IJanusz Budny

Komentarze

Transkrypt

IJanusz Budny
CURRICULUM VITAE
Generator:
I Janusz Budny
tel.: 609410021
e-mail: [email protected]
data urodzenia: 1969 r.
ADRES
Karkonoska 38/6
59-220 Legnica
woj.: dolnośląskie
WYKSZTAŁCENIE
• 09.2002 – 06.2005 r. — Technikum dla dorosłych w zawodzie technik budownictwa
• 09.1984 – 06.1987 r. — Z.S.Z. w Legnicy
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
• 01.2009 – 04.2009 r. — Mercedes-Benz Premium Cars Lubin Sp.z.o.o, elektryk-elektronik
service
• 02.2008 – 10.2008 r. — Autoryzowany Dealer Peugeot Dejon & Dabrowski,
elektryk-elektronik service
• 02.1993 – 07.2007 r. — Jednostka Wojskowa w Legnicy, żołnierz zawodowy
• 10.1987 – 10.1988 r. — Spółdzielnia Transportu Wiejskiego w Legnicy, Elektromechanik
pojazdowy
DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI
• Znajomość obsługi komputera- programów e-nowa, probit, płatnik
• Prawo jazdy kategorii CTABED
KWALIFIKACJE
• Księgowość od podstaw do samodzielnego księgowego<br />Rencista stopień umiarkowany
OCZEKIWANA PRACA
• Minimalna płaca: 1500 PLN
• Preferowana stanowisko: referent
• Preferowana lokalizacja: Legnica okolice
• Dostepność: od zaras
• Czy poszukuje pracy: Tak
• Gotowość do podróżowania: Tak
• Gotowość do zmiany miejsca zamieszkania: Nie sprecyzowane
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)
http://www.najpraca.pl/cv/6600/janusz-budny
strona 1 / 1
.pl

Podobne dokumenty