Pobierz katalog - Pracownia Kwadrat Splash

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog - Pracownia Kwadrat Splash
IWONA CUR
Linoryty
Heliograwiury
www.iwonacur.com
www.pracowniakwdrat.com
facebook.com/pracowniakwadrat
„C Z E R Ń - B I E L”
Mam śmiałość przypuszczać że wszystko zrodziło się
z tych dwóch barw, są protokolorami. Grafika jest
dla mnie niezwykle silną potrzebą - pasją.
Wypowiadam się tworząc organiczne linoryty tętniące
wielością struktur. Pracuję długo nad matrycą ciesząc się
powstałą trójpłaszczyzną. Lubię tworzyć partie gęste,
silnie rozbudowane. Motywy są tylko pretekstem a format
prac pozwala wzmocnić siłę wyrazu. Szanuję polską
tradycję drzeworytniczą oraz dbałość o warsztat.
IWONA CUR
I WO N A
C U R
I have been working as a graphic artist since I graduated from the Academy of Fine Arts in 1998. The
I WO N A
C U R
Od kilkunastu lat zajmuję się grafiką warsztatową. Techniką, która szczególnie mnie zainteresowała jest
technique which I am especially interested in is linocut, a form of relief printing. The term comes from the way
linoryt będący odmianą druku wypukłego. Określenie to bierze się ze sposobu nadawania farby graficznej
the graphic paint is placed ( put) on the previously prepared matrix.
na wcześniej przygotowaną matrycę. Farbę „nakłada się” przy pomocy wałka gumowego (bardzo cienką
Namely, the paint is applied with the help of a rubber roller in very thin layers on the upper surface of the
warstwą) na górne partie matrycy. W ten sposób „rysunek”, który został wycięty w podłożu zostaje „ czysty”
matrix. In this way, the relief which has been cut out in the base, stays clean ( in other words it has not been
(nie dotknięty farbą), a otoczenie jest w moim przypadku (odbijam bowiem czarną farbą na białym papierze) -
touched by paint), and the surrounding is in the case of my works always black ((because I imprint black paint
zawsze czarne. Na tak spreparowaną płytę naciąga się niejako papier i zabezpiecza warstwą filcu (tak aby
on white paper). When I have prepared the plate, I pull on paper and protect it with a layer of felt to amortize
amortyzować nacisk wytłoku) i ostatecznie przepuszcza się przez prasę graficzną.
the pressing. Finally I put all the layers through the print press.
The linocut technique originates from very respectable woodcut which was widely used in the past.
Technika linorytu wywodzi się w prostej linii od bardzo szlachetnej i niegdyś szeroko stosowanej technikidrzeworytu. Linoryt, jako technika druku, został zastosowany po raz pierwszy przez artystów Die Brucke ,
The method you use to prepare the matrix is in both cases very similar, while the differences appear in the cut.
ugrupowania działającego w Niemczech na przełomie 1905-13. Opisywali oni swoje druki jako prace wykonane
In order to understand this we have to imagine the characteristic features of both materials.
w technice drzeworytu , co brzmiało bardziej dostojnie.
Wood is hard, grainy, has notches and uneven texture; whereas linoleum is smooth, soft, and easy to work
on by the artist. As a result, woodcut is expressive and hard while linocut is much more sophisticated.
The carving line is much softer. This is my favorite way of working with the chisel, especially when I think
Sposób realizacji matrycy jest bardzo podobny, różnice pojawiają się w rodzaju cięcia. Żeby to zrozumieć
należy wyobrazić sobie charakter obu tworzyw. Jedno stosunkowo twarde, nierzadko posiadające słoje, wręby,
nierówną fakturę. Drugie gładkie, miękkie, poddające się ręce artysty. Zatem drzeworyt charakteryzuje się
about the textures I use to prepare the matrices. I take most of my matrices from the world of animals and
wyrazistym, twardym cięciem zaś w linorycie może ono (owo cięcie) być bardziej finezyjne. Linia wyżłobienia
plants. I’m inspired by structures, pieces of fur and the angle at which the light falls. The final project is the
jest dużo bardziej miękka.
result of a long and creative process of note taking, sketching and research. When it is ready I transfer it onto
the matrix.
At the moment I transfer only those fragments of the projects, which in the moment of the cut will not be
Taki styl prowadzenia rylca odpowiada mi najbardziej. Jest on odpowiedni przez wzgląd na charakter
faktur, których używam do opracowania matryc. Bardzo dużo motywów czerpię ze świata zwierząt i roślin.
Inspirują mnie struktury, fragmenty sierści, sposób padania światła. Zbierane zapiski w formie szkiców
ruined. I allow the remaining parts of the matrix to develop in its own pace. This process can be compared to
zestawiam ze sobą i uzyskuję właściwy projekt, który następnie muszę przetransponować na matrycę. Obecnie
“building”, painting, composing of the work.
przenoszę tylko fragmenty projektów (które w czasie cięcia mają już nie ulec zniekształceniu) - pozostałą część
matrycy realizuje tak aby się „rozwijała” we własnym rytmie. Proces ten można porównać do „budowania”
malowania obrazu.
4
5
Grafika, a w tym sztuka linorytu, zasługuje na specjalną uwagę. Ponieważ
w naszym kraju rozwija się intensywnie i osiąga najwyższe sukcesy również
w świecie. Dziesiątki, jeśli nie setki wybitnych twórców zasilają naszą skarbnicę
bezcennymi dziełami świadczącymi o międzynarodowym potencjale artystycznym
i kondycji sztuki. Do grona wybitnych twórców należy również Iwona Cur,
której ręka kreuje grafiki niezwykłej wartości.
Jej horyzont wyobraźni i gest tworzą labirynty, w których zamknięte jest
postrzeganie świata z jego bogactwem i błędami oraz człowieka - jego losu
w radości i udrękach. Benedyktyńska cierpliwość i precyzja tworzą sugestywną
formułę grafik , w których nasze oko śledząc rytm punktu rozpoznaje rzeczywistość
przetworzoną ręką mistrza. Czerń i biel są istotnymi czynnikami w grze.
Rolę narratora kreującego dramaturgię przejmuje światło i kreska. Te dwa proste
elementy tworzą rylcem Iwony konstrukcję dzieła żywą, zmysłową i zwartą.
Wyjątkowość kreacji osiąga artystka dzięki oszczędności wątków opisowych.
Rolę zasadniczą w budowie płaszczyzny obrazu odgrywa kontrast między bielą
i czernią, kreską i światłem, przekładającymi się na równowagę między treścią
i formą. Bazą staje się granica poetyki linearnej i abstrakcji.
Profesor Barbara Szubińska
6
7
L I N O R Y T Y
L I N O R Y T Y
001 Semper fugitiosus, 2004
linoryt, 121 x 122 cm
10
11
L I N O R Y T Y
002 Ars animals, 2003
linoryt, 119,5 x 121 cm
12
13
L I N O R Y T Y
003 Indefinitum, 2005
linoryt, 114,5 x 116 cm
14
15
L I N O R Y T Y
004 Anthropoidea, 2000
linoryt, 116 x 118,5 cm
16
17
L I N O R Y T Y
005 Sauria & chamaeleon, 2000
linoryt, 110 x 107,5 cm
18
19
L I N O R Y T Y
006 Sine prole, 2004
linoryt, 123 x 116 cm
20
21
L I N O R Y T Y
007 Ciraetus gallicus, 2002
linoryt, 125,5 x 126 cm
22
23
L I N O R Y T Y
008 Bisonus non bisonus, 2003
linoryt, 120 x 120,5 cm
24
25
L I N O R Y T Y
009 Personae mutae, 2004
linoryt, 117,5 x 120,5 cm
26
27
L I N O R Y T Y
010 Surogaci, 2012
linoryt, 120 x 120 cm
28
29
L I N O R Y T Y
011 Spiritus movens, 2004
linoryt, 119 x 117,5 cm
30
31
L I N O R Y T Y
012 Eguus qrevyi, 1999
linoryt, 117 x 115 cm
32
33
L I N O R Y T Y
013 Adreidae agreitae, 2001
linoryt, 94 x 93 cm
34
35
L I N O R Y T Y
014 Signum temporis, 2009
linoryt, 119 x 170 cm
36
37
L I N O R Y T Y
015 Projekcja, 2008
linoryt, 64 x 141 cm
38
39
L I N O R Y T Y
016 Ptaki, 2009
linoryt, 141 x 64 cm
40
41
L I N O R Y T Y
017 Pierwszy, 2015
linoryt, 120 x 60 cm
42
43
H E L I O G R AW I U R Y
H E L I O G R A W I U R Y
018 Prawy, 2016
heliograwiura, 25 x 23,5 cm
46
47
H E L I O G R A W I U R Y
019 Lewy, 2016
heliograwiura, 22,3 x 25 cm
48
49
H E L I O G R A W I U R Y
020 Dwa, 2015
heliograwiura, 25 x 24 cm
50
51
H E L I O G R A W I U R Y
021 Przenikanie, 2015
heliograwiura, 25 x 25 cm
52
53
H E L I O G R A W I U R Y
022 Koło, 2015
heliograwiura, 25 x 24 cm
54
55
H E L I O G R A W I U R Y
023 Tworzywo, 2016
heliograwiura, 25 x 24 cm
56
57
H E L I O G R A W I U R Y
024 Wielonóg, 2016
heliograwiura, 19,5 x 25 cm
58
59
H E L I O G R A W I U R Y
025 Grupa, 2016
heliograwiura, 25 x 22,5 cm
60
61
H E L I O G R A W I U R Y
026 First, 2016
heliograwiura, 25 x 23 cm
62
63
H E L I O G R A W I U R Y
027 Up & down, 2016
heliograwiura, 20 x 20 cm
64
65
I WO N A
C U R
Born in 1978, Puławy. Graduate of the European Art
Academy. Faculty of Graphic Arts. Diploma with
distinction in printmaking in 2003 under Prof. W. Szysz .
She is a printmaker. She had 5 individual exhibitions,
competitions and workshops within Poland and abroad
(Germany, Belgium, Korea). Many times awarded
in Warsaw Prints competition.
Urodzona w 1978 roku w Puławach. Absolwentka Wydziału Grafiki
Warsztatowej EAS w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem z grafiki
warsztatowej w pracowni prof. Waldemara Szysza. Uprawia grafikę.
Autorka 5 wystaw indywidualnych. Udział w wielu wystawach
zbiorowych , konkursach i warsztatach graficznych w Polsce
i za granicą ( Niemcy, Belgia, Korea). Wielokrotna laureatka
w konkursie Grafika Warszawska.
***
Wyróżnienia i nagrody:
2003 - wystawa zbiorowa w krajowym Konkursie Prezydenta RP na Najlepszy Dyplom Ukończenia studiów w Zakresie Sztuk Pięknych i Projektowych, Galeria
Plakatu, Wilanów, Warszawa.
- nominacja do Grand Prix w Zakresie Sztuk Pięknych
- roczne stypendium artystyczne Banku Millenium PRESTIGE
2005 - Grand Prix w Biennale Tarnowskie Klimaty, Galeria Miejska w Tarnowie
Od 2002 - kilkukrotnie nagrodzona w konkursie Grafika Warszawska, w tym nagroda roku
2003 - ufundowana przez portal Artinfo.pl oraz nagroda Muzeum Narodowego w Warszawie.
Wystawy indywidualne:
2005 - „RYT”, Królikarnia, oddział Muzeum Narodowego w Warszawie
2006 - Galeria Miejska w Przemyślu
2007 - Ars gemula naturae, Muzeum Przyrodnicze, Kazimierz Dolny nad Wisłą
2009 - Galeria ES, Międzyrzec Podlaski
2016 - Galeria (-1) Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie
Wystawy zbiorowe:
2001, 2003, 2005 - Biennale Grafiki Studenckiej, Poznań
2005 – Transgresje w ramach Międzynarodowego Sympozjum Berlin- Poznań Impast IV, Centrum Zamek w Poznaniu
2006 - Polskie Orły zorganizowana przez Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie, Seul
2006 - Grand Prix Młodej Grafiki Polskiej, Kraków
2007 - Jelenie na rykowisku, Pracownia Wschodnia, Warszawa
2004 i 2007 - warsztaty graficzne w Centrum voor Grafie Frans Masereel, Kasterle, Belgia
2008 - miniprint , Lasserda
2008 - projekt Gedachtnis enisteht oder Die Kunst des Gedachtnisses, Faktory Berlin & auktion durch CHRISTIE’S, Berlin
2009 - „Zakreśl wybraną odpowiedź”, BIK, Warszawa
2010 - Prolog, Centrum Promocji Kultury, Warszawa
2010 - Nullus dies sine linea, Muzeum Plakatu w Wilanowie, Warszawa Galeria Teatru Rampa, Warszawa
2012-2015 - wystawy „Grafiteki” w ZPAP w Warszawie
2015 - „Młoda Grafika”, wystawa zbiorowa w Galerii Miejskiej we Wrocławiu oraz w Galerii Stalowa w Warszawie
67