Zawór Prostop-E

Komentarze

Transkrypt

Zawór Prostop-E
Zawór Prostop-E™
Formularz L-1571
1/15 Wer. A
OPIS
Model 3305-001 - elektryczny zawór do precyzyjnego oprysku Prostop-E pasuje do gwintów zaworu DCV i kanałów
przepływu korpusów rozpylaczy Hypro ProFlo. Zawory Prostop-E zapewniają precyzyjne sterowanie funkcją włączania/
wyłączania oprysku przy dużym przepływie i niskim poborze mocy.
Wydajność
Ciśnienie robocze
maks. 150 psi (8 bar)
Wymagania odnośnie zasilania
Przepływ 2,0 gal/min ze spadkiem ciśnienia 5 psi przez zawór 7,57 l/min przy
0,34 bar)
Napięcie
Zwilżone komponenty FKM, nylon, Viton,
stal nierdzewna
9-16 V DC­­
Natężenie Otwarcie
700 mA prąd rozruchowy
(28 milisekund) 250 mA
przez całkowity czas 180 ms
Otwarty 30 mA (0,03 A)
Zamknięcie
700 mA prąd rozruchowy
(28 milisekund) 250 mA
przez całkowity czas 180 ms
Zamknięty 30 mA (0,03 A)
INSTRUKCJE MONTAŻU / OBSŁUGI
Należy się upewnić, że pierścień uszczelniający przedstawiony na
Rysunku 1 jest odpowiednio zainstalowany na korpusie rozpylacza przed
zamocowaniem zaworu na rozpylaczu.
Gdy do styku analogowego dotrze sygnał 12 V DC, zawór otworzy się. Gdy
sygnał przestanie docierać, zawór zamknie się. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat funkcjonowania zaworu w trybie cyfrowym, prosimy
skontaktować się z centrum obsługi firmy Hypro
Moment obrotowy adaptera: 25 inlbs (2,8 Nm)
Informacje o złączu:
Typ M12
Wejście: Kodowanie A
Pierścień
uszczelniający
Wyjście: Kodowanie D
#1 +V
Adapter
#2 Analógico
#4 Digital (LIN)
#3 Tierra
Zaleca się zastosowanie zaślepki 2300-0067
SALIDA
(Código D)
#1 +V
#2 Analógico
ENTRADA
(Código A)
#4 Digital (LIN)
#3 Tierra
Rysunek 1 do ochrony nieużywanych portów złącza
SCHEMAT CZĘŚCI
5
4
2
1
Numer Numer części
elementu
Liczba
6
2
3
Opis
Ilość
1
1721-0234
Pierścień
uszczelniający
1
2
1721-0235
Pierścień
uszczelniający
2
3
1721-0236
Pierścień
uszczelniający
1
4
3305-0011
Zespół zaworu
kulkowego
1
5
4200-0066
Klamra
1
6
4200-0067
Adapter
1
WYMIARY
46,4
1,83
68,4
2,69
59,8
2,35
OPCJE OKABLOWANIA
Komplety przewodów M12, żeńskich, złącza 90 stopni o szczelności co najmniej IP 67
Komplety przewodów można nabywać bezpośrednio u dostawców branżowych lub od firmy Pentair, która oferuje
następujące opcje:
2520-0209 = Zatrzaskowa wersja premium dostępna od firmy Molex
2520-0210 = Gwintowane komplety przewodów dla prawej strony wysięgnika
2520-0211 = Gwintowane komplety przewodów dla lewej strony wysięgnika
* Lewa i prawa strona wysięgnika są definiowane względem pozycji siedzenia operatora*
"ENTRADA"
MODULACIÓN
POR CÓDIGO A
NEGRO
NEGRO
GRIS
PRZYKŁAD OKABLOWANIA
Moduł Can Node
2520-0210
Gwintowany komplet przewodów
(Prawy wysięgnik)
3305-0011
Zawór ProStop-E
Aby uzyskać szczegółowe
informacje, należy
skontaktować się z firmą
Hypro
Połączenia łańcuchowe pomiędzy zaworami oferują prostą i dokładną konfigurację, umożliwiającą
sterowanie poszczególnymi rozpylaczami bez konieczności zastosowania nadmiernego okablowania.
"SALIDA"
MODULACIÓN
POR CÓDIGO D
Rozwiązywanie problemów
Objaw
Prawdopodobna przyczyna
Zawór nie otwiera się
Awaria zasilania / zbyt niskie napięcie.
Działania naprawcze
Kontrola zasilania zaworu. Należy sprawdzić za pomocą woltomierza, czy napięcie ma odpowiednią wartość.
NadciśnienieZawór nie otworzy się przy ciśnieniu powyżej 150 psi (10 bar). Należy obniżyć ciśnienie w systemie.
Śmieci zakłócają ruch kulkiNależy zapobiegać zanieczyszczeniu, utrzymując opryskiwacz w czystości oraz
stosując lub instalując sita liniowe w instalacji hydraulicznej wysięgnika.
Należy wyjąć zawór z korpusu rozpylacza i przepłukać wewnętrzne komponenty
czystą wodą. Instalację hydrauliczną należy również przepłukać czystą wodą,
aby przed ponownym zamocowaniem zaworu usunąć z niej pozostałe śmieci. Na
koniec trzeba ponownie złożyć i zamocować zawór. Należy zapobiegać ponownym
zanieczyszczeniom poprzez wykorzystanie lub zainstalowanie sit liniowych w
instalacji hydraulicznej wysięgnika.
Powolny wyciek przez Śmieci w gnieździe zaworu
Należy zapobiegać zanieczyszczeniu, utrzymując opryskiwacz w czystości oraz
zamknięty zawór
stosując lub instalując sita liniowe w instalacji hydraulicznej wysięgnika.
Należy przepłukać system czystą wodą, aby przemieścić i usunąć śmieci.
Zawór trzeba zdjąć z korpusu rozpylacza i rozłożyć go na części. Instalację
hydrauliczną należy również przepłukać czystą wodą, aby przed ponownym
zamocowaniem zaworu usunąć z niej pozostałe śmieci. Na koniec trzeba ponownie
złożyć i zamocować zawór.
Wyciek pomiędzy
Brak uszczelnienia
Zawór trzeba zdjąć z korpusu rozpylacza, a następnie trzeba sprawdzić pod kątem
korpusem zaworu i obecności i stanu dużego pierścienia uszczelniającego oraz dopasowania w rowku
korpusem rozpylaczapierścienia uszczelniającego na powierzchni czołowej gwintowanego elementu
w korpusie rozpylacza w miejscu, w którym mocowany jest zawór (patrz schemat
części).
Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych
Hypro (1/15)
375 Fifth Avenue NW • New Brighton, MN 55112 USA
Phone: (651) 766-6300 • 800-424-9776 • Fax: 800-323-6496
w w w. h y p r o p u m p s . c o m

Podobne dokumenty