Elastyczne Formy Zatrudnienia – zalety i wady w kontekście

Komentarze

Transkrypt

Elastyczne Formy Zatrudnienia – zalety i wady w kontekście
TYTUŁ SPOTKANIA
PRELEGENT TERMIN MIEJSCE 12.00-12.15
Elastyczne Formy Zatrudnienia – zalety i wady
w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu.
Agnieszka Kiełbik - Ekspert ds. szkoleń i rozwoju kadr WZPP Lewiatan
07.02.2012 godz. 12:00–15:00
Konin • ul. Zagórowska 3a • sala wykładowa
Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich (nowa siedziba WSKM, Stary Konin)
Otwarcie spotkania – Dariusz Kałużny -Dyrektor Konińskiej Izby Gospodarczej
12.15–13.30 Prezentacja połączona z dyskusją – Agnieszka Kiełbik - Ekspert ds. szkoleń i rozwoju kadr
WZPP Lewiatan
• Pojęcie elastyczności w obliczu zmian zachodzących na rynku pracy
• Elastyczne Formy Zatrudnienia – przegląd najważniejszych
• Zalety i wady stosowania EFZ
• Zrównoważony rozwój firmy a rozwiązania flexicurity
13.30-13.50Lunch
13.50–15.00 Prezentacja połączona z dyskusją – Agnieszka Kiełbik - Ekspert ds. szkoleń i rozwoju kadr WZPP Lewiatan
• Przedstawienie wyników badań dotyczących stosowania EFZ
w polskich przedsiębiorstwach
• Przykłady stosowania EFZ w naszych firmach
15.00 Zakończenie spotkania
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego