Pobierz PDF

Komentarze

Transkrypt

Pobierz PDF
POLSKA AGENCJA INFORMACJI
I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH
Przemysł motoryzacyjny w Polsce – inwestycje,
trendy i kierunki rozwoju
Anna Polak - Kocińska
Wiceprezes
PAIiIZ S.A.
Zawiercie, 28-29.05.2014
Średnie zatrudnienie w przemyśle motoryzacyjnym
w Europie w 2010 r.
Źródło: IBP Research w oparciu o dane ACEA 2014
Produkcja w 2013 r.
120,4
mld zł
• Całkowity dochód przemysłu
motoryzacyjnego w 2013 r.
• 6,6% więcej niż w 2012 r. (112, 9 mld zł)
4,7
mld zł
• nakłady inwestycyjne
• 12% więcej niż w 2012 r.
• 11,9% całej kwoty wydanej na inwestycje
w sektorze przemysłowym
Źródło: PZPM 2014
Rejestracja pojazdów w 2012 i 2013 r.
EUROPA 2012
zarejestrowane pojazdy [mln]
Samochody osobowe
187
Autobusy
0,1
Samochody ciężarowe ponad 3,5t
3,2
RAZEM
24,9
Polska - 486 pojazdów na 1 000 mieszkańców (średnia UE – 484)
POLSKA 2013
rejestracja samochodów [m;n]
Zmiana 2012/2013
Samochody osobowe
289 900
+6,3%
Samochody dostawcze
42 200
+7,1%
Autobusy
1 380
+9%
Samochody ciężarowe ponad 3,5t
19 700
+20%
Motory
7 400
-4,6%
Jednoślady
48 000
-18,7%
Importowane samochody osobowe
711 865
+8,3%
Źródło: PZPM 2014
Najczęściej importowane marki samochodowe
w Polsce w 2013 r. [tys.]
Źródło: IBP Research w oparciu o dane PZPM 2014
Struktura eksportu w przemyśle motoryzacyjnym
w 2012 [mld zł]
Źródło: IBP Research w oparciu o dane GUS 2014
Rejestracje samochodów w krajach UE
Co szósty samochód w Europie zarejestrowany jest w Niemczech, ponad 15% samochodów jest włoskich, a 13% pochodzi z
Francji. Polska, z 7.5% udziałem, zajmuje szóstą pozycję w Europie
Źródło: IBP Research w oparciu o dane ACEA 2014
Eksport w 2013 r.
Obecnie 98,7% produkcji polskich samochodów osobowych i dostawczych jest
eksportowana.
Eksport w przemyśle motoryzacyjnym ma wartość 17,9 mld euro– (+1% w
stosunku do 2012 r.- 17,6 mld euro).
W 2013 r. na 575 117 samochodów osobowych i dostawczych
wyprodukowanych w Polsce, 576 604 pojazdów było przeznaczonych na
eksport
80% pojazdów było sprzedanych do Unii Europejskiej (14,4 mld euro)
Eksport poza UE wzrósł o ponad 9% (3,5 mld euro).
Źródło: IBP Research 2014
Kierunki eksportu z Polski
Samochody są najczęściej
eksportowane do:
– Niemcy
(30%
polskiego
eksportu),
– Wielka Brytania (8,7%),
– Włochy (8,5%),
– Francja (5,8%),
– Czechy (5,6%),
– Hiszpania (4,0%).
Źródło: IBP Research 2014
Case study – nowa inwestycja VW w Polsce
• Przedstawiono
ponad
22
oferty
bezpośrednio odwiedzono 11 miejsc
greenfield,
• 5 zaangażowanych Specjalnych Stref Ekonomicznych
• 5 kilkudniowych wizyt do Polski, aby obejrzeć działki
wraz z 10 uczestnikami (PAIiIZ, inwestor i konsultanci)
• 5 wizyt PAIiIZ-u w wybranych regionach przed wizytą
inwestora w celu przygotowania lokalnych władz
• kilka spotkań w siedzibie
władzami oraz SSE
PAIiIZ-u
z
lokalnymi
• 3 rundy negocjacyjne w Berlinie; do 50 uczestników;
z udziałem Wiceministra Gospodarki
Greenfield offers
• 1 wizyta w siedzibie VW
• 1 wizyta VW VIP w Polsce, oglądanie lokalizacji
z helikoptera
• ostateczne miejsce
niedaleko Poznania
inwestycji
–
Września
1 projekt (ok. 2300 nowych miejsc
pracy, nakłady inwestycyjne
w wysokości 800 mln euro)
Nowe projekty PAIiZ – ze względu
na kraj pochodzenia
Państwo
Największa liczba projektów w Polsce
• 2011 – Japonia - 6 nowych projektów
• 2012 - USA - 7 nowych projektów
• 2013 - USA - 6 nowych projektów
Źródło: PAIiIZ 2014
2011
2012
2013
Japonia
6
4
3
USA
3
7
6
Niemcy
3
4
3
Korea Płd.
3
-
4
Włochy
-
-
2
Luksemburg
-
-
1
Francja
2
1
1
Belgia
1
1
-
Indie
1
-
-
Chiny
1
2
-
Kanada
1
-
-
Finlandia
1
-
-
Szwajcaria
1
-
-
Cypr
1
-
-
Szwecja
1
-
-
Norwegia
-
1
-
Austria
-
1
-
Nieznany
-
2
-
25
23
20
RAZEM
Aktywne projekty według kraju pochodzenia
2013
Inwestycja
[mln euro]
Zatrudnienie
Liczba
projektów
Inwestycja
[mln euro]
Zatrudnienie
Liczba
projektów
USA
541
1749
12
Chiny
20
300
1
Japonia
55
1500
5
Szwecja
10
200
1
Korea Płd.
425
1842
6
Rosja
-
-
-
Finlandia
500
880
1
Belgia
20
1000
1
-
-
-
Norwegia
7
500
1
162
975
6
Austria
-
-
-
-
-
-
Wielka Brytania
-
-
-
Francja
20
250
1
Włochy
45
225
2
Kanada
-
-
-
Luksemburg
5
173
1
Indie
-
-
-
Nieznane
115
800
1
1883
10136
39
Państwo
Cypr
Niemcy
Szwajcaria
Państwo
RAZEM
Źródło: PAIiIZ 2014
Projekty zakończone pozytywną decyzją
Inwestycyjną według państwa pochodzenia I
2011
Państwo
Korea Płd.
2012
Inwestycja
[mln euro]
Zatrudnienie
Liczba
projektów
15
360
1
USA
47,5
315
2
Japonia
96,6
410
2
Włochy
353,75
0
1
Niemcy
82,5
191
2
Kanada
-
-
-
Szwajcaria
-
-
-
Szwecja
-
-
-
Francja
-
-
-
Słowacja
-
-
-
Nieznane
-
-
-
595,35
1276
8
RAZEM
Inwestycja
[mln euro]
Zatrudnienie
Liczba
projektów
Korea Płd.
95
277
1
USA
161
407
2
Japonia
86,8
340
3
Włochy
-
-
-
Niemcy
160
500
2
Kanada
60
150
1
Szwajcaria
90
350
1
Szwecja
4
180
1
Francja
26,34
790
3
Słowacja
-
-
-
Nieznane
-
-
-
683,14
2994
14
Państwo
RAZEM
Źródło: PAIiIZ 2014
Projekty zakończone pozytywną decyzją
Inwestycyjną według państwa pochodzenia II
2013
Inwestycja
[mln euro]
Zatrudnienie
Liczba projektów
2,5
221
1
183,5
817
5
Japonia
-
-
-
Włochy
-
-
-
Niemcy
60
400
1
Kanada
-
-
-
Szwajcaria
-
-
-
Szwecja
-
-
-
Francja
49
643
2
Słowacja
12,5
450
1
Nieznane
-
-
-
307,5
2531
10
Państwo
Korea Płd.
USA
RAZEM
Źródło: PAIiIZ 2014
Prognozy na lata 2014-2015 w sektorze
motoryzacyjnym I
Produkcja pojazdów samochodowych
• 2014
• Samochody osobowe: 476 000
• Samochody użytkowe: 119 500
• 2015
• Samochody osobowe: 494 700
• Samochody użytkowe: 123 400
Wartość produkcji sprzedanej przemysłu motoryzacyjnego
• 2014: 122,3 mld zł
• 2015: 130,0 mld zł
Źródło: KPMG 2013
Prognozy na lata 2014-2015 w sektorze
motoryzacyjnym II
Rejestracje nowych pojazdów samochodowych
• 2014
• Samochody osobowe: 287 400
• Samochody użytkowe: 60 600
• 2015
• Samochody osobowe: 294 600
• Samochody użytkowe: 64 800
Rola w handlu zagranicznym
• 2014:
• Import towarów motoryzacyjnych - wartość: 56,4 mld zł (8% udział w imporcie
ogółem)
• Eksport towarów motoryzacyjnych - wartość: 90,1 mld zł (13,5% udział w
eksporcie ogółem)
• 2015
• Import towarów motoryzacyjnych - wartość: 56,4 mld zł (7,5% udział w imporcie
ogółem)
• Eksport towarów motoryzacyjnych - wartość: 95,3 mld zł (12,8% udział w
eksporcie ogółem)
Source: KPMG 2013
Dziękujemy za uwagę
00-585 Warszawa, ul. Bagatela 12
tel. (+48 22) 334 98 00, fax (+48 22) 334 99 99
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty