PROGRAM SZKOLENIA Z RHINO DLA ARCHITEKTÓW KURS

Transkrypt

PROGRAM SZKOLENIA Z RHINO DLA ARCHITEKTÓW KURS
ul. Kuropatwy 24 K
02-892 Warszawa
tel. 22 894 43 15
tel. 783 307 671
e-mail: [email protected]
Rhino 3d - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe
Druk 3d w technologii FDM
Ramiona pomiarowe Baces3d
www.literka.com.pl
PROGRAM SZKOLENIA Z RHINO DLA ARCHITEKTÓW
KURS ZAAWANSOWANY
Zapraszamy na szkolenie zaawansowane z Rhino z
autorskim programem, dostosowane zarówno w
formie, jak i aspektach praktycznych do potrzeb
architektów, inżynierów i designerów.
Kurs dwudniowy odbywa się w weekend w naszej
pracowni w Warszawie, przeznaczony jest dla osób,
które ukończyły kurs z Rhino na ogólnym poziomie
początkującym lub zaawansowanym, albo bardzo
dobrze znają program Rhino.
W ramach dwóch dni szkoleniowych będą
realizowane następujące bloki tematyczne:
Modeling
Ćwiczenia z modelingu na poziomie
zaawansowanym (poszerzającym wiedzę nabytą na
poziomie 1) z wykorzystaniem potencjału CAD
(Computer Aided Design) oraz CAM (Computer
Aided Manufacturing).
Ćwiczenia z przykładami z zakresu ciągłości
geometrycznej, tworzenia i kontroli form o
powierzchniach dwukrzywiznowych (w tym
organicznych) oraz tworzenia modeli fizycznych –
generowanie podkładów dla obróbki laserowej CNC
i druku 3D.
2D vs 3D
Wykorzystanie oprogramowania Rhino do
współpracy ze środowiskiem AutoCAD na etapach
rysunku koncepcyjnego 2D i 3D, opracowania
wizualizacji form przestrzennych z zastosowaniem
podrysów 2D, generowanie przekroi oraz rzutów z
modelu 3D na finalne rysunki budowlane.
photo via Architecturephoto.net
Plug-ins
Oprogramowanie rozwijające funkcje
możliwości modyfikacji i kontroli projektu na
przykładzie plug-inów umożliwiających
szybkie generowanie terenu z rysunków i map
satelitarnych, tworzenie przestrzennych
rysunków technicznych, zaawansowanych
form tworzenia przekroi, możliwości
wizualizacji zmian parametrów projektu w
czasie rzeczywistym na przykładzie funkcji
"history", Grasshoppera itp.
photo via Archdaily.com
Literka, 02-892 Warszawa, ul. Kuropatwy 24 K
N I P 11 3 - 2 3 2 - 9 7 - 8 9 , R E G O N 1 4 0 8 8 2 4 7 7 , K O N T O 5 0 1 0 2 0 5 5 5 8 1111 1 6 7 2 2 3 5 0 0 0 3 6
s t r. 1 / 2
ul. Kuropatwy 24 K
02-892 Warszawa
tel. 22 894 43 15
tel. 783 307 671
e-mail: [email protected]
Rhino 3d - Autoryzowane Centrum Szkoleniowe
Druk 3d w technologii FDM
Ramiona pomiarowe Baces3d
www.literka.com.pl
Grafika
Wykorzystanie Rhino do
finalnej obróbki graficznej (w
celach konkursowych lub
przygotowania szybkich
prezentacji dla inwestorów)
poprzez współpracę z
oprogramowaniem dla
grafiki wektorowej. Blok
obejmuje również
prezentacje i omówienie
form wizualizacji analiz
geometrycznych.
photo via Dailyicon.net
Terminy szkoleń, cennik oraz informacje o zapisach znajdują się na stronie
www.literka.com.pl/rhino-szkolenia.php
Literka, 02-892 Warszawa, ul. Kuropatwy 24 K
N I P 11 3 - 2 3 2 - 9 7 - 8 9 , R E G O N 1 4 0 8 8 2 4 7 7 , K O N T O 5 0 1 0 2 0 5 5 5 8 1111 1 6 7 2 2 3 5 0 0 0 3 6
s t r. 2 / 2