jak zarządzać firmą, aby odnieść sukces na szybko

Transkrypt

jak zarządzać firmą, aby odnieść sukces na szybko
_____________________________________________________________________________________________________
SEMINARIUM
„JAK ZARZĄDZAĆ FIRMĄ, ABY ODNIEŚĆ SUKCES NA
SZYBKO ZMIENIAJĄCYM SIĘ RYNKU?”
26 października 2009r., godz. 16.00
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza
Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 7
Program seminarium:
Rejestracja uczestników - poczęstunek
Oficjalne rozpoczęcie, przywitanie uczestników seminarium
Jak zarządzad firmą, aby odnieśd sukces?
Wprowadzenie
potrzeby i oczekiwania przedsiębiorcy
kompetencje, które warto rozwijad
Zmiana szansa czy dramat?
Zarządzanie jako podstawowy obszar zmiany
kształtowanie kultury organizacyjnej firmy
praktyczne narzędzia zarządzania
budowanie zespołu pracowniczego (zarządzanie relacjami)
Jak skuteczne rozwiązywad problemy w firmie?
identyfikacja problemów
zarządzanie strategiczne
zarządzanie innowacjami
zarządzanie zmianą
Trener zarządzania i biznesu Mirosław Serbinowicz.
Informacja o projekcie „ Szkolenia z zakresu nowoczesnego zarządzania”
Dyrektor Generalny RIGP, Grażyna Zielioska
Dyskusja, zakooczenie seminarium (ok. godz. 18.00)
PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Podobne dokumenty