2007

Komentarze

Transkrypt

2007
„Matematyczny skok do gimnazjum”
2007
Zadania zamknięte (po 2 punkty)
Zad. 1. Rok 1991 jest palindromem – czyta się go tak samo wprzód i wspak. Ile do roku 2000
było innych palindromicznych lat, począwszy od roku 1000 naszej ery?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 9
E) 10
Zad. 2. Cegła waży 5kg i pół cegły. Ile waży cegła?
A) 3
1
kg
3
B) 5 kg
C) 7
1
kg
2
1
D) 8 kg
3
E) 10 kg
Zad.3. Babcia podarowała Kubie 36 zagranicznych znaczków jako początek jego kolekcji. Co
tydzień przybywa Kubie dwanaście nowych znaczków. Po ilu tygodniach jego zbiór wzrośnie
do 216 znaczków?
A) 15
B) 18
C) 21
D) 24
E) 180
Zad.4. Bilet kolejowy ze zniżką 20% kosztuje 100zł. Ile kosztuje bilet bez zniżki?
A) 80zł
B) 100zł
C) 120zł
D) 125zł
E) 200zł
Zad.5. Pięć baletnic waży łącznie 425 kg, a średnia waga dziesięciu graczy rugby jest równa
40kg. Jaka jest średnia waga wszystkich tych piętnastu osób?
A) 31 kg
B) 55 kg
C) 62,5 kg
D) 75 kg
E) 89 kg
Zad. 6. Suma brakujących cyfr w tym obliczeniu jest równa :
□72
- 3□8
47□
A) 11
B) 13
C) 15
D) 21
E) 27
Zad.7. Wiadomo, że 20 % sześćdziesięciomilionowej ludności W. Brytanii ogląda serial
„Sąsiedzi”. Ile to milionów ludzi w przybliżeniu?
A) 1,2
B) 3
C) 12
D) 15
E) 18
Zad.8. Za domem pasą się świnie i gęsi. W sumie mają 72 głowy i 200 nóg. Jaka jest liczba
świń?
A) 44
B) 36
C) 28
D) 20
E) 12
ZADANIA OTWARTE (PO 5 PUNKTÓW):
Zad.9. W salonie samochodowym była pewna liczba samochodów. Gdyby
dostawić jeszcze 50% liczby stojących samochodów, a następnie jeszcze
1
3
nowej liczby samochodów i jeszcze 4 samochody, wówczas w salonie byłoby
100 aut. Ile samochodów znajdowało się w salonie?
Zad.10. O ile należy zmniejszyć wysokość równoległoboku o podstawie równej
8cm i polu równym 104cm2, aby pole tego równoległoboku zmniejszyło się
o 24cm2, a podstawa nie uległa zmianie?
Zad.11. Oto zadanie ułożone przez Johna Mellisa w 1594roku:
Jeśli 1 jard sukna kupujesz za 6 szylingów i 8 pensów, a sprzedajesz za 8
szylingów i 6 pensów, to ile zarobisz na każdych 100 szylingach
zainwestowanych w taką transakcję?
Uwaga: W 1594 roku 12 pensów stanowiło równowartość 1 szylinga.

Podobne dokumenty