CO W TRAWIE ŚPIEWA - Przedszkolna Chatka

Transkrypt

CO W TRAWIE ŚPIEWA - Przedszkolna Chatka
KONKURS nr II
VIII PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIĘCEJ „CO W TRAWIE ŚPIEWA”
PROSIMY RODZICÓW O PODJĘCIE DECYZJI DOTYCZĄCEJ WYJAZDU DZIECKA NA
KONKURS.
Celem przeglądu jest promocja twórczości muzycznej dzieci z przedszkoli oraz klas „O” ze szkół podstawowych
działających w Bydgoszczy i gminach ościennych oraz kształtowanie wśród dzieci twórczej postawy poprzez wspólną
zabawę w śpiewanie propagującą tematykę przyrodniczo-ekologiczną.
Dzień: 26.04.2012 r. (czwartek)
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury nr 5 w Bydgoszczy (sala widowiskowa) przy ul. Krysiewiczowej 8.
Grupa: „Mrówki” (wyłącznie dzieci wybrane do konkursu)
Wyjazd: 8:30
Rozpoczęcie konkursu: 10:00
Środek lokomocji: autobus linii 68 i 69
Nauczyciel odpowiedzialny: mgr Irena Jankowiak
Pomocnicy: Krystyna Domeracka, 2 chętnych rodziców
PROSIMY O PRZYNIESIENIE CZTERECH BILETÓW ULGOWYCH DO DNIA
23.04.2012 R. (PONIEDZIAŁEK)
PROSIMY O PRZYPROWADZENIE DZIECI TEGO DNIA DO GODZ. 7:30.
PROSIMY RODZICÓW O PODPISANIE LISTY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA GAZETCE
INFORMACYJNEJ.

Podobne dokumenty