Unia Europejska

Transkrypt

Unia Europejska
Publiczne Gimnazjum w Ujeździe
rok szkolny 2016/2017
KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO
Temat projektu: Unia Europejska – jak działa?
Imię i nazwisko nauczyciela Krzysztof Czajkowski
Cele projektu: a) poznanie historii UE
b) poznanie najważniejszych instytucji unijnych
c) poznanie miejsca Polski w strukturach UE
Czas realizacji: od luty do maj 2017r.
Wielkość grupy projektowej(od 3 do 5osób) :3-5 osoby
Ilość grup projektowych: 1
Opis projektu :
Od roku 2004 Polska jest członkiem UE. Czerpiemy z tej instytucji mnóstwo sirodków
finansowych. UE ma wpływ na nasze codzienne życie a wiedza o niej jest niewielka. Celem
projektu będzie propagowanie wiedzy o UE wśród uczniów ZS w Ujeździe.
Proponowane sposoby prezentacji:
a) gazetka ścienna
b) organizacja apelu „dzień europejski”

Podobne dokumenty