opornik betonowy wtopiony na włączeniu drogi powiatowej nr

Transkrypt

opornik betonowy wtopiony na włączeniu drogi powiatowej nr
OPORNIK BETONOWY WTOPIONY
NA WŁĄCZENIU DROGI POWIATOWEJ NR 4320W DO DROGI GMINNEJ
SKALA 1:10
opornik betonowy 12x25
1 cm
2%
6%
pobocze z pospółki Ŝwirowej gr. 10 cm
30 cm
podsypka cementowo-piaskowa
15 cm
12 cm
ława z betonu C12/15
6 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12,8
Istniejąca nawierzchnia z betonu asfaltowego
Unregistered Shareware

Podobne dokumenty