Raben Autoportret

Komentarze

Transkrypt

Raben Autoportret
autoportret
Czasopismo dla Klientów Raben Group
czerwiec / 2014
w w w.raben-group.com
/
w w w.freshlogistics.com.pl
Raben
Ecology
Wydanie poświęcone
zrównoważonym trendom
4-5
Bałtyki
w centrum uwagi
10 lat Grupy Raben
w krajach bałtyckich
Transport
na SPEEDzie
Nowy system obsługi
transportu
9
Kewill
14
Narzędzie wspierające
globalny łańcuch dostaw
spis treści
W numerze:
6-7
4-5
■ Bałtyki w centrum uwagi ■ Speed docking
14
4-5
6-7
■ Czy można budować ekologicznie,
efektywnie i ekonomicznie?
■ Transport na SPEEDzie
■ Przejrzeć na oczy
■ Polska na mistrzostwach świata w Brazylii
■ Kolejny poziom
■ Nieodkryty wschód
■ Kewill. Narzędzie wspierające globalny
łańcuch dostaw
■ 14 (wspólnych) dni
■ Poszerzenie sieci dystrybucyjnej
■ Zapewnienie wysokiej jakości
■ ePod, nowy sposób komunikacji
■ Nowy magazyn – więcej możliwości
■ Bezpieczeństwo na celowniku
■ Shepper steruje odpowiedzialnie ■ 21 + 79 ≠ 100
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
17
18
18
19
Raben Autoportret, Czasopismo dla Klientów Grupy Raben
Wydawca: Raben Management Services sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Polska
Foto: Raben Group, Fotolia s. 8, 10, 11, 13, 19, Thinkphoto s. 9, Shutterstock s. 14,
http://fotospublicas.com/reta-final-das-obras-de-modernizacao-estadio-beira-rio-em-porto-alegre/ s. 11.
Cykl wydawniczy: 2/na rok, Numer: 1(33)2014
Nakład: 6600 egz.
Języki: angielski, czeski, niemiecki, polski, ukraiński, węgierski
Wersja online: http://polska.raben-group.com/media-center/publikacje/raben-autoportret/
Wydrukowano na papierze ekologicznym Respecta opatrzonym certyfikatem FSC.
2
Autoportret
9
11
edYtorial
Przedsiębiorstwa muszą sprostać
nowym wymaganiom Klientów.
Europa 2050 jest przecież tuż za rogiem.
Zielona Europa
C
hoć rok 2050 wydaje się być odległy, już teraz powinniśmy
być gotowi na zmiany, które może przynieść. Biorąc pod
uwagę tempo rozwoju naszego świata, dostarczy je na
pewno. Patrząc wstecz, pięćdziesiąt lat temu nie istniały telefony
komórkowe, nie wynaleziono Internetu, a telewizory nie trafiły
jeszcze do wszystkich domów. Technologia rozwija się coraz szybciej.
prawnych w zakresie ochrony środowiska. Wspólna przyszłość jest
istotna nie tylko dla ustawodawców, ale również dla konsumentów,
którzy coraz częściej kupują świadomie. Przedsiębiorstwa muszą
sprostać nowym wymaganiom Klientów. Europa 2050 jest przecież
tuż za rogiem. Zrównoważone trendy mogą sprawić, że świat za
zakrętem będzie przyjazny dla nas i przyszłych pokoleń.
Szeroka perspektywa pokazuje, że dekada może zmienić bieg
historii oraz sytuację wielu państw. 10 lat temu Cypr, Czechy, Estonia,
Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry przystąpiły
do Unii Europejskiej. W tym samym czasie uruchomiliśmy nasze
placówki w krajach bałtyckich. Rozszerzenie UE pozwoliło
wprowadzić nową usługę „Europa w 48h”. W następnych latach
przewidujemy, że traktat akcesyjny podpiszą kolejne kraje,
a granica Unii Europejskiej ulegnie zmianie. Naszym Klientom
już od dawna oferujemy usługi także w krajach niebędących jej
członkami, np. na Ukrainie, gdzie już od ponad 10 lat posiadamy
własne oddziały. Dodatkowo wprowadziliśmy nowe połączenia
do Azji, np. Azerbejdżanu, Gruzji czy Tadżykistanu.
Grupa Raben w marcu tego roku podpisała, jako jedna z 80 firm,
w Ministerstwie Gospodarki w Polsce Wizję Zrównoważonego
Rozwoju dla Polskiego Biznesu 2050. Odwołuje się ona do dokumentu
„Vision 2050. The new agenda for business”, opublikowanego 4 lata
temu przez Światową Radę Biznesu na Rzecz Zrównoważonego
Rozwoju (World Business Council for Sustainable Development
– WBCSD). Długoterminowe cele stabilnego rozwoju dla całej
Europy leżą bowiem w naszym, firmowym i społecznym interesie.
Wspomniana wizja określa kluczowe obszary aktywności oraz
wyzwania, które stoją przed przedsiębiorcami.
Ostatnia dekada to nie tylko czas zniesienia granic między krajami
UE czy rozwoju technologii. Zmieniło się też nasze podejście do
prowadzenia biznesu. Więcej uwagi poświęcamy na popularyzowanie
gospodarki skutecznie wykorzystującej zasoby naturalne.
Czy więc możemy wyobrazić sobie, jak będzie wyglądał świat
za ponad 30 lat?
Aby móc to zrobić, musimy już dziś podejmować działania na rzecz
zrównoważonego rozwoju. Poszerzenie Unii 10 lat temu związane
było z akceptacją przez nowe państwa członkowskie m.in. polityki
środowiskowej. Począwszy od lat 70. UE przyjęła ponad 200 aktów
Dziś istotna jest troska o cały łańcuch wartości. Dbałość o otoczenie
zaczyna się już na etapie tworzenia koncepcji produktu czy usługi,
dotyczy produkcji opakowania oraz jego recyklingu. Dostawa
– transport stanowią istotne ogniwo tego procesu. Warto zadbać,
by nie było najsłabsze.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Ewald Raben
CEO Raben Group
Czasopismo dla Klientów Raben Group
3
JUBILEUSZ
Bałtyki
w centrum uwagi
10 lat Grupy Raben w krajach bałtyckich
Litwa, Łotwa i Estonia weszły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku. W tym samym czasie Grupa Raben
rozpoczęła działalność w tych krajach. Dziś jesteśmy reprezentowani przez 3 spółki i 5 oddziałów
zlokalizowanych w głównych miastach: Wilnie, Rydze, Tallinie, Kownie i Kłajpedzie. Zatrudniamy w nich
ponad 80 osób oraz dysponujemy 3500 m 2 powierzchni magazynowej i przeładunkowej.
W
szystko zaczęło się w Wilnie,
gdzie w sierpniu 2004 roku,
kilka miesięcy po przystąpieniu
do Unii Europejskiej, powstał nasz pierwszy
oddział. Po upływie kolejnych kilkunastu
tygodni otworzyliśmy następną lokalizację
w Kownie. Tak stawialiśmy początkowe
kroki na rynku litewskim.
W tym okresie na bieżąco analizowaliśmy
potrzeby Klientów, włożyliśmy wiele
zaangażowania i ponieśliśmy nakłady na
inwestycje w infrastrukturę magazynową,
transportową oraz informatyczną, by stać się
konkurencyjnym dostawcą usług logistycznych
na Litwie, Łotwie i w Estonii.
Nawet w czasach ostatniego kryzysu na światowych rynkach finansowych, kontynuowaliśmy przyjętą strategię i pracowaliśmy nad
rozwojem naszej oferty. W marcu 2008 roku
z sukcesem zakończyła się certyfikacja
Dla nas, jako firmy produkcyjnej, niezwykle istotne jest posiadanie zaufanego
dostawcy usług transportowych. Odpowiedzieliśmy na ofertę Raben Lietuva
i to była właściwa decyzja. Dobrze dobrane wyznaczanie trasy, odpowiedzialność,
otwarta komunikacja, szybkie reagowanie na zmieniającą się sytuację, konkurencyjne
ceny, dogodne warunki współpracy – żadna inna firma nie zaoferowała nam więcej
niż Grupa Raben. To odpowiedzialny i uczciwy partner. Przy nadarzającej się okazji
zawsze polecamy Raben Lietuva naszym kontrahentom.
Salomėja Balčiauskienė, Zastępca Dyrektora, JS Baltic UAB
ROZPOCZĘCIE
DZIAŁALNOŚCI
W KRAJACH BAŁTYCKICH
Litewska spółka
zmienia nazwę
z Raben Vilnius
na Raben Lietuva
Otwarcie
oddziałów
w WILNIE
i KOWNIE
200 4
4
Autoportret
systemu zarządzania jakością
ISO 9001:2008 w naszych spółkach.
Ten krok umocnił wizerunek Grupy Raben
w krajach bałtyckich.
W 2010 roku otworzyliśmy nowy oddział
w Kłajpedzie, a na Łotwie wdrożyliśmy usługę
‒ magazynowanie. Teraz cieszymy się ze
współpracy z wieloma firmami. Świadczymy
usługi zarówno dla małych przedsiębiorstw,
jak i dużych sieci handlowych oraz supermarketów.
Analizując litewski i łotewski rynek logistyczny
doszliśmy do wniosku, że to, co wyróżnia Grupę
Raben na tle innych firm 3PL, to obsługa
logistyczna produktów świeżych. Rosnący
popyt na takie towary spowodował, że szerzej
zakroiliśmy współpracę między Grupą Raben
a lokalnymi partnerami.
Spółka
Fresh Logistics
realizuje dostawy
bezpośrednie z Polski
do krajów bałtyckich
M orze
Kraje bałtyckie
świętują 5-lecie
przystąpienia
do Unii Europejskiej
Startują regularne
połączenia wahadłowe
pomiędzy
Łotwą, Litwą i Estonią
Certyfikacja
systemu
zarządzania
jakością
ISO 9001:2008
JUBILEUSZ
Patrząc wstecz i starając się ocenić,
co zostało zrobione, zdajemy sobie jednak
sprawę, że na rynku transportowym panuje
ogromne współzawodnictwo. Oceniamy,
że mamy ponad kilkunastu głównych
konkurentów na Litwie i w innych krajach
bałtyckich. Jest to dla nas motor do ciągłego
szukania efektywnych rozwiązań i zrozumienia potrzeb Klienta.
Inwestycje w technologie m.in. informatyczne i magazynowe pozwoliły nam na
optymalizację pracy. Już teraz zapewniamy
naszym odbiorcom możliwość samodzielnego monitorowania i zarządzania swoimi
zamówieniami oraz dokumentacją.
Chciałbym podziękować wszystkim naszym
Klientom, Pracownikom i Partnerom za ich
Wybraliśmy firmę Raben Lietuva, ponieważ spółka oferuje możliwość dostarczenia małych ilości towarów stosunkowo szybko, po względnie konkurencyjnych
cenach. Grupa Raben posiada dobre oprogramowanie, które sprawia, że można
łatwo zlecić usługę transportową. Warta podkreślenia jest nie tylko cena, ale również
dostawa i świetna współpraca z fantastycznym zespołem Raben Lietuva.
Wszyscy Pracownicy są przyjaźnie nastawieni, profesjonalnie odpowiadają na wszelkie
pytania oraz w razie trudności oferują pomoc. Za największą zaletę Grupy Raben
uważamy dystrybucję towarów – to, w jaki sposób firma reaguje. Cenimy też szybkość
składania zamówień oraz system śledzenia przesyłek.
Norbertas Bacevičius, Dyrektor Handlowy, Medelsta UAB
długofalową współpracę i chęć osiągania
wspólnych celów.
Transport międzynarodowy i krajowy,
magazynowanie, obsługa produktów świeżych,
logistyka kontraktowa, transport morski
i lotniczy – to wszystko oferujemy teraz,
po 10 latach działalności w krajach bałtyckich.
B ałt yck ie
Audrius Losunovas
Managing Director
Raben Group in Baltics
Raben Lietuva
wśród 100
największych firm
transportowych
i logistycznych w tym kraju
(pod względem sprzedaży
wg Verslo žinios)
Nowa usługa
na Łotwie:
MAGAZYNOWANIE
Otwarcie
oddziału
w KŁAJPEDZIE
Razem możemy zrobić więcej.
Raben Lietuva
została uznana
za jedną
z najsilniejszych
finansowo
firm na Litwie
WYSOKI
RATING
KREDYTOWY
spółki − ocena
CREDITINFO
10 LAT
Grupy Raben
w krajach bałtyckich
Czasopismo dla Klientów Raben Group
5
OKIEM EKSPERTA
Speed Docking,
mistrzostwa, które zwiększają
efektywność łańcuchów dostaw
Czas to pieniądz. Obiegowe i często powtarzane przysłowie nabiera współcześnie realnego znaczenia.
Komunikujemy się zdalnie z każdego miejsca na ziemi, możemy przemieszczać się szybciej niż kiedykolwiek
dotąd, a dostęp do informacji jest powszechny. Fakt, że można coś zrobić szybciej i wydajniej oznacza
ogromne oszczędności.
W
całej Unii Europejskiej
24% spośród ciężarówek, które
każdego dnia przemierzają drogi,
jest pusta, a większość pozostałych jest
załadowana w zaledwie 57%. Ogólna
wydajność transportu drogowego wynosi
zaledwie 43%. Co więcej, w ciągu najbliższych
10 lat około 20% kierowców samochodów
ciężarowych w Unii Europejskiej przejdzie
na emeryturę. Jeśli dodamy do tego fakt,
że transport na całym naszym globie jest
odpowiedzialny za 13,5%¹ światowej emisji
CO2, wszyscy zgodzimy się, że możliwość
zwiększenia obecnej wydajności logistyki
staje się priorytetem, ze społecznego,
środowiskowego i gospodarczego
punktu widzenia.
¹ Dane ECR Polska.
6
Autoportret
Konkurs Speed Docking
Na kanwie tych faktów i analiz liczb powstał
konkurs Speed Docking. Polega on na mierzeniu i porównywaniu całkowitego czasu
rozładunku ciężarówek w centrach dystrybucji
(DC), od momentu przekroczenia bramy do
momentu jego opuszczenia (from gate to
gate). W konkurencji biorą udział zarówno
magazyny detalistów, jak i hurtowników.
Formuła jest prosta. Przez 10 tygodni we
wcześniej zgłoszonych centrach dystrybucji
sprawdzana jest długość trwania całego
cyklu rozładunku ciężarówek z towarami
producentów, biorących udział w mistrzostwach. Czas mierzony jest dzięki komputerom pokładowym i rejestrowany jest na
bramie Centrum Dystrybucyjnego od momentu
przyjazdu do chwili wyjazdu pojazdu.
Aby dane były porównywalne, w przypadku
niepełnych ciężarówek obliczana jest wartość
ważona do pełnego załadunku. Wynik uzyskany na podstawie tych działań porównuje się
z czasami pozostałych uczestników mistrzostw. Za analizę danych odpowiada
niezależna firma badawcza, która opracowuje
cały system pomiarów. Zawody trwają
10 tygodni i organizowane są raz w roku,
zwykle w okresie od marca do maja.
Zwycięzcy wyłaniani są w cyklach 7 dniowych, a po 10. tygodniach powstaje zespół,
który uzyskał najkrótszy czas w całych
mistrzostwach.
OKIEM EKSPERTA
Klasyfikacja obejmuje osobno magazyny
centralne, detalistów oraz centra hurtowe.
Pomysł konkursu Speed Docking narodził się
3 lata temu w siedzibie holenderskiego
oddziału firmy Mars. Dostrzeżono tam
ogromny potencjał komercyjny wynikający
z bardziej efektywnego procesu rozładunku,
a co za tym idzie – zdano sobie sprawę
z konieczności zmian.
Aby zaangażować partnerów w projekt,
a jednocześnie zdobyć wiedzę i doświadczenie, zdecydowano się zorganizować
konkurs, w którym uczestniczyć miały
zespoły dokonujące rozładunku w centrach
dystrybucyjnych klientów Marsa w branży
FMCG. W ten prosty, a jednocześnie
stawiający wyzwania i budzący zaangażowanie sposób, logistycy z tej firmy chcieli
uzyskać konkretne dane, które w krótkim
czasie umożliwiłyby pokazanie, co dzięki
szybszemu rozładunkowi zyskują zarówno
producenci, jak również operatorzy
logistyczni i centrów dystrybucyjnych (detaliści,
hurtownicy).
drugiemu konkursowi Dutch Speed Docking
Championship, czas całkowitego cyklu
rozładunku zmniejszono o 30%.
W wyniku tak dużego sukcesu w roku 2013
kolejne 11 przedsiębiorstw zdecydowało się
dołączyć do Marsa i Heinza w Holandii.
Wyniki edycji 2013 były spektakularne.
Łącznie 13 producentów i 5 dostawców
usług logistycznych mierzyło czasy rozładunków w ponad 550 Centrach Dystrybucji
na terenie Holandii. Łącznie uzyskano
pomiary z ponad 40 000 rozładunków.
Speed Docking to kolejny projekt, który
pozwala najważniejszym uczestnikom
łańcuchów dostaw: producentom, dystrybutorom i detalistom, a także operatorom
logistycznym współpracować, by osiągnąć
wymierne korzyści poprzez skrócenie oraz
usprawnienie cyklu rozładunku ciężarówek.
I jednocześnie dobrze się przy tym bawić.
Wyniki tegorocznego konkursu są dostępne
na stronie:
http://www.gs1belu.org/nl/ecr/speed-docking
Łańcuch dostaw
Celem projektu Speed Docking jest przede
wszystkim wyeliminowanie strat, a tym
samym przyspieszenie całego łańcucha
dostaw, dzięki czemu stanie się on bardziej
zrównoważony. Za sprawą zastosowania
elementu gry i rywalizacji udaje się nie tylko
zdobyć zaangażowanie zespołów, ale jednocześnie zebrać ogromne ilości danych
pochodzących z pomiarów w ramach konkurencji. Analiza tych informacji pozwala
na wyciągnięcie wniosków dotyczących
wydajności danych łańcuchów dostaw.
Mistrzostwa
Pierwsze „Speed Docking Championship”
zorganizowano jeszcze w 2011 roku.
Projekt umożliwił zebranie danych dotyczących
procesu rozładunku ciężarówek i wykazał
istotne zmiany na korzyść w czasach całego
tego cyklu. O korzyściach wynikających
z udziału w zawodach Speed Dockingu
przekonano firmę Heinz, która dołączyła
do projektu w roku kolejnym.
W 2012 roku we wspomnianych wyżej
zawodach mierzono czas podczas 3247
rozładunków w 46 punktach należących
do detalistów i 116 hurtowych centrach
dystrybucji. Oszacowano, że dzięki
Czas to pieniądz, a gra w łańcuchach dostaw
toczy się nie tylko o zyski poszczególnych
przedsiębiorstw, ale także o kondycję
naszego środowiska i jakość życia mieszkańców Ziemi.
Anna Jarzębowska-Kwiatek
Communication Manager
ECR Polska
ECR Polska
jest częścią międzynarodowej organizacji zrzeszającej przedsiębiorstwa
produkcyjne, handlowe, dystrybucyjne oraz usługowe, głównie związane
z sektorem dóbr konsumpcyjnych szybkorotujących (FMCG). ECR dostarcza
swoim członkom wiedzę i wsparcie do podnoszenia wydajności łańcuchów
wartości oraz rozwijania biznesu. Raben Polska także należy do tej organizacji.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
7
INNOWACJE
Czy można budować
ekologicznie, efektywnie
i ekonomicznie?
W
Spowolnienie gospodarcze wyhamowało, a następnie zakończyło erę budownictwa
powierzchni spekulacyjnych. Jeszcze kilka lat temu deweloperzy dostarczali rynkowi
logistycznemu setki tysięcy metrów kwadratowych prostych, niewyspecjalizowanych
i nie zawsze efektywnie zaplanowanych magazynów.
owej fazie rozwoju polskiego
rynku nieruchomości komercyjnych nie było zbyt dużo miejsca
na rozwój świadomości potrzeb Klienta
i formułowanie wysokich wymagań w tym
zakresie. Powierzchnia po prostu miała
„być dostępna” i nikt nie skupiał się szczególnie na jej jakości.
„Na miarę”
Po erze budownictwa spekulacyjnego
nastała faza BTS (Build To Suit – czyli „na
miarę”). Wcześniej deweloper budował wedle
własnego uznania dla Klienta, którego jeszcze
naturalnego, które przełoży się na wymierne
korzyści dla naszych Klientów. Dużą szansę
zauważyliśmy w nowych technologiach
oświetlenia. Po szczegółowych, praktycznych
testach, wprowadziliśmy do naszych magazynów lampy typu LED. W takie systemy
wyposażone są nowo budowane obiekty
Raben Polska w Sosnowcu i Robakowie
oraz magazyn Fresh Logistics w Gliwicach.
Rozpoczynamy także proces modernizacji
lokali starszych, już istniejących. Stosujemy
droższe, lecz bardziej wydajne od przeciętnych, systemy grzewcze oraz inwestujemy
w izolację termiczną platform dokowych.
W oświetlenie LED wyposażone są nowo budowane obiekty
Raben Polska w Sosnowcu i Robakowie oraz magazyn
Fresh Logistics w Gliwicach.
nie miał. Teraz musi stanąć twarzą w twarz
z Odbiorcą jeszcze przed podjęciem decyzji
o realizacji inwestycji. Odpowiedzialność
obu stron za jakość powierzchni magazynowej wzrosła. Pojawiło się miejsce na
dbałość o środowisko. Budujący, deklarując
ekologiczność magazynu, wyróżnia się
pośród konkurentów, a „zielona” logistyka
stała się zobowiązaniem najemcy (operatora
z branży TSL) wobec jego Klientów.
Ekotechnologie
Troska o środowisko zawsze była ważna dla
Grupy Raben. Z zainteresowaniem śledzimy
pojawiające się budowlane ekotechnologie.
Zależy nam na takim wsparciu otoczenia
Wszystkie wprowadzane w Grupie Raben
rozwiązania techniczne łączy ekologiczna
z natury oszczędność kosztów eksploatacji,
która w bezpośredni sposób przekłada się
na możliwość zaoferowania Klientowi lepszych
warunków komercyjnych.
Obiekty Grupy Raben
Nasze budynki zawsze różniły się od powierzchni magazynowej dostępnej na rynku
najmu tym, iż z założenia były produktem
„Build To Suit”. Budując na własne potrzeby
korzystamy z możliwości dopasowania
powstającego magazynu do wymagań wysokowyspecjalizowanych usług logistycznych, jakie
oferujemy. Nie unikamy inwestycji, które dają
korzyści w dłuższej perspektywie czasowej.
Wiedza pozwala nam dostosować budynek
zamawiany u dewelopera, bądź realizowany
własnymi siłami, do komercyjnych i funkcjonalnych wyzwań stawianych przez rynek.
Nasze magazyny realizujemy w zgodzie
ze specyfiką składowanego towaru oraz
odpowiednio dobranymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak: izolacje posadzek
i wanny dla wód popożarowych, tryskacze
dachowe i wewnątrzregałowe. Świadomie
wybieramy pomiędzy standardami, takimi
jak NFPA¹, FM Global². Dobieramy wysokość składowania, nośność posadzki, siatkę
konstrukcyjną, układ regałowania i inne
newralgiczne parametry budynku tak, by
uzyskać maksymalną ilość miejsc paletowych na dostępnej powierzchni magazynowej. Konfigurujemy trwały, bezpieczny
i łatwy w obsłudze system dokowy, co ma
największe znaczenie w halach przeładunkowych (cross-dock).
Paradoksalnie więc, niełatwa dla deweloperów
sytuacja na rynku powierzchni magazynowych
może spowodować podniesienie jakości
realizowanych obiektów.
Jedynym ograniczeniem uczestników rynku
realizacji powierzchni logistycznej będą
ich wiedza i wyobraźnia.
Marek Zychla
Investment Director
Raben Management Services
Grupa Raben w 2014 roku odda do użytku nowe magazyny w Polsce (Gliwice, Kalisz, Robakowo, Rzeszów,
Sosnowiec i Włocławek) oraz na Ukrainie w Brovarach pod Kijowem. Łączna powierzchnia tych obiektów wyniesie
70 000 m². Do dyspozycji Klientów będą dostępne powierzchnie magazynowe także do przechowywania
produktów w temperaturze kontrolowanej +2ºC do +6ºC.
¹ NFPA to standard wprowadzony w Stanach Zjednoczonych przez Narodowy Związek Ochrony Przeciwpożarowej (ang. National Fire Protection Association).
² FM Global jest ubezpieczycielem z USA, który stworzył wytyczne techniczne do projektowania instalacji tryskaczowych oparte na własnych badaniach i testach.
Certyfikuje też urządzenia pod kątem jakości.
8
Autoportret
INNOWACJE
Transport
na SPEEDzie
Przekuwając popularną w zarządzaniu przedsiębiorstwem koncepcję lean management na grunt usług,
Raben Transport wdrożył w grudniu 2013 roku system obsługi transportu TMS Speed.
Tym samym wprowadził nowy standard planowania i monitoringu operacji.
K
oncepcja lean management
powstała w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia w Japonii,
a jej twórcą był John Krafcik, naukowiec
z Massachusetts Institute of Technology (MIT),
kolebki większości najbardziej znanych
w świecie systemów zarządzania.
Słowo „lean” w języku angielskim oznacza
szczupły, stąd też określenie lean
manufacturing charakteryzuje filozofię
produkcji oszczędnie gospodarującej
zasobami. Zastosowanie jej w praktyce
pozwala osiągnąć krótszy czas realizacji,
lepszą jakość oraz zdecydowanie niższe
koszty w porównaniu do tradycyjnego
podejścia. Obecnie koncepcja ta jest również
z powodzeniem stosowana w usługach.
Zadziwiającym i motywującym faktem jest,
iż każde rozwiązanie przyjęte na dany
moment jako najlepsze, z perspektywy
czasu okazuje się jednak ciągle możliwe
do poprawy. Dowodzi to możliwości, ale
i stałej potrzeby dążenia do doskonałości,
zarówno poprzez przełomowe inicjatywy,
jak i drobne usprawnienia. W efekcie tego
z początkiem grudnia 2013 roku nasza spółka
wdrożyła nową aplikację do zarządzania
transportem – TMS Speed, firmy Interlan.
Równolegle wybrano oraz zastosowano
nowy standard w zakresie rozwiązań
telemetrycznych zapewniający komunikację
z pojazdami oraz nadzór nad realizacją
zleceń. Wszystkie własne środki transportu
zaopatrzone zostały w komputery pokładowe
Transics, a ciężarówki podwykonawców
kontraktowych w urządzenia mobilne
(smartphony).
Zadziwiającym i motywującym
faktem jest, iż każde rozwiązanie
przyjęte na dany moment jako
najlepsze, z perspektywy czasu
okazuje się jednak ciągle
możliwe do poprawy.
Z uwagi na stosunkowo częstą wymianę
naczep w ramach tranzytu i trailer yard pod
magazynem Klienta, zdecydowano się na
dodatkowe zainstalowanie paneli solarnych
firmy Mecomo, które przekazują pozycję GPS
naczepy do zewnętrznego zasilania ciągnika.
Dzięki takiemu rozwiązaniu oba środki
transportu, monitorowane są niezależnie,
co podnosi bezpieczeństwo ładunku oraz
istotnie wspiera funkcje planistyczne.
Podstawowym celem inwestycji było dalsze
podnoszenie efektywności oraz doskonalenie procesów. Pełen kontekst jest jednak
szerszy. Szczególnie w ostatnich latach
bardzo wiele mówi się o długookresowych
trendach w transporcie, podkreślając wagę
transparentnej wymiany informacji oraz
elastyczności w dostosowaniu się do zmian
popytu. Oba wymagają bardzo dobrej
organizacji, zaawansowanych rozwiązań
IT oraz właściwego modelu biznesowego.
Jak podkreśla wielu praktyków z branży,
ogólna liczba zleceń na rynku wydaje się
od jakiegoś czasu stabilna. Problem polega
niestety na ich znacznej zmienności w czasie.
Bez odpowiednich systemów trudno w takich
realiach utrzymać rentowność i dostarczyć
oczekiwaną jakość.
Paweł Trębicki
Managing Director
Raben Transport
Czasopismo dla Klientów Raben Group
9
csR
Przejrzeć
na oczy
Co łączy bank HSBC i Gazprom? Nominacja do tegorocznej edycji nagrody Public Eye,
której zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas szczytu w Davos.
Czy wyróżnienie jest prestiżowe? Tak. Czy warto je otrzymać? Zdecydowanie nie.
Przed CSRem nie ma ucieczki
Kluczowy jest dialog
Organizatorem konkursu jest
Greenpeace, który „nagradza” najbardziej
nieodpowiedzialne firmy i zwraca tym
samym uwagę na ich działalność.
Wyróżnienie jest przyznawane od 2005 roku.
W tegorocznej edycji aż 280 000 osób
oddało głos na Gazprom. Liczba ta
obrazuje skalę przedsięwzięcia, rosnącą
świadomość konsumencką, a także fakt,
że przed CSRem nie ma już ucieczki.
CSR zatacza coraz szersze kręgi. Miasta
wprowadzają kodeksy etyczne, implementują
nowoczesne technologie służące np.
wyciszaniu hałasu, m.in. porowaty asfalt
redukujący głośność o 2-5 decybeli.
Powstają aglomeracje, które korzystają
z ekologicznych źródeł, jak np. Caofeidan,
w którym 95% potrzeb energetycznych
miasta będzie zaspokajanych energią
odnawialną.
Światowe korporacje od lat publikują
raporty społeczne opisujące ich wpływ
na szeroko rozumiane otoczenie. Do tej
pory sprawozdawczość w tej kwestii była
nieobligatoryjna. W kwietniu 2013 roku
został złożony wniosek Komisji Europejskiej
dotyczący wymogu raportowania przez
spółki o średniej liczbie pracowników
przekraczającej 500 osób, i których suma
bilansowa przekracza 20 mln euro.
Na liście znalazło się ok. 18 000 firm.
To oznacza, że już wkrótce bilanse
działań CSR staną się koniecznością
dla koncernów. Nie uciekną przed nimi
również średnie i małe przedsiębiorstwa,
ponieważ społeczna odpowiedzialność
biznesu zakłada troskę o cały łańcuch
wartości. Korporacje będą bowiem
wymagały od dostawców swoich usług
raportów dotyczących choćby emisji CO2
Nieustannie kluczowe znaczenie ma
dialog. Pytanie interesariuszy o zdanie,
konsultowanie z nimi rozwiązań może stać się
początkiem innowacji społecznych. Wymiana
poglądów ma służyć zarówno firmie,
jak i możliwie dużej liczbie kluczowych
podmiotów.
czy respektowania kodeksów etyki.
10
Autoportret
Jak to zrobić?
Grupa Raben regularnie przeprowadza
badania satysfakcji swoich Klientów.
Tegoroczna ankieta miała wyjątkowy
charakter. W wyniku troski o środowisko
naturalne kwestionariusz po raz pierwszy
wypełniany był online. Za każde badanie,
przeprowadzone w 10. krajach Starego
Kontynentu, przekazaliśmy minimum
1 euro na wybraną lokalnie organizację
pozarządową. Dla przykładu na
Węgrzech i w Polsce kwotę uzyskaną
w wyniku wypełnienia niemal 800 ankiet
otrzymało Stowarzyszenie Partnerstwo dla
Bezpieczeństwa Drogowego i akcja
„Pierwszy fotelikˮ promująca m.in.
bezpieczne przewożenie dzieci w fotelikach
samochodowych. Zyskały trzy strony.
Grupa Raben otrzymała informację zwrotną
na temat swoich usług. Klientom, w wyniku
ankiety, możemy zaoferować udoskonalony
serwis. Korzyść odnieśli również najmłodsi
pasażerowie, bowiem cała kwota z badania
została przeznaczona na zwiększenie
ich bezpieczeństwa.
Nikt już nie pyta…
Dziś w zapytaniach przetargowych,
które otrzymujemy, nikt nie sprawdza już,
czy spełniamy normy środowiskowe.
Klienci analizują to, jakie są to certyfikaty.
Nie pytają o to, czy mierzymy emisję CO2,
ale o ile planujemy ją obniżyć.
Pewne elementy stały się oczywiste.
Przechodzimy na wyższy poziom
zaangażowania i świadomości.
Marta Szymborska
CSR Leader
Raben Management Services
studium przypadku
Polska
na mistrzostwach
świata w Brazylii
Tak, jednak nie polska reprezentacja w piłce nożnej, a rodzima myśl
techniczna (a w zasadzie jej owoce) będą, dzięki zaangażowaniu
Grupy Raben, obecne na mundialu.
Niełatwe początki
W październiku 2013 roku do działu
sprzedaży Sea & Air Raben Polska zostało
przekazane zapytanie od spółki Flontex
z Bytomia. Firma ta, jako producent wielkoformatowych pokryć dachowych stadionów
i dużych obiektów przemysłowych, wynegocjowała z brazylijskim konsorcjum budowlanym kontrakt na produkcję elementów
poszycia dachu stadionu Beira-Rio w Porto
Alegre. Wspomniana arena będzie jednym
z miejsc zmagań podczas tegorocznych
mistrzostw świata w piłce nożnej. Wcześniej
z realizacji zamówienia wycofała się firma
włoska, której poddostawca w Tajlandii nie
sprostał zadaniu. Śląski wykonawca przygotował niezbędne elementy w ekspresowym trybie.
Przełamując fale trudności
Wyzwanie dla bytomskiego producenta
stanowiło dostarczenie wykonanego poszycia
do Brazylii, w równie szybkim czasie, na tyle
krótkim, że transport morski nie był brany
pod uwagę. Zdecydowano się na rozwiązanie
lotnicze.
Wydawać by się mogło, że ilość rejsów
między Europą a São Paulo w Brazylii jest
wystarczająco duża. Punktem krytycznym
były jednak rozmiary i ilość skrzyń, w których
planowano wysłać gotowy produkt. Trzeba
bowiem wyobrazić sobie ładunek o wymiarach
8,60 x 2,07 x 1,00 m. A miało ich być aż 25.
Całość wykonano w oczekiwanym przez
Klienta terminie i bez uszkodzeń transportowych. Stadion otrzymał wspaniałą konstrukcję
dachu i teraz już tylko czeka na piłkarzy
oraz wiernych kibiców.
142 tony w dwa miesiące
Po wnikliwej analizie wszystkich możliwości
transportowych wybraliśmy linię lotniczą
Cargolux, która jako jedyna posiada w swojej
flocie samoloty Jumbo Jet z otwieranym
„nosem”. Tylko dzięki temu tak duże pojemniki
mogły zostać załadowane na pokład i polecieć do Brazylii.
Tomasz Skrzymowski
Air Freight Manager
Raben Polska
Podczas dwumiesięcznego projektu, w trakcie którego pojawiły się dodatkowe zadania
(pilny import z Tajlandii do Bytomia pięciu ton
materiału do produkcji oraz eksport do Brazylii
37 ton elementów metalowych konstrukcji
nośnej dachu wyprodukowanych przez firmę
z Kostrzyna nad Odrą) firma Raben Polska zrealizowała 15 transportów o łącznej masie 142 ton
i wartości sprzedaży około 390 000 euro.
Stadion Beira-Rio
został oddany do użytku
w 1969 roku.
Przebudowany może pomieścić
prawie 49 000 widzów.
Podczas mistrzostw świata
w piłce nożnej
w czerwcu 2014 roku zagrają
na nim reprezentacje krajów:
Algierii, Argentyny, Australii,
Francji, Holandii, Hondurasu,
Korei Południowej oraz Nigerii.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
11
Studium przypadku
Kolejny poziom
Raben w Czechach oferuje
unikalną usługę dodatkową
Jednym z wieloletnich Klientów Raben Logistics Czech
jest firma Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH [BSH],
największy producent AGD w Europie.
BSH
jest Klientem
czeskiej spółki
w zakresie
dystrybucji krajowej od 2005 roku. Oprócz
zarządzania codziennymi wahadłami oraz
przeładunkami, w magazynie Raben
w Pradze-Jažlovicach oferowana jest
unikalna usługa dodatkowa.
Od listopada 2011 roku zajmujemy się
drukowaniem instrukcji obsługi oraz
dokumentów gwarancyjnych dla większości
produktów BSH.
Portfolio Klienta obejmuje kuchenki,
piekarniki, zmywarki, suszarki, lodówki
i zamrażarki, a także małe AGD. Średni
dzienny nakład to aż 2100 dokumentów.
Dzienne dane
dotyczące współpracy¹:
Krok milowy w naszej współpracy nastąpił
w styczniu 2014 roku, kiedy spółka BSH
otworzyła nowy sklep online dla odbiorcy
detalicznego. Zbudowało to platformę
do poszerzenia partnerstwa i przeniesienia
go na kolejny poziom.
Zostaliśmy zakontraktowani jako dostawca
produktów dla indywidualnego Klienta.
Do realizacji podeszliśmy kompleksowo,
zapewniamy odbiór „starych” urządzeń
oraz we współpracy z serwisem firmy BSH
instalację nowego sprzętu w domach Klientów.
Wysoka jakość usługi dla odbiorcy
detalicznego została nagrodzona.
Wśród Klientów znaleźli się między innymi
znani czescy muzycy, którzy w ramach
¹ Dane opierają się na statystykach z 2013 r.
12
Autoportret
5 FTL
(transportów całopojazdowych)
6 ton produktów
200 potwierdzeń dostawy
2100 dokumentów do druku
podziękowania za świetnie wykonaną
dostawę, wręczyli naszym Pracownikom
z Działu Obsługi Klienta, a także
kierowcom, swoje zdjęcia z autografem.
Josef Mareš
Depot Manager
Raben Logistics Czech
UsługI
Nieodkryty
wschód
Astana, stolica Kazachstanu
Nowe rynki dla eksporterów
Początek lat dziewięćdziesiątych to trudny okres, w którym większość byłych Republik Radzieckich znajdowała się
w stanie zapaści spowodowanej zerwaniem tradycyjnych więzi gospodarczych. Wewnętrzne napięcia i konflikty
nie sprzyjały rozwojowi w regionie. Znaczący udział w poprawie tej sytuacji odegrał Międzynarodowy Fundusz
Walutowy, z którego wsparcia skorzystały takie kraje jak np. Armenia, Gruzja, Kirgistan czy Uzbekistan.
P
rzebudowa gospodarki w kierunku
systemu rynkowego, liczne
prywatyzacje, reformy ekonomiczne,
inwestycje państwowe oraz tworzenie
korzystnych warunków do prowadzenia
działalności gospodarczej przyczyniły się
do dynamicznego rozwoju ekonomicznego,
czego przykładem może być Turkmenistan,
który od 1998 roku systematycznie notuje
wzrost gospodarczy. Lepsze wskaźniki są
widoczne nawet w uważanym za najsłabiej
rozwiniętym w regionie Tadżykistanie, który
podejmuje liczne wysiłki mające na celu
przyciągnięcie inwestycji zagranicznych.
Należy przyjąć, że cały wschodni region
będzie się nadal systematycznie rozwijał.
Poza eksploatacją surowców naturalnych
wysoki procent produkcji skupia się w sektorze
rolno-spożywczym, stąd też oprócz surowców
energetycznych, wszelkiego rodzaju metali
oraz wyrobów metalurgicznych, z tej części
Azji eksportowane są również artykuły
spożywcze i produkty naturalne jak bawełna
czy drewno.
W parze z rozwojem stoi zwiększające się
zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju
materiały budowlane, specjalistyczne
maszyny, urządzenia oraz pojazdy. Uznaniem
cieszą się produkty chemiczne, zarówno te
używane w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych. Widoczne jest zapotrzebowanie na farmaceutyki, gotowe przetwory
spożywcze czy odzież.
Most pokoju w Tbilisi, stolicy Gruzji
Hitem eksportowym może stać się dosłownie
wszystko, czego przykładem jest polski
kompot eksportowany do Mongolii. Rynki te są
niesamowicie chłonne na wszelkiego rodzaju
produkty z zachodu, które charakteryzują się
lepszą jakością od tych wytwarzanych
na miejscu.
Grupa Raben od wielu lat świadczy usługi
transportowe do krajów pozaunijnych takich,
jak: Rosja, Turcja, Ukraina, Mołdawia czy
Białoruś. Widząc potencjał, jaki drzemie w kierunkach wschodnich, naszą ofertę międzynarodowego transportu drogowego poszerzyliśmy
o połączenia do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji,
Kazachstanu, Kirgistanu, Iraku, Mongolii,
Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu.
Raben Polska posiada w kraju sieć
własnych agencji celnych. Zatrudniając
doświadczony i wysoce wykwalifikowany
zespół licencjonowanych agentów celnych
przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty oraz świadczymy usługi doradztwa
w tym zakresie.
Zachęcamy do wspólnego rozwoju.
Bartłomiej Łapiński
Business Development Manager
Raben Polska
Oferujemy:
► regularne połączenia drobnicowe od 1 palety do całego pojazdu,
► stałe dni wyjazdu i określony czas realizacji usługi.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
13
innowacje
Narzędzie
wspierające globalny
łańcuch dostaw
Każdego dnia stajemy przed nowymi wyzwaniami, jakie stwarza przed nami dynamicznie
rozwijająca się branża logistyczna. Zmienność kosztów, złożoność tworzonych i zarządzanych sieci
transportowych, rosnąca ilość danych, które służą do realizacji procesów. To wszystko sprawia,
że właściwe narzędzie, które wesprze globalny łańcuch dostaw, jest kluczowe.
Wybór padł na Kewill Logistics, który zastąpi obecnie stosowaną aplikację Chainware.
W
naszym przypadku system
stanowi doskonałe połączenie
międzynarodowego know-how
z wieloletnią wiedzą i doświadczeniem
Pracowników Grupy. Przekłada się to
bezpośrednio na podniesienie jakości
obsługi Klientów.
W porównaniu z poprzednią aplikacją
zmiany są duże, zaczynając od interfejsu
graficznego użytkownika poprzez nowe
funkcjonalności, aż do technologii zawartej
wewnątrz systemu, niewidocznej dla
końcowych odbiorców, a będącej istotną
podstawą dalszego rozwoju aplikacji.
Kewill to dla Klientów nowy system
do zarządzania transportem (TMS),
który działa szybciej, oferując pełniejszą
i weryfikowalną informację o przesyłce.
W naszym przypadku aplikacja pozwala
na zastosowanie indywidualnych ustawień,
zwiększa szybkość obsługi procesów
wewnątrz systemu oraz umożliwia lepszą
kontrolę danych.
Pierwsze wdrożenie nowego TMS
miało miejsce już w 2012 roku
w spółce Fresh Logistics.
Następny etap to implementacja
w Raben Ukraine, a w 2014 roku
14
Autoportret
aplikacja została wprowadzona
w Raben Polska. Kolejne instalacje
będą przeprowadzane sukcesywnie
w pozostałych spółkach Grupy Raben.
W wymienionych trzech przypadkach
miał miejsce jednoczesny start pracy
użytkowników we wszystkich oddziałach.
Metoda ta jest ryzykowna i wymaga bardzo
dobrego przygotowania wielu aspektów
informatyczno-organizacyjnych, daje jednak
natychmiastowe rezultaty. Cały proces był
ściśle kontrolowany, dzięki czemu zmiana
nie wywołała zakłóceń w świadczeniu
usług transportowych.
Już w pierwszych dniach po wprowadzeniu
aplikacji otrzymaliśmy wiele pozytywnych
opinii od użytkowników. Zwrócili oni
szczególną uwagę na przejrzysty interfejs
graficzny oraz szybkość działania aplikacji.
Nasze wysiłki, aby tworzyć przyjazne dla
Klienta zaplecze informatyczne procesów
transportowych, spotkały się z uznaniem.
Jest to motor do dalszych naszych działań.
Marek Mrówczyński
IT Team Manager
Raben Management Services
Maciej Gruca
Operations Director
Fresh Logistics
Maciej Kaiser
Cross-Dock Warehouse Manager
Raben Polska
E-COMMERCE
14 (wspólnych) dni
13 czerwca 2014 roku wejść ma w życie dyrektywa UE regulująca prawa konsumenta
w krajach członkowskich. Celem całego procesu jest unifikacja zasad nabywania
przez konsumentów dóbr i usług drogą elektroniczną na obszarze całej Unii.
NL
PL
DE
Schemat 1. Model zwrotu towarów w Raben e-Commerce.
T
eza o tym, że Internet ułatwia
przekraczanie granic nie tylko
komunikacyjnych, ale i handlowych
jest tylko pozornym frazesem.
Rzeczywistość internetowa, tak różna
i specyficzna względem kontaktów i relacji
w „naziemnym świecie”, często wymusza
na firmach i instytucjach przemodelowanie
dotychczasowych strategii. Niekiedy
obecność w sieci staje się warunkiem
koniecznym do dalszego funkcjonowania
działalności w ogóle.
Wspólna europejska
rzeczywistość
Do roku 2013 kraje Unii Europejskiej,
mimo wspólnoty, legitymowały się odrębnymi
przepisami prawnymi regulującymi między
innymi politykę reklamacji, zwrotów produktów,
mocno różnicując format zakupów w licytacjach aukcyjnych i w sklepach internetowych. Czas na zwrot towaru kupionego
online wynosił, w zależności od kraju,
od 7 do 14 dni roboczych bądź kalendarzowych. Taki stan rzeczy oznaczał utrudnienia
w sprzedaży transgranicznej.
Implementacja dyrektywy 2011/83/UE
zmienia tę rzeczywistość¹. Można z punktu
widzenia Klienta cieszyć się z tych modyfikacji,
z kolei ze strony sprzedawcy narzekania
dotyczą dodatkowej pracy związanej
z aktualizacjami regulaminów i obowiązkowymi dokumentami (tj. formularz zwrotu
towaru na stronie sklepu). Zauważyć jednak
należy, że ujednolicenie zasad legislacyjnych
na pewno jest usprawnieniem i ułatwieniem.
Litera prawa została uwspólniona, niemniej
w poszczególnych krajach może otrzymywać
uszczegółowienia.
Do najważniejszych zmian wchodzących
w życie należy wydłużenie czasu na zwrot
towaru (we wszystkich krajach członkowskich
14 dni od jego odebrania), zmiana właściwości miejscowej – dotąd spory rozwiązywało się według prawa kraju sprzedawcy,
a będzie się rozwiązywać według zasad
państwa, w którym zamieszkuje Klient.
Raben e-Commerce
Zmiany prawne są naturalną konsekwencją
innowacji w trendach sprzedażowych w ogóle.
W Raben e-Commerce nowe zasady oznaczają
uproszczoną obsługę docelowych odbiorców
naszych Klientów, którzy prowadzą swą działalność w wielu krajach, nie tylko w Polsce.
Dla obsługiwanych przez nas firm, które
dostarczają towar do wielu krajów jednocześnie, przygotowaliśmy specjalny model
działania zwrotów (przedstawione na schemacie powyżej). Dzięki rozwiniętej w tych
państwach sieci własnych magazynów
zapewniamy, że cały proces potrwa około
tygodnia. Dodatkowo, aby umożliwić szybką
reakcję, wprowadziliśmy ujednolicone systemowo formularze zwrotów.
Jesteśmy przekonani, że nie tylko pomagamy
utrzymywać obecną pozycję rynkową firm,
które obsługujemy, ale przede wszystkim
wspomagamy ich rozwój.
Wideo: Logistyka
e-Commerce
w Grupie Raben
Małgorzata Dzięgielewska
e-Commerce Director
Raben Management Services
¹ W Polsce przepisy będą obowiązywać od 2015 roku, sejm uchwalił 6 miesięczne vacatio legis.
Czasopismo dla Klientów Raben Group
15
oddziały
Poszerzenie sieci dystrybucyjnej
Raben Netherlands
N
owe linie dystrybucyjne do Hiszpanii
i Portugalii świetnie uzupełniają
naszą obecną kompleksową sieć
połączeń. Transport do tych krajów okazał się
być logicznym wyborem dla Grupy Raben.
Ze względu na zapotrzebowanie naszych
Klientów stworzyliśmy, we współpracy
z innymi oddziałami Grupy Raben,
nowe połączenia. Dodatkowo spółka
Raben Netherlands może zaoferować
aktualnym i potencjalnym odbiorcom
usług lepszy zasięg swojego serwisu
oraz rozwiązania, będące odpowiedzią
na kompleksowe wymagania logistyczne
stawiane w przetargach.
Przesyłki do powyższych krajów są
konsolidowane codziennie w Oss,
a załadunek na nasze wahadła odbywa się
każdego wieczoru.
Grupa Raben specjalizuje się w transporcie
drobnicowym, skupiając się przede wszystkim
na przesyłkach do 6 palet, do 3500 kg.
Grupa Raben w Holandii oferuje:
► transport ładunków drobnicowych,
► codzienne wysyłki,
► konkurencyjne ceny i czas transferu pomiędzy nadaniem przesyłki, a jej
odbiorem.
Jackie Aalbers
Inside Sales & Marketing
Raben Netherlands
Zapewnienie
wysokiej jakości
Dobrze funkcjonujące systemy zarządzania jakością (QMS) są dziś niezbędne,
aby móc konkurować i przetrwać na rynku. Odnosi się to nie tylko do detalistów.
Nawet w branży logistycznej odgrywają one kluczową rolę.
N
ie jest niczym niezwykłym,
że certyfikaty i kwalifikacje są
kryteriami branymi pod uwagę
przy przetargach i konkursach oraz
wpływają na wybór dostawcy. Są one
również często motywowane „od wewnątrz”,
czyli przeprowadzane przez samą spółkę.
To właśnie zostało zrobione w Grupie Raben
w Niemczech. W 2013 roku został rozszerzony
katalog szkoleń w zakresie jakości, bezpieczeństwa i zarządzania materiałami niebezpiecznymi, z których to dziedzin spółki są
szkolone u siebie, wewnątrz firmy.
Systemy zarządzania jakością (QMS) są
weryfikowane (całkowicie lub częściowo)
przez kontrole, które ukazują słabe strony
i wskazują działania naprawcze, a także
monitorują je w celu zapewnienia poprawy
jakości w dłuższej perspektywie czasu.
Można je przeprowadzić w prawie wszystkich
obszarach działalności ‒ od finansów do
zasobów ludzkich i zarządzania jakością.
Po raz kolejny audyt nadzorujący, przeprowadzony przez SVG Zert Frankfurt, zakończył się pomyślnie.
Magazyn w Koblencji otrzymał certyfikat
ISO 9001 w lutym 2014 roku. Na kolejne
miesiące zaplanowane zostały audyty
wewnętrzne we wszystkich innych oddziałach, jak również u dostawców. W oddziałach w Duisburgu oraz Mannheim będą
przeprowadzane certyfikaty SQAS¹ dla
magazynu i transportu, a oddział w Duisburgu
dodatkowo, na życzenie Klienta, posiada
certyfikat ISO 14001.
Karin Janecek-Käsmacher
Marketing
Raben Germany
¹ Safety & Quality Assessment System (SQAS) to narzędzie służące zbadaniu i określeniu poziomu bezpieczeństwa i jakości działań operacyjnych podejmowanych
w obrocie produktami chemicznymi zarówno obojętnymi, jak i niebezpiecznymi podlegającymi ADR, RID, ADN oraz materiałami szczególnego ryzyka HCDG
przez podmioty funkcjonujące w łańcuchu logistycznym.
16
Autoportret
oddziały
ePod, nowy
sposób komunikacji
Wiosną 2014 roku Raben Transeuropean Hungary rozpoczęło wprowadzanie
przenośnych terminali ePod, które będą używane przez kierowców oraz
podprzewoźników nie tylko w Dunaharaszti, ale w każdym oddziale.
Z
astosowanie tych urządzeń stanowi
znaczącą zmianę w codziennych
operacjach dystrybucji krajowej,
by w dłuższej perspektywie czasu poprawić
jakość oferowanych usług. Rozwiązanie
to pozwala nam dodatkowo chronić
środowisko naturalne poprzez ograniczenie
ilości wydruków w procesie transportowym,
co stanowi jeden ze strategicznych celów
społecznej odpowiedzialności Grupy Raben.
Terminale ePod dostarczają szczegółowych
informacji na temat losów przesyłki na każdym
etapie realizacji dostawy. Urządzenie
wyposażone jest w moduł GPS określający
współrzędne pojazdu.
Co więcej, kierowca wiozący towar ma
możliwość na bieżąco wprowadzać do niego
informacje, w razie potrzeby skanować
i robić zdjęcia. Pozwala to na lepszy przepływ informacji między nim a Pracownikami
Prawie 70% kierowców
i podprzewoźników
współpracujących z Raben
na Węgrzech będzie używało
terminali ePod.
Poświadczeniem odbioru jest składany na
terminalu podpis Klienta, który jest natychmiast widoczny w systemie. Jest on więc
na bieżąco informowany o statusie przesyłki,
którą można śledzić online w systemie
Track & Trace.
Wdrożenie ePod’ów w Grupie Raben
zapoczątkowano już w 2012 roku w Polsce.
Poza Węgrami, w planach projekt ma objąć
swym zasięgiem także Czechy i Słowację.
Grupy Raben, którzy zajmują się planowaniem danej trasy transportu. W większości
przypadków przyjęcie przesyłki może być
potwierdzone od razu.
Bolyki Ágnes
Marketing Specialist
Raben Trans European Hungary
Nowy magazyn
– więcej możliwości
Nowy magazyn wysokiego
składowania wyposażony jest w:
►
33 rampy załadunkowe
i rozładunkowe
► własny punkt kontroli
bezpieczeństwa
► 10 500 m2 powierzchni zewnętrznej
I
Spółka Raben Ukraine właśnie ukończyła budowę
nowego magazynu o powierzchni 20 000 m 2 .
nwestycja, zlokalizowana w miejscowości
Brovary pod Kijowem, pozwala na
składowanie wybranych rodzajów
zarówno produktów niebezpiecznych
(np. smary, aerozole), jak i przechowywanie
w warunkach standardowych (ambient),
niewymagających temperatury
kontrolowanej.
„Magazyn został oddany do użytku
w kwietniu 2014 roku. Całkowity koszt
inwestycji wyniesie 6,4 mln euro (68 mln
UAH)” – mówi Boris Khruslov, Dyrektor
Zarządzający Raben Ukraine.
Grupa Raben jest obecna na Ukrainie od
2003 roku. W tym roku oddział w Kijowie
powiększył się o magazyn wysokiego składowania o powierzchni 20 000 m2.
Od teraz Raben Ukraine dysponować będzie
ok. 80 000 m² powierzchni magazynowej.
Oksana Terpylo
Marketing Specialist
Raben Ukraine
Czasopismo dla Klientów Raben Group
17
SHE
Bezpieczeństwo
na celowniku
Kultura SHE (safety - health - environment) wśród Pracowników Grupy Raben zakłada nie tylko
wzajemną troskę o odpowiednie warunki pracy, ale również słuchanie krytycznych uwag naszych
Interesariuszy. W tym duchu, w kwietniu bieżącego roku, oddaliśmy do Państwa dyspozycji
narzędzie online do informowania o potencjalnie niebezpiecznych zdarzeniach.
De fini cje
Niebezpieczne warunki (unsafe
mogą
conditions) – okoliczności, które
,
adku
wyp
łem
źród
być potencjalnym
na oponie.
np. uszkodzony lub zużyty bieżnik
afe
Niebezpieczne zachowanie (uns
a,
wiek
czło
łanie
dzia
–
r)
viou
beha
,
które może spowodować wypadek
np. niedostosowanie prędkości do
ze.
warunków atmosferycznych na drod
K
ażda zgłoszona obserwacja
niewłaściwego zachowania
Pracownika Grupy lub
niebezpiecznych warunków technicznych
pozwala na wyeliminowanie sytuacji
stwarzających ryzyko.
Zachęcamy do zwrócenia szczególnej uwagi
na bezpieczeństwo:
► w czasie spotkań/wizyt w naszych
oddziałach zarówno w biurach,
jak i magazynach,
► podczas dostawy lub odbioru przesyłki,
► w trakcie podróży – zachowania kierowców
i podprzewoźników Grupy Raben.
Szczególnie ważnym elementem systemu SHE
jest proces transportowy. To właśnie od zachowania kierowców zależy bezpieczeństwo ich
oraz innych uczestników ruchu drogowego.
Narzędzie do informowania o występujących potencjalnych zagrożeniach dla ludzi
i środowiska jest dostępne na naszej stronie
internetowej w zakładce SHE.
Serdecznie zapraszamy do dzielenia się
z nami obserwacjami.
Grażyna Łukasik
SHE Project Manager
Raben Management Services
pper steruje odpowiedzialnie
Menadżerowie zaangażowani
w program SHE
Do udziału w quizie zaproszono najwyższe
kierownictwo wszystkich spółek Grupy.
W ramach wzmacniania kultury bezpieczeństwa w Grupie Raben, w listopadzie ubiegłego
roku, zorganizowano konkurs The SHEpper.
Jego tematem przewodnim była polityka
SHE i zasady udzielania pierwszej pomocy.
Uczestnicy walczyli o tytuły:
Kapitana, I Oficera i II Oficera.
Całość spotkała się z szerokim odzewem
ze strony kadry menedżerskiej.
I miejsce Kapitan ‒ Christophe Le Corre
(Raben Management Services)
II miejsce I Oficer ‒ Justyna
Dobraś-Michałowska (Fresh Logistics)
III miejsce II Oficer ‒ Piotr Banasiak
(Raben Polska)
Wyróżnienia:
Nawigator ‒ Ryszard Kokoszka
(Raben Polska)
Nawigator ‒ Ulf-Günter Brockmann
(Raben Logistics Germany)
Nawigator ‒ Sergey Stolarchuk
(Raben Ukraine)
Nawigator ‒ Łukasz Hofman
(Fresh Logistics)
Gratulujemy zwycięzcom i życzymy
dalszego zaangażowania w rozwój kultury
bezpieczeństwa!
18
Autoportret
OBSŁUGA KLIENTA
-20
0
20
Można by pomyśleć, że równanie zawarte w tytule jest błędne,
-40
ale czy na pewno? Wypada uspokoić matematycznych purystów,
-60
że nie chodzi tu o czystą algebrę.
40
-80
80
Z
godnie z zapowiedziami w 2013 roku w spółkach Grupy Raben
przeprowadzone zostały badania satysfakcji Klientów.
Czas wypełniania kwestionariuszy już minął. Osoby, które
chciały uzyskać informację zwrotną, poznały wyniki osiągnięte przez
poszczególne firmy. Teraz nadszedł moment podsumowania badań
w całej Grupie Raben.
Łącznie zebrano 1384 wypełnionych ankiet. W związku z tym
przekazano 1458 euro na cele charytatywne, w tym głównie na te
związane z bezpieczeństwem drogowym. Dzięki przeprowadzaniu
badań online zaoszczędzono ok. 6000 kartek papieru. Tyle statystyki...
60
100 miejscu będzie
-100
Klient stawiany
na pierwszym
przy nas trwać...
Klienci zwrócili nam także uwagę na sfery wymagające poprawy.
Są to: kontakt z Grupą Raben poprzez stronę internetową (CSI 68%)
i procedura reklamacyjna (CSI 70%).
40%
A co z wynikami?
Wskaźnik NPS = 21. Oznacza to, że mamy lojalnych Klientów,
którzy obdarzają nas dużym zaufaniem i są skłonni rekomendować
nasze usługi innym.
Taki rezultat to zasługa Działów Obsługi Klienta i relacji zbudowanych
przez nich z Odbiorcami naszych usług. W końcu, parafrazując myśl
Roberta Halfa: „Klient stawiany na pierwszym miejscu będzie przy
nas trwać.”
-20
0
20
-40
40
-60
60
-80
80
100
-100
50%
60%
30%
70%
20%
80%
10%
0%
90%
100%
To między innymi na poprawie tych obszarów skupimy się w 2014 roku
na poziomie Grupy, wdrażając nową stronę www oraz usprawnienia
w dziedzinie składania reklamacji.
Wracając do tytułowego „równania”
Teraz to oczywiste, że NPS = 21 wraz z CSI = 79% nie są równe
ani 100% satysfakcji ani 100% zadowolonych i lojalnych Nabywców.
Przed nami jeszcze wiele pracy i wsłuchiwania się w głos Klientów,
zanim przybliżymy się do upragnionego maksimum.
Tymczasem, dziękując wszystkim za udział w badaniu, wyrażamy
nadzieję na uzyskanie ich opinii także w przyszłych projektach.
Z kolei wskaźnik satysfakcji – CSI wyniósł 79%
Miernik ten nie mówi o odsetku zadowolonych Klientów, ale o poziomie
ich satysfakcji. Ocenie podlegały poszczególne obszary współpracy
z Grupą Raben. Najwyższe noty otrzymały: kontakt z Pracownikami
Działu Obsługi Klienta (CSI 84%), oferta/kontrakt (CSI 83%), rozliczenia finansowe i fakturowanie (CSI 83%).
40%
30%
50%
Katarzyna Ostojska
Customer Service Manager
Raben Management Services
60%
70%
Czasopismo dla Klientów Raben Group
19
O nas
Ludzie
Strefa
Klienta
Logistyka
kontraktowa
Transport
drogowy
Fresh
Logistics
Oddziały
Przewoźnicy
Kontakt
Branże
Transport
całopojazdowy i intermodalny
Poradnik Nowego
Klienta
Śledzenie przesyłki
Transport
morski i lotniczy
Integrator Procesów
Logistycznych
Zlecenia online
Nasza
odpowiedzialność
Prasa
Newsletter
www.raben-group.com

Podobne dokumenty

Innowacje - Raben Group

Innowacje - Raben Group Raben Autoportret, Czasopismo dla Klientów Grupy Raben Wydawca: Raben Management Services sp. z o.o., ul. Zbożowa 1, 62-023 Robakowo, Polska Foto: Raben Group, Fotolia s. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, ...

Bardziej szczegółowo

atutem - Raben Group

atutem - Raben Group receptury. Kulinarna metafora pozwala zobrazować nasze podejście do usług, które są odpowiedzią na potrzeby Zleceniodawców. Nowy skład ciasta w postaci outsourcingu coraz większej ilości usług przy...

Bardziej szczegółowo