Czy uważasz, że w Łęczycy dzieci i młodzież mają gdzie spędzać

Transkrypt

Czy uważasz, że w Łęczycy dzieci i młodzież mają gdzie spędzać
Wyniki ankiet przeprowadzonych
w I LO im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
na grupie wiekowej 16-19 lat.
W badaniu udział wzięło 21 kobiet oraz 26 mężczyzn.
NIE
TAK
Czy uważasz, że w Łęczycy dzieci i młodzież
mają gdzie spędzać czas wolny?
NIE
TAK
13%
87%

Podobne dokumenty