Urządzanie akwarium

Komentarze

Transkrypt

Urządzanie akwarium
Akwarystyka morska i słodkowodna
Urządzanie akwarium
Autor: screamer
Bez względu na pochodzenie ryb akwariowych, z wód słodkich czy słonych, ze strefy tropikalnej czy
umiarkowanej, wszystkim potrzebne są: swobodna przestrzeń, odpowiednia jakość wody, temperatura,
oświetlenie, podłoże , okarm i opieka.
Przestrzeń
Ryby potzrbują odpowiednio dużo przestrzeni życiowej. W zależności od gatunku muszą mieć miejsce do
ciągłego pływania, do wyznaczania terytorium lub poprostu do ukrycia się przed innymi rybami. Aby
ocenić, ile ryb można hodować w akwarium, należy posłużyć się przybliżonym przeliczeniem sumy
długości wszystkich ryb w zbiorniku na powierzchnię jego dna (długość ciała ryby mierzymy bez płetwy
ogonowej).
Jakość wody
Hodowla każdego gatunku ryby wymaga wody o możliwie doskonałej jakości wody. W zasadzie wszystkie
gatunki ryb słodkowodnych tropikalnych i zimnowodnych można chodować w odpowiednio uzdatnionej
wodzie wodociągowej. Jednak aby zapewnić im jak nalepsze warunki bytowania, w szczególności jeśli
zamierzamy je rozmnażać, powinniśmy użyć wody, której właściwości będą jak najbardziej zbliżone do
wód, z których pochodzi dany gatunek. Rybom morskim należy oczywiście zapewnić wodę słoną. Tylko
nieliczni akwaryści (i to niestety nie w naszym kraju) mają to szczęście że mieszkają w pobliżu morza o
czystej, niezkażonej wodzie. Większość hobbystów hoduje swoje ryby morskie w syntetycznej wodzie
morskiej sporządzonej z dostępnych w handlu "mieszanek soli morskich". Stopień zasolenia wody
morskiej wody w akwarium kontroluje się mierząc jej ciężar właściwy. Zasolenie wody musi być
utzrymywane na właściwym poziomie, a do jej częściowej podmiany należy używać wody o takim samym
zasoleniu. Straty wynikające z parowania uzupełnia się wodą słodką (osmotyczną), ponieważ odparowuje
tylko woda zaś sól pozostaje w akwarium. Dolewanie wody słonej w miejsce tej odparowanej zwiększyło
by stopień zasolenia w naszym akwarium i dla tego nie wolno tego robić.
Wody naturalne, szczególnie rzeki, mają zdolność samoczyszczenia. Na wolności ryby mogą również
unikać skażenia wody, przenosząc się w czystsze rejony. Największym problemem akwarysty są związki
azotowe gromadzące się w wodzie w wyniku procesów przemiany materii organicznej, na przykład
gnijących części roślin lub nie zjedzonego pokarmu. Utrzymywanie stałej, wysokiej jakości wody w
akwarium wspomagają filtry. Oczyszcają one wodę mechanicznie (zatrzymują zawiesinę), chemicznie
(absorbują rozpuszczone związki organiczne) oraz biologiczne (przetwarzają trujący amoniak na mniej
szkodliwe jony azotanowe).
Jakość wody staje się sprawą najwyźszej wagi, kiedy chcemy doprowadzić ryby do tarła. Aby to osiągnąć,
ży niekiedy znacznie zmienić warunki panujące w akwarium. Ryby przed złożeniem ikry mogą wymagać
podniesienia lub obniżenia temperatury, zmiany odczynu pH, twardości lub zasolenia wody. Wszystkie
konieczne ziany, zwłaszcza temperatury i odzczynu, muszą być dokonywane stopniowo w określonym
przedziały czasu.
Ogrzewanie
Słodkowodne i morskie gatunki ryb tropikalnych wymagają wody o stałej temperaturze, zwykle zbliżonej
do 24*C. Do chodowli ryb zimnowodnych ogrzewanie zwykle nie jest konieczne.Do ogrzewania wody w
akwarium zwykle używamy grzałek ektrycznych zaopatrzonych w termostat. Dostępne są również
termostaty sterowane elektronicznie wyposażone w alarm sygnalizujący krytyczne zmiany temperatur.
Moc grzałki powinno dobierać się odpowiednio do objętości akwarium. Przyjmuje się że dla akwarum
stojącego w mieszkaniu na każde 5 litrów wody powinna przypadać moc 10W. Aby równomiernie ogrzać
wodę w akwarium dłuższym niż 90cm, należy umieścić w nim dwie grzałki, po jednej na każdym końcu
http://www.e-rybki.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 October, 2008, 15:50
Akwarystyka morska i słodkowodna
zbiornika.
Oświetlenie
Światło jest niezbędne do życia roślin wodnych, które w procesie fotosyntezy usówają z wody dwutlenek
węgla i dodatkowo wzbogacają ją w tlen. Również wiele koralowców wymaga bardzo dobrego oświetlenia,
ponieważ zawierają w swoim ciele symbiotyczne glony (zoksantele). Dzień w strefie tropikalnej trwa
około 12 godzin, jednak w większości przypadków akwaria dobrze funkcjonują jeżeli są oświetlane od 12
do 14 godzin na dobę. Aby uzyskać bujny wzrost roślin, czas oświelania akwarium i natężenie światła
należy dobrać doświadczalnie. Podwojenie natężenia przez dodanie dodatkowej lampy może przynieść
dobre efekty, ale może również spowodować niekontrolowany rozrost glonów, szpecących akwarium. Do
oświetlania akwariów najczęściej używa się lamp fluorescencyjnych. Dają one bardziej rozproszone
światło i wydzielają mniej ciepła niż tradycyjne żarówki z włóknem wolframowym. W handlu jest
dostępnych kilkanaście typów świetlówek akwariowych dające światło o składzie widma odpowiednim dla
roślin akwariowych. Do oświetlania akwariów głębszych niż 50cm należy stosować lampy rtęciowe lub
metalo-halogenowe (HQI). W tym przypadku pokrywa zbiornika owinna być zdjęta, a lampy zawieszone
pezpośrednio nad akwarium.
Kryjówki i ozdoby
Kaźdy akwarysta pragnie zawsze dokładniw widzieć swoje ryby, jednak akwrium pozbawione
jakichkolwiek ozdób jest nieestetyczne, ryby nie czują się w nim dobrze i nie nabierają ubarwienia
właściwego swojemu gatunkowi. Dno akwarium słodkowodnego zwykle pokrywa warstwa podłoża, w
której mogą się zakorzenić rośliny wodne. Podłoże pełni też niekiedy rolę filtra biologicznego. Rośliny
spełniają w akwarium kilka zasadniczych ról:są ozdobą zbiornika, oczyszczają wodę i zapewniają rybom
kryjówki oraz miejsce do składania ikry. W niektórych przypadkach są również pokarmem dla ryb
roślinożernych. Większość gatunków ryb potrzebuje miejsca, gdzie może ukryć się przed innymi rybami.
Najlepiej do tego celu nadają się kryjówki wykonane z kamieni i kawałków skał lub korzeni dzrew. Do
budowy wystroju trzeba używać skał i kamieni, które nie zawierają substancji rozpuszczalnych w wodzie i
nie zmieniają jej składu chemicznego.
Żywienie
Wszystkie ryby potrzebują pokarmu, ale różne gatunki wymagają odmiennego pożywienia i zdobywają go
na różne sposoby. Większość tropikalnych ryb słodkowodnych to gatunki wszystkożerne, chociaż są i
takie, które najczęściej odżywiają się roślinami. Natomiast tropikalne ryby morskie odżywiają się bardziej
wybiórczo. Jedne odżywiają się glonami i algami a inne preferują mniejsze ryby, plankton lub
bezkręgowce. To jak odżywia się ryba staje się jasne, kiedy popatrzymy na kształt jej pyska. Pysk ryby
skierowany ku górze wskazuje, źe ryba zbiera pokarm z powierzchni wody. Pysk usytuowany na końcu
głowy, skierowany na wprost zwykle należy do ryby odżywiającej się w toni wodnej, chwytającej tonący
pokarm. Otoczony wąsami pysk skierowany do dołu to atrybut ryby zbierającej pokarm z dna. Wiele
gatunków zamieszkujących dno może prowadzić nocny tryb życia i wtedy należy dokarmiać je nocą. W
warunkach naturalnych ryby same zdobywają pokarm, którym często są drobne organizmy wodne. Wiele
z nich możemy kupić w sklepie akwarystycznym, zamrożone lub liofilizowane. Niektóre organizmy można
samemu chodować i podawać rybom żywe. Przysmakiem ryb akwariowych są larwy komarów, można je
też karmić rurecznikami lub larwami much. Dodatkowym pokarmem ryb mogą być również drobne
skorupiaki wodne, takie jak rozwielitka czy oczlik. Jednakże samodzielne odławianie odławianie ich w
wodach naturalnych niesie za sobą ryzyko przyniesienia wraz z nimi do akwarium chorób bakteryjnych
lub pasożytniczych a ponieważ pokarm ten jest łatwo dostępny w formie mrożonej nie warto ryzykować
zdrowia naszych podopiecznych. Jedną z najczęstszycz przyczyn śmierci ryb akwariowych jest ich
przekarmianie. Giną one jednak nie tyle z powodu nadmiernego otłuszczenia tkanek ale wskutek
namiernego zanieczyszcenia wody nie zjedzonym pokarmem. Ryby najlepiej karmić często i małymi
porcjami w taki sposób, aby cały pokarm został zjedzony zanim opadnie na dno. Chyba źe będziemy
dokarmiać rybki żyjącze przy dnie, wtedy najlepiej jak pokarm zostanie zjedzony w całości w ciągu
minuty.
http://www.e-rybki.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 October, 2008, 15:50
Akwarystyka morska i słodkowodna
Obsługa akwarium
Niewątpliwą zaletą akwarystyki jest fakt, że nie musimy poświęcać naszym rybkom aż tak dużo czasu
codziennie. Należy oczywiście codziennie policzyć ryby, najlepiej w czasie karmienia, kiedy wszystkie
przebywają w jednym miejscu. Jeżeli którejś brakuje, sprawdźmy, co się z nią stało. Pamiętajmy jednak,
że gatunki aktywne nocą zwykle ukrywają się w czasie, kiedy akwarium jest oświetlone. Raz na tydzień
należy usunąć wszelkie nagromadzone na dnie osady oraz detrytus. Jeżeli akwarium wyposażone jest w
filtr denny (podżwirowy), należy od czasu do czasu poruszyć żwir na dnie lub go przepłukać, aby
umożliwić swobodny przepływ natlenionej wody przez podłoże. Oczyszczamy przednią szybę zbiornika z
glonów, lecz pozostawmy je na szybie tylnej jeżeli hodujem ryby roślinożerne. Nadmiernie rozrastające
się rośliny przycinamy, a odcięte pędy możemy zasadzić w innym miejscu , aby się ukorzeniły. Pokrywę
akwarium utrzymujemy w czystości tak, aby dobrze odbijała światło lamp. Regularna wymiana części
wody w akwarium utrzymuje zawartość rozpuszczonych w wodzie szkodliwych substancji chemicznych na
bezpiecznym poziomie.
http://www.e-rybki.pl
Kreator PDF
Utworzono 18 October, 2008, 15:50

Podobne dokumenty