Publikacja w Tygodniku Kujawskim (08.05.2009)

Transkrypt

Publikacja w Tygodniku Kujawskim (08.05.2009)
6
TYGODNIK KUJAWSKI • www.ekujawy.pl • 08.05-14.05.2009
gmina Baruchowo
Urząd Gminy w Baruchowie
Kolejną inwestycją realizowaną na
terenie gminy jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakrzewo” za kwotę 540 tys. złotych, z czego
ok. 130 tys. zł to kwota dofinansowania, o którą wnioskujemy w ra-
wtorek godz. 8.00-16.00
kowice (na odcinku ok. 220 mb
w kierunku miejscowości Rakutowo)”. Zakres prac obejmuje budowę
chodnika wraz z odtworzeniem lewej
strony pobocza, które sfinansowane
zostaną ze środków własnych Gminy, oraz przebudowa nawierzchni
drogi wojewódzkiej wraz z odtworzeniem prawej strony pobocza, dla
których płatnikiem jest Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy. Zakończenie zadania przewidziane jest
w czerwcu 2009 roku.
Warto podkreślić, że ku końcowi zbliża się inwestycja rozpoczęta
w ubiegłym roku, dotycząca modernizacji domu komunalnego na potrzeby SP ZOZ. Zakres wykonywanych prac obejmuje przygotowanie
pomieszczeń – gabinetów lekarskich,
rejestracji, zaplecza dla personelu.
mach Funduszu Ochrony Gruntów
Rolnych. Realizatorem zadania jest
konsorcjum, której liderem jest Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka. Realizacja projektu ma mieć swój finał do
końca sierpnia 2009 roku.
Pod koniec kwietnia rozpoczęła
się realizacja zadania „Przebudowa
jezdni i chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski
– Gostynin w miejscowości Świąt-
Świeżo rozpoczętą inwestycją jest przebudowa jezdni i chodnika w Świątkowicach
Dodatkowo przed budynkiem zostanie wykonany parking przeznaczony
dla pacjentów ośrodka. Fundusze na
modernizacje w większości pochodzą z budżetu gminy.
W okresie wiosennych prac świetlica w Czarnem wzbogaciła się
o nowe ogrodzenie. Inwestycję wykonał Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie Sp. z o.o.
W tej chwili w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, samorząd
gminy Baruchowo oczekuje od Starostwa Powiatowego we Włocławku
przebudowy drogi powiatowej we wsi
Skrzynki.
Świetlica w Czarnem wzbogaciła się o nowe ogrodzenie
www.baruchowo.pl
gmina Baruchowo
Uczniowie z Baruchowa
Klub Kobiet Kreatywnych
w Kłóbce
w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem
Innowacyjnym pomysłem było
powstanie w marcu 2009 roku Klubu Kobiet Kreatywnych, który obecnie liczy 26 członkiń.
Przewodniczącą Klubu jest Urszula Musiał. Do klubu należą kobiety aktywne, zaradne i pomysłowe,
które potrafią pogodzić obowiązki
domowe i zawodowe z działalnością społeczną. Cechuje je bardzo
duża aktywność, co przejawia się
poprzez uczestnictwo w różnego
rodzaju spotkaniach i imprezach.
W marcu, wspólnie z seniorami klubowiczki zorganizowały na
Świetlicy Wiejskiej w Czarnem imprezę z okazji Dnia Kobiet - przygotowały pyszny, słodki poczęstunek.
W kwietniu panie z Klubu Kobiet Kreatywnych (Urszula Musiał,
Ilona Zielińska, Zofia Jankowska,
Urszula Gospodarowicz) wykonały
potrawy świąteczne, które wzięły
udział w XI Powiatowej Wystawie
Stołów Wielkanocnych w Brześciu
Kujawskim, gdzie reprezentowały
gminę Baruchowo. Własnoręcznie
wykonały wyszukane, pyszne potrawy świąteczne i przygotowały ciekawą dekorację stołu wielkanocnego,
podkreślając tradycję i obyczajowość naszego regionu.
Panie chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami kulinarnymi
z innymi uczestnikami Świetlicy,
udzielając jednocześnie wielu porad
i wskazówek.
Nowopowstały Klub Kobiet Kreatywnych
współpracuje
ściśle
z Klubem Seniora. Głównym celem
klubów jest integracja wiejskiej społeczności, wykorzystanie w sposób
twórczy wolnego czasu, rozwijanie
zainteresowań i pasji.
Życzymy naszym paniom dalszych sukcesów i tak jak dotychczas
dużego zaangażowania w życie społeczne i kulturalne naszej gminy.
Gminny Klub Sportowy Baruchowo
Pierwszy majowy weekend nie
był, niestety, pomyślny dla zawodników miejscowego GKS. Seniorzy stracili dwa punkty w potyczce
z zespołem Skry Skrwilno. Bramkę
na wagę remisu zdobył Andrzej Dybowski.
Obecnie Gminny Klub Sportowy
Baruchowo znajduje się na drugim
miejscu w tabeli rozgrywek sezonu
2008/2009.
Modernizacja domu komunalnego dla potrzeb SP ZOZ zbliża się ku końcowi
W imieniu społeczności gminy Baruchowo pragnę złożyć podziękowania
mieszkańcom wsi Grodno, którzy nieodpłatnie przekazali
swoje grunty na potrzeby przebudowy drogi gminnej
Z wyrazami szacunku
Stanisław Sadowski
Jednym z pierwszych etapów modernizacji drogi w Zakrzewie jest utwardzenie podłoża
E-mail: [email protected]
W miejscowości Czarne w gminie
Baruchowo działa Świetlica Wiejska,
w której systematycznie odbywają się
zajęcia: sportowe, taneczne, plastyczne, fotograficzne, ruchowe (aerobik),
przeznaczone dla dzieci i młodzieży. Od
2008 prężnie funkcjonuje w niej także
Klub Seniora „Jubilaci”. Są tu również
organizowane uroczystości okolicznościowe i imprezy kulturalne.
Przebudowa drogi gminnej Kłótno - Kurowo pochłonie 930 tys. złotych
Obecnie trwa przebudowa drogi
gminnej Kłótno – Kurowo za kwotę 930 tys. złotych. Połowę tej sumy
gmina otrzymała ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Wykonawcą wyłonionym
w trakcie przetargu okazała się Firma Inżynieryjno – Drogowa „DROGTOM” Sp. z o.o. z Włocławka. Planowany termin zakończenia inwestycji
to 15 września 2009 roku.
Tel. 0 54/ 28 45 611, fax. 0 54/ 28 45 848
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15
Wiosenne inwestycje w gminie Baruchowo
Wiosenna pogoda sprzyja pracom przy
rozbudowie infrastruktury w gminie
Baruchowo. W trakcie przebudowy są
trzy drogi gminne, budynek Zakładu
Opieki Zdrowotnej oraz ogrodzenie
świetlicy w Czarnem.
7
TYGODNIK KUJAWSKI • www.ekujawy.pl • 08.05-14.05.2009
Wójt Gminy Baruchowo
Początek rundy wiosennej o mistrzostwo „B” klasy nie był zbyt pomyślny
dla seniorów GKS Baruchowo, bowiem
zakończył się remisem z drużyną
Cukrownika Fabianki 2:2 i porażką
z GZS Tłuchowianka Tłuchowo 1:4.
Dopiero wysokie zwycięstwo odniesione w ostatni weekend kwietnia
z Orionem Popowo, przywróciło
nadzieję na osiągnięcie wysokiego
miejsca.
Pierwsza połowa tego spotkania
nie zapowiadała tak wysokiego zwycięstwa. Pomimo kilku groźnych
sytuacji pod bramką przeciwnika,
nasz zespół nie potrafił znaleźć recepty na pokonanie bramkarza dru-
żyny z Popowa. Tak więc po 45 minutach utrzymywał się wynik 0:0.
Na drugą połowę zespół GKS
wyszedł bardziej skoncentrowany
i co najważniejsze - o wiele bardziej
skuteczny. Od samego początku
baruchowianie narzucili rywalom
swój styl gry, co owocowało częstymi atakami na bramkę Orionu. Na
efekty dobrej gry nie musieliśmy
długo czekać, bramki posypały się
jak z rękawa i mecz zakończył się
wynikiem 7:1
Bramki dla GKS-u Baruchowo
strzelili:
Konrad Kujawski - 2, Andrzej Dybowski - 2, Dariusz Janik - 1, Marcin
Rutkowski - 1, Sebastian Olczak - 1
Od zwycięstwa rozpoczęli rozgrywki Juniorzy Starsi. W pierwszej
kolejce nie dali szans rówieśnikom
z Lubania wygrywając 7:1. Niestety,
w Radziejowie miejscowy Start okazał się lepszy i wygrał 1:3
Ze względu na wycofanie z rozgrywek drużyny z Nieszawy ostatnia
niedziela przyniosła kolejne punkty
naszym juniorom 3:0 (walkower).
O wiele gorzej spisali się młodzi
piłkarze GKS-u w pierwszej majowej kolejce. Cienia szans na zwycięstwo nie pozostawił im włocławski Lider Anwis. Osłabieni brakami
kadrowymi juniorzy z Baruchowa
ulegli 8:1. Honorowe trafienie dla
naszego zespołu zaliczył Konrad
Radziszewski.
Wszystkim piłkarzom życzymy
dużo wytrwałości oraz jak najlepszych wyników.
Szkoła Podstawowa w Baruchowie
uczestniczy w Programie Integracji
Społecznej w ramach Poakcesyjnego
Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W ramach organizowanych zajęć
w miesiącu kwietniu dzieci i młodzież ze
szkoły podstawowej mieli możliwość
wyjazdu do skansenu w Kłóbce.
Główny temat przeprowadzonych
zajęć muzealnych na terenie skansenu w Kłóbce brzmiał: „W domu
i w zagrodzie naszych przodków”.
Opiekunami wycieczki były panie: Jolanta Rosińska i Ewa Stolarska. Podczas zwiedzania skansenu przewodnik zwrócił uwagę
dzieci na charakterystyczne elementy
w wyglądzie chaty i zagrody kujawskiej
pochodzącej z początku XX wieku,
ze szczególnym uwzględnieniem zależności wyposażenia od zamożności
gospodarza. Następnie uczestnicy
wycieczki przystąpili do zajęć warsztatowych, podczas których:
- prali ręcznie na tarze,
- młócili zboże cepami,
- mełli ziarno na mąkę na żarnach,
- oglądali piec do pieczenia chleba,
- odciskali na matrycy wzór kujawski
do wyhaftowania,
- w szkole z początku XX wieku poddawali się karom: zakładali ośle uszy,
klęczeli na grochu, chodzili na szczudłach i w chodakach.
Dzięki wyjazdowi integracyjnemu
do skansenu w Kłóbce uczniowie
poznali wygląd domu i zagrody swoich przodków, nauczyli się dostrzegać różnice między chatą bogatego
a ubogiego gospodarza. Jednocześnie uczniowie mogli zaobserwować i sami uczestniczyć w codziennych czynnościach wykonywanych
dawniej przez mieszkańców wsi
kujawskiej.
Światowy Dzień Książki
W Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie, w ramach Światowego Dnia
Książki, odbyło się spotkanie z Krystyną
Śmigielską.
W doskonały sposób pełen humoru pisarka nie tylko promowała swoją
twórczość, lecz podkreślała ważność
słowa mówionego oraz pisanego. Autorka takich książek jak „Węszący
Renifer, czyli tydzień z ciocią Julią”,
„Tekla”, „Skarb z leśnego grobowca” już na samym początku spotkania stworzyła wspaniałą atmosferę
sprzyjającą dyskusji na temat jej
twórczości. Uczestnicy z pełnym
zainteresowaniem słuchali fragmentów czytanych książek, opowieści
o głównych bohaterach, ich losach
i przygodach. Zainspirowani przez
prowadzącą przedstawiali swój talent
aktorski, recytatorski, wokalny oraz
plastyczny – Krystyna Śmigielska na
pamiątkę spotkania otrzymała namalowany przez dzieci portret Wampirzycy.
Po spotkaniu czytelnicy mogli kupić książkę Krystyny Śmigielskiej z
wpisem autorskim, zaś szczególną
atrakcją było uzyskanie zakładki z
autografem.
Organizator bardzo dziękuje Benedyktowi Rakowskiemu prowadzącemu Zakład Transportu Handlu i
Usług za sponsoring tego interesującego, a zarazem poznawczego i niezapomnianego spotkania z Krystyną
Śmigielską w Gminnej Bibliotece Publicznej w Baruchowie.

Podobne dokumenty