Specjalna Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P

Transkrypt

Specjalna Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P
Przygotował: Artur J. Pasternak - Kierownik ds. Klienta Korporacyjnego tel. 12 618 98 19, tel. kom.: 605 838 374
Specjalna Oferta grupowego ubezpieczenia pracowniczego typ P Plus
dla Pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Rodzaj świadczeń
Zgon naturalny ubezpieczonego
Zgon ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
Zgon ubezpieczonego spowodowana wypadkiem przy pracy
Zgon ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym
Zgon ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym w związku z pracą
Zgon ubezpieczonego w wyniku zawału lub krwotoku sródmózgowego
Zgon współmałżonka
Zgon współmałżonka w wyniku NW
Zgon rodziców
Zgon teściów
Zgon dziecka ( do 25 roku życia)
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Noworodek martwo urodzony
W przypadku zgonu ubezpieczonego każde dziecko pozostające na jego utrzymaniu otrzymuje
jednorazowe świadczenie
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem:
• Za 1% uszczerbku
• Za 100% uszczerbku
Leczenie szpitalne(do 69 roku życia): za jeden dzień pobytu ubezpieczonego
w szpitalu (maksymalnie za 90 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy):
Pobyt spowodowany stanem chorobowym **
Pobyt w szpitalu spowodowany NW **
Pobyt w szpitalu w wyniku NW w pracy **
Pobyt w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego**
Pobyt w szpitalu w wyniku NW komunikacyjnego w pracy **
Pobyt w szpitalu w wyniku zawału serca lub krwotoku śródmózgowego**
Rekonwalescencja – świadczenie za 1 dzień
Pobyt na OIT min 48 godzin - jednorazowo **
Leczenie specjalistyczne LC (do 69 roku życia): chemioterapia lub radioterapia, terapia
interferonowa, wszczepienie kardiowertera/defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, ablacja
Wystąpienie ciężkiej choroby (do 69 roku życia): zawał serca, zabiegi chirurgiczne na naczyniach
wieńcowych, nowotwory złośliwe, udar mózgu, niewydolność nerek, choroba Creutzfelda-Jakoba,
zakażenie wirusem HIV,Choroba Parkinsona, oparzenia, oponiak, utrata wzroku, transplantacja
organów
Operacje chirurgiczne ( 538 operacji)
Z Kartą apteczną :
Suma ubezpieczenia
Składka miesięczna:
WARIANT 1 WARIANT 2 WARIANT 3
Kwota
Kwota
Kwota
Świadczenia Świadczenia Świadczenia
Łącznie:
Łącznie:
Łącznie:
21 000 zł
42 000 zł
77 000 zł
77 000 zł
112 000 zł
28 000 zł
7 000 zł
14 000 zł
1 300 zł
1 300 zł
2 100 zł
700 zł
1 400 zł
28 500 zł
57 000 zł
104 500 zł
104 500 zł
152 000 zł
38 000 zł
9 500 zł
19 000 zł
1 765 zł
1 765 zł
2 850 zł
950 zł
1 900 zł
33 000 zł
66 000 zł
121 000 zł
121 000 zł
176 000 zł
44 000 zł
11 000 zł
22 000 zł
2 043 zł
2 043 zł
3 300 zł
1 100 zł
2 200 zł
3 000 zł
4 072 zł
4 715 zł
280 zł
28 000 zł
380 zł
38 000 zł
440 zł
44 000 zł
30 zł
120 zł
150 zł
150 zł
180 zł
90 zł
15 zł
300 zł
45 zł
180 zł
225 zł
225 zł
270 zł
135 zł
22,50 zł
450 zł
50 zł
200 zł
250 zł
250 zł
300 zł
200 zł
25 zł
500 zł
S.U.
7 000 zł
S.U.
8 000 zł
S.U.
8 000 zł
3 500 zł
5 000 zł
6 000 zł
( 13 chorób) (13 chorób) (13 chorób)
I klasa: 2.000 I klasa: 2.500 I klasa: 3.550
II klasa: 1.200 II klasa: 1.500 II klasa: 2.130
III klasa: 400
III klasa: 500
III klasa: 710
Prawo do
odbioru
w aptece
NIE
NIE
produktów
o wartości:
7 000 zł
9 500 zł
300 zł
11 000 zł
40,50 zł 53,00 zł 62,80 zł
** pobyt w szpitalu nr terenie RP, kraje Unii Europejskiej, Australii, Islandii, Japonii, Monako, Nowej Zelandii USA, Szwajcarii, Watykanu
Oferta zawiera możliwość przystępowania do ubezpieczenia na tych samych warunkach Współmałżonków
i Pełnoletnich Dzieci ubezpieczonych pracowników!
Niniejsza ulotka/ oferta, kalkulacje składek i wysokości świadczeń mają charakter informacyjny i nie są ofertą handlową w rozumieniu art. 66
Kodeksu Cywilnego. PZU Życie SA nie odpowiada za ewentualne pomyłki w druku.

Podobne dokumenty