Pracownicy i dyplomanci Katedry Dendrologii i Architektury

Transkrypt

Pracownicy i dyplomanci Katedry Dendrologii i Architektury
Pracownicy i dyplomanci Katedry Dendrologii
i Architektury Krajobrazu w Pszczynie
Pszczyna, DAISY DAYS, maj 2016 r.
Pszczyna – to jedno z piękniejszych miast
południowej Polski, przyciągające miłośników historii, architektury i zabytkowych
parków, w ostatnich latach zyskało jeszcze
jedną atrakcję. W 2012 r. zgodnie z przyjętą strategią rozwoju miasta, Księżna Daisy
– żona księcia Jana Henryka XV właściciela
ogromnych majątków na Dolnym i Górnym
Śląsku, w tym dóbr pszczyńskich, stała się oficjalną ikoną miasta. Wprawdzie Maria Teresa
Oliwia Cornwallis-West – rodowita angielka
(zwana Księżną Daisy von Pless) spokrewniona z dworem panującym w Wielkiej Brytanii, po rozwodzie w 1923 roku z księciem
von Hochberg, opuściła Pszczynę na zawsze
(swoje życie zakończyła w Książu) i nie wiemy
dokładnie jaki wpływ wywarła na obraz pałacu, parku i miasta, ale pamięć o niej pozostała
na ziemi Pszczyńskiej żywa do dzisiaj.
Pracownicy wówczas jeszcze Wydziału
Ogrodniczego AR w Krakowie już w końcu
lat 80-tych ubiegłego wieku rozpoczęli badania
dendrologiczne w parku zamkowym i w terenach zieleni Pszczyny. Obecnie w mieście i jego
okolicach odbywają także swoje zajęcia studenci
Pszczyński Rynek – Ogrodowe wielowyspie,
fot. Piotr Muras
kierunków: Ogrodnictwo, Sztuka Ogrodowa i Architektura Krajobrazu. Swoje prace
dyplomowe realizują tutaj także dyplomanci
KDiAK pod opieką dr hab. inż. Małgorzaty
Frazik-Adamczyk i dr. hab. inż. Piotra Murasa. Efektem są inwentaryzacje dendroflory
Parku Zamkowego, a także pełna inwentaryzacja rodzaju Rhododendron w parku, mieście
i na cmentarzach Pszczyny. W ostatnich latach
powstały także pod opieką dr inż. arch. Magdaleny Swaryczewskiej i dr. inż. arch. Leszka
Byliny prace dyplomowe z zakresu architektury krajobrazu. Praca inżynierska: Projekt
rekompozycji terenu przed stajniami książęcymi
w Pszczynie, wykonana przez Agatę Gackowską na kierunku Architektura Krajobrazu pod
opieką dr. hab. inż. Piotra Murasa i dr inż.
arch. Leszka Byliny, została przekazana Zarządowi Zieleni Miasta Pszczyna.
W tegorocznych obchodach DAISY DAYS, wzięli udział także pracownicy
KDiAK. Już 19 maja 2016 r. ramach cyklu wykładów otwartych Studium muzealne organizowanych przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie wykład: O różanecznikach i azaliach - jak
książęce skarby zawędrowały pod strzechy, wygłosił dr hab. inż. Piotr Muras. W dniach
20-22 maja br. najważniejszym wydarzeniem
były niewątpliwie OGRODY DAISY organizowane pod honorowym patronatem Związku
Szkółkarzy Polskich we współpracy ze szkółkarzami z regionu południowej Polski. W piątek
20 maja, gdy trwały gorączkowe prace zmieniające zabytkowy pszczyński rynek w bajkowe,
zaaranżowane małą architekturą i pełne roślin ogrodowe-wielowyspie, [fot. 1] odbyła się
w nowo wyremontowanych Stajniach Książęcych skierowana dla urzędników samorządowych konferencja, którą zorganizowały Urząd
34
Miejski w Pszczynie i Agencja Promocji Ziemi
Pszczyńskiej. Konferencję poświęconą roli roślin ozdobnych w terenach zieleni miejskiej, ich
doboru, zaleceniom jakościowym i pielęgnacji
prowadziła Marta Wesołowska – kierownik
Referatu Promocji Miasta. Patronem wydarzenia był Związek Szkółkarzy Polski, a jego
członkowie byli też głównymi prelegentami.
Wykład specjalny przygotowany przez dr.
hab. inż. Piotra Murasa i dr inż. Magdalenę
Nawrotek (KDiAK): Drzewo w mieście – dobór, sadzenie i pielęgnacje w aspekcie zmian klimatycznych” wygłosił Piotr Muras.
DAISY DAYS, jako niezwykłe i niepowtarzalne wydarzenie artystyczno-kulturalne, którego animatorzy uwzględniają
bliskość i duży potencjał wielu gospodarstw
szkółkarstwa ozdobnego z rejonu pomiędzy
Pszczyną i Bielsko-Białą jest dla Uniwersytetu Rolniczego ważnym wydarzeniem,
min. dla zachowania związków pomiędzy
Uczelnią i bardzo licznym gronem naszych
absolwentów. Dni Daisy stają się także okazją do zaprezentowania dorobku naukowego
pracowników, pochwalenia się pracami naszych absolwentów oraz nawiązania współpracy z władzami samorządowymi.
Opracowanie: dr hab. inż. Piotr Muras
Wykład dr. hab. inż. Piotra Murasa,
fot.: Ewa Kapica