Błoński Informator Samorządowy

Transkrypt

Błoński Informator Samorządowy
1
Błoński Informator Samorządowy
Egzemplarz bezpłatny • ISSN 1731-2159 • Nakład 3500 egz. • MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU GMINY • NR 6/7• 2016 r.
2
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
XV Jubileuszowy Powiatowy Konkurs Czytelniczy
„Wydajemy Własną Książkę”
Czerwiec to miesiąc, w którym większość z nas myśli o urlopie, a dzieci
o wymarzonych wakacjach. Jest to również miesiąc, w którym od piętnastu lat
Biblioteka Pedagogiczna w Błoniu przy
współpracy Centrum Kultury organizuje
Konkurs Czytelniczy „Wydajemy Własną
Książkę”. Ideą konkursu jest promowanie
czytelnictwa, a poprzez to rozbudzanie
zainteresowań literackich i plastycznych
dzieci oraz młodzieży. Jest to doskonała forma wyrażania uczuć i emocji oraz
drzemiących w dzieciach talentów. W tym
roku uroczystość odbyła się 15 czerwca
w sali widowiskowej Centrum Kultury
w Błoniu. Sukcesem organizatorów jest
to, że nie maleje zainteresowanie tą twórczą zabawą. Są tacy, którzy piszą książki
od I klasy szkoły podstawowej, poprzez
wszystkie kolejne, aż do gimnazjum, jak
np. Dorota Chmielniak ze SP nr 1 w Ożarowie Maz., która przez sześć lat tworzyła wyjątkowo piękne książki, zdobywając
najwyższe wyróżnienia. W tegorocznej jubileuszowej XV edycji padł rekord. W konkursie uczestniczyło 258 uczniów, którzy
wykonali 218 prac. To bardzo dużo i organizacyjnie trudne, o czym powiedziała
na wstępie Anna Buźniak kierownik biblioteki. Już teraz wiemy, że kolejną edycję trzeba zorganizować inaczej i część
zadań przekazać szkołom. Kilka słów do
uczestników powiedział wiceburmistrz
Marek Książek i wicestarosta powiatu
Paweł Białecki, obaj wyrazili uznanie dla
organizatorów konkursu.
W tym roku przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:
• 6 tytułów ZŁOTEJ KSIĄŻKI otrzymali:
Ida Tereszkiewicz, Julia Dziedzic i Zuzanna Jankowska ze SP w Zaborowie,
Karolina i Dorota Chmielniak ze SP1
w Ożarowie Maz., Justyna Kuza ze SP1
w Błoniu.
• 16 tytułów SREBRNEJ KSIĄŻKI otrzymali: Hanna Jones ze SP w Lesznie,
Piotr Wochnik i Michalina Pytlakowska
ze SP w Zaborowie, Nikola Makowska,
Alicja Olesińska, Jan Paziewski, Bartosz Podsiad, Karol Jakubiak, Olga
i Wojciech Adamczyk ze SP1 w Ożarowie Maz., Natalia Szypke ze SP w Bieniewicach, Karol Domuracki, Zuzanna Florczak i Julia Ziemińska ze SP1
w Błoniu, Julia Miszczak i Zuzanna
Mosińska ze SP2 w Błoniu.
• 9 Dyplomów Młodego Literata otrzymali: Maja Musiał, Natalia Umiastowska
i Antonina Grzelka z Leszna, Zofia Sasin, Jagna Wydrych, Wiktoria Zdral ze
SP1 w Ożarowie Maz., Karolina Ostrowska z Gimnazjum w Ożarowie Maz.,
Olga Sobiecka ze SP2 w Ożarowie Maz.,
Kacper Dunajewski ze SP1 w Błoniu.
Ponadto przyznano:
• 15 wyróżnień w III kategoriach
• 93 wyróżnienia w II kategoriach
• 87 wyróżnień w I kategorii
• oraz 32 dyplomy za udział
„Wydajemy Własną Książkę” to konkurs, w którym nie ma przegranych, są
tylko zadowoleni. Taką możliwość zapewniają nam od lat nasi wspaniali i hojni
sponsorzy. Im zawdzięczamy radość i zadowolenie dzieci oraz to, że młodzi tak
chętnie i licznie biorą w tym konkursie
udział. Należą do nich: Jan Żychliński
starosta PWZ, Zenon Reszka burmistrz
Gminy Błonie, Paweł Kanclerz burmistrz
Gminy Ożarów Maz., Andrzej Cieślak wójt
Gminy Leszno, Monika Ciurzyńska wójt
Gminy Kampinos i Beata Zych dyrektor
PBW w Warszawie.
Przy rozdawaniu nagród i dyplomów
pomagali nam goście honorowi, a byli
nimi w tym roku: Paweł Białecki wicestarosta powiatu, Marek Książek wiceburmistrz Błonia, Włodzimierz Leduchowski
naczelnik oświaty w Błoniu, Tomasz Tymoftyjewicz wiceburmistrz gminy Ożarów Maz., Dariusz Sitarski dyrektor CK,
Magdalena Rak dyrektor SP1 w Błoniu,
Jolanta Gołębiewska dyrektor SP w Lesznie, Kamila Smolarek z Biblioteki Głównej w Warszawie i Elżbieta Szczypińska
z filii w Sochaczewie.
Podsumowaniem uroczystości było
krótkie wystąpienie Roberta Miszczuka
z PBW w Warszawie, za które dziękujemy,
gdyż to on właśnie jest „protoplastą” tej
wspaniałej zabawy z książką. Na koniec
były podziękowania dla nauczycieli, opiekunów i rodziców, którzy wspierali swoich podopiecznych w ich twórczej pracy.
Bardzo dziękujemy Ani Kukuryku z filii
w Nowym Dworze Maz. za pomoc w przygotowaniu wystawy i przy rozdawaniu
nagród. Po długiej ceremonii dzieci zostały zaproszone na sok i pyszne drożdżówki
z Piekarni Emilii i Jerzego Piotrowskich
w Błoniu. W holu zorganizowana została
wystawa prac konkursowych, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowanie
zarówno dzieci jak i dorosłych. Gości poczęstowano tradycyjnie już pysznym chlebem z domowym smalcem. Były rozmowy
i wymiana wrażeń z uroczystości oraz pomysły na kolejne ciekawe opowieści.
Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do prac związanych
z przygotowaniem i przeprowadzeniem
konkursu. Relacje z imprezy oraz galeria zdjęć, autorstwa Marka Zdrzyłowskiego, dostępne są na stronie Biblioteki
www.pbw.waw.pl, na stronie powiatu
www.pwz.pl oraz na Oficjalnym Serwisie
Gmin Błonie i Ożarów Maz.
Wszystkie prace można oglądać na wystawie, czynnej do 22 lipca w Bibliotece
Pedagogicznej, w godzinach pracy placówki. Po jej zakończeniu książki zostaną
przekazane do poszczególnych szkół.
Anna Buźniak
Zdjęcia Marek Zdrzyłowski
OKIEM BURMISTRZA
Szanowni Mieszkańcy,
Lato w pełni, inwestycje realizowane
są dynamicznie, o czym można przeczytać w Wieściach z Wydziału Inwestycyjno
– Technicznego.
Jesteśmy już po tzw. sesji absolutoryjnej. Zawsze czuję przed nią pewien
stres, bo dla wójta, burmistrza czy pre-
zydenta każdej gminy to swoisty test
i sprawdzian. Kontrola Regionalnej Izby
Obrachunkowej wypadła pomyślnie, podobnie jak ta przeprowadzona przez komisję rewizyjną naszej Rady Miejskiej.
Podczas głosowania radni udzielili mi absolutorium. Przy tej okazji pragnę gorąco podziękować wszystkim Pracownikom
Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych za codzienną rzetelną i wytężoną
pracę. Dziękuję Pani Skarbnik Bogumile Koprowskiej za trzymanie pieczy nad
gminnymi pieniędzmi, mądre nimi gospodarowanie i ogrom pracy nad corocznym
układaniem budżetu.
Z okazji Dni Błonia gościliśmy u nas
delegację z naszego bliźniaczego miasta
Coreno Ausonio. Na święcie miasta nie
mogło zabraknąć przyjaciół. Burmistrz
Domenico Corte mówiąc do nas ze sceny
głównej nie potrzebował nawet tłumacza.
Mam nadzieję, że wszyscy doskonale się
bawili podczas trzydniowego, bogatego w rozmaite wydarzenia, weekendu.
W przyszłym roku na pewno również nie
zabraknie wielu atrakcji.
Uczniowie rozpoczęli upragnione i wyczekiwane wakacje. Gratuluję wyników
w nauce i świadectw, wiele było tych
z czerwonym paskiem. Życzę wszystkim
uczniom i nauczycielom wypoczynku,
słońca i niezapomnianych wrażeń.
Burmistrz Błonia
Zenon Reszka
Gmina Błonie - program
obchodów
72. rocznicy wybuchu
Powstania Warszawskiego
31 lipca - niedziela
godz. 18.00 - okolicznościowa Msza
Św. w kościele pw. Narodzenia Pańskiego w Błoniu. Po mszy nastąpi
uroczyste złożenie kwiatów pod Pomnikiem Armii Krajowej, Szarych
Szeregów i Narodowych Sił Zbrojnych
upamiętniającym walkę błońskiego
społeczeństwa o wolność i niepodległość Polski
1 sierpnia – poniedziałek
godz. 16.45 -zbiórka mieszkańców na
Rynku; złożenie kwiatów przez kombatantów i władze gminy pod Pomnikiem
Hymnu Narodowego
godz. 17.00 - zawyją błońskie syreny.
Minuta ciszy w hołdzie poległym i pomordowanym uczestnikom powstania
Burmistrrz Bł
Błon
o ia, Rada Miejs
jskka,, NSZZ Rolników Indywidual
alnnych „Solidarnoś
ośćć”
oraz Centr
t um Kultury w Błoniu
serdecznie zapraszają na
ŚWIĘTO PLONÓW
STAROPOLSKIE DOŻYNKI
połączone z obchodami
35 rocznicy rejestracji NSZZ RI “Solidarność”
Niedziela, 28 sierpnia
Centrum Kultury w Błoniu - Amfiteatr
BIS
Błoński Informator Samorządowy
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów,
korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie materiału bez podania przyczyny.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam.
„Błoński Informator Samorządowy” (BIS)
Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie,
Rok XII, nr 6/7 (141/142) 2016 r.
W programie m.in.
uroczystość oraz wystawa poświęcona
35 rocznicy rejestracji
Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego Rolników Indywidualnych
„Solidarność”,
godz. 15
15.0
.00 Msza Święta Dziękczynna,
Wybór najpiękniejszego wieńca
dożynkowego, a także:
o godz
dz.. 16.30 występ Zespołu Pieśni
i Tańc
ńcaa „Tęcza” z Centrum Kultury
w Bł
Błon
oniu – filia Domu Kultury w
Radzikowie
o godz. 17.00 Koncert gwiazdy discopolo ETNA z tancerzami
o ggoodz
dz. 18
18.1
.15
15 Wy
Wysttęępp Arrtttys
ysty
ys
sty
tycz
czne
znego
nego
ne
go
Zesp
Ze
spoołłu Cy
Cyga
gańńsskkiieggo B
Boogd
gdann Tro
rojjaane
nek
nek
i TE
TER
RN
NE RO
ROM
MAA
Wydawca: Urząd Miejski,
05-870 Błonie, Rynek 6, tel.: 22 725 30 06
Redakcja: Justyna Drożdżewska
tel.: 502 876 575, e-mail: [email protected]
Współpraca redakcyjna: Dariusz Sitarski
Współpraca fotograficzna: Marek Frejnik
Realizacja: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa,
ul. Traugutta 40, 05-825 Grodzisk Mazowiecki,
tel. 22 724 30 21.
3
4
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
BIS 6/7 / 2016
Notatka z XX Sesji Rady Miejskiej w Błoniu
13 czerwca 2016 r.
Na początku sesji Rada Miejska i zgromadzeni na sali obrad minutą ciszy uczcili pamięć śp. Antonio Gargano, zmarłego
nagle, byłego burmistrza zaprzyjaźnionej
z naszą gminą włoskiej gminy Coreno Ausonio. Jego aktywny udział i współpraca
z polskimi samorządowcami doprowadziły do podpisania w roku 2002 Porozumienia o zbrataniu Gmin. W roku 2008 jako
wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania
Antonio Gargano nadano tytuł Honorowego Obywatela Błonia.
W sesji udział wzięła delegacja z Włoch
na czele z obecnym burmistrzem Coreno Ausonio Domenico Corte oraz burmistrzem gminy Tessennano (region Lacjum,
w prowincji Viterbo) Ermanno Nicolai.
W swoim wystąpieniu Domenico Corte
w imieniu rodziny Gargano podziękował
za udział burmistrza Błonia w pogrzebie oraz za okazane wyrazy współczucia
w tych trudnych chwilach. Zapewnił też,
że ze swej strony będzie robił wszystko,
aby współpraca pomiędzy gminą Coreno
Ausonio a gminą Błonie dalej się rozwijała, umacniała i aby kontynuowany
był kierunek, jaki przyjęto 14 lat temu.
Wyraził też życzenie, aby w kontynuacji
działań na rzecz współpracy, tak jak dotychczas, tak i dalej swoje zaangażowanie
wykazywały administracje obu Gmin.
W części uchwałodwaczej porządek obrad XX sesji zawierał dwa bardzo ważne
punkty:
uchwalenie Statutu Gminy Błonie,
podsumowanie wykonania Budżetu
Gminy za rok 2015.
Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Błonie.
Jest to zwieńczenie prac Komisji Doraźnej
ds. zmiany Statutu, która została w tym
celu specjalnie powołana, bowiem niektóre zapisy Statutu przyjętego uchwałą
Rady w roku 2003 wymagały dostosowa-
nia do obecnie obowiązujących przepisów
prawnych, jak również szerszego uregulowania, czy też nawet zmiany na nowe.
Podsumowanie wykonania Budżetu
Gminy za rok 2015, ostatecznie wyrażone
udzieleniem absolutorium burmistrzowi Błonia, poprzedzone było procedurą, która oprócz wystąpienia burmistrza
uwzględniała zapoznanie się z opiniami
organów kontrolujących sprawozdanie
z wykonania budżetu Gminy za rok 2015
oraz sprawozdanie finansowe za rok
2015.
Zarówno Kolegium Orzekające Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
jak i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej
w Błoniu wydały pozytywne opinie o wykonaniu Budżetu Gminy za rok 2015. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie
wypowiedziała się też o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium
burmistrzowi Błonia.
Po zapoznaniu się z tymi opiniami Rada
Miejska przyjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy za rok 2015
i sprawozdania finansowego za 2015 r.
oraz uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Błonia.
Na XX sesji ponadto przyjęto uchwały:
zmieniającą uchwałę budżetową Gminy
Błonie na rok 2016,
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Błoniu nr XIV/132/15 z dnia
14 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błonie
na lata 2016-2024,
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa
Mazowieckiego.
w sprawie wyrażenia zgody na pozostawienie nieruchomości w wieczystym
użytkowaniu Gminie Błonie,
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
w sprawie zmiany Uchwały nr XLV/374/14
Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja
2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Stare Faszczyce gm. Błonie.
Rada Miejska przyjęła też dwa Stanowiska, w bardzo istotnych dla Gminy
i mieszkańców sprawach tj.:
w sprawie planowanego przebiegu linii elektroenergetycznej 2x400KV Kozienice-Ołtarzew przez tereny Gminy
Błonie,
w sprawie budowy i rozbudowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 579
w Błoniu wraz z wiaduktem nad torami
PKP.
Stanowiska te skierowane są do przedstawicieli instytucji, które mają realizować ww. inwestycje, zostały przekazane
również do wiadomości przedstawicieli
władz państwowych, samorządowych
oraz przedstawicieli ugrupowań politycznych w Sejmie, Senacie i Parlamencie
Europejskim.
Na stronie internetowej Gminy Błonie
www.blonie.pl. w Biuletynie Informacji
Publicznej (BIP) w zakładce Rada Miejska/Uchwały 2016 dostępne są uchwały
w pełnym brzmieniu, a w zakładce Rada
Miejska/Stanowiska w sprawach publicznych dostępne są przyjęte Stanowiska.
Opracowała:
Anna Sawicka
Z SESJI RADY MIEJSKIEJ
5
6
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
Wieści z Wydziału Inwestycyjno - Technicznego
Początek wakacji na Błoniance to czas
niezwykłego ożywienia. Dotychczasowa
stabilizacja zamieniła się w zgiełk maszyn
i pośpiech robotników. Budowa wygląda
jak rwąca rzeka z miejscowymi zawirowaniami, gdzie gorączkowo uwijają się
pracownicy obsługujący jakieś maszyny.
A tych widocznych wirów jest kilka, bo
wiele się jednocześnie dzieje.
Kończą się wylewki podłóg, beton podaje duża spalinowa pompa tzw. mixokret,
jedna koparka wybiera ziemię pod parkingi i ładuje na wywrotki, druga rozwodzi beton na tzw. stabilizację gruntu (bo
na „Błoniance” ziemia urodzajna, ale dla
budowy parkingów słaba), trzecia wywrotka rozwozi kamień na podbudowę parkingów, a kolejna maszyna rozkłada kostkę
(400 metrów kwadratowych dziennie), gdy
Państwo będziecie czytać ten artykuł, to
pewnie połowa parkingów już będzie ułożona. W spektakularny sposób, wzbudzając tumany kurzu, polepszamy trybuny.
Pierwotnie zaplanowane nawierzchnie
z „szorstkiego betonu” nie pasowały do
wyglądu całego obiektu, więc będą pokryte żywicami technicznymi z piaskiem- podobnymi do tych na fontannach w parku
„Bajka”. Żeby położyć żywice, najpierw
trzeba zeszlifować ten szorstki, ale nierówny beton- stąd ten kurz.
Wewnątrz budynku, po wielu perypetiach, wreszcie udało się poprawić projekt
wentylacji tak, że możemy zacząć wykańczać budynek. Będzie można skończyć
wykonywanie elewacji - uzupełnić kilka
brakujących dziur, a wewnątrz przystąpić do montażu sufitów podwieszanych.
Rozpoczęło się również układanie płytek
gresowych w pomieszczeniach szatni dla
zawodników, łazienek oraz aneksu kuchennego. Kończy się także zabudowa
windy dla niepełnosprawnych. Dodatkowo
Wydział Dróg i Mostów wymienia oświetlenie wzdłuż ul. Legionów, przy nowym
obiekcie będą nowoczesne lampy. Jeszcze żeby tylko telekomunikacja wymieniła swoją starą pokrzywioną sieć, to następny kwartał miasta byłby kompletnie
urządzony. Muszę tu przypomnieć, że
powiat wspólnie z gminą wymieniają most
w ciągu ul. Poniatowskiego z przejściami
dla pieszych, a wcześniej Gmina wykonała nową kładkę dla pieszych w ciągu
ul. Piłsudskiego.
Na rozbudowie Szkoły Podstawowej nr 1
wykonane zostały fundamenty i osiągnięty został poziom „0”. W części dydaktycznej musimy wykonać wzmocnienie fundamentów w dwóch obszarach (o których
pisałem w poprzednim numerze „BIS”).
W „Poniatówce” zasadniczo zakończyliśmy prace wyburzeniowe i powoli budujemy nowe Muzeum Ziemi Błońskiej. Wewnątrz ułożono wszystkie nowe instalacje
elektryczne i teletechniczne (a było tych
instalacji dużo, bo to będzie muzeum multimedialne) oraz instalacje centralnego
ogrzewania i wodno-kanalizacyjne. Na zewnątrz częściowo wzmocniono, a w części
wymieniono tynki.
W ramach budżetu obywatelskiego
w SP 2 wybudowano zieloną klasę oraz
kreatywną strefę gier i zabaw wraz ze
ścieżką zmysłów, a w Rokitnie plac zabaw
dla maluchów. W Rokitnie pozostawiono
część terenu, aby w przyszłości można
było wykonać plac do gimnastyki . W Błoniu obok skate parku w ramach budżetu
obywatelskiego powstał flow park - komplet urządzeń do ćwiczeń na bezpiecznej
nawierzchni z mat gumowych.
Krzysztof Piechota
WIT
Z GMINY
Odbiór wyrobów azbestowych
W dniu 23.05.2016 r. Gmina Błonie podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie nr 0085/16/OZ/D o przyznanie dotacji w zakresie „Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta
i gminy Błonie dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 17 463,60 zł”.
W wyniku niniejszej umowy w dniach
20.06 – 29.07.2016 r. od mieszkańców
miasta i gminy Błonie zostanie odebranych (zgodnie z informacjami przekazanymi przez mieszkańców Gminy Błonie,
którzy zakończyli użytkowanie wyrobów
azbestowych) – 81,915 Mg (ton) materiałów zawierających azbest.
Zadanie polega na:
odbiorze,
załadunku,
transporcie,
oraz przekazaniu odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.
Całkowity koszt zadania wynosi
20 790 zł, w tym udział własny Gminy
w wysokości 3 326,40zł.
Lato w mieście 2016
25 czerwca rozpoczęły się długo oczekiwane wakacje. Wiele dzieci spędzi je poza
domem podróżując po Polsce lub zwiedzając bardziej odległe rejony Europy bądź
świata. Część uczniów jednak całe lub
część wakacji przebywać będzie w Błoniu.
Dla tych dzieci corocznie organizowana
jest – ciesząca się bardzo dużym zainteresowaniem – akcja „Lato w Mieście”.
W tym roku chęć organizacji wypoczynku letniego w miejscu zamieszkania do
Urzędu Miejskiego i do Mazowieckiego Kuratora Oświaty zgłosiło pięć podmiotów:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami
Integracyjnymi im. J. Korczaka w Błoniu – 2 turnusy, pierwszy organizowany
w terminie 25 czerwca – 8 lipca 2016r.;
drugi realizowany w pierwszych dwóch
tygodniach sierpnia. W każdym z turnusów weźmie udział po 50 dzieci.
2. Stowarzyszenie O UŚMIECH UCZNIA
przy Szkole Podstawowej nr 2 im.
J. Korczaka w Błoniu – 25.06.2016 –
08.07.2016r. Wypoczynek pod hasłem
„Cudze chwalicie, swego nie znacie…”
dla 50 dzieci, współfinansowany (już
po raz czwarty) ze środków Wojewody
Mazowieckiego.
3. Zespół Szkół w Bieniewicach - akcja
skierowana do 45 dzieci, organizowana
w terminie 25.06.2016 – 08.07.2016r..
4. Centrum Kultury. Filia w Radzikowie
– półkolonie organizowane w terminie
11.07-22.07.2016r. dla dzieci zamieszkałych w Radzikowie.
5. Stowarzyszenie „Wspólny Cel” – akcja
pod hasłem „Wakacje na sportowo –
bezpiecznie i zdrowo” organizowana dla
45 dzieci w szkole w Bożej Woli w terminie 27.06.2016 – 8.07.2016r.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci
mnóstwo atrakcji; uczniowie uczestniczyć będą w różnego rodzaju twórczych
zajęciach, wyjazdach na basen i bardzo
atrakcyjnych wycieczkach. Koloniści m.in.
zwiedzą Centrum Nauki Kopernik, wezmą
udział w grach terenowych organizowanych w warszawskich Łazienkach,
zwiedzą
siedzibę
polskiego Sejmu i stadion Legii, odbędą
przejażdżkę kolejką wąskotorową z Sochaczewa do Puszczy Kampinoskiej, bawić się będą w Parku Linowym w Julinku,
poznawać będą kulturę ludową podczas
wyprawy do Sromowa, Łowicza i Maurzyc,
spotkają się z dinozaurami w Kołacinku,
zażywać będą kąpieli w Parku Wodnym
w Uniejowie i Mszczonowie… - nie sposób wymienić wszystkich zaplanowanych
atrakcji.
Dziękujemy władzom Błonia za współfinansowanie akcji „Lato w Mieście”.
Wszystkim dzieciom życzymy radosnego,
pełnego wrażeń, ale zarazem bezpiecznego
letniego wypoczynku.
MUZE
MU
ZEUM
UM F
FRY
RYDE
DERY
RYKA
KA C
CHO
HOPI
PINA
NA w ŻEL
ŻELAZ
AZOW
OWEJ
EJ W
WOL
OLII Z
ZAP
APRA
RASZ
SZA
A na
Małłą Akad
demiię Chop
pinowsk
ką LA T O
w ka
każd
żdąą ni
nied
edzi
ziel
elęę od 2
26
6 cz
czer
erwc
wcaa do 2
24
4 li
lipc
pcaa o go
godz
dz. 13.00
00
Park w Żelazowejj Woli
Barkar
Bark
arol
olaa, llet
etni
niaa sc
scen
enaa na
nad
d st
staw
awem
em p
prz
rzyw
ywoł
ołuj
ując
ącaa at
atmo
mosf
sfer
eręę We
Wene
necj
cjii, p
prz
rzes
estr
trze
zeń
ń pr
prze
zed
d na
najs
jsta
tars
rszy
zym
m po
pomn
mnik
ikie
iem
m Ch
Chop
opin
inaa w pa
parr
ku czy Altanka z widokiem na most Mazurek - to miejsca, w których odbywają się interdyscyplinarne zajęcia dla dzieci w wieku
3 - 10 llat
at n
naa te
tere
reni
niee pa
park
rku
u w Że
Żela
lazo
zowe
wejj Wo
Woli
li.. Ha
Harm
rmon
onog
ogra
ram
m pl
plen
ener
erow
owyc
ych
h sp
spot
otka
kań
ń w ra
rama
mach
ch M
Mał
ałej
ej A
Aka
kade
demi
miii Ch
Chop
opin
inow
owsk
skie
iej:
j:
3 lipca – Skąd się bierze sztuka? Na tropie inspiracji.
10 lliipca – N
Na lud
dowo na sceniie i na pllakaci
k ie.
17 lipca – „...gdyby je muzycznymi tonami wyrazić można...” Emocje w muzyce. Wykonawcy: Weronika Olbrot, Agata Cieślak.
Warsztat muzyczny i plastyczny (szkic węglem, tworzenie pocztówki z Żelazowej Woli)
24 lliipca - O
Od
d piieśśnii wenecki
kich
h gond
doli
lieróów d
do Barkar
k oli
li Fi
Fis-d
dur op. 60 i …ab
bstrak
t kcji
ji w rzeźb
źbiie. Wyk
konawcy: P
Pawełł C
Czekała, Weronika Chodakowska, Agata Cieślak. Warsztat muzyczny – warsztat śpiewu i warsztat plastyczny – tworzenie form
przestrzennych.
Na wszystkie zajęcia w ramach Małej Akademii Chopinowskiej WSTĘP WOLNY.*
Zapraszamy
* Dla rodzin z dziećmi WSTĘP WOLNY do Parku w Żelazowej Woli w dniach zajęć Małej Akademii Chopinowskiej w godzinach od
11.00 do 14.00. W przypadku niesprzyjającej pogody zajęcia zostaną przeniesione do Pawilonu Preludium w Żelazowej Woli.
7
8
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
Akcja poboru krwi DAR SERCA w Ożarowie
Mazowieckim
Akcja odbyła się pod patronatem: Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery,
Marszałka Województwa Adama Struzika,
Ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka,
Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP
R.P. d-ha Waldemara Pawlaka, Starosty
Powiatu Warszawa Zachód Jana Żychlińskiego, Burmistrza Błonia Zenona Reszki. Przykro nam tylko, że Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, który de facto
najbardziej powinien być zainteresowany
taką akcją przed wakacjami, nie wyraził
zgody na objęcie honorowego patronatu.
Po podliczeniu wszystkich zbiorowych
potwierdzeń podpisanych przez lekarzy
z poszczególnych ambulansów i ekip stacjonarnych krew oddało w sumie 338
osób na 420 zarejestrowanych, t.j. 152.10
litra krwi pełnej. Bardzo duży odpad został spowodowany potwornym upałem.
Gościem specjalnym naszej ,,gali” byli:
Członek Zarządu Głównego i Prezes Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie
prof. dr n. med. Jerzy
Kotowicz,
Wiceprezes
Zarządu
Mazowieckiego Związku OSP i Prezes
Powiatowy Warszawa Zachód dh Andrzej Wasilewski, z-ca Komendanta
Wojewódzkiego PSP st.
bryg. Mirosław Jasztal,
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz, Zastępca Burmistrza
Błonia Marek Książek i Zastępca Wójta
Starych Babic Marcin Zając.
Zarząd Klubu HDK wraz ze starostwem
powiatowym bardzo dziękuje wszystkim
krwiodawcom, samorządowcom z całego powiatu, sponsorom, darczyńcom za
okazaną pomoc, kucharzom za wspaniałą grochówkę oraz kiełbasę i karkówkę
z grilla i wielu innym darczyńcom, którzy
wsparli nas w tej szlachetnej akcji.
Mimo że upał i mecz piłkarski przerzedziły szeregi potencjalnych dawców, to
i tak uważamy, że akcja była udana. Do
zobaczenia na następnej takiej akcji.
Za Zarząd Klubu
Włodzimierz Henryk Żabka
Zdjęcia: Karolina Chadzopulos
Z GMINY
Bramkowskie Spotkanie Integracyjne Wianki 2016
Tegoroczna VIII już edycja naszego spotkania otrzymała kryptonim Bramkowskie
Manewry Wojskowe, dlatego już od kilku
tygodni pracownicy i mieszkańcy Domu
Pomocy Społecznej w Bramkach oraz pracownicy i uczestnicy placówek Krajowego Stowarzyszenia „Przyłącz się do nas”
w Bramkach przekształcali teren rekreacyjny w poligon wojskowy.
Jest nam niezmiernie miło, że w tym
roku ponownie patronat nad naszym
spotkaniem objął Jan Żychliński starosta warszawski zachodni. Swoją obecnością zaszczycił nas również Jerzy Wójcik
– przewodniczący oraz radni PWZ, a także Łukasz Wodowski – kierownik MCPS.
W tym wyjątkowym dniu nie mogło zabraknąć duchownych, którzy na co dzień
wspierają nas modlitwą i otaczają opieką
duchową. Ponadto gościliśmy u siebie
przedstawicieli władz lokalnych: Zenona
Reszkę – burmistrza Błonia oraz Grzegorza Banaszkiewicza – wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, a także pracowników
jednostek organizacyjnych i służb mundurowych PWZ. Swoją obecnością zaszczycili
nas również dyrektorzy zaprzyjaźnionych
placówek, kierownicy OPS, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz dyrektorzy szkół i przyjaciele naszego domu, na
których zawsze możemy liczyć.
Cieszymy się, że nasi goście, jak zawsze
dopisali. W spotkaniu wzięło udział 25
placówek z pięciu województw – domy pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy.
23 czerwca już od godzin rannych, rozpoczęła się integracja osób niepełnosprawnych, pracowników placówek pomocowych oraz społeczności lokalnej. Mieliśmy
okazję wymienić swoje doświadczenia,
pobawić się na żołnierską nutę, a przede
wszystkim posmakować żołnierskiego
życia.
Nasi goście w pocie czoła zaliczyli obóz
przetrwania, tajne manewry ćwiczebne
na bramkowskim poligonie, próbowali swoich sił w paintballu. Była również
okazja do postrzelania niczym prawdziwy
żołnierz dzięki Związkowi Strzeleckiemu
Rzeczpospolitej „Strzelec” z Błonia. Oprócz
tego uczestnicy malowali chusty rezerwistów, wykonali numizmaty z masy solnej,
malowali twarze w barwy wojenne. Dzięki
Komendzie Powiatowej Policji ze Starych
Babic uczestniczyliśmy w pokazie tresury
psa policyjnego.
W specjalnie zaaranżowanych namiotach można było podziwiać izbę żołnierską,
kantynę, oraz szpital i kuchnię polową.
Była okazja do zdjęć i wysłuchania ciekawostek o eksponatach z okresu II wojny
światowej, prezentowanych przez Muzeum
Ziemi Sochaczewskiej nad Bzurą.
Wielbiciele sprzętu militarnego mieli
okazję dotknąć zabytkowych wozów wojskowych dostarczonych na ten dzień przez
prezesa Jacka Haber z Fundacji Wojskowości Polskiej.
Po wykonaniu zadań, „żołnierze” mogli
uzupełnić kalorie smakując m.in. wojsko-
wej grochówki, której tego dnia nie mogło
zabraknąć.
Następnie odbyła się część oficjalna
spotkania, podczas której wręczono upominki oraz dyplomy wszystkim uczestnikom imprezy. Fundatorami nagród byli:
Urząd Miejski w Błoniu, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, MCC Mazurkas – Conference Centre & Hotel, Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Maz.
Gorące podziękowania kierujemy także
pod adresem pozostałych sponsorów, bez
których nasze spotkanie nie miałoby tak
wspaniałej oprawy. Całą imprezę uświetnił
występ artystyczny pt. „Żołnierskie Życie”
przygotowany przez mieszkańców i pracowników DPS w Bramkach z gościnnym
udziałem uczestników WTZ w Bramkach.
Jednak motywem przewodnim, pomimo
wojskowego charakteru tegorocznego wydarzenia, pozostały niezmiennie wianki,
które wykonywano podczas zajęć warsztatowych, a następnie w uroczystym korowodzie przeniesiono nad staw. W blasku popołudniowego słońca nasze rusałki
puszczały wianki na taflę wody przy akompaniamencie ludowej muzyki.
Imprezę zakończyła wspólna zabawa
w wojskowym kasynie.
Wszystkim przyjaciołom naszego domu
serdecznie dziękujemy za przybycie i aktywny udział. Do zobaczenia za rok!!!
Malwina Skrońska
9
10
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
Polskie zegarki Błonie dedykowane
Legii Warszawa na 100-lecie Klubu
Limitowana edycja zegarków z elementami Legii Warszawa została wydana z okazji
100-lecia Klubu. Za realizację pierwszego
takiego projektu w Polsce odpowiada legendarna marka zegarkowa Błonie.
Zegarki Błonie stworzyły dla Legii Warszawa dwa wyjątkowe modele różniące się
limitacją oraz kolorami: model ze złotymi elementami, limitowany do 100 sztuk
oraz model w wersji zielonej, limitowany
do 300 sztuk. Projekt powstał w ścisłej
współpracy z Bartoszem Jabłońskim dyrektorem kreatywnym warszawskiej Legii,
dlatego zegarki zawierają wiele legijnych
odniesień.
– Wspólnie zadbaliśmy o każdy szczegół – mówi Maciej Morawski, Kierownik
Zakładu Błonie. – Staraliśmy się stworzyć
zegarek czerpiący z prostych klasycznych
wzorców, ale jednocześnie wyrazisty. Stąd
czarne, a nie stalowe koperty zegarków
i kontrastowy kolor wersji złotej, który
podkreśla jego mocny, wręcz drapieżny
charakter.
– Poza wypracowaniem optymalnej formy samego zegarka, na koronce i wahniku
zegarka umieściliśmy napis „Legja”, ten
z przedwojennego herbu Legii. Z kolei na
tarczy umieściliśmy aktualny herb, a także logo stulecia „1916\2016”. Tekstura
oraz kąt ułożenia pasów na tarczy nawiązują do kąta nachylenia barw w herbie Legii. Na spodniej części skórzanego paska
jest jeszcze jeden istotny akcent legijny wytłoczone motto „Semper Invicta Semper
Heroica”. Dodatkowo na zapięciu wygrawerowaliśmy logo stulecia – mówi Bartosz
Jabłoński.
Całość będzie uzupełniona o specjalne
etui oraz certyfikat. Kierownik Zakładu
Błonie podkreśla, że jubileuszowe zegarki Legii, nad którymi prace rozpoczęły
się wiosną 2015 r., to nie tylko pierwszy
„sportowy” projekt reaktywowanej w 2014
r. marki, ale też pierwszy polski zegarkowy
projekt nawiązujący tematycznie do klubu
piłkarskiego.
– Stworzenie zegarka legijnego było bardzo ważnym i wcześniej zapowiadanym
elementem obchodów stulecia naszego
Klubu. Ma on wyjątkowy charakter i nieprzypadkowo zdecydowaliśmy się na realizację tego projektu właśnie w tym roku,
kiedy mamy do czynienia z symboliką
tak ważnego jubileuszu. Każdy wielki europejski klub ma tego typu ekskluzywne
produkty w swojej ofercie – mówi Jakub
Szumielewicz wiceprezes Zarządu Legii
Warszawa.
Maciej Harężlak, menadżer merchandisingu Legii dodaje, że symboliczna jest
także współpraca z marką Błonie w przy
tym projekcie.
– Zarówno Legia jaki i Błonie są symbolami narodowymi z wieloletnią historią
i tradycją. Owocem współpracy jest zegarek, który niewątpliwie jest czymś szczególnym, czymś ponadczasowym – mówi
Harężlak.
Bezpłatne czipowanie psów
Zgodnie z Uchwałą nr XVII/161/16 Rady
Miejskiej w Błoniu z dnia 14.03.2016r,
w sprawie prowadzenia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie
Błonie w 2016r. oraz zgodnie z Umową
nr 88.2016 z dnia 10.03.2016r., w Gminie Błonie prowadzone jest bezpłatne czipowanie psów wraz z wpisem do bazy dla
mieszkańców Gminy Błonie.
W celu zaczipowania psa należy
zgłosić się do lecznicy weterynaryjnej
w Błoniu przy ul. Kolejowej 5 (Vet-Med
Vet-Vita) tel. (22) 722-17-93 i umówić się
na wizytę.
Czipowanie bardzo ułatwia odnalezienie
psa w przypadku kiedy się zgubi, ucieknie
bądź zostanie skradziony.
Bardzo zachęcamy właścicieli psów zamieszkujących na terenie Gminy Błonie
do skorzystania z przedstawionej oferty.
Czipowanie będzie prowadzone do wyczerpania posiadanych na ten cel środków finansowych, jednak nie dłużej niż do
końca lutego 2017r.
Wydział Rolnictwa,
Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Dane techniczne zegarka Legii:
- 42-milimetrowa koperta ze stali szlachetnej pokryta czarną powłoką PVD.
- Szwajcarski mechanizm automatyczny typu skeleton. Rezerwa chodu 36
godzin.
- Widoczna praca mechanizmu od strony
tarczy (open-heart).
- Autorski wahnik z pierwszą odznaką
klubową Legii, widoczny przez szklany
dekiel.
- 24 kamienie, częstotliwość 21 600 vph.
- Szafirowe szkło.
- Wodoszczelność do 10 atmosfer.
- dedykowane etui
- certyfikat
- 2 lata gwarancji.
Błonie to legendarna polska marka zegarmistrzowska, która działała w latach
60 XX wieku. 45 lat temu, po nieco ponad
10 latach działalności, została decyzją
polityczną zlikwidowana przez panujący
system komunistyczny. Jej reaktywacja
nastąpiła w 2014 r., kiedy ukazała się limitowana i numerowana, licząca 500 sztuk
seria zegarków nawiązujących stylistyką
do kultowego modelu „Zodiak”. W grudniu
2015 r. zadebiutował drugi zegarek Błonie WX302 inspirowany historią Dywizjonu 302. Zegarki rozeszły się w ekspresowym tempie. Kolejne edycje mają ukazać
się w drugiej połowie 2016 roku.
Podziękowanie
Ze wzruszeniem przeczytaliśmy wspomnienie o naszej kochanej mamie i żonie
Krysi Górskiej „Non omnis moriar ….”
zamieszczone w czerwcowym wydaniu
„BIS-u”. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za pamięć. To prawda, że każdy żyje
tak długo, jak myślimy i wspominamy.
My ciągle mamy przed oczami wydarzenia sprzed blisko trzech miesięcy - obraz
najbliższej osoby i smutną uroczystość
pożegnania. Z całego serca dziękujemy
wszystkim za bliskość, wyrazy współczucia, przyjacielskie towarzyszenie
w bolesnych przeżyciach oraz za udział
we mszach świętych i pogrzebie Krysi.
Jerzy, Darek i Mariusz Górscy
Z GMINY
Muzeum Ziemi Błońskiej już działa…
Trwają prace remontowo-adaptacyjne
w błońskiej Poniatówce, zmierzające do
przystosowania wnętrza uroczego dziewiętnastowiecznego dworku, na potrzeby Muzeum Ziemi Błońskiej. Niezależnie
od tego, Muzeum działa w tymczasowej
siedzibie przy ulicy Nowakowskiego 2/4
(wejście przez pocztę). Placówka swoim
zasięgiem planuje objąć historyczną ziemię błońską, zamykającą się w granicach
dawnego powiatu błońskiego. W związku z tym, obok prac koncepcyjnych nad
tworzeniem ekspozycji stałej, prowadzimy
zbiórkę pamiątek i relacji dotyczących historii tych ziem. Nawiązujemy współpracę
z muzeami, jak również z placówkami kultury z terenu dawnego powiatu błońskiego. Organizujemy wystawy w przestrzeni
miasta, wyjazdy artystyczne na ciekawe
wystawy oraz spotkania z ludźmi kultury i sztuki. Naszą propozycją był cykl
warsztatów malarskich dla najmłodszych
mieszkańców Błonia, prowadzonych przez
uznanego malarza, rzeźbiarza i ilustratora
- Józefa Wilkonia. Współpracujemy z naukowcami zajmującymi się historią Mazowsza, poszukując szerszego kontekstu
do wydarzeń dotyczących historii Błonia
Poniatówka w trakcie remontu
Eksponaty podarowane Muzeum
i okolic. Docieramy do ludzi mieszkających
na tych terenach, mających swój wkład
w tworzenie historii miasta i jego otoczenia. Poszukujemy spadkobierców ziemian
i szlachty mieszkających w Błoniu i jego
okolicach. Nawet najmniejszy ślad działalności lokalnej społeczności jest dla nas
cenny. Zwracamy się z gorącą prośbą do
wszystkich, którym leży na sercu utrwalenie i zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego tych ziem, o kontakt z Muzeum! To
Wy, Drodzy Mieszkańcy ziemi błońskiej jesteście autorami nowo powstającego Muzeum, placówki powołanej do spełnienia
ważnej funkcji kulturotwórczej na terenie
miasta i okolic. W czasach daleko posuniętej unifikacji wynikającej z przynależności Polski do Unii Europejskiej, chronienie własnej tożsamości i dziedzictwa
kulturowego, w oparciu o historię miejsca,
jest naturalnym i nie do przecenienia odruchem społecznym!
Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Muzeum Ziemi Błońskiej w organiza-
Józf Wilkoń
cji. W każdy czwartek od godz. 10 do 16
czekamy na Państwa w tymczasowej siedzibie Muzeum lub pod numerem telefonu
515 156 255.
Wiesława Wideryńska
pełnomocnik burmistrza
ds. organizacji MZB
Podsumowanie programu „Książki naszych marzeń”
w Gminie Błonie
Od lat podejmowane są działania w zachęcaniu uczniów do czytania i promocji czytelnictwa w szkole. Pomocą w tym
procesie jest dobrze wyposażona biblioteka szkolna. W tym celu w roku szkolnym
2015/2016 MEN uruchomiło rządowy
program wspierania organów prowadzących szkoły podstawowe - „Książki naszych marzeń.
W Gminie Błonie Szkoła Podstawowa
nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi skorzystały z możliwości dofinansowania zakupów książek do bibliotek szkolnych, są to pozycje
książkowe cieszące się przede wszystkim
zainteresowaniem uczniów (beletrystyka),
a także lektury szkolne, książki popularno-naukowe. Środki na realizację (przy 20
procentowym wkładzie własnym Gminy)
pozwoliły na zakup 333 książek o wartości 5,5 tys. zł.
Założenia programowe prowadzone były
aktywnie i na różnorodne sposoby. Samych wydarzeń promujących czytelnictwo
(konkursy, spotkania czytelnicze, warsztaty czytelnicze), odbyło się aż dwadzieścia
sześć. Szkoła Podstawowa nr 2 zrealizowała dwa projekty edukacyjne: „Noc z Harrym Potterem” i „Noc z Anią z Zielonego
Wzgórza”. Należy także podkreślić współpracę Biblioteki Pedagogicznej i Biblioteki Publicznej ze szkołami. O powodzeniu
działań promujących czytelnictwo (odnotowano 20 procentowy wzrost) zadecydowało duże zaangażowanie bibliotekarek,
przy wsparciu dyrektorów tych szkół. Pro-
gram „Książki naszych marzeń” poprzedził
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
na lata 2016-2020.
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Beata Waluk
11
12
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
Świetlicowe wakacje
Piękne, cudowne lato rozpoczęło się na
dobre dla podopiecznych świetlicy Dajemy
Nadzieję. Dzięki wsparciu Gminy Błonie
dzieci mają zapewnionych wiele atrakcji.
W pierwszym tygodniu zajęć odwiedziła nas p. Katarzyna Mielcarz ze swoimi
animacjami. Stowarzyszenie Dobra Wola
Błonie zabrało dzieci na dwie wycieczki.
Pierwszą było odwiedzenie gospodarstwa
agroturystycznego w Grzmiącej, gdzie
dzieci świetnie się bawiły. Bardzo dużą
atrakcją były zwierzęta, które można było
dotykać i karmić. Były przejażdżki bryczką
oraz zajęcia z hipoterapeutą, a na koniec
wielkie ognisko i pieczenie kiełbasek. Następnego dnia wybraliśmy się do Muzeum
Wsi Łowickiej w Maurzycach. Wycieczka okazała się być ciekawa i pouczająca.
Dzieci mogły zobaczyć domostwa, rzeczy
i sprzęty dawnego użytku. W ostatnich
dniach odbyły się zajęcia w siedzibie świetlicy oraz wyjście do kina.
Drugi tydzień przyniósł także moc
atrakcji. Zaczęliśmy od malarstwa w Parku Włoskim w Błoniu. Następnego dnia
wyjechaliśmy do Manufaktury cukierków
do Warszawy. Podopieczni mieli smaczną
lekcję na temat wyrobu różnego rodzaju
słodkości. Niespodzianką była możliwość
zrobienia lizaków. Potem udaliśmy się na
spacer na Stare Miasto. W środę kolejna
wycieczka. Zwiedzamy Muzeum Kolejki
Wąskotorowej w Sochaczewie, a potem
ruszamy w wielką podróż. Pod koniec
tygodnia zajęcia w świetlicy, kino, lody
i spacery.
W imieniu zarządu Stowarzyszenia Dobra Wola Błonie oraz dzieci składam serdeczne podziękowania terapeutom, rodzicom wolontariuszom oraz Gminie Błonie
za cudowny początek wakacji.
Renata Stępniak
Stowarzyszenie Dobra Wola Błonie składa serdeczne podziękowania I Liceum Ogólnokształcącemu im. Władysława Broniewskiego w Błoniu oraz Dyrektorowi Andrzejowi Trzcińskiemu za zorganizowanie biegu charytatywnego „Run For Fun”, z którego
zebrane fundusze zostały przekazane na rzecz Stowarzyszenia Dobra Wola Błonie.
Dzięki datkowi dzieci ze świetlicy Integracyjno - terapeutycznej „Dajemy Nadzieję”
udały się do kina na film w czasie zajęć wakacyjnych. W imieniu zarządu, rodziców
a przede wszystkim dzieci serdecznie dziękujemy!
Bezpłatne
przesiewowe badania
cytologiczne dla Pań
w wieku 25-59 lat
Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Błoniu serdecznie zaprasza Panie w wieku 25 - 59 lat na bezpłatne przesiewowe
badania cytologiczne (badanie skierowane
jest do Pań, które w ostatnich 3 latach takiego badania nie robiły).
Badania odbywać się będą w poradni ginekologicznej (ul. Piłsudskiego 2/4) I piętro pok. 122 w terminie od maja do końca
roku 2016
• w każdy poniedziałek w godz. 10.0013.00
• w każdą środę w godz. 10.00-13.00
i 17.00-18.00
Z GMINY
Szanowni Pacjenci,
chcielibyśmy życzyć Państwu zdrowych, słonecznych, miłych
chwil i odpoczynku. Na ten wakacyjny czas przygotowaliśmy
kupony.
Suchy masaż wodny WELLSYSTEM stosowany jest nie tylko
w celach terapeutycznych. W gabinetach odnowy biologicznej,
klubach fitness oraz ośrodkach SPA, służy coraz częściej jako
źródło relaksu.
Właściwości suchego hydromasażu WELLSYSTEM:
- Rozgrzewająca - przygotowuje do wysiłku fizycznego (zawody,
treningi); poprawia ukrwienie przyspieszając metabolizm,
- Regenerująca - po dużym wysiłku (zarówno fizycznym,
jak i psychicznym) przyspiesza powrót organizmu do stanu
prawidłowego,
- Rehabilitacyjna - wspomaga leczenie urazów, rozluźnia mięśnie zmniejszając ból (jak w przypadku bólu pleców).
Wpływ suchego hydromasażu WELLSYSTEM na organizm:
- pobudza układ krwionośny i limfatyczny do pracy, a tym
samym usługi transportowe, odżywcze, oczyszczające
i regeneracyjne,
- likwiduje objawy zastoinowe, a także przyspiesza wchłanianie obrzęków,
- zwiększa elastyczność i wytrzymałość aparatu wiązadłowego
oraz ruchomość stawów,
- masaż karku, grzbietu oraz odcinka lędźwiowo-krzyżowego
oddziałuje na nerwy rdzeniowe i ich sploty, a tym samym
korzystnie wpływa na funkcje kończyn górnych i dolnych,
masaż mięśni przykręgosłupowych wpływa na autonomiczny
układ nerwowy, regulując jego czynność.
NOWOCZESNA NIEINWAZYJNA FALA UDRZENIOWA
(organizm nie jest obciążony środkami farmakologicznymi)
Terapia falą uderzeniową stosowana jest od niedawna w ortopedii,
fizjoterapii, medycynie sportowej
i estetycznej. To jeden z najskuteczniejszych zabiegów w terapii
leczenia przewlekłych dolegliwości
bólowych związanych z układem mięśniowo-szkieletowym.
Zabieg jest nieinwazyjny, krótki i całkowicie bezpieczny.
WSKAZANIA DO STOSOWANIA:
• uszkodzenia ścięgien i torebek stawowych
• zwapnienia okołobarkowe
• zespół bolesnego barku z ograniczeniem ruchomości
• bóle przyczepów ścięgien – „łokieć tenisisty” i „łokieć
golfisty”
• bóle rzepki – „kolano skoczka”
• zapalenie przyczepu rozścięgna podeszwowego – „ostrogi
piętowe”
• zespoły bólowe stawów
• ostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa
• przewlekłe entezopatie
• blizny mięśniowe
• zespoły pourazowe związane z bólem
• zapalenia pochewek ścięgnistych i kaletek maziowych
• zespół bolesnego Achillesa
• powtarzające się bóle mięśniowe kończyn górnych i dolnych
• zespół mięśnia piszczelowego
• dolegliwości bólowe okolicy kości śródstopia
PRZECIWWSKAZANIA DO STOSOWANIA:
• zaburzenia krzepnięcia krwi (hemofilia)
• stosowanie leków przeciwzakrzepowych
• zakrzepica
• choroba nowotworowa
• ciąża
• polineuropatia w cukrzycy
• ostre stany zapalne
• dzieci w okresie wzrostu
• terapia kortyzonowa do 6 tygodni przed pierwszą terapią
ESWT
KORZYŚCI Z LECZENIA FALĄ UDERZENIOWĄ:
• Organizm nie jest obciążony środkami farmakologicznymi
• Możliwość zapobiegania interwencji chirurgicznej i związanego z nią ryzyka
• Dzięki leczeniu w warunkach ambulatoryjnych nieobecność w pracy, jak również niemożność uczestniczenia w treningach w przypadku sportowców jest zredukowana do
minimum.
KUPON WAKACYJNY NA FALĘ UDERZENIOWĄ
4 zabiegi za 150 zł
KUPON WAKACYJNY NA MASAŻ WODNY - WELLSYSTEM
10 zabiegów za 120 zł
ZAPRASZA: SGP ZOZ W BŁONIU
05-870 Błonie ul. Piłsudskiego 2/4,
Informacja i zapisy 08:00 do 15:00
tel.: 666 979 807
Z promocji można skorzystać jednokrotnie. Można zrealizować tylko jeden Kupon promocyjny
w ramach jednej transakcji w terminie do 01 lipica 2016 r. do 31 sierpnia 2016r.
ZAPRASZA: SGP ZOZ W BŁONIU
05-870 Błonie ul. Piłsudskiego 2/4,
Informacja i zapisy 08:00 do 15:00
tel: 666 979 807
Z promocji można skorzystać jednokrotnie. Można zrealizować tylko jeden Kupon promocyjny
w ramach jednej transakcji w terminie do 01 lipica 2016 r. do 31 sierpnia 2016r.
13
14
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
Letnie wycieczki BUTW w 2016r.
Po chłodnym, deszczowym maju, który nie nastraja zbytnio do wojaży, nastał
czerwiec z piękną słoneczną, a czasem
nawet upalną pogodą i zachęcił słuchaczy BUTW, by „ruszyć w Polskę’’.
Jak co roku (a to już 3 raz) 9.06.2016 r.
udaliśmy się Uniejowa pod Łodzią do
tzw. „wód’’, w których dawniej hrabiny
wzmacniały swoje siły. My też, choć jak
na razie pełni wigoru, którego niejedni
młodsi nam zazdroszczą, zapragnęliśmy
po zimie wzmocnić jeszcze bardziej swe
ciała w tutejszych leczniczych wodach.
Baseny termalne to świetna propozycja
dla osób spragnionych ciepłych kąpieli,
nawet w środku najmroźniejszej zimy.
Takich właśnie kąpieli zażywaliśmy zimą
na Słowacji. Pozwalają one na pełne odprężenie, zrelaksowanie, a napięcie emocjonalne, dotykające każdego człowieka
- znika samoistnie. Pozbywamy się nadmiaru stresu, znajdując natychmiastowe
ukojenie. Zażywanie kąpieli uniejowskiej,
to nie tylko kwestia komfortu psychicznego (choć on jest bardzo ważny), to także wyraźna poprawa kondycji zdrowotnej.
Uniejów od dawna słynie ze swoich właściwości skutecznie wspierając leczenie
skóry, nerwobólów, schorzeń laryngologicznych, dyskopatii, nerwic oraz reumatologicznych zwyrodnień stawów. Wpływa
też korzystnie na układ odpornościowy,
podnosząc zdolności immunologiczne
organizmu, oraz pomaga odbudować,
wzmocnić zwiotczałe mięśnie ciała, co
szczególnie dla pań jest bardzo ważne.
W Uniejowie wszyscy czujemy się dobrze, widzimy wyraźną poprawę swego
samopoczucia, zdrowia, a niektóre panie
podobno wypiękniały. Gdy przyjedziemy
tu jeszcze kilka razy, to odmłodzeni, będziemy musieli uniwersytet zaczynać od
początku. Ale czegóż się nie robi dla zdrowia i urody.
Wzmocnieni na ciele, upiększeni, korzystając z upalnego czerwca, by nabrać
siły ducha, pojechaliśmy również trzeci
raz do Radziejowic na VIII Letni Festiwal
im. Jerzego Waldorffa - imprezę o wysokiej międzynarodowej randze artystycznej. Do tradycji już należy coroczne nasze
spotkanie ze sztuką w Radziejowicach
(dawnych dobrach rodziny Krasińskich).
Z zainteresowaniem wysłuchaliśmy koncertu p.t. „Arcydzieło odnalezione’’ Msza
F-dur (prawykonanie polskie w wersji
oryginalnej) Józefa Michała Ksawerego
Poniatowskiego, rodzonego brata króla
Stanisława Augusta. Po dziś dzień Poniatowski pozostaje jednym z 3 Polaków
obok F. Mireckiego i K. Pendereckiego ,
których sztuki miały honor być wystawione na deskach La Scali.
Zaginioną partyturę po 100 latach odnalazł niedawno w jednej z amerykańskich bibliotek producent muzyczny Jan
A. Jarnicki. Mieliśmy szczęście, że wysłuchaliśmy pierwszego, historycznego
nagrania tego dzieła w wykonaniu organisty Michała Kalety wraz z kwartetem
4 solistów: Barbara Lewicka - Wójciksopran, Donata Zuliani- mezzosopran,
Mateusz Kołos- tenor i Robert Kaczorow-
ski -bas oraz Chóru Trybunału Koronnego po dyrekcją słynnego Przemysława
Stawińskiego.
Poprzez ten piękny utwór książę
J. M. Poniatowski każdego z nas zaprasza
do zatrzymania się choć na chwilę, aby
wraz z nim wejść w niezwykły świat transcendencji, aby pochylić się nad Sacrum
i kontemplować wręcz święty tekst opisany jego muzyką. Nic dziwnego że utwór
został odsłuchany przez szeroką publiczność w wielkim skupieniu i nagrodzony
gromkimi brawami na stojąco. Oczywiście
nie obyło się bez bisów. Tu w Radziejowicach wszystkie koncerty zdobywają wyrazy najwyższego uznania. Jerzy Waldorff
kiedyś napisał: „stąd powinien emanować kult sztuki, słowa, dźwięku, malarstwa na całą okolicę. Prawdziwe kulturalne państwo, to takie, gdzie sztuka jest
wszędzie’’. Wierny temu posłaniu BUTW,
promujący również kulturę, od kilku lat
przybywa do Radziejowic, by wysłuchać
magicznych, pełnych harmonii, pięknych
utworów i przeżyć głęboko ten niespotykany klimat sztuki. Przechadzając się
alejkami i podziwiając kompleks pałacowo - parkowy każdy regeneruje swoje siły
oraz poszukuje natchnienia w otaczającej
pięknej przyrodzie. Na BUTW jest wielu
artystów, tutejsze inspiracje na pewno
zaowocują pięknymi obrazami, wierszami, ikonami, witrażami. Może warto byłoby tutaj przyjeżdżać częściej na weekendowy wypoczynek.
Irena Wagner
Poznajemy urokliwe zakątki naszej Ojczyzny
Zarząd Koła nr 7 PZERiI zorganizował
w maju trzydniową wycieczkę na trasie
Lublin – Majdanek – Zamość – Krasnobród – Roztocze – Susiec – Sandomierz.
W piękny i słoneczny poranek wyruszyliśmy do Lublina – pięknego miasta
na wschód od Wisły, które zwiedziliśmy
z przewodniczką. Zobaczyliśmy Zamek
Lubelski wraz z Bramą Krakowską, ratusz, klasztor dominikanów. Podziwialiśmy katedrę.
Drugim przystankiem był Majdanek,
czyli niemiecki obóz koncentracyjny. Na
terenie obozu znajdują się baraki, wartownie, krematorium, komory gazowe,
łaźnie. Z miejsca będącego tragicznym
świadectwem przeszłości dotarliśmy do
„Padwy północy”, czyli Zamościa wpisanego na listę UNESCO. Zachwycił nas
rynek z renesansowymi kamieniczkami
i okazałym ratuszem. Podziwialiśmy katedrę i przeszliśmy chyba przez wszystkie
bramy miejskie.
Po całym dniu zwiedzania i kolacji
w Zamościu nogi same rwały się do tań-
ca; były tanga, twisty i rock and rolle aż
po świt. Wieczorek był cudowny.
Następnego dnia ruszyliśmy do Krasnobrodu, który położony jest nad rzeką
Wieprz. Zwiedziliśmy tu liczne kapliczki,
kościoły i klasztory.
Kolejnym przystankiem było Roztocze,
a na nim Susiec, czyli najsłynniejsze progi skalne zwane szumami. W pamięci zachowamy szum wody i śpiew ptaków.
Następnego dnia udaliśmy się do Sandomierza, gdzie zwiedziliśmy bazylikę katedralną oraz bramy miejskie.
W ciągu trzech dni zwiedziliśmy wiele
pięknych miejsc, dowiedzieliśmy się dużo
o historii i przyrodzie regionu, ten ogrom
wiedzy zawdzięczamy naszym przewodniczkom. Przeżyliśmy mnóstwo fajnych
przygód.
Za Zarząd
Maria Bobrowska
Z GMINY
Zakończenie VIII roku akademickiego 2015/2016 na BUTW
„Upływa szybko życie, jak potok płynie
czas’’ mówią słowa znanej piosenki. Na
BUTW też szybko upływa nam czas wśród
przyjaciół. Uczymy się języków, gimnastykujemy, uprawiamy Nordic Walking,
chodzimy wspólnie do kina, jeździmy do
teatru, występujemy w sekcji artystycznej, pogłębiamy swoją wiedzę na różne
tematy na wykładach, malujemy piękne
obrazy, wykonujemy cudeńka ze szkła,
piszemy ikony, tkamy niespotykane patchworki, poznajemy kraj i świat na wycieczkach, a przede wszystkim przez 8 lat
poznajemy siebie bliżej na wieczorkach
integracyjnych oraz potańcówkach, których w ciągu roku jest sporo. Czas mamy
wypełniony, więc nie możemy się nudzić.
Jednak nic nie trwa wiecznie. Co
miłe trwa krótko. Nasz rok akademicki
2015/2016 „szybko przeleciał’’, więc dnia
29.06.2016 r. w CK już 8 raz odbyło się
jego uroczyste zakończenie. Po powitaniu
przez prezes Helenę Szymańską studentów oraz zaproszonych gości i przemówieniu burmistrza Błonia Zenona Reszki,
życzącego wszystkim udanych wakacji,
wysłuchaliśmy ciekawego wykładu prof.
Pawła Stępnia – „Świat człowieka i świat
w kropli wody- o poezji Wisławy Szymborskiej’’. Jak zwykle został on uhonorowany oklaskami i odśpiewaniem „100 lat”
z racji imienin.
W relacji fotograficznej stworzonej
przez Wandę Szadę i Olę Zyger znalazły
się zdjęcia z wykładów oraz wydarzeń
w minionym roku akademickim, takich
jak rozpoczęcie roku akademickiego
2015/2016, spotkanie opłatkowe na Boże
Narodzenie, Wielkanocne „jajeczko’’, bal
walentynkowy w OSP, „Andrzejki’’ w Poniatówce, wycieczki do Łodzi, Uniejowa,
Radziejowic oraz wczasy zimowe w Zawoi.
Dopiero oglądając te zdjęcia zobaczyliśmy
jak wiele dobrego na naszym uniwersytecie się dzieje i jak dużo osób bierze
w tym udział. Dlatego najbardziej zaan-
Dzień Sąsiada
w Rochalikach
Już po raz czwarty Sołectwo Rochaliki zorganizowało spotkanie sąsiedzkie,
na które przybyło wielu mieszkańców
wsi. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy „z dziada, pradziada” oraz ci nowo
zamieszkali. Mimo że dzień był gorący,
integracja trwała do późna, przy muzyce i tańcach szybko płynął czas. Nie zabrakło grilla i napojów zapobiegających
odwodnieniu. Wielkie podziękowania dla
Państwa Jędrzejewskich, za udostępnienie miejsca na spotkanie.
(red.)
gażowanym w prace na rzecz BUTW wręczono dyplomy z podziękowaniem. Prezes
Helena Szymańska, wiceprezes Wanda
Wójcicka oraz Zarząd w dowód uznania
za rzetelną, bezinteresowną pracę uhonorowano pięknymi kwiatami.
Studenci BUTW są nie tylko pracowici, chętni do pomocy, ale to również
zdolni ludzie. Wszyscy „zaliczyli” ten rok
i „zdali do następnej klasy’’. Każdy otrzymał dyplom ukończenia minionego roku
akademickiego.
W „nagrodę’’, dzięki życzliwości dyrektora DPS w Bramkach Seweryna Chruścińskiego, resztę dnia spędziliśmy na
łonie natury grillując, bawiąc się, tańcząc
i podziwiając piękny i zadbany teren. Nad
wszystkim czuwał nasz dzielny Zarząd.
Oczywiście studenci i tym razem chętnie
pomagali. Pogoda dopisała, humory też,
więc radośnie i miło spędziliśmy tak ważny dla nas czas. Siedząc przy suto zastawionych stołach wspominaliśmy miniony
rok akademicki, robiliśmy plany na przyszły, rozważając co dla wspólnego dobra
można by ulepszyć. Wszak wiele od nas
zależy. Były różne propozycje, tematy „na
czasie’’, z których mamy nadzieję wiele
się spełni. Jak dotąd mogliśmy zawsze na
naszych studentach polegać.
Pełni pasji, zainteresowań, dążący do
samorozwoju „studenci” tworzyli i tworzą
to nasze wspólne dzieło, naszą „małą ojczyznę’’, która zwie się BUTW. Dla ludzi
działających w grupie nie ma rzeczy niemożliwych, trzeba tylko chcieć. A naszym
studentom po warsztatach z psychologii
i po ćwiczeniach z p. A. Kurach jak widać coraz więcej się chce. Chce się uczyć,
zwiedzać Polskę, inne kraje, ćwiczyć, bawić, dbać o swoje zdrowie, prawidłowe
odżywianie, urodę. Życie wielu seniorów
pomimo słusznego wieku nabrało dzięki temu kolorów. Na BUTW przeżywają oni piękny, radosny i twórczy czas.
A o to właśnie chodzi - żyć „pełną piersią’’
dla siebie i innych, by życie nie zostało
zmarnowane.
Przed nami wakacje, czas wypoczynku
i nabierania siły do nauki w przyszłym
roku akademickim, rozwijania pasji i pracy na rzecz BUTW.
Zarząd BUTW dziękuje wszystkim, dzięki którym ta nasza uroczystość zakończenia roku akademickiego 2015/2016
mogła się odbyć oraz Dyrektorowi DPS
w Bramkach za umożliwienie przeżycia tego naszego święta w tej pięknej
scenerii.
Irena Wagner
15
16
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
marché. W 2005 roku Fundacja uzyskała
status organizacji pożytku publicznego.
Główne założenia akcji
O Fundacji Muszkieterów
Fundację Muszkieterów, tworzą wszyscy właściciele supermarketów Intermarché oraz Bricomarché. Została założona
w 2002 r. przy Grupie Muszkieterów. Jej
głównym celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, w szczególności dzieciom.
Fundacja, zgodnie z wartościami Grupy
Muszkieterów dotyczącymi dzielenia się
zyskami z potrzebującymi, podejmuje na
co dzień liczne inicjatywy dobroczynne
i prospołeczne w miejscowościach, w których działają sklepy Intermarché i Brico-
Celem akcji jest zorganizowanie wypoczynku dla niemal 1000 dzieci w wieku
8-12 lat z całej Polski – pochodzących
z rodzin niezamożnych oraz podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych, które osiągnęły dobre wyniki
w nauce. Kolonia stanowić będzie nagrodę dla wyróżniających się dzieci za ich
wzorową postawę i realizację idei Muszkieterów w życiu codziennym. W ramach
„Wakacji z Muszkieterami” dzieci będą
mieć szansę na wyjazd w góry (miejscowość Murzasichle) lub nad morze (miejscowość Jastrzębia Góra), co może okazać się spełnieniem marzeń niejednego
z nich. Dla wielu będzie to pierwsza okazja do wyjazdu wakacyjnego poza miejsce
zamieszkania.
Nowy wymiar kolonii
dziecięcych
„Wakacje z Muszkieterami” to ogólnopolska akcja o szerokim wymiarze społecznym, skoncentrowana na motto „To
charakter, a nie kapelusz z piórem, czyni
z Ciebie Muszkietera!”. Fundacja stworzyła unikalny program prezentujący 8 uniwersalnych wartości godnych „Małego
Muszkietera”, które uczestnicy poznają
podczas kolonii.
Piknik integracyjny
Zapraszamy w sobotę
20 sierpnia w godz. 12.00-16.00
W programie m.in.
Rynek w Błoniu
ƒ Konsultacje medyczne oraz fachowe porady
- pomiar cukru, cholesterolu, ciśnienia, badanie słuchu
- bezpłatne badania mammograficzne
- pokaz udzielania pierwszej pomocy
- pokaz sprzętu OSP Błonie
ƒ Gimnastyka na świeżym powietrzu przy energetycznej muzyce latynoskiej
ZUMBA SENATO – poprowadzi trenerka ZUMBY Martyna Szot
ƒ Pokaz kulinarny z poczęstunkiem – warzywa w roli głównej
ƒ Konkurs z nagrodami
W trakcie przewidziano degustację:
zupa krem, sałatki, warzywa z grilla, soki
i owoce ekologiczne, ciasto
Zapraszamy spędź sobotę z nami na Rynku
- w zdrowym stylu!
....Piknik organizowany przez….
….Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 7 w Błoniu….
…w ramach środków z Budżetu Obywatelskiego…
Patronat honorowy
Patronat honorowy nad akcją „Wakacje z Muszkieterami” sprawuje Agata Kornhauser-Duda, Pierwsza Dama
Rzeczpospolitej.
Oddając numer do druku dostaliśmy
informację, że z wizytą do dzieci wypoczywających w Tatrach udała się z wizytą Pierwsza Dama. Na tym turnusie wypoczywają również podopieczni naszej
błońskiej świetlicy „Dajemy Nadzieję”.
(red.)
SPORT W GMINIE
Kolejna edycja „Dni Błonia z piłką nożną” za nami!
Niedzielnie, upalne przedpołudnie było
pełne piłkarskich emocji i zaskakujących
zwrotów akcji. Przez prawie 5 godzin zmagań piłkarzy dopingowała licznie zgromadzona publiczność. „Dni Błonia z piłką
nożną” zostały rozegrane w formie dwóch
turniejów dla dzieci z rocznika 2008 oraz
2009 i młodszych. W pierwszym turnieju
udział wzięły dwa zespoły KS Błonianka,
Orion Cegłów oraz Futbolaki Bolimów.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Oriona
Cegłów.
W drugim turnieju wystąpiły zespoły KS
Błonianka, LKS Chlebnia, Milan Milanówek I oraz Milan Milanówek II. W tej rywalizacji bezkonkurencyjny okazał się zespół
z Chlebni, zdobywając komplet punktów
oraz strzelając najwięcej bramek. O dru-
gim miejscu zadecydowała tzw. „mała
tabela”, w wyniku której drugie miejsce
przypadło KS Błonianka przed zespołami
z Milanówka.
Po
sportowych
rozstrzygnięciach,
wszystkie dzieci zostały nagrodzone pamiątkowymi medalami przez posłankę
na Sejm RP Kingę Gajewską – Płochocką, burmistrza Błonia Zenona Reszkę,
przewodniczącego Rady Miejskiej Błonie
Tomasza Wiśniewskiego oraz przedstawiciela sponsora firmy Böttcher Roberta
Szarkowskiego. Na koniec przedstawiciele
KS Błonianka – Prezes Hubert Liszkiewicz
oraz sekretarz Maciej Cieślak podziękowali wszystkim za udział i zaprosili na kolejną edycję.
Turniej współfinansowany był ze środków
Gminy Błonie w ramach realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania
problemów alkoholowych i narkomanii oraz
przemocy w rodzinie na 2016 rok.
KS „Błonianka”
Mistrzostwa Mazowsza Dzieci
W sobotę 18 czerwca w Teresinie odbyły się Mistrzostwa Mazowsza Dzieci
w lekkiej atletyce. W imprezie tej brali
udział mali zawodnicy z UKS Melo Błonie
i zdobyli pięć medali.
Zuzanna Czajka - dwa srebrne (60 metrów, 300 metrów), rocznik 2005
Pola Granowska - srebro w biegu na 60
metrów, złoto w skoku w dal, rocznik
2003
Edyta Korach - srebro w biegu na 600
metrów, rocznik 2003
Na czwartej pozycji w biegu na 60 metrów i w skoku w dal uplasowała się nasza najmłodsza zawodniczka Zuzanna
Dymińska, rocznik 2006.
UKS Melo Błonie
Dziewczęta z Gimnazjum nr 1 mistrzyniami powiatu
w siatkówce plażowej
W czwartek 9 czerwca odbył się
II Otwarty Powiatowy Turniej Piłki Siatkowej Plażowej. Gimnazjum nr 1 wystawiło dwie drużyny - dziewcząt (Natalię
Ochodzką i Julię Redczak) oraz chłopców
(Kacpra Wiśniewskiego i Filipa Gajdę).
Przygotowania trwały kilka miesięcy, ale
opłacało się! Pogoda do grania była wręcz
idealna, więc zadanie było trochę ułatwione. Siatkówka plażowa wymaga ogromnej
wytrzymałości fizycznej - nie było czasu
na odpoczynek.
Chłopcy dotarli bez problemów do półfinału. Niestety przegrali mecz z Dziekanowem Leśnym, wywalczyli III miejsce
w meczu z Lesznem. Dziewczyny natomiast dzielnie przeszły do finału, w którym zagrały z Ożarowem Mazowieckim.
Dzięki swoim umiejętnościom i pomocy szkolnego pedagoga Marcina Kołoty,
który dzielnie kibicował obu drużynom,
dziewczyny wygrały i tym samym zdobyły
tytuł Mistrzyń Powiatu. Julia Redczak została najlepszą zawodniczką zawodów.
Dzięki ciężkiej pracy i poświęceniu mogliśmy cieszyć się z miejsc zajętych na
podium. Wielkie podziękowania należą
się Pani Beacie Potępskiej, która przygotowywała nas do turnieju i poświęcała
swój wolny czas, aby szkolić uczniów.
Julia Redczak
Gimnazjum nr 1
17
18
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
W Broniewskim ostatnie tygodnie roku... w rytmie tańca
Ostatnie tygodnie roku szkolnego w liceum to czas popraw, zaliczeń, walki o jak
najlepsze średnie, ale w tym roku zdarzyło się tak, że upływały one pod znakiem
imprez, na które układy taneczne przygotowane przez p.Krystiana Krzemińskiego
były ćwiczone z zapałem i dokładnością.
W ostatnich dniach kwietnia dziesięć
par licealistek i licealistów z klas drugich
przygotowywało układ na I Błoński Przegląd Poloneza, który odbył się w piątek,
29 kwietnia na błońskim rynku. Chłopcy z chęcią ćwiczyli nie tylko polonezowy
krok i figury, które wymyślił choreograf,
ale również umiejętność poruszania się
w wysokich czakach i replikach granatowo-żółtych mundurów z okresu powstania listopadowego wypożyczonych
dzięki uprzejmości Wojskowej Akademii
Technicznej. Dziewczęta uczyły się poruszać z wdziękiem w balowych sukniach
z epoki. Polonez udał się doskonale,
uczniowie dostali podziękowania od organizatorki i jednocześnie prowadzącej
imprezę - p. Aldony Cyranowicz. Występ
został nagrodzony gromkimi brawami
publiczności.
Grupa taneczna „BEST” ze „Studia
Tańca Krystian Krzemiński” urozmaiciła tanecznymi układami nasz VI Błoński
Uśmiech Młodzieży, który co roku liceum
organizuje dla lokalnej społeczności. Zaprezentowano różne techniki taneczne,
w tym charlestona, salsę i zumbę, które
przerodziły się we wspólny taniec. Impreza odbyła się 28 maja, a pogoda cudownie
dopisała i wszyscy świetnie się bawili.
Ostatnim tanecznym akcentem tego
roku szkolnego był występ grupy licealistów w ramach Dni Błonia. Uczniowie
zatańczyli mieszankę choreograficzną do
muzyki disco polo parodiując charakter
tego gatunku.
I tak tanecznym krokiem weszliśmy
w wakacje.
W.S.
Szkoły na sportowo - Dni Błonia 2016
W sobotę, 11 czerwca br. na Orliku przy LO. im. W. Broniewskiego, w Bloku Sportowym Dni Błonia, udział wzięły wszystkie
szkoły podstawowe i gimnazjalne z Gminy Błonie. Gościem jednej z konkurencji - Turnieju StreetBalla była drużyna z UMKS
Księżak z Łowicza. Przy gorącym dopingu szkolnych kolegów,
koleżanek, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, końcowe
wyniki przedstawiły się następująco.
Konkurencja
I Miejsce
II Miejsce
III Miejsce
Piłka nożna GIM
GIM 2
GIM 1
GIM Bieniewice
Piłka Nożna SP
SP 2
SP 1
SP Bieniewice
RugbyTag GIM
GIM 1
GIM 2
ZS Bieniewice
RugbyTag SP
SP 1
SP Bieniewice
SP 2
StreetBall GIM
ZS Bieniewice
GIM 1
GIM 1
Pochodnia SP
SP 1
SP Bieniewice
SP 2
Na zakończenie rozegrano mecz towarzyski piłki nożnej pomiędzy zwycięską drużyną z Gimnazjum nr 2 i 1 LO W. Broniewskiego - tym samym wszystkie szkoły Gminy Błonie wzięły
udział w Bloku Sportowym.
LO im. W. Broniewskiego było ponadto organizatorem kolejnej imprezy sportowej organizowanej w ramach Dni Błonia
- biegu charytatywnego Run4Fun, który zgromadził na starcie
blisko 150 osób !
Wszyscy uczestnicy Bloku Sportowego otrzymali medale i nagrody ufundowane przez Gminę Błonie.
Dziękujemy zawodnikom za sportową rywalizację, nauczycielom i dyrektorom za przygotowanie młodzieży, kibicowanie
i opiekę podczas zawodów.
Podziękowania kierujemy do p. Beaty Potępskiej, p. Piotra
Rutkowskiego z GIM 1, Animatora Mateusza Żebrowskiego oraz
wolontariuszy z GIM 1 za współorganizację Bloku Sportowego.
W kontekście biegu Run4Fun dziękujemy organizatorowi – LO
im. W. Broniewskiego oraz Policji, Straży Miejskiej i Służbom
Medycznym, które umożliwiły bezpieczną organizację imprezy.
Życzymy wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom
i dyrektorom szkół wspaniałych wakacji.
WOKS
Z GMINY
Wernisaż wystawy malarstwa Jolanty Kurzeli
W dniu 11 czerwca w ramach Dni Błonia w Centrum Kultury odbył się zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej wernisaż wystawy malarstwa
Jolanty Kurzeli, mieszkanki gminy Błonie
i sympatyczki naszego Towarzystwa. Wystawę otworzył prezes Tomasz Wiśniewski, a gościli na niej burmistrz Błonia
Zenon Reszka wraz z delegacją władz zaprzyjaźnionego z naszą gminą włoskiego
miasta Coreno-Ausonio oraz członkowie
Towarzystwa, mieszkańcy gminy i osoby
zaproszone przez samą artystkę.
W folderze zapowiadającym wystawę
Pani Jolanta tak napisała o sobie:
„Jedyne co wiem, to że maluję, bo jest
mi to potrzebne...
Kiedy jestem w swojej pracowni, muzyka i powstawanie przy niej obrazu unosi
mnie w szczególny stan ducha. Przenoszę się wtedy w inny świat, w świat koloru, ciepła i wyobraźni. Maluję różnymi
technikami, poszukuję... Najczęściej jest
to jednak malarstwo olejne, w nim czuję
się najpewniej. Moimi nauczycielami byli:
wybitny malarz, kolorysta Aleksander
Turek i Alina Dorada-Krawczyk, która
uruchomiła moją wyobraźnię.
Dziś odkrywam siebie i próbuję iść za
moim natchnieniem”.
I to odkrywanie siebie miało zapewne
odniesienie do tytułu wystawy „POSZUKIWANIA”, o czym zwiedzający mogli się
przekonać podziwiając obrazy Pani Jolanty, z których przemawiała różnorodność tematyczna i bogata kolorystyka.
Serdecznie dziękujemy za dostarczenie
nam tak miłych wrażeń.
TPZB
Sponsorzy Dni Błonia
Rhenus Logistic
ogg
Butcher
herr
Prescpol
Geotermia
rm
Adamex
dam
mex
Białuty
Suszarnia
szaarniia warzy
warzzyw Jawors
aw
worski
skii
Piekarnia
arn
rniaa Piotrowscy
iotrrowscy
Dach Wald
di
Auto Centrum
ntrrum Słaaawomi
w mir
wo
m r Stel
telebl
blak
ak
ak
Bolesta
o est
ol
HENRY
ENRY Fial
iala
ia
la Anton
ntton
onii
Warszawsk
rszaw
wsk
ski
ki Bank Spółdzielczy
Mirk
kowicz Les
kow
esze
zek
ek
k
AGI
AG – M
MAG
MA
GI Centru
en um Kultu
u tury i Zabawy
ul
a awyy
ab
Rolmaks
olmaaks Krzysztof
rzzyszto Mas
asłowski
PKO Bank
k Polski
P.
P.H.
H. Pazal Paweł
a eł Zaleski
aw
TA
TAB
B koncent
konc
n entrat
atyy Sp.
p z o. o.
Cen
ntr
ntrobud
trobudd Dom Budowlany
ny
AN
ANTT ie
T-ie
i Agnieszka
gnieszka Ositek
gn
Zajazd
d Janka
nka
k z
ALL
LLEG
GRO
R / wpłata
wp a PROIDEA
OIDEA
Usługi Age
gencyjn
enccyj
y ne
ne Jerzy
errzy Oziemskii
Wszystkim
Ws
W
ystkim Dr
D oogim
gim
m Spon
Sp
ponsorom
or
serdeczs rdecznie dz
dziękujemy
dzię
i kujemyy zaa wsparcie
wsparrcie!
e!
Dzięki
Dz
ki Państ
Państw
twa
wa pomocy
poomoccy n
nasze
asze Dn
Dni
ni Błonia 20
nia
016 mogł
mogły
ły wyp
paść okazale
ok ale i pi
pięknie.
ięknie.
Burmistrz Błonia
Rada Miejska
Centrum Kultury
19
20
BIS 6/7 / 2016
XVIII Dni Błonia
w obiektywie Marka Frejnika
21
22
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
Kopernikalia 2016 – Festiwal Nauki w Jedynce!
Stało się już tradycją, że jak co roku –
inaugurując Dni Błonia – Szkoła Podstawowa nr 1 zorganizowała Festiwal Nauki
i hucznie obchodziła święto swego patrona – Mikołaja Kopernika. Organizowane
już po raz szósty Kopernikalia przebiegały pod hasłem: „Powróćmy do przeszłości”
nawiązującym do epoki średniowiecza
dlatego w barwnym korowodzie, który
przemaszerował ulicami miasta, nie zabrakło nawiązujących do przeszłości rekwizytów – były korony, miecze, tarcze
i proporce.
Na błońskim rynku, w czasie spotkania z uczniami, burmistrz Błonia Zenon
Reszka oficjalnie rozpoczął obchody naszego święta. Najwięcej atrakcji czekało
uczniów na terenie szkoły. Można było
z bliska przyjrzeć się zbroi rycerskiej,
spróbować swych sił w strzelaniu z łuku
albo w wyrabianiu naczyń z gliny. Wielu
uczniów stoczyło pojedynki z prawdziwymi średniowiecznymi rycerzami, a niektórzy zakończyli ten rok szkolny zakuci
w dyby.
Kopernikalia połączyły zabawę z nauką.
Wszystkie klasy brały udział w warszta-
tach historycznych, które odsłoniły tajniki przeszłości. Mogliśmy zobaczyć, jak
przebiegało pasowanie na rycerza, jakiej
broni używano w dawnych czasach oraz
jak karano przestępców. Chętni wzięli
udział w konkursach osadzonych w średniowiecznej tematyce – w szkole odbył
się quiz historyczny, konkurs matematyczny oraz dyktando, jak również prezentacja karaoke. Popisom talentów nie
było końca.
O pokrzepienie sił zadbali rodzice
uczniów przygotowując iście królewską
ucztę – częstując owocami, własnymi wypiekami i innymi smakołykami.
Zwieńczeniem tego wyjątkowego dnia
była gala finałowa, którą zaszczycili swą
obecnością ważni goście. Nie zabrakło
burmistrza Błonia, dyrektorów szkół
i przedstawicieli urzędów oraz gości
z zaprzyjaźnionego z Błoniem włoskiego
Coreno.
Podsumowując uroczystość, dyrektor
szkoły Magdalena Rak, wręczyła nagrody zwycięzcom konkursów. Rozlosowano
również upominki dla przedszkolaków,
które zaangażowały się w obchody naszego święta, pięknie rysując portret patrona
szkoły. Dopełnieniem uroczystości było
tradycyjne już przyznanie Orderu Przyjaciela Szkoły. W tym roku wyróżnieniem
uhonorowano trzy osoby: Paulinę Grabarek, Annę Chrząszczewską i Jerzego
Oziemskiego - wybrańcy musieli dopełnić
tradycji i bez cienia grymasu wypić sok
z cytryny. Jak można było przewidzieć,
poradzili sobie doskonale z tym trudnym
zadaniem.
Mamy nadzieję, że Kopernikalia 2016
dostarczyły wszystkim wielu emocji oraz
powodów do uśmiechu i pozostawiły po
sobie niezapomniane wrażenia.
Lucyna Niewiadomska
Nauczyciel SP1
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Dzień Patrona w Gimnazjum nr 2
Kolejny raz świętowaliśmy w Gimnazjum nr 2 Dzień Patrona. Po spotkaniu
w sali gimnastycznej wszystkie klasy zostały podzielone na grupy. Część uczniów
realizowała wyznaczone zadanie w pracowni komputerowej - robili gazetkę
o Maksymilianie Marii Kolbe - naszym
patronie. Inne osoby udały się do sali
numer 3, żeby oglądać prezentację i rozwiązywać związane z nią zadania, jeszcze
inni znajdowali się w bibliotece, gdzie
w skupieniu wypełniali test na inteligencję. Reszta uczniów pracowała w swoich
salach nad modelem pojazdu latającego
oraz placu zabaw z surowców wtórnych.
Każda klasa musiała przynieść potrzebne
do tej budowy materiały. O wyznaczonej
godzinie wszyscy spotkaliśmy się ponownie w sali gimnastycznej, gdzie odbył się
emocjonujący konkurs „Jeden z dziesięciu.” Po bardzo wyrównanej walce zwycięzcą został Stanisław Glinka z kl. 3b,
ale na równie wielkie brawa zasługują
Adam Hetmański z kl. 2b i Bartosz Szczepański z kl. 2c. Na zakończenie imprezy
zostały zaprezentowane budowle zrobione
wcześniej przez klasy. Uroczystość była
bardzo udana, uczniowie mogli wykazać
się kreatywnością, współpracą w ramach
zespołu klasowego, a również poszerzyć
swoją wiedzę na temat naszego patrona.
Maxymedialna
Natalia Pawłowska
Projekt edukacyjno - historyczny poświęcony pamięci
ofiar stalinizmu w latach 1944-56
Ból spędza sen z oczu, mózg szarpie i siły,
czy sny niespełnione powstaną z mogiły,
czy drogiej idei dni wstaną mocarne.
Wierzę - nie pójdą, sny wstaną,
syn zastąpi ojca.
Wierzę bardziej niż kiedykolwiek,
że Chrystus zwycięży, Polska niepodległość odzyska,
a pohańbiona godność ludzka zostanie
przywrócona.
(płk. Łukasz Ciepliński)
Zespół Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza, pod patronatem Starosty Powiatu
Warszawskiego Zachodniego oraz radnej
– Anny Wieszczyckiej, podjął się realizacji
projektu dotyczącego ofiar stalinowskiego
terroru w Polsce w latach 1944 - 56. Najważniejszym celem owego przedsięwzięcia
było zapoznanie młodzieży z polskim podziemiem niepodleglościowym, jego ofiarami
- sylwetkami tzw. Żołnierzy Niezłomnych,
którzy w bohaterski sposób podjęli się walki z systemem, walki o wolną Polskę, której nie było. Celem projektu było również
zachowanie pamięci o tych, którzy poddani najtrudniejszej próbie, nie złożyli broni.
Powołana grupa projektowa uczestniczyła
w wykładach dr. Michała Nowaka - pracownika IPN-u, biorącego udział w ekshumacjach Niezłomnych w wielu miejscach
w Polsce pod kierunkiem prof. dr. hab.
Krzysztofa Szwagrzyka. Wykłady poruszały
tematykę działalności Wyklętych, a jeden
z nich poświęcony został „Ince”- sanitariuszce V Brygady Wileńskiej mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Grupa projektowa uczestniczyła również w prelekcji
Michała Nowaka na cmentarzu wojskowym
warszawskich Powązek, na tzw. kwaterze
„Ł”. Innymi przedsięwzięciami projektu był
udział w koncercie poświęconym pamięci
Wyklętych zatytułowanym: „Upomnij się
o nas, Polsko!”. Koncert odbył się w war-
szawskim Domu Kultury „Arsus”. Młodzież
brała również udział w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, jak i regionalnym
(sukces w gminnym konkursie „Przywracamy pamięć o bohaterach - rzecz o Żołnierzach Wyklętych” - dla dwóch uczniów naszej szkoły). Grupa uczestniczyła również
w projekcjach filmów „Pilecki” i „Historia
Roja”, a także w trzydniowych obchodach
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Błoniu w charakterze współorganizatorów i wolontariuszy. Zwieńczeniem
projektu było zarejestrowanie jego realizacji
w postaci Księgi Pamięci (Kroniki). Przedsięwzięcie trwało cały rok szkolny i wywołało wśród młodzieży duże zainteresowanie
historią współczesną.
Opiekunowie projektu:
nauczyciele - Katarzyna Wójcik
Joanna Florczak
ZS1 im. Melchiora Wańkowicza
23
24
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
Liceum Broniewskiego - w przededniu wakacji
W dniu 24 czerwca uczestniczyliśmy w uroczystości zakończenia roku szkolnego. Swoją obecnością zaszczycili nas: Kinga
Gajewska - Płochocka – pierwsza mieszkanka Błonia zasiadająca w Sejmie RP, burmistrz Błonia Zenon Reszka oraz naczelnik
Wydziału Oświaty Włodzimierz Leduchowski. Burmistrz poinformował społeczność szkolną o swojej decyzji dotyczącej powierzenia na kolejną kadencję funkcji dyrektora liceum Andrzejowi
Trzcińskiemu. Wiadomość ta została przyjęta przez zebranych
z wielkim aplauzem.
Od gości usłyszeliśmy wiele miłych słów: podziękowań za wytężoną pracę, gratulacji z powodu osiągniętych wyników oraz
serdecznych życzeń pięknego odpoczynku wakacyjnego. Szczególnie cieszą wyrazy uznania skierowane do wspaniałej młodzieży. Ośmioro naszych uczniów otrzymało promocję do następnej klasy z wyróżnieniem. Najwyższą średnią ocen uzyskali:
Adrianna Pasiewicz (2c) – 5,33, Mateusz Włodarczyk (1b) – 5,31
oraz Mateusz Mandelski (1b) – 5,25. Warto przy tym pamiętać,
że w liceum uczniowie realizują wybrane przedmioty na poziomie rozszerzonym, więc osiągnięte przez nich wyniki są wyrazem wielkiej pracowitości, sumienności i uzdolnień.
Nagrodzeni zostali także uczniowie zaangażowani w różnorodną działalność na rzecz szkoły i lokalnej społeczności. Możemy
pochwalić się osiągnięciami sportowców, którzy zajęli I miejsce w Finale Powiatowym Piłki Ręcznej Chłopców – Licealiada
2015/16 rozegranym w styczniu w Łomiankach, uczestniczyli
również w II Otwartym Turnieju Piłki Siatkowej Plażowej o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego i Wójta Gminy Stare Babice: drużyna dziewcząt wywalczyła I miejsce, a drużyna
chłopców II miejsce. Odnieśliśmy też sukces w biegach przełajowych zorganizowanych w czerwcu w Zielonkach: nasze zawodniczki zajęły wszystkie miejsca na podium.
Możemy być również dumni z naszych uczennic trenujących
strzelectwo, w LV Rejonowych Zawodach Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety – 2016” zajęły II miejsce.
O tym, że nasi uczniowie mają wielkie serca otwarte na potrzeby innych ludzi, świadczy ich zaangażowanie w działalność
Młodzieżowego Klubu HDK – PCK „Kropelka Życia”. W obecnym
roku szkolnym oddaliśmy honorowo prawie 20 litrów krwi, biorąc udział w akcjach krwiodawstwa na terenie miasta i powiatu. Ponadto zorganizowaliśmy w naszej szkole we współpracy
z Fundacją DKMS Polska Dzień Dawcy Szpiku – 15 członków
naszego Klubu jest wpisanych do rejestru Fundacji, jeden z absolwentów został rzeczywistym dawcą.
Nie sposób nie podkreślić zaangażowania i wrażliwości wolontariuszy, którzy wzięli udział w akcji WOŚP, pomagali w organizacji imprezy „Błoński Uśmiech Młodzieży” oraz biegu Run
4 Fun w czasie Dni Błonia powiązanego ze zbiórką funduszy
przeznaczonych na sfinansowanie wypoczynku podopiecznych
Świetlicy Integracyjno - Terapeutycznej „Dajemy Nadzieję” przy
Stowarzyszeniu „Dobra Wola”. W życiu tej świetlicy nasi uczniowie uczestniczą również poprzez organizację corocznego balu
choinkowego i przekazywanie prezentów gwiazdkowych. Swoim działaniem wolontariusze wspierają również uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, mieszkańców Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Warszawie oraz pensjonariuszy DPS w Bramkach.
Przed nami zasłużony odpoczynek, po którym z nową energia
i zapałem wrócimy do naszych obowiązków i realizacji nowych
pomysłów.
R.SZ
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Dzień Dzieci Świata” w Gimnazjum nr 2
„Dokoła nas obojętny ludzi tłum.
Wszędzie gniew, wszędzie złota brzęczy
trzos,
ale trzeba nieść pokój poprzez świat
i za ręce mocno trzymać się!”
Zgodnie z tradycją, w ostatnim tygodniu roku szkolnego odbył się w Gimnazjum nr 2 Dzień Języków Obcych, tym
razem pod hasłem „Dzień Dzieci Świata”.
Każda klasa miała szansę zaprezentowania swojego przedstawienia mówiącego o tym, w jakim świecie chcieliby żyć
młodzi ludzie oraz zaśpiewania piosenki w języku obcym. Imprezę rozpoczęła
Agata Zdanowska, nowa przewodnicząca
samorządu szkolnego, krótkim przemówieniem, w którym opowiedziała jak zrodził się pomysł imprezy. Po wstępie Agata
Zdanowska i Wiktoria Misiak odczytały
polską wersję pięknego tekstu piosenki
Michaela Jacksona „We are the world”,
po czym wszyscy zgromadzeni wysłuchali tej piosenki i włączali się we wspólne
śpiewanie. „Jesteśmy światem, jesteśmy
dziećmi, jesteśmy tymi, którzy rozpogadzają dzień” - śpiewali uczniowie.
Występy klas odbyły się w kolejności
aktualnych miejsc w Lidze Klasowej, która trwa w naszym gimnazjum przez cały
rok szkolny. Występujący młodzi artyści
bardzo zaangażowali się nie tylko w prezentację swojej klasy, ale i w dopingowanie innych. Żaden zespól nie zszedł ze
sceny bez gorących owacji czy głośnych
okrzyków. Pomysły uczniów były bardzo
oryginalne i niosły ze sobą piękne, ciepłe
treści. „Dlaczego stale dławimy życie, ranimy tę Ziemię, krzyżujemy jej duszę?” pytali. „Ulecz świat, stwórz z niego lepsze
miejsce dla Ciebie, dla mnie i dla wszystkich ludzkich ras.” „Jeśli martwisz się
wystarczająco o życie, to stwórz tu lepsze
miejsce dla Ciebie i dla mnie! „Stwórzmy
świat bez strachu, gdzie razem zapłaczemy łzami szczęścia. Zobaczymy, jak narody odkładają swoje miecze.” - apelowali
uczestnicy uroczystości.
Wystąpienia uczniów były oceniane
przez jury. Prezentacja uczniów klasy
2b, która zdobyła 1 miejsce w konkursie,
tworzyła jedną, spójną całość. Pokazywała stroje i elementy charakterystyczne dla kultury Francji, Rosji, Szkocji, by
następnie zaprezentować te osoby z klasy, które mają w swoich żyłach nie tylko
polską krew. W ten sposób młodzi ludzie
chcieli uzmysłowić zebranym, że nasze
pochodzenie sięga różnych źródeł, kultur
i tradycji, że nikogo nie wolno dyskryminować ze względu na religię czy przynależność kulturową. Najważniejsze jest to
jacy jesteśmy, a nie skąd jesteśmy. Podsumowaniem wystąpienia klasy 2b było
odśpiewanie „Imagine” Johna Lennona.
Klasa 3c, która przez trzy lata pomagała
w utrzymaniu Kantaty, konia ze schroniska w Korabiewicach, również taki
element działalności społecznej umiała
w humorystyczny sposób pokazać w swojej prezentacji.
Uczniowie nie tylko spędzili miło dzień,
ale również obudzili w sobie dobre emocje, czego najlepszym podsumowaniem
było wykorzystanie w prezentacji klasy
2c słów wielkiego utworu Czesława Niemena „Dziwny jest ten Świat” - Krzysztof
Pawlak odczytał tekst, mocno akcentując,
że „ludzi dobrej woli jest więcej i mocno
wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy
dzięki nim. Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.”
Uroczystość zakończona była wspólnym
śpiewaniem piosenki ‘’Ich bin cool’’ oraz
tańcem w takt rytmicznej muzyki.
„Wydaje mi się, że ten dzień nie miał
na celu prezentowania naszych talentów,
ale tego, co się naprawdę liczy się w życiu - w stu procentach nam się to udało.
Wartości takie jak przyjaźń, pokój i miłość w otaczającym nas świecie są ważne
i trzeba je celebrować.” - powiedziała jedna z uczennic.
Bądźmy ludźmi dobrej woli! Heal the
world!
Maksymedialne
Wiktoria Misiak, kl. 1b
i Julia Ołdakowska, kl. 1c
„Narodowe czytanie”
„Narodowe czytanie” to akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012r.
W tym roku Gimnazjum nr 2 im. Św.
Maksymiliana Marii Kolbego upowszechni to wydarzenie na terenie Błonia. Honorowy patronat nad imprezą objął
burmistrz Zenon Reszka, który wraz z
zaproszonymi gośćmi oraz wolontariuszami 3 września 2016 r., przed miejskim
ratuszem, będzie czytać fragmenty „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza.
Zapraszamy serdecznie wszystkich pasjonatów czytania! W sierpniu szukajcie
plakatów związanych z „Narodowym czy-
taniem” w Błoniu, a 3 września- bądźcie
z nami!
Wolontariusze z Gimnazjum nr 2
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego
25
26
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
Kreatywnie w Wańkowiczu
18 czerwca w Zespole Szkół nr 1 im.
Melchiora Wańkowicza w Błoniu odbyły
się I warsztaty plastyczno - florystyczne, w ramach realizowanego projektu pt.
„Cztery pory roku Wańkowicza”. Projekt
ten realizowany jest ze środków przyznanych przez Starostę Warszawskiego Zachodniego, w ramach realizacji zadania
publicznego: Upowszechnianie kultury
i sztuki oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego.
Tematem pierwszych zajęć była Noc
Kupały. Inspiracją były wianki, które wg
dawnego zwyczaju puszczane na wodzie
niosły ze sobą wróżbę rychłego, bądź też
nie, zamążpójścia młodym pannom. Młodzież tworzyła prace z gałązek, kwiatów
oraz liści. Podczas spotkania zapoznała się również z innymi tradycjami regionalnymi dotyczącymi obrzędu świętowania Nocy Kupały, zwanej też Nocą
Świętojańską.
Efekty pracy naszych uczestników
przeszły wszelkie oczekiwania. Już nie
możemy się doczekać kolejnego spotkania, które odbędzie się we wrześniu, pod
hasłem „Kłosem malowane”.
Uczestnikami zajęć mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu warszawskiego
zachodniego. Wszystkich chętnych gorąco zapraszamy. Zapewniamy wszystkie
niezbędne materiały oraz wspaniałą atmosferę. Dla każdego znajdzie się też coś
słodkiego.
Śledźcie nasze poczynania na FB „Manufaktura Wańkowicza” lub na stronie
szkoły ZS nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu.
Opiekunowie:
Iwona Radomska
Iwona Dębkowska
Gimnazjum nr 1 na obozie językowym „Euroweek”
:VSyá¿QDQVRZDQ\
ZUDPDFKSURJUDPX
8QLL(XURSHMVNLHM(UDVPXV
Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w Błoniu od czerwca 2015 r. realizuje projekt „Język i technologie – poprzez
rozwój zawodowy nauczycieli do rozwoju
szkoły” finansowany z funduszy europejskich w ramach Akcji 1. „Mobilność
edukacyjna” programu Erasmus+. Główne cele projektu to przede wszystkim
uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej, innowacyjność w nauczaniu, promowanie nauki języków obcych oraz wykorzystanie
w pracy z uczniami nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.
Jednym z działań, jakie zaplanowali nauczyciele uczestniczący w programie Erasmus+, jest organizowanie obozów językowych, podczas których uczniowie uczą
się bardzo przydatnych sprawności językowych, rozwijają świadomość kulturową
i kompetencje międzykulturowe poprzez
kontakt z innymi kulturami.
W związku z realizacją zaplanowanych
działań nauczyciele i uczniowie z Gimnazjum nr 1 im. Hugona Kołłątaja w dniach
1-5 czerwca wzięli udział w projekcie
„EuroWeek. Szkoła liderów” organizowanym przez Europejskie Forum Młodzieży.
Jego program obejmuje bloki tematyczne,
takie jak „Praca w grupie” czy też „Kultury świata”.
Zajęcia prowadzone były w języku angielskim przez wolontariuszy z całego
świata. Służyły one ogólnemu rozwojowi
uczestników projektu. Pomagały oswoić się z obcym językiem, kulturą oraz
obecnymi tam ludźmi. Charyzmatyczni
wolontariusze starali się nie tylko zainteresować nas podróżami po świecie czy
swoim krajem, ale także zainspirować
i przekazać wiedzę, która zmieniła nasze
dotychczasowe poglądy na świat. Pokazali nam różnorodność i bogactwo kultur.
Każdy dzień rozpoczynaliśmy rozgrzewką, podczas której musieliśmy pracować
w drużynach, za każdym razem innych.
Natomiast po południu czas spędzaliśmy
tworząc filmiki i odgrywając scenki po
angielsku, śpiewając czy też grając w najróżniejsze gry. Ostatniego dnia dostaliśmy specjalne zadanie, które wymagało
współpracy wszystkich uczestników. Dotyczyło ono między innymi ułożenia piosenki i dopasowania do niej pantomimy
oraz przebrania się za charakterystyczne
postacie ze świata popkultury.
Integracja nie dotyczyła tylko zaplanowanych zajęć. Wolontariusze chętnie
poświęcali swój wolny czas, by porozmawiać z uczestnikami projektu czy pograć
z nimi w siatkówkę. We wszystko, co robili, wkładali serce i duszę, chcąc przekazać nam coś nowego, jak i pokazać samych siebie. Mieliśmy okazję poznać ich
poglądy, ich zainteresowania i talenty,
tak samo jak i oni mogli poznać nasze, co
pomogło nawiązać swego rodzaju więź.
W niedzielę rano z niechęcią wsiadałam
do autokaru. Razem z innymi uczniami
chcę pozostać w kontakcie z wolontariuszami i wybrać się na taki wyjazd raz jeszcze.
Nina Bednarska, 3A G1
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Zakończenie XXIII Konkursu Matematycznego Mały
Pitagoras i XVII Konkursu Matematycznego Mały Euklides
Najlepsi matematycy z błońskich szkół
spotkali się 7 czerwca w Gimnazjum nr 2
im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego.
„Słyszałem, że są tu najlepsi matematycy w całym mieście. Pomyślałem, że
wpadnę, bo miło przebywać wśród tak
mądrych ludzi.” - powiedział zaproszony
gość - Albert Einstein.
W Gimnazjum nr 2 zorganizowano
gminne zakończenie XXIII Konkursu Matematycznego Mały Pitagoras dla szkół
podstawowych i XVII Konkursu Matematycznego Mały Euklides dla uczniów
gimnazjum. Zaproszonych gości - burmistrza Zenona Reszkę, dyrektorów szkół,
nauczycieli, rodziców, a przede wszystkim nagrodzonych uczniów powitała dyrektor Dorota Berlińska. Burmistrz, który był fundatorem nagród, pogratulował
wszystkim nagrodzonym i ich nauczycielom oraz p. Adzie Paczesnej, która od początku jest organizatorką konkursu.
W tym roku wśród 316 uczestników drugiego etapu konkursu było 110
uczniów z Błonia. Zdobyli oni łącznie 58
nagród - 34 w kategorii szkół podstawowych i 24 w konkursie dla gimnazjum.
Szczególne gratulacje dla najlepszych Magdaleny Niewiadomskiej z G1, która
jako jedyna z gimnazjum zdobyła pierwszą nagrodę oraz Huberta Przybysza ze
SP1, Dominiki Syski, Bartosza Kruszyńskiego, Jakuba Supryka, Szymona Kępy,
Macieja Jabłońskiego i Dominiki Chruścińskiej ze SP2.
Przy dźwiękach fanfar nagrody i dyplomy wręczali burmistrz oraz p. Ada
Paczesna.
Humorystycznym akcentem było pojawienie się wspomnianego już gościa
Alberta Einsteina, który opowiedział
o swoich zainteresowaniach naukami
przyrodniczymi i sukcesach naukowych.
Zachęcał uczniów do logicznego myślenia
i poszukiwania rozwiązań. Zdaniem Einsteina wyobraźnia zaprowadzi nas wszędzie, logika wskaże nam drogę z punktu
A do punktu B. Ważne żebyśmy nie od-
uczyli się zadawania pytań. „Patrzę na
wasze mądre twarze i widzę wśród was
wielu przyszłych kandydatów do nagrody
Nobla. Ręka do góry - kto chciałby dostać
nagrodę Nobla? Jesteście już laureatami
konkursu matematycznego, więc pierw-
szy krok macie za sobą.” - usłyszeli od Alberta Einsteina uczestnicy uroczystości.
Takich sukcesów życzymy wszystkim nagrodzonym uczniom i przyszłym uczestnikom matematycznych konkursów.
Teresa Wojciechowska
27
28
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
V Powiatowy Konkurs Ortograficzny
20 maja odbył się Powiatowy
Konkurs Ortograficzny, była to
już piąta jego edycja. Organizatorem zmagań jest działające
przy Szkole Podstawowej nr 2
im. Janusza Korczaka w Błoniu Stowarzyszenie O UŚMIECH
UCZNIA. Konkurs organizowany
jest w ramach zadania „Upowszechniania kultury i sztuki
oraz ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego”,
dotowanego z budżetu powiatu
warszawskiego zachodniego.
Do etapu powiatowego zgłoszonych było 91 uczniów szkół podstawowych i 64 gimnazjalistów. Reprezentowali oni następujące placówki: SP1, SP2
w Błoniu, ZS w Bieniewicach, G1, G2
w Błoniu, SP1, SP2 w Ożarowie Maz., SP
w Święcicach, SP i Gimnazjum w Lesznie,
Gimnazjum w Płochocinie, Gimnazjum
w Ożarowie Maz., Gimnazjum w Izabelinie, SP w Borzęcinie.
Dla uczestników konkursu przygotowano 4 bardzo trudne dyktanda, oddzielne dla klas czwartych, piątych, szóstych
i dla gimnazjalistów.
Dnia 14 czerwca 2016r. w sali gimnastycznej SP2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród 45 najlepszym znawcom
ortografii.
Wśród uczniów szkół podstawowych
przyznano 3 pierwsze miejsca, 4 – drugie, 7 trzecich, 8 wyróżnień; 10 uczniów
otrzymało wynik dobry.
Pierwsze miejsca zdobyli: B. Kruszyński, M. Kempka, D. Quinones-Kulisz –
piątoklasiści z SP2 w Błoniu.
Laureatami drugich miejsc zostali:
A. Świstak z kl. IV i E. Gurtowska z kl.
V SP1 w Błoniu, czwartoklasistka M. Musiał z Leszna oraz uczennica klasy IV
z SP1 w Ożarowie I. Siwkiewicz.
III miejsce stało się udziałem: czwartoklasistów - K. Zaleskiej z SP1 w Błoniu,
Tymona Dobrowolskiego z SP2 w Błoniu,
K. Kępczyńskiego z Borzęcina, P. Grzyba
i O. Michlewicz z SP1 w Ożarowie oraz
szóstoklasistek P. Piotrowskiej z Leszna
oraz D. Chmielniak z SP1 w Ożarowie.
Wyróżnienia uzyskali: J. Paradowska
z klasy IV, A. Frejnik z klasy V SP2 w Błoniu, O. Grędzik z klasy IV w Lesznie,
O. Piwko z klasy V z ZS w Bieniewicach,
P. Olszańska z klasy V SP1 w Ożarowie,
W. Szwarc i B. Gołda z klasy V ze Święcic,
J. Sobkowicz z klasy V SP2 w Ożarowie.
Zdobywcy wyniku „dobrego” to: B. Terlikowski (IV kl. Leszno), B. Pater-Herman (kl. V SP1 w Błoniu), T. Jones (kl. V
Leszno), N. Umiastowska (kl. V w Lesznie), O. Szymańska (kl. V SP1 Ożarów),
W. Więckowska (kl. VI SP1 w Błoniu),
A. Szarblewska i J. Hernik (kl. VI SP2
w Błoniu), S. Obiudo (kl. VI SP1 Ożarów)
i M. Kubańska (kl. VI z Borzęcina).
Wśród uczniów gimnazjów przyznano 2 pierwsze
miejsca, tyle samo drugich
miejsc, 3 trzecie, 4 wyróżnienia oraz 2 wyniki dobre.
Laureatami
pierwszych
miejsc zostali uczniowie
G1 w Błoniu: J. Berger
z kl. I i B. Szymański z kl. III.
Drugie miejsca przyznano:
trzecioklasistce z błońskiego G 1 – Oldze Warmińskiej
oraz Z. Płatek z I Gimnazjum
w Ożarowie.
III miejsce przyznano:
J. Sadłocha z II klasy G 2 w Błoniu,
M. Dąbrowskiej z Gimnazjum w Płochocinie oraz J. Kulickiemu z kl. III Gimnazjum w Ożarowie. Wyróżnieni zostali: A Krawczyk z III klasy G1 w Błoniu,
K. Pawlak z G2 w Błoniu, K. Lipińska
z Gimnazjum w Lesznie oraz A. Czyż z III
klasy z Izabelina.
Wynik dobry uzyskały: N. Ochodzka z III klasy G1 w Błoniu i K. Makulska – trzecioklasistka z Gimnazjum
w Ożarowie.
Nagrody wręczali fundatorzy nagród:
wicestarosta Paweł Białecki reprezentujący powiat warszawski zachodni, zastępca burmistrza Błonia Marek Książek
i naczelnik Wydziału Oświaty w naszej
gminie - Włodzimierz Leduchowski, wiceburmistrz Ożarowa Maz. - Tomasz Tymoftyjewicz oraz w imieniu organizatorów –
Aldona Cyranowicz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za
udział w konkursie, a wygranym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
W imieniu Organizatorów
Aldona Cyranowicz
Wygrana w ogólnopolskim konkursie filmowym!
Wzięliśmy udział w ogólnopolskim konkursie „CANON - TO MY TWORZYMY
TEN ŚWIAT”, który był przeznaczony dla
młodych ludzi, chcących wyrazić siebie
za pomocą form multimedialnych. Grupa
uczniów z kl. I technikum mechatronicznego (Daniel Wacławek, Jakub Regulski,
Dominik Turalski) zaprezentowała film
o odpowiedzialności za zwierzęta. Jury
doceniło świetne opanowanie trudnej
techniki animacyjnej i zwrócenie uwagi
na poważny problem społeczny. Uczniowie uzyskali od ekspertów pochwałę za
wytrwałość w dążeniu do celu, bo animacja wymaga dużo cierpliwości i klarowności pomysłu.
Nasza grupa dziennikarzy z kl. I liceum
(Gabriela Masłowska, Natalia Gołębiowska, Patrycja Zając, Julia Bielecka, Kamil
Sidor, Tomasz Bolanowski) przygotowała
reportaż dokumentalny pt. „Babcia Kolejowa”, którego bohaterką jest zaprzyjaź-
niona z nami Sybiraczka - p. Leokadia
Lizik. Zdobyliśmy wyróżnienie! Jury doceniło naszą wrażliwość i chęć poznania
drugiego człowieka. W pamięci naszej jak
i w pamięci jury pozostanie wypowiedź
bohaterki o tym, dlaczego czuje się jak
królowa. Dziękujemy pani Katarzynie
Skierskiej-Wójcik za ogromne serce i pomoc. Organizatorem konkursu „To MY
tworzymy świat” jest firma Canon, a honorowy patronat objął Ośrodek Rozwoju
Edukacji. Zgodnie z regulaminem szkoła
otrzyma kamerę, która posłuży nam do
realizacji kolejnych projektów oraz przewodniki fotograficzne i albumy World
Press Photo.
Dziennikarze z „Wańkowicza”
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Uczniowie z Bieniewic na wycieczce w krajach Beneluxu
W dniach 6 - 10 czerwca grupa uczniów
z klas V –VI szkoły podstawowej oraz
gimnazjum pod opieką p. Ewy Stolarczyk, p. Magdaleny Kacalińskiej i p. Hanny Wasilewskiej - Weiss, przebywała na
wycieczce do krajów Beneluxu.
Pierwszy dzień to przejazd przez Polskę,
Niemcy do Nadrenii Westfalii i przyjazd
do Kolonii - miasta ze szlaku katedr, kulturalnego, gospodarczego i politycznego
centrum regionu.
Następnego dnia pojechaliśmy do Luxemburga Stolicy Wielkiego Księstwa. Zwiedzaliśmy: Stare Miasto - zlokalizowane na północnym brzegu rzeki Petrusse, Nowe Miasto
położone na południowym brzegu Petrusie.
Podczas spaceru po Starym Mieście podziwialiśmy Grote Markt z renesansowym
ratuszem, XVI-wiecznymi kamieniczkami
i fontanną Brabo; katedrę Najświętszej Marii Panny - to jedna z najwyższych budowli
sakralnych na świecie, w której można podziwiać m.in. obrazy Rubensa.
Trzeciego dnia zaraz po śniadaniu udaliśmy się w kolejną podróż, tym razem
do Rotterdamu. Przejazd ulicami miasta
i wizyta w największym porcie w Europie
- port morski położony nad Morzem Północnym, w delcie Renu i Mozyto to najważniejsze punkty programu tej wizyty.
Po zwiedzeniu Rotterdamu pojechaliśmy do Amsterdamu, największego
miasta Holandii, gdzie złożyliśmy wizytę w szlifierni diamentów i zwiedzaliśmy
Rijksmuseum - wśród zbiorów znajdują
się grafiki, rzeźba, sztuka użytkowa i rękodzieło. Kolekcja malarstwa to ponad
5 tysięcy obrazów reprezentujących malarstwo holenderskie i światowe XV-XIX
wieku. Kolekcja malarstwa zawiera dzieła
takich malarzy jak: Jacob van Ruisdael,
Frans Hals, Johannes Vermeer, Rembrandt i uczniowie Rembrandta.
Rejs po amsterdamskich kanałach,
których jest ponad sześćset, był kolejną
atrakcją dnia. Następnie zajęliśmy się zakupem pamiątek, zarówno dla siebie jak
i bliskich. Obowiązkowo zrobiliśmy kilka
pamiątkowych zdjęć i udaliśmy się w dalszą podróż.
Wreszcie nadszedł najbardziej oczekiwany dzień - czwartek i wizyta w HeideParku – jednym z największych w Europie
i największym parku rozrywki w północnych Niemczech. Na terenie znajdują się
m.in.: szwajcarski tor bobslejowy, zjeżdżalnie, łodzie i tratwy, kolejki górskie,
kraina piratów, akrobaci, różnego typu
rolby, karuzele obrotowo-młynowe, kolejki ziemne i powietrzne, wieże widokowe.
Każdy z pewnością znalazł coś dla siebie
i dobrze się bawił. W przerwie można było
zrelaksować się i odpocząć w ogrodach,
które zaskakują swą aranżacją. Różno-
rodna roślinność zaciekawia każdego
odwiedzającego.
Przed wyjazdem do kraju zwiedziliśmy
Hamburg - nazywany bramą na świat,
pięknością nad morzem, nadmorską perełką północy. Port oraz połączone z nim
kanały Łaby nadają miastu niepowtarzalną żeglarską atmosferę. Po drodze mijaliśmy: Speicherstadt – „miasto spichlerzy”,
największy na świecie kompleks portowych magazynów, który zachwyca swoją
neogotycką architekturą i klimatem, tunel pod korytem Łaby, którego otwarcie
było prawdziwą techniczną sensacją.
Późnym wieczorem udaliśmy się w drogę powrotną do domu i już zaczynaliśmy
układać plan następnej wspólnej wyprawy do nowych nieznanych miejsc.
W spełnieniu naszych marzeń jak zawsze pomogli nam SPONSORZY - firma Remondis Electrorecycling Sp. z o.o.
w Błoniu, Andrzej Rutkowski - Sołtys
Dębówki oraz Rada Rodziców. Uczestnicy oraz opiekunowie bardzo, bardzo gorąco dziękują darczyńcom, bo dzięki Nim
obniżył się koszt wycieczki, podczas której mogliśmy zobaczyć nowe, nieznane,
a jakże piękne miejsca.
ZS Bieniewice
29
30
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
Gimnazjum nr 2 zwiedza Polskę i Europę
Maj i czerwiec to okres szkolnych wycieczek. Uczniowie Gimnazjum nr 2 również mieli okazję zwiedzić ciekawe miejsca
w kraju i za granicą. Klasy pierwsze wraz
z wychowawcami wybrały się na wycieczkę po historycznych miejscach Polski.
Zawitaliśmy do Gniezna, Biskupina oraz
Poznania. Pierwszym punktem wyjazdu
były znane zabytki - Mysia Wieża, Brama Gnieźnieńska i Zamek w Gnieźnie. Po
wielu godzinach zwiedzania dotarliśmy
do ośrodka, w którym spędziliśmy noc.
Zanim jednak każdy ułożył się wygodnie w łóżku, śpiewaliśmy, tańczyliśmy,
biegaliśmy, a przede wszystkim - świetnie się bawiliśmy! Było karaoke, które
okazało się strzałem w dziesiątkę. Drugi
dzień wycieczki był równie ciekawy. Najciekawszym przystankiem była Osada
w Biskupinie. Mogliśmy tam na własne
oczy zobaczyć jak żyli ludzie tysiące lat
temu. Następnie - Starówka w Poznaniu
oraz piękne kościoły i katedry. Dwa dni
to zdecydowanie mało czasu, aby móc zagłębić się w historyczną mapę Polski, ale
nam udało się bardzo dobrze wykorzystać
ten czas.
Zwiedzamy nie tylko Polskę. Na przełomie maja i czerwca znaczna grupa
uczniów naszego gimnazjum wraz z nauczycielami wzięła udział w tygodniowej
wycieczce do Londynu. Wszyscy świetnie się bawili, mieliśmy okazję poznać to
wspaniałe miasto. Od rana zwiedzaliśmy
najpopularniejsze miejsca Londynu - British Museum, National Museum, Madame Tussauds, chińską dzielnicę Soho,
Greenwich i wiele innych, niesamowicie
ciekawych i pięknych miejsc, ale największą atrakcją wycieczki była Oxford
Street, którą wbrew pozorom zainteresowane były nie tylko dziewczęta. Oxford
Street to największa handlowa dzielnica
Londynu, jak wiele innych popularnych
miejsc w Wielkiej Brytanii cieszy się dużym zainteresowaniem turystów. Wszyscy wyszliśmy z wielkimi, pełnymi zakupów torbami i uśmiechami na twarzach.
Po każdym męczącym dniu zwiedzania
czekaliśmy w umówionym miejscu na rodziny, u których mieszkały kilkuosobowe
grupy uczniów. W domach dostawaliśmy
ciepłe posiłki, a rano śniadania i lunch
boxy, które zabieraliśmy ze sobą, żeby
nie głodować w ciągu dnia. Wycieczka do
stolicy Wielkiej Brytanii okazała się nie
tylko okazją do poznania nowych miejsc,
kultur czy osób, lecz również przygodą,
która zostanie w pamięci wielu z nas na
długie lata.
Maksymedialna
Julia Ołdakowska, kl. 1c
6 edycja Błońskiego Uśmiechu Młodzieży
W tym roku odbyła się już VI edycja Błońskiego Uśmiechu Młodzieży. Wiele atrakcji
zapewnili uczniowie I LO im. Władysława
Broniewskiego, którzy przyciągnęli jeszcze
większą ilość osób niż w poprzednich latach. Przygotowano różnorodne atrakcje
takie jak: malowanie twarzy, zdobienie tatuażami z henny, zajęcia na strzelnicy sportowej czy gry towarzyskie, które cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem.
Do atrakcji sportowych należał rozegrany
na boisku ,,Orlik” turniej piłki nożnej. Wiele
osób skorzystało z warsztatów z żonglerki
i akrobatyki.
Niemałą atrakcję stanowiły wozy strażackie oraz sprzęt, które zaprezentowała
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Błonia.
Wszystko to oczywiście pod czujnym okiem
strażaków. W ramach imprezy została zorganizowana symulacyjna akcja ratowania
życia poszkodowanej z płonącego samochodu oraz udzielania pierwszej pomocy. Szybkość oraz profesjonalizm akcji ratowniczej
zrobiły na przybyłych duże wrażenie. Jedną z największych atrakcji było spotkanie
z Afrykańczykiem połączone z pokazem nauki gry na afrykańskich bębnach Djembe.
Afrykańskie piosenki poniosły wszystkich.
Uczestnicy otrzymali atrakcyjne nagrody.
W pomoc przy zorganizowaniu konkursów
włączyły się m.in. harcerki z 60 Drużyny
„Pryzmat”.
Wszystkie punkty programu miały na
celu integrację mieszkańców Błonia poprzez zaproszenie całych rodzin do wspólnej zabawy, a wszystko to, jak co roku pod
hasłem „więcej optymizmu, uśmiechu,
życzliwości”.
Pogoda była bajeczna. Na uczestników
czekały niesamowite nagrody ze wspomnianych wcześniej konkursów a także kurtyna
wodna na ochłodę oraz mnóstwo baniek
mydlanych. Przez imprezę przewinęło się
wielu mieszkańców Błonia. Z pewnością był
to doskonały wstęp do rozpoczynającego się
weekendu. Na tym cyklicznym już wydarzeniu nie mogło zabraknąć dyrektora I LO
Andrzeja Trzcińskiego, który powitał swoim uśmiechem wszystkich obecnych gości.
Miło było obserwować jak na twarzach ludzi zagościł uśmiech. Niezawodna koncepcja i założenie imprezy, że szczęśliwym żyje
się lepiej sprawdziła się po raz kolejny. Żal
tylko, że następny BUM dopiero za rok, ale
z drugiej strony, to miła perspektywa, na
którą warto czekać.
Emilia
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Bezpiecznie na
wsi – Niebezpieczne
atrakcje w wakacje”
nr 1 odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla uczestników VI Ogólnopolskiego
Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi – Niebezpieczne atrakcje
w wakacje”. Głównym organizatorem na
Mazowszu był Oddział Regionalny KRUS
Warszawa - Placówka Terenowa w Błoniu, a Gmina Błonie, wzorem lat poprzednich, spełniła rolę współorganizatora.
Celem konkursu jest promowanie zasad
ochrony życia i zdrowia dzieci na terenach wiejskich poprzez szerzenie wiedzy
o bezpieczeństwie i higienie pracy rolniczej, także kształtowanie pozytywnych
zachowań dzieci w czasie ich zabawy
w gospodarstwie rolnym. Do konkursu
przystąpili uczniowie ze wszystkich szkół
podstawowych Gminy Błonie.
Komisja postanowiła nagrodzić 21 prac.
Dla wszystkich nagrodzonych zostały
przygotowane nagrody rzeczowe, ufundowane przez burmistrza Błonia oraz przez
RSP Białuty i ZPOW Dawtona Błonie.
Wręczenia nagród dokonali: naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu
- Włodzimierz Leduchowski w obecności
przedstawiciela PT KRUS - Teresy Młynarczyk i Anny Darowskiej-Jaczyńskiej
przedstawiciela Urzędu Miejskiego oraz
dyrektora SP1 - Magdaleny Rak, Magdaleny Kacalińskiej opiekuna szkoły Podstawowej w Bieniewicach i Pani Katarzyny
Rogowskiej - nauczyciela SP2. Dodatkową nagrodą, ufundowaną przez KRUS,
został wyróżniony uczeń SP1 – Alan Gołyś. Oprócz serdecznych gratulacji dla
uczniów Teresa Młynarczyk przekazała
podziękowania dla nauczycieli - opiekunów uczestników zmagań konkursowych,
a także rodziców dzieci, również przybyłych na tę uroczystość.
Wszystkim dzieciom serdecznie gratulujemy, dziękujemy dyrekcji, nauczycielom oraz rodzicom za pomoc i wsparcie,
zachęcamy do udziału w następnych edycjach tego konkursu!
KRUS Placówka w Błoniu
31
32
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
Dwójkowy Dzień Integracji w SP2
Dnia 3 czerwca od samego rana świeciło słońce, co było dobrym zwiastunem
dla organizatorów Dwójkowego Dnia Integracji. Po raz kolejny spotkaliśmy się, aby
radośnie świętować coroczne święto SP2.
Przez całą imprezę było bardzo wesoło,
kolorowo i - jak mówiły dzieci - prawdziwie odlotowo! Wszystko zaczęło się o 8.30
od krótkiego wystąpienia pani dyrektor
i występu pana Jakuba i pani Sylwii (Zespół Moca). Następnie każda klasa prezentowała na scenie wypożyczonej z Zakładu Usług Komunalnych (dziękujemy!!!)
przygotowany program. Było mnóstwo
tańca i dobrej muzyki. W tym samym
czasie na boiskach szkolnych starsze klasy realizowały się sportowo pod kierun-
kiem naszych wuefistów – p. Gospodarskiej i p. Cielocha. Dla młodszych dzieci
również przygotowano atrakcje sportowe
(podziękowania dla pani Marty Gontarek
i Eli Ługowskiej) i mnóstwo zabaw integracyjnych. Były wielkie bańki, balony,
malowanie buziek, tworzenie biżuterii...
W trakcie imprezy odwiedził nas Przemysław Kubicki - sekretarz gminy Błonie.
Pan Przemek życzył wszystkim dobrej zabawy, a następnie wraz z panią dyrektor
jako pierwsi przeszli boso naszą ścieżkę
zmysłów, która powstała w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego. Dzięki
budżetowi obywatelskiemu i mieszkańcom Błonia, którzy głosowali na nasz projekt, mamy też już „Zieloną Klasę” i Kreatywną Strefę Gier na placu przed szkołą.
Na zakończenie Dwójkowego Dnia Integracji wszyscy odtańczyliśmy pod kierunkiem pani Marty szaloną zumbę.
Przez cały czas towarzyszyli dzieciom
rodzice, którzy przygotowali mnóstwo
słodkich smakołyków; z funduszy Rady
Rodziców zakupiona też została woda dla
spragnionych uczestników zabawy. Był
też z nami przedstawiciel Firmy AGMAR;
uczniowie przez cały czas oblegali jego
stoisko.
Wszyscy otrzymali na zakończenie imprezy pamiątkowe gadżety zakupione
z tzw. „małego grantu”.
Dwójkowy Dzień Integracji zorganizowany został w ramach projektu „Szansa
na Sukces”, współfinansowanego ze środków FIO i gminy Błonie.
Aldona Cyranowicz
Dyrektor SP2
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” po raz trzeci
najlepsza w Polsce!
Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że wydawana od 6 lat w Szkole
Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Błoniu
gazeta „Nasze Sprawy i Sprawki” została Złotym Laureatem Ogólnopolskiego
Konkursu Mediów Szkolnych „Forum
Pismaków”.
Nagrodę otrzymują redakcje gazet,
które zdobyły najwyższą liczbę punktów
trzeci raz z rzędu.
Odebranie nagrody nastąpiło w Katowicach, SP2 reprezentowały tam dwie
przedstawicielki redakcji: jej redaktor naczelna – Marysia Wodnicka z VF i Janka
Paradowska z IVA oraz opiekun gazety –
pani Mariola Siedlecka.
Cieszymy się ogromnie z tego zaszczytnego wyróżnienia. Gratulujemy wszystkim dzieciom zaangażowanym w tworzenie gazety. Specjalne podziękowania
należą się pani Marioli Siedleckiej, która
z ogromnym zaangażowaniem czuwa nad
wydawaniem naszego miesięcznika, do
którego lektury serdecznie zachęcamy
(dostępny w wersji elektronicznej na stronie szkoły: https://sp2blonie.edupage.org).
Dyrektor szkoły
Aldona Cyranowicz
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
„Stokrotkowy Teatr Rodzica”
Dzień dziecka to wyjątkowy dzień dla
całej rodziny. To czas spędzony wspólnie
z mamą i z tatą. Może na lody?, na ciacho?, do kina?, a może do teatru? A gdyby tak teatr przyszedł do nas? Przedszkole nr 4 „Stokrotka” specjalizuje się
w spełnianiu dziecięcych marzeń i już po
raz piąty rodzice wspólnie z pracownikami przedszkola wystawili sztukę teatralną właśnie dla dzieci z okazji ich święta.
Od 2012 Przedszkolny Teatr Rodzica cieszy się niesłabnącym powodzeniem. Na
deskach „Stokrotkowego” teatru gościła
już „Królewna Śnieżka”, „Czerwone Kapturki z różnych stron świata”, „Smerfy”,
przybyły też postaci z różnych bajek na
czele z „Koziołkiem Matołkiem”. W ubiegłym roku „Smerfy” wystąpiły także przed
szerszą publicznością na Dniu Dziecka
zorganizowanym przez Gimnazjum nr 1.
W tym roku do „Stokrotki” zawitały
„Trzy małe prosiaczki”. To lubiana przez
dzieci i chętnie czytana przez dorosłych
bajka. Okazało się, że jeszcze chętniej
oglądana, ale biorąc pod uwagę wybitną grę aktorską naszych rodziców i pracowników przedszkola, a także dekoracje
i stroje własnoręcznie przez nich przygotowane, nie powinno to dziwić. Nad
przygotowaniami, trwającymi do późnych godzin wieczornych oraz przebiegiem przedstawienia czuwały panie Jolanta Szostak oraz Julia Pater, wcielając
się jednocześnie w rolę uroczych świnek.
Trzecią świnkę niezwykle przekonywująco zagrała p. Agnieszka Bienias, a opiekowała się nimi mama świnka – p. Żaneta
Latuszek. Nie zabrakło także „dostawców
materiałów budowlanych” – w tej roli
wystąpili: p. Joanna Bożyk, p. Grażyna
Kubala Mazur oraz p. Andrzej Dąbrowski. W rolę złego wilka wcielił się p. Paweł
Maj, który po raz kolejny mistrzowsko
odegrał rolę czarnego charakteru (Gargamel w „Smerfyach”). Narratorem została
p. Magdalena Głuszczyk, która niezwykłym, aksamitnym głosem wprowadzała
dzieci w kolejne sceny.
Teatr to dla dziecka nie tylko zabawa,
nie tylko obcowanie z żywym słowem, ale
też okazja do uzewnętrznienia emocji,
a tych podczas przedstawienia nie brakowało. Szczery śmiech, okrzyki, owacje na
stojąco, niekończące się brawa, to chyba
najlepszy dowód na to, że dziecko nie potrzebuje „stosu” drogich zabawek, by poczuło się szczęśliwe.
Serdecznie dziękuję rodzicom i pracownikom przedszkola za ogromne zaangażowanie w przygotowanie niespodzianki,
a dzieciom życzę spełnienia ich dziecięcych marzeń.
Agnieszka Krogulec
P4 „Stokrotka”
Promyczkowy Teatr Rodzica
W przedszkolu zwyczajem jest, że dzieci występują z programami artystycznymi, teatrzykami przed rodzicami, którzy
zawsze z wielką radością oglądają swoje
pociechy wcielające się w różne postaci.
W tym roku po raz pierwszy nasi rodzice
wraz z nauczycielami przedszkola zorganizowali teatrzyk dla dzieci. Teatr Rodziców Przedszkola Publicznego nr 2 „Promyczek” wystawił 7 czerwca w Centrum
Kultury przedstawienie pt. „Wielka podróż
małego kotka”. Celem tego działania było
przybliżenie dzieciom literatury dziecięcej, zacieśnianie więzi rodzinnych, stworzenie warunków do współpracy rodzice
– przedszkole i wreszcie, sprawienie radości i niespodzianki dzieciom. I to się nam
w stu procentach udało. Przedszkolaki ze
wszystkich grup obejrzały przedstawienie
z wielkim zainteresowaniem, z niecierpliwością oczekiwały kolejnych postaci, które
pojawiały się na scenie. W przedstawieniu
można było obejrzeć m.in.: kotka, wiewiórki, jeża, małpki, węża, papugę, żyrafę,
motylki i wiele innych. Każda z postaci zagrana została wyjątkowo i profesjonalnie.
Doskonałą grę rodziców uzupełniły fantastycznie dobrane stroje. Przedszkolaki
były zachwycone i w podziękowaniu za tak
piękny występ nagrodziły rodziców głośnymi brawami. Rodzice mogą być z siebie naprawdę dumni. Wysiłek wszystkich
biorących udział w przedstawieniu został
zrekompensowany uśmiechami dzieci
i fantastyczną atmosferą, jaka panowała na sali.
Dla rodziców też
była to doskonała zabawa, dzięki której mogli
się lepiej poznać,
zintegrować.
Serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom i nauczycielom za piękne przedstawienie „Wielka wyprawa małego kotka”.
Jesteśmy pełni uznania dla Państwa
umiejetności, zaangażowania i kreatywności.
Przedstawienie wywarło na dzieciach
i dorosłych niezapomniane wrażenie, z radością i uśmiechem na twarzy wracaliśmy
do przedszkola.
Życzymy wielu sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.
Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz
dzieci z „Promyczka”
33
34
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
BIS 6/7 / 2016
„Chrzest źródłem - miłosierdzie drogą zbawienia”
X Gminny Przegląd Poezji i Piosenki Religijnej - w hołdzie
Św. Janowi Pawłowi II
20 maja 2016 na scenie Centrum Kultury odbył się jubileuszowy Przegląd
Poezji i Piosenki Religijnej obejmujący
dzieci i młodzież naszej Gminy. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół im.
Jana Pawła II w Bieniewicach.
Tegoroczny tytuł przeglądu nawiązywał
do wydarzeń wspominanych i przeżywanych w Kościele:
• 14 kwietnia obchodziliśmy 1050 rocznicę Chrztu Polski. Niekiedy decyzja jednego człowieka może wpłynąć na losy,
historię całej wspólnoty, w której żyje.
Wielkie dzieła dokonują się w prostych
działaniach konkretnych ludzi;
• w lipcu spotkamy się z papieżem
Franciszkiem, by z młodzieżą całego świata zgłębiać bezmiar Bożego miłosierdzia.
Życie świętej Faustyny było zwyczajne,
pełne codziennej pracy i zmagania się ze
swoimi ograniczeniami. Święty Jan Paweł II był przez wiele lat gorącym propagatorem dzieła św. Faustyny. Zachęcał
ludzi do przebaczania, pomocy samarytańskiej i działania „w perspektywie
miłosierdzia”.
Wspólnie wykonany hymn Światowych
Dni Młodzieży Kraków 2016 zawiązał
wspólnotę wszystkich. Uczestników i gości powitał dyrektor Zespołu Szkół im.
Jana Pawła II Marek Parafiniuk, następnie zabrali głos: ks. kanonik Tadeusz
Gałecki - proboszcz parafii świętej Trójcy
oraz naczelnik Wydziału Oświaty Włodzimierz Leduchowski.
Nad sprawnym przebiegiem Przeglądu
czuwała p. Ewa Stolarczyk zapowiadając
kolejnych uczestników. Poezja i muzyka
przeniosły nas na dwie godziny w świat
piękna i wrażliwości twórców prezentowanych utworów, ale to za przyczyną
naszych kochanych uczniów i uczennic mogliśmy tam zajrzeć. Zachwyt nad
głębią słów i dźwięków mieszał się z podziwem dla żarliwości i zrozumienia
wykonujących.
Ostatecznie Jury w składzie: Zofia Misiowiec - przewodnicząca, Małgorzata
Herc, Joanna Kujda, Hanna Wasilewska
- Weiss, ogłosiło wyniki.
POEZJA
KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA
1. Michał Gawart, SP2 w Błoniu
2. Zofia Sitarska, ZS w Bieniewicach
3. Aniela Annunciato, ZS w Bieniewicach
KLASY IV-VI
1. Barbara Tachasiuk, ZS
w Bieniewicach
2. Justyna Kuza, SP1 w Błoniu
3. Pola Granowska, ZS w Bieniewicach
GIMNAZJUM
1. Oksana Stępień ZS w Bieniewicach
2. Stanisław Mikusek G1 w Błoniu
3. Agnieszka Stachlewska ZS
w Bieniewicach
PIOSENKA
KLASY I - III SZKOŁA PODSTAWOWA
SOLIŚCI
1. Hanna Kujda SP1
2. Elżbieta Rokicka SP2
3. Lena Orłowska SP2
ZESPÓŁ
1 SP2 (M. Trzaskoma, M. Szczypta) / ZS
w Bieniewicach (Aleksandra, Barbara
Ryszka, Lena Adamska)
2. ZS w Bieniewicach, kl. IIb
KLASY IV-VI
SOLIŚCI
1. Natalia Baraniak ZS w Bieniewicach
2. Aleksandra Pieloch SP1
ZESPÓŁ
1. Duet (Emilia Bartnicka, Joanna Jezierska) akompaniament Jakub Bargieł
– klawisze - SP2,
2. ZS w Bieniewicach, klasa IVb (Bartłomiej i Paweł Ziarno, Michał Ferenc,
Natalia Głuchowska, Karina Leus)
3. SP2 w Błoniu (Karolina Szklarska,
Wiktoria Konowrodzka, Piotr Rajczak,
Natalia Pieczykoland, Jakub Balik)
GIMNAZJUM
SOLIŚCI
1. Dominika Stachlewska, ZS
w Bieniewicach
2. Weronika Karczmarek, G1
ZESPÓŁ
1. G1 (Aleksandra Kłobukowska, Klaudia
Liczman, Zuzanna Szamańska, Julia
Jałowica, Klaudia Szewczyk)
Nagrody zostały rozdane 22.05.2016.
Serdecznie dziękujemy władzom naszej
Gminy - burmistrzowi Zenonowi Reszce,
wiceburmistrzowi Markowi Książkowi,
Naczelnikowi Oświaty Włodzimierzowi Leduchowskiemu oraz Radzie Rodziców za
dziesięcioletnie wspieranie naszej wspólnej inicjatywy.
Serdeczne podziękowania kierujemy
również do katechetów i pozostałych nauczycieli, którzy przygotowywali dzieci
w swoich szkołach.
ZS Bieniewice
Ogólnopolska, stabilna firma sprzątająca z tradycjami, zatrudni na umowę
osoby do sprzątania hali i biura w Kopytowie. Praca możliwa na 8 godzin
6-14, lub na 4 godziny 16-20. Kontakt
[email protected]
ZE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Projekt współfinansowany ze środków Fundacji PZU w SP2
Przez cały rok szkolny 2015/16 w SP2
realizowany był projekt „Korczakowska
Akademia Twórczego Rozwoju”, współfinansowany przez Fundację PZU. W ramach Zadania odbyło się 700 godz. zajęć
pozalekcyjnych z zakresu nauk ścisłych,
humanistycznych, artystycznych, medialnych, w twórczy sposób angażujących ok.
250 dzieci. Były to m.in. zajęcia teatralne, plastyczne, warsztaty dziennikarskie,
w ramach których wydawana była szkolna gazeta, warsztaty medialne skupiające uczniów tworzących Szkolną Telewizję
Internetową Korczak.TV, koła informatyczne uczące podstaw programowania
i robotyki, zajęcia rozwijające umiejętności matematyczne, służące rozwojowi zainteresowań dzieci astronomią, biologią,
fizyką, chemią i naukami pokrewnymi.
W ramach projektu odbyły się też imprezy masowe popularyzujące aktywne
formy spędzania czasu oraz prezentujące
efekty prowadzonych działań.
W kwietniu miał miejsce Tydzień z Nauką, w ramach którego m.in. sprawdzaliśmy, ile waży milion, jak ciekawa jest
chemia, jakie ptaki można spotkać w Błoniu. Uczniowie klas szóstych rywalizowali ze sobą w Turnieju Matematycznym,
zadania rozwiązywały też dzieci z klas
młodszych. Na przerwach można było zagrać w „Farmera”, sprawdzić swoje umiejętności układania tangramów, pobawić
się pomocami zakupionymi w ramach
projektu.
Dnia 30 maja rozpoczęliśmy „Tydzień
z Kulturą”. Tego dnia odbyło się spotkanie z Małgorzatą Zaufal - suflerem w Teatrze Syrena i Teatrze Narodowym. Pani
Małgorzata opowiadała uczniom klas IIIVI o teatrze, ludziach, którzy tam pracują, przesądach teatralnych i o swojej
pracy. Radziła też, w jaki sposób ćwiczyć pamięć, podkreślając znaczenie poprawności językowej w mowie i piśmie.
Następnego dnia odbyło się spotkanie
z Pawłem Szynalem, wicemistrzem świata i Europy oraz mistrzem Polski w biegach 24-godzinnych. W Dzień Dziecka
odbył się Turniej Teatralny dla klas IVVI. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą na temat teatru oraz pomysłowością
i zdolnością do współpracy w grupie. Poszczególne klasy przygotowywały maski,
afisze, rekwizyt stworzony z durszlaka
i oryginalny „teatr dziur”, wykorzystując
w nowatorski sposób prześcieradła. Była
także konkurencja „Literowa ciuciubabka”. Wszystkie klasy wykonały rewelacyjne prace, więc jury miało twardy orzech
do zgryzienia w wyborze najlepszych.
Różnice punktowe były niewielkie, ale
ostatecznie wygrały klasy: IVC, VD i VIC.
W Tygodniu z Kulturą można było także
sprawdzić się w rywalizacji indywidualnej; dnia 2 VI odbył się Szkolny Konkurs
„Mam Talent! Mam Pasję!”. Spośród występujących uczniów jury wybrało ośmioro, których występy były najciekawsze.
6 czerwca obejrzeliśmy w Centrum
Kultury jedyne w swoim rodzaju przedstawienie familijne przygotowane przez
uczniów uczęszczających na zajęcia teatralne – sztuka przybrała formę „filmu”
w odcinkach, nie zabrakło nawet reklam!
W ramach Tygodnia z Kulturą gościł też
w naszej szkole Maciej Radel - młody aktor teatralny i filmowy. Ponad 2-godzinne
spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan Maciej błyskawicznie nawiązał doskonały kontakt z uczniami
i cierpliwie odpowiadał na wszystkie pytania. Potem były oczywiście autografy, a na
koniec jeszcze wywiad do szkolnej gazety.
Projekt „Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju” cieszył się bardzo dużym
zainteresowaniem. Jego uczestnicy zdobyli nowe doświadczenia, umiejętności
i sprawności oraz doskonale się bawili!
Po raz kolejny okazało się, że warto podejmować próby pozyskania środków zewnętrznych, bowiem ułatwiają one realizację ciekawych przedsięwzięć.
Dziękujemy Fundacji PZU za danie
nam możliwości zrealizowania naszego
projektu. Wyrazy wdzięczności kierujemy
także do władz Błonia za wsparcie finansowe prowadzonych działań.
Aldona Cyranowicz
21 sierpnia rusza 6 Półmaraton im. Janusza Kusocińskiego!
Już niedługo na drogach powiatu warszawskiego zachodniego
zobaczymy zawodników ścigających się na dystansie 21 kilometrów. Trasa biegu startuje z Błonia, a kończy się tylko 12 km
od granicy Warszawy – w Borzęcinie Dużym. Tegoroczny bieg
odbędzie się 21 sierpnia 2016 roku i będzie wyjątkowy! Na trasie zostanie ustawiona lotna premia na dystansie 3000 metrów,
aby każdy uczestnik mógł skonfrontować się z samym patronem biegu!
Dlaczego 3000 metrów?
Nie każdy ma szansę zająć czołowe miejsce w biegu półmaratońskim, ale podczas rywalizacji będzie mógł stoczyć korespondencyjny pojedynek z samym Januszem Kusocińskim! To on 19
czerwca 1932 r. w Antwerpii ustanowił rekord świata na tym
dystansie rezultatem 8:18,8 min. Przekonaj się jak szybki był
nasz patron i to na terenach, z których pochodził! Poczuj moc
historii i daj ponieść się sportowym emocjom! Najszybsi na odcinku, z wyłączeniem czołowej trójki biegu półmaratońskiego,
zostaną nagrodzeni w oddzielnej klasyfikacji.
Wyjątkowo szybka trasa atestowana przez PZLA i sprawdzona
w ubiegłej edycji zawodów to cecha charakterystyczna tego biegu. Zawody przyciągają zawodników z całego kraju.
Półmaraton ma na celu upamiętnienie sylwetki wybitnego
sportowca i olimpijczyka Janusza Kusocińskiego (w okresie
międzywojennym mieszkańca miejscowości Ołtarzew), popularyzację i promocję sportu oraz zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Na przestrzeni ostatnich lat udało się zbudować wyjątkową
atmosferę zawodów na wysokim poziomie. Bądźcie z nami również w tym roku, zaproście do udziału swoich znajomych i rodziny, razem z nami stwórzcie to niepowtarzalne wydarzenie!
Więcej szczegółów: www.polmaraton.pwz.pl i Facebook:
PolmaratonPWZ
35
36
Z GMINY
BIS 6/7 / 2016
„Promyczkowe talenty”
To, że przedszkolaki z „Promyczka” są
niesamowicie kreatywne i twórcze wiadomo nie od dziś, ale że posiadają tak
niezwykłe uzdolnienia, mogliśmy się
przekonać podczas I Przeglądu Talentów,
który został zorganizowany w naszym
przedszkolu.
Spośród 12 grup zostały wytypowane
dzieci, które wykazują szczególny talent.
Zmagania reprezentantów, którzy bez
tremy pokazywali swoje umiejętności oceniały pozostałe przedszkolaki oraz personel „Promyczka”. Nawet 3-latki bez tremy i wstydu zaśpiewały swoje ulubione
piosenki, zatańczyły tańce. Nie zabrakło
uwielbianej przez dzieci piosenki „Mam
tę moc” z filmu „Kraina Lodu”, barwnych
i energetycznych układów tanecznych, gry
na pianinie, popisów aktorskich i sportowych żonglerek z piłką. Dopełnieniem
była wystawa prac dzieci, które uczęszczają na zajęcia Kółka Plastycznego.
Poziom artystyczny zaskoczył wszystkich obecnych na widowni gości. Każde z dzieci otrzymało pamiątkowy dyplom i upominek. Niezapomniane chwile
utrwalone zostały na zdjęciach, aby
w przyszłości powrócić do nich i jeszcze
raz odtworzyć ten wyjątkowy dla wszystkich dzień.
Kolejna edycja już za rok, ale przedszkolaki na pewno już szlifują formę
i przygotowują nowe niespodzianki.
Ewelina Flisek
nauczycielka z „Promyczka”
Exact Systems S.A. jest czołowym dostawcą usług jakościowych dla branży motoryzacyjnej, producentów sprzętu AGD i przemysłu elektronicznego na terenie Polski, Rosji, Niemiec, Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Turcji oraz Wielkiej Brytanii.
Już dziś zapraszamy do kontaktu poprzez Live Chat na www.exactsystems.pl – gdzie nasi konsultanci dostępni online odpowiedzą na państwa pytania!
W związku z dynamicznym rozwojem obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Kontroler Jakości
Region wykonywanej pracy: Błonie (mazowieckie)
Nr referencyjny: KJ_Błonie
Obowiązki:
• selekcja, naprawa lub sortowanie komponentów zgodnie z przekazaną instrukcją
• przepakowanie i oznaczanie komponentów
• raportowanie wyników kontroli
Wymagania:
• mile widziane osoby uczące się i studiujące (najlepiej zaocznie)
• dyspozycyjność
• zdolności manualne i dobry wzrok
• umiejętność działania wg procedury
Oferta:
• atrakcyjne stawki godzinowe
• umowa zlecenie
• praca w stabilnej organizacji o ugruntowanej pozycji na rynku
• możliwość zdobycia doświadczenia na terenie Klientów firmy
• godziny pracy i wymiar czasu pracy w ciągu miesiąca dostosowany do indywidualnych możliwości oraz potrzeb każdego zleceniobiorcy
Osoby zainteresowane współpracą i spełniające wymagania prosimy o przesłanie
aplikacji CV na adres: [email protected]
Prosimy o zawarcie następującej klauzuli w dokumentach aplikacyjnych: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.
Z HISTORII
Pięćdziesiąta rocznica Milenium
Przed kilkoma tygodniami odtrąbiono uroczyste
zakończenie
obchodów
1050 rocznicy początkującego dzieje Polski i Polaków zdarzenia, jakim było
udzielenie chrztu Mieszkowi, synowi Siemomysła
z rodu Piastów – oraz jego
komilitonom. Wydarzenie
to, błędnie określane później jako „chrzest Polski”,
zapoczątkowało wielowiekowy proces chrystianizacji naszego kraju i w rezultacie jego skonsolidowanie
w jednolity organizm państwowy. Używanie określenia „chrzest Polski” w znaczeniu dosłownym jest błędne już choćby dlatego, że sakrament chrztu może
świadomie przyjąć osoba fizyczna, a nie
można ochrzcić pojęć (czy też nazw) – np.
„Polska”. Paradoksalnie obchodziliśmy
więc, w precyzyjnie określonym terminie
(14 - 16 kwietnia 2016 r.), jubileusz wydarzenia, o którym tak naprawdę nie ma
pewności, kiedy i gdzie nastąpiło. Niestety, zarówno okres w jakim miały miejsce
te wydarzenia, jak i biografia Mieszka
(ówcześnie jeszcze bez „numeru porządkowego”), z powodu szczupłości źródeł
pisanych i materialnych, są naprawdę mało znane. Obracamy się bardziej
w kręgu domysłów, przypuszczeń, gdybania, analogii sytuacyjnych i miejsc oraz
ich interpretacji, niż pośród znajomości
faktów, które zagubione w pomroce dziejów, bądź niewydobyte z mgły zapomnienia, prawdopodobnie już nigdy nie zostaną w szczegółach poznane. Tam gdzie
wiedza historyczna powątpiewa, wkracza
„polityka historyczna” i zaspakaja nasze
tromtadrackie zapotrzebowanie na tworzone „ku pokrzepieniu serc” mity i heroiczne legendy o bohaterskich przodkach
oraz „ojcach założycielach” Państwa Polskiego. Jednakże trzeba jasno stwierdzić,
że historia ma tyle wspólnego z polityką
historyczną, co królewiecki filozof Immanuel Kant z kanciarzem. Jesteśmy zatem
informowani o fakcie ustąpienia rzekomej ślepoty Mieszka w okresie postrzyżyn
dokonanych zwyczajowo z ukończeniem
wieku siedmiu lat, o rzekomej cudownej
urodzie i młodzieńczości Dobrawy (nazywanej nawet Dąbrówką), o chrzcie Mieszka udzielonym rzekomo w 966 roku przez
biskupa Giordano - spolszczonego na
Jordana, w sytuacji, gdy sakra biskupa
misyjnego została Jordanowi(?) udzielona
dopiero w 968 roku. Obecnie, inaczej niż
niegdyś, nie oburza nawet duchownych
fakt, że po śmierci Dobrawy Mieszko pojmuje za żonę Odę Dytrykównę - mniszkę, porwaną przezeń z klasztoru w Kalbe,
z którą miał trzech synów, a także fakt, że
przed sprowadzeniem Dobrawy posiadał
siedem nałożnic. Natomiast nie dowiadujemy się, że tak naprawdę „włoszczyzna”
powinna nazywać się „czechizną”, gdyż
do kraju Mieszka kapustę (zapewne wraz
innymi warzywami) przywiozła z Czech
Dobrawa lub jej kapelan. Zresztą kapusta stanowiła swego rodzaju element cywilizacyjny, gdyż chrześcijańscy mnisi
i misjonarze przynosili do chrystianizowanych krajów sztukę pisania, krzyże,
osobliwe stroje i właśnie kapustę. Dopiero
po ponad 500 latach Bona, przyjeżdżając
z orszakiem do króla Zygmunta Starego
przywiozła warzywa, nazwane włoszczyzną, czym przypomniała o smakowitości
warzyw i ich pożytkach dietetycznych.
Nie dowiadujemy się też, jakie naprawdę
było imię „rodzinne” a jakie imię chrzestne księcia, a także czy jednocześnie z nim
i jego ziomkami chrzczony był, bierzmowany i komunikowany – zgodnie z ówczesnym zwyczajem litrurgicznym – jego syn
Bolesław, później nazwany Chrobrym.
Jednych z celów tegorocznych obchodów jubileuszowych miało być zgodne,
wspólne świętowanie i demonstracyjne
podkreślanie jedności Państwa Polskiego oraz Kościoła
Katolickiego w Polsce. W rezultacie obchody o charakterze religijnym znacznie
zdominowały i przyćmiły
obchody państwowe dużą
liczbą nabożeństw, kazań,
występów religijnych zespołów artystycznych, wystaw
i innych wydarzeń mających charakter kultury
chrześcijańskiej.
Inaczej
zorganizowane
były obchody Milenijne i Tysiąclecia Państwa Polskiego w 1966 r. i inne były założenia celów
wartych osiągnięcia. Z treści archiwalnych materiałów źródłowych Centralnego
Archiwum MSWiA ukazujących przebieg
obchodów milenijnych widać, że w znacznym stopniu strona państwowa poważnie
traktowała możliwe zagrożenie bezpieczeństwa imprez organizowanych przez
strony, a także strona kościelna (w tym
m. in. kardynał Wyszyński i abp Karol
Wojtyła) w trosce o uczestników imprez
uzgadniała swe zamierzenia z organami
bezpieczeństwa. Występowały oczywiście
rywalizacje, wzajemne przeszkadzanie
i utrudnianie przebiegu prowadzonych
przedsięwzięć, lecz jak wynika z podsumowujących akcję sprawozdań Wojewódzkich Urzędów Spraw Wewnętrznych,
niewiele było sytuacji zagrażających bezpieczeństwu obywateli. A przecież wstępem do nich było dziewięć lat trwające
przygotowanie obu stron. Akcją ogólnopaństwową była idea budowy „Tysiąca
Szkół na Tysiąclecie”, w wyniku której
wybudowano 1417 szkół. Natomiast duchowieństwo planowało budowę kościołów milenijnych (po jednym w każdej
diecezji) oraz remonty lub odbudowy
kościołów w parafii. W naszym Błoniu
właśnie 50 lat temu do nowo wybudowanej tysiąclatki przeniosła się Szkoła
Podstawowa nr 2. Dzieje szkoły to kawał
historii, a szkoła mieszcząca się przy ul.
Narutowicza 21, po niedawnym remoncie
i rozbudowie dalej służy całej błońskiej
społeczności.
Dobrze jest, gdy współczesność jest
głęboko zakorzeniona w przeszłości,
a nowoczesność korzysta z doświadczeń
poprzednich pokoleń.
Marek Juliusz Kozłowski
37
38
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
BIS 6/7 / 2016
ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO
Wraz z końcem czerwca odbyły się prezentacje talentów
uczestników naszych zajęć sekcyjnych. Panie Kasia Chojnacka, Monika Zawadzka oraz Lidia Jarząbek, a także
Agnieszka Sztabnik-Baran szlifują muzyczne talenty, z kolei pani Monika Maciejewska trzyma pieczę nad artystami
plastykami.
Dla dzieci to wspaniała okazja, by zabłysnąć przed rodzicami i rodzeństwem. Dla rodziców takie spotkanie niesie
sporą dawkę dumy z własnego dziecka, a z kolei dla instruktorów satysfakcję i poczucie spełnienia, gdy z dnia
na dzień pojawiają się nowe postępy.
CENTRUM KULTURY W B£ONIU
serdecznie zaprasza
na POPO£UDNIE ZE SZTUK¥
W programie:
Wernisa¿ wystawy fotograficznej
CENTRUM KULTURY W B£ONIU
serdecznie zaprasza
na koncert!
Lidii Popiel
oraz recital
Magdy Umer
w repertuarze
nieœmiertelnych przebojów
z Kabaretu Starszych Panów
4 sierpnia 2016
18.09.2016 (NIEDZIELA), godz. 17.00
SALA WIDOWISKOWA Centrum Kultury w B³oniu
Budynek CENTRUM KULTURY wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Bilety w cenie 30 z³
do nabycia w kasie
Centrum Kultury w B³oniu
ul. Jana Paw³a II 1b
tel.: (22) 752 63 30
- koncert festiwalowy
w CENTRUM KULTURY
W B£ONIU
18.00 - Zespo³y folklorystyczne zaprezentuj¹ siê
w barwnym korowodzie na b³oñskim Rynku
18.30 - Koncert w sali widowiskowej CENTRUM KULTURY W B£ONIU
ZAPRASZAMY!
Bezp³atne wejœciówki na koncert
do odbioru od 18 lipca 2016
w sekretariacie Centrum Kultury w B³oniu
ul. Jana Paw³a II 1b
tel.: (22) 752 63 00
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
LATO Z CENTRUM KULTURY
Pod koniec czerwca kończą się zajęcia w sekcjach, próby muzyczne i treningi taneczne, mogłoby się wydawać,
że Centrum Kultury zamiera i cichnie.
Nic bardziej mylnego! Akcja potocznie
zwana „Latem w mieście” to eksplozja
śmiechu, gwaru, wspaniałej zabawy,
radości, ale i odrobina nauki.
W tym roku uczestnicy bezpłatnych
zajęć wzięli udział w warsztatach archeologicznych i rycerskich oraz rzeźbiarskich. Nie zabrakło tańca, sportu
oraz seansów kinowych, a najliczniejszą grupą uczestniczącą w zajęciach
byli nasi młodzi plastycy.
39
40
BIS 6/7 / 2016
PROSTO Z CENTRUM KULTURY
Redaguje Dariusz Sitarski
LETNI FESTIWAL TAŃCA W WIŚLE
Znany z pierwszych edycji „Tańca z Gwiazdami” Piotr Galiński na co dzień współpracujący z naszym Centrum Kultury jest
również organizatorem Letniego Festiwalu Tańca w Wiśle. Na festiwalu nie mogło
zabraknąć naszych reprezentacyjnych
formacji osiągających najwyższe laury
na wszelkich przeglądach i konkursach,
zarówno w kraju jak i za granicą. Do tego
wydarzenia młodzi adepci tańca przygo-
towują się przez wiele miesięcy, ponieważ
mogą się skonfrontować ze swoimi rówieśnikami z innych miast.
Finałowy koncert był prawdziwą feerią
radości, barw, tańca i muzyki. A nasze
formacje wróciły z kolejną już kolekcją pucharów, dyplomów i wyróżnień. W IX festiwalu wystąpiły nasze zespoły:
BRAWKO, BRAWO DUO, BEAWECZKO
i NEW GENERATION.

Podobne dokumenty

nr 6/7 (czerwiec/lipiec)

nr 6/7 (czerwiec/lipiec) Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów, korekty, edycji nadsyłanych materiałów, a także do publikacji materiałów w dogodnym dla redakcji czasie i kolejności oraz niepublikowanie mate...

Bardziej szczegółowo

nr 12 (grudzień)

nr 12 (grudzień) „Błoński Informator Samorządowy” (BIS) Miesięcznik Samorządu Gminy Błonie, Rok XI, nr 12 (123) 2014 r.

Bardziej szczegółowo