Pobierz katalog

Komentarze

Transkrypt

Pobierz katalog
Salon Antykwaryczny
AUKCJE
AUKCJA NR 16
grafika, malarstwo, rysunek,
wydawnictwa artystyczne
WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
2 V – 19 V 2007
Salon Antykwaryczny Nautilus, ul. Pijarska 5/2a, Kraków
AUKCJA
Sobota, 19 V 2007, godzina 12 00
Restauracja „Miód i Wino”, ul. Sławkowska 32, Kraków
ZAWARTOŚĆ
Grafika od XVI do XIX wieku
poz.
1 – 58
Grafika XX wieku
poz.
59 – 225
Wydawnictwa artystyczne i ilustrowane
poz.
226 – 237
Malarstwo, rysunek
poz.
238 – 281
Indeksy
str.
45
REGULAMIN AUKCJI
1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, przedmioty o wartości
artystycznej i historycznej, oddane w komis lub będące własnością Salonu Antykwarycznego.
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania.
3. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji i ma
prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży, zmiany kolejności licytowanych przedmiotów oraz do ich wycofania z aukcji bez podania przyczyny.
4. Aukcjoner w imieniu firmy NAUTILUS ma prawo zaproponować do sprzedaży przedmioty, których nie ma w katalogu.
5. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponow-
nego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
6. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, które
złożyły pisemne polecenie kupna najpóźniej na 24 godz. przed
rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły
po tym terminie.
7. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: nr pozycji
w katalogu, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Wysokość limitów oraz nazwiska osób
lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel
Salonu Antykwarycznego NAUTILUS.
14. Osoby odbierające pozycje osobiście zobowiązane są wykupić je w ciągu 7 dni od daty aukcji. Po tym terminie naliczane będą
ustawowe odsetki.
15. Płatników podatku VAT prosimy o wcześniejsze podanie
numeru NIP.
16. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od
umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu
przez niego wiarygodnej ekspertyzy w tym terminie.
17. Organizator, z zastrzeżeniem punktu 16, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne wady prawne licytowanych pozycji, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
R 16

KCJA
AU
N
8. W przypadku takich samych ofert pisemnych, decyduje
kolejność ich doręczenia. Gdy w trakcie licytacji najwyższą zgłoszoną ofertą jest oferta pocztowa, zakup przedmiotu następuje za
wylicytowaną cenę, która może być niższa od kwoty pocztowej.
Jeżeli są conajmniej dwie oferty pocztowe na ten sam obiekt, aukcjoner może rozpocząć licytację od maksymalnego limitu przedostatniej oferty pocztowej powiększonego o jedno postąpienie
(licytacja dla zwycięskiej oferty pocztowej).
9. Nabywcą przedmiotu staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
10. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa mają prawo
pierwokupu po cenach wylicytowanych.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji
osób, które nie wywiązały się z przyjętych zobowiązań.
12. Do wylicytowanej kwoty Salon Antykwaryczny NAUTILUS
dolicza 6 % prowizji.
13. Zakupione pozycje mogą zostać wysłane pocztą: dla instytucji – kredytowo, dla osób prywatnych – za pobraniem bankowym (doliczając opłaty za wartość przesyłki wg taryfy pocztowej).
PEŁNE OPISY I ILUSTRACJE WSZYSTKICH OFEROWANYCH
OBIEKTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA PŁYCIE CD DOŁĄCZONEJ DO KATALOGU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
WWW.ANTIQUE.COM.PL
poz.
1
poz.
4
poz.
poz.

13
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
poz.
2
15
GRAFIKA XVI-XIX WIEK
Beham Sebald Hans (1500–1550)
1.
„Syn marnotrawny opuszczający dom”; miedzioryt; wym.: 58 x 98 mm
800
2.
„Powrót syna marnotrawnego”; miedzioryt; wym.: 58 x 97 mm
800
Bodenehr Gabriel Starszy (1664–1758)
3. „Oblężenie Jasnej Góry przez wojska szwedzkie”, początek XVIII w.; miedzioryt; wym.: 160 x 278
mm [odbitka obcięta]
800
Brydak Jędrzej (1837–1876)
4.
„Widok Krakowa”, 1860; litografia barwna z tintą; wym.: 141 x 592 mm
1200
Dahlberg Erik (1625–1703)
5.
„Brześć Litewski, miasto i twierdza”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 260 x 480 mm
1000
6. „Karol Gustaw w obozie szwedzkim przyjmuje poselstwo polskie”. „Plan miasta Koła i okolicy”,
800
koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 300 x 380 mm
7.
„Bitwa pod Filipowem, 12 X 1656”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 292 x 382 mm
800
8.
„Bitwa pod Gołębiem, 8 II 1656”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 295 x 380 mm
800
9. „Bitwa pod Wojniczem, 23 IX 1655”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 295 x 380 mm
10. „Bitwa w widłach Wisły i Sanu, 25 III 1656”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 285 x 565 mm
600
1000
11. „Iłża. Widok miasta i zamku”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 216 x 345 mm
600
12. „Rakoczy u Karola Gustawa pod Modliborzycami”, k. XVIII w.; mdz.; wym.: 295 x 385 mm
600
13. „Mapa Królestwa Polskiego”, koniec XVIII w.; mdz.; wym.: 290 x 375 mm
800
14. „Obóz pod Toruniem”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 250 x 463 mm
1000
15. „Panorama Gdańska”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 300 x 385 mm
1200
16. „Panorama Warszawy”, „Bitwa pod Warszawą” k. XVIII w.; mdz.; 4 plansze: I. wym.: 252 x 635 mm;
II. wym.: 295 x 570 mm. III. wym.: 300 x 566 mm; IV. wym.: 300 x 560 mm (il. s. 6)
7000
17. „Pilawa. Plan fortecy i Zalewu Wiślanego”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 253 x 317 mm
800
18. „Pińczów. Widok zamku”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 210 x 333 mm
19. „Piotrków Trybunalski”, „Zamek w Janowcu nad Wisłą”, koniec XVIII w.; mdz.; wym.: 290 x 350 mm
20. Plan wybrzeża Bałtyku od Gdańska po Hel”, koniec XVIII w.; mdz.; wym.: 275 x 340 mm
800
800
800
21. „Przysięga magnatów. Dwie sceny przysięgi na wierność na imię Karola Gustawa. I. 16 X 1655 na
przedpolu Krakowa [m.in. Aleksander Koniecpolski, Jan Sobieski, Michał Wiśniowiecki]. II 3 XI 1655
pod Sandomierzem [m.in. Stanisław Rewera Potocki i Stanisław Lanckoroński]”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 295 x 383 mm
800
22. „Pułtusk”, „Bydgoszcz”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 295 x 390 mm 800
23. „Spotkanie Karola Gustawa z Jerzym Rakoczym w pobliżu Ćmielowa”, koniec XVIII w.; miedzioryt;
wym.: 300 x 385 mm
600
24. „Szczecin z lotu ptaka”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 295 x 380 mm
800
25. „Toruń”, koniec XVIII w.; miedzioryt; wym.: 295 x 385 mm
800
26. „Zakroczym. Przejście przez Wisłę wojsk szwedzkich i Rakoczego”, koniec XVIII w.; miedzioryt;
wym.: 295 x 385 mm
800
Dodd Robert (1748–1815)
27. „Flota brytyjska adm. Duncana atakuje flotę holenderską adm. de Wintera w pobliżu Texel
(Camperdown); 11 XI 1797”; przełom XVIII i XIX w.; akwatinta, akwaforta; wym.: 510 x 760 mm
2400
poz.

16
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
poz.
30
poz.
27
Doderer Wilhelm Carl von (1825–1900)
28. „Kraków. Szkoła artylerii na Łobzowie”, połowa XIX w.; lito. barwna; wym. planszy: 385 x 565 mm
800
Eljasz–Radzikowski Walery (1841–1905)
29. „Góralka”; akwaforta; wym. 210 x 160 mm
400
Grabiński Henryk (1843–1903)
30. „Widoki Galicji i guberni południowych Królestwa Polskiego”, Lwów 1881; siedem plansz; litografia piórkowa; wym. plansz: 225 x 310; bardzo rzadkie
1100
Lauvergne Berthelemy de (1805–1871)
31. „Wnętrze stajni w koszarach rosyjskich kirasjerów w Warszawie”, 1840; litografia tonowana; wym.
pl.: 360 x 550 mm
600
32. „Wnętrze kopalni w Wieliczce. Komora”, 1840; litografia tonowana; wym. pl.: 360 x 550 mm
600
33. „Wnętrze kopalni w Wieliczce. Podziemne jezioro”, 1840; litografia tonowana; wym. pl.: 360 x 550 mm
600
Orłowski Aleksander (1777–1832)
34. „Wielki Bazar”, 1820; litografia; wym.: 414 x 537 mm [pl. 505 x 635 mm]
6000
Płoński Michał (1782–1812)
700
35. „Rycerz w zbroi”, 1802; akwaforta, wym.: 160 x 125 mm
Ridinger Johann Elias (1698–1767)
36. „Dziki koń”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 350 x 425 mm
800
37. „Dzikie jelenie”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 340 x 420 mm
600
38. „Lwica z młodymi”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 340 x 425 mm
600
39. „Polowanie na lisy”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 235 x 345 mm
400
40. „Zwierzyniec”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 340 x 420 mm
600
Ridinger Martin Elias (1730–1781)
poz.

41. „Polowanie na zająca”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 366 x 266 mm (il. s. 9)
600
42. „Wół afrykański”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 220 x 315 mm
400
43. „Wół salzburski”, połowa XVIII w.; akwaforta; wym.: 220 x 320 mm
400
34
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
poz.
44
Stroobant François (1819–1916)
44. „Kaplica Zygmuntowska na Wawelu”, 1859; litografia barwna; wym. planszy: 475 x 335 mm
300
45. „Katedra krakowska na Wawelu”, 1859; litografia barwna; wym. planszy: 470 x 335 mm
300
Suhr Peter (1788–1857)
46. „Hamburg. Widok na port i dzielnicę St. Pauli od ujścia Łaby”; ok. 1830; litografia kolorowana;
wym. kompozycji: 360 x 650 mm
800
Trockiewicz Teofil (XVIII w.)
47. „Św. Wincenty a Paulo”, połowa XVIII w.; miedzioryt; wym.: 310 x 210 mm
600
Vernet Joseph Claude (1714–1789), Cochin Charles–Nicolas syn (1715–1790),
Le Bas Jacques Philippe (1707–1783)
48. „La Madrague on la Peche du Thon. Vue du Golphe de Bandol”, Paris 1760; akwaforta;
wym.: 540 x 745 mm
2000
49. „Le Port vieux de Toulon”, Paris 1762; akwaforta; wym.: 530 x 725 mm
2400
50. „Vue de la Ville et du Port de Bayonne”, Paris 1764; akwaforta; wym.: 520 x 720 mm
2000
poz.
41
poz.
40
poz.
47
poz.
57
Walter Henryk (zm. 1860)
51. „Kościół św. Piotra w Krakowie”, ok. 1860; litografia, wym. pl.: 235 x 295 mm
300
52. „Kościół i klasztor PP. Dominikanek na Gródku w Krakowie”, 1860–1863; litografia tonowana; wym.
planszy: 238 x 350 mm
300
53. „Rotunda Bramy Floriańskiej”, ok. 1860; litografia, wym. pl.: 235 x 305 mm
300
54. „Sukiennice i wieża ratuszowa w Krakowie”, 1860–1865; litografia tonowana;
wym. planszy: 278 x 348 mm
300
55. „Zamek krakowski”, 1875; litografia barwna; wym. planszy: 265 x 340 mm
300
Warre J.F. (rysownik, XIX w.); Reeve R.G. (rytownik, XIX w.); Reeve A.W. (rytownik, XIX w.)
56. „Bombardowanie przez flotę aliancką [brytyjsko–francusko–austriacką] twierdzy St. Jean D’Acrs
na wybrzeżu Syrii; 3 XI 1840”; połowa XIX w.; akwatinta, akwaforta; wym.: 475 x 695 mm
1600
Werner Bernard Fryderyk (1690–1776), Winckler Georg Gottfried (XVIII w.)
57. „Wrocław. Widok rynku i ratusza”, po 1760; akwaforta kolorowana; wym.: 315 x 415 mm
1600
Artysta nieznany
58. „Kraków. Widok z Krzemionek”, ok. 1850; staloryt; wym.: 255 x 465 mm

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
1200
10
GRAFIKA XX WIEKU
Aleksiun Jan Jaromir (ur. 1940)
59. „Spotkanie z bykiem”, 1964; technika mieszana (metal); wym.: 300 x 420 mm
600
Bielska–Tworkowska Leokadia (1901–1973)
60. „Krzemieniec. Domy u stóp Góry Bony”, lata 30. XX w.; litografia; wym. : 310 x 430 mm
400
Błocki Włodzimierz (1885–1920)
61. „Portret mężczyzny”, przed 1914; akwaforta; wym.: 200 x 150 mm
400
62. „Tartak”, przed 1914; akwaforta; wym.: 150 x 170 mm
360
Brzęczkowski Stanisław (1897–1955)
63. „Teka miast pomorskich”, Warszawa 1936; 10 autolitografii; wym. plansz: 310 x 230 mm
700
Buczek Włodzimierz (1931–1986), Malina Marian (1922–1970)
64. „Na dancingu”, 1950; „Pejzaż miejski”; litografia; wym.: 350 x 430 mm
300
Bystrzyński [Sobiesław] Włodzimierz (1854–1927)
65. „Emerytura”, 1904; litografia; wym.: 365 x 280 mm
400
Chrystow Sławomir (ur. 1976)
66. „Plaża”, 1999; linoryt; wym.: 640 x 790 mm
400
Corinth Lovis (Franz Heinrich Louis; 1858–1925)
67. „Autoportret”, lata 20. XX w.; miękki werniks; wym.: 120 x 90 mm
1200
Dadlez Paweł (1904–1940)
68. „Eros”, 1936; akwaforta; wym.: 120 x 90 mm
360
Dawski Stanisław (1905–1990)
69. „Rysownik”, lata 50. XX w.; monotypia; wym.: 275 x 210 mm
800
70. „Skok o tyczce”, 1952; sucha igła; wym.: 320 x 215 mm
800
Dretler–Flin Stefania (1909–1994)
71. „Nad morzem”, 1962; linoryt; wym.: 164 x 310 mm
11
300
Dzieliński Kazimierz (ok. 1894–1955)
72. „Sekcyjny”, 1934; litografia; wym.: 305 x 220 mm
200
Fleck Wojciech (1903–1972)
73. „Kapliczka na Bystrem, Zakopane”; monotypia; wym.: 195 x 140 mm
400
Frankowska Fryda (1872–1957)
74. „Sobór św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim w Warszawie”, przed 1914; akwaforta, akwatinta
barwna; wym.: 175 x 130 mm
800
75. „Sobór św. Aleksandra Newskiego na Placu Saskim w Warszawie”, przed 1914; akwaforta, akwatinta;
wym.: 175 x 130 mm
600
Friedrich Iwan (1889–1967)
76. „Karkonosze. Widok na Śnieżkę”, lata 20. XX w.; akwaforta barwna; wym.: 395 x 510 mm
800
Frycz Karol (1877–1963)
77. „Jadwiga Mrozowska i Józef Sosnowski w sztuce Jerzego Szaniawskiego Eros i Psyche”, 1904;
400
litografia barwna; wym. planszy: 315 x 280 mm
Gaj Jacek (ur. 1938)
78. „Odyseusz”, 1969; miedzioryt; wym.: 130 x 145 mm
poz.

78
poz.
800
86
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
12
poz.
poz.
74
85
Get–Stankiewicz Eugeniusz (ur. 1942)
79. „Autoportret z gruchą i gruszkami”; akwaforta, akwatinta barwna; wym.: 158 x 108 mm
[pl. 180 x 130 mm]
500
80. „Bez tytułu”, 1968; miękki werniks; owal o wym.: 220 x 135 mm
500
81. „Karzeł”; linoryt; wym.: 145 x 75 mm
400
82. „Koń”; linoryt; wym.: 150 x 96 mm
400
83. „Niewierny Gienio”, 1986; akwaforta barwna; wym.: 115 x 112 mm 500
Getz Leon (1896–1971)
84. „Madonna z Dzieciątkiem”, 1922; akwaforta; wym.: 215 x 110 mm
300
Gielniak Józef (1932–1972)
85. „Sanatorium VI” („Improwizacja V”), 1959; linoryt; wym.: 200 x 260 mm
3200
Gostyński Marian (1916–1972)
86. „Kulig”, 1937; drzeworyt; wym.: 148 x 198 mm
300
Grott Teodor (1884–1972)
87. „Portret Leona Wyczółkowskiego”, 1909; lito..; wym.: 220 x 250 mm [pl. 240 x 380 mm]
13
800
poz.
92
poz.
96
poz.
97
Grzywacz Zbylut (1939–2004)
88. „Kolejka” („Siedem etapów życia kobiety”), 1986; akwaforta; wym.: 255 x 295 mm
700
Gumowski Jan Kanty (1883–1946)
89. „Widoki Krakowa”, 1926; 12 litografii; wym. plansz: 430 x 285 mm
800
Hiszpańska–Neumann Maria (1917–1980)
90. „Nowa Ruda”, 1952; drzeworyt; wym.: 120 x 175 mm
400
91. „Nowa Ruda – miasteczko przedziwne”, 1952; drzeworyt; wym.: 175 x 120 mm
400
92. „Sandomierz – burza”, 1952; drzeworyt; wym.: 175 x 120 mm
400
93. „Sandomierz – dzwonnica św. Jakuba”, 1952; drzeworyt; wym.: 175 x 120 mm
400
Hoffmann Adam (1918–2001)
94. „Autoportret”, 1942; drzeworyt; wym.: 180 x 130 mm
300
95. „Kobieta z fajką”, 2. połowa lat 40. XX w.; litografia barwna; wym.: 205 x 330 mm
300
Hrynkowski Jan (1891–1971)
96. „Portret Jerzego Karszniewicza – malarza”, 1926; litografia kredką; wym.: 250 x 190 mm
400
Jakimowicz Roman (1899–1964)
97. „Kościoły wileńskie”, Wilno 1928; teka drzeworytów; plansze wym.: 265 x 210 mm

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
1600
14
Jakubowski Stanisław (1885–1964)
98. „Suchar”, ok. 1920; monotypia barwna; wym.: 210 x 170 mm
600
99. „Słowiańskie bóstwo”, lata 20.; drzeworyt kolorowany; wym.: 160 x 80 mm
400
100.„Stary cmentarz żydowski”, lata 20.; mezzotinta; wym.: 155 x 185 mm
600
Janowski Stanisław (1866–1942)
101.„Fragment cmentarza w Wołczesku”, 1934; litografia; wym.: 305 x 215 mm
200
Jaźwiecki Adam Franciszek (1900–1946)
102.„Okopy pod Konarami”, 1934; litografia; wym.: 220 x 285 mm
200
103.„W okopach pod Koszyszczami”, 1934; litografia; wym.: 300 x 220 mm
200
104.„Polska Góra. Teka autolitografii … 1916–1937”, [1937]; 12 plansz; wym.: 340 x 315 mm
800
Konieczny Włodzimierz (1886–1916)
105.„Starzec”, 1909; akwaforta; wym.: 200 x 138 mm
600
Kotkowski Włodzimierz (ur. 1942)
106.„Miotaczka w szatni”, 1977; litografia; wym.: 520 x 400 mm
poz.
poz.
15
109
106
600
Kowalski Leon (1870–1937)
107.„Kościół św. Barbary”, lata 20. XX w.; akwaforta; wym.: 240 x 180 mm
360
Krasnodębska–Gardowska Bogna (1900–1986)
108.„Jesień”, 1935; drzeworyt barwny; wym.: 179 x 137 mm
600
Kuczborski Stanisław (1870–1911)
109. „Taniec Chochoła ze sztuki S. Wyspiańskiego Wesele”, 1904,
litografia barwna; wym.: 285 x 394 mm, (il. s. 15)
1000
Lam Władysław (1893–1984)
110.„Pałac Działyńskich w Poznaniu”, 1933; litografia barwna; wym.: 370 x 260 mm
200
Larisch Karol Adolf (1902–35)
111.„Koziołki”, 1926; akwaforta; wym.: 90 x 120 mm
800
Majcher Alojzy (1907–1943)
112.„Efeb”, 1930; akwaforta; wym.: 225 x 135 mm
360
Martuszewski Franciszek (ur. 1899)
113.„Stara baszta”, lata 20.; akwaforta; wym.: 245 x 195 mm
400
Mehoffer Józef (1869–1946)
114.„Pokonany Anioł”, lata 30. XX w.; litografia; wym.: 355 x 250 mm [pl. 500 x 385 mm]
1000
Menkes Zygmunt (1896–1986)
115.„Pośredniak”, lata 30. XX w.; akwaforta; wym.: 90 x 120 mm
600
Mianowski Lucjan (ur. 1933)
116.„100 metrów”, 1976; litografia; wym.: 650 x 500 mm
950
117.„Bieg przez płotki”, 1972; litografia; wym.: 370 x 485 mm
950
118.„Kula”, 1972; litografia barwna; wym.: 765 x 535 mm
950
Mrożewski Stefan (1894–1975)
119.„Apokalipsa II”, 1933; drzeworyt; wym.: 408 x 367 mm
1200
120.„Faust”, 1932; drzeworyt; wym.: 276 x 210 mm
1600
121.„Kobieta z owcą”, lata 30. XX w.; drzeworyt; wym.: 100 x 80 mm
1400
123.„Madonna z Dzieciątkiem”, 1934; drzeworyt, bibuła; wym.: 298 x 249 mm
2200
124.„Mnich z księgą i trzy akty”, Paryż 1929; drzeworyt; wym.: 95 x 41 mm

350
122.„Kościół św. Jana w Poznaniu”, ok. 1926; drzeworyt; wym.: 286 x 303 mm
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
500
16
poz.
108
125.„Tancerze”, 1936; drzeworyt; wym.: 146 x 115 mm
Orlik Emil (1870–1932)
126.„Przemarsz wojska przez góry”; akwaforta, akwatinta, 250 x 200 mm
Ossecki Wilhelm (Wilk; 1892–1958)
127.„Niemen”, 1924; drzeworyt barwny; wym.: 270 x 165 mm
128.„Portret Edwarda hr. Raczyńskiego”, 1929; miedzioryt; wym.: 325 x 235 mm
129.„Wilno – podwórze”, 1925; drzeworyt barwny; wym.: 260 x 200 mm
Pamuła Jan (ur. 1944)
130.„Postać”, 1967; akwaforta; wym.: 175 x 128 mm
Panek Jerzy (1918 – 2001)
131.„Lew i wiatr”, 2000; odprysk; wym.: 487 x 640 mm
132.„Niewidomy erotoman (X)”, 1993; akwaforta; wym.: 490 x 267 mm
133.„Student rysujący”, ok. 1940; drzeworyt; wym.: 60 x 60 mm
17
poz.
123
400
600
400
300
400
400
1600
1600
1200
poz.
137
poz.
138
Pawlikowska Aniela (Lela; 1901–1980)
134.„Królowa Korony Polskiej”, ok. 1932; linoryt; wym.: 410 x 350 mm
400
Picasso Pablo (właśc. P. Ruiz Blasco, 1881–1973)
135.„Baigneuse”, 1909; reprodukcja barwna; wym.: 240 x 200 mm; sygnowana ołówkiem przez artystę
p.d.: Picasso. 600
136.„Vase de fleurs”, 1909; reprodukcja barwna; wym.: 240 x 200 mm; sygnowana ołówkiem przez
artystę p.d.: Picasso. 600
Podoski Wiktor (1901–1970)
137.„Akt”, 1954; drzeworyt; wym.: 140 x 173 mm
800
138.„Martwa natura”, 1951; drzeworyt; wym.: 86 x 104 mm
600
139.„W parku”, 1955; drzeworyt; wym.: 115 x 137 mm
600
Prauss Ryszard (1902–1955)
140.„Turniej rycerski”, lata 30. XX w.; drzeworyt barwny; wym.: 180 x 260 mm
300
Procajłowicz Antoni (1876–1949)
141.„Dziewczyna w chuście”, ok. 1905; litografia barwna; w.: 385 x 300 mm
1600
Raczyński Stanisław (1903–1982)
142.„Kraków”, 2. połowa lat 40.; 10 drzeworytów na tincie; wym.: 218 x 163 mm [pl. 390 x 340 mm]
600

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
18
143.„Na zawodach hippicznych”, lata 20.; akwaforta; wym.: 86 x 120 mm
360
144.„Wawel. Dziedziniec Batorego”, 1926; akwaforta; wym.: 180 x 130 mm
300
Ritter Maria (1899–1976)
300
145.„Zaułek”, 1926; akwaforta; 120 x 168 mm
Roguski Władysław (1890–1940)
146.„Kościół klarysek – Bydgoszcz”, 1933; litografia barwna; wym.: 373 x 244 mm
200
Rolicz Stanisław (1913–1977)
600
147.„Polonia Resurecta”, 1944; miedzioryt; wym.: 190 x 120 mm
Rubczak Jan (1884–1942)
148.„Altana”, 1908; akwaforta; wym.: 90 x 120 mm
800
149.„Kościół św. Idziego w Krakowie”, 1907; akwaforta; wym.: 150 x 195 mm
600
150.„Kościół św. Idziego w Krakowie”, 1907; akwaforta; wym.: 150 x 195 mm
151.„Stary dom normandzki”, 1909; akwaforta; wym.: 120 x 160 mm
152.„Skałka”, ok. 1907; akwaforta; wym.: 95 x 95 mm
700
153.„Wawel od strony kościoła św. Idziego”, ok. 1907; akwaforta; wym.: 180 x 100 mm
600
poz.
poz.
19
600
1200
170
153
poz.
poz.
173
161
154. „Zaułek między kościołami Mariackim i św. Barbary w Krakowie”, przed 1914; akwatinta, akwaforta;
wym.: 140 x 175 mm
800
Rudziński Andrzej (1910–1980)
155.„Kwiaty” z cyklu „Z nad Wisły”, 1957; technika mieszana (metal); wym.: 500 x 350 mm
400
156.„Wiosenne porządki” z cyklu „Ule”, 1955; akwaforta, sucha igła; wym.: 245 x 320 mm
400
Rychter Tadeusz (1870–1943)
157.„Prof. Teodorowicz – studium głowy”; litografia; wym.: 355 x 240 mm
400
Rzecki–Szreniawa Stanisław (1888–1972)
158.„Michał Przybyłowicz jako król w sztuce Kopciuszek”, 1904; lito. barwna; wym.: 250 x 155 mm

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
400
20
159.„Helena Sulima w roli Jessiki w sztuce Szekspira Kupiec Wenecki”, 1904; litografia barwna;
700
wym.: 345 x 122 mm
Rzegociński Witold (1883–1969)
160.„Burza”, lata 20. XX w.; akwaforta; wym.: 320 x 265 mm450
Schreyer Lothar (1886–1966)
161.„Robot”, 1923; litografia barwna; wym.: 260 x 80 mm [wym. planszy: 398 x 295 mm]
5000
Segall Lasar (1889–1957)
162.„Siedzący mężczyźni”, lata 20. XX w.; litografia; wym. kompozycji: 380 x 290 mm
600
Siedlecki Franciszek (1867–1934)
163.„Cyprian K. Norwid”, 1904; akwaforta, akwatinta, ruleta; wym.: 146 x 106 mm
400
Skoczylas Władysław (1883–1934)
164.„Głowa górala”, 1925; drzeworyt na tincie; wym.: 220 x 220 mm
600
165.„Święta Trójca”, 1916; drzeworyt; wym.: 129 x 91 mm
600
166.„Pieta” [mała], 1916; drzeworyt; wym.: 129 x 91 mm
600
Srzednicki Konrad (1894–1993)
167.„A może Sen nocy letniej”, 1969; akwaforta, akwatinta; wym.: 330 x 348 mm
800
Stanisławski Jan (1860–1907)
168.„Chata” 1899; litografia, wym.: 200 x 275 mm
1800
169.„Kościół Św. Marka w Wenecji”, 1900; litografia barwna, wym.: 150 x 157 mm
1600
170.„Kościół Św. Marka w Wenecji”, 1900; litografia barwna, wym.: 150 x 157 mm (il. s. 19)
2000
171.„Sad”, 1899; litografia; wym.: 328 x 242 mm
1800
Steller Paweł (1895–1974)
172.„Bartnik”, 1937; drzeworyt; wym.: 278 x 210 mm
400
Stern Jonasz (1904 – 1988)
173.„Kompozycja”, lata 50. XX w.; serigrafia; wym.: 385 x 472 mm
2000
Styrylska Celina (ur. 1923)
174.„Nad wodą” [„Trzy gracje”], lata 50. XX w.; litografia; wym.: 210 x 220 mm
300
Suchanek Antoni (1901–1982)
175.„Łódź 1948”; teka 12 autolitografii; wym. plansz: 490 x 340 mm
600
Szmaj Stefan (1893–1970)
176.„Ratusz w Toruniu”, 1933; litografia barwna; wym.: 375 x 265 mm
21
200
Szpingier Zygmunt (1901–1960)
177.„Port – Gdynia”, 1933; litografia barwna; wym.: 245 x 373 mm
200
Szulc Marian (1922–1996)
178.„Karawele”, lata 50. XX w.; sucha igła; wym.: 245 x 370 mm
300
179.„Wojownik”, lata 50. XX w.; sucha igła; wym.: 120 x 90 mm
300
Taranczewski Wacław (1903–1987)
180.„Stare spichrze – Grudziądz”, 1933; litografia barwna; wym.: 263 x 368 mm
200
Treter Bogdan (1886–1945)
181.„Ewa”, ok. 1914; akwaforta; wym.: 178 x 96 mm
800
Waśkowski Wacław (1904–76)
182.„Autoportret”, ok. 1943; drzeworyt; wym.: 190 x 140 mm
600
Wąsowicz Wacław (1891–1942)
183.„Chłop z wózkiem”, lata 20.; drzeworyt; wym.: 155 x 165 mm
400
Weiss Wojciech (1875–1950)
184.„Akt przy wieczornym świetle II”, ok. 1924; monotypia barwna; wym.: 278 x 198 mm
4500
185.„Akt, leżąca na kanapie”, ok. 1930; monotypia; wym: 180 x 240 mm
4000
186.„Akt siedzącej w fotelu II”, ok. 1925; monotypia barwna; wym.: 280 x 200 mm
5000
187.„Szron – kościół św. Anny w Krakowie”, ok. 1928; monotypia barwna; w.: 200 x 280 mm
3600
188.„Letnie kwiaty w dzbanku”, ok. 1930; monotypia barwna; wym.: 270 x 205 mm
3600
189.„Odpoczynek sportowców”, ok. 1935; monotypia barwna; wym. 207 x 270 mm
2500
190.„W kinie”, ok. 1945; monotypia; wym. 195 x 290 mm
2500
191.„Klasztor Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie”, 1911; lito. kolo. kredką, 290 x 390 mm
2500
192.„Akt – myjąca nogi”, 1916; litografia kredką; wym.: 210 x 160 mm
1800
193.„Akt – leżąca w pracowni”, 1923; litografia kredką; wym.: 160 x 220 mm
1000
194.„Malarka”, 1925; drzeworyt; wym.: 278 x 197 mm
1400
195.Teka „Drzeworyty”, 1925; teka grafik, różne formaty
1600
197.„Akt za tiulową zasłoną”, 1925; drzeworyt; wym.: 113 x 175 mm
1200
198.„Aneri malująca pod kopami – Pejzażystka”, 1926; drzeworyt; wym.: 100 x 147 mm
199.„Autoportret II”, 1940; drzeworyt; wym.: 277 x 215 mm

12 000
196.„Akt przy wieczornym świetle”, 1925; drzeworyt; wym.: 258 x 197 mm
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
600
1200
22
poz.
207
poz.
184
200.„Z okna pracowni – widok na Bramę Floriańską”, 1941; drzeworyt; wym.: 277 x 213 mm
1200
201.„Kraków – Barbakan”, 1942; drzeworyt; wym.: 214 x 278 mm
1200
202.„Kraków – Barbakan zimą”, 1942; drzeworyt; wym.: 215 x 278 mm
1200
203.„Kraków – Barbakan z gołębiami”, 1942; drzeworyt; wym.: 277 x 215 mm
1200
204.„Rynek w Krakowie”, 1942; drzeworyt; wym.: 215 x 293 mm
1200
205.„Kościół św. Jana w Krakowie – Nalot”, 1944; drzeworyt; wym.: 292 x 183 mm
1200
Wejman Mieczysław (1912–1992)
206.„Księżyc”, 2. połowa lat 40.; drzeworyt; wym.: 177 x 138 mm
400
Winnicki–Radziewicz Aleksander (ur. 1911)
207.„Roboty kolejowe”, 1933; akwatinta, akwaforta; wym.: 192 x 168 mm
23
1600
Wojnarski Jan (1879–1937)
208.„Podwórze Kościoła Mariackiego”; akwaforta; wym.: 250 x 175 mm
400
Wojtkiewicz Witold (1879–1909)
209.„Jadwiga Mrozowska z Anastazji” E. Orzeszkowej”, 1904; litografia; wym.: 375 x 160 mm
2000
210.„Jadwiga Mrozowska z Anastazji” E. Orzeszkowej”, 1904; litografia; wym.: 375 x 155 mm; rzadka
odbitka na zielonym papierze
2500
211.„Jadwiga Mrozowska jako Psyche w sztuce Jerzego Żuławskiego Eros i Psyche”, 1904; litografia;
wym.: 345 x 205 mm
2000
Wroniecki Jan Jerzy (1890–1948)
212.„Górny Śląsk”, 1933; litografia barwna; wym.: 270 x 375 mm
200
Wyczółkowski Leon (1852–1936)
213.„Anioł barokowy w kościele w Koronowie”, 1927; litografia kredą; wym.: 540 x 335 mm
400
215.„Las w słońcu”, 1906; akwaforta, sucha igła; wym.: 217 x 280 mm, odb. próbna
2800
216.„Peonie w krysztale”, 1922; kamienioryt; wym.: 405 x 265 mm
3600
217.„Św. Stanisław – Wawel”, 1915; litografia kredą na tincie; wym.: 390 x 275 mm
poz.

2800
214.„Kościół śś. Piotra i Pawła”, 1915; litografia kredą na tincie; wym.: 280 x 390 mm
400
218.„Uliczka”, 1912; litografia; wym. komp.: 140 x 265 mm [pl. 370 x 500 mm]
2000
219.„Wiatrak”, 1912; litografia; wym. planszy: 210 x 340 mm
1600
220.„Zagroda z końmi”, 1912; litografia; wym. komp.: 255 x 385 mm [pl. 400 x 540 mm]
2000
215
poz.
218
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
24
poz.
216
poz.
210
poz.
210
Zakrzewski Władysław (1903 – 1944)
221.„Wawel – zamek”, lata 30.; akwaforta; wym.: 110 x 155 mm
360
222.„Barbakan”, lata 30.; akwaforta; wym.: 100 x 150 mm
360
Żurawski Władysław (1888–1962)
223.„Przyjaciółki”, lata 30. XX w.; drzeworyt; wym.: 190 x 175 mm
400
Teka
224.„Kraków. Sześć autolitografii”, Kraków 1928; autolitografie, wym. 430 x 350 mm
1800
Teka
225.„XIV zjazd lekarzy i przyrodników polskich w Poznaniu”, 1933; litografie barwne odbite sposobem
offsetowym; wym.: 395 x 300 mm
1000
25
WYDAWNICTWA ARTYSTYCZNE I ILUSTROWANE
Księga pamiątkowa poświęcona Guillaume Apollinaire’owi, Marcoussis Louis (1878–1941)
226.„Receuil d’hommages par Roch Grey, Andre Salmon, Celine Arnaud, Paul Dermee, Francis Picabia, Pierre Albert–Birot, Henri Hertz, Ivan Goll, Alberto Savinio, Tristan Tzara, Giuseppe Ungaretti”, Paris
[1924] (wym.: 22,5 x 17 cm); oryginalna litografia Louisa Marcoussisa, „Portret Apollinaire’a”, wym.: 210
x 130 mm
1600
Berlewi Henryk (1894–1967)
227.„Machano–fakturen von Henryk Berlewi. Situationen 60 galerie dokumentation b 1–63”, Berlin 1963; wydawnictwo artystyczne; wym.: 22 x 22 cm; dwie składane, trójelementowe plansze z
serigrafiami [wym.: 22 x 66 cm] oraz jedna plansza z kompozycją na folii [22 x 22 cm]
3000
Brzękowski Jan (1903–1983), Léger Fernand (1881–1955)
228.„Les murs du silence. Illustrationes de Fernand Léger”, Paris 1956; 8o (wym.: 27 x 19 cm), s. 38
(il. s. 28)
1000
poz.

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
227
26
poz.
229
poz.
226
poz.
230
Brzękowski Jan (1903–1983), Arp Jean (właśc. Hans A., 1887–1966)
229.„Nuits Vegetales”, Paris 1938; 8o (wym.: 19 x 14 cm), s. 16; frontispis Hansa [Jeana] Arpa
3000
Brzękowski Jan (1903–1983), Ernst Max (1891–1976)
230.„Spectacle metallique”, Paris 1937; 8o (wym.: 20,5 x 16 cm), s. 28; frontispis projektowany przez
Maxa Ernsta
3000
Dretler–Flin Stefania (1909–1994)
231.Bernard Hamel, „Mon beau Kraków”, 1938; 8o (wym.: 24 x 17 cm), s. 34; 15 plansz z drzeworytami
400
Halicka Alicja (1894–1975)
232.Israel Zangwill, „Les enfants du Ghetto”, Paris 1925; 8o (wym.: 25 x 19 cm), s. 223; 24 litografie (23
na oddzielnych tablicach, jedna w tekście) (il. s. 28)
1800
233.Murat, Lucien la Princesse, „La Fayette”, Paris bdw. [ok. 1930]; 8o (wym.: 35,5 x 22 cm), s. 10
800
Katalog I Wystawy Sztuki Nowoczesnej
234.„Katalog I Wystawy Sztuki Nowoczesnej zorganizowanej przez Klub Artystów w Krakowie”,
grudzień 1948–styczeń 1949; 8o (wym.: 25 x 21,5 cm), s. 24; bardzo rzadki katalog wystawy Grupy
Krakowskiej
600
27
227
228
230
229
235
226
234
poz.
228
233
232
236
poz.
232
Katalog wystawy polskiej sztuki abstrakcyjnej w galerii Denis Rene w Paryżu
235.„Precurseurs de l’art. Abstrait en Pologne. Kazimierz Malewicz, Katarzyna Kobro, Władysław Strzemiński, Henryk Berlewi, Henryk Stażewski”, Paris 1957; 8o (wym.: 24 x 17 cm), s. 44
700
Mrożewski Stefan (1894–1975)
236.Eugenia Markowa, „Witraże. Kartki z Kroniki Śląskiej z drzeworytami Stefana Mrożewskiego”,
Paryż 1946; 8o (wym.: 23 x 14,5 cm), s. 104; 5 drzeworytów
200
Pronaszko Zbigniew (1885–1956)
237.Emil Zegadłowicz, „Zmory”, Kraków 1936; 8o (wym.: 20,5 x 14,5 cm), s. 504; 33 ilustracje Z. Pronaszki w tekście
200

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
28
MALARSTWO, RYSUNEK
Berdowska Tamara (ur. 1962)
238.„Ogień”, 1992; olej, płótno; wym.: 100 x 81 cm, sygn.
4500
Damasiewicz Witold (1919–1996)
239.„Impromptu 1”, lata 50.; olej, płyta; wym.: 45 x 72 cm, sygn.
2800
240.„W przedziale”, 1952/1953; olej, płótno; wym.: 45 x 50 cm, sygn.
2200
poz.
poz.
29
239
238
poz.
241
Hofman Vlastimil (1881–1970)
241.„Prima Vera”, 1929; olej, tektura; wym.: 37,5 x 45,5 cm, sygn.
12 000
Holzmüller Juliusz (1876–1932)
242.„W drodze na targ”; gwasz, akwarela, papier, tektura; wym.: 37 x 62 cm, sygn.
7000
243.„Na targu”; gwasz, akwarela, papier, tektura; wym.: 36,5 x 61,5 cm, sygn.
7000
Jakubowski Stanisław (1885–1964)
244.„Pradawna kapliczka”, lata 20.; akwarela; wym.: 28 x 20 cm, sygn.

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
1000
30
poz.
245
poz.
246
Jarocki Władysław (1879–1965)
245.„Brama Floriańska w Krakowie”, ok. 1926; olej na tekturze, wym.: 29,7 x 35,2 cm, sygn.
5000
Jaxa–Małachowski Soter (1867–1944)
246.„Chmury nad Bałtykiem”, 1930; olej, sklejka; wym.: 55 x 70 cm, sygn.
poz.
31
242
7000
poz.
247
Kamocki Stanisław (1875–1944)
247.„Harenda–Zakopane”, 1937; olej, tektura; wym.: 40,5 x 50 cm, sygn. na odwrocie

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
7000
32
poz.
248
Kamocki Stanisław (1875–1944)
248.„Stary kościółek – Zakopane”, lata 30.; olej, tektura; wym.: 35 x 45 cm, sygn.
33
6000

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
poz.
253
poz.
249
34
poz.
251
poz.
250
Kapusta–Kozera Elżbieta (ur. 1976)
249.„Opuszczone pole”, 2001; olej na płótnie; wym.: 80 x 100 cm, sygn.
2500
Kowner Józef (1895–1967)
250.„Miejski dom [Sztetl w Łodzi]”, 1935; olej na płótnie; wym.: 70 x 80 cm, sygn.
7200
Lam Władysław (1893–1984)
251.„Górski potok”, lata 30.; olej, płótno naklejone na tekturę; wym.: 33,5 x 30 cm, sygn.
2000
Langner Wiktor Zbigniew (1906–1985)
252.„Amory”, 1932; akwarela, ołówek, papier; wym.: 12,5 x 13,5 cm, sygn.
600
L
253.„Kompozycja”, lata 60. XX w.; technika własna, papier; wym.: 28,5 x 40,5 cm, sygn.
3500
Leszczyńska–Kluza Danuta (ur. 1926)
254.„Akt”, 1957; piórko, ołówek, papier; wym.: 23 x 16 cm
35
300
poz.
poz.
256
poz.
255
257
Malczewski Rafał (1892–1965)
255.„Pejzaż z Zakopanego”, lata 30.; akwarela, papier, tektura; wym.: 38 x 70 cm, sygn.

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
4000
36
poz.
259
Marek Józef (ur. 1922)
256.„Widok z pracowni”, 1954; olej na tekturze; wym. 49 x 67 cm, sygn. na odwrocie
2500
Noakowski Stanisław (1867–1928)
257.„Motyw architektoniczny”; piórko, tusz lawowany na papierze; wym.: 21,6 x 18,8 cm
1200
Obrębowski Wacław (1910–1939)
258.„Katedra Notre Dame w Paryżu”, 1937; ołówek, papier; wym.: 22 x 27 cm, sygn.
1200
Orbitowski Janusz (ur. 1940)
259.„Kompozycja przestrzenna XV”, 1968; technika własna, płótno; wym.: 80 x 60 cm, sygn.
37
10 000
poz.
poz.
261
263
Pawliszak Wacław (1866–1905)
260.„Jeźdźcy”; tusz lawowany, ołówek, papier naklejony na karton; wym.: 30 x 41 cm, sygn.
1600
Potworowski Tadeusz Piotr (1898–1962)
261.„Kwiaty i motyle”, 1932; akwarela, gwasz, tusz na papierze; 44 x 30 cm, sygn.
22 000
Rudzka–Cybisowa Hanna (1897–1988)
262.„Widok znad Wisły” [„Warszawa”], 1919; olej, tektura; wym.: 19,5 x 20,5 cm, sygn.
4500
Rzepiński Czesław (1905–1995)
263.„Portret kobiety”, lata 50.; olej, płótno, wym.: 61 x 50 cm, sygn.
7900
Rzepka Allan (ur. 1940)
264.„Rękopis znaleziony w Saragossie”, 2003; teka 24 prac w technice mieszanej (akwarela, tempera,
gwasz, tusz); płótno; wym.: 60 x 40 cm
24 000

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
38
poz.
264
poz.
39
260
poz.
262
Skarżyński Jerzy (1924–2004)
265.„Akt”, lata 50. XX w.; ołówek, papier; 46 x 29,7 cm
2500
266.„Oszustwo w południe”, 1993; akwarela, tusz, papier; wym.: 46,5 x 34,5 cm
6000
267.„Droga do Borobodur (Jawa)”, 1984; tusz, papier; wym.: 33 x 22 cm
700
268.„Janosik. Pierwsze nauki”, 1972; tusz, papier; wym.: 33,5 x 24,5 cm
600
600
269.„Janosik”, 1972; akwarela, tusz, papier; wym.: 33,5 x 25 cm
270. „Janosik. Pojedynek”, 1972; dwie plansze; akw., tusz, papier; wym. plansz: 33,5 x 24,5 cm
1000
271.„Janosik. Pojedynek”, 1972; dwie plansze; tusz, papier; wym. plansz: 33,5 x 24,5 cm
1000
272.„Janosik. Pierwsze kroki”, 1972; dwie plansze; tusz, papier; wym. plansz: 33,5 x 24,5 cm
1000
273.„Las”, 1977; dwie plansze; tusz, papier; wym. obydwu plansz: 32 x 21 cm
1000
274.„Martwa natura”, lata 50.; pastel, papier; wym.: 27 x 42 cm, sygn.
6000
Skarżyński Jerzy (1924–2004) i Lidia (1920–1994)
275.„Scenografia do sztuki Augusta Strindberga Taniec śmierci”, Kraków 1967; technika własna, papier, tektura; wym.: 50 x 63 cm, sygn.
5000
poz.

267
poz.
270
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
poz.
271
40
41
poz.
274
poz.
275
poz.
poz.
276
279
Stanek Zdzisław (1925–1996)
276.„Pejzaż z chałupą”, 1954; olej, płótno; wym.:
36 x 70 cm, sygn.
3600
Taranczewski Wacław (1903–1987)
277.„Martwa natura z owocami”, lata 60. XX w.;
pastel, papier; wym.: 50 x 70 cm, sygn.
3200
278.„Martwa natura z młynkami i Biblią”, lata
60.; olej, płótno; wym.: 70 x 80 cm, sygn.
7000
Tobis Andrzej (ur. 1970)
279. „Kosz”, 2005; olej, płótno; wym.: 150 x 120 cm
8500
Wejman Mieczysław (1912–1992)
280.„Leżąca postać z miastem i księżycem”, lata
40./50. XX w.; tusz, papier; wym.: 6 x 12 cm
300
281.„Postaci”, lata 40./50. XX w.; tusz, papier;
wym. kompozycji: 9 x 8 cm
300

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
42
43
poz.
277
poz.
278
poz.
282
Wyspiański Stanisław (1869–1907)
282.„Św. Dorota”, 1895–1897; akwarela, tusz, kredka na kalce i papierze; wym. kalki: 69 x 35 cm, wym.
podobrazia: 73 x 31 cm
16 000

PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
44
A Albert–Birot Pierre 26
Aleksiun Jan Jaromir 11
Apollinaire Guillaume 26
Arnaud Celine 26
Arp Jean 27
B Beham Sebald Hans 5
Berdowska Tamara 29
Berlewi Henryk 26, 28
Bielska–Tworkowska Leokadia 11
Błocki Włodzimierz 11
Bodenehr Gabriel Starszy 5
Brydak Jędrzej 5
Brzęczkowski Stanisław 11
Brzękowski Jan 26, 27
Buczek Włodzimierz 11
C Chrystow Sławomir 11
Cochin Charles–Nicolas syn 9
D Dadlez Paweł 11
Dahlberg Erik 5, 6
Damasiewicz Witold 29
Dawski Stanisław 11
Dermee Paul 26
Dodd Robert 6
Doderer Wilhelm Carl von 7
Dretler–Flin Stefania 11, 27
Dzieliński Kazimierz 12
E Eljasz–Radzikowski Walery 7
Ernst Max 27
F Fleck Wojciech 12
Frankowska Fryda 12
Friedrich Iwan 12
Frycz Karol 12
G Gaj Jacek 12
Get–Stankiewicz Eugeniusz 13
Getz Leon 13
Gielniak Józef 13
Goll Ivan 26
Gostyński Marian 13
Grabiński Henryk 7
Grey Roch 26
Grott Teodor 13
45
Grzywacz Zbylut 14
Gumowski Jan Kanty 14
INDEKS OSÓB
H Halicka Alicja 27
Hertz Henri 26
Hiszpańska–Neumann Maria 14
Hoffmann Adam 14
Hofman Vlastimil 30
Holzmüller Juliusz 30
Hrynkowski Jan 14
Martuszewski Franciszek 16
Mehoffer Józef 16
Menkes Zygmunt 16
Mianowski Lucjan 16
Mrozowska Jadwiga 12, 24
Mrożewski Stefan 16, 28
J Jakimowicz Roman 14
Jakubowski Stanisław 15, 30
Janowski Stanisław 15
Jarocki Władysław 31
Jaxa–Małachowski Soter 31
Jaźwiecki Adam Franciszek 15
K Kamocki Stanisław 32, 33
Kapusta–Kozera Elżbieta 35
Karol Gustaw 5
Kobro Katarzyna 28
Koniecpolski Aleksander 6
Konieczny Włodzimierz 15
Kotkowski Włodzimierz 15
Kowalski Leon 16
Kowner Józef 35
Krasnodębska–Gardowska Bogna 16
Kuczborski Stanisław 16
L Léger Fernand 26
Lam Władysław 16, 35
Lanckoroński Stanisław 6
Langner Wiktor Zbigniew 35
Larisch Karol Adolf 16
Le Bas Jacques Philippe 9
Lenica Jan 35
Leszczyńska–Kluza Danuta 35
M Majcher Alojzy 16
Malczewski Rafał 36
Malewicz Kazimierz 28
Malina Marian 11
Marcoussis Louis 26
Marek Józef 37
Markowa Eugenia 28
N Noakowski Stanisław 37
Norwid Cyprian K. 21
O Obrębowski Wacław 37
Orbitowski Janusz 37
Orlik Emil 17
Orłowski Aleksander 8
Ossecki Wilhelm 17
P Pawlikowska Aniela 18
Pawliszak Wacław 38
Picabia Francis 26
Picasso Pablo 18
Płoński Michał 8
Podoski Wiktor 18
Potocki Stanisław Rewera 6
Potworowski Tadeusz Piotr 38
Prauss Ryszard 18
Procajłowicz Antoni 18
Pronaszko Zbigniew 28
Przybyłowicz Michał 20
R Raczyński Edward hr. 17
Raczyński Stanisław 18
Rakoczy Jerzy 6
Reeve A.W. 10
Reeve R.G. 10
Ridinger Johann Elias 8
Ridinger Martin Elias 8
Ritter Maria 19
Roguski Władysław 19
Rolicz Stanisław 19
Rubczak Jan 19
Rudziński Andrzej 20
Rudzka–Cybisowa Hanna 38
Rychter Tadeusz 20
Rzegociński Witold 21
Rzepiński Czesław 38
Rzepka Allan 38
S Salmon Andre 26
Savinio Alberto 26
Schreyer Lothar 21
Segall Lasar 21
Siedlecki Franciszek 21
Skarżyńska Lidia 40
Skarżyński Jerzy 40
Skoczylas Władysław 21
Sobieski Jan 6
Sosnowski Józef 12
Srzednicki Konrad 21
Stanek Zdzisław 42
Stanisławski Jan 21
Stażewski Henryk 28
Steller Paweł 21
Stern Jonasz 21
Stroobant François 9
Strzemiński Władysław 28
Styrylska Celina 21
Suchanek Antoni 21
Suhr Peter 9
Szaniawski Jerzy 12
Szmaj Stefan 21
Szpingier Zygmunt 22
Szulc Marian 22
T Taranczewski Wacław 22, 42
Tobis Andrzej 42
Treter Bogdan 22
Trockiewicz Teofil 9
Tzara Tristan 26
U
Ungaretti Giuseppe 26
V
Vernet Joseph Claude 9
W Walter Henryk 10
Warre J.F. 10
Waśkowski Wacław 22
Wąsowicz Wacław 22
Weiss Wojciech 22

Wejman Mieczysław 23, 42
Werner Bernard Fryderyk 10
Winckler Georg Gottfried 10
Winnicki–Radziewicz Aleksander 23
Wiśniowiecki Michał 6
Wojnarski Jan 24
Wojtkiewicz Witold 24
Wroniecki Jan Jerzy 24
Wyczółkowski Leon 24
Wyspiański Stanisław 44
Z
Zakrzewski Władysław 25
Zangwill Israel 27
Ż
Żurawski Władysław 25
INDEKS GEOGRAFICZNY
B Brześć Litewski 5
Bydgoszcz 6, 19
C, Ć Częstochowa 5
Ćmielów 6
F
Filipów 5
G
Galicja 7
Gdańsk 5, 6
Gdynia 22
Gołąb 5
Górny Śląsk 24
Grudziądz 22
H Hamburg 9
Hel 6
Kraków 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16, 18, 19, 20,
22, 23, 24, 25, 31
Krzemieniec 11
Ł
Łódź 21, 35
M, N Modliborzyce 5
Niemen 17
Nowa Ruda 14
P Paryż 37
Pilawa 5
Pińczów 6
Piotrków Trybunalski 6
Pomorze 11
Poznań 16, 25
Pułtusk 6
S, Ś San 5
Sandomierz 6, 14
St. Jean D’Acrs 10
Syria 10
Szczecin 6
Śnieżka 12
T Texel 6
Toruń 5, 6, 21
W Warszawa 5, 12
Wenecja 21
Wieliczka 7
Wilno 14, 17
Wisła 5
Wojnicz 5
Wołczesk 15
Wrocław 10
Z Zakopane 12, 32, 33, 36
Zakroczym 6
I, J Iłża 5
Janowiec nad Wisłą 6
K Karkonosze 12
Koło 5
Konary 15
Koronowo 24
Koszyszcze 15
PEŁNE OPISY OBIEKTÓW ORAZ ZDJĘCIA: WWW.ANTIQUE.COM.PL
46
47
Salon Antykwaryczny
Michał Maksymiuk, Maciej Żywolewski
ul. Pijarska 5/2a
31-015 Kraków
tel.:
+ 48 12 422 91 60
fax:
+ 48 12 422 91 60
kom. : 0601 810 609; 0601 800 686
e-mail: [email protected]
www.antique.com.pl; www.nautilus-art.pl
BANK PEKAO S.A. III O/ KRAKÓW
Nr konta: 46124022941111000037089120
OPRACOWANIE:
Michał Maksymiuk, Roman Marcinek, Maciej Żywolewski
SKŁAD:
Roman Marcinek, Maciej Żywolewski
ZDJĘCIA:
Maciej Żywolewski
DRUK:
ul. J. Lea 118
30-133 Kraków
Na okładce: Schreyer Lothar, „Robot” (fragment), poz. 161
COPYRIGHT: © Salon Antykwaryczny „Nautilus” 2007

PEŁNE OPISY I ILUSTRACJE WSZYSTKICH OFEROWANYCH
OBIEKTÓW ZNAJDUJĄ SIĘ NA PŁYCIE CD DOŁĄCZONEJ DO KATALOGU ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ:
WWW.ANTIQUE.COM.PL

Podobne dokumenty