FORWARD THINKINg - DHL Global Forwarding

Komentarze

Transkrypt

FORWARD THINKINg - DHL Global Forwarding

Piotr Iwaniuk
Prezes Zarządu
KRZYSZTOF BIELICA
WICEPREZES ZARZĄDU
Michał Kołodziejski
Dyrektor
Frachtu Morskiego
Agnieszka
Błaszczyk-Dąbrowska
Dyrektor Marketingu
i Sprzedaży
Ewa PETerlejtner-Żuk
Dyrektor ds. Finansów
i Administracji
Karolina
Huszczyńska-Poźniak
Dyrektor ds. Operacji
DRODZY Klienci,
z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, rodzinnej
atmosfery, spokoju, mokrego dyngusa, szczęścia osobistego oraz samych sukcesów.
Zarząd i pracownicy
DHL Global Forwarding
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
W NUMERZE
Z Keelung do Łodzi w 30 dni
Cotygodniowy serwis typu Direct Box łączący port
Keelung z Łodzią w ramach transportu LCL już działa.
Procedura uproszczona w imporcie
DHL Global Forwarding jako pierwszy operator logistyczny
w Polsce uzyskał pozwolenie na stosowanie procedury
uproszczonej w imporcie towarów na terminalu Cargo
w Warszawie.
E-innowacje w śledzeniu przesyłek
DHL Cargo Mobile Tracking Application (DGF Track),
DHL Interactive (DHLi) oraz Transportation Plus (T+)
to pakiet usług, który zrewolucjonizował proces
zarządzania transportem.
Europa w zasięgu ręki
Polsko-arabski
biznes
Potencjał rynków Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej odgrywa coraz
większą rolę w rozwoju polskiego eksportu.
Dla klientów poszukujących szybkiego serwisu
lotniczego na terenie Europy DGF przygotował
produkt DHL AIRFREIGHT PLUS.
Rekordy wagi ciężkiej
Jakie wyniki osiągnął Dział Projektów Przemysłowych
DHL Global Forwarding, specjalizujący się w obsłudze
ładunków ponadgabarytowych i wymagających
niestandardowego serwisu przewozowego?
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
ProcedurA uproszczona w imporcie | Z KEELUNG DO ŁODZI W 30 DNI | E-INNOWACJE W ŚLEDZENIU PRZESYŁEK | SATYSFAKCJA OD PIERWSZEJ WYSYŁKI
Procedura
uproszczona
w imporcie
DHL Global Forwarding jako pierwszy operator logistyczny w Polsce uzyskał pozwolenie na stosowanie
procedury uproszczonej w imporcie towarów na terminalu Cargo w Warszawie. Rozwiązanie to pozwoli na znaczne skrócenie czasu obsługi celnej oraz
zmniejszenie kosztów odprawy przesyłek.
Z Keelung
do Łodzi
w 30 dni
Klienci importujący towary z Tajwanu, którzy ze
względu na charakter prowadzonego biznesu nie
są w stanie wypełnić całego kontenera swoim towarem, z pewnością chętnie skorzystają z nowej
oferty DHL Global Forwarding. Mowa o cotygodniowym serwisie typu Direct Box łączącym port
Keelung z Łodzią w ramach transportu LCL.
Przestrzeń ściśle opłacona
Usługa oparta na bezpośredniej konsolidacji towarów gwarantuje pewność wysyłki towaru według ustalonego tygodniowego harmonogramu
czytaj dalej
Dobrze skomunikowana
Procedura uproszczona to nie tylko ograniczenie formalności celnych dla klienta bez konieczności przedstawienia towaru bezpośrednio w urzędzie celnym,
ale również sprawna i elastyczna komunikacja. Kontakt z urzędem celnym odbywa się poprzez systemy informatyczne służby celnej, natomiast decyzję
o zwolnieniu bądź kontroli towaru podejmuje bezpośrednio urząd celny. W przeciwieństwie do odpraw
celnych w procedurze standardowej, w której więkczytaj dalej
Satysfakcja
od pierwszej
wysyłki
E-innowacje
w śledzeniu
przesyłek
DHL Cargo Mobile Tracking Application (DGF Track),
DHL Interactive (DHLi) oraz Transportation Plus (T+) to
pakiet usług, który zrewolucjonizował proces zarządzania transportem.
DHL Cargo Mobile Tracking Application (DGF Track)
To aplikacja dostępna dla klientów DGF korzystających
ze wszystkich urządzeń Apple’a (iPad, iPod i Mac). Można
ją pobrać za darmo ze sklepu Apple’s iTunes. Niezależnie
czytaj dalej
Firma DHL Global Forwarding utworzyła nowy Dział
Implementacji, którego zadaniem jest szybkie i dokładne wdrożenie zasad obsługi nowych klientów.
Proces implementacji oraz stosowane narzędzia
(wewnętrzne i zewnętrzne) zostały dostosowane
do potrzeb różnych klientów, co gwarantuje efektywną współpracę już od pierwszej przesyłki.
Na bieżąco, w terminie, profesjonalnie
Aby zapewnić właściwy przepływ wszystkich niezbędnych informacji, Dział Implementacji wykorzyczytaj dalej
wróć
szość czynności związanych z obsługą celną spoczywa na celniku, w procedurze
uproszczonej obowiązki celne należą do agenta celnego.
Łatwa do rozliczenia
Procedura uproszczona daje również możliwość stosowania odpraw celnych
z odroczonym VAT-em, co pozwala na jego rozliczenie z tytułu importu towarów
w deklaracjach podatkowych bez konieczności fizycznego wpłacania podatku
na rachunek organów celnych w momencie odprawy celnej. Podatek VAT może
być rozliczany przez importera w miesięcznych deklaracjach podatkowych składanych do urzędu skarbowego. Natomiast deklaracje muszą zostać przedłożone
w urzędzie celnym, w którym dokonywano odpraw importowych, w ciągu czterech miesięcy po upływie miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy
z tytułu importu towarów.
Chcąc zapewnić jak najwyższy poziom jakości usług celnych, w niedługim czasie
rozszerzymy zakres procedury uproszczonej o odprawy w procedurze tranzytu
i wywozu.
Monika Olesińska,
Kierownik Agencji Celnej,
DHL Global Forwarding
Pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonej w imporcie
zostało przyznane firmie DHL Global Forwarding na mocy decyzji
wydanej przez Dyrektora Izby Celnej w Warszawie. Oznacza to, że
klienci DHL importujący przesyłki drogą lotniczą już po 25 minutach
otrzymają zgodę na ich zwolnienie przez urząd celny. Jednym
z warunków stosowania odpraw uproszczonych przez DGF jest
otrzymanie od klienta upoważnienia pośredniego.
wróć
wysyłek, niezawodność oraz optymalizację czasu i kosztów, bowiem jak podkreśla
Michał Kołodziejski, Dyrektor Produktu Morskiego, DHL Global Forwarding: „Direct
Box z Tajwanu do Polski to rozwiązanie zbliżone do frachtu pełnokontenerowego,
z tą różnicą, że klient płaci wyłącznie za przestrzeń w kontenerze zajmowaną przez
swoją przesyłkę, a nie za cały kontener”.
Bezpiecznie do celu
Bezpośrednie połączenie między portem na Tajwanie i Polską eliminuje przeładunki w terminalach pośrednich, gwarantując bezpieczeństwo oraz skrócenie czasu dostawy do około 30 dni. Towar załadowany w Keelung dociera do magazynu
przesyłek LCL w Łodzi w tym samym, raz zaplombowanym kontenerze, skąd zostaje
przewieziony do finalnych odbiorców na terenie całego kraju. Dodatkowo klienci
DGF mają możliwość śledzenia przesyłki.
Direct Box polega na organizowaniu
regularnych wysyłek z jednego portu
załadunku do naszych magazynów
w krajach dostawy. Usługa oferowana
jest z Hongkongu, Szanghaju,
Shenzhen, Ningbo, Singapuru i Kolombo
oraz z i do Nowego Jorku.
Michał Kołodziejski,
Oceanfreight Product Director
wróć
od lokalizacji klienta DGF Track łączy się z bazą danych śledzenia przesyłek DHL Global Forwarding, podając wszystkie istotne szczegóły wysyłki z uwzględnieniem numerów lotów lub
numerów kontenera oraz aktualnego statusu przesyłki. Aplikacja umożliwia użytkownikom
zapisanie kryteriów wyszukiwania do szybkiego i łatwego monitorowania w późniejszym
czasie. Dodatkowo lokalizacyjne właściwości wyszukiwarki pozwalają wyświetlić najbliższe
lotnicze i morskie biura DGF na podstawie aktualnej lokalizacji użytkownika. Klienci mogą
otrzymywać informacje dotyczące szczegółów wysyłki za pośrednictwem różnych kanałów.
Najprostszym sposobem sprawdzenia statusu przesyłki jest strona internetowa:
www.dhlgf.pl.
DHL Interactive (DHLi)
To narzędzie online dla bardziej wymagających klientów, zapewniające wygodę i bezpieczeństwo. DHLi jest rozwiązaniem bezpłatnym, nie wymaga żadnych konfiguracji informatycznych i gwarantuje szybki oraz bezpośredni dostęp do istotnych szczegółów wysyłki.
Umożliwia monitorowanie przesyłek drogą morską i lotniczą, tworzenie raportów i sprawozdań, a także eksportowanie plików do komputera użytkownika.
Transportation Plus (T+)
Najbardziej zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem sieciowym jest Transportation
Plus (T+). Narzędzie nie tylko monitoruje transport, ale również zarządza raportami i dostarcza
informacje o rynku. Aplikacja T+ automatycznie informuje klienta drogą mailową o zdarzeniach, które mają miejsce w naszych systemach, i wysyła raporty, według ustalonych wcześniej kryteriów, bez konieczności wcześniejszego wykonywania telefonów, zapytań i czekania
na informację. Ze względu na indywidualne potrzeby klientów Transportation Plus został podzielony na trzy kategorie: T Bronze, T Silver, T Gold, które różnią się stopniem zaawansowania
i dostępem do aplikacji.
wróć
stuje specjalną platformę, która powstała z myślą o importerach i eksporterach z krajów
azjatyckich (zwłaszcza z Chin i Hongkongu). Rozwiązanie to służy do przekazywania i archiwizowania instrukcji obsługi poszczególnych klientów pomiędzy wszystkimi biurami
DGF. Płynne rozpoczęcie aranżacji pierwszych przesyłek gwarantuje usystematyzowany proces przekazania danych klienta z Działu Sprzedaży do Działu Operacji, natomiast
zwiększona kontrola pierwszych przesyłek zapewnia profesjonalną obsługę oraz terminowość dostaw.
W celu doskonalenia bieżącego procesu obsługi oraz procesu implementacji została przygotowana ankieta badania satysfakcji. Za pomocą ankiety klienci mogą przekazywać sugestie i wskazówki, które posłużą do szybkiego wdrażania ewentualnych zmian.
Osoby kontaktowe:
 Anna Świątkowska,
Customer Implementation Manager,
e-mail: [email protected], tel.:+48 22 335 9613; +48 696 455 747
 Maciej Bielecki,
Customer Implementation Coordinator,
e-mail: [email protected], tel.: +48 22 335 96 01, +48 696 455 724
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
ŚWIAT W 2050 ROKU | REKORDY WAGI CIĘŻKIEJ
Świat w 2050 roku
Grupa Deutsche Post DHL
opublikowała raport pt. „Dostarczamy
jutro – logistyka w roku 2050”, który
prezentuje pięć wizji przyszłości oraz
ich wpływ na handel i biznes w 2050 r.
Deutsche Post DHL dokonuje w raporcie daleko idącej analizy przyszłości handlu, biznesu i społeczeństwa. Raport
bada pięć różnych scenariuszy życia w 2050 r.
Każda z pięciu wizji przyszłości jest oparta
na szczegółowych analizach najbardziej
krytycznych czynników – uwzględniających
handel, wzorce konsumenckie, trendy technologiczne, społeczne oraz zmiany klimatyczne, jak również określenie ich prawdopodobnego wpływu na zachowania ludzi
i wartości w 2050 r. Wyniki analizy opierają
się na przewidywaniach 42 ekspertów z szerokiego środowiska profesjonalistów.
Logistyka przyszłości
Efektem badania jest obszerny zbiór pięciu
wiarygodnych wizji przyszłości, które nakreślają, jak zmieni się świat w 2050 r. pod względem stopnia globalizacji, zakresu rozwoju
gospodarczego i społecznego, dominujących
standardów technologicznych oraz warunków środowiskowych. W raporcie przedstawiono pięć czasem dość radykalnych wersji
życia w 2050 r. Wszystkie scenariusze mają
wspólny element: uwzględniają znaczną modyfikację roli logistyki. W każdym ze scenariuszy zapotrzebowanie na obsługę logistyczną
odgrywa ważną rolę, jednak szczególne wymagania stawiane operatorom logistycznym
znacząco różnią się w zależności od scenariusza. Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.
Frank Appel
Prezes Zarządu Deutsche Post DHL
„W raporcie przedstawiono pięć czasem
dość radykalnych wersji życia w 2050 R.
Wszystkie scenariusze mają wspólny
element: uwzględniają znaczną
modyfikację roli logistyki”.
Frank Appel
Prezes Zarządu Deutsche Post DHL
Tempo zmian gwałtownie wzrosło w ostatnich latach. W tej skomplikowanej ekonomicznej, politycznej i społecznej sytuacji stworzenie modelu liniowego jest praktycznie niemożliwe. W świecie,
w którym coraz trudniej przewidzieć przyszłość, musimy poszerzać nasze horyzonty i myśleć o alternatywach. Możemy opracować solidne strategie i obrać właściwy kurs pod warunkiem, że
zrozumiemy różne perspektywy. Tylko ci, którzy rozważają różne
możliwości, mogą obmyślać mocne strategie.
Pięć wizji przyszłości kliknij i dowiedz się więcej.
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
ŚWIAT W 2050 ROKU | REKORDY WAGI CIĘŻKIEJ
Rekordy wagi ciężkiej
Jakie wyniki osiągnął Dział Projektów Przemysłowych DHL
Global Forwarding, specjalizujący się w obsłudze ładunków
ponadgabarytowych i wymagających niestandardowego serwisu
przewozowego?
MONIKA PIOTROWSKA
INDUSTRIAL PROJECTS MANAGER
38 proc. – o tyle w porównaniu
z 2010 r. wzrosły obroty w Dziale
Projektów Przemysłowych
DHL Global Forwarding.
Pomimo trudnej sytuacji na rynku oraz dużej konkurencji miniony rok można zaliczyć do udanych.
„Rynek projektów przemysłowych
jest niezwykle wymagający. W branży pojawia się coraz więcej nowych
graczy, stawki są coraz niższe, a biznesu jest mniej. Niepewna sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem.
Większość światowych gospodarek
nie wróciła i pewnie już nie wróci do
poziomu sprzed kryzysu, czego efektem są trudności w finansowaniu dużych projektów”, powiedziała Monika
Piotrowska, Industrial Projects Manager.
Cukrownia, transformatory, stalowe
konstrukcje
Jednym z najważniejszych wydarzeń
2011 r. dla Działu Projektów Przemysłowych DGF było zdobycie największych
kontraktów. Wśród dużych zleceń znalazła
się wysyłka 10 sztuk transformatorów do
Kanady dla lidera w dziedzinie technologii
energii i automatyki, dla którego łącznie
zrealizowano transport 25 transformatorów. Waga przewiezionych ładunków wahała się od 40 t do 135 t. Dużym sukcesem
zakończył się transport cukrowni z Holandii na Ukrainę, zorganizowany na zlecenie
ukraińskiego kontrahenta, oraz wysyłka
konstrukcji stalowych do Norwegii dla naj-
Rekordy PRJ
w 2011 rOKU
czytaj dalej
większej firmy na polskim rynku budownictwa przemysłowego.
Stawiamy na energetykę
Tymczasem prognozy na 2012 r. nie są optymistyczne. „Nowy rok to przede wszystkim
wiele obaw związanych z zakończeniem
inwestycji na Euro 2012 oraz brak długofalowych projektów inwestycyjnych, czego
wynikiem może być brak zleceń na rynku”,
przekonuje Monika Piotrowska. Szans dla
branży projektów przemysłowych DHL Global Forwarding upatruje w dynamicznie rozwijającym się sektorze energetyki, zwłaszcza wiatrowej, który budzi zainteresowanie
coraz większej grupy inwestorów.
wróć
Rekordy PRJ w 2011 rOKU:
 8,1 m – to średnica największego w historii DHL Global
Forwarding Polska ładunku zrealizowanego przez Dział
Projektów Przemysłowych – z Gdyni do holenderskiego
miasteczka Dordrecht.
 230 t – to waga rekordowo ciężkiego generatora, który
DGF dostarczył do Goole w Wielkiej Brytanii.
 8 – tyle czarterów morskich zabukował Dział PRJ dla
swoich klientów, to również najlepszy wynik w historii
DGF Polska.
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
Europa w zasięgu ręki
Europa w zasięgu ręki
Dla klientów poszukujących szybkiego serwisu
lotniczego na terenie Europy DGF przygotował produkt
DHL AIRFREIGHT PLUS.
Prostota, szybkość, indywidualne podejście i niska cena
obsługi – tak w skrócie można opisać
najważniejsze zalety tego rozwiązania
– perfekcyjnego dla wysyłek towarów
ciężkich oraz masowych, wymagających dostawy na określony dzień. „Dzięki DHL AIRFREIGHT PLUS to klient decyduje o warunkach frachtu i płaci jedną,
uwzględniającą wszystko cenę za fracht
lotniczy, bez ukrytych opłat. W ramach
usługi zapewniamy również odprawę
celną, co pozwala nam dotrzymać oferowanego czasu tranzytu”, wyjaśnia
Damian Beker, Airfreight Plus Manager.
No limits!
W usłudze DHL AIRFREIGHT PLUS przewożone są towary bez ograniczeń wagowych i wymiarowych w określonych
ramach czasowych (zarówno w eksporcie, jak i imporcie).
Wyróżniamy trzy podstawowe serwisy:
 Premium,
 Classic,
 Economy.
W ramach usługi Premium towar jest
dostarczany następnego dnia, w pakiecie Classic – w ciągu dwóch dni, zaś
najtańszy serwis Economy gwarantuje
dostawę towaru do finalnego odbiorcy w ciągu 3-5 dni. Dodatkowo oferujemy dwa pakiety obejmujące transport materiałów niebezpiecznych
(Dangerous Goods) oraz przesyłek
specjalnych dostarczanych w temperaturze kontrolowanej (Life Science).
Towary niebezpieczne są dostarczane
w ciągu maksymalnie dwóch dni, co
wyróżnia usługę DHL Global Forwarding na tle ofert firm spedycyjnych;
przesyłki specjalne w temperaturze
kontrolowanej trafiają do odbiorcy na
następny dzień.
DHL AIRFREIGHT PLUS to idealne
rozwiązanie dla wysyłek
towarów ciężkich oraz masowych,
wymagających dostawy na
określony dzień.
Damian Beker
Korzyści
dla klienta
Airfreight Plus Manager
czytaj dalej
wróć
Korzyści dla klienta
 Brak ograniczeń wagowych i wymiarowych przesyłek.
 Zdefiniowane ramy czasowe usługi w eksporcie i w imporcie.
 Szybkość dostawy – transporty łączone w ramach własnej sieci
połączeń lotniczych i drogowych.
 Gotowy cennik usług bez ukrytych kosztów.
 Możliwość elastycznego dostosowania serwisu do specyficznych
potrzeb klienta.
 Bezpośredni, personalny kontakt z klientem bez pośrednictwa call
center.
 Możliwość nadania przesyłki na koszt odbiorcy.
 Obsługa przesyłek niebezpiecznych i przesyłek specjalnych
w temperaturze kontrolowanej.
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
TOWARY STRATEGICZNE | POLSKO-ARABSKI BIZNES
Towary strategiczne
Transport towarów strategicznych, czyli tzw. towarów
podwójnego zastosowania, stawia przed przewoźnikami
wysokie wymagania dotyczące organizacji przewozu
i dostosowania się do przepisów organów administracji
państwowej.
Według ustawy z 29 listopada
2000 r. do grupy towarów strategicznych zalicza się uzbrojenie oraz
towary podwójnego zastosowania,
czyli technologie, które mogą być użyte w celach cywilnych i wojskowych. Są
to zarówno towary używane w zastosowaniach niewybuchowych, które nie
stwarzają realnego zagrożenia, jak i te
wykorzystywane do produkcji broni jądrowej lub innych urządzeń mających
podobne zastosowanie. Ich transport
stwarza zagrożenie dla utrzymania
międzynarodowego pokoju, bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka oraz oznacza konieczność prowadzenia stałej kontroli obrotu takim
towarem.
Podjęte wszystkie środki ostrożności
W ramach zintegrowanego systemu
zarządzania jakością w 2003 r. DHL
Global Forwarding wdrożył Wewnętrzny System Kontroli (WSK), który został
potwierdzony certyfikatem Polskiego
Centrum Badań i Certyfikacji. Dzięki
temu uzyskał pozwolenie na świadczenie usług logistycznych w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym z wykorzystaniem
wszystkich rodzajów transportu.
Podstawą skutecznego funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli
w DHL Global Forwarding jest jasno
sprecyzowana polityka zarządu, która
definiuje zasady świadczenia dla klientów usług logistycznych związanych
z przewozem towarów podwójnego
czytaj dalej
Zgodnie
z literą prawa
czytaj dalej
Wewnętrzny System Kontroli
to pozwolenie na świadczenie
usług logistycznych
w międzynarodowym
obrocie towarami
o znaczeniu strategicznym,
gwarancja profesjonalnego
doradztwa oraz wsparcie
dla pracowników Działów
Celnych.
zastosowania. Klienci DHL GF mają
zatem gwarancję profesjonalnego
doradztwa, wspartego doświadczeniem i wiedzą Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu, który nadzoruje proces
funkcjonowania systemu WSK w całej
firmie, oraz Koordynatorów WSK zajmujących się bieżącą kontrolą procesu
w obrębie oddziału. DHL GF zapewnia
wsparcie dla pracowników Działów
Celnych realizujących proces odpraw
celnych, a także Działów Spedycji i Obsługi Klienta.
Transport pod specjalnym nadzorem
Zgodnie z obowiązującymi przepisami
klienci DHL Global Forwarding, którzy chcą skorzystać z usług logistycznych w zakresie transportu towarów
strategicznych, są poddawani weryfikacji, a towar będący przedmiotem
eksportu, importu lub tranzytu zostaje poddany procesowi identyfikacji.
Warunkiem rozpoczęcia współpracy
z DHL GF jest podpisanie specjalnego zlecenia na świadczenie usług oraz
udostępnienie niezbędnych dodatko-
wych dokumentów identyfikujących
transakcję. Powyższe działania mają na
celu niedopuszczenie do nielegalnej
transakcji oraz współpracy z jakimkolwiek podmiotem, który uczestniczył
w działaniach związanych z nielegalnym obrotem bądź terroryzmem lub
jest o nie podejrzany. Dzięki temu klienci DHL GF mają pewność, że obrót towarami podwójnego zastosowania jest
zgodny z obowiązującymi przepisami
i nie stanowi zagrożenia dla utrzymania
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.
wróć
wróć
Zgodnie
z literą prawa
Spis towarów podwójnego zastosowania oraz uzbrojenia (wymagającego zezwolenia na obrót nim) jest ustalany na podstawie odpowiednich wykazów międzynarodowych ujętych w rozporządzeniach
Parlamentu Europejskiego. Rząd Polski określa również w drodze
rozporządzenia listę krajów, do których eksport z terytorium RP lub
tranzyt przez to terytorium towarów o znaczeniu strategicznym jest
zakazany lub ograniczony.
Aby uzyskać możliwość świadczenia usług transportowych w międzynarodowym obrocie towarami o znaczeniu strategicznym, operatorzy logistyczni muszą wdrożyć Wewnętrzny System Kontroli (WSK)
potwierdzony certyfikatem wydanym przez Polskie Centrum Badań
i Certyfikacji. Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu WSK
jest wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnego z normą
PN-EN ISO 9001:2001.
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
TOWARY STRATEGICZNE | Polsko-arabski biznes
Polsko-arabski
biznes
Między Marokiem
a Zatoką Perską
czytaj dalej
Trade Lane Managerowie
wspierają klientów
w rozwiązywaniu
problemów z arabskimi
partnerami, pomagają
w budowaniu trwałych
relacji i doborze
rozwiązań logistycznych
dostosowanych do
indywidualnych potrzeb
klienta.
Ze względu na różnice kulturowe, religijne i polityczno-społeczne wymiana handlowa z krajami arabskimi
nie należy do najłatwiejszych. Tymczasem potencjał rynków Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej
odgrywa coraz większą rolę w rozwoju polskiego eksportu.
Wymiana handlowa Polski ze światem arabskim – głównie z firmami
z sześciu państw: Algierii, Arabii Saudyjskiej, Egiptu, Maroka, Tunezji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich – osiąga wartość
ponad 1,6 mld dolarów. Ze względu na
bogactwo surowców energetycznych oraz
ogromny rynek zbytu polskich towarów
i usług kraje arabskie odgrywają ważną
rolę w rozwoju naszego eksportu i importu. Z kolei duża chłonność rynku krajów
arabskich oraz zapotrzebowanie w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej i teleinformatycznej otwiera przed polskimi
przedsiębiorstwami ogromne możliwości
eksportowe. Do najbardziej pożądanych
towarów należą: pojazdy osobowe i dostawcze, ciągniki, urządzenia mechaniczne,
wyroby z metali nieszlachetnych, wyroby
papiernicze i elektroniczne oraz gotowe
artykuły spożywcze (głównie produkty tytoniowe, piekarnicze i cukiernicze). Warto
podkreślić, że ze względu na historyczne,
sięgające lat 70. XX w., stosunki polsko-arabskie przedsiębiorcy znad Wisły są
ważnymi i wartościowymi partnerami biznesowymi.
Handlowy savoir-vivre
W codziennych kontaktach handlowych
nie można zapominać o silnym wpływie
religii na podejmowane decyzje oraz konwenansach kulturowych, zwłaszcza w zakresie komunikacji niewerbalnej, które dla
Europejczyków są mało ważne, a dla świata
arabskiego okazują się niezwykle istotne
(np. używanie tylko prawej ręki, trzymanie
stopy na ziemi, tak aby nie pokazywać podeszwy buta). Rozmowy handlowe przebiegają zwykle według twardych i ustalonych zasad, zatem polscy przedsiębiorcy
czytaj dalej
Mariusz Borkowski
Trade Lane Manager EMEA w DHL Global Forwarding
Dzięki dużej wiedzy na temat specyfiki regionu oraz
doświadczeniu w obsłudze logistycznej klientów
uczestniczących w wymianie handlowej z krajami arabskimi
DHL Global Forwarding jest w stanie udzielić pomocy
merytorycznej i operacyjnej w realizacji kompleksowej
obsługi logistycznej.
powinni przygotować się na długie i często
męczące dyskusje, których głównym celem
są negocjacje cenowe. Biznesmeni arabscy
robią zawsze interesy z ludźmi, dlatego
poważne negocjacje handlowe mogą się
nie udać, jeśli zależy nam na szybkiej i bezosobowej wymianie handlowej. Różnice
kulturowe, religijne i biznesowe mogą być
przeszkodą w budowaniu silnych relacji
z partnerami z krajów arabskich i bardzo
często wpływają na powodzenie transakcji
biznesowych.
Od drzwi do drzwi
Sieć biur i agentów DGF zlokalizowana w 21
krajach arabskich, zatrudniająca blisko 1800
pracowników, to nie tylko gwarancja znajomości lokalnego rynku. Bezpośredni serwis
od drzwi do drzwi zapewnia elastyczność
transportów, natomiast silna współpra-
ca z lokalnymi agencjami celnymi ułatwia
sprawną odprawę celną. DGF oferuje klientom innowacyjne rozwiązania magazynowe
i dystrybucyjne dzięki HUB-owi w Dubaju
– ogromne centrum logistyczne zapewnia
szybki i sprawny dostęp do wszystkich krajów arabskich. To nie tylko port dla największych linii lotniczych i żeglugowych, ale
również węzeł logistyczny i magazyn przeładunkowy.
Na pierwszej linii
DHL Global Forwarding poprzez aktywny
Trade Lane Management (TLM) zapewnia
klientom pomoc w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z partnerami biznesowymi
z krajów arabskich. Zarówno w Polsce, jak
i w krajach arabskich zatrudniamy doświadczonych specjalistów, którzy dzięki swojej
wiedzy i umiejętnościom komunikacyjnym
czuwają nad sprawnym przepływem informacji pomiędzy partnerami nawiązującymi
kontakty biznesowe. Znajomość rynku oraz
panujących na nim zasad sprawia, że Trade
Lane Managerowie są ekspertami, którzy
nie tylko wspierają klientów w rozwiązywaniu problemów z arabskimi partnerami
oraz pomagają w budowaniu i utrzymywaniu trwałych relacji, ale również są w stanie
dobrać optymalne rozwiązania logistyczne
dostosowane do indywidualnych potrzeb
klienta. Współpraca z TLM-ami funkcjonującymi bezpośrednio w krajach arabskich
(tzw. odpowiednikami) może ułatwić często czasochłonne negocjacje oraz uprościć długi proces realizacji zlecenia. Poza
tym Trade Lane Management pozwala na
skrócenie procesu komunikacji, co ułatwia
bieżącą analizę rynku i szybką reakcję na
pojawiające się zmiany.
wróć
wróć
Między Marokiem
a Zatoką Perską
Mówiąc o krajach arabskich, mamy
na myśli obszar pomiędzy Marokiem
a Zatoką Perską, obejmujący terytoria
21 państw, zamieszkany przez ponad
300 mln ludności.
Jest to region zróżnicowany pod względem politycznym, ekonomicznym i kulturowym, a przez to bardzo niestabilny
i nieprzewidywalny. Głównym czynnikiem decydującym o różnym tempie
rozwoju poszczególnych krajów jest
ropa naftowa, dzięki której takie państwa jak Arabia Saudyjska, Algieria czy
Zjednoczone Emiraty Arabskie rozwijają się w szybkim tempie, coraz bardziej
zbliżając się do krajów europejskich.
Tymczasem w państwach pozbawionych dostępu do złóż, takich jak Egipt,
Tunezja czy Syria, wzrost gospodarczy
jest niewielki, co nie tylko wpływa na
sytuację gospodarczą, ale i determinuje
kryzys polityczny, społeczny oraz konflikty regionalne.
Tunezja
Liban
Izrael
Maroko
Syria
Irak
Jordania
Kuwejt
Algieria
Sahara
Zachodnia
Libia
Katar
Egipt
Zjednoczone Emiraty
Arabskie
Arabia Saudyjska
Mauretania
Sudan
Jemen
Dżibuti
Somalia
Oman
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
DALEJ RAZEM | ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA 2012 | ZIELONA LOGISTYKA
Dalej
razem
W styczniu br. w Warszawie odbyło się noworoczne spotkanie
podsumowujące współpracę DHL Global Forwarding z Polską Akcją
Humanitarną. Również w tym roku będziemy współpracować z PAH.
Jedna przesyłka to jeden posiłek dla głodnego dziecka – pod takim hasłem DHL Global Forwarding realizuje założenia akcji dożywiania biednych dzieci. Dotychczasowe
wsparcie okazało się dużym sukcesem, co potwierdziła Janina Ochojska, Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej: „Dzięki pomocy DHL Global Forwarding mogliśmy w 2011 r.
ufundować blisko 70 tys. posiłków dla najmłodszych. To oznacza, że dzięki wam dzieci
będą mogły jeść codziennie”. Noworoczne spotkanie było również okazją do podziękowania klientom i partnerom biznesowym firmy za wsparcie programu Pajacyk. Firma DHL Global Forwarding podpisała umowę przedłużającą współpracę z Polską Akcją
Humanitarną na 2012 r.
70 000 – tyle gorących
posiłków dla głodnych
dzieci ufundowała
firma DHL Global
Forwarding w 2011 r.
Piotr Iwaniuk
Prezes Zarządu
DHL Global Forwarding
Pomoc udzielona Polskiej Akcji
Humanitarnej nie byłaby możliwa
bez naszych klientów. To za ich
sprawą możemy realizować
program Pajacyk:
1 przesyłka = 1 posiłek.
Odpowiedzialny Pracodawca
2012
Wysoka jakość zatrudnienia, dbałość o warunki pracy i rozwój pracowników – to atuty
DHL Global Forwarding, które wyróżniła kapituła konkursu, przyznając firmie tytuł
Odpowiedzialnego Pracodawcy i godło Lidera HR 2012.
Tytuł oraz godło Odpowiedzialnego Pracodawcy to dowód solidności oraz wysokiej pozycji DGF na rynku pracy. Piotr
Iwaniuk, Prezes Zarządu DHL Global
Forwarding, podkreślił, że ta pozytywna
ocena ze strony niezależnych ekspertów
potwierdza nasze dotychczasowe osiągnięcia w obszarze polityki personalnej.
Jej głównym założeniem jest działanie
oparte na globalnej strategii: „Szacunek
i rezultaty”, zgodnie z którą DGF zobo-
wiązuje się do zapewnienia bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, a także
stworzenia kultury opartej na wzajemnym szacunku. Ważnym elementem jest
wsparcie pracowników w realizacji ich
zawodowych i osobistych potrzeb rozwojowych poprzez specjalistyczne szkolenia wewnętrzne, warsztaty oraz staże
międzynarodowe organizowane w ramach wymiany ze spółkami DHL Global
Forwarding na świecie.
„Dzięki systemom
motywacyjnym i szkoleniom
nasi pracownicy mają
możliwość podnoszenia
kwalifikacji i mogą czerpać
satysfakcję z wykonywanych
obowiązków”, powiedział
Piotr Iwaniuk, Prezes Zarządu
DHL Global Forwarding.
Wzorce jakości
Organizatorem konkursu jest redakcja magazynu „Strefa Gospodarki”, ogólnopolskiego dodatku do
„Dziennika Gazety Prawnej”.
Głównym kryterium wyboru laureatów programu jest szeroko rozumiana jakość, począwszy od przestrzegania przepisów Kodeksu pracy
i przepisów BHP, przez podnoszenie
kwalifikacji pracowników, a skończywszy na systemach motywacyjnych i działaniach w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Celem
programu jest propagowanie pozytywnych wzorców oraz modeli działań
w zakresie polityki personalnej.
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
DALEJ RAZEM | ODPOWIEDZIALNY PRACODAWCA 2012 | ZIELONA LOGISTYKA
Zielona logistyka
DHL Global Forwarding, jako część Grupy Deutsche Post DHL, stara się
minimalizować negatywny wpływ na środowisko. Podstawą działań mających
na celu ochronę klimatu jest program GoGreen.
GoGreen to:
 ograniczenie emisji zanieczyszczeń,
redukcja wykorzystania energii oraz
zmniejszenie wytwarzania odpadów,
 pomoc klientom w osiąganiu ich
celów środowiskowych,
 przyjazne środowisku produkty
i usługi,
 ekologiczne technologie,
 podnoszenie świadomości
ekologicznej pracowników.
Grupa Deutsche Post DHL
postawiła sobie za cel
zmniejszenie emisji CO2
w porównaniu z 2007 r.
– do 2012 r. o 10 proc.,
a do 2020 r. o 30 proc.
Ze względu na specyfikę branży, w której
funkcjonujemy, poczuwamy się do szczególnej odpowiedzialności za globalne zmiany
klimatyczne, dlatego wykorzystując swoje kluczowe kompetencje i wiedzę, dążymy do zminimalizowania negatywnego wpływu na środowisko.
Działający od 2008 r. program GoGreen określa
zobowiązania Deutsche Post DHL wobec środowiska. Oto one.
Minimum emisji CO2
W dążeniu do minimalizacji negatywnego wpływu logistyki na środowisko zwracamy szczególną
uwagę na ograniczenie emisji zanieczyszczeń, redukcję wykorzystania energii oraz zmniejszenie
wytwarzania odpadów. Grupa Deutsche Post DHL
zobowiązała się do 2020 r. ograniczyć o 30 proc.
emisję CO2 – w przeliczeniu na wysyłaną paczkę,
transportowaną tonę i każdy wykorzystywany
metr kwadratowy powierzchni użytkowej – powstałą w wyniku działalności własnej oraz podwykonawców. W osiągnięciu tych założeń kluczowe znaczenie mają inwestycje w przyjazne
środowisku technologie transportu i nowe koncepcje skutecznej logistyki miejskiej. Zwiększając
efektywność raportowania w zakresie działań na
rzecz ochrony klimatu, wprowadziliśmy system
pomiaru CO2 oraz tzw. indeks wydajności CO2. Dążymy także do ograniczenia emisji spalin poprzez
inwestycje w zakresie optymalizacji sieci i tras,
efektywne wykorzystanie przestrzeni ładownej
oraz modernizację floty lotniczej i drogowej.
Ekoinnowacje
Wprowadzamy również innowacyjne rozwiązania
ekologiczne dla naszych klientów. Oferujemy przyjazne środowisku produkty i usługi, które mają na
celu zminimalizowanie wpływu logistyki na zmiany
klimatyczne. Zapewniamy nie tylko narzędzia służące do raportowania ilości emitowanych gazów na
każdym etapie transportu, ale i fachowe doradztwo
w zakresie możliwości redukcji emisji oraz strategii
efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Obok
standardowych usług transportowych gwarantujemy także ekologiczne usługi przewozowe, równoważące efekt cieplarniany.
Maksimum zaangażowania
Kluczowe znaczenie dla poprawy efektywności naszych proekologicznych inicjatyw ma wykorzystanie doświadczenia, umiejętności oraz wiedzy blisko
470 tys. pracowników na całym świecie. Dzięki programom podnoszącym świadomość ekologiczną
nasi pracownicy wiedzą, jak minimalizować wykorzystanie zasobów, poprawić efektywność własnej
pracy, a także wykorzystać swoją wiedzę zarówno
w celach biznesowych, jak i w codziennym życiu. Do
najważniejszych inicjatyw mających na celu motywowanie pracowników do działań na rzecz ochrony
klimatu należy Światowy Dzień Sprzątania – w 2010 r.
w jego obchodach wzięło udział 1400 pracowników
z 80 krajów. Blisko 5 tys. pracowników uczestniczyło
w warsztatach „GoGreen DialogMap”, podczas których mogli się dowiedzieć, jak oszczędzać zasoby
naturalne w miejscu pracy.
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
KALENDARZ ŚWIĄT NA ŚWIECIE
DNI WOLNE OD PRACY
CSR
KALENDARZ
Forward Thinking
NR 1/2012 | NEWSLETTER DLA KLUCZOWYCH KLIENTÓW DHL
NEWS
TRENDY
PRODUKTY
OKIEM EKSPERTA
CSR
KALENDARZ
SZANOWNI PAŃSTWO,
dziękujemy za poświęcony czas.
Jeżeli mają Państwo pytania lub chcą dowiedzieć się czegoś więcej
o prezentowanych tematach, zapraszamy do kontaktu.
Czekamy również na uwagi, a także zagadnienia, o jakich chcieliby
Państwo przeczytać na łamach kolejnego numeru newslettera.
napisz
do nas

Podobne dokumenty

FORWARD THINKINg - DHL Global Forwarding

FORWARD THINKINg - DHL Global Forwarding doświadczony zespół 4100 specjalistów w zakresie obsługi celnej w ponad 200 krajach na świecie. Prowadząc czynności celne dla klientów, stosujemy pełną gamę rozwiązań celnych, w tym procedur uprosz...

Bardziej szczegółowo

FORWARD THINKINg - DHL Global Forwarding

FORWARD THINKINg - DHL Global Forwarding towarów w temperaturze kontrolowanej na trasie Chengdu – Łódź niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych, zarówno podczas letnich upałów, jak i srogiego mrozu. Pomimo bardzo zróżnicowanyc...

Bardziej szczegółowo

Forward Thinking - DHL Global Forwarding

Forward Thinking - DHL Global Forwarding biznes oraz zapewniające bezpieczny i pewny transport towarów. Dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu zespołu gwarantujemy bardzo dobrą obsługę operacyjną po obu stronach oraz wiedzę ekspercką, s...

Bardziej szczegółowo

forward thinking - DHL Global Forwarding

forward thinking - DHL Global Forwarding pozycja DHL GF na polskim rynku, ale także międzynarodowe doświadczenie czerpane z zaplecza dużej logistycznej organizacji Grupy Deutsche Post DHL. Wielu klientów korzystających z frachtu lotniczeg...

Bardziej szczegółowo