Medycyna Pracy

Transkrypt

Medycyna Pracy
W naszej ofercie
oprócz abonamentów
medycznych dla firm
realizujemy również kompleksowe
badania w zakresie
medycyny pracy.
Medycyna Pracy
Badania Medycyny Pracy dedykowane są zakładom pracy
jak również osobom indywidualnym.
Wszelkie informacje na temat dla badań Medycyny Pracy
dostępne są pod nr tel. 91 39 52 726 lub 91 466-72-32,
lub e-mail [email protected]
DOSTĘPNE ŚWIADCZENIA:
Badania
profilaktyczne:
Pozostałe
badania:
• badania wstępne
• badania okresowe
• badania kontrolne
(po zwolnieniu lekarskim
dłuższym niż 30 dni)
• badania specjalistyczne
(badania okulistyczne,
badania neurologiczne,
badania laryngologiczne)
• badania diagnostyczne
(badania laboratoryjne,
RTG, EKG)
• badania sanitarnoepidemiologiczne
(książeczka zdrowia)
• badania kandydatów
na kierowców
- badania dla kierowców
do świadectwa kwalifikacji
- badania kandydatów
do szkół ponadgimnazjalnych,
średnich, szkół wyższych
- badania wysokościowe
- badania kwalifikujące
do kursów doskonalenia
zawodowego
www.nzozintermed.pl

Podobne dokumenty