISŁAWA
BIAŁYSTOK
3
SZPAKOWICZ
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
CZAPLEJEWICZ
JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SIEMIENIUK
ALEKSANDRA
BIAŁYSTOK
6
CHMIELEWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
BIENIEWSKA
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
GOŹDZIK
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
WOLIŃSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
11
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 12 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 52, ul. Waszyngtona 16
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JURCZUK
URSZULA
BIAŁYSTOK
2
SZPAKOWICZ
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
CHMIELEWSKI
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
ŻÓŁTKO
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
KAMIŃSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
BIL JARUZELSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
GOŹDZIK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
TUGEMAN
ALINA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
12
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 13 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Pogodna 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WAŚNIEWSKI
SEBASTIAN FILIP
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
WOJSZKO
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
3
LUTOSTAŃSKA
MAŁGORZATA RENATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
FRĄŚ
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
FAJĘSKA PYTLUK
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
WASILEWSKI
RYSZARD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
HOŁUBOWICZ
ANNA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
POLIŃSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
BIELAWSKA
EMILIA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
13
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 34, ul. Pogodna 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ZIELIŃSKI
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
2
BOŁTRYK
RENATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
CHARKIEWICZ
EWELINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
OPOLSKA
MAGDALENA KINGA
BIAŁYSTOK
5
PASEK
WIESŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
TROFIMIUK
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KRUSZEWSKA
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
CICHOŃCZUK
HELENA
BIAŁYSTOK
9
LEWANDOWSKA
SZELĄGOWSKA
OLGA MAŁGORZATA
WARSZAWA
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
14
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Białymstoku
Siedziba: Zarząd Mienia Komunalnego, ul. Bema 89/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHARABIN
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
NYSZTAL
KRYSTIAN MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
GOLC
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
WOŁYNIEC
ARTUR
BIAŁYSTOK
5
GODLEWSKA
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
DUDZIŃSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
PASZKO
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
NIERODZIK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
ZDANUCZYK PŁOCKA
DANUTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
15
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 16 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych, ul. Bema 105
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SIDOROWICZ
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GĄSOWSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
3
JARMOŁOWICZ
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ROJECKI
MATEUSZ PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
BIELUCZYK
RADOSŁAW
BIAŁYSTOK
6
GOŁĘBIEWSKI
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
MILEWSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
PASZKO
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
LENDA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
16
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 17 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych, ul. Bema 105
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GĄSOWSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
2
NYSZTAL
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
DRWAL
ANDRZEJ MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BANASZEK
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
ORYSIAK
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
NIECHODA
BOGUSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BERG ZIMNOCH
EWELINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
DANIŁOWICZ
URSZULA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
17
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 18 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Pułaskiego 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŻAMOJDA
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ŚLEPOWROŃSKI
ZBIGNIEW ANTONI
BIAŁYSTOK
3
VAROTTA
JÓZEF PIOTR WOJCIECH
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KUKLIŃSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
BUŃKO
BEATA JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
PIEKUTOWSKA
PAMELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KOŁODKO
JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
CYBULSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
CZUDZINOWICZ
EDYTA
KLEOSIN
Prezydent Miasta - pracownik
18
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 19 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Pułaskiego 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
LASKOWSKI
MACIEJ KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ŻEBROWSKA
EWA AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
TOKARSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KALINOWSKA
ELIZA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
SAWICKA
MARIA JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ŚMIECIUSZEWSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
WORONIEWSKA
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
CZACHURSKA
AMANDA EWA
BIAŁYSTOK
9
SZEKALSKA
DOROTA
TUROŚŃ KOŚCIELNA
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
19
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 20 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Pułaskiego 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ADAMSKA
JANINA TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KRANC
ROBERT HENRYK
BIAŁYSTOK
3
BERNATOWICZ
JANINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
GOŁĄBESKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
JAROSZEWICZ
AGNIESZKA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MIRONIUK
ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
RYŚ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
FIEDORUK
ARKADIUSZ
BIAŁYSTOK
9
MALINOWSKI
ROMAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
20
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 21 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 1, ul. Kawaleryjska 70
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BANACH
SEBASTIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
BRUSZEWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
3
SZPAKOWSKA
MARZENA
BIAŁYSTOK
4
BIERYŁO
DOMINIKA KINGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
ŚCIEPKO
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ŻUKOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
DUBOWSKI
HENRYK WINCENTY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
NOWIK
ELIZA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
MACIEJUK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
21
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 22 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 64, ul. Dubois 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BANACH
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KIKOLSKA
KAROLINA MARIA
BIAŁYSTOK
3
SZERSZENOWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ZAMBRZYCKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
BROŻEK
DAMIAN STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MOCARSKA
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BOROWSKA
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
DANOWSKA
KONSTANCJA EMELL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KICZUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
22
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 23 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 32, ul. Pułaskiego 55
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KIKOLSKA
EWELINA MARIA
BIAŁYSTOK
2
SIDORCZUK
JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
PUCZYŃSKI
ADRIAN
BIAŁYSTOK
4
SACHARCZUK
MARTA
BIAŁYSTOK
5
SAWICKI
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ZAWADZKA
MIECZYSŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
RUTA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
KOZŁOWSKI
JERZY
BIAŁYSTOK
9
ZIMNOCH
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
23
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 24 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego 96
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GATTY KOSTYAL
ADAM STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KURYŁŁO
RENATA
BIAŁYSTOK
3
KULESZA
WIESŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
CITKO
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
GÓRSKI
MACIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
ZNORKO
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
GÓRSKA
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BRAŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
GOŁĘBIEWSKA
ANNA
MOŃKI
Prezydent Miasta - pracownik
24
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 25 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego 96
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DĄBROWSKI
MICHAŁ PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GÓRSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
3
NACEWICZ
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
WYSOCKA
EWELINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SULIMA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
6
ROŻKO
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
SIEKLUCKI
WITOLD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
SEROCZYŃSKA
MARIA IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
HRYNIUK
BARBARA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
25
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 26 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego 96
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SIDORCZUK
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
2
KOŻUSZKO
HUBERT
BIAŁYSTOK
3
SKIBOWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
CITKO
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
RUTKOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
KILEN
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
NOWIK
PRZEMYSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
PALKOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
9
KRYGOWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
26
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 27 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego 96
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KLEJN
KAMIL KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
TOMKIEL
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
3
NOWAKOWSKA MIEZIO
MARIA HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
GRYCIUK
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
KWIATKOWSKA
BOŻENNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
DUDZICZ
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
NOWACKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MAGNUSZEWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
9
SAK SAWOŃ
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
27
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 28 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 50, ul. Pułaskiego 96
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TWAROWSKI
MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GAJO HERMANOWICZ
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
3
LASKOWSKA
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
MISZKIEWICZ
MARZANNA
BIAŁYSTOK
5
SMOŁA
MACIEJ
BIAŁYSTOK
6
BOJANOWSKA
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
JANICKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
OSTROWSKI
MACIEJ BOGDAN
BIAŁYSTOK
9
KOMARNICKA KUŻDUB
MARLENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
28
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 29 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 2, ul. Legionowa 7
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BUDKIEWICZ
ADAM
BIAŁYSTOK
2
SAWICKI
PRZEMYSŁAW KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
DROŻĘCKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
CZACZKOWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
5
TARASIK
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
SADOWSKA
ALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
WRÓBLEWSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
JASTRZĘBSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
STROCZKOWSKA
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
29
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 30 w Białymstoku
Siedziba: I Liceum Ogólnokształcące, ul. Brukowa 2
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JARCZEWSKI
ARTUR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KONOPKA
IRENA
BIAŁYSTOK
3
BARANOWSKI
RAFAŁ PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
MARZYŃSKA
JULITA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
KOROLKIEWICZ
STANISŁAWA JÓZEFA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
IWANIUK
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TOBIASZEWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
DOLISTOWSKA LESZCZYŃSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
9
DWILIŃSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
30
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 31 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Częstochowska 6a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JOKISZ
IZABELA JÓZEFA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
DMOCHOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
3
ADAMIK
ARTUR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
JÓŹWIAK
KAMILA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KAPUŚCIŃSKA
MIROSŁAWA FRANCISZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KRZEMIŃSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
GROCH
WŁODZIMIERZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MAGNUSZEWSKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
9
ROGOWSKA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
31
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 32 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Częstochowska 6a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DROBNIKOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ZNORKOWSKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
3
REJENT
JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
TROJANOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
STYPKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
6
SKRZECZ
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
MARCHALEWICZ
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
8
NOWICKI
JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
KRAMKOWSKA
EWELINA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
32
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 33 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 12, ul. Krakowska 19
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
VOLMAR
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
DMOCHOWSKI
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
3
BARANOWSKA
MIROSŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ADAMIK
JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
LASKOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
6
WYSOCKA
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
TURŁAJ
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
IWANOWIEC
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
SIONKOWSKA RABEL
MAŁGORZATA JOANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
33
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 34 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 10, Al. Piłsudskiego 34
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MAZURKIEWICZ
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
CHODKIEWICZ
KONRAD AUGUST
BIAŁYSTOK
3
MLENKO
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
SZYMCZYK
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
NIEDZIELKO
PIOTR KAZIMIERZ
BIAŁYSTOK
6
REĆKO
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
WNOROWSKI
KACPER
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
8
BIENIEWSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
9
ZAŁĘSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
34
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 35 w Białymstoku
Siedziba: Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WORONA
AGNIESZKA KAMILA
BIAŁYSTOK
2
CYLWIK
JAKUB
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
3
NIEDZIELKO
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
4
REĆKO
ANNA
BIAŁYSTOK
5
ROMATOWSKA
KAMILA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
CUDOWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
ŁABUŻEK
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
JANICKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
MLENKO
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
35
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 36 w Białymstoku
Siedziba: Niepubliczna Szkoła Podstawowa św. św. Cyryla i Metodego, ul. Waryńskiego 30
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
LULEWICZ
MONIKA
BIAŁYSTOK
2
CYLWIK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
3
ŻABIŃSKA
KORNELIA
BIAŁYSTOK
4
ROMANOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
5
CUDOWSKI
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
FRANCZAK
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
KRZEMIŃSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
DOWNAR
EWA CZESŁAWA
BIAŁYSTOK
9
KOZŁOWSKA
DANUTA KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
36
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 37 w Białymstoku
Siedziba: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Włókiennicza 4
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CAŁEK
ANDRZEJ KAZIMIERZ
BIAŁYSTOK
2
TYSZKIEWICZ
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
LASKOWSKA
PAULINA
BIAŁYSTOK
4
KUĆKOWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
5
ZYSKOWSKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ZIELENKIEWICZ
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TROCHIMCZYK
SŁAWOMIR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
LEONIUK
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
SOKOŁOWSKA
MARTA
SUWAŁKI
Prezydent Miasta - pracownik
37
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 38 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Radzymińska 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WALENDZIUK
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GABIEC
EUGENIUSZ
BIAŁYSTOK
3
GODLEWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
PIECKA
SŁAWOSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
KOCHMAŃSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
DOMASZEWICKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
LACH
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
RADZISZEWSKI
ADRIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
BOJARYN
BARBARA
WASILKÓW
Prezydent Miasta - pracownik
38
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 39 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 55, ul. Kozłowa 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DRUŻYŃSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
2
CHOMICKI
JANUSZ BERNARD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SWATEK
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
SELEWONIUK
GRZEGORZ PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
MICHALSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
ZDANUCZYK
MACIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
BAGIŃSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
OGŁUSZKA
IWONA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
39
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 40 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 26, ul. Radzymińska 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SIEMIENIUK
BARBARA
BIAŁYSTOK
2
SWATEK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
3
MIDRO
ADAM SŁAWOMIR
BIAŁYSTOK
4
KALISZCZYK
HALINA
BIAŁYSTOK
5
STYPUŁKOWSKA
RENATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
LACH
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
BOGUSZ OKUŁA
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
GRYNIEWICZ
JOANNA KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
9
KRAHEL
MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
40
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 41 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 16, ul. Sokólska 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JACKIEWICZ
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KAPICA
TOMASZ
BIAŁYSTOK
3
GODLEWSKI
MIROSŁAW ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
SOKOŁOWSKI
DANIEL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
GRZYBOWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
IWASZCZUK
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KOZAK
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SUSZYŃSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
DWORAKOWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
41
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 42 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 16, ul. Sokólska 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŻEMOJDUK
MARTA EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
MISZTAL
URSZULA
BIAŁYSTOK
3
ZAJKOWSKA
EWA MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ORZECHOWSKA
OLGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SAROSIEK
IZABELA
BIAŁYSTOK
6
KALISZCZYK
EMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
PISZCZATOWSKI
SEBASTIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ZUBA
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
PUCHAŁA
RAFAŁ
STARGARD
SZCZECIŃSKI
Prezydent Miasta - pracownik
42
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 43 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 16, ul. Sokólska 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KAPICA
IWONA
BIAŁYSTOK
2
ZAJKOWSKI
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
BOROWSKI
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KORBUT
RENATA
BIAŁYSTOK
5
PREJZNER
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
PIETRUCZUK
ZENOBIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
KAMIŃSKI
LECH JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
RYBAK
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
PYŁKOWSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
43
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 44 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Elektrycznych, ul. Al. Tysiąclecia PP 14
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WAKULIŃSKI
SEBASTIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KOWALEWICZ
PIOTR
BIAŁYSTOK
3
SAWICKA
LILIANA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
SOKOŁOWSKI
MARIUSZ MACIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
FALKOWSKA
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
ROSIŃSKI
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
RUSIŁOWICZ
ANGELIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
LULEWICZ
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
ZDANOWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
44
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 45 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poleska 27
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TRUSKOLAWSKA
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
MROCZKO
ANNA
BIAŁYSTOK
3
FILIPKOWSKA
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
SWATEK
JADWIGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SASS
ANNA EDYTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
BORECKA ROSZKOWSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
KRUSZEWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
WORONOWICZ
RYSZARD KONSTANTY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
RADZISZEWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
45
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 46 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Poleska 27
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHARKIEWICZ
ALEKSY
BIAŁYSTOK
2
PŁOSZCZUK
ZENAIDA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SWATEK
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
SAROSIEK
IWONA AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
5
TKACZUK
PRZEMYSŁAW PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KRUSZEWSKA
MARTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TARASIUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SNARSKA BIEGLUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
46
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 47 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GÓRECKA
EDYTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
MROCZKO
PIOTR
BIAŁYSTOK
3
SAROSIEK
JAROSŁAW
BIAŁYSTOK
4
WASILUK
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KONOPKO
MIROSŁAW KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
CZYBURKO
JANUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
MARKOWSKA
MONIKA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MOŃKO
LESZEK
BIAŁYSTOK
9
KRUTUL
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
47
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 48 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Sienkiewicza 57
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GÓRECKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
NAZARKO
IGNACY
BIAŁYSTOK
3
SIENKIEWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
4
WASILUK
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
ŻUKOWSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
EJSMONT NIEDŹWIEDŹ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
ANDRZEJUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ZAJKOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
MITKIEWICZ
EDYTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
48
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 49 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. Ciepła 32
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TOKARSKI
BARTŁOMIEJ MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
CHRABIN
MAGDA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SZACIŁOWSKI
TOMASZ
BIAŁYSTOK
4
PANEK
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
NAHAJEWSKI
MARIUSZ KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MICHALSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
MLENKO
GABRIELA MAGDA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
WAŚKIEWICZ
JOANNA KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KLIMOWICZ
MARCIN
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
49
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 50 w Białymstoku
Siedziba: Żłobek Miejski Nr 3, ul. Wasilkowska 4
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHOIŃSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SZYDŁOWSKI
PATRYK
BIAŁYSTOK
3
WITKOWSKI
RAFAŁ ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
MAKSYMIUK
MAGDA
BIAŁYSTOK
5
CHWIEŚKO
SŁAWOMIR MIKOŁAJ
BIAŁYSTOK
6
RUTKOWSKA
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
JUZWA
PATRYCJA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
GRZEGORCZYK
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
GROCHOWSKA
MIROSŁAWA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
50
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 51 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 45, ul. Gen. Sosabowskiego 6
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WDOWIARSKI
GRACJAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SZYMAŃSKA
HELENA
BIAŁYSTOK
3
BURACZYK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
WITKOWSKA
ANNA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
CHILMONIK
MILENA
BIAŁYSTOK
6
CHWIEŚKO
JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
KOZŁOWSKI
MAREK ALEKSANDER
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MASŁOWSKA
ANETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
TAŁAŁAJ
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
51
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 52 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jesienna 8
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
PASZKO
KINGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KOSTRZEWSKA
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
PACUK
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
4
ROMANOWSKI
KAZIMIERZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
FUDAŁA
PAULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
GUZOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
MOJSA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
KOWEJSZA
ANNA
BIAŁYSTOK
9
BIERNACKA
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
52
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 53 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 3 Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Jesienna 8
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZYDŁOWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
2
MALISZEWSKI
MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
3
SAWICKA
CELINA HELENA
BIAŁYSTOK
4
ŁAPIŃSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
5
BIAŁY
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
OSTROWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BITOWT
JANINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
GOŚCIŁO
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KANCELARCZYK
BARTOSZ
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
53
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 54 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BABIRACKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ROGOWSKI
JAKUB
BIAŁYSTOK
3
SOCHOŃ
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
TOMCZUK
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
5
KALBARCZYK
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
6
PACKIEWICZ
JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
PACEWICZ
WALENTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MASŁOWSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
SZCZĘSNA
EWA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
54
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 55 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BABIRACKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
NIEWIŃSKA
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
TOMCZYK
JULIUSZ JACEK
BIAŁYSTOK
4
NIEMYŃSKA
KAROLINA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
ZALEWSKI
WALDEMAR ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
REMŻA
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
PACEWICZ
BAZYL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BOROWA
IWONA KINGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
WĘCLEWICZ
MARZENA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
55
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 56 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WYSOCKA
MARLENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SIKORSKI
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SAWICKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
4
PRUS
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
BAJKO
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MAZURCZYK
KAMIL DANIEL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BOROWY
KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MAKSIMOWICZ
ALINA EWA
BIAŁYSTOK
9
MLENKO
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
56
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 57 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 51, ul. Kluka 11A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BOROWIK
KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
STANKIEWICZ
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
3
JARMOŁOWICZ
SANDRA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
JARECKI
PRZEMYSŁAW RADOSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
ZALEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
DANIŁOWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KARCZEWSKA
DINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
JURGIEL
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
SULEWSKA
ANETA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
57
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 58 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 6 (Publiczne Gimnazjum Nr 12), ul. Pietrasze 29
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MARKIEWICZ
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SZAWKAŁO
JULIA
BIAŁYSTOK
3
KASJANOWICZ
ALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
BARDŁOWSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
5
BŁASZCZAK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
6
KALINOWSKA
EMILIA REGINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
MARTONIK
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
TROCHIM
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
RUTKOWSKA
MARIA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
58
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 59 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 6 (Publiczne Gimnazjum Nr 12), ul. Pietrasze 29
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BIEROZA
ARKADIUSZ ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SZYMAŃSKA
ANETA
BIAŁYSTOK
3
KARDASZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
BARDŁOWSKI
JAN KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
5
ZAJĄCZEK
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
6
KIELCZYK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TOMKIEL
DARIA SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ZAWADZKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
GRACZYK
LUIZA MARIA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
59
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 60 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 6 (Publiczne Gimnazjum Nr 12), ul. Pietrasze 29
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
FERENC
MACIEJ
BIAŁYSTOK
2
KALICKI
DANIEL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
BARDŁOWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
4
LITWINOWICZ
EMILIA
BIAŁYSTOK
5
KOŁODZIŃSKA SERAFIN
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
DEMIANIUK
KRZYSZTOF ALEKSANDER
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
SAWOŃ
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
SZABŁOWSKI
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
9
TOPORKIEWICZ
DOROTA
NOWODWORCE
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
60
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 61 w Białymstoku
Siedziba: Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boruty 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
RYBAK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
2
PAWLUCZUK
MIROSŁAW DARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SZKODZIŃSKA
AGNIESZKA EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
CZYŻ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
SKRZYPKO
ANTONI
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
JABŁUSZEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BITOWT
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MOŃKO
PIOTR
BIAŁYSTOK
9
ZIMNOCH
JOANNA
SUPRAŚL
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
61
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 62 w Białymstoku
Siedziba: Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boruty 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
FERENC
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
2
PAWLUCZUK
DARIA JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SAWICKI
JAROSŁAW
BIAŁYSTOK
4
SOBOLEWSKI
PRZEMYSŁAW
BIAŁYSTOK
5
KONDRACKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
BARNA
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BURA
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
LIPIŃSKI
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
WALESIUK
MACIEJ
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
62
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 63 w Białymstoku
Siedziba: Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Boruty 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GRYCZ
MARTA URSZULA
BIAŁYSTOK
2
KARDASZ
WIACZESŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SAWICKI
DAMIAN
BIAŁYSTOK
4
BŁASZCZYK
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
5
KONDRACKA
MONIKA MARIOLA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
IWANIUK
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
LIPIŃSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MACIEJCZUK
DAMIAN
BIAŁYSTOK
9
ORZEŁOWSKA
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
63
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 64 w Białymstoku
Siedziba: VI Liceum Ogólnokształcące, ul. Warszawska 8
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DOMS
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
GORCZYCA
PRZEMYSŁAW MACIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SAWICKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
JANUSZKIEWICZ
JOANNA IZABELA
BIAŁYSTOK
5
KOŻUCHOWSKA DOJLIDO
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
SIECZKOWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
KRUSZEWSKA
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
BAUMGARDT
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
9
SIECZKOWSKI
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
64
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 65 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (III Liceum Ogólnokształcące), ul. Pałacowa 2/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
USTASZEWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
2
ALEKSIUK
MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
GRĄDZKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
4
ZAJKO
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
5
HUNGENDORFER
ILONA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
TROCHIMCZUK
WŁODZIMIERZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
DZIESZKO
BEATA
BIAŁYSTOK
8
ZAWADZKA
KATARZYNA KAMILLA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
65
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 66 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 22, ul. Łąkowa 17
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MAJEWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ZANIEWSKA
PAULINA
BIAŁYSTOK
3
LUTOSTAŃSKA KALICKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KONERT SADOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
KARCZEWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
6
KOZAKIEWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
TAŁAŁAJ
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BALIŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KONOPKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
66
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 67 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 5), ul. Kamienna 15
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DZIAWGO
DAMIAN
BIAŁYSTOK
2
SAWICKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SUJETA
TOMASZ JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
KWIATKOWSKI
BENEDYKT
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
MODZELEWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
MOZOLEWSKA
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
NOGUEIRA
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
NIESTIERUK
JULITA
BIAŁYSTOK
9
SŁOWIKOWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
67
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 68 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 5 (Szkoła Podstawowa Nr 5), ul. Kamienna 15
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KARDASZ
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
2
MICHAŁOWSKI
KAMIL
BIAŁYSTOK
3
BOCIANOWSKI
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
DROBOT
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
ZNOSKO
ZDZISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
SZPAKOWICZ
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
PETRETIS
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
DZIĘGIELEWSKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
9
MISIEWICZ
KAMILA
IGNATKI OSIEDLE
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
68
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 69 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ZANIEWSKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
2
SZARKOWSKI
WŁADYSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ROMANOWSKA
JOANNA EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
SAWICKI
MAREK
BIAŁYSTOK
5
ALEKSIEJCZUK
JOANNA DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
BIENIEWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KLESZCZEWSKI
LEONCJUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ZALEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
9
KOZACZUK
GRAŻYNA ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
69
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 70 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Spacerowa 6
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ZANIEWSKI
HENRYK
BIAŁYSTOK
2
LULEWICZ
BARTŁOMIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MALESZEWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
TATARZYŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
5
DASZCZUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
TRYKOSZKO
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KUMMER
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ŻUKOWSKA
KATARZYNA
OSTRÓW MAZOWIECKA
Prezydent Miasta - pracownik
70
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 71 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Spacerowa 6
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CAREWICZ
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
2
SAWICKA
PAULA PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
LENAR
BARTŁOMIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
HRYNIEWICKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
5
GARNYS
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ZALEWSKI
JAN WIESŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
NALIWAJKO
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
PERKOWSKA
DANUTA MARIA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
71
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 72 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 68, ul. Mieszka I 19
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BACKIEL
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
TRĘBICKA
URSZULA BLANKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
NAZARKO
RADOSŁAW
BIAŁYSTOK
4
WISZOWATY
HENRYK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KOROLCZUK
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KITLAS RODZIEWICZ
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
NAZARUK
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
LEWKOWICZ
PAULINA
BIAŁYSTOK
9
GIELEŻYŃSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
72
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 73 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Mieszka I 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DOJLIDA
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ŚREDNICKA
KRYSTYNA WIESŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KORZENIEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
4
AUGUSTYNOWICZ
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
ZATKALIK
ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
PANUŚ
HANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
NAZARUK
PELAGIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ROKOSZ
BEATA EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
SZYMAŃSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
73
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 74 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Mieszka I 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SUSZCZYŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
2
CHWASZCZEWSKI
MIROSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SANKIEWICZ
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KORZENIEWSKI
MARCIN
BIAŁYSTOK
5
KLEJ
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
KARECKI
HENRYK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
TARASIEWICZ
TOMASZ JAROSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
NAZARUK
BAZYL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
NALEWAJKO
DOROTA
CZARNA BIAŁOSTOCKA
Prezydent Miasta - pracownik
74
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 75 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Mieszka I 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JUSZCZUK
ANNA
BIAŁYSTOK
2
CHWASZCZEWSKI
KONRAD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SZUMIŃSKI
DAMIAN
BIAŁYSTOK
4
KOMENDA
ARTUR
BIAŁYSTOK
5
MARCZUK
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
TARASIEWICZ
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
SZYDŁOWSKA
EDYTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
NIEDBAŁA
STANISŁAW
BIAŁYSTOK
9
BOGDANOWICZ
MAŁGORZATA
KRYPNO
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
75
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 76 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Mieszka I 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JUSZCZUK
JOANNA
BIAŁYSTOK
2
STELMASZUK
EUGENIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ŁUPIŃSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
4
KOMOSA
HALINA
BIAŁYSTOK
5
BŁASZKO
WIESŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
RYCEWICZ
KINGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
DYSZKIEWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MARKIEWICZ
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
76
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 77 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych, ul. Słonimska 47/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
RUTKOWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
2
RYBNIK
KAMILA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SOKOŁOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
ŁUPIŃSKA
MARTYNA
BIAŁYSTOK
5
CHREN
RENATA MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
GÓRSKA
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
SAMOJLIK GAWORECKA
GERTRUDA BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SIERZPUTOWSKA
EUGENIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
WIKTORUK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
77
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 78 w Białymstoku
Siedziba: VIII Liceum Ogólnokształcące, ul. Piastowska 5
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TOCZYDŁOWSKI
JAKUB
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GRYCZ
ARTUR
BIAŁYSTOK
3
WOŹNIAK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
FIEDORUK
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
PURŁAN
CEZARY ZDZISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
DOBKOWSKI
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
MATULEWICZ
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
GRYKO
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
9
SURAL
ANNA HENRYKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
78
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 79 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZCZUCKI
JANUSZ PAWEŁ
BIAŁYSTOK
2
SZTACHELSKA
AGNIESZKA KAMILA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
NOWAK
HENRYKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
STYPUŁKOWSKA
MARZENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
WOŁOSIK
JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
BOJANOWSKI
TOMASZ
BIAŁYSTOK
7
KAKAREKO
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
79
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 80 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 13, ul. Piastowska 3D
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JUSZCZUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
JURKOWICZ
MACIEJ PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
JANUSZKIEWICZ
TOMASZ WIKTOR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
NOWAK
JÓZEF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
MACIEJEWSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
BARANOWSKI
CEZARY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
KOZŁOWSKI
JAROSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
WOROSZYŁ
MARTA DOROTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
80
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 81 w Białymstoku
Siedziba: Internat VIII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Piastowska 5
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KONOPKA
BOGUSŁAW
BIAŁYSTOK
2
VAROTTA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KRECZKO CZECZETKOWICZ
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
GĄSOWSKA
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
TARASIEWICZ
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
BUĆKO
MATYLDA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
TWAROWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
81
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 82 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Konopnickiej 3
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MIELECH
DAMIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ZIĘCKOWSKA
ZOFIA
BIAŁYSTOK
3
LULEWICZ
WANDA EUGENIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ŻELEŹNIAK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
GRYGORUK
SZYMON
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
TROCHIMCZUK
JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
CHODYKO
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
GIEREJ
STANISŁAW
BIAŁYSTOK
9
NIEMYJSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
82
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 83 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego, ul. Konopnickiej 3
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MIEŃKOWSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
2
BISKUP
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
PANASIUK
MAGDALENA ANGELIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
HORBACZ
STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
MUSZYŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
PIOTROWIAK
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
BROŻEK
LECH
BIAŁYSTOK
8
MACIOROWSKI
TOMASZ MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
83
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 84 w Białymstoku
Siedziba: XI Liceum Ogólnokształcące, ul. Grottgera 9
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KARBOWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
2
BIELONKO
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
BIELSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BONDARUK
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
NOWAKOWSKI
KRZYSZTOF PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ŁUKASZEWICZ
EWELINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
GRUSZEWSKA
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
KĘPKA
ANTONI PIOTR
BIAŁYSTOK
9
ZIĘCKOWSKI
RYSZARD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
84
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 85 w Białymstoku
Siedziba: XI Liceum Ogólnokształcące, ul. Grottgera 9
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŁUKASZEWICZ
MACIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
RACZKOWSKA
HALINA
BIAŁYSTOK
3
AMELIAN FIŁONOWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KUNDZICZ
KAROL TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
CACKOWSKI
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ANDREJCZUK
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TUROWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ŁEMPICKA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
9
ANTONIENKO
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
85
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 86 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 2, ul. Gdańska 23/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WASIELICA
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
NOWICKA
ALICJA
BIAŁYSTOK
3
KUBIAK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
OLCHIN
JOANNA
BIAŁYSTOK
5
GIERASIMIUK
KAMIL
BIAŁYSTOK
6
ŁUKIAN
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
GALIK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
WASILEWSKI
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
9
NIEWIAROWSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
86
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 87 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 2, ul. Gdańska 23/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JANKOWSKA
EWA
BIAŁYSTOK
2
ANCIPIUK
MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KUBIAK
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BORKOWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
5
DUBOWSKA ŁUKIAN
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KOZAK
MIROSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TYWOŃCZUK
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
FABJAN
IWONA
BIAŁYSTOK
9
MIEŃKOWSKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
87
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 88 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Warmińska 55
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŁUKASZEWICZ
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
2
HAJDUCZENIA
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KWIATKOWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
MŁYNARCZYK
KINGA
BIAŁYSTOK
5
KOCHMAŃSKA NOWAKOWSKA
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
TRZECIAK
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KACZANOWSKI
ANATOL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ZMITRUK
ROBERT
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
CZABAN
DOROTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
88
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 89 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Warmińska 55
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŁUKASZEWICZ
JOLANTA
BIAŁYSTOK
2
HAJDUCZENIA
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
TOMCZYK
KAMIL
BIAŁYSTOK
4
PLESZUK
KACPER
BIAŁYSTOK
5
SZCZECH
ANNA AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
SAZON
JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
JAROSZEWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
89
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 90 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 1, ul. Leśna 30
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BUTKIEWICZ
IWONA
BIAŁYSTOK
2
MRÓZ
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
BIEGLUK
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
DANILUK
ADRIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
SOŁOWIŃSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KALINOWSKA
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
NASZKIEWICZ
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BUKŁAHO
IZABELA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
90
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 91 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 1, ul. Leśna 30
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BOROWIK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KRYŚCIO
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KWIATKOWSKA
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BARAN
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
SIENKIEWICZ
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KALINOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
SZYMKOWSKA
ANETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BURYCZ
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KULIKOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
91
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 92 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 1, ul. Leśna 30
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BOROWIK
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
PIECKA
EWA
BIAŁYSTOK
3
KRYŚCIO
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
MIRONOWICZ
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
KLIMIUK
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
SIENKIEWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
ONISZCZUK
NATALIA KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
SZYMKOWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
KRUSZEWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
92
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 93 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Żurawia 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SOJKO
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GRYNIEWICZ
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
3
ŁUKASZEWICZ
GABRIELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KLUCZKO
MARCIN
BIAŁYSTOK
5
MAJEWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
6
KALINOWSKI
JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
IWANIUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
JUROWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KARPIUK
IWONA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
93
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 94 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, ul. Żurawia 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
POLECKI
WALDEMAR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SOPEK
MAREK
BIAŁYSTOK
3
RYBNIK
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KALINOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
WOLANY
ARKADIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
MIELNICKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
OSTASZEWSKI
STANISŁAW LESZEK
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
94
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 95 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 4, ul. Dojlidy Górne 48
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KARPOWICZ
DAMIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GRYCIUK
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
3
BISKUP
RADOSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
NOWAKOWSKI
KRZYSZTOF ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
DUDZIŃSKI
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
6
PRUS
JADWIGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
ŻEBROWSKA
MARIA JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
WYSZKOWSKA
AGATA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
NARTOWICZ
PIOTR
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
95
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 96 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 4, ul. Dojlidy Górne 48
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŁATKOWSKI
MATEUSZ BOGDAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
WISZOWATA
ANNA
BIAŁYSTOK
3
BISKUP
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
WIERZBOWSKA
MARTA MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
5
CHILIMONIUK
DAMIAN
BIAŁYSTOK
6
GILEWSKI
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
ŻEBROWSKI
LESZEK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
RUSIŁOWICZ
ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
JASŁOWSKI
ROBERT
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
96
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 97 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 4, ul. Dojlidy Górne 48
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SIEBIATYŃSKA
KAMILA PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
WAWRZENIUK
WIERA
BIAŁYSTOK
3
BOGACEWICZ
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
TARASIEWICZ
SYLWIA
BIAŁYSTOK
5
WĄSOWICZ
ZDZISŁAW JERZY
BIAŁYSTOK
6
GOGOL
DOMINIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
PISZCZATOWSKI
JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
KACZYŃSKA
IWONA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
97
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 98 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Promienna 13a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DZIEMIAŃCZUK
TERESA STANISŁAWA
BIAŁYSTOK
2
PUCHALSKA
AGNIESZKA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KRUPKA
OLGA
BIAŁYSTOK
4
PIOTROWSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
5
KRZYWOSZ
ŁUCJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
FIESIAK
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
MIKICIUK
STANISŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
RYDZEWSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
98
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 99 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 16, ul. Zwycięstwa 28
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SNARSKA
MARZENA
BIAŁYSTOK
2
KRECZKO
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
LESZCZYŃSKI
CEZARY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
POPŁAWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
5
DRYL
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
ZALEWSKA
ELŻBIETA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
KOT
MIKOŁAJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
EKONOMIUK
KRZYSZTOF JANUSZ
BIAŁYSTOK
9
JEŻEWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
99
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 100 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Sportowych Nr 1, ul. Promienna 13a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
LEOŃCZUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
ŻUKOWSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
OLSZEWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
4
DRYL
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
5
ZYBERT
BARBARA IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
SZYMCZUK
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
SURAL
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
OCHRIMIUK
ANNA
BIAŁYSTOK
9
WOJCIECHOWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
100
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 101 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SNARSKI
KAZIMIERZ
BIAŁYSTOK
2
KOC
TADEUSZ JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MATUS
KAROLINA
BIAŁYSTOK
4
GŁOWALA
JANUSZ MARIAN
BIAŁYSTOK
5
SIEMIENIUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KALINOWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
RESZUTA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
LEWCZUK
MARTA JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
MIELESZKIEWICZ
JOANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
101
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 102 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 9, ul. Upalna 26
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CZECZOT
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GORBACEWICZ
SŁAWOMIR
BIAŁYSTOK
3
RAJKIEWICZ
GENOWEFA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KWIATKOWSKA
EDYTA BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
KAZBERUK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KALINOWSKI
JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BRYSIEWICZ
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
OSTAPOWICZ
MARIA
BIAŁYSTOK
9
ZIELIŃSKA WESTFAL
IWONA TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
102
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 103 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 50, ul. Upalna 74
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ZAKRZEWSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GORBACEWICZ
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
3
PUŁASKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
HOŁOWNIA
WACŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SIETEJKO
ANETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KALINOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
STRZAŁKOWSKA
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SUPRUN
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
DZIĘGIELEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
103
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 104 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Stroma 16
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KARPOWICZ
KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GORBACEWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
3
KURZA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
TURCZEWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KORZIŃSKA
JANINA BOŻENNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ŁAPUĆ
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
APONOWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
STYPUŁKOWSKI
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
9
STRZAŁKOWSKI
RADOSŁAW SOBIESŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
104
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 105 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Stroma 16
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KUZUB
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
CHODKOWSKI
KAMIL PAWEŁ
BIAŁYSTOK
3
KURZA
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KOLENDA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
5
JUCHNIEWICZ
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
6
KLEJNO
GRZEGORZ JÓZEF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
STRZAŁKOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
ŁAPIŃSKA
LUCJANNA
BIAŁYSTOK
9
CHARKIEWICZ
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
105
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 106 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Stroma 16
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZTUKIEWICZ
WALDEMAR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ZALEWSKI
DOMINIK TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
3
JASZCZUK
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
4
CZAJKOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KALBARCZYK
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
DUCHNOWSKI
JÓZEF JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LESZCZYŃSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
KARŁUK
JÓZEF
BIAŁYSTOK
9
PERKOWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
106
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 107 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 39, ul. Witosa 22
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZTUKIEWICZ
MARIANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
CHODKOWSKA
PAULINA MONIKA
BIAŁYSTOK
3
PODGÓRSKA
IZABELA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
DEPCZYŃSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
JASZCZUK
DANIEL
BIAŁYSTOK
6
PURWIN
JANUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
DZIEMIAN
STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
JAKIMIUK
MACIEJ PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
STASZYŃSKA
BOGUMIŁA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
107
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 108 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej 32
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DROBYSZ
KACPER
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ŁAZARCZYK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
3
KAMIŃSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
DUBIEC
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
GŁOWALA
IRENA JADWIGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
BUCZYŃSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
CHOJECKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
SZYMAŃSKA
MARZENA IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
ŻEBROWSKA
PAULINA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
108
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 109 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej 32
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TRYKOSZKO
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SKROUBA
BOGUSŁAW JAROSŁAW
BIAŁYSTOK
3
KAMIŃSKI
JÓZEF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
MAJEWSKI
BARTOSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
LENKIEWICZ
DANUTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ADAMSKA
RENATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
KOZACZUK
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
CHŁODOWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
9
KRYŚCIO
KAMILA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
109
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 110 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej 32
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHILKIEWICZ
MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
MARKIEWICZ DRABIUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WÓJTOWICZ
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
GRYGO
PIOTR
BIAŁYSTOK
5
OCHRYMIUK
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
POGORZELSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
ZDANOWICZ
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
IGNACIUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
DĄBROWSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
110
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 111 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej 32
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
AKSJONÓW
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
TARGOŃSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
3
SZAMREJ
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
GODONCZUK
ALEKSANDRA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
LENKIEWICZ
ZDZISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
WIKTORUK
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
ANDREJUK
ELŻBIETA EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BORTNICZUK
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
SUBIETA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
111
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 112 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 49, ul. Armii Krajowej 32
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHROSTOWSKI
TOMASZ PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KATEUSZ
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
3
PAŃKOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
RADEK
SEBASTIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
WOJTALA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KAZIMIERSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
JEZIERSKI
MICHAŁ ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
KARCZEWSKA
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
MASŁOWSKA
MAŁGORZATA JOANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
112
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 113 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Rumiankowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
OSTROWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
LEOŃCZUK
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
3
STAWORKO
HELENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
POLIŃSKA
ANNA MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
ARCISZEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
6
KAMIEŃSKA
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
KACZMARCZYK
WANDA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
PAWLUK
ANNA
BIAŁYSTOK
9
GASZYŃSKI
JAKUB MIECZYSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
113
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 114 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Rumiankowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ZAWADZKI
BARTOSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
LEOŃCZUK
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
3
WASZKIEWICZ
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
BAŃKOWSKI
WIESŁAW
BIAŁYSTOK
5
LENCZEWSKA
ANNA ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
6
GRABOWSKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
BOROWSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
SULEWSKA
BOŻENA TERESA
BIAŁYSTOK
9
CZAPIUK
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
114
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 115 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Rumiankowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KOSSAKOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
2
SIELEWONIAK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KITLAS
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KRZYKAŁA
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
BOHOJŁO
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
BOROWSKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
LITWIŃCZUK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
WOROSZYŁO
KAMILA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
ŻUKOWSKI
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
115
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 116 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 79, ul. Konwaliowa 8
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DĄBROWSKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
STACHURSKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ZDRODOWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
4
ZAPOLSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
HELENIAK
MIROSŁAW ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
SOCHOŃ
MIROSŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
WASZKIEWICZ
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
PRESNAROWICZ
EWELINA
BIAŁYSTOK
9
MINGIELEWICZ
HANNA BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
116
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 117 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 18, ul. Magnoliowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CZARNOWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
2
MOJSA
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KIETKO
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
PUŁKA
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
5
TARASIEWICZ
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
WILEŃSKA
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
ZALEWSKA
KINGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
ZABIELSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
9
GILEWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
117
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 118 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 18, ul. Magnoliowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BACHMURA
ANETA
BIAŁYSTOK
2
OTOKA
MAGDALENA TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WOJCIECHOWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
SUCHOCKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
5
PERESADA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
TOMASZUK
BOGUSŁAW JÓZEF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
SOBOLEWSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
KAŹMIERCZAK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
WYSOCKA
DOMINIKA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
118
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 119 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 18, ul. Magnoliowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DĄBROWSKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KLIM
PIOTR
BIAŁYSTOK
3
DOMALEWSKA
BEATA IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
GRYKO
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SAMOSIUK
EWELINA
BIAŁYSTOK
6
SZYPULSKA
IZABELA AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
MICHALCZUK
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
ŁAPIŃSKA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
HOŁOWNIA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
119
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 120 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 18, ul. Magnoliowa 13
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GONCZARUK
JULIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
JOKA
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
3
SIEDLECKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ZUBRYCKI
KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
SKIEPKO
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
RYDZEWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
PIETROWSKA
KORNELIA SARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
PROŃCZYK
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
9
ZDRODOWSKA
MAŁGORZATA
SOKOŁY
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
120
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 121 w Białymstoku
Siedziba: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Miodowa 5
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ADAMOWICZ
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
NIERODZIŃSKI
MICHAŁ ADAM
BIAŁYSTOK
3
RUTKOWSKA
RENATA TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
TAŁAŁAJ
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
KULIKOWSKI
ZBIGNIEW KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
6
GROSZ
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
7
SKIEPKO
RENATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
MALINOWSKA
WIOLETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
DANILCZUK
DANIEL
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
121
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 122 w Białymstoku
Siedziba: V Liceum Ogólnokształcące, ul. Miodowa 5
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ADAMOWICZ
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GNIEDZIEJKO
JADWIGA IWONA
BIAŁYSTOK
3
MRUGOWSKA
ANGELIKA JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KRUPKA
SEBASTIAN LEONARD
BIAŁYSTOK
5
TUROWSKA
JULITA
BIAŁYSTOK
6
KRAWIEL
JANUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
JABŁOŃSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
ŻUKOWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
BOHOJŁO
MAREK CZESŁAW
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
122
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 123 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Polowa 7/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GNIEDZIEJKO
EWA
BIAŁYSTOK
2
SIEMIENIUK
ANGELIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
BORZYM
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
CZECH
ANDRZEJ IGOR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
HRYNIEWICKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
JARMOC
LUCYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
MATYS
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SOSNOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
9
KOMAR
MARIANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
123
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 124 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Polowa 7/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ANDRUKIEWICZ
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
DAWIDOWSKI
KAROL
BIAŁYSTOK
3
DZIAKOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ŁUPIŃSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
JANKOWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
KRYSIEWICZ
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
ADAMOWICZ
GABRIELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SITKO
ADRIANNA
BIAŁYSTOK
9
AWIENKO
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
124
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 125 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Polowa 7/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SIPKO
KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
WIERZBICKI
JÓZEF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WIŚNIEWSKA
ALEKSANDRA
BIAŁYSTOK
4
JANUCIK
CEZARY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
ŚLESZYŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
ADAMOWICZ
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
GIREJKO
GABRIELA STANISŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
PRESNAROWICZ
JULITA
BIAŁYSTOK
9
KLIMUK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
125
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 126 w Białymstoku
Siedziba: Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Barszczańska 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MALINOWSKI
WOJCIECH
BIAŁYSTOK
2
KULIKOWSKI
PATRYK TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WISZOWATY
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BUTKIEWICZ
ADAM
BIAŁYSTOK
5
BOGUSŁAWSKI
WIESŁAW ZYGMUNT
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
BOKUNIEWICZ
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
HUTNIK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
WOJTASIK
EMILIA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
126
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 127 w Białymstoku
Siedziba: Świetlica Dziennego Pobytu dla Dzieci przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej, ul. Barszczańska 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
RUTKOWSKA
JADWIGA
BIAŁYSTOK
2
KALINOWSKA
ANNA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
BORZYM
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
PIECHOCKI
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
BOROWSKA
MAŁGORZATA MARZANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
LAMPARSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
ŁOBACZ
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MIKOŁAJCZYK
IWONA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
127
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 128 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GROMOTOWICZ
NADZIEJA
BIAŁYSTOK
2
LENCZEWSKI
DAMIAN
BIAŁYSTOK
3
MARIAŃSKI
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
MOSIEJ
KLAUDIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
DĄBROWSKI
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
ULJANOWSKI
ARTUR ADRIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
JURCZUK
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
LISOWSKI
ROBERT
BIAŁYSTOK
9
WORONICZ
MONIKA
ZABŁUDÓW
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
128
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 129 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Mechanicznych, ul. Broniewskiego 14
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KOZŁOWSKI
WIKTOR
BIAŁYSTOK
2
KRZYŻAK
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ŁAPIŃSKA
KLAUDIA
BIAŁYSTOK
4
MOSIEJ
JOLANTA ANNA
BIAŁYSTOK
5
DĄBROWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
GAIŃSKI
TOMASZ CEZARY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
SZEREMETA
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
RAMOTOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
9
GROCHOWSKA
ANNA
KLEPACZE
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
129
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 130 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Broniewskiego 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KRYSIEWICZ
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
2
BAJENA
BEATA KAZIMIERA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ANDRZEJEWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
4
CZEREPUSZKO
SEBASTIAN DARIUSZ
BIAŁYSTOK
5
KUCZYŃSKA
TERESA JADWIGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
DZIENIS
CELINA TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
OSAKOWICZ
MIROSŁAWA ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
RAMOTOWSKA
WIOLETA
BIAŁYSTOK
9
CHOCIEJ
ELWIRA EDYTA
SOKÓŁKA
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
130
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 131 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Broniewskiego 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CUTTER
DANUTA
BIAŁYSTOK
2
ŻUKOWSKA
BARBARA LEOKADIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
STYPKA
ALINA
BIAŁYSTOK
4
ROSZCZYC
MARTA
BIAŁYSTOK
5
PODBIELSKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MICZEJKO
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
WOJCIUK
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
BOŁTRUCZUK
ZINAIDA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
9
KASPEREK
JOANNA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
131
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 132 w Białymstoku
Siedziba: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GREŚ
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
RODZIEWICZ
DAWID
BIAŁYSTOK
3
ŻUKOWSKA
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
ROGALEWSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
5
POGORZELSKA
MARLENA
BIAŁYSTOK
6
SIERGIEJEWICZ
RAISA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
OSTASZEWSKI
MARCIN ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
KAMIŃSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
9
SZLĘDAK
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
132
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 133 w Białymstoku
Siedziba: VII Liceum Ogólnokształcące, ul. Wierzbowa 7
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CIMOCH
BARBARA STANISŁAWA
BIAŁYSTOK
2
MURAWSKA
HELENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KULESZA
KAROLINA POLA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
DZIOBKOWSKI
JACEK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
KOMOSA
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
KAMIŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
7
LITWIŃCZUK
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
133
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 134 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Wiatrakowa 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ZALEWSKA
MAŁGORZATA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
DEMBOWSKA
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MALINOWSKA
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
DOBRZYŃSKA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
MACIEJEWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
LESZCZUK
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LISOWSKA
JOANNA HELENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
DZIESZKO
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
9
KLEPACKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
134
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 135 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Wiatrakowa 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MIELKO
URSZULA
BIAŁYSTOK
2
CHRABOŁ
ŁUCJAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
3
OWSIENIUK
EUGENIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
4
LESZCZUK
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
5
LISOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
6
MAKSYMIUK
MIROSŁAWA
BIAŁYSTOK
7
KONOPKO PĘZA
WIOLETTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
135
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 136 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
RUTKOWSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
2
MATULEWICZ
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KULESZA
HALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
KISZCZYŃSKA
JADWIGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
KUJAWA PEŁSZYK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
GLEBOWICZ
ALINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LISOWSKI
EUGENIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MATLAK
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
9
KULIKOWSKA
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
136
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 137 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, ul. Narewska 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
POGORZELSKI
SEBASTIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SIEŚKIEWICZ
DOMINIKA
BIAŁYSTOK
3
LASKOWSKA
BEATA WIKTORIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
BOROWIK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
RAUBO
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
FIEDORCZUK
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
DĄBROWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
TUR
ALICJA
BIAŁYSTOK
9
GOŁĘBIEWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
137
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 138 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych, ul. Antoniuk Fabryczny 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WIŚNIEWSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SIEŚKIEWICZ
KAMILA
BIAŁYSTOK
3
RYCZEK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
PAJEWSKA
GABRIELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
MUKLEWICZ
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
OCHOCKI
TADEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
MROWIEC
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
TOBIASZEWSKI
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
ALEKSANDROWICZ
JOLANTA MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
138
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 139 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WIŚNIEWSKA
BARBARA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
JUSZCZUK
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
3
MALINOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
RADEK ŁUKSZA
SYLWIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
PRUSZYŃSKA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
NAGÓRNA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
GRYC
HELENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
KUDZINOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
9
CYWONIUK
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
139
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 140 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WIŚNIEWSKI
LESZEK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
JUSZCZUK
PIOTR
BIAŁYSTOK
3
SOKÓŁ
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
ZAJKOWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
5
ALEKSIUK
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
6
KORŻYŃSKI
KAZIMIERZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
MOJSAK
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
SOSNOWSKA
ANETA
BIAŁYSTOK
9
PIETRZYKOWSKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
140
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 141 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Nr 11, ul. Rzemieślnicza 12/3
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SOCHOŃ
DOROTA JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KONDRACKA
DANUTA
BIAŁYSTOK
3
BEZUBIK
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
JOCZ
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
JĘDZUL
MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
MARKS
ROZALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
JAKUBOWSKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
PTASZYŃSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
9
HALICKA
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
141
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 142 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Jaworowa 8
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JUSZCZYK
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SZATYŁOWICZ
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
HOŁOWIENKO
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BOLESTA
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KAMIEŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
ZALEWSKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
CZYKWIN
MIROSŁAW MIKOŁAJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
DMOCHOWSKI
ADRIAN
BIAŁYSTOK
9
BARSZCZEWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
142
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 143 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 71, ul. Dziesięciny 50
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KMIT
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
2
ŁUKOMSKI
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
GUDEWICZ
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
KAMIEŃSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
JASIŃSKA
EWA KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
ROCHALSKA
LEOKADIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
WITKOWSKI
MARCIN ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
8
GRZYB
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
143
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 144 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 71, ul. Dziesięciny 50
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
POŹNIAK
PATRYCJUSZ
BIAŁYSTOK
2
KARWOWSKI
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
GODLEWSKA
ZOFIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KULIKOWSKA
NATALIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
JARMOLIK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
ROCHALSKI
ALFRED
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
GOŁĘBIEWSKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
8
BUĆKO
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
144
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 145 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 56, ul. Gen. Zygmunta Berlinga 38
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CZAJKOWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
2
BABIŃSKA
HENRYKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MICHAŁOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
GAJDOWSKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
DUDZIŃSKA
MILENA KINGA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
JABŁONOWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LUTWIEJKO
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MARKOWSKI
JAKUB
BIAŁYSTOK
9
KULIKOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
145
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 146 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 37, ul. Jaworowa 8
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŻARSKA KOPRAS
ANNA
BIAŁYSTOK
2
PONIATOWSKA
MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
3
STEFANIUK
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
4
WIERZBICKI
MIKOŁAJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
5
POLLOK
PAWEŁ PIOTR
BIAŁYSTOK
6
GOSIEWSKI
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - uzupełnienie składu
7
WOJTULEWICZ
JAN
KNYSZYN
Prezydent Miasta - pracownik
146
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 147 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa 28
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SCIEPKO
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SANIUKIEWICZ
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
3
JANUSZEWSKI
ARTUR
BIAŁYSTOK
4
ORŁOWSKI
ALEKSANDER
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
SOŁOWIEJ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
STEBLIN KAMIŃSKI
JERZY
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
LIPISZKO
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
RADZISZEWSKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
9
MAKSIMIUK
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
147
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 148 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa 28
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ADAMOWICZ
JOANNA
BIAŁYSTOK
2
FIDZIUKIEWICZ
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
JANUSZEWSKA
EMILIA
BIAŁYSTOK
4
KOWALEWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
5
SKIEPKO
TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
JUCHNIEWICZ
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
FIEDOROWICZ
KAZIMIERZ MICHAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
RADZISZEWSKA
EWA IWONA
BIAŁYSTOK
9
BUJKO
PIOTR JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
148
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 149 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa 28
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KISZŁO
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
2
RUTKOWSKA
BOGUSŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MARCISZEWSKA
ZDZISŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
JAKUBOWSKA
ANNA BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
KLIMCZUK
EMILIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
PIECHOWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
7
MŚCICHOWSKI
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
149
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 150 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Palmowa 28
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KRAJEWSKA
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
2
MATEJCZYK
MAŁGORZATA MARTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ORŁOWSKA
MARIA GABRIELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
SZUSZKIEWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
KLIMCZUK
LIDIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
JAROCKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
7
DOROCH
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
8
TUR
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
150
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 151 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 73, ul. Gajowa 66
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KOPCIEWSKI
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SAWICKA
MARTA WERONIKA
BIAŁYSTOK
3
PIETRUCZUK
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
NIESTERUK
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
STANISŁAWSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
DOLINKIEWICZ
BOŻENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
STELENGOWSKA
DOMINIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MIECZYŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
9
BIENDZIO
ANNA ANTONINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
151
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 152 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 15, ul. Porzeczkowa 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
POSKROBKO
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
MASŁOWSKA
ELŻBIETA KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
SADOWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KSIĘŻOPOLSKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
FASZCZEWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
ŁOPATA
MIROSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
PERKOWSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
MIECZYŃSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
9
OLEKSICKA
WIESŁAWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
152
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 153 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 15, ul. Porzeczkowa 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SAMOJLIK
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
OSSOWSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
3
ŚLIWKA
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
MOGIELNICKI
STANISŁAW ZDZISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
FASZCZEWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
SIEDLECKA
BARBARA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
NIETUPSKA
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
ALEKSIEJCZUK
PIOTR
BIAŁYSTOK
9
SUPIŃSKA OLECHNO
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
153
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 154 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 15, ul. Porzeczkowa 11
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GÓRSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
OSSOWSKI
TOMASZ
BIAŁYSTOK
3
KWIATKOWSKA
BARBARA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
OKSIŃSKA NEWEL
BERNARDA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
PRUSZYŃSKI
MARIUSZ MAREK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KUJAWSKA
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
BIELECKA
ALEKSANDRA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
CISZ
BARBARA
BIAŁYSTOK
9
DROŻDŻAL
ELŻBIETA
CZARNA BIAŁOSTOCKA
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
154
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 155 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WAŚKIEWICZ
TOMASZ
BIAŁYSTOK
2
WASILEWSKI
KONRAD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
OLEJNICZAK
JOANNA IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
ŻMOJDA
IZABELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
PAWELSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
MATYSIUK
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
STELENGOWSKI
JAKUB
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
OWCZARCZYK
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
9
KONIECZKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
155
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 156 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5, ul. Antoniuk Fabryczny 40
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TALECKA
BEATA
BIAŁYSTOK
2
SIENKIEWICZ
DARIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ŚWIDERSKA
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
BULEJ
RENATA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
GOSZCZYK
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
PIOTROWIAK
WOJCIECH MARIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
PREDKO
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
NICZEWSKI
MARIUSZ
BIAŁYSTOK
9
TEKIEŃ
PAWEŁ
KARAKULE
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
156
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 157 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, ul. Łagodna 10
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
GOSIEWSKI
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
2
SKALIMOWSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
3
NEWEL
MIROSŁAW STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
KLEPACKI
SŁAWOMIR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
SUPROŃ
MICHAŁ BARTOSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
FRANKOWSKA
MARZENA JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
JASIEŃCZUK
MARIA JOLANTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
GÓRSKI
FRANCISZEK
BIAŁYSTOK
9
BIEDRZYCKA
CELINA DOROTA
WANDALIN
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
157
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 158 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, ul. Łagodna 10
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WLAŹLAK
ADRIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
WASILUK
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
3
GOSIEWSKA
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
FILIPIAK
PIOTR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
TOMCZUK
ROMUALD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KOMOROWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
SOSNA
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
GÓRSKI
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
9
NIEMCZYNOWICZ
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
158
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 159 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, ul. Łagodna 10
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
JEMIELJAŃCZUK
TOMASZ
BIAŁYSTOK
2
WIERZBICKA
BARBARA MARIOLA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
NIKOŁAJUK
ADRIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
DRYL
ANETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
PRACKI
KAMIL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
RUTKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
ZAWADA PERKOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
KARWOWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
9
SOSNA
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
159
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 160 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1, ul. Łagodna 10
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZPILEWICZ
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
WIERZBICKI
RYSZARD
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
CIMOCH
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
GRANATOWSKA
CECYLIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
KOWALCZYK
ZYGMUNT
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
PILECKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
POPŁAWSKI
JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
GRYCUK
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
9
NIEMOTKO
ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
160
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 161 w Białymstoku
Siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 65, ul. Łagodna 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MOŃKO
BARBARA BOŻENA
BIAŁYSTOK
2
GÓRSKA
BARBARA BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WORONOWICZ
DANIEL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
BOROWIK BOBORYKO
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
PILECKI
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
NICZYPORUK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
ŁUKIJAN
EMIL
BIAŁYSTOK
8
EJCHLER
ANGELIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
161
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 162 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 16), ul. Strażacka 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
LACHOWSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
ROSTKOWSKI
RADOSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
POGORZELSKI
MATEUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
KADŁUBOWSKI
MIŁOSZ
BIAŁYSTOK
5
KOPACKA
BEATA ELŻBIETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
MIAZGA
JANUSZ KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
WITYK
WOJCIECH MACIEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
NICZEWSKA
AGNIESZKA
BIAŁYSTOK
9
ROGALEWSKA BIELIŃSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
162
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 163 w Białymstoku
Siedziba: Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 16), ul. Strażacka 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ROSTKOWSKA
RENATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
2
SŁOMIŃSKI
JACEK LESZEK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
3
KOSZEWNIK
PAULINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
4
TYWOŃCZUK
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
5
NOWIK
MARTA
BIAŁYSTOK
6
SZEKALSKI
KAMIL DAMIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - uzupełnienie składu
7
KRZYWIECKI
SŁAWOMIR JANUSZ
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
163
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 164 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BEZUBIK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
ROSTKOWSKA
GABRIELA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
JAKIMIUK
DAMIAN ANTONI
BIAŁYSTOK
4
POGORZELSKA
HANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
SOŁOMIANKO
STEFAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
SUPROŃ
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
PIOTROWIAK
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
LENCZEWSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
9
NARTOWICZ
IWONA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
164
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 165 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 6, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CHODOROWSKI
JACEK ROBERT
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
GUZEWICZ
JULITA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WAWRZYNIAK
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
BAWERNA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
5
MOCARSKI
WIESŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
KOSZEWNIK
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
ROSZKOWSKA
BEATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
LENCZEWSKA
IZABELA
BIAŁYSTOK
9
KORZIŃSKI
KRZYSZTOF
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
165
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 166 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 6, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
BĘDKOWSKA
KAMILLA TERESA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
WYSMOLIŃSKA
MARIANNA WANDA
BIAŁYSTOK
3
ORZECHOWSKA GUZEWICZ
JULIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
KAROLCZUK
PATRYK
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
SUCHOWOLEC
DOROTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
6
CHWIEŚKO
ROBERT SEBASTIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
7
MIAZGA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
8
JURKIEWICZ
MARZANNA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
9
ZIELIŃSKA MRÓZ
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
166
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 167 w Białymstoku
Siedziba: Publiczne Gimnazjum Nr 6, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ŻABICKI
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
CIRUK
AGNIESZKA IZABELLA
BIAŁYSTOK
3
SOBIESKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
JANUSZCZYK
JANUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
5
JABŁONOWSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
6
MIAZGA
ARKADIUSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
7
TYWOŃCZUK
IRENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
8
MURZA
ADAM
BIAŁYSTOK
9
BORCUCH
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
167
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 168 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CIRUK
LUIZA MAGDALENA
BIAŁYSTOK
2
KURZA
ARTUR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
POGORZELSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Wilka
4
DRYL
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
JANICKA
ALICJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
POPIELNICKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
MACIEJEWSKA
KAROLINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Tanajno
8
OWCZARCZYK
KAROL
BIAŁYSTOK
9
KONDEL
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
168
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 169 w Białymstoku
Siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WYSMOLIŃSKI
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
2
HERBSZT
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KALBARCZYK TARASIK
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
SOBOLEWSKI
PRZEMYSŁAW WOJCIECH
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
TYWOŃCZUK
ADAM
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
PIECHOWSKA
MARTA
BIAŁYSTOK
7
DZIĘGIELEWSKA
EDYTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Michała
Brauna
Prezydent Miasta - pracownik
169
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 170 w Białymstoku
Siedziba: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Interna), ul. M. Skłodowskiej-Curie 25
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
WYSMOLIŃSKA
MAŁGORZATA
BIAŁYSTOK
2
PLESZUK
ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
DĘBSKA
EWA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
GOSZCZYK
ANNA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
WASILEWSKI
STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
CZACZKOWSKA
IWONA
JUCHNOWIEC
Prezydent Miasta - pracownik
170
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 171 w Białymstoku
Siedziba: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Neurologia), ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
CIWONIUK
EUGENIA
BIAŁYSTOK
2
TICHONIUK PLESZUK
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
ĆWIKŁA
DAMIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
OLENDZKA
KRYSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
GOSZCZYK
URSZULA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
WASILEWSKA
BARBARA JANINA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
MAZUR
JANINA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
171
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 172 w Białymstoku
Siedziba: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Oddział Ginekologiczno - Położniczy), ul.
Warszawska 15
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
MUSIAŁ
WŁODZIMIERZ JAN
BIAŁYSTOK
2
KRUTUL
MICHAŁ SŁAWOMIR
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KOROL
KRZYSZTOF ANDRZEJ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
BUZUN
PATRYCJA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
GROCHOWSKA
MARIANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
PRYSZCZEPKO
BARBARA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
172
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 173 w Białymstoku
Siedziba: Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego (Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy), ul.
Wołodyjowskiego 2/1
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
NIKICIUK
STEFAN
BIAŁYSTOK
2
KRUTUL
WANDA MARIA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
MOZOLEWSKI
KAROL
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
JANIK
ARLETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
SIENKIEWICZ
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
BAJKOWSKA
DOROTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
173
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 174 w Białymstoku
Siedziba: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24a
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
NIKICIUK
STEFAN
BIAŁYSTOK
2
DOWNAR ZAPOLSKA
MAGDALENA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
KRAWIEL
DANUTA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
HRUBCZYŃSKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
TUROWSKA
ANETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
BRECZKO
ANNA
SUCHOWOLA
Prezydent Miasta - pracownik
174
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 175 w Białymstoku
Siedziba: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Żurawia 14
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
POLECKA
ANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
SIEMIENIUK
WALENTYNA
BIAŁYSTOK
3
KAMIŃSKI
MARCIN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
4
FALEWICZ
ANNA BOŻENA
BIAŁYSTOK
5
GŁAŻEWSKA
URSZULA
BIAŁYSTOK
6
WIECZOREK
WOJCIECH JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
MACIEJEWSKI
MAREK
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
175
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 176 w Białymstoku
Siedziba: Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ul. Warszawska 18
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
KONDRUSIK
TOMASZ
BIAŁYSTOK
2
PIKUS
MARIANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
DANILUK ĆWIKŁA
JOANNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Pawła Kukiza
4
TARASIK
ŁUKASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
5
FRANKOWSKI
TOMASZ RAFAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
BOGUSŁOWICZ
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
STECZKOWSKI
WOJCIECH PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
176
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 177 w Białymstoku
Siedziba: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW, ul. Fabryczna 27
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
TOCZYDŁOWSKA
ŁUCJA
BIAŁYSTOK
2
BEDNAREK
JAN STANISŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WILOCH
JAN
BIAŁYSTOK
4
KUDZINOWSKA RUTKOWSKA
MARIA
BIAŁYSTOK
5
PRUS LEONIK
WIOLETA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
GRABOWSKI
ANDRZEJ JAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
SOKÓŁ
HENRYK
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
177
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 178 w Białymstoku
Siedziba: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK, ul. Sienkiewicza 79
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
SZYMAŃSKA
JOANNA
BIAŁYSTOK
2
ROWIŃSKA
KATARZYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
WILOCH
KAZIMIERZ
BIAŁYSTOK
4
MONACHOWICZ
WALENTYNA
BIAŁYSTOK
5
DOROSZKIEWICZ
MARTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
6
FRANCZAK
BARTOSZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
7
SOKOŁOWSKA
IZABELLA DANUTA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
178
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Mariana Janusza
Kowalskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 179 w Białymstoku
Siedziba: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie, ul. Ogrodowa 12
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DĄBROWSKA
PATRYCJA KATARZYNA
BIAŁYSTOK
2
ROWIŃSKI
ZBIGNIEW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
PIĄTKOWSKA
MONIKA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
LEONIUK
GRZEGORZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
DUBOWSKI
RAFAŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
POLAK
ROBERT
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
179
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 180 w Białymstoku
Siedziba: Dom Pomocy Społecznej, ul. Świerkowa 9
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
DĄBROWSKA
AMELIA
BIAŁYSTOK
2
GRABOWSKA
AGATA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Adama Jarubasa
3
DOŁUBIZNO
GRAŻYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
TARASIUK
TOMASZ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
SZYMBORSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
ZIARKO
ELWIRA
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
180
SKŁAD OSOBOWY
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 181 w Białymstoku
Siedziba: Zakład Karny, ul. Hetmańska 89
Lp.
Nazwisko
Imię
Adres
Komitet
1
ROGACZEWSKA
JUSTYNA
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Korwin-Mikke
2
KAPICA
MICHAŁ
BIAŁYSTOK
3
BOROWSKI
DAMIAN
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława
Komorowskiego
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
4
ZAGRZYWIEC
PAWEŁ
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota
5
SZULĘCKI
BOGUSŁAW
BIAŁYSTOK
Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Magdaleny Ogórek
6
RADZISZEWSKI
ADAM
BIAŁYSTOK
Prezydent Miasta - pracownik
181

Podobne dokumenty