Technik górnictwa podziemnego 1. Soroko Kazimierz

Transkrypt

Technik górnictwa podziemnego 1. Soroko Kazimierz
Technik górnictwa podziemnego
1. Soroko Kazimierz – eksploatacja złóż, maszyny i urządzenia górnicze, zajęcia
praktyczne, zajęcia specjalizacyjne, przepisy prawa i bhp w górnictwie.
2. Paterczyk Julita – podstawy przedsiębiorczości.
3. Kołtun Jacek – praktyki zawodowe.

Podobne dokumenty