pobierz - e-profit - Inkubator Starter

Komentarze

Transkrypt

pobierz - e-profit - Inkubator Starter
e-profit
Wszystko o e-biznesie | nr 5 rok 2014
Temat numeru:
Zakupy skubskrypcyjne w Polsce –
czy to dobry moment na start?
R E D A KC J A
W S T ĘP N I A K
Mistrzostw czar
Nie ma co udawać, piłka nożna zdominuje czerwiec i lipiec. Biznesy biznesami, ale głównym
tematem konwersacji na żywo i w sieci będą gole, kartki, a także wielkie dramaty faworytów i niespodziewane sukcesy tych skazywanych na klęskę od początku. My też już
czujemy klimat, więc w tym numerze pozwoliliśmy sobie na sporą dawkę footballu na krajowym i światowym poziomie. Oczywiście zawsze blisko biznesu.
Agnieszka Meller
E–PROFIT 5/2014
Redakcja
A co poza piłką nożną znajdziecie w czerwcowym e-proficie? Na
dawcy, ale też, drodzy kupujący, z tym pogodzić. W cyklu Warto
Agnieszka Meller
pewno social media (choć częściowo też powiązane z „nogą”)
wiedzieć wyjaśniamy, co to crowdfunding i czemu rozważenie tej
Redaktor naczelna
i sugestie, jak wykorzystać najbardziej popularne zdjęcia do działań
opcji nie jest wcale takie niemądre.
e-mail: [email protected]
marketingowych (czyli podpowiedź, że warto znać pragnienia
klientów, a jeszcze bardziej sprawnie je zaspokajać). Pokażemy
Kończąc, tak jak i zaczęłam, czyli w temacie piłki nożnej –
Inkubator STARTER
Wam również potęgę aplikacji mobilnych w oparciu o dane licz-
w numerze pokazujemy niestandardowe reakcje na komentarze
Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości
bowe, a ze statystykami się przecież nie dyskutuje.
fanów, wyjaśniamy, o co w tych brazylijskich mistrzostwach chodzi,
Wydawca
ul. Lęborska 3b
a także pytamy Cinkciarza.pl, po co mu sponsorowanie polskiej
80-386 Gdańsk
Zbliżają się wakacyjne miesiące, a my trochę na przekór, zamiast
drużyny (dla niewtajemniczonych nasi nie awansowali i na mundialu
o wyjazdach i relaksie, piszemy o pracy w IT, a dokładnie o zarob-
ich nie spotkamy). Jest też kwestia kasy, czyli informacja o zawrot-
e-mail: [email protected]
kach w tej branży i podpowiadamy, jak dojść prosto do zawrotnej
nych kwotach, na które wyceniane są drużyny. Marzy nam się taka
tel. 58 731 65 65
kariery w nowych technologiach. Krążąc wokół tematyki, suge-
wycena, choć jednego polskiego startupu!
www.inkubatorstarter.pl
rujemy idealną lekturę na letni czas – Trendbook Natalii Hatalskiej,
NIP: 583-290-74-40
która wróży, co może przynieść przyszłość. W numerze również
Facebook.com/inkubatorstarter
Miłej lektury!
o klastrach i ich efektywności. Na rzetelne badanie po co nam te
klastry, czekam z niecierpliwością. Gdy tylko powstaną, z pewno-
Twitter.com/inkubatorstart
ścią na łamach e-profitu sprawdzimy ich wyniki. Bo, że moda i Unia
Blog.inkubatorstarter.pl
Europejska zachęca, to wiem, ale czy u nas – gdzie o zaufanie i faktyczną kooperację tak trudno – to się uda? Nie mam pewności, ale
Jak dojechać?
trzymam kciuki, nawet wbrew intuicji.
Google Maps
http://goo.gl/maps/PfwPO
Maj za nami, więc idealny czas na podsumowanie infoShare Startup
Projekt makiety, okładki
Zone, wydarzenia, którym przez trzy majowe dni żyło całe
oraz skład magazynu
Trójmiasto, a także branża w Polsce i poza.
Tematem numeru jest materiał Pawła Lipca o zakupach subskrypcyjnych, w skrócie (żeby nie sprzedawać we wstępie za wiele)
Engram
szukający odpowiedzi, czy taki diabeł straszny, jak go malują.
www.studioengram.pl
Sprawdźcie, jak jest naprawdę! Pozostając w temacie zakupów,
potwierdzamy, że emocje nami rządzą. Trzeba się, drodzy sprze-
2
e-profit
e-profit
3
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
Spis treści
RYNKOWE TRENDY
32–35
Nie jesteś sam
36–37
Z NASZEJ PERSPEKTYWY
Must be the startup
16–19
38–39
CIEKAWOSTKI Z SIECI
Inwestorzy są wśród nas
Biznesowe mistrzostwa świata
12–15
20–21
40–41
Jakie zdjęcia rządzą w sieci?
Stres, radość i pozytywna energia =
Coraz rzadziej wybieramy
46–49
infoShare Startup Zone
oprogramowanie z pudełka
Jak sfinansować swój pomysł na biznes?
42–43
50–51
Pracownik pilnie poszukiwany!
Emocje warte są swej ceny
WARTO WIEDZIEĆ
FELIETON
6–8
Bajka o idealnych inkubatorach
Aplikacje coraz bardziej popularne
22–23
i niełatwych startupach,
albo odwrotnie
It is IT – czyli kariera w nowych
26–31
technologiach
9–11
Hejter hejtera hejtem pogania
4
Trend Book 2014
e-profit
TEMAT Z OKŁADKI
Różny punkt widzenia
BEZ KRAWATA
54–58
24–25
Zakupy subskrypcyjne w Polsce –
44
52–53
Piłkarskie szaleństwo, czyli o co chodzi
Seksmisja
czy to dobry moment na start?
List do Facebooka
Sponsor z o.o.
w tych mistrzostwach?
e-profit
5
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
Bajka o idealnych
inkubatorach
i niełatwych startupach,
albo odwrotnie
Dawno, dawno temu istniał idealny świat, w którym
inkubatory przedsiębiorczości projektowały działania na potrzeby startupów, a startupy w tych działaniach bez zająknienia uczestniczyły. Pełna symbioza prowadząca do tak zwanego ekosystemu.
Agnieszka Meller
6
e-profit
e-profit
7
F E L I E TO N | B A J K A O I D E A L N YC H I N K U B ATO R A C H I N I EŁ AT W YC H S TA R T U PA C H , A L B O O D W R OT N I E
Podobno. A przynajmniej tak
mówią ci, którzy pamiętają
tamte czasy.
Ja nie pamiętam.
Znam zupełnie inny świat, który
nie jest bajką. Droga do ekosystemu jest kręta. A najgorsze,
że jej końca prawie do samego
kresu nie widać.
pozwala też inkubatorowi godzić
Durne to może, ale inkubatorów nigdy nie
za dużo. Konkurencja
pcha do zmian. Zmusza do bycia czujnym.
Gorzej gdy czujność
się traci
się na startupowe projekty
(= ryzykowne, nowe, takie, które
F E L I E TO N | H E J T ER H E J T ER A H E J T E M P O G A N I A
Hejter hejtera hejtem pogania
być może zrobi tylko raz).
Startupów też niech będzie
dużo. Testowanie jest fajne,
wynik jest zawsze binarny –
Jeśli zaczynasz czytać ten tekst z nadzieją, że dowiesz się o politycznie poprawnych wskazówkach, które będziesz mógł/mogła
wykorzystać w prezentacji na temat mediów społecznościowych,
lepiej od razu przerwij. Po raz kolejny okazuje się, że tzw. social
media rządzą się swoimi prawami.
sukces albo porażka. Jeżeli
porażka to zaczynamy od nowa,
jeżeli sukces pchamy projekt
dalej. Tylko niech te projekty
Startupem może być każdy
będą biznesowo poważne. Bycie
Ten świat to ten, w którym po
startupem nie uprawnia do
pierwsze granica między inku-
nonszalancji, niedotrzymywania
batorem a nieinkubatorem się
słowa, ignorancji, a czasem
zatarła (mam nawet wątpliwości
i braku szacunku. Znam te
czy w ogóle kiedyś istniała, ale
porównania startupu do dziecka,
chce się wierzyć, że tak). Co
ale nie uznaję ich w kontek-
więcej, startupem też może być
ście oczekiwania „startupowi
każdy. I nawet nie chodzi o brak
się wszystko wybacza”. Bycie
jednej, powszechnie obowią-
startupem uprawnia do dawania
zującej definicji, bardziej chodzi
feedbacku inkubatorowi, ale
Marek Dornowski
o jej multiplikacje. Nie ma co
nie istnieje na rynku, albo jeden
tylko jeśli sprawdzisz jego ofertę,
udawać – inkubatorem nie staje
(acz istotny) puzzel jest inny
weźmiesz udział w projekcie,
się, pisząc tak samemu o sobie,
od tego, co można już znaleźć.
z autopsji ocenisz, czy warto.
Na swoich zasadach
a startupem przez fakt posia-
Zatem trzeba go sprawdzić.
Inkubator to w końcu ludzie, ich
Jeśli kiedykolwiek na naszych
profil, który prowadzi jeden
dania kanapy (i nie jest to żaden
Zaryzykować. Czasem przegrać.
czas i energia, którą bardzo chcą
łamach dawaliśmy Wam złote
z najpopularniejszych pism
przytyk do Bitsy Boys, gwoli
W końcu inkubator, jako ide-
przepalić na coś, co ma sens.
porady, jak prowadzić fanpage
sportowych w naszym kraju
wyjaśnienia zanim ktoś pomyśli,
alny backup, ma też i na gorycz
na Fb, to najmocniej Was prze-
(a zresztą powiemy wprost,
że może jednak).
porażki przygotować (stąd to
praszamy. Nie ma czegoś takiego
chodzi o „Przegląd Sportowy” –
Nie będę się mądrzyć defini-
Chciałoby się powiedzieć: miało
rodzicielskie porównanie wyżej
być tak pięknie, a wyszło jak
ma sens).
zawsze. Tyle że wciąż mówimy
cjami, które średnio inteligentny
o przyszłości, a tę zawsze można
człowiek wyszuka w ciągu kilku
Inkubatorów i startupów
jeszcze zmienić. Ku radości
sekund w otchłaniach internetu.
nigdy dość
i inkubatorów, i startupów.
Dla mnie inkubator ma w cieplej-
z.^%
z.^%@
[email protected]
[email protected]#$!
wiadamy. Przeanalizowaliśmy
jak złote zasady. W ogóle jedyną
sami sobie możecie poczytać).
zasadą w mediach społeczno-
I wyrzuciliśmy do kosza sporo
ściowych jest brak zasad. Albo
dotychczasowych niepodwa-
inaczej, każdy fanpage czy konto
żalnych zasad komunikacji spo-
twitterowe ma odrębne zasady.
łecznościowej. Dlaczego? Ano
Durne to może, ale inkubatorów
Owszem, czasami są one do
dlatego, że zespół młodych mar-
szych (takich bardziej maminych)
nigdy nie za dużo. Konkurencja
siebie zbliżone, ale zdecydo-
keterów (co ciekawie dwie panie
warunkach niż standardowo
pcha do zmian. Zmusza do bycia
wanie nie ma czegoś takiego,
i jeden pan), czy jak tam fachowo
jak sprawdzony sposób na
nazwać osobę prowadzącą fan-
komunikację. To co sprawdza
page magazynu, kompletnie się
na rynku pomóc sprawdzić,
czujnym. Gorzej gdy czujność
czy model biznesowy ma sens,
się traci. W końcu przyjmując do
czy są klienci na produkty, czy
Startera startupy (te bez modelu
się w jednej grupie, nie sprawdzi
do nich nie stosują i… doskonale
na tym wychodzą.
Twoja historia.
w ogóle warto robić ten biznes.
biznesowego i te które coś tam
się w innej. Niby oczywista
Startup z kolei to projekt z nie-
wykombinowały w temacie),
marketingowa prawda, ale jakoś
pewnym modelem biznesowym,
pytamy o konkurencję. Jeśli ktoś
w obszarze social mediów nie-
czasem nawet krok przed nim.
mówi nie ma, to choć jeszcze
przyjmowana do wiadomości.
Nie dlatego jednak, że nie było
o tym nie wie, właśnie dostał
Wrzask w redakcji
Chcecie przykłady? No to
komu o nim pomyśleć, tylko
odmowną decyzję. Jeśli mówi,
Zapytacie, skąd u nas tak rady-
pierwszy lepszy z brzegu. Co
dlatego, że albo produkt jeszcze
że ma, gadamy dalej. Czujność
kalna postawa? No to odpo-
zrobić, gdy użytkownik zwraca
8
e-profit
e-profit
9
F E L I E TO N | H E J T ER H E J T ER A H E J T E M P O G A N I A
worze emocji (a o te w sporcie
W środowisku social
mediów umiejętność
ciętej riposty jest
absolutnie niezbędnym atrybutem do
przetrwania. Sorry,
taki mamy klimat
przecież bardzo łatwo) jeden
z użytkowników (zapewne fan
Liverpoolu) napisał w komen-
ku.^%@!
tarzu, by dziennikarze w redakcji
nie „zesrali” się z radości. Co
w tej sytuacji podpowiedzieliby eksperci? Nie mam pojęcia,
ale wiem, że komentarz osób
z „PS” po prostu zburzył system
poprawności komunikacyjnej.
Otóż brzmiał on tak: Postaramy
się, ale niczego nie obiecujemy.
Prostolinijnie, z humorem
i w sposób totalnie rozbrajający
potencjalnego hejtera. Po prostu
mistrzostwo w pełnym tego
słowa znaczeniu.
Brak słów
Inny przykład radzenia sobie
z internetowymi hejterami to
komentarz: Urzekła nas Twoja
się do osób prowadzących profil
historia, opowiadaj dalej – udzie-
w sposób wulgarny? Standar-
lony w odpowiedzi na post,
dowe odpowiedzi to: ukryć post,
którego poziom prostactwa
zablokować użytkownika lub
i wulgaryzmu był tak wysoki,
zwrócić grzecznie uwagę, że
że wolelibyśmy go nie cytować.
używanie słów wulgarnych nie
Zresztą, podobnych przykładów
będzie tolerowane. A jaka jest
jest więcej.
nowa koncepcja? Dziecinnie
prosta – ośmieszyć. Wyobraźcie
Jaki z tej historii morał dla nas?
sobie taką sytuację. Mecz Liver-
Gdybyśmy teraz napisali wnioski
pool – Manchester City (dla
gwarantujące sukces w social
niewtajemniczonych to mecz na
mediach, zaprzeczylibyśmy
szczycie ligi angielskiej uważanej
tezie postawionej na początku.
przez wielu za najlepszą ligę
Dlatego niech każdy sam oceni,
piłkarską na świecie). Liverpool
co pasujące do jego osobistego
prowadzi już 2:0, gdy popełnia
(firmowego) fanpage’a. My
dwa głupie błędy i pozwala
wiemy jedno – w środowisku
Manchesterowi City wyrównać
social mediów umiejętność
stan rywalizacji. Fanpage
ciętej riposty jest absolutnie
„Przeglądu Sportowego” natu-
niezbędnym atrybutem do prze-
ralnie reaguje komentarzem,
trwania. Sorry, taki mamy klimat.
który – co tu dużo mówić – nie
jest pozbawiony emocji City!!!
2:2!!! Co za mecz!!! Kto zdążył
pogrzebać już The Citizens? Nie
trzeba długo czekać, by w fer-
10
e-profit
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
Jakie zdjęcia rządzą
w sieci?
Fotolia, europejski bank zdjęć, podsumował miniony
rok i zaprezentował najlepiej sprzedające się zdjęcia
2013 roku na świecie i w Polsce. Co najchętniej
kupujemy i co tak naprawdę za tym się kryje?
Opracowanie Starter
12
e-profit
e-profit
13
C I EK AW O S T K I Z S I EC I
C I EK AW O S T K I Z S I EC I
Dane pokazują, że obrazy ze
wości. Wakacje, czyli czas bez-
się na polskim rynku zdjęciem
bardzo praktyczne zastoso-
więcej, aż 70% respondentów
szczęśliwymi ludźmi są nadal na
troski i relaksu. Tak naprawdę
minionego roku jest abstrak-
wanie i nie chodzi tu wcale
używa aplikacji regularnie.
szczycie najczęściej kupowa-
za poszczególnymi najczęściej
cyjna grafika wektorowa,
o to, jakich zdjęć należy unikać,
Przedstawicielami tej grupy są
technologiach
branżowych. Wersję elektro-
nych zdjęć. Najlepiej sprzeda-
kupowanymi zdjęciami kryją
przedstawiająca złote fale
jeśli chcemy się wyróżnić.
głównie kurierzy, prawnicy oraz
Informacja prasowa
niczną można pobrać na stronie
jącym się zdjęciem zeszłego
się emocje, do których dążymy
(46665900). Na drugim miejscu
Trendy zdjęć pokazują bowiem
przedstawiciele handlowi, któ-
roku jest obraz szczęśliwej
i które chcemy przenosić
znalazła się panorama War-
to, czego jako konsumenci
rych codzienna praca związana
Ukazało się drugie wydanie prze-
kobiety, która cieszy się ze
również w naszym wirtualnym
szawy (41834806) odwołująca
poszukujemy. Słowa opisujące
jest z przemieszczaniem się, co
wodnika poświęconego karierze
słońca w polu kwiatów. Tuż za
świecie.
się do takich pojęć jak miasto,
i odnoszące się do najpopular-
pociąga za sobą konieczność
w branży informatycznej, przy-
Trend Book 2014
przestrzeń, wolność. Kolejnym
niejszych obrazów to słowa,
postoju w strefach płatnego
gotowane przez redakcję serwisu
Opracowanie Starter
które w sposób świadomy lub
parkowania.
Karieraplus.pl. Publikacja jest skie-
nim znajdują się powszechne
tematy, takie jak dzieciństwo,
Co ciekawe, polskie bestsellery
najchętniej ściąganym obrazem
czytelników na uczelniach, tarIt is IT – czyli kariera w nowych
gach pracy i w czasie wydarzeń
www.karieraplus.pl/przewodniki.
edukacja, podróż i technologie
2013 roku różnią się od glo-
2013 roku było zdjęcie wiel-
podświadomy chcemy słyszeć.
rowana zarówno do studentów,
Natalia Hatalska opublikowała
sieciowe, z małym chłopcem
balnych trendów, co wskazuje
kanocnych jajek (46574059),
A to z punktu widzenia marke-
Oczywiście to tylko jeden
absolwentów, jak i młodych
na swojej stronie (hatalska.com)
z żarówką nad głową jako
na lokalny charakter wykorzy-
a następnie czarno-białej pano-
tera wiedza nie do przecenienia.
z przykładów i trudno przyj-
profesjonalistów zainteresowa-
TrendBook 2014. Jeśli opraco-
drugim najczęściej kupo-
stywania zdjęć w Polsce i profil
ramy Manhattanu (42447200),
mować, że tak wysokie wyniki
nych budowaniem kompetencji
walibyśmy zestaw literatury
wanym zdjęciem 2013 roku
rodzimych konsumentów.
co z pewnością zawiązane jest
miałyby inne aplikacje. Nie-
i pozycji w świecie IT.
branżowej, którą określilibyśmy
oraz piękną, tropikalną plażą
Wśród klientów banku zdjęć
z dużą popularnością tego typu
Aplikacje coraz bardziej
mniej jednak przykład ten jest
W przewodniku KarieraPlus IT
jako must read, to ta pozycja
na miejscu trzecim. Mimo ich
największą grupę stanowią
motywów na fototapetach,
popularne
bardzo wartościowy, gdyż
znajdują się informacje o tym,
z pewnością na takiej liście by
pozornie niewinnego i przypad-
domy mediowe, korporacje,
które od kilku lat cieszą się nie-
Opracowanie Starter
dotyczy rzeczy banalnej, jaką
jakich języków warto się uczyć,
się znalazła.
kowego wyglądu, te zdjęcia dają
agencje reklamowe, graficy
słabnącą popularnością. Ran-
jest płacenie za parkowanie.
jacy specjaliści są poszukiwani
nam wgląd w nasze globalne
oraz osoby, które pracują
king zamyka zdjęcie świeżych
Czy Wam też zdarza się na
Dopóki popularne są aplikacje
na rynku pracy i którzy otrzy-
Zawiera on analizę pięciu
społeczeństwo, ponieważ są
w mediach. W dużej mierze są
limonek w wodzie (38602855)
każdym kroku słyszeć, że
wyłącznie rozrywkowe lub skie-
mują najwyższe wynagrodzenie.
najważniejszych trendów, z któ-
reprezentatywne dla niektó-
to również ludzie, którzy na co
reprezentujących takie pojęcia
żyjemy w mobilnym świecie?
rowane do bardzo konkretnej
Eksperci z branży radzą, na co
rymi, zdaniem Natalii Hatalskiej,
rych aspektów zbiorowej pod-
dzień pracują z obrazem, czyli
jak zdrowie, świeżość, wital-
Ponieważ sami staramy się
grupy, dopóty trudno wyciągać
zwracać uwagę, wybierając pra-
przyjdzie nam się zmierzyć
np. dziennikarze, blogerzy czy
ność, relaks.
propagować mobile, jak się da,
daleko idące wnioski co do
codawców, i jak owocnie współ-
w nadchodzącym roku. Są to:
mamy nadzieję, że powyższe
samej idei popularności mobil-
pracować z klientami. W publi-
świadomości.
osoby prywatne wykorzystuDzieciństwo, czyli niewinny
jące zdjęcia do celów indywidu-
Ta z pozoru jedynie „cieka-
pytanie będzie jedynie reto-
ności. Skoro jednak tak wysoki
kacji przedstawione są także
czas wolności i szerokich możli-
alnych. Najlepiej sprzedającym
wostkowa” wiedza ma swoje
ryczne. Czy jednak za medio-
procent różnych przecież ludzi
zalety i wady różnych ścieżek
wymi obwieszczeniami mobilnej
korzysta z aplikacji w prostych
kariery – od zatrudnienia w kor-
• Podłączony samochód, czyli
rewolucji idą fakty? Okazuje się,
sprawach dnia codziennego,
poracji po własną firmę i pracę
Twój 4-metrowy smartfon
że tak.
staje się to jasnym sygnałem, że
zdalną. Ponadto organizatorzy
• Roboty nadchodzą, odbiorą
jako społeczeństwo stajemy się
wydarzeń branżowych sugerują,
Wśród warszawiaków 6–7
coraz dojrzalsi do korzystania
jak się zachowywać, żeby naj-
maja 2014 r. przeprowadzono
z narzędzi mobile. Co więcej, to
więcej skorzystać z targów czy
ankietę dotyczącą korzy-
właśnie teraz aplikacje, które
konferencji IT. Natomiast przed-
stania z aplikacji mobilnych.
jako pierwsze podbiją serca
siębiorcze kobiety opowiadają
W badaniu wzięło udział 1490
użytkowników, będą mogły
o własnych startupach. W porad-
osób w różnym przedziale wie-
cieszyć się z przywilejów bycia
niku rekrutacyjnym można
pionierem. Jeśli w swoich szu-
przeczytać o tym, jakich błędów
lub zamierzają prowadzić
fladach nadal macie pochowane
wystrzegać się w CV, na jakie
własny startup, uwagę powinien
51%
wanych
wymienia mobiParking
kowym.
90%
80%
70%
14
e-profit
• Internet miejsc, czyli kontekst
i mikrolokalizacja
czy dadzą nam pracę?
• Zrównoważony rozwój, czyli
ludzie, Ziemia, zysk, cel
• Ekonomia deskali, czyli kiedy
mały może tyle samo co duży
Wśród tych, którzy prowadzą
Ilu warszawiaków słyszało
stare pomysły na aplikacje,
umiejętności zwracają uwagę
przykuć zwłaszcza ostatni punkt.
o aplikacjach ułatwiających
które swego czasu uznaliście za
rekruterzy podczas rozmowy
To bowiem zaprzeczenie tego, co
wnoszenie opłat za postój
zbyt wyprzedzające rynek, to
kwalifikacyjnej i co weryfikują
od dawna znane jest jako eko-
w strefach płatnego parko-
kto wie, czy nie jest już dobry
testy. Znajdują się także prezen-
nomia skali i co stanowiło (chyba
wania? Okazuje się, że aż 51%
czas, by tę szufladę otworzyć
tacje pracodawców, którzy aktu-
jeszcze ciągle stanowi) men-
ankietowanych. 90% z nich jako
i nieco odkurzyć.
alnie rekrutują informatyków
talną barierę pomiędzy małym
i dużym biznesem.
przykład tego rodzaju rozwią-
różnych specjalności.
zania wymienia mobiParking,
Wersja papierowa przewodnika
a 80% badanych z usługi sko-
KarieraPlus IT 2014 będzie dys-
rzystało przynajmniej raz. Co
trybuowana bezpośrednio do rąk
e-profit
15
Inwestorzy są
wśród nas!
Anna Osińska
16
e-profit
Strefa dla startupów podczas infoShare to było
niezwykłe wydarzenie. Pewnie zastanawiasz się
dlaczego? Prezentacje startupów? Takie wydarzenia na mapie Polski są już od dawna… Spotkania
z inwestorami? Także… Przestrzeń, w której można
zaprezentować swój projekt? Targi przecież są nam
znane… Strefa była wyjątkowa nie tylko dlatego,
że połączyła wszystkie powyższe możliwości, lecz
także dlatego, że umożliwiła każdemu zostanie inwestorem!
e-profit
17
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | I N W E S TO R Z Y S Ą W Ś R Ó D N A S!
Starter, organizator Startup
Czy publiczność to dobry
firmę CTAdventure – podczas
Zone, stworzył na potrzeby
inwestor?
finału zainwestowano ponad
infoShare we współpracy
2 mln euro. I tym razem
z Cloudexpert specjalną
Analizując wyniki, można
aplikację, która umożliwiła
śmiało powiedzieć, że publicz-
także doceniony przez mię-
każdej osobie zasiadającej na
ność miała niezłego „nosa
dzynarodowe jury.
widowni zainwestowanie
do biznesu”. Jej głosowanie
Zachęcamy do zapoznania się
50 tys. euro w projekty pre-
bardzo mocno pokryło się
z infografiką, która podsu-
zentujące swoje produkty na
z głosami jurorów. Z pięciu
mowuje inwestycje infoShare
scenie. Uczestnicy zabawy
projektów wybranych do
Startup Zone.
mogli całą kwotą wesprzeć
finału aż cztery zyskały także
jeden projekt lub też podzielić
najwięcej inwestycji! Nato-
ją na kilka zespołów.
miast w zwycięzcę konkursu –
faworyt publiczności, został
fot. materiały prasowe Starter
18
e-profit
e-profit
19
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | S T R E S , R A D O Ś Ć I P OZ Y T Y W N A E N ER G I A = I N F O S H A R E S TA R T U P ZO N E
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | S T R E S , R A D O Ś Ć I P OZ Y T Y W N A E N ER G I A = I N F O S H A R E S TA R T U P ZO N E
Stres, radość i pozytywna
energia = infoShare Startup
Zone
infoShare, kultowa już konferencja, która co roku ściąga do Gdańska całą polską branżę technologiczną, po pierwszy raz dedykowała innowacyjnym pomysłodawcom przestrzeń. Startup Zone
napędzana przez Starter, była szansą na zaprezentowanie się przed
międzynarodowym jury, na pokazanie produktów uczestnikom konferencji, a także na indywidualne rozmowy z inwestorami. O tym,
jakie emocje towarzyszyły zwycięzcy konkursu, rozmawiamy z Mateuszem Marmołowskim – współzałożycielem CTAdventure, którego projekt Professor Why zdobył najwięcej głosów publiczności
i został uznany przez jurorów za pomysł o największym potencjale
biznesowym.
Mentoring pozwolił nam
spojrzeć na naszą prezentację wielowymiarowo. Na co
4. Co teraz, jakie dalsze
kroki?
dzień dużo myślimy i mówimy
zamierzamy zaatakować rynki
z innymi, ale o zmierzenie się
europejskie, na pierwszy
ze swoimi zarówno mocnymi,
ogień idzie Wielka Brytania,
jak i słabymi stronami. Konfe-
w związku z tym już opraco-
rencja to 3 dni stresu, radości
o naszej grze, ale przełożenie
Po konferencji zebraliśmy
wujemy angielską wersję gry.
i pozytywnej energii, ale
tego na 90 sek. prezentacji
bardzo pozytywny feedback.
Znaczące w całym procesie
przede wszystkim, mnóstwo
nie jest wcale łatwe. Dzięki
Dostaliśmy wiele wartościo-
będzie pozyskanie inwestora,
wartościowych ludzi, którzy
mentorom wiedzieliśmy, na
wych wskazówek i rad, które
który pomoże nam w realizacji
chcą się z Tobą dzielić wiedzą
co położyć największy nacisk
częściowo pokrywają się
powyższych planów.
i doświadczeniem. Jednym
i jak akcentować pewne fakty,
z naszymi planami. Przede
pokazywać liczby. Bardzo
wszystkim chcemy teraz
przydatne były również
skupić się na rozwoju pro-
słowem – polecamy każdemu.
5. Czy udział w konkursie
polecacie innym startupom?
wskazówki związane z desi-
duktu i stworzyć wersję na
gnem i warsztat prowadzenia
urządzenia mobilne, także
wystąpień publicznych –
konsole. Będziemy rozwijać
w końcu jesteśmy producen-
grę o kolejne funkcjonal-
doświadczenie, które pomaga
tami gry, a nie aktorami;)
ności, rozpoczęliśmy również
spojrzeć na swoją firmę
prace nad kolejną częścią do
trochę z innej strony. Nie
nauki fizyki. Z końcem roku
chodzi tu o porównywanie się
To jest niezapomniane
fot. materiały prasowe Starter
Anna Osińska
1. Czy był moment,
w którym pomyślałeś, że kon-
produktów e-learningowych
od publiczności. Nie chodzi
jest ogromna. Taka wygrana
o to, że ich pomysł jest gorszy
kurencja jest za silna, abyście
dodaje skrzydeł i wiary w to,
czy lepszy od naszego – każdy
przeszli do finału, a potem go
że droga rozwoju, którą obra-
jest tak samo dobry, jednak
wygrali?
liśmy, jest słuszna.
dotyczy innych aspektów, nie
zawsze tak samo popularnych.
Konkurencja była silna,
a walka zacięta do samego
2. Który z projektów
domi, że nie wpisujemy się
końca. Do ścisłego finału
w Waszej ocenie był głównym
w żaden trend, a dodatkowo
przeszło 7 firm, które miały
konkurentem w walce
dotykamy bardzo delikatnego
naprawdę dobre pomysły
o pierwsze miejsce?
i konkretną wizję rozwoju.
20
Od początku byliśmy świa-
tematu, bo edukacji i dzieci.
To mogło być traktowane jako
Nie było łatwo. Do końca
Było wiele dobrych projektów.
nasza zaleta, ale też wada.
wierzyliśmy, że wygramy, ale
Największymi rywalami są te,
Okazało się to jednak osta-
nie można powiedzieć, że
które wpisują się w aktualne
tecznie naszą zaletą:)
byliśmy tego pewni. Cieszy
trendy, czy też odzwiercie-
nas, że zostaliśmy docenieni,
dlają pewną modę. Mamy na
bo edukacji potrzebne są
myśli tu np. firmę Pin Your
3. Co dał mentoring i czy
tego typu projekty, a konku-
Client, która pierwszego dnia
coś w jego efekcie zmieniliście
rencja ze strony istniejących
IS zebrała najwięcej funduszy
w swojej prezentacji?
e-profit
e-profit
21
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | R ÓŻ N Y P U N K T W I DZ E N I A
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | R ÓŻ N Y P U N K T W I DZ E N I A
Różny punkt widzenia
Podczas konferencji infoShare zadaliśmy obecnym tam ekspertom
i prelegentom kilka pytań na temat różnych elementów branży
nowych technologii. Poprosiliśmy o zwięzłe i krótkie odpowiedzi.
Byliśmy ciekawi, na ile będą one zbieżne, a na ile całkowicie inne.
W sumie, patrząc na ten sam obraz, każdy z nas jest w stanie odkryć
w nim coś innego. Co odkryli eksperci infoShare? Zobaczcie sami.
Opracowanie Starter
Czy w ciągu ostatniego roku
Bartosz Leoszewski
Maciej Saganowski
Peter Horsten
słyszałeś o polskim startupie,
Współzałożyciel i prezes firmy
Przedsiębiorca internetowy,
Współwłaściciel firmy Goyello,
który według Ciebie wkrótce
FancyFon – producenta opro-
information & service designer.
ekspert w dziedzinie outsour-
osiągnie sukces, nie tylko na
gramowania FAMOC do zarzą-
Współwłaściciel MOBILER.pl –
cingu i zarządzania Agile, wielki
naszym lokalnym rynku?
dzania i zabezpieczania firmo-
firmy projektującej i wytwarza-
fan mediów społecznościowych
wych smartfonów i tabletów.
jącej aplikacje mobilne. Wcze-
oraz aktywny bloger. Pasjonują
B.L: Tak – Virtual Recruiter
Korzystają z niego największe
śniej Head of Product w Orbitz
go efektywne i funkcjonalne
oraz Quantum Lab.
polskie banki, firmy i instytucje.
Australia – odpowiedzialny
rozwiązania technologiczne,
Pasjonat technologii mobilnych,
za user experience i konwersję
które odpowiadają potrzebom
M.S: Myślę, że Booksy (rezer-
absolwent Informatyki oraz
w Hotelclub.com, e-commersie
biznesowym różnego typu
wowanie usług lokalnych),
Zarządzania na Politechnice
generującym sprzedaż przekra-
organizacji, jednym z takich
w którego produkowaniu
Gdańskiej. Ma za sobą etap
czającą pół miliarda dolarów.
rozwiązań jest FanTuner.
uczestniczymy, ma szansę na
startupu, gdy uczestniczył we
W Polsce realizował projekty
W Goyello odpowiada za zarzą-
zrewolucjonizowanie lokal-
wszystkich etapach tworzenia
UX m.in. dla: Onet, Deutsche
dzanie i realizację projektów dla
nego wyszukiwania. Jest to
programowania. Dziś w więk-
Bank, Kredyt Bank, Wakacje.pl,
klientów firmy. Wykładowca
jakościowy skok zarówno dla
szym stopniu odpowiedzialny za
ErgoHestia, Newsweek, Nokaut,
uczelni wyższych. Zaangażo-
konsumentów korzystających
budowanie relacji biznesowych
Merlin, Samsung. Absolwent
wany w działania w Trójmie-
z usług fryzjera, mechanika
i działania zarządcze. Bartosz
Uniwersytetu Gdańskiego
ście mające na celu stymulację
samochodowego czy hydrau-
jest jednym z współinicja-
oraz University of Technology
przedsiębiorczości i innowacyj-
lika, jaki i dla samych właści-
torów Gdansk Enterpreneurial
Sydney, MBA. Pomysłodawca
ności u młodych ludzi.
cieli małych biznesów. Oni
Network (GENE).
i organizator pierwszego pol-
poza AdWords i Grouponem
skiego UX Campu – Uxcamp.pl.
mają bardzo ograniczone możW zeszłym roku ruch z urzą-
musieli posiadać, lecz także
zrozumiałe i zwięzłe komuni-
taki game changer. W kolej-
liwości promowania swoich
dzeń mobilnych w polskim
pizzerie i mechanicy samo-
katy. W końcu mobile oznacza,
nych latach natomiast dużym
biznesów, które byłyby jedno-
internecie przekroczył 10%.
chodowi.
że jest bardzo mało prze-
katalizatorem dalszych inno-
cześnie kosztowo efektywne.
W jaki sposób mobile zmieni
strzeni do przedstawienia
wacji w aplikacjach lokaliza-
swojej treści.
cyjnych będzie tzw. indoor
navigation, czyli nawigowanie
infoShare pojawił się startup
użytkownicy mają dostęp-
Które gałęzie e-biznesu
po centrach handlowych, biu-
Billon (http://billon.info/). Ich
ność do informacji tu i teraz.
będą rozwijać się najbar-
rowcach i innych obiektach
pomysł na obrót cyfrową
użyteczności publicznej.
zachowania użytkowników
Peter Horsten: Przede
i przyzwyczajenia reklamo-
wszystkim oznacza to, że
dawców?
P.H: W ramach StartupZone na
Bartosz Leoszewski:
Oczekują, że będą one
dziej? Często ostatnio padała
Z pewnością reklamodawcy
dostosowane do miejsca lub
odpowiedź, że wszystko to, co
zaczynają dostrzegać coraz
sytuacji, w jakich się znajdują.
wykorzystuje geolokalizację.
P.H: Ludzie coraz bardziej
duże szanse przyjąć się na
większy udział użytkowników
W erze technologii mobile
Czy te prognozy się potwier-
oczekują, że będą otrzy-
szerokim rynku. Pomysł ten
internetu mobilnego.
ludzie są poddani ciągłemu
dzają?
mywać informacje dopaso-
nie wymaga budowy specjalnej
wane do miejsca, w którym
infrastruktury, co sprawia, że
B.L: Z pewnością się rozwijają
się znajdują. Np. wchodząc do
jest szybki we wdrożeniu. Jed-
danego sklepu, chcą otrzymać
nocześnie bardzo ułatwia życie
na swoje urządzenie mobilne
w erze pieniądza cyfrowego.
Powinni zdecydowanie dosto-
strumieniowi komunikacji, co
sować swój przekaz do innego
zaciera granice między pracą
typu zachowań oraz innego
a prywatnością. Użytkownicy
wykorzystania internetu
śledzą wszystko i w każdej
mobilnego.
chwili. To niesie za sobą różnego rodzaju ryzyka.
Maciej Saganowski: Użyt-
– nie są jeszcze jednak gałęzią
o znacznych przychodach.
specjalną ofertę promocyjną,
M.S: To zależy, na co
dotyczącą asortymentu tego
patrzymy. Potwierdza się to
sklepu. Chcą też w łatwy
Jednocześnie oznacza to
w przypadku tzw. local search,
sposób móc porównywać
dla brandów, które nie mają
większe wyzwania dla rekla-
e-commerce, czy aplikacjach
ofertę z danego miejsca
obecności w mobilu. Dziś
modawców, którzy z jednej
wykorzystujących geo np. do
z innymi ofertami z sieci.
brak strony mobilnej / RWD
strony muszą się wyróżniać
pokazania pogody, w innych
Mobile to umożliwia.
kownik będzie mniej cierpliwy
to norma. Niedługo nie tylko
w gąszczu reklam i informacji,
mniej wrażliwych na lokali-
duzi gracze będą takową
z drugiej tworzyć atrakcyjne,
zację branżach nie jest to już
22
gotówką z wykorzystaniem
aplikacji mobilnej ma bardzo
e-profit
fot. facebook
e-profit
23
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | S EK S M I S J A
Z N A S Z E J P ER S P EK T Y W Y | S EK S M I S J A
Seksmisja
Uwaga, poniższy tekst stanowi odruch bezwarunkowy powstały na
skutek zderzenia męskiego umysłu ze zbyt dużą ilością feministycznoultranowoczesnych informacji prasowych zalewających ostatnio
nasze skrzynki e-mailowe. Czytanie dalej wyłącznie na własne
ryzyko.
Marek Dornowski
Myślę więc: „Jak to, czy to
mam przedsiębiorcze kobiety
Jeśli ktoś nie wierzy w to, co
znaczy, że kobiety mają prawa
i w żaden sposób mi to nie
piszę, niech sprawdzi, kto jest
wyborcze”? I wiecie, okazało
przeszkadza. Jeśli ktoś ma
redaktorem naczelnym tego
się, że Tak! No, może chodzi
wiedzę, kompetencje i pasje
magazynu? A kto jest pre-
o to, że nie mogą kandydować?
do tego, by piastować dane
zesem organizacji, która go
Ku mojemu niedowierzaniu
stanowisko, chwała mu/jej
wydaje? W obydwu przypad-
okazuje się, że w Polsce
za to. Powodzenia. Ważne,
kach są to Panie. Tyle tylko, że
kobiety mogą kandydować.
byśmy nie dali się ogłupić
one piastują te stanowiska, bo
Będąc pod wrażeniem tych
tej pseudonowoczesnej
doszły do nich ciężką pracą
niezwykłych odkryć, pomy-
paplaninie, wciskającej nam
i kompetencjami, a nie w imię
ślałem sobie: „Niemożliwe,
schemat, w którym jedynym
parytetowych haseł równo-
to znaczyłoby, że w naszym
prawidłowym podziałem
ściowych. I o to tak naprawdę
w tym wszystkim chodzi.
kraju kobieta ma prawo
jest 50/50. To bzdura. Są
zostać prezesem Narodowego
dziedziny gospodarki zdomi-
Banku Polskiego, ministrem
nowane przez kobiety i takie,
„męskiego” ministerstwa (np.
w których stanowią i zawsze
sportu), a nawet samym pre-
będą stanowić mniejszość. To
mierem? Jakie było moje zdzi-
zresztą działa w dwie strony.
wienie, gdy przypomniałem
Nie zmienicie natury swoim
sobie, że przecież faktycznie
gadaniem. Nie sprawicie, że
wszystkie te funkcje były już
podczas zamieszek porządku
sprawowane przez przedsta-
na ulicach pilnować będą
wicielki płci pięknej.
same kobiety, nie uda Wam
50/50
się sztuka, by 50% opiekunek
Kobieta jako menadżer
Taka sama płaca za
tę samą pracę? Tak.
Sztuczne podziały,
parytety i kurczowe
trzymanie się
podziału 50/50? Nie
– Ogromny potencjał drzemie
w przedszkolu stanowili
chodzi w takich informacjach
faceci. Nie zmienią tego żadne
Było piękne majowe popołu-
wych. A także to, że równość
w kobietach, więc nie ma
prasowych? Co się chce osią-
kongresy. Taka sama płaca za
dnie, gdy otrzymałem e-maila
płci w biznesie – to jeden
powodu, żeby nie uczestni-
gnąć? Czy po prostu stwier-
tę samą pracę? Tak. Sztuczne
z porażającą informacją o tym,
z głównych postulatów VI
czyły one w życiu społecznym
dzić fakt, że stanowiska mena-
podziały, parytety i kurczowe
że kobiety w Polsce są w biz-
Kongresu Kobiet, na którym
i politycznym, czyniąc to życie
dżerskie obsadzone są według
trzymanie się podziału 50/50?
nesie w mniejszości i TYLKO
podkreślano, że kobiety
lepszym, ponieważ każdy ma
płci w stosunku 67/33%? Czy
Nie.
co trzecie stanowisko mena-
wciąż jeszcze są mniejszością
swój punkt widzenia. Kongres
jednak – a takie odniosłem
dżerskie zajmuje kobieta.
w świecie biznesu.
Kobiet i wszystkie ruchy kobiece
wrażenie – zwrócić uwagę
Ciężka praca i kompetencje
dążą do tego, żeby w społeczeń-
czytelnika, że ta proporcja,
W swoim życiu zawodowym
Pomyślałem sobie: „A co to ma
Cała prawda w procentach
stwie było więcej równości, ale
która nie wynosi przynajmniej
spotkałem wielu kobiet mene-
Nie no, to jest News przez
też więcej różnorodności. To jest
50/50% to jeden z naszych
dżerów (menedżerek). Część
rzeczy”. Coś mnie jednak pod-
wielkie „N”. Jak to możliwe,
ten kapitał społeczny, o który
podstawowych problemów
z nich kompletnie się do tego
kusiło, żeby przeczytać ten
że niewiasty rządzą „TYLKO”
biznes walczy – powiedziała
społecznych?
nie nadawała, część była
złowieszczo brzmiący news.
w 33% firm. To skandal. Prze-
Ewa Łabno-Falęcka z Merce-
wspólnego z e-biznesem? Eee…
– szkoda czasu, są ciekawsze
24
spadł o 14 punktów procento-
Zastanawiam się więc, o co
o wiele lepsza niż mężczyźni.
cież to oczywiste, że w imię
des-Benz Polska. Piękna myśl.
50/50
Ale nawet tu nigdy liczby nie
Dowiedziałem się, że udział
równości powinny rządzić
Postanowiłem dotrzeć do
Dobrze, drogie Panie,
kształtowały się w stosunku
procentowy kobiet na sta-
w 50%. A właściwie to nawet
zapisów tej perfidnej ustawy,
wystarczy z tej błaze-
50/50. Dlatego mam dość
nowiskach menadżerskich
więcej, bo przecież należy im
która zabrania kobietom
nady. Podejdźmy do tematu
czytania nic niewnoszących
wynosi na świecie 24%.
się rekompensata za wieki
udziału w życiu społecznym
poważnie. Żeby była jasność,
informacji prasowych i gór-
W Polsce co trzecie takie
uciemiężeń. Brzmi sarka-
stanowisko w 2013 r. zajmo-
stycznie? I tak ma brzmieć,
wane było przez kobietę, ale
bo sarkazm jest jedynym
w porównaniu z poprzednim
rokiem udział procentowy
wbrew temu, co pewnie
nolotnych feministycznych
część z Was zdążyła już sobie
wypowiedzi, które mówią
rozprawić”. Niestety, mimo
pomyśleć, nie mam nic prze-
o równości, a z samego zało-
sposobem dyskusji z tego typu
usilnych starań, takowej
ciwko temu, by kobiety były
żenia stawiają mury i dzielą
informacjami.
ustawy nie znalazłem.
menadżerami. W rodzinie
na równych i równiejszych.
e-profit
i politycznym. Pomyślałem:
„Dosyć. Media się z tym muszą
CEO
e-profit
25
Zakupy subskrypcyjne
w Polsce – czy to dobry
moment na start?
Kluczem do zrozumienia tego rynku jest zmiana podejścia do zakupów. Należy zrozumieć, że bez względu na to, czy kupuję w tym modelu kosmetyki, czy
dietę 1500 kalorii to koniec końców płacę nie tyle
za towar co za styl życia.
Paweł Lipiec ekspert e-commerce / Hubro.pl
26
e-profit
e-profit
27
T E M AT Z O K Ł A D K I | Z A K U P Y S U B S K R Y P C YJ N E W P O L S C E – C Z Y TO D O B R Y M O M E N T N A S TA R T ?
Jak to działa?
w przesyłce. A jednak sukces
Zakupy subskrypcyjne to wyjąt-
Birchbox.com oraz polskiego
kowo ciekawa forma e-handlu.
odpowiednika beGLOSSY.pl (do
Dla kupującego to możliwość
niedawna Glossybox.pl) poka-
otrzymywania określonego
zują, że ta swoista niepewność
towaru, na przykład co miesiąc,
zawartości koszyka nie jest
a dla sprzedawcy większa pew-
barierą nie do przekroczenia.
ność obrotów w najbliższym
beGLOSSY oferuje kosmetyki
czasie. Tych zalet nie daje żaden
w zestawach. Kupujący nie wie,
nawet stabilny sklep w trady-
jakie dokładnie to będą kosme-
cyjnej formie.
tyki, a jednak liczba chętnych
Wśród sklepów działają-
na takie zakupy nie maleje, ale
cych w tym modelu możemy
dynamicznie rośnie.
wyróżnić dwa rodzaje ofero-
Kupujący decyduje
o zakupie zestawu
produktów z danej
kategorii (kosmetyków, alkoholi czy
soków), ale nie wie
dokładnie, jakie
będą to produkty.
Najczęściej wiadomo
jedynie, że są to produkty z górnej półki,
luksusowe
T E M AT Z O K Ł A D K I | Z A K U P Y S U B S K R Y P C YJ N E W P O L S C E – C Z Y TO D O B R Y M O M E N T N A S TA R T ?
Jest coraz większa moda na
Polacy niestety nadal za zakupy
ostrożnie – wymienia Marta
browary rzemieślnicze. Rozma-
w sieci lubią zapłacić gotówką,
Żukowska.
wiałem ostatnio z jednym z nich
przy odbiorze. W najlepszym
– wyprodukowali ponad 6000
przypadku pobiec na pocztę
Początki zawsze są trudne
butelek jednego rodzaju piwa,
i tam dokonać „przelewu”.
W początkowym etapie roz-
całość została sprzedana w… kilka
Wbrew pozorom płatności
woju, kiedy liczba zamówień
godzin.
na poczcie dokonują nie tylko
nie jest jeszcze duża, pewnym
starsi ludzie, co może (a nawet
problemem może być osią-
Zalety i wyzwania
powinno) dziwić. Jeśli już
gnięcie rentowności. Kupujący
Jedną z najważniejszych
wybieramy płatność online, to
będą oczekiwać, że w takim
barier rozwoju tego biznesu są
w zdecydowanej większości
modelu (zwłaszcza w sieci) ceny
płatności. Brakuje rozwiązań
są to tzw. pay-by-linki, czyli ten
będą niższe niż przy zakupach
technologicznych umożliwia-
mechanizm, który po kliknięciu
w innych sklepach. Z drugiej
jących sensowne załatwienie
w logo danego banku przenosi
strony właścicielowi sklepu
problemu rekurencyjnych
klienta do strony logowania,
trudno przy małej skali nego-
opłat. Jeszcze do niedawna
a następnie do wypełnionego
cjować atrakcyjne ceny zakupu
oparcie modelu biznesowego
formularza przelewu. Płatności
towarów.
wanych dóbr. W pierwszym
W subskrypcji kupujesz…
modelu kupujący zamawia
lifestyle
konkretny towar – np. okre-
Kluczem do zrozumienia tego
ślone jedzenie. W drugim
rynku jest zmiana podejścia do
o taki rodzaj zobowiązań było
kartowe, mimo że szybsze
modelu konsument kupuje
zakupów. Należy zrozumieć, że
technicznie niemożliwe.
i wygodniejsze nie zyskały takiej
– Bardzo ważnym aspektem były
pewnego rodzaju „niespo-
bez względu na to, czy kupuję
popularności w Polsce.
kwestie prawne – polskie prawo
dziankę”. Kupujący decyduje
w tym modelu kosmetyki, czy
Dziś nadal najwygodniejszą
o zakupie zestawu produktów
dietę 1500 kalorii to koniec
i najsprawniejszą formą powta-
Płatności subskrypcyjne
pochodzi z lat 80., kiedy nikt nie
z danej kategorii (kosmetyków,
końców płacę nie tyle za towar,
rzalnych płatności są karty
najłatwiej przeprowadzić na
przewidywał tak dziwnego tworu
alkoholi czy soków), ale nie
ile za… styl życia.
płatnicze. Problem w tym, że
kartach, a te jak wspomniałem
jak internet. Istnieje wiele sklepów
Polacy boją się płacenia kartą
nie cieszą się wielkim zaintere-
internetowych oferujących
wie dokładnie, jakie będą to
dotyczące handlu alkoholem
produkty. Najczęściej wiadomo
Wydanie kilkudziesięciu złotych
w sieci bardziej niż diabeł wody
sowaniem kupujących w sieci.
alkohol, które tak jak HopBox
jedynie, że są to produkty
miesięcznie na określoną kate-
święconej.
Spora grupa konsumentów
muszą starać się spełniać wszelkie
z górnej półki, luksusowe.
gorię towarów czy usług nadal
posiada stare karty płatnicze,
wymogi dotyczące ograniczeń
stanowi dla Polaków pewien
Polacy nie lubią płacić… kartą
które nie pozwalają na płatności
w dostępie do alkoholu dla nielet-
Pierwszy model „pewnych”
problem. Po pierwsze jest to
– Z uwagi na to, że byliśmy
rekurencyjne, a takich zawiłości
nich. Obecnie spełniamy wszelkie
zakupów doskonale ilustruje
długoterminowe zobowiązanie,
prekursorem modelu subskryp-
w samym systemie płatniczym
formalne wymogi, jednak kibi-
nowo powstały sklep z piwami
a w Polsce nadal żyjemy z dnia
cyjnego w Polsce, musieliśmy się
jest więcej.
cujemy rządzącym, aby ustawo-
HopBox.pl. Zamawiając zestaw
na dzień, z miesiąca na miesiąc.
trochę dostosować do oczekiwań
piw, wiemy nie tylko, czy będą
Po wtóre nadal stosunkowo
klientów i trochę ich edukować.
– Dopiero kilka lat temu pierwsze
szybko znowelizowane – mówi
to piwa krajowe czy zagra-
niewielka grupa konsumentów
Urozmaiciliśmy więc ofertę
polskie banki zaczęły wydawać
Maciej Wernicki, HopBox.pl.
niczne, lecz także widać, jakie
może sobie pozwolić na regu-
o pakiety 3- i 6-miesięczne, za
karty debetowe, które są odpo-
dokładnie są to piwa. Dziś
larne kupowanie produktów
które można zapłacić raz z góry.
wiednie do transakcji interne-
Co jest dużą zaletą takiego
co prawda nie widać jeszcze
z górnej półki.
Takie dostosowanie się wynika
towych, nie wszyscy klienci
modelu dystrybucji, to pewne
z małej świadomości w zakresie
wymienili swoje stare karty na
ułatwienie w budowaniu bazy
zawartości przyszłych boxów,
dawstwo zostało w tym zakresie
ale jak mówi Maciej Wernicki,
Na pytanie o wrażliwość
kart kredytowych w Polsce, a te
nowe, a nawet jeśli to zrobili, to te
stałych klientów. Przy dobrze
założyciel sklepu: – Już niedługo
cenową klienta, Maciej Wer-
są wymagane przy subskrypcji.
„nowe” karty niektórych banków,
prowadzonej komunikacji
będziemy starali się pokazywać
nicki z HopBox.pl odpowiada:
Część klientów woli „świadomie”
nie umożliwiają tzw. transakcji
z klientami i dobrych produk-
również zawartość kolejnych
– To jest kolejne wyzwanie,
dokonać jednorazowej płatności
„moto”, które pozwalają na pobie-
tach można zdecydowanie
zestawów.
przed którym stoimy. Klu-
przelewem, niż używać karty
ranie płatności cyklicznie. PayPal
łatwiej niż w tradycyjnym
czowym elementem w kwestiach
kredytowej, albo w ogóle wchodzić
w Polsce nie przyjmuje płatności
modelu sprzedaży budować
Mogłoby się wydawać, że
zakupów wciąż najczęściej jest
w jej posiadanie – mówi Marta
cyklicznych bez podpiętej karty
bazę stałych, lojalnych klientów.
ludzie chętniej będą kupować
cena, jednak postępująca powoli
Żukowska z beGLOSSY (dawniej
płatniczej do konta, pozwala na
Tutaj lojalny oznacza nie
takie zestawy, kiedy wiadomo,
„piwna rewolucja” pokazuje, że
GlossyBox).
to w innych krajach, ale na razie
tyle powtarzający zakup (to
czego można się spodziewać
zmieniamy swoje nastawienie.
wchodzi na tutejszy rynek bardziej
powinno nastąpić niejako z defi-
28
e-profit
e-profit
29
T E M AT Z O K Ł A D K I | Z A K U P Y S U B S K R Y P C YJ N E W P O L S C E – C Z Y TO D O B R Y M O M E N T N A S TA R T ?
nicji), ile ambasadora marki.
wanie przysłowiowego kota
trudniejsze. Startując jednak
Mówię raczej o swego rodzaju
w worku, przed tym od małego
dzisiaj, wchodzimy na rynek,
łatwości korzystania z dobro-
wszyscy nas przestrzegali.
który jeszcze przez jakiś czas
dziejstw poczty pantoflowej,
powinien notować wzrosty.
marketingu szeptanego, czy
Dodatkowo w Polsce nie
jakkolwiek inaczej nazwiemy
ma mody na takie zakupy
Zakupy subskrypcyjne są prak-
pozyskiwanie klientów przez
„w ciemno”. Co gorsza
tyczne, wygodne i zwyczajnie
klientów.
(ponieważ nie zapowiada się, by
„fajne”. To korzystny model
społeczeństwo szybko zaczęło
zarówno dla sprzedawców,
Zakupy subskrypcyjne powo-
się bogacić), raczej nie należy
jak i dla kupujących. Miejmy
dują, że większość transakcji nie
się spodziewać rychłej zmiany
nadzieję, że Polacy przekonają
będzie jednorazową przygodą,
tego stanu rzeczy. W tej sytu-
się do takiego sposobu kupo-
ale związaniem się ze sklepem
acji właściciele sklepów sub-
wania.
czy klubem zakupowym na
skrypcyjnych łatwiej wytworzą
dłużej – czasem kwartał,
potrzebę czy modę na zakupy
czasem rok. To sytuacja, której
w danym segmencie niż na samą
tradycyjne sklepy mogłyby co
formę zakupów.
najwyżej pozazdrościć. Wracający klient to najlepszy klient.
Czy to dobry moment na rozpo-
Wielu już wcześniej dowodziło,
częcie takiego biznesu?
że najtrudniej (i najdrożej) jest
Wydaje się, że jest to idealny
pozyskać klienta, który robi
czas na start ze sprzedażą
pierwszy zakup. Zdecydo-
w tym modelu. Rynek nie jest
wanie taniej, ale nie łatwiej, jest
jeszcze w pełni ustabilizowany
uzyskać powtórzenie zakupu.
i cały czas się rozwija. Jeszcze
Natomiast najtrudniejszym
dwa-, trzy lata temu takie
wyzwaniem jest przekonać
zakupy w Polsce były czymś
swoich klientów, aby polecali
zupełnie nowym. Dziś może nie
sklep znajomym. To nie jest
są u szczytu popularności, ale
łatwa sztuka, ale to są klienci
konsumenci już zaczynają rozu-
pozyskani „za darmo”. O ile
mieć ten sposób na zakupy.
świetna jakość obsługi i dbałość
o klienta to jest „za darmo”.
Z jednej strony liczba firm
sprzedających w tym modelu
Kto przekona nieprzekonanych?
nie jest jeszcze przesadnie
Dla kupującego dużą barierą
duża, z drugiej została już zro-
będzie niepewność towaru.
biona najtrudniejsza praca, jeśli
Wiem, że zamawiam zestaw
chodzi o pierwsze kroki w edu-
soków, ale czy tam będzie mój
kacji rynku.
ulubiony pomarańczowy lub
znienawidzony porzeczkowy?
To, co wiele sklepów podkreśla
Nigdy nie wiadomo. Dla jednych
to, konieczność edukowania
ta nuta niepewności będzie
klientów, że subskrypcja nie jest
argumentem „za”, jednak zde-
żadną formą zobowiązania czy
cydowana większość potencjal-
umowy. Łatwość rezygnacji,
nych klientów będzie odczuwać
jaką w tym modelu posiada
pewien dyskomfort na myśl
klient, również wielu jeszcze nie
o tym, że nie do końca wie, za co
mieści się w głowie. To sprawia,
płaci. Wszak to trochę kupo-
że pozyskanie klienta może być
30
fot. materiały prasoweGlossybox
e-profit
Nie jesteś sam
Marek Dornowski
32
e-profit
Przedsiębiorca, organizując nowy podmiot, jest przekonany, że rynek czeka w napięciu na debiut jego firmy.
Właśnie pierwsze zderzenie z rynkiem decyduje, czy
nowa firma przetrwa. Warto wówczas pamiętać, że
nie jesteśmy sami. Współpraca, networking i rozwój
– to hasła, które przyciągają do klastrów praktycznie
wszystkich. Agnieszka Frysiak, wiceprezes zarządu
Ogólnopolskiego Klastra Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Polskiego Innowacyjnego Klastra Medycznego PIKMED oraz IRGIA OPTIMA Sp. z o.o., wyjaśnia,
co to znaczy dla raczkującego biznesu.
e-profit
33
R Y N KO W E T R E N DY | N I E J E S T E Ś S A M
R Y N KO W E T R E N DY | N I E J E S T E Ś S A M
Zdefiniujmy na początku, czym
wane będzie wsparcie finansowe
i współpracy z konkurentami.
w ogóle jest klaster?
również poprzez skoncentro-
Interesującą sprawą jest też to,
wanie na nich części wsparcia
że w naszej społeczności jest
publicznego.
dużo miejsca na kreatywne
Klaster to grupa przedsiębiorstw, organizacji, które
podejście do pomysłów. Nie
współpracują z uczelniami wyż-
boimy się zmian i też nie kry-
szymi i ośrodkami badawczo-
Czyli mamy w jednej organizacji
tykujemy nowych pomysłów.
-rozwojowymi. To nowoczesna
zbiór firm, które na co dzień ze
Wyznajemy zasadę, że każdy
platforma interakcji pomiędzy
sobą konkurują, a tu nagle mają
pomysł jest dobry, ale musi trafić
wieloma podmiotami życia
współpracować. Jak z Waszego
w odpowiedni czas, jeśli go teraz
społeczno-gospodarczego.
doświadczenie firmy radzą sobie
nie ma tzn., że będzie w przy-
Kluczową rolę odgrywa tutaj
z taką psychologiczną barierą
szłości.
współpraca. Podmioty zrze-
nieufności?
szone w klastrze jednocześnie
Klastry to struktury
niejednolite powstające do realizacji
określonych przedsięwzięć. Raz będą
nimi wspólne realizacje projektów, dbanie
o wspólne interesy
i badania
zarówno przez mniej doświad-
ten trudny początkowy okres
wzrost innowacyjności i będzie
lub dołączają do już funkcjonują-
czonych przedsiębiorców, jak
funkcjonowania. Tutaj zarówno
wspierać jej tworzenie w ramach
cych klastrów. Z całą pewnością
i wybitnych znawców biznesu.
klastry potrzebują nowych
współpracy biznesu i nauki.
klastry będą rozwijać się w kie-
W OKIP zostały utworzone
pomysłów oferowanych przez
Wsparcie dla klastrów będzie
runku innowacji i na niej opierać
różne centra kompetencyjne
startupy, jak i startupy potrze-
przede wszystkim w Programie
swoją działalność. Oczywiście,
obsługiwane przez poszcze-
bują współpracy, by nowe tech-
Operacyjnym Inteligentny
zależy to od branży, w jakiej
gólne zespoły klastrowiczów tj.
nologie móc rozpowszechnić na
Rozwój, w programie Horyzont
działają. Inny kierunek będą
centrum zarządzania ryzykiem,
szeroką skalę.
2020, a także w innych progra-
miały klastry lotnicze, medyczne
mach. To jest ogromna szansa na
a inne klastry turystyczne.
centrum optymalizacji kosztów
czy centrum obsługi inwe-
Co z nowymi pomysłami, do
rozwój klastrów i rozwój inno-
Ciekawą sprawą jest też to, że
storów. Realizacja zadań klastro-
kogo mają się zwrócić biznesowi
wacyjnej gospodarki.
zmienia się definicja klastrów.
wiczów we wspólnych obsza-
nowicjusze?
Rynek zweryfikował to, co
Stworzyliście coś, co można
było określane mianem klastra
Jakie są najczęstsze cele, dla któ-
tworzyć usługi, które nie byłyby
Dzięki współpracy kilkunastu
nazwać klastrem klastrów. Dzia-
kilkadziesiąt lat temu. W dobie
rych firmy łączą się w klastry?
możliwe do osiągnięcia
firm i pracownikom uczelni
łacie w tym obszarze od wielu
globalizacji coraz częściej mamy
pojedynczo.
został powołany dział w jednej
lat. Jak podsumujecie historię
do czynienia ze stanowiskiem,
spółce o nazwie Polinnovation.
rozwoju tego typu współpracy
że kierunek i formę klastra
w Polsce?
wyznacza klient.
rach wzmacnia więzi i pozwala
ze sobą konkurują, ale także
W Polsce panuje powszechne
działają w ramach określo-
przekonanie o braku zaufania
nego projektu (np. stworzenie
i kapitału społecznego, tę
Przedsiębiorstwa łączą się
wspólnej marki czy produktu),
sytuację klastry zmieniają. Nie
w klastry przede wszystkim po
Czy to forma działania wyłącznie
Ma on pomoc w zakładaniu firm,
dzieląc się między sobą wiedzą,
od dziś wiadomo, że siła tkwi
to, aby stworzyć dostateczny
dla dużych podmiotów? Czy taki
czystością patentową i komer-
doświadczeniem, technolo-
we współpracy i wzajemnym
potencjał dla rozwoju firmy.
technologiczny startup, który
cjalizacją badań.
Ogólnopolski Klaster Innowacyj-
giami oraz podejmują wspólne
zaufaniu. Siła tego rodzaju
Dzięki współpracy w ramach
dopiero co wchodzi na rynek,
Pierwsza faza weryfikacji
nych Przedsiębiorstw jest orga-
inicjatywy i realizują określone
powiązań gospodarczych tkwi
struktur klastrowych i wyko-
powinien się w ogóle tym zaj-
tematu następuje dość szybko,
nizacją parasolową dla klastrów,
cele doprowadzające do rozwoju
w dużej mierze w jakości i inten-
rzystaniu efektu synergii mogą
mować?
jeśli projekt zostanie dobrze
czyli takim klastrem klastrów.
poszczególnych przedsiębiorstw
sywności kontaktów osobistych
uzyskać przewagę konkuren-
oceniony ma szansę wejść na
Zarządzamy i wspieramy klastry
i regionów. Celem powstawania
przedstawicieli organizacji
cyjną na rynku polskim i rynkach
Klastry są środowiskiem kre-
rynek. Przy ostatnim projekcie
z różnych branż. Członków
takich struktur jest oczywiście
zrzeszonych w klastrze. Tak
międzynarodowych. To dzięki
owanym przede wszystkim dla
pracowało ponad 30 osób – spe-
sieciujemy ze sobą, w efekcie
wzmocnienie innowacyjności
jest w Ogólnopolskim Klastrze
współpracy z nauką, ośrodkami
małych i średnich przedsię-
cjalistów od marketingu, handlu,
zwiększając potencjał dla
i konkurencyjności polskiej
Innowacyjnych Przedsiębiorstw
badawczymi i innymi przedsię-
biorstw, więc nie możemy mówić
patentów i finansów. Dział Polin-
rozwoju. Nasze doświadczenie
gospodarki.
– firmy ściśle ze sobą współpra-
biorstwami, firmy mogą wdrażać
o tym, że jest to forma tylko
novation dba też o zapewnienie
pokazuje, że przedsiębiorcy
cują, codziennie udowadniają,
innowacje i nowoczesne techno-
dla dużych podmiotów. Klastry
finansowania.
coraz lepiej rozumieją ideę kla-
Klastry to struktury niejed-
że dzięki zaufaniu i współdzia-
logie. Samodzielnie nie byłyby
nie selekcjonują członków pod
nolite powstające do realizacji
łaniu tworzy się największą
w stanie tego dokonać. Klastry –
względem wielkości. Młodzi
określonych przedsięwzięć. Raz
wartość dodaną. Stworzyliśmy
biorąc pod uwagę ich specyfikę,
i zdolni ludzie z nowymi, inno-
W najbliższym okresie kon-
strowo. Obecnie nasze klastry
będą nimi wspólne realizacje
platformę współdziałania. Tu
a przede wszystkim globalny
wacyjnymi pomysłami, którzy
traktacyjnym sporo pieniędzy
bardzo szybko rosną w siłę, a to
projektów, dbanie o wspólne
zaufanie jest podstawą. Jak
charakter gospodarki – prze-
dopiero wchodzą na rynek,
zostanie przeznaczonych na poli-
pokazuje, jak zmieniło się polskie
interesy (np. zakupy grupowe)
tego dokonaliśmy? Myślę, że
ważnie za główne cele stawiają
w klastrach mogą znaleźć po
tykę klastrową. Dlaczego Unia
podejście do tego typu współ-
i badania.
w przełamywaniu barier nieuf-
sobie tworzenie sprawnego
pierwsze pomoc, w jakim kie-
stawia na klastry. Co to oznacza
pracy, o których istnieniu jeszcze
ności kluczową rolę odgrywają
systemu przepływu informacji,
runku rozwijać się – taką ofertę,
w praktyce?
kilka lat temu nie każdy wiedział.
Warto podkreślić, że dzięki
koordynatorzy klastra, zarówno
rozwój różnorodnych innowacji
skierowaną właśnie dla
kooperacji rośnie siła i pozycja
zarząd Ogólnopolskiego Sto-
oraz integrację działań na ryn-
startupów ma Klaster OKIP.
Unia Europejska już od kilku
W którym kierunku będą rozwi-
w danej branży.
warzyszenia Innowacyjnych
kach międzynarodowych.
lat skupia się na roli klastrów,
jały się klastry?
Przedsiębiorców, jak i nasz team
Czyli wszystko to, czego potrze-
Ale przede wszystkim twórcy
uznając je za centra tworzenia
Nie można też zapomnieć o tzw.
specjalistów. To oni doradzają,
bują firmy, by móc rozwijać się
startupów w klastrze znajdą
innowacyjności i za siłę napę-
Z biegiem lat jest coraz lepiej.
klastrach kluczowych – pro-
pomagają, szukają dobrych roz-
i uniknąć stagnacji.
także partnerów dla swojego
dową wzrostu gospodarczego.
Przedsiębiorcy potrafią znaleźć
gram wsparcia finansowego
wiązań i partnerów dla naszych
biznesu i bardzo szybko mogą
Ukierunkowanie polityki unijnej
pola do wspólnych działań, coraz
w nowej perspektywie 2014 –
członków. A ci, widząc, jakie
Funkcjonujemy wg określo-
rozwinąć młodą firmę. Startup
na rozwój klastrów jeszcze bar-
częściej dostrzegają sens współ-
2020 zakłada wybranie przez
korzyści przynosi im kredyt
nych standardów i procedur,
wchodzący na rynek technolo-
dziej będzie widoczne w nowej
pracy z nauką oraz tworzenia
poszczególne kraje klastrów
zaufania, którym nas obdarzyli,
które zostały dopasowane do
giczny bez takiego otoczenia ma
perspektywie finansowej
innowacyjnych produktów i roz-
kluczowych, do których kiero-
nie boją się nowych wyzwań
naszych realiów, zaakceptowane
dużo mniejsze szanse przejść
2014 –2020. Unia stawia na
wiązań. W efekcie tworzą nowe
34
e-profit
strów i potrafią w nich współpracować, również międzykla-
e-profit
35
R Y N KO W E T R E N DY | M U S T B E T H E S TA R T U P
Must be the startup
Oszaleliśmy na punkcie konkursów. Bawimy się świetnie, wysyłając
SMS-y na najlepszych tancerzy, śpiewaków i różnej maści wirtuozów
sceny. Nie ma w tym szaleństwie nic złego, dopóki pamiętamy, że zabawa to biznes, ale biznes to już nie zabawa.
Marek Dornowski
To jest show
biznsplanów tylko po to, by
jest cool, wcale nie oznacza, że
do swoich domów, a wszyscy
Można zadać pytanie, co mają
umieścić tam model biznesowy,
u Was się sprawdzi. Poza tym
którzy mieli „lajknąć” Twoje
wspólnego ze sobą biznesowe
o którym obecnie wszyscy
pewien mądry prezes powiedział
zdjęcie z dyplomem na fejsie
startupy i różnego rodzaju pro-
mówią. Jeśli do Waszego biznesu
kiedyś, że gdy trzech Twoich
już to zrobią, dopiero wtedy
gramy oparte na modelu „SMS
ma się on jak broda do pięknej
znajomych zainwestowało już
zostaniesz ze swoim
show”?
damy, to odpuście go sobie
w jakąś branżę i sąsiad też się nad
biznesplanem sam na sam.
i pozostańcie przy tym, co pasuje.
nią zastanawia, to Ty trzymaj się
Dopiero wtedy trafisz na praw-
Ano to, że obecnie bardzo
Nawet jeśli nie dostaniecie się do
od niej z daleka.
dziwego egzaminatora – rynek.
zyskały na popularności różnego
finału ze względu na brak inno-
rodzaju przeglądy pomysłów na
wacyjności. Prawdziwej wartości
Uczestnicz w konkursach,
czy Twój pomysł na biznes
biznes. Konkursów dla startupów
Waszego startupu nie ocenią
czerp z nich kontakty biz-
faktycznie jest przebojem, czy
jest naprawdę sporo. I bardzo
najwięksi nawet specjaliści. Oni
nesowe i doświadczenia. To
jedynie „babą z brodą”, o której
dobrze. Żeby nie było wątpli-
zawsze mogą się pomylić. Nie-
wszystko jest ważne. Ale pod
wszyscy mówią, że jest fajna i ma
wości, jak najbardziej popieramy
omylny jest tylko rynek. On nie
żadnym pozorem nie ulegaj
potencjał, ale nikt nie chce w ten
(czynnie i biernie) wszelkie ini-
opiniuje, jemu się nic nie wydaje.
iluzji, że tworzysz swój startup
potencjał zainwestować.
cjatywy zmierzające do rzetelnej
Jeśli rynek mówi, że coś jest okej,
dla jury, że zwycięstwo w tym
analizy biznesplanów i wszelkiego
to jest okej. Czy to się komuś
czy innym konkursie sprawi,
Paradoksalnie, to o gustach można
rodzaju biznesowych pomysłów.
podoba, czy nie.
że staniesz się sławny i zaro-
sobie podyskutować. W biznesie
Co chcemy zatem przekazać?
I to on ostatecznie zadecyduje,
bisz miliony. Może w jednym
nie za bardzo jest o czym. On albo
Przesłanie, które chcemy, aby
Startupy, sława i miliony
na tysiąc przypadków tak się
jest, albo go nie ma.
pozostało w Waszych głowach
Rozwijając swoje biznesy,
faktycznie stanie, i występ na
po lekturze tego tekstu, jest
czerpcie inspirację od innych,
przeglądzie startupów będzie
jedno. Tworząc startup, nigdy
ale nie dajcie się zwariować. Nie
dla Ciebie spotkaniem z inwe-
nie zapominajcie, że prawdziwe
zróbcie ze swojego startupu
storem, na którym zrobisz
jury to rynek. Słuchajcie komen-
składaka różnych sprawdzonych
interes życia. W większości
tarzy ekspertów, ale nie dajcie
bardziej lub mniej idei. To, że coś
przypadków jednak, gdy już
się ponieść fali „eksperckości”.
jest modne i zadziałało w jednym
zgasną wszystkie światła, gdy
Nie modyfikujcie swoich
przypadku, a zdaniem ekspertów
członkowie jury rozjadą się
36
e-profit
R Y N KO W E T R E N DY | B IZ N E S O W E M I S T R ZO S T WA Ś W I ATA
R Y N KO W E T R E N DY | B IZ N E S O W E M I S T R ZO S T WA Ś W I ATA
Biznesowe mistrzostwa
świata
Piłkarskie szaleństwo, które właśnie opanowało świat, ma z biznesem więcej wspólnego, niż to się przeciętnemu kibicowi wydaje.
Organizacja imprezy, na której 22 facetów biega po murawie za piłką,
to z gospodarczego punktu widzenia olbrzymia finansowa inwestycja. Przykład Brazylii pokazuje jednak, że to inwestycja obarczona
ogromnym ryzykiem.
nożnej w Rosji w 2018 r. Przy
dając, że takie prawa kupiła
mowym. Nie oznacza to wcale,
z organizacji swoich flagowych
tej okazji rozgorzała dyskusja,
stacja telewizyjna, która jest
że polski e-biznes nie gra w tej
imprez, jest żadna. Piłka nożna
dlaczego walkę o ten piłkarski
przecież podmiotem komer-
lidze, czego potwierdzeniem
już dawno przestała być tylko
kąsek dla widzów przegrała
cyjnym, można przypuszczać, że
jest serwis Cinkciarz.pl będący
sportem. Obecnie jesteśmy
TVP. Oficjalna kwota trans-
traktuje ten wydatek jako pewną
oficjalnym patronem reprezen-
świadkami, nie tylko piłkarskich,
akcji nie jest znana, ale według
inwestycję, na której zamierza
tacji Polski.
ale przede wszystkim bizneso-
niepotwierdzonych informacji
jeszcze zarobić. Mówiąc krótko,
mogła sięgać nawet 35 mln euro.
jeśli jakiś startupowiec marzy
Business is business
Żeby uświadomić sobie, jak
o pokazaniu swojego brandu
Jeśli jednak nie jesteście sym-
duże są to pieniądze, wystarczy
przy okazji międzynarodowego
patykami piłki kopanej, mamy
powiedzieć, że to mniej więcej
meczu rangi mistrzowskiej, to
dla Was złe wieści. Szansa na
połowa rocznych wpływów TVP
z pewnością będzie to znaczący
to, że FIFA czy UEFA zrezy-
z tytułu abonamentu. Zakła-
wydatek w jego budżecie rekla-
gnują w najbliższym czasie
wych mistrzostw świata.
Marek Dornowski
Jeśli jakiś startupowiec marzy o pokazaniu swojego
brandu przy okazji
międzynarodowego meczu rangi
mistrzowskiej, to
z pewnością będzie
to znaczący wydatek w jego budżecie
reklamowym
38
Wielki odliczanie
Odejdźmy jednak od kwestii
Gdyby wysokość PKB per capita
W chwili gdy ten tekst jest
społecznych i skupmy się przez
miała bezpośrednie odzwier-
pisany, odliczamy dni do rozpo-
moment na elementach finanso-
ciedlenie w umiejętnościach
częcia największej sportowej
wych. Gdy 12 czerwca w meczu
piłkarzy, to wśród startujących
imprezy świata. Mamy jeszcze
inauguracyjnym będziemy
w mistrzostwach ekip konku-
w pamięci wielotysięczne rzesze
oglądać reprezentacje Brazylii
rencji nie mieliby Amerykanie.
brazylijskich demonstrantów
i Chorwacji, warto pamiętać, że
Takie podejście do sprawy
protestujących przeciwko jej
obie te ekipy są w sumie warte…
tłumaczyłoby też naszych repre-
organizacji i skandujących hasła,
bagatela 660 mln euro. To
zentantów, dlaczego nigdy nie
że pieniądze na nią wydane
2 mld 640 mln zł, czyli około
wygrali z Niemcami.
można było znacznie lepiej
880 mln dol. Dla porównania
zagospodarować. Być może nikt
PKB Polski wynosi około
Patrząc na marki, których
o tych protestach nie będzie
819 mld dol. Gdyby w piłce grały
reklamy widzimy obecnie przed,
pamiętał (jeśli po wielkim finale
jedynie pieniądze, to w meczu
po i w trakcie każdego spotkania,
to Brazylijczycy wzniosą te naj-
z taką piłkarską potęgą jak Bra-
warto pomyśleć, jaki budżet
cenniejsze piłkarskie trofeum).
zylia nie bylibyśmy bez szans. Co
reklamowy został wydany,
Jeśliby jednak Neymar i spółka
prawda bezrobocie w Brazylii to
byśmy się z nimi oswoili. Trudno
zawiedli i… odpadli w fazie
niecałe 6%, podczas gdy u nas
to dziś oszacować, ale wystarczy
grupowej? Aż strach pomyśleć,
około 10%, ale już jeśli chodzi
przyjrzeć się kosztom zakupu
o konsekwencjach społecznych
o PKB per capita wyprzedzamy
samych praw do transmisji,
i gospodarczych. Chyba nigdy
Brazylię (Polska ponad
by włos zjeżył się na głowie.
wcześniej powiedzenie Gary’ego
21 tys. dol., podczas gdy Brazylia
Niedawno media obiegła wia-
Linekera: piłka nożna to nie jest
nieco ponad 12 tys.). Wypa-
domość o zakupie przez Polsat
sprawa życia lub śmierci. To coś
damy również trochę lepiej, jeśli
praw do transmisji 546 meczów
o wiele poważniejszego – nie
chodzi o wysokość płacy mini-
w ramach eliminacji i turnieju
było aż tak realne jak dziś.
malnej (około 550 dol. w Polsce
Euro 2016 oraz eliminacji do
do około 320 dol. w Brazylii).
mistrzostw świata w piłce
e-profit
e-profit
39
R Y N KO W E T R E N DY | CO R A Z R Z A DZ I E J W Y B I ER A M Y O P R O G R A M O WA N I E Z P U D EŁ K A
R Y N KO W E T R E N DY | CO R A Z R Z A DZ I E J W Y B I ER A M Y O P R O G R A M O WA N I E Z P U D EŁ K A
Coraz rzadziej wybieramy
oprogramowanie z pudełka
Oprogramowanie w chmurze cieszy się coraz większą popularnością wśród firm sektora MSP oraz korporacji – z aplikacji webowych
korzysta już 82% przedsiębiorców. Rosnące wydatki na IT to szansa
zarówno dla producentów aplikacji webowych, jak i profesjonalistów
mających realną możliwość tworzenia innowacji oraz uczestniczenia
w krajowych i międzynarodowych projektach zmieniających technologiczne oblicze nowoczesnych przedsiębiorstw.
Chmura daje o wiele
większe możliwości,
a przede wszystkim
– elastyczność proponowanych rozwiązań
z dopasowywaniem
poszczególnych funkcjonalności do specyficznych wymagań
klienta
Zuzanna Szymańska, ekspert QSG S.A., qsg-company.com
A czym wyróżniają się nowo-
monitorowania zadań w oparciu
czesne systemy informatyczne?
o technologie webowe dedy-
Tym, że nie trzeba płacić za
kowane trzem uczestnikom
pudełko. Chmura daje o wiele
procesów: koordynatorowi
większe możliwości, a przede
przyjmującemu zadania i dele-
wszystkim – elastyczność pro-
gującemu do ich wykonania,
ponowanych rozwiązań z dopa-
mobilnemu liderowi działają-
sowywaniem poszczególnych
cemu w terenie, klientowi, który
funkcjonalności do specyficz-
składa zlecenie i śledzi postępy
nych wymagań klienta. To także
jego realizacji. Podany przykład
systemy licencyjne, miesięczne
to narzędzie przeznaczone dla
czy dłuższe, dające przedsię-
wielu firm – niezależnie od ich
biorcy dostęp do interesują-
wielkości, potencjału, zakresu
cych go aplikacji w określonym
działania oraz zasobów ludzkich.
przedziale czasowym. Uzyskane
Jedną z grup użytkowników
oszczędności można z powodze-
systemu są dostawcy usług,
niem wykorzystać na inne cele,
których praca będzie odbywać
np. uelastycznianie wymagań,
się sprawniej dzięki dostępowi
tak istotnych w zwinnych meto-
do narzędzi umożliwiających
dologiach zarządzania projek-
przyjmowanie zleceń oraz
tami. Ta plastyczność pozwala
prowadzenie nowoczesnej
osiągać sukcesy mimo gwał-
komunikacji z właścicielami
townie zmieniającej się dynamiki
majątku i pracującymi w terenie
rynkowej.
pracownikami. Kolejną grupą są
właściciele majątków szukający
Wzrosty
Skąd te wzrosty? To wynik
Co na rynku?
narzędzi webowych organizują-
Jak pokazują badania insty-
zwiększającej się dostępności,
Dziś kluczowa dla przedsię-
cych zlecanie zadań mobilnym
tutu PMR Research, z aplikacji
także cenowej, proponowa-
biorcy jest komunikacja oparta
pracownikom (lub dostawcom
webowych korzysta 64% firm
nych aplikacji biznesowych.
na mobilnych kanałach informa-
usług) oraz umożliwiających bie-
z sektora MSP oraz 18% klientów
Zwróćmy uwagę, że dziś
cyjnych. Niezbędne są narzędzia
żącą kontrolę nad ich realizacją.
korporacyjnych. Zwiększające
nowoczesne technologie
wyposażone w mechanizmy
się znaczenie infrastruktury IT
informatyczne pracują wielo-
dwustronnej synchronizacji
Przedsiębiorstwa decydują się
w życiu przedsiębiorstw potwier-
wymiarowo – jako narzędzia
danych umożliwiające wymianę
na inwestycję w IT, jeśli usługi
dzają także przewidywania firmy
do zarządzania firmą, budowy
informacji w czasie rzeczywi-
i rozwiązania informatyczne
analityczno-doradczej Gartner.
przewagi konkurencyjnej,
nych rozwiązań biznesowych.
stym. Szczególnie użyteczne są
wpływają na wzrost wartości
Zgodnie z badaniami globalne
zwiększania własnej efektyw-
Opierając się na efektywnych
biznesowe aplikacje webowe,
ich firm. Efekt każdej inwe-
wydatki na usługi i produkty
ności oraz prowadzenia stra-
bazach PostgreSQL oraz
które pozwalają na zdalną
stycji musi przynieść klientom
IT mają wzrosnąć w 2014 roku
tegicznej komunikacji z kontra-
nowoczesnych kontenerach
komunikację, przydatną szcze-
wymierne korzyści mierzone
o 3,1% w stosunku do ubiegłego,
hentami i pracownikami.
aplikacji webowych (jak Apache
gólnie wtedy, gdy w projekt
zwiększaniem przychodów
osiągając poziom 3,8 bln dol.
@
40
Tomcat), powstają innowa-
zaangażowanych jest wiele
i ograniczaniem kosztów.
Szczególnie istotne wzrosty
Popyt rynkowy połączony
cyjne produkty przeznaczone
osób. Właśnie takie narzędzia
Wsparcie obsługi procesów
prognozowane są w zakresie
z możliwościami produ-
do zarządzania procesami
przyciągają uwagę dzisiejszego
biznesowych to obszar dla roz-
wydatków na oprogramowanie
centów pozwalają na two-
wewnątrz- i zewnątrzfirmo-
przedsiębiorcy, zainteresowa-
wiązań IT dostarczający coraz
dla firm (o 6,8%), gdzie wartość
rzenie rozwiązań ERP o sze-
wymi. Producenci, jak QSG
nego wyspecjalizowanym opro-
większą wartość, zarówno dla
rynku szacowana jest na 320 mld
rokim spektrum działania.
S.A. wierzą, że można zrewo-
gramowaniem, możliwym do
producentów oprogramowania,
dol. Nie bez echa przejdą także
Otwarte systemy, serwery
lucjonizować rynek aplikacji
zastosowania na szeroką skalę.
jak i dla jego użytkowników.
usługi informatyczne, na które
i środowiska deweloperskie
webowych, wyznaczając nowe
Jednym z takich przykładów
popyt wzrośnie o 4,5% i osiągnie
osiągnęły dojrzałość, która
kierunki i trendy w tworzeniu
jest narzędzie przeznaczone do
poziom 963 mld dol.
umożliwia budowę profesjonal-
tego typu oprogramowania.
planowania, realizowania oraz
e-profit
e-profit
41
R Y N KO W E T R E N DY | P R A CO W N I K P I L N I E P O S Z U K I WA N Y
R Y N KO W E T R E N DY | P R A CO W N I K P I L N I E P O S Z U K I WA N Y
Pracownik pilnie
poszukiwany!
Przyglądając się stoiskom na konferencji infoShare, zauważyliśmy, że
wielu z wystawców nie przyszło promować swoich produktów czy
usług. Oni przyszli rekrutować! Skłoniło nas to do refleksji na temat
sytuacji na rynku pracy w branży nowych technologii. Czy łatwo jest
znaleźć pracownika do startupu? Czy młodzi ludzie idą w kierunku
własnych firm z braku alternatywy, czy jednak z pasji? O tym postanowiliśmy porozmawiać z ekspertem, którym bez wątpienia jest
Marek Jurkiewicz, general manager w serwisie Infopraca.pl.
Opracowanie Starter
Wzrasta nasza świadomość jako pracowników. Wiemy już,
w jakich kulturach
organizacyjnych
czujemy się dobrze
oferują zagraniczne firmy
już, w jakich kulturach organiza-
zainteresowani sukcesem
w Warszawie – ponad 9000 zł
cyjnych czujemy się dobrze. Albo
startupu. Jeśli jeszcze będą
brutto, w Krakowie i Gdańsku
odwrotnie – w jakim systemie
zainteresowani nowymi techno-
po około 8000 zł brutto, po
nie chcemy pracować. Jeżeli do
logiami i zdobywaniem nowych
7000 zł brutto w Poznaniu,
tego dodamy wszelkie dotacje
umiejętności, możemy być
Wrocławiu i w Katowicach.
na założenie nowego biznesu,
pewni, że pozyskamy naprawdę
Ranking zamykają zagraniczne
konkursy promujące innowacyj-
cennych pracowników.
firmy z Łodzi, które oferują
ność i ułatwiające start, możemy
wynagrodzenie w wysokości
spodziewać się jeszcze większej
ok. 6000 zł miesięcznie. Polskie
ekspansji startupów.
firmy, w porównaniu do zagranicznych, oferują pracownikom
Czy startupy są odpowiedzią na
na tych samych stanowiskach
marazm rynku pracy?
zarobki ok. 2000 zł niższe.
Choć spotkałem się z sytuacją,
M.J: Zdaniem Komisji Europej-
w której pracodawca z małej
skiej prywatne startupy mogą
miejscowości w okolicach Byd-
przynieść 1,5 mln miejsc pracy
goszczy, oferował dla konsul-
w Europie, pod warunkiem że
tanta SAP zarobki znacznie
odrzucimy obawy związane
wyższe niż na warszawskim
z zaangażowaniem się w takie
rynku. Dodatkowo pomagał
przedsięwzięcia. Cyfrowa
w zmianie miejsca zamieszkania,
gospodarka stanowi 8% udziału
oferował służbowe mieszkanie
w PKB najlepiej rozwiniętych
opłacone przez jego firmę.
20 państw, a spółki z obszaru
Jak wygląda polski rynek IT
dawcy szukają wysoko wykwali-
Czy średnie zarobki dystansują
o zarobkach w tej branży,
Mimo to, przez 4 miesiące nie
małych i średnich przedsię-
z punktu widzenia pracy?
fikowanych pracowników IT, a ci
średnią krajową? Różnią się,
warto zwrócić uwagę, że rynek
mógł znaleźć chętnego goto-
biorstw, które efektywnie
Kogo się najczęściej poszukuje
z kolei są zazwyczaj niedostępni
w zależności od regionu kraju?
IT rządzi się swoją specyfiką.
wego do przeprowadzki.
wykorzystują nowe technologie,
w branży? Jaki jest czas oczeki-
na rynku, gdyż najczęściej nie
Czy możemy wskazać regiony,
Zauważalna jest duża elastycz-
wania na podjęcie pracy?
szukają pracy. Praca sama ich
które najczęściej poszukują spe-
ność wynagrodzeń. Programista
Startupy przeżywają rozkwit.
naniu z konkurencją. Wiąże się
znajduje. Obecnie największy
cjalistów IT? Czy mamy nowych
Java osiąga dochód na poziomie
Czy odkryliśmy w sobie przed-
z tym powstawanie nowych
Marek Jurkiewicz: Polski
popyt jest na programistów,
potentatów na rynku IT?
6100 zł brutto miesięcznie.
siębiorczość? Lubimy decydować
miejsc pracy. Można więc powie-
rynek IT jest jedną z najszybciej
administratorów baz danych,
Inżynier oprogramowania i ana-
o sobie?
dzieć, że startupy są odpowie-
rozwijających się branż. Obroty
twórców aplikacji i rozwiązań na
M.J: Szczególnie dużo miejsc
lityk IT zarabiają średnio 7000
w branży technologii informa-
urządzania mobilne oraz inży-
pracy dla specjalistów IT jest
zł brutto miesięcznie. Zarobki
M.J: Przedsiębiorczość mamy
tycznych i telekomunikacyjnych
nierów, i z czasem to zapotrze-
w centrach usług wspólnych
kierowników projektów IT oraz
w genach. Kiedyś spowodowana
Czy pracownik dla startupu
rosną średnio o 10% w skali
bowanie będzie jeszcze większe.
(BPO), które powoli stają się
architektów projektantów sys-
była ustrojem politycznym,
powinien wyróżniać się szczegól-
roku. Szybki postęp technolo-
Trudniej mają absolwenci kie-
polską wizytówką. Takie centra
temów IT oscylują w okolicach
w którym trzeba było sobie
nymi cechami?
giczny sprawia, że zapotrzebo-
runków informatycznych, którzy
zlokalizowane są w Krakowie,
10 000 zł brutto miesięcznie,
„radzić”, dziś stymulowana jest
wanie na specjalistów IT jest
nie mogą wykazać się jeszcze
Trójmieście, Wrocławiu i okoli-
podobnie jak konsultanci SAP.
przez sytuację gospodarczą
M.J: Nie ma przepisu na ideal-
niezmiennie wysokie, a rynek
sporym doświadczeniem. Czas
cach Poznania. Mniejsze miasta
Przynajmniej po 5 latach pracy,
i niestabilny rynek pracy. Ale to
nego kandydata dla startupu,
wciąż nienasycony, pomimo
poszukiwania pracy wynosi
mają większy kłopot. Żeby
dla ok. 80% osób związanych
nie wszystko. Polacy zachęceni
jednak należy stale pamiętać
że co roku polskie uczelnie
u nich ok. 6 – 9 miesięcy. Ale jak
ściągnąć do siebie wysoko
z branżą IT stawki netto zaczy-
sukcesami polskich startupów
o tym, że w startupach najważ-
opuszcza 40 tys. informatyków.
zaznaczyłem – wszystko zależy
kwalifikowanych specjalistów,
nają się od 10 000 zł.
i coraz bardziej zmęczeni obser-
niejsi są ludzie. To przecież od
Całkowita liczba osób zatrud-
od specjalizacji konkretnej
muszą konkurować wysokością
wacjami rynku pracy, który
ich umiejętności, zaangażo-
nionych w polskim sektorze IT
osoby oraz doświadczenia,
wynagrodzeń z dużymi miastami
Oczywiście, w poszczególnych
można by zawrzeć w jednym
wania, wiedzy i osobowości
w 2013 roku wzrosła o 1/5,
które zdobył podczas studiów.
czy aglomeracjami. Nie jest to
regionach Polski, podobnie
słowie „niepewność”, posta-
zależy powodzenie projektu.
a ponad 2/3 firm z branży IT pla-
Dlatego warto już w trakcie
proste, zwłaszcza że średnie
jak na różnych stanowiskach,
nowili zostać swoimi szefami.
Warto więc dobierać ludzi,
nuje zwiększenie zatrudnienia
nauki podjąć pracę czy odbywać
zarobki w branży IT należą do
zarobki w branży IT różnią się.
Wzrasta także nasza świado-
którzy są otwarci na wszelkie
w najbliższym czasie. Praco-
praktyki.
jednych z najwyższych. Mówiąc
Najwyższe zarobki w branży
mość jako pracowników. Wiemy
zmiany, pełni zapału i szczerze
42
e-profit
rosną 2-, 3-krotnie w porów-
dzią na marazm rynku pracy.
e-profit
43
R Y N KO W E T R E N DY | L I S T D O FA C E B O O K A
List do Facebooka
Poniższy list nie jest ani naszym pomysłem, ani też nikt z naszej redakcji
nie jest jego autorem. Mem zawierający te treści znaleźliśmy w sieci.
Pozwalamy go sobie przytoczyć na naszych łamach. W naszej opinii
wart jest tego, by pokazać go szerzej. To list skierowany do pracowników Facebooka. Może przeczyta go ktoś, kto będzie w stanie zrobić
coś więcej, niż tylko przytaknąć?
Opracowanie Starter
Drogi Facebooku!
6.
Tak jak wspomnieliśmy, nie wiemy,
słuszna. Piszemy „niestety”, nie
Aktualności na portalu robią się
wszystkie posty stron, które
kto jest autorem tych słów. Czy
dlatego że życzymy źle Zucker-
coraz gorsze. Oto, czego chcemy
lubimy. Jeśli coś będzie z nimi
faktycznie zdesperwany użyt-
bergowi, tylko dlatego, że rosnące
jako użytkownicy:
nie tak, sami potrafimy sobie
kownik Facebooka, czy raczej
słupki sprzedaży i zielone cyfry
z tym poradzić i cofnąć lajka.
pracownik działu PR konkurencji?
płynące z parkietu łatwo mogą
uśpić czujność. A klient niewysłu-
posty naszych znajomych. Nie
7.
Tak czy inaczej, jest temat do przemyśleń. Być może w Stanach nie
chany to klient zawiedziony, zaś
tylko to, co jakiś algorytm mi
strony i poświęca czas, by
są tak zaznajomieni z monopolami,
klient zawiedziony, to klient stra-
pokazuje, bo byliśmy gdzieś
zabawić swoich fanów. Nic
ale kilka firm w Polsce z pewnością
cony. Co by bowiem nie mówić
tam aktywni ostatnio.
z tego nie mamy, w przeci-
mogłoby powiedzieć coś więcej
o genialności strategii Facebooka,
2.
wieństwie do ludzi tworzą-
na temat budowania wizerunku
to nawet on bez swoich użytkow-
cych dla YouTube i zarabiają-
wśród klientów, dla których do tej
ników stanie się jedynie mocno
cych na partnerstwie.
pory było się praktycznie mono-
rozbudowanym narzędziem do
8.
polistą. Nie jest to zadanie ani
komunikacji dla uczniów szkół
proste, ani tanie.
średnich i studentów wyższych
1.
Widzieć wszystkie
Posty powinny być
w kolejności chronologicznej.
3.
Mamy dość przełą-
Chcemy widzieć
Wielu z nas prowadzi
Przestańcie obcinać
czania na bzdurne „Najcie-
nam zasięgi i traktować na
kawsze zdarzenia”.
równi z firmami zarabiają-
Oczywiście można dziś zapytać,
wiek by nie był jego autorem
4.
cymi miliony dolarów. Nikt
kto mógłby z Facebookiem
– stanowi jawne ostrzeżenie dla
nie zamierza dokładać do
konkurować? Twitter wydaje się
wszystkich. Użytkownik nie jest
zywać stare posty na górze
Waszego interesu tylko dla-
działać w nieco innym schemacie,
dany raz na zawsze.
strony tylko dlatego, że ktoś
tego, że poszliście na giełdę.
a G+? Google, mimo licznych
coś tam skomentował.
To Wy powinniście wynagra-
zabiegów marketingowych, wciąż
5.
dzać nas za to, że sprawiamy,
nie jest w stanie wejść do głów-
że portal jest ciekawszy.
nego mainstreamu. I choć pewnie
Przestańcie poka-
Przestańcie poka-
zywać wszystko, co moi zna-
44
uczelni. Powyższy list – ktokol-
ostatecznie ta sztuka mu się uda,
jomi lajkują lub komentują.
Jeśli nadal będziecie nas trak-
to jeszcze trochę wody upłynie,
Chcemy po prostu widzieć, co
tować tak jak do tej pory, przyjdzie
zanim się to stanie. Z finanso-
zamieścili na profilu.
dzień, że odejdziemy w lepsze
wego punktu widzenia strategia
miejsce.
Facebooka okazuje się niestety
e-profit
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
Jak sfinansować swój
pomysł na biznes?
Praktycznie każdy startup boryka się z tym samym
problemem: skąd zdobyć środki finansowe na rozwój?
Oczywistym źródłem są środki własne. Zazwyczaj
jednak w młodym biznesie brakuje ich do realizacji ambitniejszych przedsięwzięć. Co zrobić, gdy po wyliczeniach okazuje się, że niestety nie dysponujesz wystarczającymi własnymi środkami na realizację projektu,
a rodzina i przyjaciele również nie mogą pomóc?
Daniel Pawelec
46
e-profit
e-profit
47
WA R TO W I E DZ I EĆ | J A K S F I N A N S O WA Ć S W ÓJ P O M Y S Ł N A B IZ N E S ?
„Tradycyjne” formy pozyskania
ściej zainteresowane są inwe-
kapitału
stycją powyżej 1 mln euro).
Najprostszym rozwiązaniem
jest finansowanie długiem
Inną szansą na pozyskanie
w formie kredytu, leasingu czy
finansowania przez młodych
też pożyczki. Główną zaletą
przedsiębiorców są tzw.
takiej formy finansowania jest
Aniołowie Biznesu – majętne
utrzymanie pełnej niezależ-
osoby fizyczne, które wspie-
ności i kontroli właścicielskiej
rają ciekawe inicjatywy. Nie-
nad swoją firmą. Największym
stety jest ich w Polsce bardzo
problemem w przypadku
niewielu i dotarcie do nich
startupu i młodego biznesu
ze swoim pomysłem często
jest uzyskanie takiego finan-
graniczy z cudem, a jeżeli się
sowania. Istnieją też specjalne
uda, to ten proces trwa bardzo
programy realizowane przez
długo.
WA R TO W I E DZ I EĆ | J A K S F I N A N S O WA Ć S W ÓJ P O M Y S Ł N A B IZ N E S ?
rytmów (bank), czy też decyzji
Młodzi przedsiębiorcy walczą między sobą o środki
będące w ich dyspozycji. W wyniku
tego wiele ciekawych projektów
pozostaje nierealizowanych
pojedynczych urzędników
(dotacje UE). Młodzi przedsiębiorcy walczą między sobą
o środki będące w ich dyspozycji. W wyniku tego wiele ciekawych projektów pozostaje
nierealizowanych.
Decyzje o nieudzieleniu
finansowania są subiektywne,
a ponieważ podejmują je pojedynczy ludzie/podmioty, nie
$
mają one szans na weryfikację
ze strony kogokolwiek poza
różne instytucje publiczne (np.
tymi właśnie decydentami.
Fundusze Pożyczkowe), które
Fundusze Unijne
Ich negatywna opinia nieraz
oferują pożyczki na atrak-
Kolejną możliwością są Fun-
okazuje się bardzo chybiona,
cyjnych warunkach, ale jest
dusze Unijne, które w nowej
ich ograniczona ilość i mają
perspektywie na lata 2014–
sektora MŚP wynosi 3 lata od
w rzeczywistości, jest bardzo
wysokie kryteria odnośnie
2020 mogą być nawet większe
zakończenia danego projektu.
wartościowy. Szansą dla
zabezpieczeń finansowania.
niż w poprzedniej. Największą
Taki okres dla startupu to
takich projektów jest crowd-
Banki z kolei, aby udzielić
zaletą tej formy finansowania
często wieczność.
funding.
pierwszego kredytu, wyma-
jest jej bezzwrotny charakter
gają nawet 24 miesięcy dzia-
(dotacja). Należy jednak
Co więc w sytuacji, gdy
Crowdfunding polega na pozy-
łalności, także rozmaitych
pamiętać, iż dotacja nie obej-
dopiero rozpoczynasz biznes
skiwaniu środków na budowę
zabezpieczeń, których nowo
muje 100% projektu. Dodat-
i nie masz szans na kredyt, jed-
czy też rozwój startupów
powstała firma ani młody
kowo otrzymywanie kolej-
nocześnie nie chcesz stracić
za pomocą internetowych
biznes nie posiada.
nych transz dofinansowania
kontroli nad swoją firmą,
platform społecznościowych.
w praktyce często odbywa się
a aktualnie nie ma żadnych
Przedsięwzięcie jest w takim
społeczność internetową,
każdego z inwestorów. Obniża
będą mogli w prosty i szybki
i badawczo-rozwojowymi
Innym rozwiązaniem dla
ze znacznym poślizgiem cza-
pasujących dla Ciebie pro-
przypadku finansowane
często od przedsiębiorcy
to również bariery wejścia
sposób uzyskać weryfikację
w zakresie badań przemysło-
startupów może być Venture
sowym. Zatem, aby bezproble-
gramów unijnych? A nie chcesz
poprzez dużą liczbę drob-
nie wymaga się szczegóło-
poprzez zmniejszenie mini-
swojego pomysłu i wsparcie
wych, prac rozwojowych oraz
Capital / Private Equity, które
mowo i w terminie zrealizować
czekać z realizacją pomysłu,
nych, jednorazowych wpłat.
wego biznesplanu czy modelu
malnego wkładu finansowego
ze strony tłumu za pomocą
oceny innowacyjności i nowych
inwestując określoną kwotę,
projekt oraz uzyskać finalną
zanim ktoś pierwszy wcieli go
Ludzie, dokonując wpłat,
finansowego. Liczy się sam
(nawet do kilkudziesięciu
platformy crowdfundingu
technologii.
obejmują najczęściej więk-
refundację kosztów, konieczne
w życie.
stają się Twoimi wspólnikami.
pomysł przedsiębiorcy, jego
złotych) oraz ułatwia dywer-
udziałowego Wspólnicy.pl.
Fundator oraz prezes Euro-
szość udziałów/akcji w spółce.
jest zapewnienie wkładu wła-
Każdy ze wspierających staje
osoba, wiarygodność. Ci
syfikację, czyli dokonanie
Niewątpliwą zaletą tej
snego z innych źródeł.
Z pomocą może Ci przyjść
się swojego rodzaju Aniołem
drobni inwestorzy często
inwestycji w kilka lub kilkana-
Daniel Pawelec
Innowacji i Przedsiębiorczości.
crowdfunding.
Biznesu i bez względu na to,
lepiej „rozumieją” młodych
ście projektów.
Prezes Zarządu i współwłaści-
Organizator i wykładowca
jakimi przesłankami się kieruje
przedsiębiorców niż przedsta-
ciel Genesis Capital Sp. z o.o.,
wielu konferencji oraz szkoleń
formy finansowania (oprócz
a projekt, którego dotyczy
pejskiej Fundacji Wspierania
zastrzyku niezbędnej gotówki)
Należy również pamiętać,
jest wsparcie w zakresie
że istotną przeszkodą dla
Weryfikacja pomysłu
(chęć bycia wspólnikiem, chęć
wiciele tradycyjnych źródeł
Już w tej chwili wartość
spółki zarządzającej platformami
z zakresu pozyskiwania wsparcia
know-how oraz kontakty
młodego i jeszcze bardzo
i wsparcie ze strony tłumu,
zainwestowania pieniędzy,
finansowania. Dzięki temu są
projektów finansowanych
crowdfundingowymi
ze źródeł unijnych. Absolwent
biznesowe. Często jednak
niestabilnego biznesu jest
a nie jednostek
utożsamiania się z projektem),
skłonni zainwestować swoje
za pomocą crowdfundingu
Wspólnicy.pl i Wspólnyprojekt.pl.
Uniwersytetu Gdańskiego, Wyż-
startupy nie są obiektem
również znaczące ograni-
Cechą tradycyjnych źródeł
wspiera projekt małymi
środki w przedsięwzięcia,
w UE jest porównywalna ze
Członek zarządu w spółkach:
szej Szkoły Administracji i Biz-
zainteresowań dla tego typu
czenie elastyczności i moż-
finansowania jest to, iż
kwotami, redukując ryzyko
które uznają za wartościowe
środkami wytwarzanymi przez
ADM Consulting Group S.A., LTS
nesu w Gdyni oraz DPT Business
funduszy, w szczególności jeśli
liwości dokonywania zmian
decyzje zapadają na podstawie
związane z niepowodzeniem.
z ich punktu widzenia. Małe
Anioły Biznesu i fundusze
Investment Sp. z o.o. Ekspert
School w Filadelfii (USA).
są we wczesnej fazie rozwoju.
w dofinansowanej firmie i jej
intuicji i preferencji pojedyn-
Jednocześnie daje to szansę
kwoty pojedynczych wpłat
Venture Capital, przy jedno-
w zakresie pozyskiwania fun-
Były kolarz szosowy, który nadal
Z drugiej strony fundusze VC
biznesie. Ograniczenie to
czych właścicieli kapitału (VC,
młodym przedsiębiorcom na
powodują, że potencjalne
czesnej wysokiej dynamice
duszy strukturalnych Unii Euro-
oddaje się swojej pasji, ama-
niechętnie inwestują kwoty
znika dopiero po tzw. okresie
BA) lub na podstawie różnego
osiągnięcie sukcesu. Ponieważ
ryzyko jest mocno rozpro-
wzrostu. Już wkrótce również
pejskiej. Koordynator współ-
torsko uprawiając kolarstwo.
mniejsze niż 1 mln zł (a najczę-
trwałości projektu, który dla
rodzaju regulaminów i algo-
projekty są finansowane przez
szone poprzez mniejszy udział
polscy młodzi przedsiębiorcy
pracy z jednostkami naukowymi
48
e-profit
e-profit
49
WA R TO W I E DZ I EĆ | E M O C J E WA R T E S Ą S W E J C E N Y
WA R TO W I E DZ I EĆ | E M O C J E WA R T E S Ą S W E J C E N Y
Emocje warte są swej ceny
Myślisz, że sprzedaż opiera się na jakości produktu i okazjonalnej cenie?
To z pewnością też, ale za każdą decyzją biznesową stoją emocje. To
one sprzedają i odpowiadają za rynkowe sukcesy i porażki.
obserwować w przeróżnych
cały czas łapiemy się na te sche-
są emocje naszych klientów,
z powodu negatywnych komen-
reklamach, są dokładnym odbi-
matyczne chwyty marketin-
zarówno tych zadowolonych
tarzy na ich temat. Rezygnacje
ciem takiego stylu myślenia.
gowe. Według autorów ostat-
z obsługi, jak i tych (a może
te mogą kosztować polskich
Zauważyliście, że nawet panie
niego raportu ShoppingShow,
przede wszystkim tych), którzy
przedsiębiorców nawet
reklamujące produkty higie-
60% z nas przy podejmowaniu
z tej obsługi zadowoleni nie
5,2 mld zł. Nasze portfele
niczne na „te trudne dni” są
decyzji zakupowych oprócz
są. Badania przeprowadzone
bardzo często wypchane są
uśmiechnięte i promieniują
porównywania cen porównuje
przez PBS na zlecenie Fundacji
emocjami.
szczęściem?
również opinie innych użytkow-
Obserwatorium Zarządzania
ników na temat produktu lub
pokazują, że aż 5,6 mln Polaków
Z jednej strony wydaje się, że
usługi. Trudno o bardziej kon-
rocznie rezygnuje z dostawców
wszystko to wiemy, z drugiej
kretny przykład tego, jak ważne
produktów i usług właśnie
Opracowanie Starter
Warto przy tym
pamiętać, że zakupy
to bardzo często
sposób na kiepski
dzień czy kłótnię
Nie do końca znamy metodo-
eksperci z PayByNet, Polacy
powy jest procesem emocjo-
logię badań, które doprowa-
zakupy w internecie planują
nalnym, to reakcje pozakupowe
dziły do takich wniosków, ale
w weekendy, ale płatności
są równie emocjonalne. Emocje
podobno decyzje zakupowe
dokonują w poniedziałki.
z kolei mają to do siebie, że są
podejmujemy świadomie
Weekend to z kolei dobry czas,
zmienne, a podobno od miłości
jedynie w 5%. Reszta to
by wcześniej obejrzeć dany
do nienawiści tylko jeden krok.
emocje, nastrój, doświadczenie,
przedmiot w sklepie rzeczy-
Jeśli kierując się emocjami,
potrzeby, różnego rodzaju
wistym, a następnie wrócić do
natrafiam na negatywną opinię
bodźce i opinie innych kupu-
sieci w poszukiwaniu najko-
na temat danego produktu
jących, które mają wpływ na
rzystniejszej oferty. Ukuło się
lub usługi, to bardzo łatwo
nasze decyzje.
nawet pojęcie konsumenta
jest nam się w niej utwierdzić
digitalnego, czyli takiego, który
i przyjąć za swoją. A wtedy
Poznaj klienta
w internecie rozpoczyna proces
zakupy najczęściej się kończą.
Żeby wiedzieć, jak wywołać
zakupowy albo go tam kończy.
Warto przy tym pamiętać, że
pożądane emocje, trzeba swo-
Dlaczego tak robi? Odpowiedzi
zakupy to bardzo często sposób
jego klienta poznać, a internet
jest wiele. Może to być kwestia
na kiepski dzień czy kłótnię.
sprawia, że nie jest on już taki
wygody czy przyzwycza-
Znaczy to mniej więcej tyle, że
tajemniczy. Zbadano na przy-
jenia, ale równie dobrze chęć
w przypadku towarów, które
kład, że w internecie klienci
oszczędności. Klient digitalny
nie należą do kręgu pierwszej
najczęściej odwiedzają sklepy
co prawda szybko podejmuje
potrzeby, decyzje zakupowe
z odzieżą, wielobranżowe oraz
decyzję zakupową, ale równie
podejmowane są właśnie
te oferujące produkty z kate-
szybko potrafi zrezygnować.
na bazie emocji. Mając taką
gorii AGD, RTV, elektronika,
Ponad połowa z nas (56%)
wiedzę, prościej jest two-
fotografia i komputery.
porzuca wirtualny koszyk i nie
rzyć takie copy, które trafi we
kontynuuje zakupów.
właściwy nastrój. Wszystkie
Nie jest też już żadną tajem-
50
hasła w stylu: „z myślą o Tobie”,
nicą, że większość transakcji
Częstą przyczyną takiego stanu
„podaruj sobie chwilę przyjem-
internetowych zawieramy
rzeczy są zamieszczane w sieci
ności” czy „zasługujesz na to”,
w godzinach pracy. Jak twierdzą
opinie, a ponieważ proces zaku-
które w różnej formie można
e-profit
51
WA R TO W I E DZ I EĆ | S P O N S O R Z O . O .
WA R TO W I E DZ I EĆ | S P O N S O R Z O . O .
Sponsor z o.o.
Okazuje się, że e-biznes w Polsce jest już na poziomie pozwalającym
prowadzić kampanie reklamowe z wykorzystaniem marketingu sportowego, również w piłce nożnej i do tego na najwyższym poziomie
(jakkolwiek w przypadku polskich piłkarzy może to dziwnie brzmieć).
Niedawno jednym ze sponsorów reprezentacji narodowej został serwis Cinkciarz.pl. Postanowiliśmy skorzystać z okazji i zadać jego przedstawicielowi kilka pytań.
Rozmawia Marek Dornowski
52
miejsce rozwoju biznesowego,
siebie odbiorców, w takiej skali.
który osiągnęła firma. Nasza
To sprawia, że mimo wszystko
polityka informacyjna zakłada
warto w tym kontekście jako
jednak nieinformowanie
sponsor być obecnym. Ryzyko
o danych liczbowych dotyczą-
niekoniecznie dobrych skoja-
cych osiąganych rezultatów,
rzeń pojawiłoby się wówczas,
które podejmujemy w tym
gdyby to sponsorom przypisy-
obszarze.
wano odpowiedzialność za sukcesy lub porażki drużyny. Tak
Kto Waszym zdaniem wygra
się natomiast nie dzieje, sponsor
mistrzostwa?
pozostaje zawsze marką
być kwestia zasięgu dotarcia
„obecną”, ale nie „odpowie-
Specjaliści giganta w świecie
dzialną” w kontekście danego
banków inwestycyjnych,
wydarzenia sportowego.
Goldman Sachs, dokonali ana-
przedsięwzięcia sportowego,
lizy 14 tys. spotkań rozegra-
jego masowość, poziom towa-
Internet jest mierzalny. Jak
nych przez ostatnie półwiecze.
rzyszących mu emocji. W zależ-
każdy serwis jesteście w stanie
Według ich obliczeń aż 48,5%
ności od marki, to te czynniki
określić konwersję wydanych
szans na triumf w tegorocznych
mogą być decydujące. Uwa-
pieniędzy na ruch w sieci. Czy
mistrzostwach ma gospodarz –
żamy, że zasadniczą kwestią
inwestycja w polski sport to już
Brazylia. My jednak wierzymy
pozostaje również oczekiwany
dobrze konwertowalna forma
w ich największego rywala –
Jesteście jednym z prekursorów
Łaska kibica na pstrym koniu
zwrot z inwestycji – warun-
reklamy, czy raczej dbanie
Argentynę. Di Maria, Masche-
próbujących połączyć e-biznes
jeździ, czy to nie ryzykowne
kowany charakterem marki
o wizerunek?
rano, Demichelis, Agüero,
z polskim sportem i to od razu
wiązać się wizerunkowo z piłką
i rodzajem jej działań. Przede
w najbardziej prestiżowej półce,
nożną?
wszystkim na tej podstawie
Sponsoring sportu niesie za
Messi – te nazwiska powinny
jaką jest reprezentacja Polski
FOOTBALL
BALL
Nie ma drugiej dyscypliny sportowej, która
w taki silnym stopniu
koncentruje wokół
siebie odbiorców,
w takiej skali
stopniu koncentruje wokół
Higuaín czy przede wszystkim
podejmujemy jako firma decyzje
sobą przede wszystkim dwie
zagwarantować argentyńskiej
w piłce nożnej. To dość odważna
Często na polskim rynku
sponsoringowe. W naszym
podstawowe korzyści – wize-
reprezentacji mistrzostwo
decyzja. Długo do niej docho-
zainteresowanie sponsorów
przypadku skojarzenie marki
runkową oraz tę w postaci
świata. Nawet, jeśli zdaniem
dziliście?
pojawia się równolegle do suk-
z obszarem piłki nożnej jest jak
zwiększenia rozpoznawal-
Goldman Sachs, ma na to tylko
cesu drużyny czy sportowca.
najbardziej uzasadnione.
ności marki, dzięki szerokiemu
14,1% szans.
Samą decyzję o sponsoro-
Tymczasem, co charakteryzuje
waniu reprezentacji Polski
dojrzałe rynki sponsoringowe,
W czerwcu, oglądając zma-
sportowych, między innymi
poprzedzała oczywiście analiza
to m.in. świadomość, że równie
gania najlepszych, wielu będzie
właśnie dzięki konwertowal-
czynników przemawiających za
ważne – a wizerunkowo nawet
zadawało sobie pytanie: A gdzie
ności reklamy. Z perspektywy
sponsoringiem. Można jednak
atrakcyjniejsze – są działania
są nasi? Chwalenie się wówczas
kilku miesięcy od decyzji
powiedzieć, że zapadła szybko.
sponsoringowe, które mają
zaangażowaniem w drużynę
o sponsorowaniu reprezentacji
Dla naszej marki istotnym
za zadanie wspierać trudną
narodową, która plącze się
Polski możemy jednoznacznie
elementem działania są skala
czasem drogę prowadzącą do
w ogonie rankingu FIFA – to
wskazać, że obie z nich dotyczą
oraz wiarygodność, ważna dla
potencjalnego sukcesu. Warto
budzi niekoniecznie dobre sko-
naszej firmy. Od początku
każdego podmiotu działającego
natomiast podkreślić, że wyniki
jarzenia.
obserwujemy wzrost dynamiki
w obszarze finansów. I dlatego
osiągane przez sponsorowane
Niezależnie od poczucia prze-
zainteresowania marką oraz
sponsoring w dziedzinie piłki
drużyny rzeczywiście mogą
granej, które kibicom często
wzmocnienie jej rozpozna-
nożnej to dla nas właściwa
być kryterium decydującym
towarzyszy, piłka nożna (a tym
walności. Istotne jest również
decyzja – skala tego sportu
o podjęciu działań sponso-
samym gra drużyny zawo-
oddziaływanie na sam wize-
umożliwia nam realizację obu
ringowych przez firmę, ale
dowej) niezmiennie niesie za
runek firmy – działania sponso-
wymienionych wartości.
nigdy nie powinny być kryte-
sobą istotną wartość – anga-
ringowe w tej skali bez wąt-
rium jedynym. Równie ważna,
żuje. Nie ma drugiej dyscypliny
pienia zwiększają wiarygodność
w zależności od marki, może
sportowej, która w taki silnym
w otoczeniu, uwiarygodniają
e-profit
zasięgowi przedsięwzięć
e-profit
53
Piłkarskie szaleństwo,
czyli o co chodzi w tych
mistrzostwach?
Choćbyście nienawidzili piłki nożnej, to w czasie
mistrzostw świata nie jesteście w stanie uciec od tego
tematu. Po prostu się nie da. Nawet gdy otworzycie
lodówkę, to zapewne z butelki ciemnego gazowanego płynu w czerwonym opakowaniu uśmiechać się
będzie do Was jakiś piłkarz lub (w lepszej wersji) fanka
z Brazylii. Jak zatem nie zwariować? Wszystkim anty-
Marek Dornowski
fanom piłki polecamy kurację ekstremalną – próbę
zrozumienia, o co tak naprawdę w tym całym bałaganie chodzi. Postaramy się, na ile potrafimy, pomóc.
B E Z K R AWATA | P I Ł K A R S K I E S Z A L E Ń S T W O , C Z Y L I O CO C H O DZ I W T YC H M I S T R ZO S T WA C H ?
Kreatywność to
zdolność do tworzenia
czegoś nowego, rodzaj
myślenia prowadzący
do uzyskania najlepszych rozwiązań
Spokojnie, zasad gry w piłkę
fazie turnieju, byłaby to chyba
ostatnio przegrał dopiero
nożną nikomu tłumaczyć nie
megasensacja. Niemniej jednak,
w finale z …Hiszpanią. Fakt, że
zamierzam. Skoro od lat nie
ze względu na żywiołowość
ten niewielki kraj tulipanów
jestem w stanie wytłumaczyć
Brazylijczyków, bardzo niebez-
i wiatraków od dawna jest świa-
żonie, na czym polega spalony,
pieczna w skutkach. Każdy inny
tową potęgą piłkarską, pozo-
to dajmy sobie z tym spokój.
wynik niż mistrzostwo będzie dla
staje dla mnie nierozwiązaną
Postaram się w kilku słowach
Brazylijczyków katastrofą naro-
zagadką. Chile. Trudno przy-
opisać poszczególne grupy pod
dową. Niestety niekoniecznie
puszczać, by w takiej grupie
kątem piłkarskim, byście, sia-
tylko w przenośni…
mogło cokolwiek ugrać. Wyj-
dając przed telewizorem (a TVP
ście z grupy byłoby sensacją.
pokaże relacje ze wszystkich 64
Chorwacja, czyli kraj, który
Podobnie jest w przypadku
meczów na żywo), mieli pojęcie,
kojarzy się nam głównie z pięk-
Australii, która również nie
kto gra z kim i czego można się
nymi widokami, wypoczynkiem
ma większych szans w starciu
po danej drużynie spodziewać.
i rejsami, ma również bardzo silną
z europejskimi potęgami.
Podkreśliliśmy te zespoły, które
drużynę narodową. Co prawda
naszym zdaniem awansują
nie należą do faworytów, ale
Grupa C – Kolumbia, Grecja,
w rozgrywkach grupowych.
mogą trochę namieszać.
Wybrzeże Kości Słoniowej
i Japonia
A potem? Potem może się
wydarzyć już wszystko.
Meksyk to stały bywalec turniejów mistrzowskich. Choć
Ci, którzy wiedzę na temat
Grupa A – Brazylia, Chorwacja,
nie ma wielkich sukcesów, to
naszej drużyny czerpią z suk-
Meksyk, Kamerun
jest to solidna ekipa, która jeśli
cesów z lat 70–80. zapewne
odpadłaby już w fazie grupowej,
powiedzieliby, że to bajkowa
O tym, że dla Brazylijczyków
byłoby to sporą niespodzianką.
grupa, z której Polacy wyszliby
piłka nożna jest drugą religią,
Kamerun to reprezentacja
z łatwością. Przed Euro 2012
będziecie słyszeć zewsząd.
bardzo lubiana i popularna
o Grekach tak zresztą myśle-
Co prawda przez najbliższy
od czasów swojego występu
liśmy. Jak było, pamiętamy.
czas więcej będzie się mówiło
w 1990 roku we Włoszech,
Fakt jednak jest taki, że na dziś
o ewentualnych protestach
gdzie odpadli dopiero w ćwierć-
w spotkaniu z każdą z tych
Brazylijczyków przeciwko orga-
finale po dramatycznym boju
drużyn nie bylibyśmy fawo-
nizacji mistrzostw, ewentualnie
z Anglią. Tym razem jednak tak
rytem… Patrząc jednak na inne
o pieniądzach, jakie ten kraj
wysoko raczej nie zajdą.
grupy, z dużą dozą prawdo-
przeznaczył na to, byście mogli
podobieństwa można stwier-
sobie oglądać to, co właśnie
Grupa B – Hiszpania, Holandia,
dzić, że tutaj walka toczyć się
oglądacie.
Chile i Australia
będzie jedynie o udział w 1/8
finału. Powyżej tego poziomu
56
Generalnie od zawsze Brazylia
Hiszpanie to aktualni
żadna z tych drużyn raczej nie
jest faworytem. Tak będzie
mistrzowie świata i Europy. Ich
powalczy.
i tym razem. Choć nie bra-
kadra opiera się na zawodni-
kuje tych, którzy twierdzą, że
kach, którzy na co dzień grają
Grupa D – Urugwaj, Kostaryka,
obecna kadra z Neymarem
w największych klubach świata.
Anglia, Włochy
i spółką jest jedną z najsłab-
Wyjście z grupy to obowiązek,
szych w historii. Ta słaba Bra-
ale potem, gdy o wszystkim
Jeśli jakąś grupę możemy
zylia warta jest jednak ponad
będzie decydował tylko jeden
nazwać grupą śmierci, to
500 mln euro. Pozwólcie, że
mecz… równie dobrze mogą
właśnie grupę D. Gra w niej
nie odpowiem na pytanie, ile
obronić tytuł, jak i… odpaść
aż trzech mistrzów świata
warta jest nasza drużyna… Co
w 1/8 finału. Holandia to kraj,
i skoro angielscy dziennikarze
by jednak nie mówić, gdyby
który nigdy jeszcze nie zdobył
po losowaniu nie dawali Anglii
Brazylia odpadła we wczesnej
mistrzostwa świata, choć
większych szans na awans
e-profit
B E Z K R AWATA | P I Ł K A R S K I E S Z A L E Ń S T W O , C Z Y L I O CO C H O DZ I W T YC H M I S T R ZO S T WA C H ?
z niej, to znaczy, że coś jest na
zakończy swój udział w turnieju,
myli futbolu z koszykówką.
rzeczy. Urugwaj to piekielnie
ale to i tak o 3 więcej niż my.
Jedyne co to ciągle nie wiedzieć
mocna drużyna, która na ostat-
DZ I A Ł | A R T Y K U Ł
czemu mówią, że futbol to
nich mistrzostwach minimalnie
Grupa F – Argentyna, Bośnia
soccer. Ghana czarnym koniem?
uległa Niemcom w meczu o 3
i Hercegowina, Iran, Nigeria
Są grupy, z których mogłaby się
miejsce. Pamiętając, że tym
pokusić o wyjście, ale to nie jest
razem mistrzostwa odbywają
Tak, to właśnie w tej grupie
się w Ameryce Południowej, jej
zagra Leo Messi. To ten facet,
szanse rosną jeszcze bardziej.
który wiąże krawaty nogą i to
Grupa H – Belgia, Algieria,
Nawet finał nie będzie tu dużą
właśnie nim w marzeniach jest
Rosja, Korea Płd.
sensacją. Co do szans ekipy
co drugi dzieciak biegający na
synów Albionu (ku mojemu
co drugim podwórku (pozostali
Parę lat temu w eliminacjach
osobistemu rozczarowaniu, bo
to Lewandowski albo Ronaldo).
mistrzostw Europy dwukrotnie
Anglikom kibicuję od lat) to nie-
Osobiście uważam, że Argen-
pokonaliśmy Belgów, nie tracąc
stety nie rysują się one w różo-
tyna jest jednym z głównych
nawet gola. Dziś „czerwone
wych barwach. Ale jeśli uda się
faworytów turnieju i zdobycie
diabły” mają najlepsze poko-
wyjść z tej grupy śmierci to, kto
medali jest absolutnie w ich
lenie piłkarskie od lat, z zawod-
wie? Nadzieja umiera ostatnia.
zasięgu. Pozostałe drużyny
nikami, którzy stanowią o sile
Z kolei Włosi potrafili docho-
z tej grupy smaku podium nie
czołowych klubów Europy. Na
dzić do finałów, nawet gdy nikt
poznają, a Iran i Nigeria raczej
strefę medalową to za mało, ale
na nich nie stawiał. Niby nic,
zakończą swój udział w turnieju
wyjście z grupy raczej pewne.
niby tylko defensywa, ale raz
po trzech spotkaniach. Ale to
Drugie miejsce trzymamy dla
wystarczyło to do zdobycia
oczywiście tylko rozważania.
Rosji. Koreańczycy byliby groźni
mistrzostwa świata, a ostatnio
raczej grupa G.
tylko u siebie, więc szybko
do dojścia do finału Euro 2012.
Grupa G – Niemcy, Portugalia,
zakończą turniej, podobnie jak
W obu przypadkach jednak
Ghana, USA
Algierczycy.
w Europie. A, bym zapomniał.
Gdyby mistrzostwa odbywały
Czy nasze prognozy się sprawdzą?
Jest jeszcze Kostaryka, w sumie
się na starym kontynencie to
Sami jesteśmy ciekawi.
też drużyna z Ameryki, ale tu
właśnie Niemców stawiali-
każdy zdobyty punkt będzie
byśmy w roli faworytów. Nie
sporą niespodzianką.
wiadomo, jak poradzą sobie
turnieje były rozgrywane
z lokalnym klimatem, ale nie
Grupa E – Szwajcaria, Ekwador,
ma na tym turnieju drużyny,
Francja, Honduras
która w spotkaniu z nimi byłaby
zdecydowanym faworytem. To
Kolejna grupa, którą typowy
właśnie nasi zachodni sąsiedzi
polski kibic oceniłby: gdyby
są typowo turniejową drużyną.
zamiast Francji, wrzucić nas,
I choć tym razem nie mają naj-
spokojnie byśmy awansowali.
łatwiejszej grupy, to w ciemno
Może tak, może nie. Fakt, że
można przyjąć, że z niej awan-
gdyby Francuzi nie wyszli z tej
sują. Każde inne rozwiązanie
grupy, byłoby to sporą niespo-
byłoby sensacją, a brak medalu
dzianką, ale ostatnio na mistrzo-
sporą niespodzianką. Drugie
stwach z Ekwadorem, którego
miejsce rezerwować można
mieliśmy rozjechać, przegra-
dla Portugalii, choć tu już takiej
liśmy 2:0. A i Szwajcarzy do sła-
pewności nie mamy. Niby jest
beuszy nie należą. A Honduras?
Ronaldo, niby mają silny skład,
Raczej po trzech spotkaniach
ale USA od lat pokazuje, że nie
58
e-profit
e-profit
59

Podobne dokumenty