Regulamin - Szkoła Podstawowa nr 42, Gdańsk

Transkrypt

Regulamin - Szkoła Podstawowa nr 42, Gdańsk
REGULAMIN
MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MUZYCZNO-PLASTYCZNEGO
pt. „MUZYKĄ MALOWANE”
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 42 im. I.J Paderewskiego
ul. Czajkowskiego 1
80-169 Gdańsk
Tel: 58 302-46-04
ADRESACI:
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych.
CELE KONKURSU:

Upowszechnienie wrażliwości muzycznej.

Wyrażanie muzyki za pomocą środków plastycznych.

Rozwijanie zainteresowań muzycznych i plastycznych dzieci.

Twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na temat muzyki.

Rozwój zdolności manualnych i wyobraźni.

Świadome słuchanie muzyki.

Prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci.
TEMATYKA
Tematem prac ma być ilustracja plastyczna do muzyki. Prace mogą przedstawiać muzyków, znaki
muzyczne, instrumenty, wyobrażenia nawiązujące do wysłuchanej muzyki, zilustrowanie tytułu
utworu.
WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Uczestnik wykonuje pracę plastyczną do wybranego jednego utworu muzycznego
2. Do wyboru są następujące utwory muzyczne:
Piotr Czajkowski – „Marsz żołnierzyków”
Camil Saint-S aens – „ Słoń”
Edward Grieg –“Poranek”
3.
Każda szkoła może dostarczyć po 15 prac wybranych wcześniej..
4. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice i formacie A4, A3
3. Uczestnik konkursu samodzielnie wykonuje jedną pracę.
4. Każda praca powinna być podpisana: imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko
nauczyciela, adres szkoły (adres mailowy), telefon kontaktowy.
5. Nadesłane prace stają się własnością organizatora.
6. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają automatycznie zgodę na podanie swojego
imienia i nazwiska oraz zamieszczenie zdjęć pracy na stronie internetowej szkoły
(oświadczenie w załączniku)
7. TERMIN DOSTARCZANIA PRAC upływa 28 lutego 2015r.
8. Prace można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:
Szkoła Podstawowa nr 42
ul. Czajkowskiego 1
80-169 Gdańsk
z dopiskiem „Muzyką malowane”- międzyszkolny konkurs plastyczny
OCENA I NAGRODY

Prace oceniać będzie jury powołane specjalnie do tego konkursu. Jednym z jurorów będzie
dr.hab wykładowca ASP w Gdańsku.

Zwycięzcy zostaną powiadomieni mailowo, a wręczenie nagród nastąpi w Szkole
Podstawowej nr 42 w czasie DNIA OTWARTEGO SZKOŁY [o dniu wręczenia nagród
powiadomimy mailowo].
Organizatorzy: Dorota Tomaszewska, Katarzyna Skorus-Syrkowska
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Podobne dokumenty