ZESTAW ZADAŃ NR 1 1. Gdy komputer pracuje (jest włączony

Transkrypt

ZESTAW ZADAŃ NR 1 1. Gdy komputer pracuje (jest włączony
ZESTAW ZADAŃ NR 1
1. Gdy komputer pracuje (jest włączony), programy komputerowe są przechowywane w:
a. w pamięci podręcznej procesora,
b. w chipsie płyty głównej,
c. na dysku twardym,
d. w baterii umieszczonej na płycie głównej.
2. Przedstawiony obok kabel służy do podłączenia:
a. monitora
b. myszki,
c. plotera,
d. drukarki.
3.Do obliczenia średniej arytmetycznej komórek arkusza kalkulacyjnego MS Excel
przedstawionych na rysunku obok można użyć formuły:
a. =ŚREDNIA(A1:C12)
b. =ŚREDNIA(1A:12C)
c. =ŚREDNIA(A1:C4)
d. =ŚREDNIA(1:12)
3. Która z wymienionych niżej liczb zapisanych w systemie binarnym jest liczbą parzystą?
a. 1110
b. 1111
c. 1001
d. 1101
4. Formatem plików dźwiękowych jest:
a. EXE
b. WAV
c. PNG
d. CPP
5. Karty sieciowe bezprzewodowe używane najczęściej w notebookach do transmisji danych
wykorzystują:
a. sieci kablowe,
b. fale elektromagnetyczne,
c. linie energetyczne,
d. linie światłowodowe.
6. Gniazdo w którym montowany jest procesor na płycie głównej nazywamy:
a. smart,
b. spliter,
c. streamer,
d. socket.
7. Typowy rozmiar płyty DVD wynosi 4,38 GB. Oznacza to, że pojemność w bajtach wynosi w
przybliżeniu:
a. 4 380 000 B
b. 43 800 000 B
c. 438 000 000 B
d. 4 380 000 000 B.
8. Najmniejsza liczbą jaka można zapisać na 1 bajcie jest liczba:
a. 0
b. 1
c. 255
d. 256.
9. Licencja umożliwiająca darmowe rozprowadzanie aplikacji bez ujawnienia kodu źródłowego
to:
a. adware,
b. shareware,
c. spyware,
d. freeware.
10. System liczbowy, w którym literom od A do F przyporządkowane są wartości od 10 do 15, to
system:
a. szesnastkowy,
b. literowo-znakowy,
c. znakowo-cyfrowy,
d. ósemkowy.

Podobne dokumenty