Torowe Płyty Nośne firmy BETONFERTIGTEILE

Komentarze

Transkrypt

Torowe Płyty Nośne firmy BETONFERTIGTEILE
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik-Gruppe
Dresden
Torowe Płyty Nośne
BETONFERTIGTEILE
rewolucja w budowie i utrzymaniu
infrastruktury kolejowo-drogowej
Warszawa, 18 marca 2015
Plan prezentacji
1. Grupa GENERAL ATOMICS
2. Grupa SPEZIALTECHNIK Dresden
3. B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft
3.1. Torowe Płyty Nośne – GTP (nawierzchnia bezpodsypkowa)
3.2. Torowe Płyty Zbierające – GTW (nawierzchnia bezpodsypkowa)
3.3. Kanały robocze
3.4. Perony modułowe
3.6. Gotowe budynki modułowe
3.5. Przepusty i kanały
3.7. Szyby, kanały i koryta kablowe
3.8. Prefabrykaty specjalne
4. Realizacje
5. Kontakt
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
1. Grupa GENERAL ATOMICS
•
•
Firma General Atomics powstała w 1953 roku w Stanach Zjednoczonych jako oddział General
Dynamics stając się jednym z największych na świecie dostawcą systemów wysokich
technologii w wielu dziedzinach przemysłu oferując szeroką gamę innowacyjnych rozwiązań
technologicznych poczynając od przetwarzania paliwa jądrowego, systemów
elektromagnetycznych (Urban Maglev, Electromagnetic Cargo COnveyor (ECCO), High Speed
Maglev (Transrapid)), zdalnie sterowanych samolotów nadzoru (dronów), czujników i kamer
wysokiej rozdzielczości a także i systemów bezprzewodowych i laserowych.
W ramach grupy General Atomics funkcjonuje w wielu krajach na świecie, wiele
specjalistycznych podmiotów zajmujących się np. wydobyciem i przetwarzaniem uranu,
utylizacji broni i materiałów wybuchowych, magnetycznych systemów transportu a także
innowacyjnych systemów infrastrukturalnych.
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
1. Grupa GENERAL ATOMICS - Transportation
General Atomics jest liderem w rozwoju nowej generacji
technologii transportu naziemnego, opartym na czystym,
wydajnym napędzie elektromagnetycznym Maglev .
Obecnie realizowane są projekty miejskiego Maglev dla
transportu pasażerskiego oraz dla przewozów towarów.
Ponadto GA jest partnerem w amerykańskiej Magline
Group, która zamierza wykorzystać technologię Transrapid
Maglev do budowy szybkiego połączenia Anaheim,
Kalifornia w Las Vegas, NV.
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2. Grupa SPEZIALTECHNIK Dresden
Grupa SPEZIALTECHNIK Dresden to grupa firm wchodzących w
skład General Atomics, i prowadzi działalność w obszarach:
• produkcja specjalistycznych prefabrykatów żelbetonowych,
• modernizacja i utrzymanie kolejowych pojazdów
specjalnych,
• utylizacja amunicji konwencjonalnej i materiałów
wybuchowych,
• specjalne usługi w sektorze cywilnym i środowiska,
• monitoring środowiska oraz technologii wody,
• rozwój i zarządzanie nieruchomościami.
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3. B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft
GENERAL ATOMICS GROUP
San Diego, USA
Spezialtechnik Dresden GmbH
GBM Gleisbaumechanik
Brandenburg/H. GmbH
SGL Spezial- und Bergbau-Servicegesellschaft Lauchhammer mbH
Spreewerk Lübben GmbH
B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH Lauchhammer
EST Energetics GmbH
Umwelt- und Ingenieurtechnik
GmbH Dresden
Spezialtechnik Dresden
Service GmbH
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3. B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3. B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft
B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft
oferuje specjalistyczne prefabrykaty
żelbetowe przeznaczone głównie dla
sektora infrastrukturalnego,
energetycznego i obronnego, oferowane
wraz z kompleksową obsługą projektowobudowalną począwszy od adaptacji
projektów do indywidualnych wymagań
klienta poprzez produkcję, kontrole
jakości, transport aż po montaż na pasu
budowy
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3. B+F Beton- und Fertigteilgesellschaft
To co wyróżnia nasze realizacje to:
•
•
•
•
•
•
•
•
Indywidualne podejście do każdego klienta
Grupa ekspertów dostępna przez cały okres realizacji projektu
Bogata paleta sprawdzonych i najwyższej jakości znormalizowanych
elementów prefabrykowanych dedykowana dla infrastruktury kolejowej,
tramwajowej, drogowej, wodnej i przemysłowej
Gotowe obliczenia statyczne konstrukcji oraz plany konstrukcyjne dla budowli
specjalnych skracające i obniżające koszty realizacji projektu
Obszerna lista dopuszczeń, zezwoleń i certyfikatów w wielu krajach Europy
Możliwość skompletowania niemal całej budowli z gotowych elementów
wyprodukowanych w zakładzie w Lauchhammer, bez względu na warunki
atmosferyczne z gwarancją zachowania najwyższych standardów jakości
Krótkie terminy dostaw gotowych elementów bezpośrednio na plac budowy
Możliwa realizacja montażu przez BFL lub podwykonawców na placu budowy
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Obszary zastosowań:
• Kolej
– Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych
– Wspólna nawierzchnia kolejowo-drogowa (np. tunele, dworce)
• Tramwaj
– Przejazdy tramwajowo-drogowe i przejścia dla pieszych
– Wspólna nawierzchnia tramwajowo-drogowa (drogi, przystanki)
• Bocznice, porty, terminie kontenerowe, place ładunkowe, magazyny
– Przejazdy kolejowo-drogowe i przejścia dla pieszych
– Wspólna nawierzchnia kolejowo-drogowa (np. place, rampy)
– Tory wbudowane bezpośrednio w płytę terminala lub portu
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Od razu po wbudowaniu w pełni gotowe do użytkowania
Prosty montaż dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych
Najkrótszy czas montażu spośród dostępnych systemów (ograniczenia
zamknięcia toru zaledwie do 4-6 godzin, możliwość montażu także nocą)
Montaż niemal w każdych warunkach pogodowych
Możliwość przenoszenia ekstremalnie wysokich obciążeń i nacisków
Wysoka odporność na ścieranie powierzchni
Odpowiednia chropowatość powierzchni chroniąca przez poślizgiem
Wysoka precyzja montażu i estetyka gotowego wyrobu
Znaczna redukcja hałasu, wibracji i ograniczenie oddziaływań dynamicznych
Brak odkształceń i deformacji pionowych szyny względem jezdni
Minimalne i równomierne osiadanie toru i jezdni
Odporność na czynniki atmosferyczne
Nie wymaga konserwacji - niskie koszty utrzymania
Łatwe odwodnienie nawierzchni przejazdu
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.1. Torowe Płyty Nośne - GTP
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Obszary zastosowań:
• tory do tankowania pojazdów kolejowych
– kolejowe stacje paliw dla pojazdów spalinowych
– bocznice kolejowe
– punkty napraw i utrzymania
• tory do mycia, sprzątania i odfekalniania pojazdów kolejowych
– myjnie taboru (ręczne/mechaniczne)
– punkty nawadniania, odfekalniania, sprzątania
• tory do przeładunku cystern i wagonów z RID / TWR
• tory do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych
przewożących towary niebezpieczne (art. 2 ust 7. rozp. Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012
(Dz.U. 2012 nr 0 poz. 508) „nawierzchnię zabezpieczającą przed
przenikaniem towarów niebezpiecznych do gruntu, wód
powierzchniowych i gruntowych” )
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Planowanie, produkcja i montaż kompletnego systemu torowych płyt
zbierających (koryt torowych)
Od razu po wbudowaniu w pełni gotowe do użytkowania
Prosty montaż dzięki zastosowaniu elementów prefabrykowanych
Krótki czas montażu
Uproszczone postępowanie przy uzyskaniu stosownych zezwoleń
Możliwość zastosowania dowolnej szerokości torów oraz ich splotów
Spełnienie wymagań jakościowych i wytrzymałościowych dzięki
odpowiedniemu wykonaniu wraz ze wszystkimi certyfikatami i dokumentami
potwierdzającymi jakość produktu zgodnie z wymogami przepisów
kolejowych, budowlanych, prawa wodnego i ochrony środowiska
Odpowiednia chropowatość powierzchni chroniąca przez poślizgiem
Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych i chemicznych
nałożona w fabryce
Niemal bezobsługowe utrzymanie elementów systemu
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.2. Torowe Płyty Zbierające - GTW
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.3. Kanały robocze
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.3. Kanały robocze
Obszary zastosowań:
•
System kanałów roboczych dla służb utrzymania pojazdów
– szynowych,
– drogowych
– budowlanych
Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
System modułowy o różnych przekrojach, wysokościach, długościach
Bardzo krótki czas zabudowy – jedynie montaż gotowych kanałów
Szybkie przywrócenie sprawności i uruchomienie punktu utrzymania
Wysokie standardy jakości dzięki komponentom wytwarzanym w fabryce
Dopasowane do wszystkich szerokości torów, typów szyn i mocowań
Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne (kanały na wolnym powietrzu)
Prostota budowy/rozbudowy, bez ingerencji w istniejące elementy
infrastruktury i wyposażenia budowanego/modernizowanego obiektu
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.3. Kanały robocze
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.4. Perony modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.4. Perony modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.4. Perony modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.4. Perony modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.4. Perony modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Zastosowanie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sterownie i stacje transformatorowe
Sterownie zwrotnic
Sterownie urządzeń Samoczynnej Sygnalizacji Przejazdowej (SSP)
Stacje telekomunikacyjne
Pompownie wody i ścieków
Budynki stacji rozdzielczej wzdłuż autostrady
Pompownie i stacje wodociągów
Stacjonarne punkty odfekalniania taboru kolejowego
Budynki przy strzeżonych przejazdach kolejowych (rogatkach)
Budynki stacji przesyłowej sygnałów radiowych przeznaczone do sterowania
ruchem kolejowym
Budynki małych stacji i przystanków kolejowych w strefach niskich temperatur
Budynki kas biletowych
Budynki strażnic, portierni, gospodarcze, magazynowe, stacji paliw etc
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Zalety:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Budynki z prefabrykatów mogą zostać adaptowane niemal do wszelkich
zastosowań, które można sobie wyobrazić
Budownictwo wielkopłytowe lub płyty sandwiczowe
Dwa typoszeregi, z piwnicą i bez piwnicy
Typy budynków, które można ze sobą na różne sposoby łączyć, kompleksy
składające się z większej ilości budynków
Dowolny układ ścian działowych
Różnorakie podłogi systemowe i systemy prowadzenia kabli
Instalacje nawiewu i wywiewu dopasowane do wymogów technicznych
Ściany elewacyjne z tworzywa sztucznego, betonu płukanego, klinkieru lub
tynku strukturalnego
Bogata oferta drzwi
Dachy płaskie, dwuspadowe i czterospadowe
Możliwość skompletowania elementów wyposażenia (np. elektrycznego) na
terenie zakładu przez dostawcę lub podwykonawców
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.5. Gotowe budynki modułowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Obszary zastosowań:
•
•
•
•
•
Przepusty drogowe i kolejowe
Kanały odwadniające
Stopnie wodne
Kanały technologiczne
Wielkogabarytowe instalacje zbiorników
Zalety:
•
•
•
•
•
•
Skrócony czas zabudowy
Możliwość ekonomicznej realizacji skomplikowanego systemu
Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych nałożona w fabryce
Wyeliminowanie prac szalunkowych na budowie (szczególnie w trudnych
warunkach gruntowych)
Ograniczenie sprzętu na budowie
Beton wykonywany w zakładzie prefabrykowania zapewnia oczekiwaną
wodoszczelność i mrozoodporność oraz zgodność z wymaganiami i normami
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.6. Przepusty i kanały
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.7. Szyby, kanały i koryta kablowe
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
3.7. Szyby, kanały i koryta kablowe
Zastosowanie:
•
•
•
•
Bezfugowe szyby kablowe w budownictwie lotniczym, przemysłowym oraz
innych środkach infrastruktury przy wysokim stanie wód gruntowych i
wysokich obciążeniach
Puszki przyłączeniowe i szyby wg Normy TELEKOM AG / DB AG / EN / DIN / PN
Monolityczne włazy (wielkoskalowe) i szyby płytowe do kompletnej zabudowy
nowo powstających oraz zastępujące już istniejące urządzenia systemów
kablowych
Wyposażenie szybów urządzeń wody pitnej oraz kanalizacji
Zalety:
•
•
•
•
•
Skrócony czas zabudowy
Możliwość ekonomicznej realizacji skomplikowanego systemu
Powłoka odporna na działanie czynników atmosferycznych nałożona w fabryce
Planowanie, wykonanie i montaż kompletnego urządzenia
Wyposażenie szybów na etapie produkcji w fabryce
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Obszary zastosowań:
•
•
•
•
•
Budowle specjalne dla obiektów inżynieryjnych
– podpory mostów,
– dźwigary żelbetowe lub dźwigary zbrojone
– pomosty mostów
Specjalne wsporniki kątowe dla obszarów, gdzie konieczne jest spełnienie
szczególnych wymogów w dziedzinie pomiaru i geometrii, odporności na
obciążenia oraz niekorzystne warunki, a także przy nietypowych wymaganiach
odnośnie kolorystyki i struktury powierzchni
Fundamenty z prefabrykatów – na przykład podziemne i naziemne
fundamenty dla sygnalizacji na terenie lotniska, fundamenty urządzeń w
stacjach transformatorowych, fundamenty słupów, fundamenty blokowe i
kielichowe do posadowienia konstrukcji betonowych, stalowych i drewnianych
szkieletowych
Elementy betonowe wag torowych i drogowych różnej nośności i długości
Elementy do budowy trybun na stadionach
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
2.8. Prefabrykaty specjalne
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
4. Wybrane realizacje
• 3.1. Torowe Płyty Nośne – GTP
– 258 szt. Port Westhafen Berlin
– 724 szt. DHL Leipzig
• 3.2. Torowe/Drogowe Płyty Zbierające - GTW
– 947 szt. Torowych Płyt Zbierających
– 337 szt. Drogowych Płyt Zbierających
– 12 stacji przeładowczych cystern m.in.: München, Leipzig,
Duisburg, Leuna BER Schönefeld, Hamburg etc.
– Pojedyncze punkty przeładowcze w firmach chemicznych m.in:
DOW, Bayer, Evonik, BASF, TOTAL, Tanquid, ÖMV
– Czołowi klienci: DB AG, Schweerbau Halle, GBM Gleisbaumechanik
Brandenburg/H. GmbH, Rheine, DOW, Bayer, Evonik, BASF, TOTAL,
Tanquid, ÖMV
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
4. Wybrane realizacje
• 3.3. Kanały robocze
– DB AG Herne und Aachen
– ITL Pirna
– GBM Gleisbaumechanik Brandenburg/H. GmbH
• 3.4. Perony modułowe dla DB Netz / DB Regio
– Luepsdorf , Marktredwitz, Langenhagen
• 3.5. Gotowe budynki modułowe
– 2860 szt. budynków gotowych typu Lauchhammer
– Główni klienci:
• DB AG: ok. 800 Weichenheizstationen
• Producent pomp wodnych: ok. 450 stacji modułowych
• Zarządcy autostrad: 68 stacji modułowych przy autostradach
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
4. Wybrane realizacje
• 3.6. Przepusty i kanały / 3.7. Szyby, kanały i koryta kablowe
– ok. 5280 szt. lotniska: München, Frankfurt/Main, Düsseldorf,
Leipzig, Berlin Schönefeld, Dresden
– ok. 1250 szt. dla baz wspierających Armii Amerykańskiej w Europie
– ok. 2800 sztuk dla wielkich projektów przemysłowych: BMW
Leipzig, Porsche Leipzig, Audi Dingolfing
– Urządzenie do oczyszczalni ścieków Rainitza – LMBV 360 m Kana
• 3.8. Prefabrykaty specjalne
– 7750 szt. trybun na stadionie Lausitzring
– ok. 130 barier ochronnych dla Züblin AG
– ok. 400 metrów bieżących - Wiadukt Bolesławiec
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden
5. Kontakt
B + F Beton- und Fertigteilgesellschaft mbH
Lauchhammer
Biuro Opole
ul. Armii Krajowej 7, 45-071 Opole
Anna Rak
Tel. 77 402 17 87 Tel. Kom. 666 900 733
Fax. 77 402 17 89
[email protected] www.bfl-gmbh.de
Ein Unternehmen
der Spezialtechnik –Gruppe
Dresden

Podobne dokumenty