Wybór prommiennika do ogrzewania kościoła

Transkrypt

Wybór prommiennika do ogrzewania kościoła
Zanim zdecydujemy się na
wybór promiennika
do ogrzewania kościoła...
Drewart-Energy
opracowanie firmy
N
Na rynku
konkurują ze sobą
różne systemy
promiennikowe
proponowane
do ogrzewania
kościołów, łącznie
z tymi, które
kompletnie nie
zdają egzaminu
lub są bardzo
kosztowne.
Duża kubatura
kościoła ma swoje
wymagania.
Elektryczne promienniki podczerwieni dzielimy na: ceramiczne, kwarcowe
i kwarcowo-halogenowe. Skuteczność
i przeznaczenie tych urządzeń są bardzo
różne i uwarunkowane głównie:
– temperaturą wytwarzaną przez emiter
(lampę): niskotemperaturowe, średniotemperaturowe i wysokotemperaturowe),
– konstrukcją obudowy,
– wielkością i rodzajem zastosowanego
reflektora.
Najbardziej skuteczne są promienniki kwarcowo-halogenowe. Emitują one
falę podczerwieni, która przechodzi bez
strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby i przedmioty w zasięgu
jej działania, dlatego możemy je włączać
tylko na czas mszy świętej. Łatwo je rozpoznać, ponieważ montowane w nich
lampy kwarcowo-halogenowe mocniej
świecą. Promienniki z lampami ceramicznymi, halogenowymi, kwarcowymi,
mało świecące, które mocno nagrzewają
obudowę i muszą najpierw ogrzać powietrze, będą zawsze mniej oszczędne i skuteczne przy ogrzewaniu obiektu o dużej kubaturze, jaką jest właśnie kościół.
W obrębie promienników (reflektorów
ciepła) kwarcowo-halogenowych rozróżniamy kilka typów urządzeń, różniących
się także sprawnością w przesyłaniu
ciepła. Ujmując temat prosto: w zależności od reflektora i konstrukcji obudowy urządzenia, w jakie wmontujemy
emiter, żarnik, promiennik (potocznie
– lampę), odbierzemy mniej lub więcej
ciepła z każdego pobranego kW. Warto
więc dociec, jaką sprawność grzejną posiada wybierany przez nasz promiennik,
i nie polegać wyłącznie na informacjach
słownych, niepopartych dokumentacją
techniczną.
Wielkość i rodzaj
zastosowanego reflektora
wpływają na mniejszy
lub większy przesył ciepła
Obecnie najbardziej sprawne i wysoko cenione na całym świecie są reflektory wykonane z blachy niemieckiej firmy ALANOD,
która posiada certyfikaty na sprawność odbijania fali cieplnej i zapewnia stałą jej refleksję podczas całej żywotności promiennika. Promienniki kwarcowo-halogenowe
z dużymi lustrzanymi reflektorami firmy
ALANOD o sprawności ok. 80% (przez
niektórych określanymi „obudową skrzynkową”) są najbardziej skuteczne w ogrzewaniu obiektów wielkokubaturowych.
Promienniki (reflektory ciepła) wykonane
z odlewów aluminiowych o odbłyśnikach
dwu- lub trójkrzywiznowych (niezależnie
od ich producentów z uwagi na prostą konstrukcję) posiadają małe reflektory o matowej powierzchni refleksyjnej i sprawności
ok. 50%. Obecnie największa produkcja
tych prostych promienników odbywa się
w Chinach i jako tani produkt dostarczana
jest także do Europy.
Cechy promiennika o dużej sprawności:
− niska temperatura na obudowie promiennika potwierdza, że zastosowano
reflektor o najwyższym współczynniku
odbicia promieni cieplnych, prawidłową
konstrukcję, a ciepło nie jest marnowane
bezużytecznie w obudowie,
− im większy reflektor zastosowany w promienniku, tym większa jego sprawność
w przesyłaniu ciepła.
Każdy może nazwać się liderem, numerem 1 lub pisać o wyjątkowych zaletach
produktu, ale powinna stać za tym udostępniana do wglądu dokumentacja badań potwierdzająca sprawność urządzeń
fot. z archiwum firmy Drewart-Energy
Typy reflektorów i ich sprawność w różnych promiennikach kwarcowo-halogenowych, w których zastosowano lampy o tej samej mocy (2000 W)
grzewczych (nie chodzi tu o certyfikaty
CE, ISSO i inne podobne, które nie określają sprawności i przydatności promiennika do ogrzewania w kościele).
Sprawniejsze promienniki
to więcej ciepła i mniejsze
koszty eksploatacyjne!
Promienniki kwarcowo-halogenowe emitują falę podczerwieni o ogromnym natężeniu, która przechodzi bez strat przez powietrze i ogrzewa natychmiastowo osoby
i przedmioty w zasięgu jej działania, co nie
jest możliwe w przypadku promienników
o niskiej sprawności. Dla emiterów ceramicznych (tylko emiterów, a nie całości
urządzeń: obudowa + emiter) sprawność
odbicia wynosi 40%, kwarcowych – 50%,
kwarcowo-halogenowych ok. 96%.
Przykład:
Sprawność odbicia odnosi się do ilości
wypromieniowywanej podczerwieni – tj.
emiter kwarcowo-halogenowy o obciążeniu znamionowym 1000 W wyemituje
0,96 x 1000 = 960 W jako krótką falę podczerwieni o dużym natężeniu (którą można łatwo ukierunkować lustrem reflektora)
i 40 W jako ciepło konwekcyjne.
Emiter ceramiczny o obciążeniu znamionowym 1000 W wyemituje 0,40 x 1000 = 400 W
jako długą falę podczerwieni o małym natężeniu (krótkim zasięgu, trudną do odbicia przez lustra reflektorów) i 600 W jako
ciepło konwekcyjne. Większość urządzeń
grzejnych z emiterami nieświecącymi nie
ma reflektorów. Przy ogrzewaniu obiektów o dużej kubaturze będą mało skuteczne.
W obrębie promienników (reflektorów
ciepła) kwarcowo-halogenowych rozróżniamy różne typy konstrukcji, w których
różnice w sprawności przesyłania ciepła
dochodzą do 50%. Warto więc sprawdzić,
jakiego rodzaju promiennik oferowany jest
do ogrzewania kościoła, i nie polegać wyłącznie na zachwalaniu słownym produktu. q

Podobne dokumenty